• Znaki wodne i łącza w filmie: normy jakości

  Jednym z warunków pozytywnej weryfikacji kursu w ramach procesu kontroli jakości jest prawidłowe użycie informacji brandingowych lub osobowych w filmach. Poniżej przedstawiamy zasady i wytyczne dotyczące dodawania łączy zewnętrznych do filmu.

  Miejsce wstawienia łącza w filmie

  • Możesz wskazać adres swojej strony internetowej, profile w mediach społecznościowych oraz dane kontaktowe w formie niewielkiego znaku wodnego, który będzie wyświetlany w trakcie filmu podczas wykładu. Prosimy, aby nie umieszczać takich elementów w miejscach, w których będą rozpraszać uwagę, oraz aby nie stosować jaskrawych kolorów.
  • Adres swojej strony internetowej, profile w mediach społecznościowych lub dane kontaktowe możesz podać na początku lub końcu wykładu wideo, o ile informacje te nie będą widoczne zbyt długo. Nie wolno prezentować tych informacji przez cały wykład.

  Przykład źle sporządzonego znaku wodnego

  bad_watermark.png

  Przykład dobrze sporządzonego znaku wodnego

  good_watermark.png

   

  Przeczytaj artykuł
 • Zalecany sprzęt audio i wideo

  Ogromna liczba marek i modeli sprzętu do nagrywania obrazu i dźwięku sprawia, że można poczuć się przytłoczonym. Aby pomóc Ci w wyborze, zebraliśmy opinie instruktorów Udemy i na tej podstawie przygotowaliśmy listę najpopularniejszych urządzeń do nagrywania wykładów.

  Zalecany sprzęt wideo

  Pamiętaj, że proces kontroli jakości przechodzą tylko filmy w rozdzielczości HD 720p. Więcej informacji na temat norm jakości filmów można znaleźć tutaj. Oto przykłady kamer polecanych do nagrywania wykładów:

  • iPhone (modele iPhone 4 i nowsze)
  • iPad (modele iPad 2 i nowsze)
  • Wiele kamer internetowych
  • kamery HD Flip
  • kamery Go Pro
  • większość kamer DSLR

  Jeżeli masz już kamerę, niezależnie od tego, czy jest to kamera w telefonie komórkowym lub komputerze, kamera wideo, kamera DSLR czy inne urządzenie do rejestrowania obrazu (zwłaszcza należące do grupy wymienionych powyżej), sprawdź jej parametry — w razie potrzeby za pomocą wyszukiwarki Google. Wystarczy wpisać nazwę urządzenia i sprawdzić, jaką rozdzielczość obsługuje. Jeżeli urządzenie jest w stanie rejestrować obraz do 1280 × 720, można z niego korzystać!

  Zalecany sprzęt audio

  Wybierając sprzęt audio, kieruj się naszymi normami jakości dźwięku. Warunkiem pozytywnej weryfikacji kursu w ramach procesu kontroli jakości jest zgodność wszystkich wykładów z wytycznymi. Oto przykłady urządzeń polecanych do nagrywania dźwięku:

  Mikrofon przypinany do ubrania: Sony ECM CS3

  Mikrofony USB:

  1. Blue Yeti
  2. Blue Snowball
  3. Samson Go Mic

  Więcej informacji na temat jakości filmów

  Szukasz dodatkowych wskazówek pozwalających uzyskać najwyższą jakość obrazu w wykładach? Przeczytaj poniższe artykuły:

  Przeczytaj artykuł
 • Wyróżniający się temat: normy jakości

  Co to znaczy, że temat się wyróżnia? Dlaczego jest ważne?

  Ponieważ Udemy jest platformą sprzedaży, ma w ofercie wiele kursów o podobnej tematyce. Gdy zaczniesz planować własny kurs, pomyśl o tym, w jaki sposób będzie się on wyróżniał na tle pozostałych ofert w serwisie Udemy.

  Kiedy temat kursu się wyróżnia, jasne jest, kim są docelowi odbiorcy, czego się nauczą i dlaczego powinni wybrać właśnie Twój kurs. Wybierz kurs, którego temat nie był jeszcze omawiany, lub zastosuj unikalne podejście do danego tematu. Planując kurs w ten sposób, zwiększasz swoją szansę na sukces, ponieważ dzięki Tobie pojawią się w naszym serwisie unikalne materiały.

