• Jak usuwać kursy pobrane do przeglądania w trybie offline w aplikacji dla iOS

  Z tego artykułu dowiesz się, jak usuwać wykłady zapisane do przeglądania offline, jeżeli korzystasz z  aplikacji Udemy dla iOS.

  Usuwanie pobranych wykładów lub sekcji kursów

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij Moje szkolenia.

  home_page_my_learning_button.jpeg

  2. Dotknij kursu, z którego chcesz usunąć pobrane treści.

  Aby pobrać wykład, dotknij ikony pobierania po prawej stronie nazwy kursu. Następnie dotknij opcji Usuń pobrany plik.

  lectures_remove_download_course_lecture_iOS.jpeg

  Aby usunąć sekcję kursu, dotknij ikony pobierania po prawej stronie nagłówka sekcji. Następnie dotknij opcji Usuń wszystkie pobrane pliki.

  lectures_remove_download_course_section_iOS.jpeg

  Anulowanie pobierania wykładów lub sekcji kursów

  Jeżeli chcesz zatrzymać kurs lub sekcję w trakcie pobierania, dotknij tej samej ikony, aby anulować pobieranie. Kliknij Anuluj pobieranie.

  cancel_download_ios.jpeg

  Usuwanie całych pobranych kursów

  Jeżeli masz zapisany cały kurs do przeglądania w trybie offline, możesz go usunąć z urządzenia z iOS z poziomu mobilnego odtwarzacza kursów lub strony Konto.

  W mobilnym odtwarzaczu kursów dotknij ikony pobierania znajdującej się pod tytułem kursu. Następnie dotknij opcji Usuń wszystkie pobrane pliki.

  lectures_remove_download_entire_course_iOS.jpeg

  Jeżeli chcesz usunąć kilka pobranych kursów, zalecamy zrobienie tego na stronie Konto.

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij opcji Konto na dole ekranu.

  account_button_app_iOS.png

  2. W sekcji Preferencje filmów dotknij Twoje pobrane kursy.

  video_preferences_your_downloaded_courses_iOS.jpeg

  3. Dotknij opcji Usuń po prawej stronie kursów, które chcesz usunąć. Następnie dotknij Tak.

  remove_downloaded_content_iOS.jpeg

  Coś nie działa?

  Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z pobieraniem w aplikacji Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak dostosować ekran blokady urządzenia z iOS przy użyciu widgetów Udemy

  Ten artykuł opisuje, jak obserwować swoje kursy i przypomnienia o nauce bezpośrednio z ekranu blokady za pomocą widgetów Udemy.

  Uwaga: ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w systemie iOS 16.0 i nowszych.

  Jak dodać widgety do ekranu blokday

  Widgety możesz dodawać do ekranu blokady urządzenia z iOS i je z tego ekranu usuwać, stosując te instrukcje autorstwa Apple. 

  Uwaga:  aby wyświetlać widgety Udemy, nie wylogowuj się z aplikacji mobilnej.

  add_udemy_widgets.png

  Widgety Udemy dla blokady ekranu

  Dodając widgety Udemy, możesz dodać do swojej blokady ekranu następujące funkcje:

  udemy_lock_screen_widgets_.png

  Masz problemy?

  Jeżeli podczas dodawania naszych widgetów napotykasz problemy, wykonaj następujące czynności:

  Jeżeli problem nadal występuje, zalecamy kontakt z firmą Apple w celu uzyskania dalszej pomocy.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak uzyskać dostęp do zasobów kursowych w aplikacji dla iOS

  Ten artykuł opisuje, jak pobierać zasoby do kursów w aplikacji Udemy dla iOS. Aby ułatwić Ci monitorowanie miejsca na komórce, przedstawiamy także instrukcje konfigurowania wyświetlania powiadomień przed pobieraniem dużych zasobów do wykładów w kursach.

  Jak wyświetlić i pobrać zasoby do wykładu w ramach kursu

  W mobilnym odtwarzaczu kursów wykłady zawierające dodatkowe zasoby mają pod swoim tytułem wymienione Zasoby

  lecture_with_resources_ios_app.jpg

  Aby uzyskać dostęp do zasobów, dotknij tytułu wykładu i przytrzymaj go przez chwilę. Pojawi się menu opcji. Dotknij opcji Zasoby do wykładów.

  resources_for_lecture.png

  Pojawi się lista dostępnych zasobów. Dotknij tekstu zasobu lub opcji Otwórz, aby uzyskać dostęp do linku lub pliku.

  iOS_Resourcs_2.png

  Po uzyskaniu dostępu do pliku postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby pobrać wybrany zasób na komórkę.

  Jak wyświetlić i pobrać wszystkie zasoby do kursu

  Wszystkie zasoby kursowe, które można pobrać, są również dostępne w jednym miejscu.

  1. Po otwarciu mobilnego odtwarzacza kursów dotknij Więcej.
   Download_course_lectures.jpg
  2. Dotknij Zasoby.
   mobile_course_player_more_resources_ub.jpeg
  3. Pojawi się lista wykładów, do których są dostępne zasoby. Dotknij dowolnego wykładu, a następnie dotknij tekstu zasobu lub opcji Otwórz, aby uzyskać dostęp do linku lub pliku. 

  Ustawianie powiadomienia wyświetlającego się przed pobraniem dużych zasobów do wykładów

  Aby ułatwić sobie monitorowanie miejsca na komórce, możesz skonfigurować wyświetlanie powiadomienia z prośbą o potwierdzenie przed pobieraniem dużych zasobów do wykładów w ramach kursów.

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij Konto.
   account.jpg
  2. W sekcji Preferencje filmów dotknij Opcje pobierania.
   Download_options.jpg
  3. Aby otrzymywać powiadomienia przed pobraniem dużych zasobów, dotknij opcji Pytaj przed pobraniem dużych materiałów do wykładu.

