• Powiadomienia dotyczące konta instruktora

  Instruktorzy mogą określić, które powiadomienia od Udemy chcą otrzymywać, korzystając ze strony Powiadomienia. Jeśli jesteś również zapisany/zapisana na kursy Udemy jako ich uczestnik, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące tych kursów.

  Edycja ustawień powiadomień dla swojego konta

  Aby edytować ustawienia powiadomień dla swojego konta Udemy, należy wykonać następujące czynności:

  1. Ustaw kursor w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil, a następnie Powiadomienia po lewej stronie.
  3. Wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać. Pamiętaj: jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail dla instruktorów, np. Codzienny przegląd pytań i odpowiedzi lub Codzienny przegląd nowych uczestników i recenzji, upewnij się, że zaznaczyłeś/zaznaczyłaś pole wyboru Przydatne materiały i ważne aktualizacje przeznaczone dla instruktorów Udemy.
  4. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych wiadomości e-mail od Udemy, zaznacz pole obok opcji Nie wysyłaj mi żadnych promocyjnych wiadomości e-mail. Uwaga: jeśli zaznaczysz to pole, nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień dla instruktorów, takich jak Codzienny przegląd pytań i odpowiedzi lub Codzienny przegląd nowych uczestników i recenzji.
  5. Po zakończeniu edycji ustawień powiadomień kliknij Zapisz.

  notifications.png

  Edycja ustawień powiadomień dotyczących określonego kursu

  Instruktorzy mogą również edytować ustawienia powiadomień dla każdego ze swoich kursów i określać, czy chcą otrzymywać wiadomości e-mail z informacją o gotowych wykładach oraz Codzienny przegląd pytań i odpowiedzi.

  Najpierw upewnij się, że jest zaznaczone pole obok opcji Przydatne materiały i ważne aktualizacje przeznaczone dla instruktorów Udemy. Następnie, aby edytować ustawienia powiadomień dla określonego kursu, wykonaj następujące czynności:

   1. Przejdź na stronę programu nauczania danego kursu.
   2. Kliknij Podgląd w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz Jako instruktor.
   3. Kliknij Opcje po prawej stronie pulpitu kursu.
   4. Wybierz powiadomienia dotyczące kursu, które chcesz otrzymywać.

  course_notifications.png

  Aby dowiedzieć się, jak edytować ustawienia powiadomień dotyczące określonego kursu, na który jesteś zapisany/zapisana jako uczestnik, zapoznaj się z tym artykułem.

  Przeczytaj artykuł
 • Łączenie kont

  Jeżeli przypadkowo utworzyłeś/utworzyłaś dwa konta Udemy, możemy je połączyć. W trakcie tego procesu zostaną przeniesione informacje o postępie w ramach kursu i historii zakupów. Nie dotyczy to jednak wiadomości prywatnych i zakładek. Pamiętaj, aby przed połączeniem kont zapisać wszelkie ważne informacje, które chcesz zachować.

  Aby połączyć konta, będziemy musieli zweryfikować Cię jako właściciela obu kont. Rozpocznij proces łączenia kont, przesyłając zgłoszenie tutaj.

  Niestety nie jesteśmy w stanie łączyć kont Udemy for Business. Jeżeli jesteś instruktorem i chcesz połączyć konta, prosimy o wiadomość e-mail na adres instructorsupport@udemy.com.

  W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z łączeniem kont prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną.

  Przeczytaj artykuł
 • Recenzowanie kursów w programie Wczesny dostęp

  Wczesny dostęp to program w wersji beta, w którym wybranym uczestnikom oferowany jest bezpłatny, ograniczony dostęp do nowych kursów w zamian za uczciwe opinie.

  Więcej informacji o wersji beta programu znajduje się w sekcji Często zadawane pytania. Z kolei tutaj znajdują się informacje o Kodeksie honorowym dla uczestników programu Wczesny dostęp.


  Jeżeli bierzesz udział w programie Wczesny dostęp i chcesz się dowiedzieć, jak recenzować kursy, wykonaj poniższe czynności.


  Gdzie znajduje się karta Wczesny dostęp?

  Karta Wczesny dostęp znajduje się na stronie Moje kursy.  Po kliknięciu kursu w celu rozpoczęcia jego recenzowania należy wykonać poniższe czynności.

  Krok 1:  Krok 2:  Krok 3:  Krok 4:  Krok 5:  Krok 6:  Krok 7:  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat programu Wczesny dostęp, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Oficjalny regulamin loterii Prezent za listę życzeń

  Udemy ma przyjemność poinformować o loterii Prezent za listę życzeń. Po dodaniu kursu do listy życzeń pomiędzy 9:01 czasu pacyficznego 1 listopada 2016 roku a 23:59 czasu pacyficznego 3 listopada 2016 roku staniesz się automatycznie uczestnikiem losowania, w którym można wygrać 100 USD w środkach Udemy.

  ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOSOWANIU, NIE TRZEBA DOKONYWAĆ ŻADNYCH ZAKUPÓW ANI PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU NIE ZWIĘKSZA SZANSY NA WYGRANĄ.

  Aby zobaczyć listę naszych najbardziej popularnych kursów na liście życzeń, kliknij tutaj.


  1. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII
  Automatyczne uczestnictwo po dodaniu kursu do listy życzeń. W okresie pomiędzy 9:01 czasu pacyficznego 1 listopada 2016 roku a 23:59 czasu pacyficznego 3 listopada 2016 roku („Okres zgłoszeń”) odwiedź stronę www.udemy.com („Witryna”), zaloguj się na swoje konto Udemy i, postępując zgodnie z instrukcjami, utwórz listę życzeń zawierającą kursy Udemy. Każdy zarejestrowany użytkownik Witryny, który w Okresie zgłoszeń utworzy listę życzeń, zostanie automatycznie uwzględniony w loterii Prezent za listę życzeń. Więcej informacji na temat loterii Prezent za listę życzeń jest dostępnych tutaj. Tworząc listę życzeń oraz zapisując się do loterii Prezent za listę życzeń, użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących tej loterii. Nie istnieje alternatywna metoda uczestnictwa w loterii Prezent za listę życzeń.


