• Jakość dźwięku: częste problemy i ich rozwiązania

  W wielu filmach przechodzących nasz proces kontroli jakości występują powtarzające się problemy. Poniżej przedstawiono takie częste problemy i ich rozwiązania.

  • Zniekształcenia: problem wynikający z nieprawidłowego poziomu sygnału audio.
  • Hałas w tle: dźwięki rozpraszające uczestników kursu w trakcie nauki.
  • Pogłos: pogłos (dźwięk echa) związany jest z miejscem nagrywania, które nie zostało zoptymalizowane pod względem akustycznym.

  Jeżeli masz problemy z dźwiękiem, zalecamy przesłanie nam filmu testowego przed przystąpieniem do nagrywania poszczególnych wykładów. Po przesłaniu filmu testowego członek zespołu Udemy analizuje ustawienia nagrywania dźwięku (jak również obrazu), aby upewnić się, że zostały prawidłowo skonfigurowane i spełniają wymagania procesu kontroli jakości oraz rynku Udemy.

  Więcej informacji na temat jakości dźwięku

  Szukasz dodatkowych wskazówek pozwalających uzyskać najwyższą jakość dźwięku w wykładach? Przeczytaj poniższe artykuły:

  Przeczytaj artykuł
 • Dźwięk: normy jakości

  Dlaczego jakość dźwięku ma takie znaczenie?

  Dobra jakość dźwięku sprawia, że uczestnicy skupiają się na kursie i są zadowoleni z przebiegu zajęć, na których nic ich nie rozprasza. Z ankiety, którą przeprowadziliśmy na losowej grupie uczestników, wynika, że jakość dźwięku i obrazu ma bardzo duży wpływ na przebieg procesu zdobywania wiedzy — uważa tak 75% ankietowanych.

  Co trzeba wiedzieć

  • Nie wymagamy konkretnego sprzętu nagraniowego, ale nasze zalecenia mogą Ci się przydać w jego doborze. Znajdziesz je w tym miejscu: Zalecany sprzęt audio i wideo.
  • Szczególnie zalecamy przesłanie nam filmu testowego przed przystąpieniem do nagrywania wykładów. Pozwoli Ci to uzyskać opinię pracowników portalu Udemy o jakości materiałów.
  • Przygotuj osobne miejsce do nagrań, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość dźwięku. Unikaj obecności innych osób i wszelkich potencjalnych źródeł hałasu, np. wentylatorów, instalacji wentylacyjnych czy urządzeń elektronicznych.
  • Przed nagraniem sprawdź, czy mikrofon jest poprawnie podłączony i rozpoznany przez oprogramowanie do rejestracji dźwięku.
  • Mów wyraźnie i prosto do mikrofonu, aby uniknąć przytłumienia dźwięku.
  • Dźwięk musi być wyraźny i wolny od rozpraszających hałasów, w tym pogłosu, trzasków, zniekształceń przy wymawianiu spółgłosek „p” oraz „t”, a także hałasu z tła.
  • Nie wolno korzystać z oprogramowania do konwersji tekstu na mowę. Uczestnicy chcą słuchać głosu wykładowcy, ponieważ w ten sposób budzi on większe zaufanie.
  • Dźwięk musi dochodzić z obu kanałów i musi być zsynchronizowany z obrazem.
  • Wszystkie wykłady wideo muszą mieć ścieżkę dźwiękową, która prowadzi uczestników przez kolejne etapy kursu.

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • najlepsze praktyki,
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • więcej informacji na temat jakości dźwięku.

  Najlepsze praktyki

  • Prześlij nam film testowy: Zalecamy przesłanie nam filmu testowego przed przystąpieniem do nagrywania poszczególnych wykładów. Po przesłaniu filmu testowego członek zespołu Udemy przeanalizuje ustawienia nagrywania dźwięku (jak również obrazu), aby upewnić się, że zostały prawidłowo skonfigurowane i spełniają wymagania procesu kontroli jakości oraz rynku Udemy.
  • Dobrze przygotuj miejsce do nagrywania: Urządzenie przestrzeni służącej wyłącznie do nagrań to świetny sposób, aby zapewnić najwyższą jakość dźwięku i obrazu. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci przygotować własne studio nagrań:
  • Wyłącz w pomieszczeniu klimatyzację i wentylatory, jak również wszelkie urządzenia elektroniczne, w tym telewizor i telefony.
  • Upewnij się, że nagrywasz w pomieszczeniu znajdującym się z dala od innych osób.
  • Jeżeli znajdujesz się na dużej przestrzeni, w miarę możliwości zadbaj o dźwiękoszczelność pomieszczenia. Tu znajdziesz kilka porad dotyczących przygotowywania domowego studia nagrań.
  • Przed nagraniem sprawdź, czy mikrofon jest poprawnie podłączony i rozpoznany przez oprogramowanie do rejestracji dźwięku.
  • Obejrzyj ten film, aby poznać prosty (ale bardzo skuteczny) sposób na uzyskanie dobrej jakości dźwięku w filmach opartych na screencastach.
  • Mów wyraźnie i prosto do mikrofonu: To pomoże uniknąć przytłumienia dźwięku. Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust, aby wychwytywał wszystkie dźwięki.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  • Dźwięk musi być wyraźny i wolny od rozpraszających hałasów, w tym pogłosu, trzasków, zniekształceń przy wymawianiu spółgłosek „p” oraz „t”, a także hałasu z tła.
  • Dźwięk musi dochodzić z obu kanałów i musi być zsynchronizowany z obrazem.
  • Wszystkie wykłady wideo muszą mieć ścieżkę dźwiękową, która prowadzi uczestników przez kolejne etapy kursu.