   Ask_before_downloading.jpg

  Coś nie działa?

  Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z pobieraniem w aplikacji Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Ręczne oznaczanie wykładu jako ukończonego w urządzeniach z systemem iOS

  Wykłady wideo są automatycznie oznaczane jako ukończone po obejrzeniu ich w całości. Jeżeli musisz zrobić to ręcznie, masz taką możliwość. Poniżej przedstawiamy informacje na temat oznaczania wykładu jako ukończonego i usuwania tego oznaczenia.

  Uwaga: wykłady oparte na tekście i formacie PDF są automatycznie oznaczane jako ukończone tuż po ich wczytaniu.

  Oznaczanie wykładu jako ukończonego

  Aby oznaczyć wykład wideo jako ukończony, wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij ikonę opcji w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz opcję Oznacz jako ukończone.

  lecture_options.png

  mark_as_complete.png

  Oznaczanie wykładu jako nieukończonego

  Jeżeli chcesz usunąć zaznaczenie ukończenia wykładu, wykonaj poniższe działania:

  1. Kliknij ikonę opcji w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz opcję Oznacz jako nieukończone.

  mark_as_incomplete.png

  Przeczytaj artykuł
 • Wyłączanie powiadomień push w systemie iOS

  Masz już dość wyskakujących okienek na wyświetlaczu swojego iPhone'a lub iPada? Można się ich pozbyć w prosty sposób. Wystarczy wyłączyć powiadomienia z Udemy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zrezygnować z powiadomień e-mail, kliknij tutaj.

  Wyłączanie powiadomień w systemie iOS

  Aby wyłączyć powiadomienia Udemy na urządzeniu iOS, wykonaj następujące kroki:

  1. Na ekranie głównym dotknij opcji Ustawienia.

  2. Dotknij opcji Powiadomienia.

  3. Dotknij pozycji Udemy na liście aplikacji.

  4. Wyłącz opcję Zezwalaj na powiadomienia.

  notifications.png

  Przeczytaj artykuł
 • Pobieranie kursów do przeglądania w trybie offline w aplikacji dla iOS

  Ten artykuł opisuje, jak pobierać całe kursy, sekcje kursów i wykłady z kursów do przeglądania w trybie offline w aplikacji dla iOS. Zawiera także instrukcje aktualizowania ustawień pobierania kursów w celu ograniczenia wykorzystania danych w sieci komórkowej.

  Uwaga: ze względu na konieczność ochrony praw autorskich pobierane kursy są zaszyfrowane i można z nich korzystać tylko w aplikacji mobilnej. Nie wszystkie kursy i zasoby do kursów, w tym testy praktyczne, są dostępne do pobrania. 

  Pobieranie całych kursów do przeglądania w trybie offline

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij Moje szkolenia
   home_page_my_learning_button.jpeg
  2. Dotknij kursu, w którym chcesz wziąć udział.
  3. Dotknij ikony pobierania znajdującej się po prawej stronie opcji Wykłady.
   download_entire_course_mobile_iOS.jpeg
  4. Dotknij Pobierz kurs.

  Pobieranie sekcji kursów lub wykładów z kursów

  W aplikacji mobilnej dla iOS można także pobierać wszystkie kursy z określonej sekcji lub pojedyncze wykłady z kursu.

  Aby pobrać sekcję kursu, dotknij ikony pobierania po prawej stronie nagłówka sekcji. Następnie dotknij Pobierz wybrane.

  download_course_section_iOS.jpeg

  Aby pobrać wykład, dotknij ikony pobierania po prawej stronie nazwy wykładu.

  download_lecture_iOS.jpeg

  Wyświetlanie pobranych kursów offline

  Aby wyświetlić wszystkie pobrane kursy, dotknij sekcji Pobieranie pod tytułem kursu.

  downloads_course_player_iOS.png

  Ponowne uzyskiwanie dostępu do pobranych treści

  Uwaga: ze względu na zabezpieczenia platformy niektóre pobrane treści kursu wygasną po 30 dniach. Aby odzyskać dostęp do pobranych treści, wystarczy połączyć urządzenie mobilne z internetem.

  Aktualizowanie ustawień pobierania danych kursów

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij Konto.
   account_button_app_iOS.png
  2. W sekcji Preferencje filmów dotknij Opcje pobierania.
   download_options_account_iOS.jpeg

  Aby zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez dane kursów, dotknij Jakość pobieranych filmów i wybierz preferowaną jakość.

  download_options_video_quality.jpeg

  Aby uniknąć wykorzystywania danych, dotknij Pobieraj tylko przez Wi-Fi. Jeśli będziesz odtwarzać pobrane wykłady przy włączonym przesyłaniu danych przez sieć komórkową, aplikacja Udemy nie będzie korzystać z transmisji komórkowej do wczytywania treści wideo. 

  download_options_wifi_only_iOS.jpeg

  Uwaga: gdy korzystasz z aplikacji mobilnej, dane sieci komórkowej mogą być wykorzystywane do wczytywania niektórych funkcji lub aktualizowania postępów w kursach. Aby całkowicie zapobiec korzystaniu przez aplikację z danych sieci komórkowej, możesz wyłączyć możliwość korzystania z nich przez aplikację Udemy w ustawieniach systemowych urządzenia. 

  Jeżeli chcesz zwolnić miejsce na swoim urządzeniu dla iOS, zapoznaj się z naszym artykułem centrum pomocy na temat usuwania kursów pobranych do przeglądania offline w aplikacji mobilnej Udemy.

  Coś nie działa?

  Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z pobieraniem w aplikacji mobilnej Udemy.

  Przeczytaj artykuł