• Tworzenie i edycja profilu

  Każde konto Udemy zawiera stronę profilu. Tu można udostępnić informacje o sobie, dodać łącza do strony własnej lub profili w mediach społecznościowych.

  Dla instruktorów Udemy profil to także biografia. To tu należy podać kwalifikacje, zaprezentować doświadczenie i osobowość. Jeśli szukasz porad na temat tworzenia fascynującej i interesującej biografii instruktora, zajrzyj tutaj.

  Jak edytować profil

  Aby edytować swój profil, w tym dodać zdjęcie profilowe, kliknij menu rozwijane w prawym górnym rogu ekranu konta, a następnie kliknij swoją nazwę. Możesz również wejść na stronę profilu, klikając tutaj.

  profile.png

  Aby edytować biografię, po prostu wprowadź imię i nazwisko, nagłówek i treść biografii. Następnie kliknij Zapisz na dole strony.

  profile_2.png

  Jak przesłać zdjęcie profilowe

  Aby przesłać (lub edytować) zdjęcie profilowe, kliknij opcję Zdjęcie znajdującą się po lewej na stronie Profilu. Następnie wybierz na komputerze obraz do wysłania. Po przesłaniu możesz je przyciąć, a następnie kliknij Zapisz.

  profile_photo.png

  Jak dodać łącze zewnętrzne do profilu

  W profilu masz możliwość dodawania łączy do swojej witryny prywatnej, kanału YouTube i profilów w mediach społecznościowych, takich jak Google+, Twitter, Facebook czy LinkedIn. Łącza mogą udostępnić więcej informacji na temat doświadczenia czy referencji. To świetny sposób na powiększenie liczby odbiorców.

  Aby dodać linki zewnętrzne do profilu, przewiń w dół stronę Profilu i wprowadź informacje. Po dodaniu linków zewnętrznych kliknij Zapisz.

  social_media.png

  Przeglądanie profilu

  Jeśli chcesz zobaczyć, jak inni uczestnicy kursu i instruktorzy będą widzieć Twój profil, po prostu kliknij opcję Zobacz profil publiczny znajdującą się po lewej na stronie Profil.

  profile_3.png

  Edycja ustawień prywatności

  Ustawienia dotyczące prywatności są dostępne na stronie Prywatność. Tam możesz ustawić, czy chcesz, aby Twój profil widzieli wszyscy. Na tej stronie możesz również ustawić, czy chcesz udostępniać informacje o kursach, które przechodzisz. Domyślnie profile kont są publiczne, chyba, że ustawienia zostaną zmienione.

  Ustawienia prywatności można przeglądać, kliknąwszy opcję Prywatność znajdującą się po lewej na stronie Profil. Jeśli chcesz zachować prywatność profilu i informacji o kursach, po prostu zaznacz każdą opcję i kliknij Zapisz.

  privacy.png

  Powiązane artykuły pomocy technicznej

  Rezygnacja z powiadomień Udemy

  Zmiana adresu e-mail

  Dodawanie i usuwanie kart na swoim koncie

  Przeczytaj artykuł
 • Korzystanie z konta Google lub Facebook do logowania w serwisie Udemy

  W serwisie Udemy można się zarejestrować, podając adres e-mail i tworząc hasło. W aplikacji mobilnej można także szybko się zarejestrować, używając konta Google lub Facebook.

  Jak zarejestrować się za pomocą konta Google lub Facebook

  Jeżeli chcesz użyć konta Google lub Facebook do zarejestrowania się w serwisie Udemy, wykonaj w aplikacji mobilnej poniższe czynności: Uwaga: jeśli wykonasz te czynności, a wcześniej utworzone konto nie zawiera adresu e-mail użytego na koncie Google bądź Facebook, to w serwisie Udemy powstanie nowe konto.

  1. Otwórz aplikację Udemy na urządzeniu przenośnym.
  2. Kliknij ikonę Zaloguj przez portal Google lub Zaloguj przez portal Facebook.
  3. Aby się zarejestrować, wykonaj instrukcje.

  sign_in_options.png

  android_signup.png

  Po utworzeniu nowego konta z wykorzystaniem serwisu Facebook lub Google możesz zalogować się na stronie Udemy.com w przeglądarce, klikając opcję Kontynuuj przez portal Facebook lub Kontynuuj przez portal Google. Pamiętaj, że w aplikacji mobilnej nadal możesz się logować, korzystając z opcji zalogowania przez portal Google lub zalogowania przez portal Facebook.