  Więcej informacji na temat jakości dźwięku

  Szukasz dodatkowych wskazówek pozwalających uzyskać najwyższą jakość dźwięku w wykładach? Przeczytaj poniższe artykuły:

  Przeczytaj artykuł
 • Problemy z dźwiękiem: co to jest zniekształcenie?

  Definicje Udemy:

  Zniekształcenie to poziom sygnału dźwiękowego, który jest zbyt wysoki dla określonego podzespołu i który powoduje utratę części sygnału. Taka zmiana oryginalnego dźwięku skutkuje zakłóceniami (przesterowaniem).
  Przykłady:
  Aby dowiedzieć się, jakie znaczenie ma czystość dźwięku, przeprowadziliśmy ankietę. Okazało się, że 75% respondentów jest przekonanych o istotnej roli jakości dźwięku w zdobywaniu wiedzy. Skorzystaj z poniższych przykładów, aby usłyszeć różnicę pomiędzy dźwiękami o wysokiej i niskiej jakości.
  Dźwięk zniekształcony Zniekształcenia usunięte

  Jak poprawić jakość dźwięku?

  Zdajemy sobie sprawę, że uzyskanie wysokiej jakości dźwięku bywa trudne, dlatego oddajemy do Twojej dyspozycji wszystkie narzędzia niezbędne do produkcji czystego, wyraźnego dźwięku. Poniższe zasoby pomogą Ci poprawić jakość dźwięku w już istniejących filmach, ale zawierają też przydatne wskazówki, które możesz wykorzystać w trakcie opracowywania kolejnego kursu.
  Usuwanie zniekształceń akustycznych

  Pobierz bezpłatny program tutaj: Audacity

  Najlepsze praktyki dotyczące nagrywania wysokiej jakości dźwięku

  Dobre nawyki Złe nawyki
  Używanie mikrofonu dobrej jakości i mówienie wyraźnie, zrozumiale oraz wystarczająco głośno
  Mamrotanie lub zbyt miękka artykulacja
  Umieszczanie mikrofonu odpowiednio blisko ust, aby wychwytywał wszystkie dźwięki
  Zbyt duża odległość od mikrofonu
  Nagrywanie wykładów w pomieszczeniu oddalonym od źródeł hałasu (np. wentylatorów, odbiorników TV, muzyki, zwierząt domowych, rozmów)
  Nagrywanie w pomieszczeniu, w którym przebywają rozmawiające osoby


  Sugerujemy oczyszczenie dźwięku w jednym filmie i wysłanie wiadomości e-mail z łączem do kursu oraz tytułem poprawionego wykładu na adres Instructorsupport@udemy.com. Nasz zespół chętnie sprawdzi, czy jesteś na właściwej ścieżce, zanim przystąpisz do modyfikowania pozostałych wykładów.

  Informacje dotyczące najpopularniejszego wśród instruktorów Udemy sprzętu można znaleźć w tym artykule.
  Przeczytaj artykuł
 • Problemy z dźwiękiem: Co to jest hałas w tle?

  CDATA[

  Definicje Udemy:

  Hałas w tle ma charakter zakłócenia, które nie jest pożądaną częścią ścieżki dźwiękowej kursu. Rozprasza uwagę uczestników kursu i utrudnia proces uczenia się.

  Przykłady:
  Aby dowiedzieć się, jakie znaczenie ma czystość dźwięku, przeprowadziliśmy ankietę. Okazało się, że 75% respondentów jest przekonanych o istotnej roli jakości dźwięku w zdobywaniu wiedzy. Skorzystaj z poniższych przykładów, aby usłyszeć różnicę pomiędzy dźwiękami o wysokiej i niskiej jakości.
   
  Film z hałasem w tle

  Film bez hałasu w tle


  Jak poprawić jakość dźwięku?

  Zdajemy sobie sprawę, że uzyskanie wysokiej jakości dźwięku bywa trudne, dlatego oddajemy do Twojej dyspozycji wszystkie narzędzia niezbędne do produkcji czystego, wyraźnego dźwięku. Poniższe zasoby pomogą Ci poprawić jakość dźwięku w już istniejących filmach, ale zawierają też przydatne wskazówki, które możesz wykorzystać w trakcie opracowywania kolejnego kursu.
   
  Usuwanie hałasu w tle

  Pobierz bezpłatny program tutaj: Audacity

  Najlepsze praktyki dotyczące nagrywania wysokiej jakości dźwięku

  Dobre nawyki Złe nawyki
  Używanie mikrofonu dobrej jakości i mówienie wyraźnie,
  zrozumiale oraz wystarczająco głośno
  Mamrotanie lub zbyt miękka artykulacja
  Umieszczanie mikrofonu odpowiednio blisko ust,
  aby wychwytywał wszystkie dźwięki
  Zbyt duża odległość od mikrofonu
  Nagrywanie wykładów w pomieszczeniu oddalonym
  od źródeł hałasu (np. wentylatorów, odbiorników TV, muzyki, zwierząt domowych, rozmów)
  Nagrywanie w pomieszczeniu, w którym przebywają rozmawiające osoby

   

  Sugerujemy oczyszczenie dźwięku w jednym filmie i wysłanie wiadomości e-mail z łączem do kursu oraz tytułem poprawionego wykładu na adres instructorsupport@udemy.com. Nasz zespół chętnie sprawdzi, czy jesteś na właściwej ścieżce, zanim przystąpisz do modyfikowania pozostałych wykładów.

  Informacje dotyczące najpopularniejszego wśród instruktorów Udemy sprzętu można znaleźć w tym artykule.
   
   
  Przeczytaj artykuł