• Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach

  W przypadku wykrycia luki w zabezpieczeniach na stronie Udemy prosimy o zgłoszenie jej za pośrednictwem platformy HackerOne. Nasz zespół ds. zabezpieczeń przeanalizuje wszystkie potwierdzone zgłoszenia i dołoży wszelkich starań, aby naprawić błędy w możliwie najkrótszym czasie.

  Nagrody w formie płatności

  Celem programu jest nagradzanie osób przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa serwisu Udemy i jego użytkowników. Udemy wypłaca nagrody za uzasadnione zgłoszenia o niewykrytych wcześniej problemach. Wszelkie płatności są przesyłane bezpośrednio przez platformę HackerOne.

  Oto warunki wypłacenia nagrody:

  • Luka nie została wcześniej zgłoszona (znane luki nie kwalifikują się do nagrody).
  • Luka pozwala osobie atakującej pokonać zabezpieczenia systemu, zmienić ustawienia konta bez wiedzy właściciela lub wykraść dane użytkownika.
  • Luka musi zostać usunięta przez naszych specjalistów, zanim otrzymasz nagrodę.

  Pamiętaj, że Udemy zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty nagrody, jeżeli uzna, że osoba zgłaszająca podjęła działania mające na celu naruszenie bezpieczeństwa użytkowników platformy Udemy.

  Jeśli interesuje Cię uczestnictwo w tym programie, opisz kolejno czynności wymagane do wykorzystania wykrytej luki w zabezpieczeniach na stronie hackerone.com/udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Problemy z dźwiękiem

  Jeżeli w trakcie odtwarzania wykładu wideo lub audio niczego nie słychać:

  1. Sprawdź, czy występują problemy z odtwarzaniem innych filmów (np. na stronie Vimeo lub YouTube).
  2. Sprawdź, czy problem z brakiem dźwięku dotyczy też innych wykładów w ramach kursu.

  Jeżeli inne filmy nie są odtwarzane prawidłowo, skontaktuj się z pomocą techniczną.

  Inne rodzaje wykładów

  Czasami brak dźwięku oznacza, że wykłady nie mają nagranego dźwięku. Instruktorzy mogą tworzyć wykłady oparte na formatach PDF i PowerPoint, a także inne rodzaje wykładów widoczne na pulpicie kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Problemy z odtwarzaniem filmu

  Jeżeli wykład wideo się nie wczytuje, spróbuj wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać problem.

  Rozwiązywanie problemu

  1. Odśwież okno przeglądarki.
  2. Zamknij przeglądarkę, a następnie ponownie ją uruchom.
  3. Wyloguj się z platformy Udemy, a następnie ponownie się zaloguj.
  4. Usuń pliki cookie przeglądarki i wyczyść pamięć podręczną. Przed podjęciem ponownej próby pamiętaj, aby powtórnie uruchomić przeglądarkę.
  5. Uruchom ponownie komputer i modem.
  6. Sprawdź wersję przeglądarki i uaktualnij ją, jeżeli trzeba.
  7. Wypróbuj inną przeglądarkę, np. Google Chrome.
  8. O ile to możliwe, spróbuj użyć innego urządzenia lub komputera.
  9. Zrezygnuj z akceleracji sprzętowej (w przeglądarce Firefox lub w systemie Windows).
  10. Spróbuj obniżyć jakość wykładu wideo.
  11. Przejrzyj rozszerzenia, wtyczki i zapory przeglądarki. Czy jest coś, co mogłoby zakłócać strumieniowe odtwarzanie filmów? W celu rozwiązania problemu zalecamy wykonanie testu z użyciem okna trybu incognito.
  12. Przetestuj szybkość połączenia internetowego.

  Jeżeli problem się utrzymuje, możliwe, że plik wideo jest uszkodzony. Prosimy wysłać wiadomość do instruktora i skontaktować się z pomocą techniczną Udemy. Kontaktując się z pomocą techniczną:

  • Określ wersję przeglądarki.
  • Podaj informacje o systemie operacyjnym (Windows 7, Mac OS X itp.).
  • Przedstaw adres URL kursu i numer wykładu.
  • Prześlij wyniki testu szybkości połączenia internetowego.
  • Podaj rozdzielczość, w której był odtwarzany wykład wideo (720p, 480p itd.).
  • Prześlij zrzut ekranu lub screencast ilustrujący problem. Im więcej dostarczysz informacji, tym szybciej będziemy mogli rozwiązać problemy, jakie napotykasz na stronie.
  Przeczytaj artykuł
 • Problem z wczytywaniem pliku PDF

  Niekiedy dokumenty PDF wymagają nieco więcej czasu na wczytanie. Z poziomu pulpitu kursu sprawdź liczbę stron dokumentu. Jeżeli dokument zawiera kilka stron, prawdopodobnie jego duży rozmiar jest przyczyną wydłużonego czasu wczytywania. Aby usunąć problem, spróbuj odświeżyć stronę.

  Plik PDF wczytuje się jako szary ekran

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy szary prostokąt.
  2. Kliknij Zapisz jako..., aby pobrać plik PDF na komputer.
  3. Ręcznie oznacz wykład jako ukończony.  Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Trudności ze znalezieniem kursu

  Jeśli zakupionego kursu nie ma na stronie Moje kursy, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

  Czy kurs został zarchiwizowany?

  1. Przejdź do strony Moje kursy.
  2. Z filtru Kategorie po lewej stronie wybierz opcję Zarchiwizowane.
  3. Jeżeli zobaczysz brakujący kurs, kliknij wielokropek (...) i anuluj archiwizację.

  unarchive.png
  Brak kursu zakupionego za pośrednictwem aplikacji mobilnej

  Czasami kursy zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnej nie są rejestrowane na koncie użytkownika. Prosimy o wysłanie rachunku na adres support@udemy.com.

  Kilka kont e-mail

  W przypadku korzystania z kilku kont e-mail lub konta Facebook bądź Google spróbuj zalogować się za pomocą powiązanych adresów e-mail.

  Błąd w zapisie adresu e-mail

  Jeżeli problem nadal występuje, być może doszło do błędnego zapisania adresu e-mail podczas rejestracji. W przypadku, gdy nie dotarła do Ciebie wiadomość e-mail z rachunkiem potwierdzającym zakup, prosimy napisać na adres support@udemy.com i podać swoje imię i nazwisko oraz tytuł brakującego kursu.

  Problem wciąż występuje?

  Wyślij wiadomość e-mail na adres support@udemy.com, podając następujące dane:

  • tytuł kursu,
  • swoje imię i nazwisko,
  • data zakupu kursu,
  • rachunek.
  Przeczytaj artykuł