  Jak połączyć istniejące konto Udemy z portalem Facebook lub Google

  Jeśli chcesz połączyć istniejące konto Udemy z kontem w portalu Facebook lub Google, wykonaj następujące czynności:

  1. Na stronie głównej Udemy przesuń kursor w prawy górny róg ekranu i kliknij opcję Zaloguj się.
  2. Kliknij opcję Kontynuuj przez portal Facebook lub Kontynuuj przez portal Google.
  3. Wprowadź adres e-mail i hasło powiązane z kontem w portalu Facebook lub Google.

  Uwaga: aby połączyć konta, ten sam adres e-mail musi być zapisany zarówno na koncie Udemy, jak i na koncie w portalu Facebook lub Google. Jeśli w serwisie Udemy nie istnieje konto z adresem e-mail, którego chcesz użyć do połączenia z kontem w portalu Google lub Facebook, to nie połączysz kont, a stworzysz nowe.

  Następnie możesz się zalogować na konto Udemy, klikając opcję Kontynuuj przez portal Facebook lub Kontynuuj przez portal Google albo wpisując adres e-mail i hasło pierwotnie użyte do rejestracji. Pamiętaj, że hasło do konta Udemy może się różnić od hasła do konta w portalu Facebook lub Google.

  facebook_google_continue.png

  Odłączanie konta Facebook lub Google od konta Udemy

  Jeśli do rejestracji w serwisie Udemy użyłeś/użyłaś opcji rejestracji przez portal Facebook lub rejestracji przez portal Google i chcesz usunąć powiązanie konta w portalu Facebook lub Google z kontem w serwisie Udemy, musisz stworzyć nowe hasło (chyba że już to zrobiłeś/zrobiłaś). Wtedy do logowania w serwisie Udemy możesz użyć adresu e-mail zamiast opcji logowania przez portal Facebook lub Google.

  Aby zmienić hasło do konta Udemy, wykonaj poniższe czynności:

  1. Zaloguj się na stronie Udemy.com, używając opcji Zaloguj przez portal Facebook lub Zaloguj przez portal Google.
  2. Ustaw kursor na awatarze swojego profilu w prawym górnym rogu i kliknij swoją nazwę.
  3. Wybierz opcję Konto po lewej stronie.
  4. Wprowadź nowe hasło, powtórz je i kliknij opcję Zmień hasło.

  Gdy już zmienisz hasło, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Udemy, abyśmy mogli rozłączyć konta. (Jeśli zapomnisz ustawić nowe hasło, nadal możesz wykorzystać procedurę Nie pamiętam hasła, aby uzyskać dostęp do konta.) Gdy skontaktujesz się z działem pomocy technicznej Udemy, pamiętaj, aby podać adres e-mail użyty do rejestracji w portalu Facebook lub Google.

  enter_new_password.png

  Przeczytaj artykuł
 • Powiadomienia dotyczące konta instruktora

  Instruktorzy otrzymują wiadomości e-mail z kilkoma rodzajami powiadomień. Mogą one dotyczyć platformy Udemy, prowadzonych przez nich kursów, a także wiadomości wysłanych przez uczestników kursów. Ponadto do niektórych powiadomień możliwy jest dostęp poprzez ikonę dzwonka znajdującą się na górze strony danego konta. W tym artykule opisano, jak można zmienić ustawienia powiadomień, a także różne rodzaje powiadomień, które możesz otrzymać.

  Edycja ustawień powiadomień dla swojego konta instruktora

  Instruktorzy mogą określić, które powiadomienia od Udemy chcą otrzymywać, korzystając ze strony Powiadomienia. Jeśli jesteś również zapisany(-a) na kursy Udemy jako ich uczestnik, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące tych kursów.

  Aby edytować ustawienia powiadomień dla swojego konta Udemy, należy wykonać następujące czynności:

  1. Ustaw kursor w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil, a następnie opcję Powiadomienia po lewej stronie.
  3. Wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać. Pamiętaj: jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail dla instruktorów, np. Codzienny przegląd pytań i odpowiedzi lub Codzienny przegląd nowych uczestników i recenzji, zaznacz pole wyboru Przydatne materiały i ważne aktualizacje przeznaczone dla instruktorów Udemy.
  4. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych wiadomości e-mail od Udemy, zaznacz pole obok opcji Nie wysyłaj mi żadnych promocyjnych wiadomości e-mail.

  Uwaga: jeśli zaznaczysz to pole, nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień dla instruktorów, takich jak Codzienny przegląd pytań i odpowiedzi czy Codzienny przegląd nowych uczestników i recenzji, ani potwierdzeń gotowości wykładów. Ponadto nie będziesz otrzymywać wiadomości e-mail z podglądem dla ogłoszeń oraz promocyjnych wiadomości e-mail.

