• Korzystanie z testów praktycznych

  Funkcja testów praktycznych Udemy udostępnia rozbudowane symulacje kompleksowych egzaminów, które mogą posłużyć uczestnikom kursów do oceny wiedzy z wybranego przedmiotu. Ten artykuł opisuje, jak uzyskiwać dostęp do testów praktycznych i jak brać w nich udział

  Spis treści

  Które kursy zawierają testy praktyczne?

  Jeśli kurs zawiera test praktyczny, informacja o tym będzie zawarta na stronie docelowej kursu w sekcji Ten kurs obejmuje.

  practice_test_in_this_course_includes.png

  Możesz też łatwo wyszukiwać i filtrować kursy z testami praktycznymi na stronie Udemy.com. Aby to zrobić, wyszukaj temat, który Cię interesuje. Następnie w sekcji Funkcje wybierz Testy praktyczne. Dowiedz się więcej o tym, jak wyszukiwać kursy.

  practice_test_filter_features.png

  Uzyskiwanie dostępu do testu praktycznego

  1. Po otwarciu kursu kliknij dowolny z testów praktycznych znajdujących się w sekcji Treść kursu.

  2. Kliknij Rozpocznij test, aby go rozpocząć.

  practice_test_information_begin_test.png

  Korzystanie z testu praktycznego

  Aby przechodzić przez kolejne etapy testu, klikaj Następne pytanie po wybraniu odpowiedzi.

  practice_test_next_question.png

  Kliknij gwiazdkę obok pytania, aby zaznaczyć, że jest gotowe do sprawdzenia. Możesz też użyć opcji Pomiń pytanie, aby zostawić pustą odpowiedź.

  Pasek postępu na pokazuje Twoje postępy oraz pozostały czas testu. Kliknij ikonę pauzy, aby w dowolnym momencie wstrzymać test. Nawet jeżeli czas się skończy, będziesz mieć możliwość ukończenia testu.

  practice_test_pause_button.png

  Wyświetlanie wszystkich pytań podczas testu praktycznego

  Możesz szybko zobaczyć wszystkie pytania w teście, klikając Wyświetl wszystkie pytania w lewym dolnym rogu ekranu z testem. Przewiń, by kliknąć dowolne z pytań albo kliknij rozwijane menu u góry, aby filtrować według typu pytania.

  practice_test_see_all_questions.png

  Kończenie testu praktycznego

  Aby ukończyć test praktyczny, kliknij Zakończ test w prawym górnym rogu ekranu.  Test przypomni Ci o pytaniach, które zostały pominięte. Potem kliknij Zakończ test jeszcze raz.

  practice_test_finish_test.png

  Sprawdzanie wyników testu praktycznego

  Po ukończeniu testu praktycznego od razu zobaczysz jego wyniki. Ponadto, w oparciu o obszar wiedzy, zostanie również wyświetlone zestawienie odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych. 

  Aby sprawdzić wszystkie odpowiedzi, kliknij Sprawdź odpowiedzi. Kliknij Wykonaj test ponownie, aby podejść do testu tyle razy, ile chcesz.

  practice_test_review_questions_retake_test.png

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zaplanować związane z nauką wydarzenie w kalendarzu

  Zdarzenia związane z nauką to dobry sposób na konsekwentne realizowanie swoich celów edukacyjnych poprzez zarezerwowanie w kalendarzu dogodnego czasu na naukę. Ten artykuł wyjaśnia, jak planować związane z nauką wydarzeniaw kalendarzu podczas korzystania z Udemy w przeglądarce.

  Jak zaplanować zdarzenie związane z nauką

  Aby podczas korzystania z Udemy w przeglądarce zaplanować zdarzenie związane z nauką w kalendarzu, wykonaj następujące czynności.