  Co trzeba wiedzieć

  • Precyzyjnie określ docelowych odbiorców: a) Kto jest idealnym uczestnikiem kursu? b) Dlaczego warto zainteresować się właśnie Twoim kursem? c) Jaką wiedzę zdobędą uczestnicy kursu?
  • Wybierz specjalistyczną dziedzinę wiedzy, np. księgowość dla agentów nieruchomości, a nie księgowość ogólnie.
  • Jeżeli zajmujesz się tematyką, której dotyczy już część kursów na platformie Udemy, zastanów się nad nieszablonowym podejściem do tematu.

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  1. najlepsze praktyki,
  2. Narzędzia pomocne przy wyborze tematu

  najlepsze praktyki,

  • Starannie dobierz docelowych odbiorców: Określ potrzeby odbiorców, które kurs zaspokoi. Gdy już określisz odbiorcę, zastanów się, dlaczego miałby wybrać właśnie Twój kurs i co z niego wyniesie. Pomoże Ci to stworzyć właściwy temat.
  • Wybierz węższą specjalizację: Użytkownicy przeglądający dziesiątki kursów mają problem z wyborem tego właściwego. Jeżeli Twój kurs będzie miał tytuł „Księgowość”, z pewnością nie będzie się wyróżniał spośród wielu innych kursów o podobnej nazwie. Jeżeli jednak zatytułujesz go „Księgowość dla pośredników handlu nieruchomościami”, Twoja dziedzina będzie na tyle specjalistyczna, że łatwo ją będzie wyszukać, co przełoży się na większą liczbę uczestników kursu.
  • Wyróżnij się spośród innych: Jeżeli zajmujesz się tematyką, której dotyczy już część kursów na platformie Udemy, zastanów się nad nieszablonowym podejściem do tematu. Może poprowadzisz nietypowy projekt, nad którym będą pracować uczestnicy Twojego kursu? Czy wykażesz większe zaangażowanie niż inni instruktorzy? Pomyśl, jak wyróżnić się na tle konkurencji.

  Narzędzia pomocne przy wyborze tematu

  Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze tematu kursu, przedstawiamy Ci dwa źródła pozwalające szybko przeanalizować ofertę kursów Udemy:

  Przeczytaj artykuł
 • Wykład wprowadzający o nauczaniu strukturalnym: normy jakości

  Co to jest nauczanie strukturalne? Dlaczego jest ważne?

  Ustrukturyzowanie kursu to uporządkowanie go tak, aby był kompletny i przejrzysty.

  Kiedy kurs jest odpowiednio uporządkowany:

  • Uczestnicy widzą ścieżkę nauczania, która pomoże im osiągnąć wskazane cele kursu.
  • Uczestnicy korzystają z kursu lepiej, ponieważ dobra organizacja ułatwia przyswajanie wiedzy.

  Co trzeba wiedzieć

  • Przygotuj wykład wprowadzający, w którym opowiesz, jaką wiedzę zdobędą uczestnicy kursu i jak wygląda program nauczania.
  • Wykład wprowadzający powinien zawierać uzasadnienie wybranego programu nauczania, podsumowanie ćwiczeń praktycznych, jak również informację o tym, dla kogo kurs jest przeznaczony i co uczestnicy z niego wyniosą.
  • Przestrzegaj zasady „jedna umiejętność na sekcję, jedna kwestia na wykład”.
  • Zadbaj, aby poszczególne sekcje umożliwiały osiągnięcie celów kursu.
  • Podziel sekcje na moduły.
  • Przedstaw materiał potrzebny do osiągnięcia celów kursu w sposób jasny i klarowny.
  • Zadbaj o właściwą kolejność sekcji i wykładów.
  • Z praktyki wynika, że dobrze jest stworzyć konspekt kursu na podstawie szablonu, zebrać informacje zwrotne od naszej społeczności instruktorów, a następnie przenieść konspekt na swoje konto Udemy.