  Nie możesz również zrezygnować z otrzymywania wiadomości dotyczących transakcji, powiadomień zawierających odpowiedzi na pytania (nie mylić z Codziennym przeglądem pytań i odpowiedzi) oraz powiadomień o otrzymaniu nowych wiadomości bezpośrednich.

  1. Po zakończeniu edycji ustawień powiadomień kliknij Zapisz.

  notifications.png

  Edycja ustawień powiadomień dotyczących określonego kursu

  Instruktorzy mogą również edytować ustawienia powiadomień dla każdego ze swoich kursów i określać, czy chcą otrzymywać wiadomości e-mail z informacją o gotowych wykładach oraz Codzienny przegląd pytań i odpowiedzi.  

  Najpierw sprawdź, czy zostało zaznaczone pole obok opcji Przydatne materiały i ważne aktualizacje przeznaczone dla instruktorów Udemy. Następnie, aby edytować ustawienia powiadomień dla określonego kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź na stronę programu nauczania danego kursu.
  2. Kliknij Podgląd w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz Jako instruktor.
  3. Kliknij Opcje po prawej stronie pulpitu kursu.
  4. Wybierz powiadomienia dotyczące kursu, które chcesz otrzymywać.

  Aby dowiedzieć się, jak edytować ustawienia powiadomień dotyczące określonego kursu, na który jesteś zapisany(-a) jako uczestnik, zapoznaj się z tym artykułem.

  Powiadomienia: e-mailowe i w serwisie

  W zależności od wybranych przez instruktora ustawień powiadomień będzie on otrzymywał różne powiadomienia pocztą e-mail. Mogą one dotyczyć platformy Udemy, prowadzonych przez instruktora kursów, a także działań podejmowanych przez uczestników kursów. Powiadomienia te będą wysyłane na adres e-mail powiązany z kontem Udemy.

  Powiadomienia, o których instruktorzy informowani są pocztą e-mail, dotyczą między innymi:

  • nowych wiadomości bezpośrednich,
  • potwierdzenia wysłania promocyjnej wiadomości e-maila lub ogłoszenia edukacyjnego,
  • promocyjnych wiadomości e-mail oraz podglądów ogłoszeń edukacyjnych,
  • potwierdzeń gotowości wykładów,
  • odpowiedzi na pytania,
  • codziennego przeglądu pytań i odpowiedzi,
  • codziennego przeglądu nowych uczestników i recenzji,
  • zaproszeń do uczestnictwa w prywatnych kursach.

  Ponadto instruktorzy otrzymują różne powiadomienia w serwisie. Dostęp do nich jest możliwy poprzez ikonę dzwonka na górze strony danego konta. Powiadomienia wysyłane w serwisie dotyczą między innymi:

  • nowych pytań i odpowiedzi,
  • komentarzy pod ogłoszeniami o kursach,
  • opinii i odpowiedzi dotyczących zadań,
  • potwierdzenia, że do kursu dołączone zostały automatycznie generowane napisy.

  O pojawieniu się powiadomień w serwisie informuje czerwona liczba, która pojawia się na ikonie dzwonka w prawym górnym rogu strony. Po kliknięciu ikony dzwonka możesz przewijać powiadomienia i klikać te, które chcesz przeczytać.

  notificatio_bell.png

  Przeczytaj artykuł
 • Łączenie kont

  a Udemy, możemy je połączyć. W trakcie tego procesu zostaną przeniesione informacje o postępie w ramach kursu i historii zakupów. Nie dotyczy to jednak wiadomości prywatnych i zakładek. Pamiętaj, aby przed połączeniem kont zapisać wszelkie ważne informacje, które chcesz zachować.

  Aby połączyć konta, będziemy musieli zweryfikować Cię jako właściciela obu kont. Rozpocznij proces łączenia kont, przesyłając zgłoszenie tutaj.

  Niestety nie jesteśmy w stanie łączyć kont Udemy for Business. Jeżeli jesteś instruktorem i chcesz połączyć konta, prosimy o wiadomość e-mail na adres instructorsupport@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł
 • Układanie kursów Udemy w kolekcje

  Zapisując się na kolejne kursy Udemy, zauważysz, że warto je ułożyć w wybranym porządku w sekcji Moje kursy. Wykorzystując funkcje kolekcji i archiwum, można wygodnie układać kursy Udemy tak, aby odpowiednio planować naukę.

  Kolekcje

  Korzystając z kolekcji, będziesz w stanie uporządkować kursy według kategorii, projektu lub celów edukacyjnych, które samodzielnie utworzysz. Ponadto kolekcje pomogą Ci zaplanować naukę, pozwalając zestawiać ze sobą te kursy, w których chcesz brać udział jeden po drugim.

