• Tytuł kursu: normy jakości

  Wymagania i normy jakości dotyczące tytułu kursu

  Poniżej przedstawiamy kilka polecanych przez nas technik:

  • Redagując tytuł/podtytuł, skup się na tym, czego uczestnicy kursu się nauczą i jak będą mogli zastosować wyuczoną umiejętność. Nie próbuj używać języka sprzedawcy, składając wielkie obietnice — może się to wydać mało wiarygodne.
  • Tytuł musi być konkretny i adekwatny.
   • Dla uczestników jakiego poziomu jest przeznaczony kurs?
   • Jakiemu poziomowi umiejętności odpowiada kurs?
   • Jaki jest to rodzaj kursu w ramach danego obszaru?
   • Co po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą umieć lub co zrozumieją?
  • Stosuj tytuły o maksymalnej długości 60 znaków.
  • W przypadku, gdy kurs dotyczy tworzenia kursu lub prowadzenia działań marketingowych na platformie Udemy:
   • jego tytuł musi kończyć się dopiskiem „— nieoficjalny”.
   • Pierwszy wiersz opisu kursu musi być następujący: „Kurs nie jest sponsorowany przez firmę Udemy, Inc. ani z nią powiązany” (to wymóg w przypadku kursów dotyczących Udemy!).

  W odniesieniu do tytułu/podtytułu nie zezwalamy na opisane poniżej działania:

  • Nie należy bezpośrednio ani pośrednio nawiązywać do kwestii finansowych, przyszłych zysków, dochodów itp. Uczestnicy korzystają z platformy, chcąc zdobyć umiejętności, które będą mogli stosować w praktyce, toteż koncentruj się na umiejętności, którą uczestnicy posiądą. Tytuł ani podtytuł kursu nie może zawierać odniesień do słowa „pieniądze”, jak również bezpośrednich/pośrednich odniesień do zarobkowania, przyszłych zysków czy dochodów — tylko wtedy przejdzie kontrolę jakości.
  • Nie należy używać zbyt wielu wielkich liter ani niepotrzebnych znaków interpunkcyjnych lub znaków specjalnych (nieprawidłowych znaków, myślników w niewłaściwych miejscach, kilku wykrzykników itd.).
  • W tytule i podtytule nie należy używać słowa „Udemy”, chyba że kurs dotyczy tworzenia kursu/prowadzenia działań marketingowych na platformie Udemy.
  • Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  Przeanalizuj kilka przykładów i najlepszych praktyk, które przytaczamy poniżej.

  X NIEDOZWOLONY DOPUSZCZALNY √ DOSKONAŁY

  X Naucz się obsługi programu Microsoft Excel już Dziś!!!

  Tytuł zawiera wielkie litery i zbędne znaki interpunkcyjne

  Naucz się obsługi programu Microsoft Excel

  Dopuszczalny, ale będzie lepszy, jeśli dodasz więcej szczegółów o zakresie materiału i docelowych odbiorcach

  Microsoft Excel 2010: zaawansowana obsługa dla księgowych

  Zawiera dokładny temat oraz informacje o poziomie oraz docelowych odbiorcach

  X Dowiedz się, jak zarobić 7000+ USD w serwisie internetowym Etsy

  Tytuł mówi bezpośrednio o pieniądzach i nie opisuje tematu kursu

  Dowiedz się, jak sprzedawać w serwisie internetowym Etsy

  Dopuszczalny, ale mógłby zawierać więcej informacji zarówno o docelowych odbiorcach, jak i założeniach edukacyjnych

  Zarządzanie sklepem w serwisie Etsy dla początkujących

  Tytuł zawiera informacje o docelowych odbiorcach i konkretnych umiejętnościach, które można nabyć, biorąc udział w kursie

  X Jak kupić samochód i zaoszczędzić 7000 USD

  Tytuł mówi bezpośrednio o pieniądzach

  Jak kupić samochód używany

  Można go poprawić, dodając więcej szczegółów, tak aby był istotny dla uczestników kursu