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • najlepsze praktyki,
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • Narzędzia pomocne przy tworzeniu konspektu kursu

  najlepsze praktyki,

  • Przygotuj wykład wprowadzający. Wykład wprowadzający powinien zawierać uzasadnienie wybranego programu nauczania, podsumowanie ćwiczeń praktycznych, jak również informację o tym, dla kogo kurs jest przeznaczony i co uczestnicy z niego wyniosą.
  • Jak najszybciej przejdź do meritum, poruszając istotne kwestie już w pierwszej sekcji kursu. Im wcześniej to zrobisz, tym lepiej!
  • W każdej sekcji zajmij się jedną umiejętnością. Zadbaj, aby uczestnicy kursu mogli poczynić postępy co kilka wykładów. Każda sekcja powinna odpowiadać jednemu z celów kursu i być poświęcona konkretnej umiejętności. W jednej sekcji należy zawrzeć od 3 do 5 wykładów i skoncentrować się na pomocy w nabyciu nowej, istotnej umiejętności.
  • Przestrzegaj zasady omawiania jednej kwestii na każdy wykład. Nie poruszaj jednocześnie zbyt wielu zagadnień. Nie komplikuj, trzymaj się konkretnej kwestii i staraj się ująć ją w 3–5 punktach.
  • Zadbaj, aby poszczególne sekcje umożliwiały osiągnięcie celów kursu. Choć każda sekcja z osobna powinna pomóc uczestnikom kursu w zdobyciu jednej nowej umiejętności, wszystkie sekcje łącznie muszą umożliwić osiągnięcie wyznaczonych celów.
  • Zachowaj modułową strukturę. Każda sekcja powinna być poświęcona konkretnej umiejętności, przy czym powinna istnieć możliwość ukończenia tylko tej sekcji, jeśli uczestnik kursu chce zdobyć wyłącznie daną umiejętność. Tytuły sekcji i wykładów powinny być jednoznaczne, aby uczestnicy kursu wiedzieli, jakie umiejętności zdobędą.
  • Właściwie dobierz materiał. Zadbaj, aby nie poruszać niepotrzebnych kwestii ani nie zapomnieć o tych istotnych. Materiał powinien obejmować wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia celów kursu, ale informacji nie może być zbyt dużo, aby ich ilość nie przytłaczała ani nie odciągała od realizacji celów.
  • Uporządkuj treść. Zadbaj o odpowiednią kolejność sekcji i wykładów, aby zapewnić ciągłość procesu zdobywania wiedzy i wyeliminować luki.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  Kurs musi zawierać wprowadzenie wyjaśniające, jaką wiedzę zdobędą jego uczestnicy i jak wygląda program nauczania.

  Narzędzia pomocne przy tworzeniu konspektu kursu

  Utworzenie konspektu pomoże Ci zaplanować sekcje i wykłady w Twoim kursie, treści do omówienia w poszczególnych wykładach oraz format, który wykorzystasz w wykładach.

  Skorzystaj z poniższych zasobów, aby na bazie konspektu swojego kursu zaplanować jego strukturę:

  Przeczytaj artykuł
 • Biografia instruktora: normy jakości

  Co to jest biografia instruktora? Dlaczego to ważne?

  Biografia instruktora pozwala na prezentację jego wiedzy, doświadczenia i osobowości. Jest częścią profilu użytkownika i pojawia się również na stronach głównych kursów danego instruktora.

  Z ankiety przeprowadzonej wśród potencjalnych uczestników kursów wynika, że wiarygodność jest najważniejszym aspektem przy wyborze kursu internetowego. Istotne jest więc wykazanie swojej wiedzy w biografii, aby zwiększyć swoją wiarygodność — i liczbę zapisów.

  Co trzeba wiedzieć

  • Zadbaj, aby wpisy w biografii były adekwatne do tematyki kursów.
  • Uzupełnij biografię o informacje pozwalające sprawdzić Twoją wiarygodność jako eksperta.
  • Dopilnuj, żeby biografia była krótka, zwięzła i na temat.
  • Dodaj swoje zdjęcie w dobrej jakości — nie może być niewyraźne ani mieć formy animowanej,
  • Nie umieszczaj łączy w swojej biografii instruktora. Takie łącza można dodać do wyznaczonej sekcji łączy.
  • Wszystkie informacje zawarte w biografii instruktora muszą być zgodne z naszymi wytycznymi z zakresu zaufania i bezpieczeństwa.

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • uzyskiwanie dostępu do biografii instruktora,
  • najlepsze praktyki,
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • tworzenie biografii instruktora w Udemy.

  Uzyskiwanie dostępu do biografii instruktora

  Aby uzyskać dostęp do biografii instruktora, ustaw kursor w prawym górnym rogu strony i kliknij swoją nazwę. Następnie kliknij Profil po lewej stronie. Alternatywnie kliknij to łącze.