  Jeżeli na przykład zapiszesz się na kilka kursów związanych z tworzeniem stron internetowych, możesz utworzyć kolekcję o nazwie „Tworzenie stron internetowych” i przypisać do niej odpowiednie kursy. Z kolei gdy uczestniczysz w kilku kursach dotyczących zakładania działalności gospodarczej, możesz utworzyć kolekcję o nazwie „Moja firma”.

  Jak utworzyć kolekcję

  Możesz utworzyć nową kolekcję i przypisać do niej kursy, wykonując następujące czynności:

  1. Po zalogowaniu się do Udemy kliknij Moje kursy w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij pionowy wielokropek w prawym górnym rogu karty kursu.
  3. Ustaw kursor na pozycji Utwórz nową kolekcję i kliknij ją.
  4. Wprowadź nazwę i opis kolekcji (np. „Moja pierwsza strona WWW”).
  5. Kliknij Utwórz.
  6. Dany kurs zostanie przydzielony do wybranej kolekcji.

  collections_1.png

  create_collection.png
  Dodawanie kursów do utworzonych kolekcji

  Można dodawać kursy do utworzonych już kolekcji, wykonując następujące czynności:

  1. Po zalogowaniu się do Udemy kliknij Moje kursy w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij pionowy wielokropek w prawym górnym rogu karty kursu.
  3. Na ekranie pojawią się utworzone przez Ciebie kolekcje.
  4. Kliknij nazwę kolekcji, do której chcesz dodać wybrany kurs.

  Jeżeli chcesz, możesz dodać kurs do kilku kolekcji, wybierając ich nazwy po kliknięciu pionowego wielokropka na karcie kursu. Gdy kurs zostanie dodany do kolekcji, przy jej nazwie pojawi się zielony symbol zaznaczenia.

  Uwaga: kursów umieszczonych w archiwum nie można dodać do kolekcji. Jeżeli chcesz dodać zarchiwizowany kurs do kolekcji, najpierw przenieś go z archiwum. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

  collection_title.png

  Gdy ustawisz wskaźnik myszy na kursie w sekcji Moje kursy, pojawi się informacja o liczbie kolekcji, w których się on znajduje.

  Usuwanie kursu z kolekcji

  Aby usunąć kurs z danej kolekcji, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij Moje kursy w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij pionowy wielokropek w prawym górnym rogu karty kursu.
  3. Kliknij nazwę kolekcji w miejscu, gdzie widnieje zielone zaznaczenie.
  4. Dany kurs zostanie usunięty z kolekcji.

  Dostęp do kolekcji

  Do kolekcji i znajdujących się w nich kursów można przechodzić w następujący sposób:

  1. Po zalogowaniu się do Udemy kliknij Moje kursy w prawym górnym rogu strony.
  2. Na stronie Moje kursy kliknij pozycję Kolekcje na prawo od pozycji Wszystkie kursy.
  3. Kliknij kolekcję, do której chcesz przejść. Na ekranie pojawią się kursy wchodzące w jej skład.

  collections.png
  Edytowanie i usuwanie kolekcji

  Można łatwo edytować nazwy i opisy, a także usuwać pozycje ze strony Kolekcje.

  Aby zmienić nazwę kolekcji, wystarczy kliknąć ikonę ołówka widoczną tuż obok. Pojawi się opcja edycji nazwy lub opisu.

  Aby usunąć kolekcję, kliknij ikonę kosza widoczną obok ołówka.

  Uwaga: Operacja usuwania kolekcji jest nieodwracalna. Jednak kursy wchodzące w skład kolekcji będą nadal aktywne na danym koncie.

  editing_collections.png

  Archiwizowanie kursów

  Można również użyć funkcji archiwizacji do usunięcia kursów na stronie Moje kursy. Aby uzyskać więcej informacji na temat archiwizowania kursów, przeczytaj ten artykuł pomocy technicznej.

  W przypadku dodatkowych pytań w sprawie kolekcji prosimy o kontakt z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak sprawdzić, czy doszło do naruszenia zasad dostępu do konta?

  Zdajemy sobie sprawę, jak irytujące może być odkrycie, że nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do należącego do Ciebie konta. Zanim jednak zaczniesz panikować, stwierdzając, że prywatność konta została naruszona, zastanów się, czy nie istnieje jakieś racjonalne wyjaśnienie tego, co się stało. Poniżej przedstawiamy kilka wyjaśnień zdarzenia, które może mylnie być wzięte za naruszenie bezpieczeństwa.