  1. Na górze strony kliknij Moje szkolenia i wybierz kartę Narzędzia do nauki. Po zalogowaniu na konto Udemy możesz też przejść do karty Narzędzia do nauki, klikając ten link.
   learning_tools.png
  2. Kliknij Zaplanuj czas na naukę, aby zaplanować zdarzenie. Będziesz mieć możliwość powiązania zdarzenia z konkretnym kursem lub z żadnym, a także ustawienia wybranej częstotliwości, czasu trwania i godziny.
   create_an_event.png
   Możesz też wybrać rodzaj powiadomienia, jakie chcesz otrzymywać przed rozpoczęciem zdarzenia (powiadomienie lub e-mail, jeśli korzystasz z kalendarza Google), a także – jeśli chcesz – termin zakończenia zdarzeń cyklicznych.
   reminder_details.png
  3. Na koniec zobaczysz prośbę o zapisanie zdarzenia w kalendarzu Google, Apple lub Outlooka.

  Jak wyświetlać, edytować i anulować zdarzenie

  Po utworzeniu zdarzeń możesz je wyświetlić na stronie Narzędzia do nauki. Jeśli chcesz edytować lub usunąć zdarzenie albo ponownie zsynchronizować je z kalendarzem, kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu zdarzenia i wybierz odpowiednią opcję.learning_reminders_edit_functions.png

  Jak zaplanować przypomnienia o nauce w aplikacji mobilnej Udemy

  Dowiedz się, jak zaplanować przypomnienia o nauce w aplikacji mobilnej Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak opublikować i edytować ocenę kursu

  Opisując swoje wrażenia z kursu, możesz w prosty sposób wskazać instruktorom, co mogą poprawić w jego treści, a także pomóc potencjalnym uczestnikom wybrać właściwy kurs dla siebie. Ocenę możesz opublikować po rozpoczęciu kursu i w dowolnej chwili ją usunąć lub zmienić jej treść. Ten artykuł opisuje, jak opublikować ocenę podczas uczestniczenia w kursie na laptopie lub komputerze stacjonarnym.

  Uwaga

  • Aktualnie ocen nie można przesyłać ani edytować, gdy bierze się udział w kursie w aplikacji mobilnej Udemy.
  • Uczestnicy nie mogą przesyłać ocen kursów, w których biorą udział w ramach subskrypcji Planu osobistego.

  Odpowiedzi instruktorów
  Instruktorzy mogą wystosować odpowiedź na recenzję na forum publicznym, jeżeli będą chcieli podziękować Ci za opinię. Mogą również odpowiedzieć na pytania, rozwiać Twoje wątpliwości lub powiadomić Cię o poprawkach wprowadzonych po zapoznaniu się z recenzją. Jeżeli po przeczytaniu odpowiedzi instruktora zmienisz recenzję, tylko jej ostatnia wersja będzie widoczna dla pozostałych użytkowników (odpowiedź instruktora zostanie usunięta).

  Jak opublikować ocenę

  Podczas korzystania z kursu na laptopie lub komputerze stacjonarnym możesz opublikować ocenę na trzy sposoby.

  1. Na karcie kursu widocznej na stronie Moje szkolenia.
  2. W odtwarzaczu kursów, po kliknięciu Zostaw ocenę.
  3. W oknie monitu dla kursu: przeglądając dany kurs, zobaczysz monit o recenzję, który pojawia się trzykrotnie (na początku, w środku i na końcu kursu).

  Wszystkie recenzje są widoczne dla instruktorów i pozostałych uczestników. Jeżeli zmienisz swoją ocenę, widoczna będzie tylko jej najnowsza wersja. W przypadku, gdy nie chcesz pisać recenzji w danym momencie, kliknij „Zapytaj później”.

  Jeżeli zmienisz zdanie w trakcie nauki, nie przejmuj się: pojawi się monit o edycję oceny.

  leave_a_rating.png

  Co uwzględnić w ocenie

  Niezależnie od tego, czy samodzielnie zdecydujesz się na opublikowanie oceny, czy zrobisz to dopiero po wyświetleniu monitu, procedura jest identyczna.