  Aby dowiedzieć się, jak dodać lub zmienić zdjęcie w biografii, kliknij tutaj.

  profile_2.png

  Najlepsze praktyki

  • Zadbaj, aby wpisy w biografii były adekwatne do tematyki kursów. Jeśli uczysz programowania, podkreśl swoje doświadczenie w tej dziedzinie. W przypadku, gdy uczysz żeglarstwa, połóż akcent na swoich umiejętnościach w tym zakresie. Tworzysz kursy o różnej tematyce? Uwzględnij w biografii każdy z tych tematów.
  • Dodaj informacje potwierdzające Twoje kompetencje. Podaj informacje, które udowodnią potencjalnym uczestnikom Twoje doświadczenie i wiedzę ekspercką. Masz doświadczenie we współpracy z wielkimi firmami z rankingu Fortune 500? Podaj ich nazwy. Masz na koncie publikacje swoich artykułów w magazynach? Wymień je. Przykłady Twojego oświadczenie dodadzą głębi biografii.
  • Biografia powinna być zrozumiała, ale zwięzła. To nie miejsce na długi opis dzieciństwa. Dopilnuj, żeby Twoja biografia była krótka, celna i zgodna z Twoją dziedziną.
  • Dodaj swoje zdjęcie w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcie dobrej jakości, nieanimowane (żadnych kreskówek!) sprawi, że uczestnicy kursu łatwiej Ci zaufają. Jeśli publikujesz jako firma, możesz dodać jej logotyp.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  • Zawrzyj w biografii informacje potwierdzające Twoje doświadczenie, kompetencje i wiarygodność w danej dziedzinie.
  • Nie umieszczaj łączy w swojej biografii instruktora. Dodaj je do sekcji „Łącza” na stronie swojego profilu.
  • Wszystkie informacje zawarte w biografii instruktora muszą być zgodne z naszymi wytycznymi z zakresu zaufania i bezpieczeństwa.
  Przeczytaj artykuł
 • Ćwiczenia praktyczne: normy jakości

  Co to są ćwiczenia praktyczne? Dlaczego są ważne?

  Ćwiczenia praktyczne, takie jak testy czy projekty, to zajęcia pomagające uczestnikom kursu przećwiczyć to, czego się nauczyli. Pomagając uczestnikom kursu opierać się na wiedzy zdobytej podczas wykładów wideo i stosować ją w sytuacjach wziętych z życia, pomagasz im bardziej angażować się w kurs.

  Co trzeba wiedzieć

  • W każdej sekcji kursu umieść jedno ćwiczenie (albo test bądź projekt), aby pomóc uczestnikom kursu zastosować w praktyce to, czego nauczyli się w danej sekcji.
  • W przypadku każdego ćwiczenia zadbaj o wszelkie niezbędne zasoby, takie jak arkusze, kod źródłowy, pliki itd.
  • Wyjaśnij, dlaczego dane ćwiczenie jest ważne.
  • Powiąż ćwiczenie z celami kursu.

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • najlepsze praktyki,
  • dodawanie ćwiczeń praktycznych do kursu Udemy.

  Najlepsze praktyki

  • Do każdej sekcji dołącz jedno ćwiczenie praktyczne. W każdej sekcji kursu powinno znaleźć się jedno ćwiczenie praktyczne (albo test lub projekt), które pomaga uczestnikowi zastosować w praktyce wiedzę z danej sekcji. Skup się na:
  • akcentowaniu kluczowych punktów na końcu każdej sekcji z wykorzystaniem slajdu lub ściągawki;
  • udostępnianiu uczestnikom ćwiczeń praktycznych pozwalających wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce (np. pytania, zadania lub projekty) i/lub
  • stawianiu uczestnikom kursu wyzwań w postaci testu w celu oceny postępów w nauce.
  • Każdemu ćwiczeniu praktycznemu powinny towarzyszyć wszystkie niezbędne zasoby. Uczestnicy kursów często skarżą się na brak zasobów niezbędnych do wykonania projektu bądź ćwiczenia. Dlatego pamiętaj, aby zapewnić uczestnikom wszelkie potrzebne zasoby, dzięki którym łatwo rozpoczną i ukończą poszczególne ćwiczenia.
  • Wyjaśnij opisowo związek ćwiczenia praktycznego z nabytą wiedzą. Uczestnicy powinni znać cel testu lub ćwiczenia. Wyjaśnij w opisie, w jaki sposób każde z ćwiczeń wiąże się z treścią i czego uczestnicy powinni z niego się nauczyć.
  • Powiąż ćwiczenie praktyczne z celami kursu. Uczestnicy chcą wiedzieć, że ćwiczenie pomoże im osiągnąć cele. Informuj, jak każde ukończone ćwiczenie przybliża ich do osiągnięcia ogólnych celów kursu.