  Zakup samochodu używanego: taktyki negocjacyjne

  Nacisk położony jest na umiejętności, które zdobędzie uczestnik kursu

  X Finanse osobiste — zarabiaj więcej

  Tytuł mówi bezpośrednio o pieniądzach

  Jak zarządzać finansami osobistymi

  Dopuszczalny, ale można go poprawić, dodając więcej szczegółów

  Finanse osobiste dla dorosłych: jak wyjść z długów i inwestować mądrze

  Zawiera informacje celach, docelowym odbiorcy i temacie

  X Załóż własną działalność: sukces gwarantowany

  Wyrażenie „sukces gwarantowany” może mieć pośredni związek zarabianiem pieniędzy

  Załóż własną działalność

  Tytuł jest zwięzły i trafny, ale nie przyciągnie uwagi uczestników kursu

  Zacznij karierę jako pisarz niezależny

  Informuje o tym, jakie umiejętności nabędą uczestnicy kursu i o tym, że kurs jest dla początkujących

  X Dowiedz się, jak tworzyć kursy Udemy

  W tytule nie ma wzmianki o tym, że to nie jest oficjalny kurs Udemy

  Dowiedz się, jak tworzyć kursy Udemy — nieoficjalny

  To jest właściwy format, ale tytuł wciąż jest zbyt ogólny

  Tworzenie kursów Udemy: wskazówki dotyczące filmowania i edycji — nieoficjalny

  Zawiera zastrzeżenie „nieoficjalny” i szczegóły dotyczące umiejętności

   

  Przeczytaj artykuł
 • Opis kursu: normy jakości

  Co to jest opis kursu? Dlaczego to ważne?

  W opisie kursu wyjaśniasz potencjalnym uczestnikom, czego dotyczy Twój kurs. Jego celem jest w głównej mierze przekonanie uczestników, że Twój kurs — nie żaden inny — odmieni ich życie. Zachęcamy do podania w tym opisie informacji na temat: 1) treści kursu; 2) w jaki sposób uczestnicy skorzystają z tych treści.

  Co trzeba wiedzieć

  • Użyj opisu kursu, aby podsumować treści, jakie obejmuje, sposób, w jaki są one nauczane, czego nauczą się uczestnicy oraz co uczestnicy zyskają na udziale w kursie.
  • Zoptymalizuj wskaźnik konwersji, korzystając z najlepszych praktyk dotyczących tonu oraz struktury opisu kursu.
  • Nie uwzględniaj w opisie kursu zdjęć, zewnętrznych łączy ani łączy do innych kursów Udemy.
  • Nie dodawaj kodów kuponu, łączy kuponu ani wzmianek na temat zniżek (zgodnie z naszymi zasadami i wytycznymi).

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • najlepsze praktyki dotyczące tonu opisu,
  • najlepsze praktyki dotyczące struktury opisu,
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • przykłady dobrych opisów kursu,
  • edytowanie opisu kursu na Udemy.

  Najlepsze praktyki dotyczące tonu Twojego opisu

  1. Zanim zaczniesz pisać, zadaj sobie następujące pytania (aby faktycznie zrozumieć potrzeby potencjalnych uczestników):

  • Do jakiej grupy wiekowej zalicza się modelowy uczestnik Twojego kursu?
  • Jakie potrzeby modelowego uczestnika kursu jesteś w stanie zaspokoić?
  • Dlaczego modelowy uczestnik chce się zapisać na Twój kurs? Czy kurs przyda mu się w kontekście kariery, związku albo stylu życia? W jaki sposób?
  • Zajrzyj na tablice ogłoszeń, fora lub portale z recenzjami podobnych książek/produktów. Czego uczestnicy kursu szukają w innych miejscach? W jaki sposób kurs wychodzi naprzeciw tym potrzebom?