  1. Po kliknięciu Zostaw ocenę wybierz, ile gwiazdek chcesz wystawić w tej ocenie (powyżej jednej gwiazdki można wystawiać połowy gwiazdek).
  2. Opisz w recenzji swoje wrażenia.
  3. Opcjonalnie możesz udzielić dodatkowych informacji, odpowiadając na pytania o charakter kursu.
  4. Kliknij Zapisz i kontynuuj, aby przesłać ocenę.

  reason_for_leaving_this_rating.png

  Jeśli znajdziesz kurs, który Cię interesuje i chcesz podzielić się nim z przyjaciółmi, krewnymi lub współpracownikami, możesz to zrobić szybko, korzystając z łączy do mediów społecznościowych na stronie docelowej kursu.

  share_course.png

  Edytowanie i usuwanie ocen

  W każdej chwili możesz zmienić recenzję danego kursu na jego stronie.

  1. Kliknij wielokropek w prawym górnym rogu strony.
  2. Następnie kliknij Edytuj ocenę.
  3. Wprowadź odpowiednie zmiany.
  4. Kliknij Zapisz i kontynuuj, by zakończyć edycję.

  Jeśli chcesz usunąć recenzję, kliknij Usuń.

  Ocena będzie widoczna również dla osób, które nie zapisały się na kurs. Możesz wyświetlić swoją recenzję w takiej postaci, w jakiej będzie widoczna dla nowych uczestników. W tym celu wyloguj się ze swojego konta Udemy i wyszukaj dany kurs w zasobach rynku.

  edit_your_rating.png

  Jak pisać merytoryczne recenzje

  Oto kilka wskazówek, które warto mieć w pamięci, pisząc recenzję kursu:

  Uzasadniaj swoją opinię. Oprócz wystawienia oceny za pomocą gwiazdek podziel się z nami swoją opinią. Twoje wnioski to cenna informacja dla innych użytkowników. Same gwiazdki nie wystarczą, aby zrozumieć, skąd wzięła się Twoja ocena.

  Skup się na konkretach. Pomóż innym użytkownikom podjąć decyzję, czy kurs spełni ich wymagania. Czy jest coś, co warto poprawić? Czy Twoje oczekiwania zostały spełnione? Co do tej pory podobało Ci się najbardziej?

  Pamiętaj, najważniejsza jest uczciwość! Recenzje to najważniejszy element, na który użytkownicy zwracają uwagę przed zapisaniem się na kurs. Tym niemniej mają one wartość jedynie wtedy, gdy szczerze opowiadasz o swoich wrażeniach. Twoja opinia jest pomocna dla innych kupujących, gdy wyrażasz swoje zdanie w cywilizowany sposób.

  Wskazówki

  Nie wszystkie recenzje są uważane za właściwe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi zasadami i wytycznymi.

  Przeczytaj artykuł
 • Znajdowanie kursów z napisami

  W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak wyszukiwać kursy z napisami oraz jakie rodzaje napisów zostały do tych kursów dodane. Większość napisów jest dostępna w języku kursu, ale niektóre kursy oferują napisy w kilku językach.

  Rodzaje napisów

  Aby ułatwić użytkownikom z całego świata dostęp do treści kursów, Udemy udostępnia automatycznie generowane napisy do tysięcy kursów. Automatyczne generowanie napisów odbywa się za pomocą technologii rozpoznawania mowy. Jeżeli w kursie są dostępne automatycznie wygenerowane napisy, to przy języku napisów na jego stronie docelowej widoczny jest komunikat „wygenerowane automatycznie” (zobacz grafikę poniżej).

  Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości napisów na Udemy. W razie pytań lub wątpliwości związanych z napisami możesz się skontaktować z zespołem pomocy Udemy, klikając Skontaktuj się z nami.