  Nie mogę się zalogować:

  Może nie pamiętasz hasła? Być może przy tworzeniu konta wprowadziłeś/wprowadziłaś inne hasło? W takim przypadku poproś o wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła, wykonując te czynności.


  Nie mogę znaleźć kursów, na które się zapisałem/zapisałam:

  Czy kursy mogły zostać przypadkowo zarchiwizowane? Jeżeli tak, możesz wykonać tę procedurę, aby odszukać kurs i ponownie umieścić go na stronie Moje kursy.

  Czy do tworzenia konta mogłeś/mogłaś użyć innego adresu e-mail? A może podczas tworzenia konta błędnie wpisałeś/wpisałaś swój adres e-mail? Czy w związku z tym możesz mieć więcej niż jedno konto? Ten artykuł zawiera więcej wskazówek ułatwiających rozwiązanie problemu w przypadku, gdy nie jesteś w stanie znaleźć kursu.


  Wygląda na to, że ktoś wyświetla moje kursy:

  Czy znana Ci osoba korzystała ostatnio z Twojego komputera lub urządzenia przenośnego? Czy mogła obejrzeć jeden z Twoich kursów Udemy? A może przez przypadek nie wyłączyła wykładu? Czy w odtwarzaczu wykładów masz włączoną funkcję autoodtwarzania? To może wyjaśniać, dlaczego postęp kursu jest inny.

  Postępowanie w przypadku przekonania o naruszeniu prywatności konta

  W razie zauważenia podejrzanych działań na koncie, których nie można wyjaśnić powyższymi przyczynami, niezwłocznie poproś o wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła. W tym celu wykonaj te czynności.

  Jeżeli w ciągu godziny nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej zresetowanie hasła, sprawdź, czy nie trafiła ona do folderu ze spamem. Pamiętaj też o dodaniu adresu e-mail no-reply@e.udemymail.com do listy zaufanych nadawców. Informacje na temat sposobu dodawania adresu Udemy do listy zaufanych nadawców można znaleźć w tym artykule.

  Jeżeli nie otrzymałeś/otrzymałaś wiadomości e-mail umożliwiającej zresetowanie hasła i nie możesz skonfigurować nowego hasła, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Bezpieczeństwo Twojego konta

  Chociaż Udemy stosuje protokoły bezpieczeństwa, aby chronić konta użytkowników swojej platformy, jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zmaksymalizować poziom ochrony swojego konta i ograniczyć zagrożenia związane z jego bezpieczeństwem.


  Wybierz silne hasło

  Użycie silnego i unikalnego hasła to bardzo efektywny sposób ochrony swojego konta przed nieautoryzowanym dostępem. Wybierając hasło do swojego konta, uwzględnij następujące wskazówki:

  • Wybierz hasło łatwe do zapamiętania, ale niezawierające słów, które mogłaby odgadnąć obca osoba. Sugerujemy, aby nie były to słowa, które można znaleźć na twoich kontach w mediach społecznościowych, np. imię, miejsce zamieszkania czy ulubiona drużyna.
  • Nie używaj oczywistych kombinacji cyfr (na przykład nie korzystaj z cyfr odpowiadających Twojej dacie urodzenia lub Twojemu numerowi telefonu). Użyj w haśle wielkich liter lub znaków specjalnych (np. !, #, &), aby utrudnić hakerom jego odgadnięcie.
  • Utwórz unikalne hasło dla każdego konta i każdej usługi, z których korzystasz, zamiast używać jednego hasła dla wszystkich stron. W ten sposób zabezpieczysz się przed atakiem na inne konta, jeśli jedno z nich zostanie zhakowane.

  Co jakiś czas zmieniaj hasło

  Zalecamy okresową zmianę hasła, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta. Przy zmianie hasła utwórz zupełnie nowe (nie korzystaj z używanego wcześniej).

  Aby dowiedzieć się, jak zmienić hasło do konta, kliknij tutaj.

  Dodatkowe wskazówki dotyczące ochrony konta

  Nie wystarczy utworzyć silnego i unikalnego hasła; aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta i zminimalizować ryzyko zaatakowania go, najlepiej jest przestrzegać także poniższych prostych wytycznych.

  • Jeśli korzystasz z konta Udemy na publicznym urządzeniu, pamiętaj, aby wylogować się z konta po skończonej nauce.
  • Nie zapisuj i nie przechowuj hasła w plikach ani w Internecie.
  • Nie dziel się dostępem do swojego konta Udemy z innymi osobami.
  • Nie używaj tego samego hasła dla wielu stron. W razie potrzeby zmień hasło do konta Udemy.
  • Jeśli urządzenie, z którego logowałeś/logowałaś się do Udemy, zostało zgubione lub skradzione, zresetuj hasło za pomocą innego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij tutaj.