  2. KWALIFIKOWALNOŚĆ
  Loteria Prezent za listę życzeń jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników Witryny, którzy są legalnymi rezydentami 50 stanów (lub Dystryktu Kolumbii) w USA i w momencie przystąpienia do loterii mają co najmniej 18 lat. Uczestnik może utworzyć bezpłatne konto Udemy, odwiedzając Witrynę oraz klikając przycisk „Zarejestruj się” na górze ekranu. Jedno konto Udemy na jedną osobę. Uczestniczyć w loterii mogą jedynie osoby fizyczne; z loterii wyłączone są przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze. Uczestnictwo w loterii Prezent za listę życzeń oznacza zaakceptowanie warunków wyszczególnionych w tym Oficjalnym regulaminie oraz zgodę na stosowanie się do decyzji Udemy. Każdy uczestnik oświadcza ponadto, że jest osobą uprawnioną do uczestnictwa w loterii Prezent za listę życzeń. Do uczestnictwa w loterii Prezent za listę życzeń nie są uprawnieni pracownicy, niezależni wykonawcy, kierownicy oraz dyrektorzy Udemy i jej spółek zależnych, oddziałów oraz partnerów. Jeśli użytkownik uzna, że Witryna niesłusznie określiła go jako osobę nieuprawnioną do uczestnictwa w loterii Prezent za listę życzeń, powinien skontaktować się z nami pod adresem support@udemy.com.

  KAŻDA LOTERIA STAJE SIĘ NIEWAŻNA, JEŚLI JEST ZABRONIONA LUB PODLEGA OGRANICZENIOM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, a ponadto podlega mającym zastosowanie przepisom i rozporządzeniom federalnym, stanowym oraz lokalnym.

  3. NAGRODY.
  Dla pięciu (5) osób przeznaczonych jest pięć (5) nagród (jedna nagroda dla jednego zwycięzcy). Każda nagroda ma formę środków Udemy w kwocie 100 USD („Nagroda”). Nagroda musi zostać wykorzystana w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty jej przyznania oraz może zostać wykorzystana jedynie w przypadku opublikowanych kursów publicznych. Zwycięzcy nie mogą wymieniać, przepisywać lub przenosić nagrody ani odbierać jej w formie środków pieniężnych, ale Udemy zastrzega sobie prawo, aby, wedle własnego uznania, zastąpić nagrodę (lub jej część) inną nagrodą o porównywalnej bądź wyższej wartości. Zwycięzca jest zobowiązany do zapłacenia wszelkich należnych podatków federalnych, stanowych oraz lokalnych (w tym, w stosownych przypadkach, podatku dochodowego oraz podatku u źródła), a także do pokrycia wszelkich innych kosztów i wydatków związanych z odbiorem nagrody oraz jej wykorzystaniem, które nie zostały tu wyszczególnione. Wszelkie szczegóły dotyczące płatności są ustalane wedle wyłącznego uznania Udemy.


  4. WYŁANIANIE POTENCJALNYCH ZWYCIĘZCÓW.
  Potencjalni zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą losowania w dniu 10 listopada 2016 roku (albo nieco wcześniej lub później). Potencjalni zwycięzcy zostaną powiadomieni o nagrodzie pocztą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych od daty przyznania nagrody. Nagroda oraz jej każdy element będą przyznawane w stanie „TAK, JAK JEST” oraz BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, wyraźnych lub dorozumianych (w tym, między innymi, wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu). W przypadku, gdy potencjalny zwycięzca ukończył 18 lat, ale wciąż jest uważany za osobę niepełnoletnią w swojej jurysdykcji, nagroda zostanie przyznana rodzicowi lub opiekunowi prawnemu wskazanemu przez potencjalnego zwycięzcę. Rodzic lub opiekun prawny muszą podpisać i zwrócić wszystkie wymagane dokumenty, w tym te dotyczące weryfikacji tożsamości lub statusu jako rodzica albo opiekuna prawnego.


  5. LOSOWANIE.
  Potencjalni zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich uprawnionych uczestników w drodze losowania. Listę potencjalnych zwycięzców można otrzymać, pisząc na adres support@udemy.com. Potencjalny zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną oraz może zostać poproszony o sporządzenie i zwrócenie oświadczenia o możliwości udziału w konkursie (lub deklaracji albo certyfikatu w stosownych przypadkach), oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności, a także, jeśli jest to zgodne z prawem, zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w ciągu czternastu (14) dni od daty wydania. Jeśli dokumenty te nie zostaną zwrócone w określonym czasie, powiadomienie o nagrodzie zostanie zwrócone lub nie zostanie dostarczone, a jeśli potencjalny zwycięzca nie spełni tych wymagań, nagroda ulegnie przepadkowi oraz, wedle uznania Udemy, wyłoniony zostanie inny zwycięzca.