  Jeżeli instruktor też przesłał do swojego kursu napisy, informację o tym znajdziesz na stronie docelowej kursu.

  subtitles_clp.png

  Wyszukiwanie kursów z napisami

  Aby znaleźć dostępne na rynku kursy z napisami dodanymi do wykładów wideo, wykonaj poniższe czynności:

  1. Wybierz kategorię kursów w lewym górnym rogu strony rynku lub wpisz słowa kluczowe związane z tematem kursu na pasku wyszukiwania.
  2. Przewiń w dół po lewej stronie i wybierz odpowiedni filtr napisów.

  subtitles_filter_udemy.png

  Zgłaszanie prośby o dodanie napisów do kursu

  Jeśli oglądasz kurs i nie ma do niego napisów, a chcesz, aby zostały udostępnione, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy, który sprawdzi stan napisów.

  W przypadku, gdy jesteś osobą niesłyszącą lub z ubytkiem słuchu i potrzebujesz napisów, by móc wziąć udział w kursie, możesz się skontaktować z zespołem pomocy Udemy, klikając Skontaktuj się z nami. Postaramy się spełnić Twoją prośbę w miarę naszych możliwości.

  Przeczytaj artykuł
 • Archiwizacja kursu

  Ten artykuł opisuje, jak zorganizować naukę dzięki opcji archiwizowania kursów. Archiwizacja przenosi kurs ze strony Wszystkie kursy na stronę Zarchiwizowane na Twoim koncie, ale nie uniemożliwia korzystania z niego w przyszłości.

  Uwaga: 

  Spis treści

  Jak zarchiwizować kurs z poziomu odtwarzacza kursu

  1. Kliknij wielokropek (trzy kropki ułożone pionowo) w prawym górnym rogu odtwarzacza kursu
  2. Następnie wybierz opcję Przenieś kurs do archiwum z rozwijanego menu

  Zarchiwizowany kurs pojawi się w sekcji Zarchiwizowane na stronie Moje szkolenia.

  archive_this_course.png

  Jak zarchiwizować kurs z poziomu strony Wszystkie kursy

  Kursy można szybko archiwizować na stronie Wszystkie kursy.

  1. Otwórz stronę Wszystkie kursy na koncie
  2. Kliknij pionowy wielokropek na karcie kursu.
  3. Kliknij Zarchiwizuj.

  Zarchiwizowany kurs pojawi się w sekcji Zarchiwizowane.

  archive.png
  Jak cofnąć archiwizację kursu

  Jeśli chcesz cofnąć archiwizację kursu i znów mieć go na stronie Wszystkie kursy, wykonaj te instrukcje:

  1. Otwórz stronę Zarchiwizowane na koncie
  2. Kliknij pionowy wielokropek na karcie kursu.
  3. Kliknij Cofnij archiwizację.

  Kurs znajdzie się z powrotem na stronie Wszystkie kursy.

  unarchive.png

  Jak znaleźć brakujący kurs

  Jeżeli jakiegoś kursu brakuje i nie możesz go znaleźć, w tym artykule centrum pomocy znajdziesz dodatkowe instrukcje rozwiązywania problemów.

  Przeczytaj artykuł
 • Korzystanie z bezpłatnych kursów

  Bezpłatne kursy na Udemy oferują uczestnikom uproszczony tok nauki. W tych kursach liczba dostępnych funkcji jest mniejsza niż w przypadku płatnych kursów. Na przykład po ukończeniu bezpłatnego kursu uczestnik nie otrzyma certyfikatu. Nie będzie też miał dostępu do sekcji pytań i odpowiedzi oraz możliwości wysyłania bezpośrednich wiadomości.

  Wszystkie te funkcje są dostępne w płatnych kursach. Jeżeli chcesz skorzystać z tych dodatkowych funkcji, polecamy zapisanie się na płatny kurs (uczestnicy zapisujący się na płatne kursy przy użyciu kuponów promocyjnych, opcji dawania prezentów lub z wykorzystaniem środków Udemy, także mają dostęp do wszystkich funkcji związanych z kursem).