  Informacje o tym, co robić, jeśli Twoje konto zostało zaatakowane, znajdziesz w tym artykule.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie i usuwanie kart na swoim koncie

  Jeśli chcesz szybciej i łatwiej kupować kursy, możesz bezpiecznie przechowywać informacje o swojej karcie kredytowej lub debetowej na koncie Udemy. Eliminuje to konieczność wprowadzania tych informacji za każdym razem, kiedy kupujesz kurs.

  Bezpieczeństwo karty kredytowej

  Udemy nigdy nie przechowuje w swoich systemach kompletu informacji o karcie kredytowej lub debetowej. Zamiast tego współpracujemy z firmami przetwarzającymi płatności kartami kredytowymi, które są objęte certyfikatem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

  Informacje o karcie kredytowej lub debetowej, po ich wprowadzeniu w Udemy, są przesyłane do bezpiecznych baz danych zarządzanych przez te firmy w celu ukończenia płatności. Następnie nasi partnerzy udostępniają nam część zapisanych informacji (np. cztery ostatnie cyfry numeru karty), które pomagają udokumentować zakup lub oznaczyć zapisane karty.

  W trackie tego procesu nasz partner dostarcza nam także losowo utworzony identyfikator alfanumeryczny, tzw. token. Token ten pozwala odwoływać się do zapisanej karty podczas kolejnych transakcji, mimo że nie znamy jej całego numeru. Ze względu na fakt, że przechowujemy tylko token zamiast pełnego numeru karty, nie ma możliwości, by ktokolwiek, kto zaloguje się na Twoje konto Udemy, mógł uzyskać komplet informacji o Twojej karcie kredytowej. Ponadto nie ma możliwości, by inne firmy mogły za pomocą inżynierii wstecznej tokena uzyskać informacje o karcie.


  Dostosowywanie ustawień informacji o transakcjach

  Jeśli włączysz opcję Użyj informacji o transakcji do następnych zakupów, podczas zakupów system będzie automatycznie wybierał zapisaną kartę. W razie wyłączenia tej opcji informacje o karcie nie będą wprowadzane automatycznie, a pole Zapamiętaj tę kartę znajdujące się na stronie płatności nie będzie zaznaczone.

  Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję:

  1. Ustaw kursor na zdjęciu profilowym w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil.
  3. Następnie kliknij Karty kredytowe po lewej stronie.
  4. Aktywuj lub dezaktywuj opcję Użyj informacji o transakcji.

  save_cc.png

  Jak zapisać informacje o karcie kredytowej

  Jeśli chcesz zapisać informacje o karcie kredytowej, aby nie wpisywać ich przy następnym zakupie kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij Zapisz się na kurs.
  2. Wprowadź informacje o swojej karcie kredytowej (w oknie Dodaj nową kartę).
  3. Upewnij się, że jest zaznaczone pole Zapamiętaj tę kartę.
  4. Kliknij Zapłać, a informacje o karcie zostaną zapisane na Twoim koncie.


  payment.png

  Dokonywanie zakupów z użyciem zapisanej karty

  Jeśli dane karty zostały zapisane przy wcześniejszym zakupie, możesz ich użyć ponownie bez ponownego wprowadzania informacji.

  W przypadku, gdy w opcjach Twojego konta jest włączona opcja Użyj informacji o transakcji do następnych zakupów, informacje o karcie pojawią się automatycznie. Jeśli masz zapisanych więcej kart, możesz określić, z której chcesz skorzystać podczas zakupu.

  Edytowanie i usuwanie kart ze swojego konta

  Jeśli na Twoim koncie są zapisane karty i chcesz je usunąć albo zmienić dotyczące ich informacje, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw kursor na zdjęciu profilowym w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil.
  3. Następnie kliknij Karty kredytowe po lewej stronie.
  4. Aby zmienić informacje o karcie kredytowej, kliknij Aktualizuj (po zakończeniu edycji kliknij Aktualizuj ponownie). W celu usunięcia karty z konta kliknij Usuń.

  Jeśli masz inne pytania związane z dodawaniem, edytowaniem lub usuwaniem kart na swoim koncie, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Usuwanie konta instruktora

  Instruktorzy są kluczową częścią Udemy, w związku z czym nie możesz usunąć konta, jeśli występuje którakolwiek z następujących sytuacji:

  - prowadzisz kurs
  - prowadzisz kurs, na który zapisani są uczestnicy
  - widniejesz w kursie jako instruktor współpracujący
  - spodziewasz się płatności od Udemy
  - jesteś właścicielem konta Udemy for Business organizacji

  Pamiętaj, że zamknięcie konta Udemy spowoduje trwałe usunięcie treści, komentarzy, wiadomości, listy życzeń i kursów, na które właściciel konta się zapisał. Jeżeli występuje problem ze stroną lub potrzebujesz naszej pomocy przed usunięciem konta, prosimy o kontakt z [pomocą techniczną Udemy](https://support.udemy.com/hc/pl/requests/new?type=instructor).