  6. SZANSE NA WYGRANĄ.
  Szanse na wygraną zależą od liczby otrzymanych kwalifikowalnych zgłoszeń.


  7. DODATKOWE WARUNKI.
  Udemy może, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz wedle własnego uznania, zmienić niniejszy Oficjalny regulamin lub anulować loterię w dowolnym czasie; może też zmodyfikować, zakończyć albo zawiesić loterię w przypadku, gdy wirus, robak, błąd, nieautoryzowana interwencja człowieka lub inna podobna przyczyna będąca poza naszą kontrolą wpłynie na czynności administracyjne, bezpieczeństwo, kwestię uczciwości lub właściwy przebieg loterii albo procesu przesyłania zgłoszeń. Udemy nie ponosi odpowiedzialności za: (a) utratę, skierowanie na niewłaściwy adres, spóźnienie, brak kompletności lub nieczytelność zgłoszenia albo zgłoszenie niedokładnych informacji, niezależnie od tego, czy stało się to z winy uczestnika bądź jakiegokolwiek urządzenia albo oprogramowania powiązanego z lub wykorzystywanego w ramach loterii Prezent za listę życzeń, czy też z winy dowolnych błędów technicznych lub ludzkich, które mogą powstać w trakcie przetwarzania zgłoszeń; (b) wszelkie błędy w druku lub typograficzne w ramach wszelkich materiałów powiązanych z loterią Prezent za listę życzeń; (c) wszelkie błędy w działaniu lub przesyłaniu, kradzież, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp do zgłoszeń lub ich modyfikację, a także wszelkiego rodzaju usterki techniczne, sieci, telefonu, komputera, sprzętu lub oprogramowania albo niedokładną transmisję lub nieotrzymanie wszelkich informacji o zgłoszeniu w związku z problemami technicznymi bądź zablokowaniem ruchu w sieci lub zablokowaniem jakiejkolwiek witryny internetowej lub (d) obrażenia ciała lub uszkodzenia komputera uczestnika lub jakiegokolwiek innego komputera w związku z uzyskaniem dostępu do jakichkolwiek materiałów powiązanych z loterią Prezent za listę życzeń albo w związku z ich pobraniem. Udemy może, wedle własnego uznania, wykluczyć z loterii dowolną osobę, która będzie: (x) manipulować przy procesie obsługi zgłoszeń, przebiegu loterii albo działaniu witryny; (y) naruszać niniejszy Oficjalny regulamin lub (z) zachowywać się w sposób niezgodny z duchem rywalizacji bądź powodować zakłócenia albo podejmować działania mające na celu zdenerwowanie, obrażenie, zastraszenie lub prześladowanie innej osoby. Uczestnictwo zostanie unieważnione, jeśli użytkownik będzie korzystać z robotów, procesów automatycznych, technik programowych lub innych podobnych metod zgłaszania uczestnictwa. Autoryzowany właściciel konta e-mail to osoba fizyczna, której dostawca Internetu, dostawca usług online lub organizacja odpowiadająca za przydzielanie adresu e-mail przydzielili adres e-mail w domenie powiązanej z adresem wykorzystywanym podczas przystępowania do loterii Prezent za listę życzeń. Nie zostanie przyznana liczba nagród większa niż określona w niniejszym Oficjalnym regulaminie. W przypadku wystąpienia błędu technicznego przy wyłanianiu potencjalnych zwycięzców, lub jeśli po odbiór nagrody zgłosi się więcej osób, niż wynosi liczba nagród przyznanych na mocy niniejszego Oficjalnego regulaminu, Udemy może przyznać przysługujące nagrody w drodze losowania spośród wszystkich uprawnionych, zweryfikowanych stron zgłaszających.

  8. RÓŻNE.
  Niniejsza loteria Prezent za listę życzeń podlega przepisom obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy jakiekolwiek obrażenia ciała lub śmierć są spowodowane przez zaniedbanie Strony uwalnianej lub złamanie warunków niniejszego Oficjalnego regulaminu, oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, uczestnicy, wysyłając zgłoszenia, zgadzają się, że Udemy, jej spółki zależne, oddziały oraz wszelcy ich odpowiedni kierownicy, dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele (łącznie „Strony uwalniane”) nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności i są uwalniani przez uczestników od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek urazów, strat bądź szkód, osobowych lub na mieniu, wynikających w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, z akceptacji, posiadania, użycia lub niewłaściwego użycia jakiejkolwiek nagrody albo uczestnictwa w tej loterii. Każdy zwycięzca zgadza się, że uczestnicząc w loterii Prezent za listę życzeń, udziela Udemy zezwolenia na korzystanie ze swojego imienia i nazwiska, wizerunku czy podobizny w dowolny sposób oraz w ramach dowolnego medium w celach promocyjnych, bez dodatkowego wynagrodzenia, o ile nie jest to zabronione przez prawo.


  9. SPONSOR.
  Udemy, Inc. („Udemy” lub „my”, „nas”, „nasze”), 600 Harrison Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94107.
  Przeczytaj artykuł
 • Często zadawane pytania na temat loterii Prezent za listę życzeń

  Udemy ma przyjemność poinformować o loterii Prezent za listę życzeń. Po dodaniu kursu do listy życzeń pomiędzy 9:01 czasu pacyficznego 1 listopada 2016 roku a 23:59 czasu pacyficznego 3 listopada 2016 roku staniesz się automatycznie uczestnikiem losowania, w którym można wygrać 100 USD w środkach Udemy. Aby wziąć udział w losowaniu, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów ani przekazywać żadnych płatności.

  Poniżej znajdują się często zadawane pytania dotyczące loterii Prezent za listę życzeń.

  Aby poznać oficjalny regulamin loterii, kliknij tutaj.

  Jak wziąć udział w loterii?

  Rejestracja udziału w loterii Prezent za listę życzeń jest szybka i prosta. Dodaj kurs do listy życzeń pomiędzy 9:01 czasu pacyficznego 1 listopada 2016 roku a 23:59 czasu pacyficznego 3 listopada 2016 roku. Automatycznie weźmiesz udział w losowaniu, w którym można wygrać główną nagrodę. Nie trzeba dokonywać żadnych zakupów ani przekazywać jakichkolwiek płatności.

  Aby zobaczyć, jak dodać kurs do listy życzeń, kliknij tutaj.  Uwaga: w loterii mogą wziąć udział tylko zarejestrowani użytkownicy witryny będący legalnymi rezydentami 50 stanów (lub Dystryktu Kolumbii) w Stanach Zjednoczonych, którzy w momencie przystąpienia do loterii mają co najmniej 18 lat. W witrynie Udemy możesz utworzyć bezpłatne konto, klikając przycisk „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu ekranu. Jedna osoba może być właścicielem tylko jednego konta Udemy.