  Jeśli natomiast zapis na bezpłatny kurs miał miejsce przed 17 marca 2020 roku, zachowasz dostęp do sekcji pytań i odpowiedzi, a także otrzymasz certyfikat ukończenia tego kursu. W sytuacji, gdy zapiszesz się na bezpłatny kurs po 17 marca 2020 roku, nie będziesz mieć możliwości korzystania z dodatkowych funkcji.

  Przeczytaj artykuł
 • Zadania: szansa na wykorzystanie wiedzy i doszlifowanie umiejętności zdobytych dzięki Udemy

  Zadania pozwalają wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i poprawić swoje umiejętności w ramach kursu. Możesz również uczyć się na podstawie opinii uzyskiwanych od innych uczestników kursu i dzielić się z nimi swoimi przemyśleniami.

  Wykonywanie zadań

  Zadania są ujęte w programie nauczania. Podobnie jak w przypadku wykładów możesz rozpocząć zadanie, klikając je w programie nauczania po lewej stronie odtwarzacza wideo lub na pulpicie kursu, w sekcji Treść kursu.

  Po kliknięciu zadania zostanie wyświetlony jego tytuł i czas, jaki instruktor przewidział na jego wykonanie. Pozwoli Ci to zdecydować, czy masz wystarczającą ilość czasu, aby ukończyć zadanie od razu, czy lepiej będzie wrócić do niego później. Ponadto dla zadania jest dostępna opcja zapisania wersji roboczej, więc jeśli nie wystarczy Ci czasu, będziesz mógł/mogła zapisać wprowadzone dane i dokończyć zadanie później. Zadanie można rozpocząć, klikając Zacznij zadanie w prawej dolnej części ekranu.

  taking_assignments.jpg

  Po rozpoczęciu zadania można przechodzić do kolejnych sekcji, klikając Dalej w prawym dolnym rogu strony lub w tytule sekcji na górze strony.

  assignment_instructions2020.jpg

  Każde zadanie zawiera następujące sekcje:

  Instrukcje

  W sekcji z instrukcjami instruktor omawia zadanie i wyjaśnia, co jest wymagane, żeby je ukończyć. Jeśli instruktor uwzględnił dodatkowe zasoby, z których można skorzystać, są one dostępne właśnie na tej stronie.

  Po ukończeniu zadania kliknij Przesyłanie na górze strony lub Dalej w prawym dolnym rogu.

  Przesyłanie

  Sekcja przesyłania to miejsce, w którym można podać odpowiedzi lub dodać treści, które są wymagane w ramach zadania. Aby zapisać zadanie i wrócić do niego później, kliknij w dowolnym momencie Zapisz wersję roboczą w lewym dolnym rogu strony. Wszelkie wprowadzone dotąd zmiany zostaną zapisane.

  Po zakończeniu zadania możesz zdecydować, czy udostępnić je innym uczestnikom kursu. Jeśli klikniesz pole Udostępnij innym uczestnikom kursu, inne osoby uczestniczące w kursie będą mogły opublikować opinię na temat Twoich wyników.

  W przypadku, gdy zapiszesz zadanie jako wersję roboczą i go nie prześlesz, będziesz mógł/mogła do niego wrócić w dowolnym momencie, klikając Przesyłanie na górze strony.

  Jeśli zadanie zostało ukończone i chcesz przesłać je do instruktora, kliknij Prześlij w lewej dolnej części strony. Uwaga: po przesłaniu zadania nie ma możliwości jego dalszej edycji.

  submit2020.png

  Aby przejść ze strony przesyłania do strony z przykładem instruktora, kliknij Przykład instruktora na górze ekranu. Jeśli postanowisz ponownie przejrzeć instrukcje, po prostu kliknij Instrukcje w lewej górnej części ekranu.

  Przykład instruktora

  Na stronie Przykład instruktora można zapoznać się z odpowiedziami lub rozwiązaniami, które opublikował instruktor, i porównać je z własnymi.