  Dodawanie ćwiczeń praktycznych do kursu Udemy

  • Kliknij tutaj, aby się dowiedzieć, jak dodać test do kursu.
  • Kliknij tutaj, aby się dowiedzieć, jak dodać zasoby do wykładów.
  Przeczytaj artykuł
 • Sposób przekazywania informacji przez instruktora: normy jakości

  Sposób przekazywania informacji przez instruktora to sposób, w jaki prowadzisz kurs. Jeżeli będziesz sprawiać wrażenie osoby wiarygodnej i pewnej siebie, będzie to mieć ogromny wpływ na przebieg nauki. Czasami właśnie to decyduje, czy kurs się komuś spodoba, czy nie.

  Co trzeba wiedzieć

  W jaki sposób należy mówić:

  • Wycinaj wszystkie zająknięcia, pauzy i przejęzyczenia.
  • Wykaż szczere zainteresowanie tematem.
  • Mów wyraźnie, w miarowym tempie.
  • Przećwicz to, co chcesz powiedzieć, i przygotuj skrypt:
  • Używaj zaimków „ja” i „wy” zamiast „my”.

  Co należy mówić:

  • Korzystaj z pomocy wizualnych, aby wzmocnić przekaz.
  • Staraj się nie robić dygresji przy omawianiu danej kwestii.
  • Wyjaśniaj specjalistyczne słownictwo, którego używasz.
  • Rozwiewaj ewentualne wątpliwości dotyczące danej kwestii — w ten sposób wykazujesz empatię i zrozumienie dla uczestników kursu.

  Inne zalecenia:

  • Rozmawiaj z uczestnikami kursu na forum dyskusyjnym, odpowiadaj na ich pytania, a nawet inicjuj dyskusje.
  • Dodaj napisy do swoich filmów.

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • najlepsze praktyki,
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • Przykłady dobrych i złych sposobów przekazywania informacji

  Najlepsze praktyki

  Jak należy mówić

  • Wycinaj wszystkie zająknięcia, pauzy czy przejęzyczenia: Zadbaj, aby filmy były zrozumiałe i wolne od błędów. Wytnij wszelkie przejęzyczenia, dłuższe przerwy i inne błędy, które mogą rozpraszać uczestników kursu. Mogą być one niewielkie („hmmm”, „yyyy”, ciche pociągnięcie nosem) lub znaczące (wydmuchanie nosa, upuszczenie rekwizytu czy wyjście poza kadr). Choć wymaga to pewnego wysiłku, w dłuższej perspektywie zapewnia korzyści, więc powtarzaj sceny, gdy zachodzi taka potrzeba!
  • Wykaż szczere zainteresowanie tematem: Uczestnicy kursów wysoko cenią instruktorów, którzy potrafią ich przekonać, że temat jest ciekawy i warty zgłębienia — nawet jeśli jest „wałkowany” po raz dwudziesty. Nie obawiaj się uzewnętrznić swojej pasji!
  • Mów wyraźnie, w miarowym tempie: mówiąc niezbyt szybko i starannie wymawiając słowa, ułatwisz zrozumienie treści uczestnikom kursu z całego świata.
  • Przećwicz to, co chcesz powiedzieć i przygotuj skrypt: Jest bardzo mało osób, które potrafią spojrzeć w kamerę i po prostu zacząć mówić. Większość z nas potrzebuje skryptu, aby zachować pewność siebie i zrozumiale omawiać kolejne zagadnienia przed kamerą. Powtórz skrypt raz lub dwa razy, zanim rozpoczniesz nagrywanie. Dzięki temu na pewno świetnie sobie poradzisz!
  • Używaj zaimków „ja” i „wy” zamiast „my”: Używaj języka, który odnosi się bezpośrednio do Ciebie i do uczestnika kursu. W ten sposób stworzysz wrażenie bardziej osobistej relacji i w rezultacie zwiększysz zaangażowanie uczestników.

