• Rozpoczęcie pracy z mobilnym rozwiązaniem dla instruktorów: Android

  Za pomocą aplikacji mobilnej instruktorzy mogą otrzymywać ważne aktualizacje dla swoich kursów, udzielać odpowiedzi na pytania od uczestników, a także odpowiadać na recenzje kursu. Jeśli masz urządzenie z systemem Android (Android 5.0 lub nowszy), możesz pobrać aplikację Udemy, klikając tutaj.

  Należy pamiętać, że tylko instruktorzy z opublikowanymi kursami lub instruktorzy współpracujący w opublikowanych kursach mogą uzyskać dostęp do widoku instruktora w aplikacji mobilnej.

  Jak uzyskać dostęp do mobilnego rozwiązania dla instruktorów

  Aby uzyskać dostęp do opcji instruktorskich w aplikacji mobilnej Udemy dla systemu Android, wykonaj następujące czynności:

  1) Otwórz aplikację mobilną Udemy

  2) Zaloguj się do konta

  3) Dotknij karty Konto w prawym dolnym rogu ekranu.

  4) Następnie dotknij przycisku Przełącz na widok instruktora, aby uzyskać dostęp do opcji instruktorskich

  switchview2020.png


  Funkcje instruktorskie w aplikacji Udemy dla systemu Android

  Skrzynka odbiorcza: dostęp i możliwość odpowiedzi na wiadomości bezpośrednie i pytania, które są publikowane w sekcji pytań i odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

  Wydajność: dostęp do raportów przychodów i liczby zapisów oraz możliwość czytania recenzji kursów i odpowiadania na nie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

  Ustawianie preferencji powiadamiania

  Instruktorzy mogą wybrać, jakie typy powiadomień chcą otrzymywać za pośrednictwem aplikacji Udemy dla systemu Android oraz kiedy mają być one wysyłane.

  Powiadomienia push

  Po włączeniu powiadomień push będziesz otrzymywać powiadomienia o odpowiednich aktualizacjach bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego. Powiadomienia push mogą być włączone w przypadku wiadomości bezpośrednich, pytań i odpowiedzi oraz recenzji kursów, a instruktorzy mogą również wybrać częstotliwość tych powiadomień.

  Aby ustawić powiadomienia push, wykonaj następujące czynności:

  1) Otwórz aplikację mobilną Udemy

  2) Przełącz się do widoku instruktora w sposób opisany powyżej

  3) Dotknij karty Konto w prawym dolnym rogu ekranu

  4) Następnie dotknij przycisku Preferencje powiadomień push

  5) Wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać, a także ich częstotliwość

  push_notifications_android.png

  Uwaga: poranne powiadomienia push są przesłane o godz. 9.00 czasu lokalnego, a wieczorne powiadomienia push o godz. 17.00 czasu lokalnego.

  Preferencje powiadomień e-mail

  Instruktorzy otrzymują kilka rodzajów powiadomień e-mail dotyczących Udemy, swoich kursów oraz wiadomości wysłanych przez siebie. Powiadomienia te można dostosować w aplikacji mobilnej w widoku instruktora.

  Aby ustawić powiadomienia e-mail, wykonaj następujące czynności:

  1) Otwórz aplikację mobilną Udemy

  2) Przełącz się do widoku instruktora w sposób opisany powyżej

  3) Dotknij przycisku Konto w prawym dolnym rogu ekranu

  4) Następnie dotknij opcję Preferencje powiadomień e-mail

  5) Wybierz powiadomienia e-mail, które chcesz otrzymywać, i dotknij przycisku Zapisz.

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat powiadomień e-mail, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Rozpoczęcie pracy z mobilnym rozwiązaniem dla instruktorów: iOS

  Za pomocą aplikacji mobilnej instruktorzy mogą otrzymywać ważne aktualizacje dla swoich kursów, udzielać odpowiedzi na pytania od uczestników, a także odpowiadać na recenzje kursu. Jeśli masz urządzenie z systemem iOS (iOS 10.0 lub nowszy), możesz pobrać aplikację Udemy tutaj.

  Należy pamiętać, że tylko instruktorzy z opublikowanymi kursami lub instruktorzy współpracujący w opublikowanych kursach mogą uzyskać dostęp do widoku instruktora w aplikacji mobilnej.

  Jak uzyskać dostęp do mobilnego rozwiązania dla instruktorów

  Aby uzyskać dostęp do opcji instruktorskich w aplikacji mobilnej Udemy dla systemu iOS, wykonaj następujące czynności:

  1) Otwórz aplikację mobilną Udemy

  2) Zaloguj się do konta

  3) Dotknij karty Konto w prawym dolnym rogu ekranu.