  Jeśli uważasz, że nie występuje żadna z powyższych sytuacji, a napotykasz trudności przy próbie usunięcia konta, skontaktuj się z naszym zespołem.

  Usuwanie konta instruktora

  Usuwanie kursów, na które nie ma zapisanych uczestników

  Przed zamknięciem konta konieczne jest usunięcie wszystkich utworzonych kursów. Usuwać można wyłącznie kursy, na które nie są zapisani żadni uczestnicy. Trwałe usunięcie kursu powoduje usunięcie całej jego treści, w tym dyskusji i powiązanych plików. Pamiętaj, że nie można cofnąć operacji usunięcia kursu.

  Aby usunąć kurs:

  1. Przejdź do strony Plan kursu, wybierając kurs z poziomu pulpitu instruktora.
  2. Po prawej stronie kliknij Ustawienia kursu i przejdź w dół do sekcji Stan kursu.
  3. Kliknij Usuń ten kurs.
  4. Jeżeli kurs został już opublikowany, przed jego usunięciem należy kliknąć opcję Wycofaj publikację. Opcja Wycofaj publikację będzie widoczna u góry.

  delete.png

  Usuwanie konta

  Po usunięciu utworzonych kursów możesz przejść do zamknięcia konta. Zamknięcie konta wymaga wykonania poniższych czynności.

  1. Zaloguj się do konta.
  2. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu strony.
  3. Kliknij ikonę ołówka, wybierając w ten sposób opcję Edytuj profil.
  4. Kliknij Strefa niebezpieczna.
  5. Kliknij Usuń.
  6. Potwierdź zamiar usunięcia konta. Kliknij Tak.

  delete_account.png

  Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana adresu e-mail

  Dane logowania można zmienić w dowolnym momencie. Adres e-mail powiązany z kontem Udemy zmienia się z poziomu ustawień konta.

  1. Kliknij zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil, a następnie Konto po lewej stronie.
  3. Kliknij ikonę ołówka przy adresie e-mail.
  4. Wprowadź nowy adres e-mail i stare hasło.
  5. Kliknij Zapisz.

  account_email.png change_email.png

  Brak możliwości zmiany adresu e-mail z powodu braku ikony ołówka

  W przypadku rejestracji za pomocą Facebooka lub konta Google konieczne będzie ustawienie hasła do konta przed zmianą adresu e-mail. Skonfigurowanie nowego hasła nie cofa powiązania konta w serwisie Facebook lub konta Google z Udemy.


  Przeczytaj artykuł
 • Rezygnacja z powiadomień Udemy

  Jeżeli nie chcesz już otrzymywać niektórych powiadomień od Udemy i instruktorów, możesz zrezygnować z ich subskrypcji poprzez zmianę ustawień powiadomień.

  Ustawienia powiadomień można edytować, wykonując następujące czynności:

  1. Ustaw kursor w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Mój profil, a następnie Powiadomienia po lewej stronie.
  3. Wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych promocyjnych wiadomości e-mail, zaznacz pole widoczne obok opcji Nie wysyłaj mi żadnych promocyjnych wiadomości e-mail.
  4. Kliknij Zapisz.

  student_notifications.png

  Aby dowiedzieć się, jak edytować ustawienia powiadomień dotyczące określonego kursu, zapoznaj się z tym artykułem.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zalogować się do konta Udemy?

  Do konta Udemy można logować za pomocą adresu e-mail i hasła, a także danych logowania serwisu Facebook lub konta Google.

  Logowanie za pomocą adresu e-mail i hasła

  Jeżeli konto Udemy zostało utworzone za pomocą adresu e-mail i hasła, wykonaj poniższe czynności, aby się zalogować:

  1. Na stronie głównej Udemy przesuń kursor w prawy górny róg ekranu i kliknij opcję Zaloguj się.
  2. Podaj adres e-mail i hasło
  3. Kliknij Zaloguj się.

  Logowanie za pomocą konta Facebook lub Google

  Jeżeli używasz konta Facebook lub Google do logowania w serwisie Udemy, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na stronie głównej Udemy przesuń kursor w prawy górny róg ekranu i kliknij opcję Zaloguj się.
  2. Kliknij opcję Kontynuuj przez portal Facebook lub Kontynuuj przez portal Google.

  login.png

  login.png

  Jeżeli nie widzisz opcji logowania

  Jeżeli w prawym górnym rogu nie ma opcji Zaloguj się, oznacza to, że na tym urządzeniu ktoś jest już zalogowany.