  Co należy mówić

  • Korzystaj z pomocy wizualnych: Słuchacze lubią, gdy wykładowca przybliża lub zakreśla omawiany element na ekranie. W przypadku ujęć z instruktorem lub aktorami spróbuj umieszczać na ekranie słowa kluczowe, rób stopklatki lub korzystaj z telestratora. W ten sposób podtrzymasz zainteresowanie uczestników.
  • Staraj się nie odbiegać od tematu: unikaj omawiania tematów pokrewnych, o ile nie mają znaczenia w kontekście tematu wykładu.
  • Wyjaśniaj słownictwo specjalistyczne: gdy tylko zaczniesz używać terminu, którego uczestnicy mogą nie znać, podaj jego definicję w odniesieniu do omawianego tematu.
  • Rozwiewaj ewentualne wątpliwości dotyczące danej kwestii: zastanów się nad błędami, które może popełnić typowy uczestnik Twojego kursu. Pomyśl o jego wątpliwościach i kwestiach, których może nie rozumieć. W miarę możliwości zajmij się każdą taką kwestią.

  Inne zalecenia

  • Odpowiadaj na pytania publikowane na forach dyskusyjnych: uczestnicy są bardziej zadowoleni z kursu, gdy instruktor odpowiada na ich pytania lub angażuje się w rozmowy na forum dyskusyjnym kursu.
  • Dodaj napisy do swoich filmów: Część uczestników będzie Ci bardzo wdzięczna, jeżeli zapewnisz im możliwość korzystania z wersji pisemnej swojego wykładu. Choć nie jest to obowiązkowe, sprawia, że Twoje nagrania stają się bardziej przystępne dla osób z całego świata. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania napisów do kursu.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  • Wycinaj zająknięcia i od razu przechodź do tematu. Uczestnicy kursów wolą instruktorów, którzy mówią zwięźle i są pewni siebie.
  • Staraj się mówić z entuzjazmem. Występ przed kamerą zazwyczaj jest stresujący, dlatego podczas filmowania wykładów musisz dać z siebie więcej niż zazwyczaj.
  • Dokładnie wymawiaj słowa i kładź akcent na ważne elementy.

  Przykłady dobrze prowadzonego kursu

  Przykłady źle prowadzonego kursu

  Przeczytaj artykuł
 • Opisz docelowego uczestnika swojego kursu: normy jakości

  Dlaczego sekcja „Uczestnik docelowy” jest tak ważna?

  Opisy wprowadzone w sekcji „Uczestnik docelowy” pomogą uczestnikom podjąć decyzję, czy kurs spełni ich wymagania. Ponadto, ze względu na fakt, że informacje te umożliwiają określenie dla uczestników możliwych do spełnienia oczekiwań, ułatwiają one podnoszenie ocen wystawianych przez uczestników.

  Co trzeba wiedzieć

  Podczas wypełniania sekcji Uczestnik docelowy zadbaj o następujące elementy:

  • Przygotowujesz materiał z myślą o konkretnych odbiorcach docelowych. Im bardziej specjalistyczny będzie Twój kurs, tym lepsze recenzje zbierze na naszej platformie.
  • Uczestnicy zdobędą konkretne umiejętności, których wcześniej nie mieli.
  • Wiedzę i umiejętności osiągane przez kursu określasz w sposób realistyczny, na poziomie umożliwiającym ich osiągnięcie.
  • Musisz określić odpowiedni poziom oczekiwań, a kurs powinien je spełnić.
  • Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.
  • W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:
  • Najlepsze praktyki w zakresie określania docelowej grupy uczestników
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • Przykłady wyznaczonych w prawidłowy sposób celów dla studentów