  Co można wygrać?

  Pięciu szczęśliwców zostanie nagrodzonych kwotą 100 USD w środkach Udemy (jedna nagroda dla każdego zwycięzcy), które będzie można wykorzystać na zakup kursów Udemy.

  Pamiętaj, że wygraną trzeba wykorzystać w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty wystawienia; można jej użyć wyłącznie do zakupu opublikowanych kursów.

  Środki można zrealizować tylko na stronie Udemy.com. Nie można ich wykorzystać na zakupy kursów za pośrednictwem aplikacji mobilnej.


  Informacje o wygranej

  Potencjalni zwycięzcy zostaną wyłonieni losowo 10 listopada 2016 roku (albo nieco wcześniej lub później). Potencjalnych zwycięzców powiadomimy za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych.

  Środki Udemy poszczególnych zwycięzców zostaną dodane do ich historii środków, którą można sprawdzać, klikając tutaj.

  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat loterii Prezent za listę życzeń, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Aby poznać oficjalny regulamin loterii, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Program wczesnego dostępu — częste pytania uczestników kursów

  Co to jest program wczesnego dostępu?

  Wczesny dostęp to program w wersji beta, w którym wybranym uczestnikom oferowany jest bezpłatny, ograniczony dostęp do nowych kursów w zamian za uczciwe opinie.


  Jak otrzymać zaproszenie do programu wczesnego dostępu?

  Wybieramy osoby, które wykazały zaangażowanie w naukę za pośrednictwem Udemy i wzięły udział w dużej liczbie kursów oraz/lub oceniły wiele kursów. Wybrani uczestnicy otrzymują zaproszenie drogą mailową oraz za pośrednictwem systemu wiadomości na platformie.


  Jakie są korzyści uzyskania wczesnego dostępu?

  Na ograniczony czas uzyskujesz bezpłatny dostęp do ocenianych kursów. Jeśli prześlesz opinię zwrotną dla większej liczby kursów, niż jest to wymagane, otrzymasz przedłużony okres dostępu do wybranego przez siebie kursu.

  Masz również możliwość wyboru ocenianych kursów z dostosowanej listy przygotowanej w oparciu o Twoje wcześniejsze preferencje. Lista będzie odświeżana co 24 godziny.


  Ile czasu trwa ocenianie jednego kursu?

  Do ocenienia kursu potrzeba od 20 do 30 minut. Należy poświęcić 15 minut na ocenę treści kursu (wraz ze stroną docelową) i dopiero potem przesłać nam swoją opinię.

  NIE ma konieczności oglądania kursu od początku do końca. Zachęcamy do skorzystania z paska nawigacji po programie nauczania (w lewym górnym rogu ekranu kursu), aby obejrzeć fragment z początku, środka oraz końca kursu. Prosimy poświęcić wystarczającą ilość czasu na sformułowanie opinii oraz udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu opinii zwrotnej. Raz przesłanych odpowiedzi nie można edytować.


  Czy aby utrzymać status uczestnika programu wczesnego dostępu, konieczne jest spełnienie jakichś wymogów?

  Aby opcja wczesnego dostępu pozostała aktywna, należy oceniać przynajmniej 2 kursy w każdym okresie recenzowania (tj. każdym 30-dniowym cyklu, który został wybrany w programie).


  Co się stanie, jeśli nie ocenię 2 kursów w ciągu jednego miesiąca?

  Jeśli uczestnik nie spełni minimalnych wymogów dotyczących przekazywania opinii na temat kursów (2 kursy w okresie 30 dni), udział w programie wczesnego dostępu jest zazwyczaj blokowany. Rozumiemy jednak, że czasem, pomimo najlepszych intencji, życie toczy się swoim torem. Możliwe są więc pewne odstępstwa od tego wymogu, a każdy taki przypadek analizujemy osobno. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem support@udemy.com.


  Czy mogę ocenić dowolną liczbę kursów?

  Możliwe jest ocenienie maksymalnie 16 kursów w każdym 30-dniowym okresie.


  Jakie dodatkowe nagrody można zdobyć, oceniając więcej niż wymaganą liczbę kursów?

  Uzyskasz przedłużony dostęp do kursu, tym dłuższy, im więcej kursów ocenisz. Inne możliwe nagrody to m.in. zniżki, podarunki oraz specjalne zaproszenia od Udemy


  Jakie kursy są oceniane w ramach programu wczesnego dostępu?

  Ponieważ program jest jeszcze w fazie beta, uwzględniamy jedynie wybraną liczbę kursów w języku angielskim, które zostały opublikowane w okresie ostatnich 60 dni.


  W jaki sposób zostanie wykorzystana moja opinia na temat kursu?

  Ponieważ program jest jeszcze w fazie beta, opinie są używane jedynie do celów analizy wewnętrznej; nie są publikowane do wiadomości innych uczestników. Przy przekazywaniu nam opinii możesz określić, czy chcesz ją udostępnić instruktorowi prowadzącemu dany kurs. Nie jest to wymagane, ale takie informacje bardzo pomagają instruktorom w ulepszaniu kursów, więc z pewnością docenią oni możliwość zapoznania się z Twoją opinią.


  Gdzie znajdę kursy do ocenienia i kursy, które już zostały przeze mnie ocenione?

  Można je znaleźć na karcie Wczesny dostęp, w obszarze Moje kursy na górnym pasku nawigacyjnym.
  Prosimy pamiętać, że pulpit Wczesny dostęp i kursy NIE są dostępne z poziomu urządzeń przenośnych ani aplikacji mobilnej.


  Jakiego rodzaju opinie należy przekazać?

