• Jak uzyskać dostęp do zasobów w aplikacji na Androida

  Ten artykuł opisuje, jak pobierać zasoby do kursów w aplikacji Udemy na Androida. 

  Które wykłady w kursie mają zasoby?

  W mobilnym odtwarzaczu kursów wykłady zawierające dodatkowe zasoby mają pod swoim tytułem wymienione Zasoby

  course_lecture_resource_android.png

  Jak wyświetlać i pobierać zasoby do kursu

  1. Po otwarciu mobilnego odtwarzacza kursów dotknij Więcej.
   mobile_course_player_more_android.png
  2. Dotknij Zasoby.
   more_resources_android.png
  3. W sekcji Zasoby dotyczące kursu pojawi się lista wykładów, do których są dostępne zasoby. Dotknij dowolnego wykładu, aby uzyskać dostęp do jego zasobów.
   course_resources_android.png
  4. W sekcji Zasoby dotyczące wykładu dotknij dowolnego zasobu, aby uzyskać dostęp do linku lub pliku. W przypadku plików postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby pobrać wybrany zasób na komórkę.

  Coś nie działa?

  Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z pobieraniem w aplikacji Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Pobieranie kursów do przeglądania w trybie offline w aplikacji na Androida

  Ten artykuł opisuje, jak pobierać całe kursy, sekcje kursów i wykłady z kursów do przeglądania w trybie offline w aplikacji na Androida. Zawiera także instrukcje aktualizowania ustawień pobierania kursów w celu ograniczenia wykorzystania danych w sieci komórkowej.

  Uwaga: ze względu na konieczność ochrony praw autorskich pobierane kursy są zaszyfrowane i można z nich korzystać tylko w aplikacji mobilnej. Nie wszystkie kursy i zasoby do kursów, w tym testy praktyczne, są dostępne do pobrania. 

  Pobieranie całych kursów do przeglądania w trybie offline

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij Moje szkolenia
   my_learning_android.png
  2. Dotknij kursu, w którym chcesz wziąć udział.
  3. Dotknij ikony pobierania znajdującej się po prawej stronie opcji Wykłady.
   download_entire_course_android.png
  4. Dotknij Pobierz kurs.

  Pobieranie sekcji kursów lub wykładów z kursów

  W aplikacji na Androida można także pobierać wszystkie wykłady z określonej sekcji lub pojedyncze wykłady z kursu.

  Aby pobrać sekcję kursu, dotknij ikony pobierania po prawej stronie nagłówka sekcji.

  download_course_section_android.png

  Aby pobrać wykład, dotknij ikony pobierania po prawej stronie nazwy wykładu.

  download_course_lecture.png

  Wyświetlanie pobranych kursów offline

  Aby wyświetlić wszystkie pobrane kursy, wróć na stronę Moje szkolenia

  Pod Moje kursy dotknij Pobrane.

  my_courses_downloaded.png

  Ponowne uzyskiwanie dostępu do pobranych treści

  Ze względu na zabezpieczenia platformy niektóre pobrane treści kursu wygasną po 30 dniach. Aby odzyskać dostęp do pobranych treści, wystarczy połączyć urządzenie mobilne z internetem.

  Aktualizowanie ustawień pobierania kursów

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij Konto.
   account_android.png
  2. W sekcji Preferencje filmów dotknij Opcje pobierania.
   video_preferences_download_options_android.png

  Aby zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez dane kursów, dotknij Jakość pobieranych filmów i wybierz preferowaną jakość.

  download_options_video_download_quality.png

  Aby uniknąć wykorzystywania danych, dotknij Pobieraj tylko przez Wi-Fi. Jeśli będziesz odtwarzać pobrane wykłady przy włączonym przesyłaniu danych przez sieć komórkową, aplikacja Udemy nie będzie korzystać z transmisji komórkowej do wczytywania treści wideo.

  download_options_download_over_wifi_only.png

  Uwaga: gdy korzystasz z aplikacji mobilnej, dane sieci komórkowej mogą być wykorzystywane do wczytywania niektórych funkcji lub aktualizowania postępów w kursach. Aby całkowicie zapobiec korzystaniu przez aplikację z danych sieci komórkowej, możesz wyłączyć możliwość korzystania z nich przez aplikację Udemy w ustawieniach systemowych urządzenia. 

  Jeżeli chcesz zwolnić miejsce na swoim urządzeniu z Androidem, zapoznaj się z naszym artykułem centrum pomocy na temat usuwania kursów pobranych do przeglądania offline w aplikacji mobilnej.

  Coś nie działa?

  Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z pobieraniem w aplikacji Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Ręczne oznaczanie wykładu jako ukończonego w urządzeniach z systemem Android

  Wykłady wideo i audio są automatycznie oznaczane jako ukończone po zakończeniu odtwarzania. Wykłady oparte na tekście i formacie PDF są automatycznie oznaczane jako ukończone tuż po ich wczytaniu.

  Oznaczanie wykładu jako ukończonego

  Aby oznaczyć wykład jako ukończony w urządzeniu z systemem Android, wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij wielokropek w prawym górnym rogu odtwarzacza kursów.
  2. Wybierz Oznacz jako ukończone.

  lecture_options_android.png

  mark_as_complete_android.png

  Przeczytaj artykuł
 • Jak usuwać wykłady zapisane do przeglądania w trybie offline

  Z tego artykułu dowiesz się, jak usuwać wykłady zapisane do przeglądania offline, jeżeli korzystasz z  aplikacji Udemy na Androida.

  Usuwanie pobranych wykładów lub sekcji kursów

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij Moje szkolenia.
   my_learning_android.png
  2. Dotknij kursu, z którego chcesz usunąć pobrane treści.

   Aby usunąć wykład, dotknij ikony pobierania po prawej stronie nazwy wykładu. Następnie klinij Usuń.
   lectures_delete_course_lecture_download_android.png

  Aby usunąć sekcję kursu, dotknij ikony pobierania po prawej stronie nagłówka sekcji. Pod opcją Usuń pobrane pliki sekcji dotknij Usuń.

  lectures_delete_course_download_section_android.png

  Anulowanie pobierania wykładów lub sekcji kursów

  Jeżeli chcesz usunąć kurs jeszcze w trakcie jego pobierania, dotknij tej samej ikony, aby anulować pobieranie. W przypadku sekcji kursów, dotknij tej samej ikony, a następnie opcji Zatrzymaj.

  stop_section_downloads.png

  Usuwanie całych pobranych kursów

  Jeżeli masz zapisany cały kurs do przeglądania w trybie offline, możesz go usunąć z urządzenia z Androidem z poziomu mobilnego odtwarzacza kursów lub strony Moje szkolenia

  W mobilnym odtwarzaczu kursów dotknij ikony pobierania znajdującej się pod tytułem kursu. Następnie dotknij opcji Usuń pobrane pliki kursu.

  lectures_delete_course_download_android.png

  Jeżeli chcesz usunąć kilka pobranych kursów, zalecamy zrobienie tego na stronie Moje szkolenia.

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij opcji Moje szkolenia na dole ekranu.
   my_learning_android.png
  2. Pod Moje kursy dotknij Pobrane.
   Downloaded.jpg
  3. Poniżej kursów, które chcesz usunąć, dotknij opcji Usuń pobrane pliki.
   downloaded_delete_downloads_android.png

  Coś nie działa?

  Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z pobieraniem w aplikacji Udemy.

  Przeczytaj artykuł