  2. Postaraj się nawiązać osobistą relację z uczestnikami:

  • Zwróć się bezpośrednio do uczestników, pisząc „Wy” zamiast „uczestnicy kursu” czy „kursanci”.
  • Używaj łatwego do zrozumienia języka i zróżnicuj długość zdań, żeby podtrzymać zainteresowanie. Oto doskonały przykład:

  Przykład

  Dobrze: „Po zakończeniu tego kursu będziesz w stanie zbudować 10 aplikacji na system Android”.
  Źle: „Kurs obejmuje 10 projektów aplikacji na system Android”.

  3. Przyjmij pozytywne nastawienie i podkreśl korzyści:

  • Skup się na korzyściach dla uczestników płynących z kursu. Jakie problemy kurs pomoże im rozwiązać? W jaki sposób zmieni ich życie?
  • Wyjaśniając, co sprawia, że Twój kurs jest jedyny w swoim rodzaju i informując uczestników, czego się nauczą, przedstaw się jako osoba przystępna, o pozytywnym nastawieniu.
  • Jeśli to możliwe, dodaj kilka przykładów z życia, aby uwiarygodnić temat kursu.

  Przykład

  Dobrze: „Podczas tego kursu wspólnie poprawimy złą postawę, która może powodować urazy, bóle głowy i ogólny dyskomfort”.
  Źle: „Kurs zawiera podstawowe informacje na temat złej postawy”.

  Dobrze: „Zastanawiasz się czasem, w jaki sposób firmy takie jak Apple projektują swoje produkty?”
  Źle: „Nauczę Cię, jak projektować produkty”.

  4. Używaj rozważnie DUŻYCH LITER i pogrubienia:

  • Nie przesadź z formatowaniem tekstu (jeśli wszystko zostanie pogrubione, nic nie będzie się wyróżniać).
  • Nie używaj długich i rozbudowanych list w formie punktów (patrz omówienie struktury opisu w tym artykule).

  Najlepsze praktyki dotyczące struktury opisu

  Aby sprawdzić, gdzie każdy z elementów pojawi się na stronie docelowej kursu, zapoznaj się z tym przykładem z oznaczeniami liczbowymi dla każdego z wyszczególnionych poniżej elementów.

  1. Dodaj 2–3 zdania wprowadzające na początku opisu:

  • Przedstaw przegląd kluczowych treści i wyjaśnij, co zyskają uczestnicy.
  • Nie zadawaj w tym miejscu pytań ani nie skupiaj się na nachalnej reklamie; zamiast tego skoncentruj się na problemie, który kurs pomoże rozwiązać, i zachowaj inspirujący ton oraz pozytywne nastawienie.

  2. Dodaj 1 zdanie w formie „nagłówka” po 2–3 zdaniach stanowiących omówienie:

  • Zastosuj następującą strukturę: jedno zdanie zawierające czasownik opisujący działanie, tematyka kursu oraz kontekst tej tematyki (pogrubione oraz „wielką literą”).
  • Nie powtarzaj tytułu kursu.
  • Nie używaj sformułowań w stylu „najlepszy kurs dotyczący tej dziedziny” czy „100% gwarancji lub zwrot kosztów”.

  Przykład

  Dobrze: „Opanuj szybko język obcy, korzystając z metody pamięci magnetycznej”.
  Dobrze: „Opanuj do perfekcji najpopularniejsze technologie Big Data”.

  3. Dodaj pod nagłówkiem krótką listę punktów:

  • Na podstawie tej krótkiej listy uczestnik przeglądający stronę Twojego kursu najszybciej pozna korzyści dla siebie i dowie się, w jaki sposób kurs się wyróżnia.
  • Punkty powinny mieć formę krótkich zdań zaczynających się od czasownika opisującego działania (np. naucz się, rozpoznawaj, buduj, wyszukuj).

  4. Dodaj jeden wiersz opisujący temat kursu:

  • Ten wiersz powinien różnić się od jednowierszowego nagłówka.
  • W razie potrzeby pogrub tekst.