  Jeśli zadanie nie zostało jeszcze przesłane, można do niego wrócić, klikając Przesyłanie na górze strony lub Dodaj odpowiedź na dole.

  instructor_example.jpg

  Ocenianie

  Zrecenzowanie prac innych uczestników i przedstawienie im swojej opinii powinno Ci pomóc lepiej opanować treść kursu. Na tej stronie możesz przedstawić opinię na temat zadania nawet dla trzech innych uczestników kursu, którzy zdecydują się udostępnić Ci swoje wyniki.

  Kończenie zadania i analiza informacji zwrotnych

  Po przesłaniu zadania oraz przejściu przez kolejne sekcje na stronę „Podziel się opinią”, zadanie zostanie oznaczone jako ukończone i pojawi się przy nim szary symbol zaznaczenia.

  completing_the_assignment.jpg

  Gdy zadanie zostanie zaznaczone jako ukończone, nie można tego cofnąć.

  Zadanie zostanie oznaczone jako gotowe, a kiedy instruktor lub współuczestnicy kursu opublikują swoją opinię na jego temat (o ile wybrałeś/wybrałaś opcję udostępnienia zadania), otrzymasz powiadomienie od Udemy. Powiadomienie będzie zawierać łącze do strony z podsumowaniem, na której znajdziesz opinię.

  Opublikowaną opinię dotyczącą swojego zadania możesz przejrzeć w dowolnym czasie, wracając do zadania i klikając „Przejdź do opinii” na dole strony.

  givefeedback2020.jpg

  Często zadawane pytania

  Jak sprawdzić, czy kurs zawiera zadania?

  Jeśli instruktor uwzględnił w kursie zadania, informację o tym znajdziesz na stronie docelowej kursu.

  Czy muszę przesłać zadanie, aby ukończyć kurs?

  Nie. Nie musisz przesłać zadania, aby ukończyć kurs i otrzymać certyfikat ukończenia.

  Czy instruktor ma obowiązek przesłania mi informacji zwrotnych na temat zadania?

  Nie. Mimo iż zachęcamy instruktorów do nawiązywania relacji z uczestnikami kursu, nie mają oni obowiązku przesyłania ocen ani opinii na temat zadania. Pamiętaj jednak, że możesz również przejrzeć swoje odpowiedzi, przykłady i rozwiązania podane przez instruktora — znajdziesz je w sekcji Przykład instruktora.

  Czy mogę ponownie wykonać już przesłane zadanie?

  Nie. Po wysłaniu zadania do instruktora nie ma możliwości jego edycji ani ponownego wykonania. Możesz jednak przejrzeć zarówno przesłane zadanie, jak i rozwiązania podane przez instruktora.

  Czy muszę przedstawiać swoją opinię na temat zadań innych uczestników kursu?

  Nie ma obowiązku udostępniania swojego zadania innym uczestnikom kursu ani przedstawiania im opinii na temat ich zadania.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Testy praktyczne: często zadawane pytania

  Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania na temat funkcji testów praktycznych Udemy, która udostępnia rozbudowane symulacje kompleksowych egzaminów mogących posłużyć uczestnikom kursów do oceny wiedzy z wybranego przedmiotu. 

  Często zadawane pytania na temat testów praktycznych

  Oto odpowiedzi na pytania, które uczestnicy kursów często zadają w związku z testami praktycznymi. 

  Skąd mam wiedzieć, które kursy pozwalają zdać dane egzaminy?

  Aby dowiedzieć się, jak znajdować testy praktyczne i je przechodzić, odwiedź odpowiedni artykuł centrum pomocy poniżej: 

  Czy za przystąpienie do testu praktycznego jest naliczana dodatkowa opłata?

  Nie. Jeżeli kurs obejmuje test praktyczny, jest on uwzględniany w cenie zakupu. Podejście do testu praktycznego nie wymaga żadnych dodatkowych opłat.

  Czy otrzymam odpowiednie powiadomienie, jeżeli przekroczę czas przewidziany na ukończenie egzaminu?

  Tak. Podczas testów praktycznych zegar odlicza taką samą ilość czasu jak podczas oficjalnych egzaminów. Jeżeli nie zmieścisz się w czasie, na ekranie pojawi się powiadomienie.