  Gromadzimy opinie w formie ankiety z pytaniami o Twoje zdanie, Twoją ocenę poszczególnych elementów kursu oraz zgodność kursu z Twoimi oczekiwaniami. Prosimy o szczerość i podanie jak największej ilości szczegółów. Do wypełnienia formularza nie jest potrzebna wiedza z danej dziedziny.

  Prosimy pamiętać, że formularz wypełniany w ramach programu wczesnego dostępu NIE jest dostępny z poziomu urządzeń przenośnych ani aplikacji mobilnej.


  Nie jestem w stanie przedstawić pełnej opinii po jednej sesji. Czy mogę wrócić do niej w późniejszym czasie? Ile mam na to czasu?

  Można w dowolnym momencie przerwać sesję oceny w ramach programu wczesnego dostępu i wznowić ją w ograniczonym przedziale czasowym. Oferta kursów jest odświeżana co 24 godziny i do tego czasu można dokończyć swoją ocenę oraz ponownie uzyskać dostęp do kursu (z poziomu pulpitu Wczesny dostęp).


  Czy mogę skontaktować się z instruktorem prowadzącym dany kurs? Co jeśli instruktor skontaktuje się ze mną?

  W trakcie uczestnictwa w programie wczesnego dostępu nie należy wysyłać wiadomości do instruktorów (w celu nawiązania rozmowy lub w ramach odpowiedzi), chyba że uczestnik dokona w późniejszym czasie zakupu danego kursu. Prosimy o zapoznanie się z Kodeksem honorowym dla uczestników programu wczesnego dostępu.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak oceniać kursy, jeśli uczestniczysz w programie wczesnego dostępu, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Układanie kursów Udemy w kolekcje

  Zapisując się na kolejne kursy Udemy, zauważysz, że warto je ułożyć w wybranym porządku w sekcji Moje kursy. Wykorzystując funkcje kolekcji i archiwum, można wygodnie układać kursy Udemy tak, aby odpowiednio planować naukę.

  Kolekcje

  Korzystając z kolekcji, będziesz w stanie uporządkować kursy według kategorii, projektu lub celów edukacyjnych, które samodzielnie utworzysz. Ponadto kolekcje pomogą Ci zaplanować naukę, pozwalając zestawiać ze sobą te kursy, w których chcesz brać udział jeden po drugim.

  Jeżeli na przykład zapiszesz się na kilka kursów związanych z tworzeniem stron internetowych, możesz utworzyć kolekcję o nazwie „Tworzenie stron internetowych” i przypisać do niej odpowiednie kursy. Z kolei gdy uczestniczysz w kilku kursach dotyczących zakładania działalności gospodarczej, możesz utworzyć kolekcję o nazwie „Moja firma”.

  Jak utworzyć kolekcję

  Możesz utworzyć nową kolekcję i przypisać do niej kursy, wykonując następujące czynności:

  1. Po zalogowaniu się do Udemy kliknij Moje kursy w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij pionowy wielokropek w prawym górnym rogu karty kursu.
  3. Ustaw kursor na pozycji Utwórz nową kolekcję i kliknij ją.
  4. Wprowadź nazwę i opis kolekcji (np. „Moja pierwsza strona WWW”).
  5. Kliknij Utwórz.
  6. Dany kurs zostanie przydzielony do wybranej kolekcji.

  Dodawanie kursów do utworzonych kolekcji

  Można dodawać kursy do utworzonych już kolekcji, wykonując następujące czynności:

  1. Po zalogowaniu się do Udemy kliknij Moje kursy w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij pionowy wielokropek w prawym górnym rogu karty kursu.
  3. Na ekranie pojawią się utworzone przez Ciebie kolekcje.
  4. Kliknij nazwę kolekcji, do której chcesz dodać wybrany kurs.

  Jeżeli chcesz, możesz dodać kurs do kilku kolekcji, wybierając ich nazwy po kliknięciu pionowego wielokropka na karcie kursu. Gdy kurs zostanie dodany do kolekcji, przy jej nazwie pojawi się zielony symbol zaznaczenia.

  Uwaga: kursów umieszczonych w archiwum nie można dodać do kolekcji. Jeżeli chcesz dodać zarchiwizowany kurs do kolekcji, najpierw przenieś go z archiwum. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

  Gdy ustawisz wskaźnik myszy na kursie w sekcji Moje kursy, pojawi się informacja o liczbie kolekcji, w których się on znajduje.

  Usuwanie kursu z kolekcji

  Aby usunąć kurs z danej kolekcji, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij Moje kursy w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij pionowy wielokropek w prawym górnym rogu karty kursu.
  3. Kliknij nazwę kolekcji w miejscu, gdzie widnieje zielone zaznaczenie.
  4. Dany kurs zostanie usunięty z kolekcji.

  Dostęp do kolekcji

  Do kolekcji i znajdujących się w nich kursów można przechodzić w następujący sposób:

  1. Po zalogowaniu się do Udemy kliknij Moje kursy w prawym górnym rogu strony.
  2. Na stronie Moje kursy kliknij pozycję Kolekcje na prawo od pozycji Wszystkie kursy.
  3. Kliknij kolekcję, do której chcesz przejść. Na ekranie pojawią się kursy wchodzące w jej skład.


  Edytowanie i usuwanie kolekcji

  Można łatwo edytować nazwy i opisy, a także usuwać pozycje ze strony Kolekcje.

  Aby zmienić nazwę kolekcji, wystarczy kliknąć ikonę ołówka widoczną tuż obok. Pojawi się opcja edycji nazwy lub opisu.

  Aby usunąć kolekcję, kliknij ikonę kosza widoczną obok ołówka.

  Uwaga: Operacja usuwania kolekcji jest nieodwracalna. Jednak kursy wchodzące w skład kolekcji będą nadal aktywne na danym koncie.

  Archiwizowanie kursów

  Można również użyć funkcji archiwizacji do usunięcia kursów na stronie Moje kursy. Aby uzyskać więcej informacji na temat archiwizowania kursów, przeczytaj ten artykuł pomocy technicznej.