  5. Dodaj omówienie tematu kursu (co obejmuje?):

  • Omówienie powinno się składać z 4–6 zdań (lub dwóch krótkich akapitów).
  • Treści, które warto uwzględnić, to: historia tematu kursu, cel stojący za tym tematem, adresaci, wyjątkowość, możliwości rozwoju zawodowego/kariery, bieżące wydarzenia związane z tym tematem.
  • Nie rozpisuj się i nie twórz pełnych szczegółów historii.
  • Podkreśl, co sprawia, że kurs jest jedyny w swoim rodzaju (np. możliwość zastosowania w praktyce, projekty, przygotowanie do testu).

  Przykład

  Dobrze: „Poznamy historię Julii Child, szpiega, który został szefem kuchni i na zawsze odmienił świat gotowania”.
  Dobrze: „Wiele dobrze znanych start-upów, takich jak Twitter, Tinder czy Meetup, podczas tworzenia swoich witryn internetowych korzystało z platformy Python”.


  6. Dodaj omówienie kursu (w jaki sposób przedstawiasz temat?):

  • W przypadku większości opisów kursów ta sekcja ma największą liczbę słów.
  • Opisz bardziej szczegółowo zagadnienia z powyższych punktów: jakie korzyści oferuje Twój kurs, jakich umiejętności chcesz nauczyć oraz jakie formy chcesz zastosować (np. wykłady, projekty, testy itp.).
  • Ton: Postaraj się nie przytłoczyć uczestników zbyt wieloma szczegółami w zbyt szybkim tempie. Bądź osobą przyjazną i dostępną. Używaj krótkich akapitów składających się z 2–3 zdań.
  • Na końcu tej sekcji zamieść podsumowanie z informacją, co zyskają uczestnicy.

  Przykład

  Dobrze: „Ten kurs poświęcony programowaniu powstał z myślą o osobach początkujących”.
  Źle: „To najskuteczniejszy kurs programowania”.

  Dobrze: „Podczas tego kursu będziesz korzystać z plików roboczych oraz próbek kodu. Będziesz pracować wspólnie z instruktorem i otrzymasz kwalifikowany certyfikat ukończenia kursu”.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  • Użyj opisu kursu, aby podsumować treści, jakie obejmuje, sposób, w jaki są one nauczane, czego nauczą się uczestnicy oraz co uczestnicy zyskają na udziale w kursie.
  • Nie uwzględniaj w opisie kursu zdjęć, zewnętrznych łączy ani łączy do innych kursów Udemy.
  • Nie dodawaj kodów kuponu, łączy kuponu ani wzmianek na temat zniżek.

  Przykłady świetnych opisów kursu:

  Kurs dotyczący danych
  Kurs Java
  Kurs językowy


  Edytowanie opisu kursu na Udemy

  Aby się dowiedzieć, jak edytować opis kursu, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Obraz kursu: normy jakości

  Obraz kursu może w znaczący sposób wpłynąć na Twój sukces. Powinien przyciągać uwagę, a jednocześnie pomagać zrozumieć tematykę kursu. Zamieszczone poniżej proste wskazówki pozwolą Ci stworzyć obraz kursu o odpowiedniej sile oddziaływania.

  Uwaga: aby uniknąć zamieszania, każdy kurs Udemy musi mieć własny i unikatowy obraz. Ten sam obraz nie może być używany do wielu kursów.

  Parametry techniczne obrazu

  Obraz kursu musi mieć poniższe wymiary. Główna część powinna znajdować się wewnątrz obszaru dla treści, aby jej widoczność była możliwie najlepsza.

  Minimalne wymagania dotyczące rozmiaru: 750 × 422 pikseli

  Wymagane maksymalne wymiary: brak

  Format:.jpg, .jpeg, .gif, .bmp lub .png

  Podczas tworzenia obrazu kursu zalecamy korzystanie z modelu kolorów RGB, a nie CMYK. Model ten jest przeznaczony dla ekranów komputerowych i urządzeń elektronicznych.

  I-------------750 px------------I

  image_dimensions_.png

  Obszar przycięty dla ekranów urządzeń przenośnych

  Każdy obraz kursu zostanie przycięty do wersji dla aplikacji mobilnej Udemy. Obie wersje powinny tak samo skutecznie oddawać zawartość kursu.
  I------------750 px-----------I
  mobile_dimensions.png

  Trafność

  Obraz kursu powinien informować użytkowników serwisu o poruszanej tematyce. Upewnij się, że obraz ma bezpośredni związek z Twoim kursem i nie zawiera treści nieprzyzwoitych.