  Jak mogę sprawdzić swoje odpowiedzi?

  Po zakończeniu egzaminu można sprawdzić poprawność udzielonych odpowiedzi, klikając  „Sprawdź odpowiedzi”. Można również wyszukiwać konkretne tematy, korzystając z filtru „Obszary wiedzy”. Po użyciu filtru „Wszystkie pytania” można wybrać odpowiedzi do przejrzenia (poprawne, niepoprawne, pominięte, do sprawdzenia).

  practice_test_review_questions_retake_test.png

  Czy instruktorzy mogą zobaczyć moje odpowiedzi w testach praktycznych i ich wyniki?

  Nie. Tylko uczestnik może wyświetlić swoje odpowiedzi i wynik końcowy.

  Jaka jest różnica między testem praktycznym a kursem zawierającym tylko testy praktyczne?

  Test praktyczny to funkcja dostępna w wybranych kursach Udemy, a kursy zawierające tylko testy praktyczne składają się wyłącznie z takich testów. Nie zawierają innych elementów programu, takich jak wykłady czy testy. 

  Jak utworzyć test praktyczny lub kurs zawierający tylko testy praktyczne?

  Dowiedz się więcej o tworzeniu testów praktycznych lub kursów zawierających tylko testy praktyczne jako instruktor.

  Czy po ukończeniu kursów zawierających jedynie testy praktyczne otrzymuje się certyfikat ukończenia?

  Nie. Obecnie za kursy, które obejmują wyłącznie testy praktyczne i w ich programie nie ma żadnych innych elementów, takich jak wykłady, testy itp., nie dostaje się certyfikatu ukończenia.

  Przeczytaj artykuł
 • Uczenie się z pomocą ćwiczeń z kodowania

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kodowaniu i zdobyć praktyczne umiejętności w tym zakresie, z pewnością ucieszy Cię wiadomość, że Udemy oferuje ćwiczenia z kodowania. Ćwiczenia z kodowania to interesujący sposób sprawdzenia umiejętności zdobytych na kursach programowania.

  Co to są ćwiczenia z kodowania?

  Ćwiczenia z kodowania to interaktywne narzędzie, które instruktor może dodać do swoich kursów. Wpisujesz kod bezpośrednio na stronie, a funkcje uruchamiają się bez potrzeby przełączania programów czy ekranów. Ponadto ćwiczenie oferuje uczestnikom kursu wskazówki, gdzie popełnili błąd we wpisywaniu, dzięki czemu mogą poprawić go i kontynuować naukę.

  solution.png

  Które kursy Udemy oferują ćwiczenia z kodowania?

  Na stronie głównej kursu programowania można sprawdzić, czy zawiera takie ćwiczenia. Jeśli kurs oferuje ćwiczenia z kodowania, znajdziesz je pod informacjami o kursie.

  Wskazówki na temat wyszukiwania kursów na rynku Udemy znajdziesz tutaj.

  coding_exercises_clp.png

  Jakich języków programowania dotyczą ćwiczenia?

  Instruktorzy mogą tworzyć ćwiczenia z kodowania w różnych językach takich jak między innymi C++, C#, HTML z JavaScriptem, Java, Python, Ruby, Swift czy PHP.

  Z kim należy się skontaktować w przypadku pytań dotyczących ćwiczeń z kodowania?

  Jeśli nie możesz ukończyć ćwiczenia z kodowania lub masz jakiekolwiek pytania na jego temat, poszukaj pomocy w  sekcji pytań i odpowiedzi. W przypadku, gdy podasz niepoprawne rozwiązanie, w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się monit o zadanie pytania w sekcji pytań i odpowiedzi.

  Dany problem mógł wystąpić już wcześniej, a wówczas instruktor z pewnością opublikował odpowiedź. Jeśli jednak nie ma jeszcze pytania na dany temat, możesz je zadać, korzystając z sekcji pytań i odpowiedzi.

  q_a.png


  Przeczytaj artykuł