• Zgłaszanie nadużyć

  Wszyscy uczestnicy kursów i instruktorzy mają obowiązek znać Warunki Udemy i zasady bezpieczeństwa i zaufania oraz stosować się do nich. Jeżeli chcesz zgłosić możliwe naruszenie tych przepisów, masz możliwość zrobienia tego z poziomu usługi lub poprzez bezpośredni kontakt z udziałem zespołu ds. bezpieczeństwa i zaufania.

  Zgłaszanie ze strony docelowej kursu

  Jeżeli zauważysz problem dotyczący obrazu kursu lub innych elementów jego strony docelowej, przejdź na sam dół strony, poniżej recenzji kursu, i kliknij przycisk „Zgłoś nadużycie”.

  report_abuse_8.45.00_AM.png

  Zgłaszanie z poziomu wykładu

  Aby zgłosić naruszenie z poziomu wykładu, kliknij ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu odtwarzacza kursów.  W przypadku nadużyć występujących tylko w określonym momencie w trakcie wykładu rozważ możliwość dodania do zgłoszenia sygnatury czasowej.

  report_abuse_in_course_player.png

  Zgłaszanie innych naruszeń o różnym charakterze

  Jeżeli chcesz zgłosić naruszenie zasad bez korzystania z opcji raportowania ze strony kursu lub odtwarzacza kursów lub jeśli chcesz uzyskać szersze informacje odnośnie do naszych zasad, możesz się z nami skontaktować bezpośrednio, pisząc na adres policy@udemy.com.  Zgłaszając możliwe naruszenie, dołącz informacje takie jak bezpośredni link lub zrzut ekranu przedstawiający treści, w których występuje problem, aby nasz zespół mógł zbadać sprawę i w razie potrzeby zadać Ci dalsze pytania.

  Pisanie recenzji

  Jeżeli natkniesz się na sytuację, która Twoim zdaniem powinna zwrócić uwagę innych użytkowników, możesz – poza zgłoszeniem sprawy do zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa – rozważyć napisanie recenzji kursu.  Pamiętaj, że recenzje powinny być utrzymane w profesjonalnym tonie i być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi recenzji

  Wniosek o zwrot środków

  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz poprosić o zwrot środków, pod warunkiem że prośba ta będzie zgodna z wytycznymi zawartymi w naszej polityce zwrotów. Dowiedz się, jak poprosić o zwrot.

  Przeczytaj artykuł
 • Öğrencilere Yönelik İçerik ve Davranış Kuralları

  Bir öğrenci olarak platformdaki tüm faaliyetleriniz sizin sorumluluğunuzdadır. Buna platformumuzda paylaştığınız veya oluşturduğunuz içerikler dahildir. Bunlar arasında paylaştığınız yorumlar, sorular, gönderiler, mesajlar ve diğer tüm içerikler yer alır. 

  Kullanım Şartları'ndaki ve Udemy'nin İtimat ve Güvenlik Politikaları'ndaki kısıtlamalara ek olarak aşağıdakileri gerçekleştirmeyeceğinizi kabul edersiniz:

  • uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret içeren, cinsiyetçi, ırk açısından veya etnik açıdan uygunsuz, pornografik, yanlış, yanlış yönlendiren, hatalı, ihlalde bulunan, iftira niteliğinde olan, hakaret içeren, başkalarının gizliliğine saldıran, kara para veya kumar ile ilgili veya bunlara teşvik edici ya da herhangi bir şekilde yasalara aykırı içerik veya bilgi paylaşmak veya sağlamak;
  • reşit olmayan kişilere herhangi bir şekilde zarar veren içerik veya bilgi paylaşmak ya da sağlamak; 
  • Hizmetler yoluyla veya herhangi bir Kullanıcıya istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka türlü istekler göndermek veya iletmek;
  • örneğin bir müzik eseri veya ses kaydının herkese açık performansı için telif ödemesi dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraftan lisans almamızı ya da bir telif ödemesi yapmamızı gerektirecek herhangi bir faaliyette yer almak;
  • başka bir kişinin kimliğine bürünmek, başka bir kişinin hesabına yetkisiz erişim elde etmek veya içerik ya da bilgilerin kaynağı hakkında başkalarını kandırmak veya yanlış yönlendirmek;
  • Hizmetleri sınırlandırmak veya yerleştirmek (bir kursun ücretsiz sürümünü yerleştirmek gibi) veya Hizmetleri kötüye kullanmak ya da
  • destek hizmetleri dahil olmak üzere Udemy kaynaklarını kötüye kullanmak.

  Hindistan'da bulunan bir öğrenci olarak hizmetlerimize erişiyorsanız bu şartlar arasında ayrıca uymayı kabul ettiğiniz Information Technology (Intermediaries Guidelines) Rules, 2011 Rule 3(2) yönergeleri bulunur. 

  Udemy'nin Kullanım Şartları'nın ve diğer politikalarının ihlal edilmesi, hesabınıza yönelik kısıtlamalara ve platforma erişiminizin yasaklanması dahil olmak üzere çeşitli durumlara neden olabilir.  

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zgłosić kurs Udemy, który narusza moje prawa autorskie?