  Korzystanie z tekstu

  Nie umieszczaj tekstu (np. nazwy kursu) w obrazie kursu. Możesz natomiast użyć logotypu lub nazwy produktu związanej z kursem. Główna część obrazu powinna być w centrum, a jego nazwa nie powinna go przykrywać, ponieważ wtedy może być mniej czytelny.

  pic_1.png

  checkmark_x.pngFotografia stockowa

  Takie zdjęcia zazwyczaj wyglądają sztucznie. Korzystaj z fotografii stockowej tylko wtedy, gdy zdjęcia są wysokiej jakości i wyglądają naturalnie.

  images_3.png

  checkmark_x.pngProstota i precyzja

  Jedną z najważniejszych cech dobrego obrazu kursu jest prostota. Korzystaj z charakterystycznych środków wyrazu, aby jasno przekazać cel kursu. Postaraj się uwzględnić unikalne elementy, które w prosty sposób informują o treści Twojego kursu.

  Aby ułatwić zrozumienie, staraj się nie zamieszczać zbyt wielu szczegółów ani elementów wizualnych. Jeśli zamieścisz zbyt wiele unikalnych elementów i szczegółów, potencjalni uczestnicy nie będą mogli się skupić i pogubią się.

  image_2.png

  Kolor i kontrast

  Korzystaj z kolorów, które się wzajemnie uzupełniają i współgrają ze sobą. Przeciwieństwa, np. czerwień i zieleń, nie wyglądają dobrze. Zadbaj o odpowiedni kontrast pomiędzy głównym obiektem a tłem, aby obraz był czytelny.

  Jeden punkt skupienia

  Wybierz punkt, na którym widzowie mają skupić uwagę.


  Rozdzielczość

  Obraz powinien być wyraźny, bez widocznych pikseli.

  Korzystanie z ilustracji

  Ilustracje powinny być charakterystyczne i wykorzystywać określone elementy. Dużo szczegółów i rysunkowa stylizacja nie są dobrym pomysłem.


  Pierwszy plan i tło

  Korzystaj wyłącznie z obrazów tła lub wzorów, jeżeli poprawiają czytelność koncepcji przyświecającej kursowi. Najlepiej, żeby jej nie powtarzały.

  images_5.png

  Produkcja

  Unikaj stosowania wielu efektów wizualnych lub tekstur.

  images_4.png

  checkmark_x.pngWłasna marka i korzystanie z logotypów

  Możesz w swoim kursie korzystać z logotypu własnej marki (np. Jan Kowalski sp. z o.o.). Pamiętaj, aby logotyp był czytelny, umieszczony na marce i miał wokół siebie wystarczająco dużo odstępu. Powinien się również znajdować wewnątrz obszaru dla treści. Nie dodawaj żadnych obramowań, pogrubień ani poziomych pasów.

  Kwestie związane z korzystaniem z marki stron trzecich (np. Apple czy Microsoft) skonsultuj z prawnikiem. Upewnij się, że wszystkie materiały w Twoim kursie są zgodne z warunkami usługi (zwłaszcza z sekcją 6 „Wykaz zobowiązań instruktorów”).

  UWAGA: To użytkownik odpowiada za wszelkie przesłane treści. W gestii użytkownika leży postaranie się o odpowiednie licencje, zezwolenia czy prawa do publikowanych materiałów. Użytkownik musi mieć zezwolenie na reprodukcję, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie (w tym cyfrową transmisję dźwięku), publiczne wyświetlanie, przekazywanie do wiadomości publicznej, promowanie, reklamowanie i inne wykorzystywanie przesłanych treści w ramach produktów, zgodnie z tą Umową dla instruktora. Żadne przesłane treści nie mogą naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich.


   

  Przeczytaj artykuł