  1. Jeżeli to nie jest Twoje konto, w tym samym miejscu znajdziesz menu rozwijane, z którego należy wybrać opcję Wyloguj.
  2. Gdy to zrobisz, w prawym górnym rogu strony głównej Udemy powinna pojawić się opcja Zaloguj się. Kliknij ją i postępuj zgodnie z wskazówkami podanymi powyżej.

  logout.png

  Nadal masz problem z zalogowaniem się? Jeżeli tak, to w tym artykule znajdziesz opis procedury resetowania hasła.

  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana ustawień języka

  Witryna i aplikacja mobilna Udemy jest tłumaczona na język niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski, turecki, holenderski, polski i chiński. Kursy Udemy można wyświetlać jedynie w języku, w którym zostały nagrane.

  Niniejszy artykuł omawia sposób, w jaki można zmienić język strony dla Twojego konta.

  Uwaga: zmiana ustawień języka nie powoduje zmiany ustawień kraju ani waluty. Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych walutach, kliknij tutaj.

  Zmiana języka strony

  1. Ustaw kursor na swoim zdjęciu profilowym w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij swoją nazwę
  3. Na stronie Profil wybierz preferowany język z listy rozwijanej.
  4. Przejdź na dół strony i kliknij Zapisz.


  language.jpg

  language_options.jpg

  Korzystając z rozwijanego menu „Język”, które znajduje się w prawym dolnym rogu każdej strony, można zmienić język konta. Wystarczy kliknąć rozwijane menu i wybrać żądany język.

  language_menu.png

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od instruktora?

  Wielu instruktorów wysyła ogłoszenia dotyczące nowych wykładów i kursów, a także inne informacje związane z kursem. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości dotyczących konkretnego kursu, możesz z nich zrezygnować z poziomu pulpitu kursu. Kliknij Opcje po prawej stronie. Pojawi się menu rozwijane z opcją rezygnacji z ogłoszeń.

  Nowe wiadomości e-mail z ogłoszeniami — otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami związanymi z tematyką kursu.
  Promocyjne wiadomości e-mail — otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących innych kursów instruktora.

  Przeczytaj artykuł
 • Usuwanie konta

  Zamknięcie konta Udemy spowoduje trwałe usunięcie treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów, listy życzeń i kursów, na które właściciel konta się zapisał. Jeżeli kurs został wykupiony w ciągu ostatnich 30 dni, przed usunięciem konta prosimy o złożenie wniosku o zwrot kosztu zakupu. Po usunięciu konta nie ma możliwości przywrócenia dokonanych zakupów.

  Jeżeli występuje problem ze stroną lub jeśli potrzebujesz naszej pomocy przed usunięciem konta, prosimy o kontakt z pomocą techniczną Udemy. ​

  Usuwanie konta Udemy

  1. Zaloguj się do konta.
  2. Ustaw kursor na swoim awatarze w prawym górnym rogu strony.
  3. Kliknij Mój profil, a następnie Strefa niebezpieczna po lewej stronie.
  4. Kliknij Usuń.
  5. Potwierdź zamiar usunięcia konta. Kliknij Tak.


  delete_account.png

  Usuwanie konta instruktora

  Instrukcje usuwania konta instruktora znajdują się tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Zmienianie lub resetowanie hasła Udemy

  Nie pamiętam hasła

  Istnieje możliwość wysłania z poziomu strony logowania prośby o wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła.

  1. Kliknij Zaloguj w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Nie pamiętam hasła.
  3. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij Resetuj hasło.


  forgot_password.png

  Jeżeli w ciągu godziny nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej zresetowanie hasła, sprawdź, czy nie trafiła ona do folderu ze spamem. Sprawdź też, czy adres e-mail no-reply@e.udemymail.com został dodany do listy zaufanych nadawców. Informacje na temat sposobu dodawania adresu Udemy do listy zaufanych nadawców można znaleźć tutaj.


  Zmiana hasła

  Hasło można zmienić w dowolnym momencie, w ustawieniach Konto.

  1. Logowanie do konta
  2. Ustaw kursor na awatarze swojego profilu w prawym górnym rogu strony i kliknij Mój profil.
  3. Kliknij Konto po lewej stronie.
  4. Wprowadź aktualne hasło, wprowadź nowe hasło, a następnie kliknij przycisk Zmień hasło, aby zapisać zmiany.

   

  change_password.png

  Przeczytaj artykuł