  Najlepsze praktyki w zakresie opisywania docelowego uczestnika kursu

  Pole Wyjaśnienie
  Co po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą umieć lub co będą wiedzieć?
  Połóż nacisk na to, dlaczego Twój kurs stanowi cenne źródło wiedzy. Potencjalni uczestnicy chętnie dowiedzą się, że Twój kurs pomoże im rozwinąć umiejętności lub nauczyć się czegoś zupełnie nowego.
  Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
  Uczestnicy mają lepsze zdanie o instruktorach, którzy właściwie określają, czego można oczekiwać, wskazując:
  • konkretne potrzeby uczestników, które kurs zaspokaja;
  • kto najwięcej skorzysta na kursie;
  • dla kogo kurs nie jest przeznaczony.
  Trzeba też pamiętać, że rozbieżność między celami kursu a jego faktyczną treścią może skutkować niską oceną. Dlatego należy precyzyjnie określić cele kursu, a potem konsekwentnie dążyć do ich osiągnięcia.
  Jakiego rodzaju wiedza i narzędzia będą potrzebne?
  Wielu użytkowników naszej platformy chce przygotować się zawczasu do kursu. Dlatego podaj szczegóły dotyczące:
  • materiałów, których uczestnicy będą potrzebować, aby wziąć udział w kursie;
  • działań, które należy podjąć przed przystąpieniem do kursu.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  • Wypełnij wszystkie pola (nie można ich zostawić pustych).
  • Nie używaj stwierdzeń ogólnych typu „to kurs dla każdego”.
  • Nie próbuj reklamować w tym miejscu swoich usług uczestnikom.

  Przykłady celów dla uczestników

  Pola To nie jest dobry cel kursu. Lepiej, ale to jeszcze nie to. Świetnie!
  Co po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą umieć lub co będą wiedzieć?
  Będą znać podstawy astronomii.
  • Będą potrafili rozpoznać obiekty, z których składa się krajobraz nocnego nieba.
  • Poznają podstawową klasyfikację przyrządów.
  • Będą w stanie rozpoznać
   największe gwiazdozbiory.
  • Będą potrafili dobrać odpowiedni teleskop.
  Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
  Ten kurs języka SQL jest przeznaczony dla każdego.
  Ten kurs języka SQL jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.
  Użytkownicy średnio zaawansowani i zaawansowani
  znajdą tutaj kilka wyjątkowo przydatnych umiejętności.
  • Ten kurs SQL jest przeznaczony dla nowicjuszy, którzy
   nie znają składni tego języka, a także
   dla uczestników, którzy chcą powtórzyć podstawowe wiadomości.
  • Jeżeli chcesz się nauczyć bardziej zaawansowanych zapytań,
   ten kurs prawdopodobnie nie jest dla Ciebie.
  Jakiego rodzaju wiedza i narzędzia będą potrzebne?
  Komputer Mac lub PC
  Oprogramowanie Xcode
  Pobierz program Xcode, ale jeszcze go nie instaluj. Zajmiemy się tym na 3. wykładzie.

   

  W jaki sposób wypełnić sekcję „Uczestnik docelowy”?

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak wypełnić sekcję „Uczestnik docelowy”.

  Przeczytaj artykuł
 • Lista kontrolna dla kursu Udemy

  p>Na liście kontrolnej dla kursu podzieliliśmy wytyczne Udemy na pojedyncze elementy idealnego kursu Udemy, które zaklasyfikowaliśmy do dwóch grup: wymaganych i zalecanych.

  Elementy wymagane na liście to takie, które powinny znaleźć się w każdym kursie Udemy. Mamy tu na myśli obraz w rozdzielczości HD, dobrej jakości dźwięk, 5 wykładów i co najmniej 30 minut treści wideo.

  Elementy zalecane to te, które z kursu dobrego czynią doskonały. Takie doskonałe kursy oferują uczestnikom mnóstwo instrukcji lub przydatnych zasobów dodatkowych. Cechuje je też innowacyjne podejście do prezentacji materiału. Kursy zawierające elementy zalecane zdecydowanie wyróżniają się spośród innych i angażują uczestników.

  Pobierz tutaj listę kontrolną dla kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Opisy wykładów: normy jakości

  Co to są opisy wykładów? Dlaczego są ważne?

  Opisy wykładów stanowią dla potencjalnych uczestników krótkie podsumowanie treści przedstawionych w wykładach w ramach kursu.

  Opisy wykładów

  • Pomagają wyszukiwarkom uzyskać wgląd w tematykę Twoich kursów i zwiększają liczbę zainteresowanych osób, którzy kierowani są do Twojego kursu.
  • Pomagają potencjalnym uczestnikom lepiej zrozumieć, czego dotyczy kurs.