  4) Następnie dotknij przycisku Przełącz na widok instruktora, aby uzyskać dostęp do opcji instruktorskich

  Switch_to_Instructor_View_.jpg

  Funkcje instruktorskie w aplikacji Udemy dla systemu iOS

  Skrzynka odbiorcza: dostęp i możliwość odpowiedzi na wiadomości bezpośrednie i pytania, które są publikowane w sekcji pytań i odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

  Wydajność: dostęp do raportów przychodów i liczby zapisów oraz możliwość czytania recenzji kursów i odpowiadania na nie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

  Ustawianie preferencji powiadamiania

  Instruktorzy mogą wybrać, jakie typy powiadomień chcą otrzymywać za pośrednictwem aplikacji Udemy dla systemu iOS oraz kiedy mają być one wysyłane.

  Powiadomienia push

  Po włączeniu powiadomień push będziesz otrzymywać powiadomienia o odpowiednich aktualizacjach bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego. Powiadomienia push mogą być włączone w przypadku wiadomości bezpośrednich, pytań i odpowiedzi oraz recenzji kursów, a instruktorzy mogą również wybrać częstotliwość tych powiadomień.

  Aby ustawić powiadomienia push, wykonaj następujące czynności:

  1) Otwórz aplikację mobilną Udemy

  2) Przełącz się do widoku instruktora w sposób opisany powyżej

  3) Dotknij przycisku Konto w prawym dolnym rogu ekranu

  4) Następnie dotknij przycisku Preferencje powiadomień push

  5) Wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać, a także ich częstotliwość

  enable_push_Notifications.jpg

  Uwaga: poranne powiadomienia push są przesłane o godz. 9.00 czasu lokalnego, a wieczorne powiadomienia push o godz. 17.00 czasu lokalnego.

  Preferencje powiadomień e-mail

  Instruktorzy otrzymują kilka rodzajów powiadomień e-mail dotyczących Udemy, swoich kursów oraz wiadomości wysłanych przez siebie. Powiadomienia te można dostosować w aplikacji mobilnej w widoku instruktora.

  Aby ustawić powiadomienia e-mail, wykonaj następujące czynności:

  1) Otwórz aplikację mobilną Udemy

  2) Przełącz się do widoku instruktora w sposób opisany powyżej

  3) Dotknij przycisku Konto w prawym dolnym rogu ekranu

  4) Następnie dotknij opcję Preferencje powiadomień e-mail

  5) Wybierz powiadomienia e-mail, które chcesz otrzymywać, i dotknij przycisku Zapisz.

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat powiadomień e-mail, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Mobilne rozwiązanie dla instruktorów: korzystanie ze skrzynki odbiorczej w aplikacji dla systemu Android

  Za pomocą aplikacji Udemy dla systemu Android instruktorzy mogą szybko uzyskać dostęp do wysłanych przez siebie przez skrzynkę odbiorczą wiadomości bezpośrednich i odpowiadać na nie, a także odpowiadać na pytania opublikowane w sekcji pytań i odpowiedzi swoich kursów.

  Aplikację mobilną Udemy na urządzenia z systemem Android możesz pobrać tutaj.

  Należy pamiętać, że tylko instruktorzy z opublikowanymi kursami lub instruktorzy współpracujący w opublikowanych kursach mogą uzyskać dostęp do widoku instruktora w aplikacji mobilnej.

  Wiadomości

  Aby przeczytać wiadomości od uczestników i odpowiadać na nie w aplikacji mobilnej, wykonaj poniższe kroki: 

  1) Otwórz aplikację mobilną i dotknij przycisku Konto  w prawym dolnym rogu, a następnie Przełącz na widok instruktora

  2) W dolnej lewej części ekranu dotknij opcji Skrzynka odbiorcza

  3) Możesz przeszukiwać swoje wiadomości, dotykając opcji wszystkie, która uwzględnia zarówno wiadomości z sekcji pytań i odpowiedzi, jak i wiadomości od uczestników, lub opcji Wiadomości. Czerwone kropki po prawej stronie wiadomości wskazują, że jest to wiadomość ważna; niebieska kropka oznacza, że wiadomość jest nieprzeczytana.

  messages_.png

  4) Aby odpowiedzieć na konkretną wiadomość, dotknij tekstu i wprowadź odpowiedź na dole strony. Aby powiększyć obraz, dotknij go, a następnie wykonaj gest uszczypnięcia.