  POLITYKA UDEMY W ZAKRESIE PRAWA AUTORSKIEGO


  Zgłaszanie przypadków naruszenia praw autorskich:
  Udemy poważnie traktuje zgłoszenia dotyczące naruszeń praw autorskich. Reagujemy na zgłoszenia w sprawie domniemanych naruszeń praw autorskich, które są zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli, Twoim zdaniem, jakiekolwiek materiały dostępne w witrynie www.udemy.com albo lub z jej poziomu (dalej jako „strona internetowa”) naruszają Twoje prawa autorskie, możesz wnosić o ich usunięcie (lub dostęp do nich) ze strony internetowej, wysyłając pisemne powiadomienie za pośrednictwem tego formularza. (Formularz jest dostępny tylko w języku angielskim).

  Na mocy ustaw Online Copyright Infringement Liability Limitation Act oraz Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (dalej jako „ustawa DMCA”) pisemne powiadomienie (dalej jako „powiadomienie DMCA”) musi zawierać:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej przez wyłącznego właściciela praw autorskich do działania w jego imieniu.
  • Określenie dzieła lub dzieł objętych prawami autorskimi, które zostały naruszone na danej stronie internetowej — w obu przypadkach należy wystosować jedno powiadomienie wraz z listą takich dzieł na danej stronie.
  • Określenie materiałów, które mają naruszać prawo autorskie lub są przedmiotem działań naruszających takie prawo i powinny zostać usunięte bądź zablokowane. Potrzebne będą również względnie dokładne instrukcje dla administratorów serwisu Udemy, które pozwolą zlokalizować dane materiały (np. adres URL strony).
  • Informacje, które pozwolą Udemy skontaktować się z osobą zgłaszającą naruszenie praw autorskich, np. adres, numer telefonu lub adres e-mail.
  • Oświadczenie, że dana osoba, działając w dobrej wierze, jest w stanie stwierdzić, iż dane materiały zostały wykorzystane bez pozwolenia właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub zostały wykorzystane niezgodnie z prawem.
  • Oświadczenie, że informacje umieszczone w powiadomieniu są zgodne z prawdą, a podająca je osoba jest świadoma konsekwencji prawnych wynikających z poświadczania nieprawdy i ma upoważnienie, aby działać w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały naruszone.

  Jeżeli wymagania punktu 512(c)(3) ustawy DMCA nie zostaną spełnione, powiadomienie DMCA może nie mieć mocy prawnej.

  Prosimy pamiętać, że umyślne lub znaczące odejście od prawdy w oświadczeniu odnośnie do działań bądź materiałów na stronie internetowej naruszających dane prawa autorskie wiąże się z pociągnięciem do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty postępowania sądowego i opłaty za adwokatów), zgodnie z punktem 512(f) ustawy DMCA.

  Procedury odwoławcze:

  Jeżeli uważasz, że materiał opublikowany na stronie został zablokowany lub usunięty przez pomyłkę, możesz wypełnić wniosek o odwołanie się (dalej jako „wniosek odwoławczy”), wysyłając pisemne powiadomienie na adres copyright@udemy.com. Zgodnie z ustawą DMCA wniosek odwoławczy musi zawierać:

  • Nazwisko, adres i numer telefonu autora wniosku.
  • Określenie materiałów, które zostały usunięte lub zablokowane na stronie internetowej wraz z adresem URL, pod którym występowały przed usunięciem lub zablokowaniem.
  • Oświadczenie, w którym pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo dana osoba oświadcza, że, działając w dobrej wierze, jest w stanie stwierdzić, iż dane materiały zostały usunięte lub zablokowane przez pomyłkę albo na skutek nieprawidłowego zidentyfikowania materiałów do zablokowania bądź usunięcia.
  • Oświadczenie, w którym autor wniosku zgadza się na objęcie jurysdykcją sądu federalnego w miejscu zamieszkania. Jeżeli dana osoba mieszka poza terytorium USA, zgadza się na objęcie systemem prawnym w miejscu, w którym znajduje się filia / można uzyskać dostęp do strony Udemy. Jednocześnie autor takiego wniosku oświadcza, że przyjmie powiadomienie o wszczęciu postępowania sądowego od osoby, która wysłała powiadomienie DMCA, lub jej przedstawiciela.
  • Podpis fizyczny lub elektroniczny.

  Ustawa DMCA pozwala przywrócić usunięte materiały, jeżeli strona, która złożyła powiadomienie DMCA, nie wystąpi na drogę sądową w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kopii wniosku odwoławczego.
  Prosimy pamiętać, że umyślne lub znaczące odejście od prawdy w oświadczeniu odnośnie do działań lub materiałów na stronie internetowej, które zostały omyłkowo zablokowane bądź usunięte, wiąże się z pociągnięciem do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty postępowania sądowego i opłat dla adwokatów), zgodnie z punktem 512(f) ustawy DMCA.


  Powtarzające się przypadki naruszenia praw autorskich:
  Udemy może w odpowiednich okolicznościach blokować i/lub usuwać konta użytkowników, którzy notorycznie naruszają prawa autorskie innych osób.

  Przeczytaj artykuł