  W przypadku dodatkowych pytań w sprawie kolekcji prosimy o kontakt z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak sprawdzić, czy doszło do naruszenia zasad dostępu do konta?

  Zdajemy sobie sprawę, jak irytujące może być odkrycie, że nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do należącego do Ciebie konta. Zanim jednak zaczniesz panikować, stwierdzając, że prywatność konta została naruszona, zastanów się, czy nie istnieje jakieś racjonalne wyjaśnienie tego, co się stało. Poniżej przedstawiamy kilka wyjaśnień zdarzenia, które może mylnie być wzięte za naruszenie bezpieczeństwa.

  Nie mogę się zalogować:

  Może nie pamiętasz hasła? Być może przy tworzeniu konta wprowadziłeś/wprowadziłaś inne hasło? W takim przypadku poproś o wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła, wykonując te czynności.


  Nie mogę znaleźć kursów, na które się zapisałem/zapisałam:

  Czy kursy mogły zostać przypadkowo zarchiwizowane? Jeżeli tak, możesz wykonać tę procedurę, aby odszukać kurs i ponownie umieścić go na stronie Moje kursy.

  Czy do tworzenia konta mogłeś/mogłaś użyć innego adresu e-mail? A może podczas tworzenia konta błędnie wpisałeś/wpisałaś swój adres e-mail? Czy w związku z tym możesz mieć więcej niż jedno konto? Ten artykuł zawiera więcej wskazówek ułatwiających rozwiązanie problemu w przypadku, gdy nie jesteś w stanie znaleźć kursu.


  Wygląda na to, że ktoś wyświetla moje kursy:

  Czy znana Ci osoba korzystała ostatnio z Twojego komputera lub urządzenia przenośnego? Czy mogła obejrzeć jeden z Twoich kursów Udemy? A może przez przypadek nie wyłączyła wykładu? Czy w odtwarzaczu wykładów masz włączoną funkcję autoodtwarzania? To może wyjaśniać, dlaczego postęp kursu jest inny.

  Postępowanie w przypadku przekonania o naruszeniu prywatności konta

  W razie zauważenia podejrzanych działań na koncie, których nie można wyjaśnić powyższymi przyczynami, niezwłocznie poproś o wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła. W tym celu wykonaj te czynności.

  Jeżeli w ciągu godziny nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej zresetowanie hasła, sprawdź, czy nie trafiła ona do folderu ze spamem. Pamiętaj też o dodaniu adresu e-mail no-reply@e.udemymail.com do listy zaufanych nadawców. Informacje na temat sposobu dodawania adresu Udemy do listy zaufanych nadawców można znaleźć w tym artykule.

  Jeżeli nie otrzymałeś/otrzymałaś wiadomości e-mail umożliwiającej zresetowanie hasła i nie możesz skonfigurować nowego hasła, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Bezpieczeństwo Twojego konta

  Chociaż Udemy stosuje protokoły bezpieczeństwa, aby chronić konta użytkowników swojej platformy, jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zmaksymalizować poziom ochrony swojego konta i ograniczyć zagrożenia związane z jego bezpieczeństwem.


  Wybierz silne hasło

  Użycie silnego i unikalnego hasła to bardzo efektywny sposób ochrony swojego konta przed nieautoryzowanym dostępem. Wybierając hasło do swojego konta, uwzględnij następujące wskazówki:

  • Wybierz hasło łatwe do zapamiętania, ale niezawierające słów, które mogłaby odgadnąć obca osoba. Sugerujemy, aby nie były to słowa, które można znaleźć na twoich kontach w mediach społecznościowych, np. imię, miejsce zamieszkania czy ulubiona drużyna.
  • Nie używaj oczywistych kombinacji cyfr (na przykład nie korzystaj z cyfr odpowiadających Twojej dacie urodzenia lub Twojemu numerowi telefonu). Użyj w haśle wielkich liter lub znaków specjalnych (np. !, #, &), aby utrudnić hakerom jego odgadnięcie.
  • Utwórz unikalne hasło dla każdego konta i każdej usługi, z których korzystasz, zamiast używać jednego hasła dla wszystkich stron. W ten sposób zabezpieczysz się przed atakiem na inne konta, jeśli jedno z nich zostanie zhakowane.

  Co jakiś czas zmieniaj hasło

  Zalecamy okresową zmianę hasła, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta. Przy zmianie hasła utwórz zupełnie nowe (nie korzystaj z używanego wcześniej).

  Aby dowiedzieć się, jak zmienić hasło do konta, kliknij tutaj.

  Dodatkowe wskazówki dotyczące ochrony konta

  Nie wystarczy utworzyć silnego i unikalnego hasła; aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta i zminimalizować ryzyko zaatakowania go, najlepiej jest przestrzegać także poniższych prostych wytycznych.

  • Jeśli korzystasz z konta Udemy na publicznym urządzeniu, pamiętaj, aby wylogować się z konta po skończonej nauce.
  • Nie zapisuj i nie przechowuj hasła w plikach ani w Internecie.
  • Nie dziel się dostępem do swojego konta Udemy z innymi osobami.
  • Nie używaj tego samego hasła dla wielu stron. W razie potrzeby zmień hasło do konta Udemy.
  • Jeśli urządzenie, z którego logowałeś/logowałaś się do Udemy, zostało zgubione lub skradzione, zresetuj hasło za pomocą innego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij tutaj.


  Informacje o tym, co robić, jeśli Twoje konto zostało zaatakowane, znajdziesz w tym artykule.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie i usuwanie kart na swoim koncie

  Jeśli chcesz szybciej i łatwiej kupować kursy, możesz bezpiecznie przechowywać informacje o swojej karcie kredytowej lub debetowej na koncie Udemy. Eliminuje to konieczność wprowadzania tych informacji za każdym razem, kiedy kupujesz kurs.