  Co trzeba wiedzieć

  • Opisy wykładów stanowią szczegółowe pisemne omówienie zawartości kursu i akcentują kluczowe punkty.
  • Opisy wykładów powinny być zwięzłe i na temat.
  • Nie dodawaj do nich łączy zewnętrznych.
  • Opisy wykładów są widoczne dla potencjalnych uczestników kursu na stronie docelowej kursu, ale nie są widoczne na pulpicie kursu dla zapisanych uczestników.

  Pamiętaj, że sprawdzamy je w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • najlepsze praktyki,
  • Sposób dodawania opisów wykładów na Udemy

  najlepsze praktyki,

  • Opisy wykładów powinny być zwięzłe i na temat. Dostarczają skrótowych informacji (staraj się ograniczać każdy z nich do kilku zdań), ale odnoszą się ściśle do konkretnego wykładu. Nie zapomnij rozwinąć ich poza tytuł wykładu!
  • Wyjaśnij kluczowe punkty. Choć zachęcamy Cię do kreatywności i samodzielnego myślenia podczas tworzenia opisu wykładu, pamiętaj, że idealna forma opisu to dwa proste zdania trafiające w sedno i lista kluczowych informacji.
  • Do opisów wykładów nie dodawaj łączy zewnętrznych, chyba że prowadzą do bezpłatnych treści edukacyjnych. Łącza nie mogą nakłaniać uczestników do zakupów ani podawania informacji prywatnych.
  • Nie podawaj zbyt dużo informacji. Opisy mają informować o wykładach, a nie z nimi konkurować. Zbyt duża ilość tekstu w opisie wykładu może odciągać uwagę od meritum i niekorzystnie wpływać na wrażenia potencjalnych uczestników kursu.

  Sposób dodawania opisów wykładów na Udemy

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak dodawać opisy wykładów.

  Przeczytaj artykuł
 • Forma wykładu: normy jakości

  Co to jest forma wykładu?

  Istnieją trzy różne formy wykładu, których można używać w kursach Udemy: wykład wideo, wykład w formie artykułu i wykład w formie łączonej (filmu oraz slajdów). Formę należy dopasować do celu wykładu.

  Zalecenia

  • Wykłady wideo powinny trwać od 2 do 6 minut.
  • Jeśli podczas nagrywania wykładów wprowadzających ustawisz się na pierwszym planie, pomoże Ci to nawiązać relację z uczestnikami i zdobyć ich zaufanie. Zastanów się, kim są docelowi odbiorcy Twojego kursu i jaki format wideo będzie dla nich odpowiedni.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat standardów jakości dla wykładów, zapoznaj się z tym artykułem dotyczącym naszego procesu kontroli jakości.

  Trzy różne formy wykładów

  OBRAZ
  Ta forma wykładu jest preferowana przez Udemy. Film pozwala zaangażować wiele zmysłów i wzbudzić zainteresowanie uczestników kursu. To również potężne narzędzie edukacyjne, które pozwala przedstawić złożone kwestie w krótkim czasie.

  W kursach dotyczących techniki części techniczne powinny być filmowane z użyciem oprogramowania do tworzenia screencastów.

  video_format.png
  Ilustracja 1: przykład wykładu wideo na platformie Udemy

  Artykuł
  Wykład w formie artykułu pozwala wykorzystać strony multimedialne oparte na tekście. Czytanie jest niewiarygodnie efektywnym sposobem zdobywania wiedzy, a w połączeniu z multimediami zapewnia wymierne korzyści.

  article_format.png
  Ilustracja 2: przykład wykładu w formie artykułu na platformie Udemy

  Wykład w formie łączonej: film i slajdy
  W wykładzie w formie łączonej — filmu i slajdów — wykorzystuje się jednocześnie materiał filmowy i omówienie prezentacji w odpowiedniej kolejności i właściwych ramach czasowych. Prześlij film i prezentację, a następnie użyj naszego edytora wykładów w formie łączonej, aby je zsynchronizować. Wykład w tej formie łączy w sobie zalety filmów i slajdów.

  mashup_format.png
  Ilustracja 3: przykład wykładu w formie łączonej na platformie Udemy

  Przesyłanie wykładów na platformę Udemy

  Jeśli chcesz przesłać większą liczbę plików lub duże pliki wideo, zalecamy użycie naszego narzędzia do przesyłania wielu plików jednocześnie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak przesyłać wykłady, korzystając z tego narzędzia.

  Przeczytaj artykuł