  Dostosowywanie ustawień informacji o transakcjach

  Jeśli włączysz opcję Użyj informacji o transakcji do następnych zakupów, podczas zakupów system będzie automatycznie wybierał zapisaną kartę. W razie wyłączenia tej opcji informacje o karcie nie będą wprowadzane automatycznie, a pole Zapamiętaj tę kartę znajdujące się na stronie płatności nie będzie zaznaczone.

  Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję:

  1. Ustaw kursor na zdjęciu profilowym w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil.
  3. Następnie kliknij Karty kredytowe po lewej stronie.
  4. Aktywuj lub dezaktywuj opcję Użyj informacji o transakcji.


  Jak zapisać informacje o karcie kredytowej

  Jeśli chcesz zapisać informacje o karcie kredytowej, aby nie wpisywać ich przy następnym zakupie kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij Zapisz się na kurs.
  2. Wprowadź informacje o swojej karcie kredytowej (w oknie Dodaj nową kartę).
  3. Upewnij się, że jest zaznaczone pole Zapamiętaj tę kartę.
  4. Kliknij Zapłać, a informacje o karcie zostaną zapisane na Twoim koncie.


  Dokonywanie zakupów z użyciem zapisanej karty

  Jeśli dane karty zostały zapisane przy wcześniejszym zakupie, możesz ich użyć ponownie bez ponownego wprowadzania informacji.

  W przypadku, gdy w opcjach Twojego konta jest włączona opcja Użyj informacji o transakcji do następnych zakupów, informacje o karcie pojawią się automatycznie. Jeśli masz zapisanych więcej kart, możesz określić, z której chcesz skorzystać podczas zakupu.


  Edytowanie i usuwanie kart ze swojego konta

  Jeśli na Twoim koncie są zapisane karty i chcesz je usunąć albo zmienić dotyczące ich informacje, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw kursor na zdjęciu profilowym w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil.
  3. Następnie kliknij Karty kredytowe po lewej stronie.
  4. Aby zmienić informacje o karcie kredytowej, kliknij Aktualizuj (po zakończeniu edycji kliknij Aktualizuj ponownie). W celu usunięcia karty z konta kliknij Usuń.
  Jeśli masz inne pytania związane z dodawaniem, edytowaniem lub usuwaniem kart na swoim koncie, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Usuwanie konta instruktora

  Ponieważ Udemy udziela uczestnikom dożywotniej gwarancji na nieograniczony w czasie dostęp do kursów, instruktorzy nie mogą usuwać swoich kont, jeżeli na którykolwiek kurs są zapisani uczestnicy. Jeżeli jednak nie ma żadnych uczestników kursów, konto można usunąć. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.

  Pamiętaj, że zamknięcie konta Udemy spowoduje trwałe usunięcie treści, komentarzy, wiadomości, listy życzeń i kursów, na które właściciel konta się zapisał. Jeżeli występuje problem ze stroną lub jeśli potrzebujesz naszej pomocy przed usunięciem konta, prosimy o kontakt z pomocą techniczną Udemy.

  Usuwanie konta instruktora

  Usuwanie kursów, na które nie ma zapisanych uczestników

  Przed zamknięciem konta konieczne jest usunięcie wszystkich utworzonych kursów. Usuwać można wyłącznie kursy, na które nie są zapisani żadni uczestnicy. Trwałe usunięcie kursu powoduje usunięcie całej jego treści, w tym dyskusji i powiązanych plików. Pamiętaj, że nie można cofnąć operacji usunięcia kursu.

  Aby usunąć kurs:

  1. Przejdź do strony Plan kursu, wybierając kurs z poziomu pulpitu instruktora.
  2. Po prawej stronie kliknij Ustawienia kursu i przejdź w dół do sekcji Stan kursu.
  3. Kliknij Usuń ten kurs.
  4. Jeżeli kurs został już opublikowany, przed jego usunięciem należy kliknąć opcję Wycofaj publikację. Opcja Wycofaj publikację będzie widoczna u góry.

  Usuwanie konta

  Po usunięciu utworzonych kursów możesz przejść do zamknięcia konta. Zamknięcie konta wymaga wykonania poniższych czynności.

  1. Zaloguj się do konta.
  2. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu strony.
  3. Kliknij ikonę ołówka, wybierając w ten sposób opcję Edytuj profil.
  4. Kliknij Strefa niebezpieczna.
  5. Kliknij Usuń.
  6. Potwierdź zamiar usunięcia konta. Kliknij Tak.  Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie łączy zewnętrznych do profilu

  Masz możliwość dodawania łączy do swojej witryny prywatnej, kanału YouTube i profilów w mediach społecznościowych, takich jak Google+, Twitter, Facebook czy LinkedIn. Łącza te zapewniają dostęp do dodatkowych informacji na temat Twojego doświadczenia i referencji.


  Dodawanie łączy do profilu

  1. W prawym górnym rogu strony kliknij zdjęcie profilowe, a następnie Mój profil.
  2. Przejdź na dół strony i wprowadź swoje dane.
  3. Kliknij Zapisz.  Wyświetlanie profilu

  Po dodaniu łączy do swojego profilu zobaczysz następujący ekran:


  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana adresu e-mail

  Dane logowania można zmienić w dowolnym momencie. Adres e-mail powiązany z kontem Udemy zmienia się z poziomu ustawień konta.

  1. Kliknij zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil, a następnie Konto po lewej stronie.
  3. Kliknij ikonę ołówka przy adresie e-mail.
  4. Wprowadź nowy adres e-mail i stare hasło.
  5. Kliknij Zapisz.

  Brak możliwości zmiany adresu e-mail z powodu braku ikony ołówka
  W przypadku rejestracji za pomocą Facebooka lub konta Google konieczne będzie ustawienie hasła do konta przed zmianą adresu e-mail. Skonfigurowanie nowego hasła nie cofa powiązania konta w serwisie Facebook lub konta Google z Udemy.


  Przeczytaj artykuł
 • Rezygnacja z powiadomień Udemy

  Jeżeli nie chcesz już otrzymywać niektórych powiadomień od Udemy i instruktorów, możesz zrezygnować z ich subskrypcji poprzez zmianę ustawień powiadomień.

  Ustawienia powiadomień można edytować, wykonując następujące czynności:

  1. Ustaw kursor w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil, a następnie Powiadomienia po lewej stronie.
  3. Wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych promocyjnych wiadomości e-mail, zaznacz pole widoczne obok opcji Nie wysyłaj mi żadnych promocyjnych wiadomości e-mail.
  4. Kliknij Zapisz.

  student_notifications.png

  Aby dowiedzieć się, jak edytować ustawienia powiadomień dotyczące określonego kursu, zapoznaj się z tym artykułem.

  Przeczytaj artykuł
 • Odłączanie konta w serwisie Facebook od Udemy

  W przypadku rejestracji na platformie Udemy za pomocą konta w serwisie Facebook odłącz to konto poprzez utworzenie hasła i zmianę adresu e-mail używanego do logowania.

  1. Kliknij zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
  2. Kliknij Mój profil.
  3. Następnie kliknij Konto.
  4. Wypełnij pole Nowe hasło, a potem ponownie wpisz nowe hasło.
  5. Kliknij Zmień hasło.
  6. Pod adresem e-mail kliknij ikonę ołówka.
  7. Wprowadź nowy adres e-mail i hasło.
  8. Kliknij Zapisz.
  9. Skorzystaj z formularza kontaktu z pomocą techniczną, aby potwierdzić, że konto w serwisie Facebook nie jest już powiązane z Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zalogować się do konta Udemy?

  Aby zalogować się do konta, wykonaj poniższe czynności.

  1. Upewnij się, że nikt inny nie jest zalogowany do Udemy na Twoim komputerze. Jeżeli tak jest, ustaw kursor w prawym górnym rogu i kliknij Wyloguj u dołu listy rozwijanej.
  2. Na stronie głównej Udemy kliknij Zaloguj w prawym górnym rogu.
  3. Możesz logować się za pomocą swojego adresu e-mail i hasła lub poprzez serwis Facebook albo Google+, o ile stworzyłeś/stworzyłaś konto za pomocą tych opcji.
  4. Kliknij Zaloguj.


  Nadal masz problem z zalogowaniem się?

  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana ustawień języka

  Strona internetowa i aplikacja mobilna Udemy są dostępne w językach angielskim, chińskim uproszczonym, francuskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, tureckim i włoskim. Kursy Udemy można wyświetlać jedynie w języku, w którym zostały nagrane.

  Uwaga: zmiana ustawień języka nie powoduje zmiany ustawień kraju ani waluty. Informacje na temat obsługiwanych walut

  Zmiana języka strony

  1. Ustaw kursor w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil.
  3. Na stronie Profil wybierz preferowany język z listy rozwijanej.
  4. Przejdź na dół strony i kliknij Zapisz.


  change_language.png

  select_language.png

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od instruktora?

  Wielu instruktorów wysyła ogłoszenia dotyczące nowych wykładów i kursów, a także inne informacje związane z kursem. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości dotyczących konkretnego kursu, możesz z nich zrezygnować z poziomu pulpitu kursu. Kliknij Opcje po prawej stronie. Pojawi się menu rozwijane z opcją rezygnacji z ogłoszeń.

  Nowe wiadomości e-mail z ogłoszeniami — otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami związanymi z tematyką kursu.
  Promocyjne wiadomości e-mail — otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących innych kursów instruktora.

  Przeczytaj artykuł
 • Usuwanie konta

  Zamknięcie konta Udemy spowoduje trwałe usunięcie treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów, listy życzeń i kursów, na które właściciel konta się zapisał. Jeżeli kurs został wykupiony w ciągu ostatnich 30 dni, przed usunięciem konta prosimy o złożenie wniosku o zwrot kosztu zakupu. Po usunięciu konta nie ma możliwości przywrócenia dokonanych zakupów.

  Jeżeli występuje problem ze stroną lub jeśli potrzebujesz naszej pomocy przed usunięciem konta, prosimy o kontakt z pomocą techniczną Udemy. ​

  Usuwanie konta Udemy

  1. Zaloguj się do konta.
  2. Ustaw kursor na swoim awatarze w prawym górnym rogu strony.
  3. Kliknij Mój profil, a następnie Strefa niebezpieczna po lewej stronie.
  4. Kliknij Usuń.
  5. Potwierdź zamiar usunięcia konta. Kliknij Tak.


  Usuwanie konta instruktora

  Instrukcje usuwania konta instruktora znajdują się tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Zmienianie lub resetowanie hasła Udemy

  Nie pamiętam hasła

  Istnieje możliwość wysłania z poziomu strony logowania prośby o wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła.

  1. Kliknij Zaloguj w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Nie pamiętam hasła.
  3. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij Resetuj hasło.
  Jeżeli w ciągu godziny nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej zresetowanie hasła, sprawdź, czy nie trafiła ona do folderu ze spamem. Sprawdź też, czy adres e-mail no-reply@e.udemymail.com został dodany do listy zaufanych nadawców. Informacje na temat sposobu dodawania adresu Udemy do listy zaufanych nadawców można znaleźć tutaj.


  Zmiana hasła

  Hasło można zmienić w dowolnym momencie, w ustawieniach Konto.

  1. Logowanie do konta
  2. Ustaw kursor na awatarze swojego profilu w prawym górnym rogu strony i kliknij Mój profil.
  3. Kliknij Konto po lewej stronie.
  4. Wprowadź aktualne hasło, wprowadź nowe hasło, a następnie kliknij przycisk Zmień hasło, aby zapisać zmiany.

  Przeczytaj artykuł