  5) Aby wysłać odpowiedź, dotknij ikony strzałki po prawej stronie.

  send_message_icon.png 

  Uwaga: klikając ikonę uczestnika, można wyświetlić stronę profilu uczestnika i sprawdzić, na jakie Twoje kursy dany uczestnik jest zapisany (na stronie nie są widoczne kursy prowadzone przez innych instruktorów, na które uczęszcza dany uczestnik).

  Aby odświeżyć stronę wiadomości, wystarczy dotknąć ekranu i przesunąć palcem w dół strony.

  Filtry i etykiety 

  Można również uzyskać dostęp do dodatkowych opcji filtrowania w celu przeszukiwania wiadomość, dotykając ikony filtra u dołu ekranu. Na przykład opcje filtrowania w zakładce Wiadomości umożliwiają wyświetlanie tylko wiadomości oznaczonych jako nieprzeczytane, brak odpowiedzi lub ważne.

  Messages_filter_options.png

  Po przeczytaniu wiadomości można przypisać do niej etykietę ważne, nieprzeczytane lub zarchiwizowane, klikając ikonę elipsy na górze po prawej stronie ekranu.  

  Dodatkowo można także blokować dalsze wiadomości od uczestników, jeśli zajdzie taka potrzeba, dotykając opcji Blokuj wątek. 

  Pytania i odpowiedzi 

  Instruktorzy mogą także czytać posty i komentarze uczestników swoich kursów, opublikowane w sekcji pytań i odpowiedzi, oraz odpowiadać na nie, wykonując następujące kroki: 

  1) Przełącz się do widoku instruktora w sposób opisany powyżej

  2) W dolnej lewej części ekranu dotknij opcji Skrzynka odbiorcza, a następnie dotknij opcji Pytania i odpowiedzi na górze.  Niebieska kropka oznacza, że opublikowana wiadomość w sekcji pytań i odpowiedzi jest nieprzeczytana.

  3) Możesz przeszukiwać posty z sekcji pytań i odpowiedzi, dotykający opcji Wszystkie, która uwzględnia zarówno wiadomości z sekcji pytań i odpowiedzi, jak i wiadomości od uczestników. 

  Można również uzyskać dostęp do dodatkowych opcji filtrowania w celu przeszukiwania wiadomość, dotykając ikony filtra u dołu ekranu. Filtry umożliwiają korzystanie z następujących opcji: nieprzeczytane, brak odpowiedzi, brak najlepszej odpowiedzi (oznaczane przez instruktora), a także wyszukiwanie wg określonego kursu. 

  Po przeczytaniu postu z sekcji pytań i odpowiedzi można przypisać do niego etykietę nieprzeczytane lub go usunąć powiadomienie, klikając ikonę elipsy na górze po prawej stronie ekranu. 

  Dodawanie obrazów do udzielanych odpowiedzi 

  Instruktorzy mogą dodać do wiadomości do 10 obrazów z biblioteki zdjęć w urządzeniu, dotykając ikony aparatu w lewym dolnym rogu. Obrazy muszą być mniejsze niż 3 MB każdy.

  Przeczytaj artykuł
 • Mobilne rozwiązanie dla instruktorów: korzystanie ze skrzynki odbiorczej w aplikacji dla systemu iOS

  Za pomocą aplikacji Udemy dla systemu iOS instruktorzy mogą szybko uzyskać dostęp do wysłanych przez siebie przez skrzynkę odbiorczą wiadomości bezpośrednich i odpowiadać na nie, a także odpowiadać na pytania opublikowane w sekcji pytań i odpowiedzi swoich kursów.

  Aplikację mobilną Udemy na urządzenia z systemem iOS możesz pobrać tutaj.

  Należy pamiętać, że tylko instruktorzy z opublikowanymi kursami lub instruktorzy współpracujący w opublikowanych kursach mogą uzyskać dostęp do widoku instruktora w aplikacji mobilnej.

  Wiadomości

  Aby przeczytać wiadomości od uczestników i odpowiadać na nie w aplikacji mobilnej, wykonaj poniższe kroki:

  1) Otwórz aplikację mobilną i dotknij przycisku Konto  w prawym dolnym rogu, a następnie Przełącz na widok instruktora

  2) W dolnej lewej części ekranu dotknij opcji Skrzynka odbiorcza

  3) Możesz przeszukiwać swoje wiadomości, dotykając opcji wszystkie, która uwzględnia zarówno wiadomości z sekcji pytań i odpowiedzi, jak i wiadomości od uczestników, lub opcji Wiadomości. Czerwone kropki po prawej stronie wiadomości wskazują, że jest to wiadomość ważna; niebieska kropka oznacza, że wiadomość jest nieprzeczytana.

  checking_messages.jpg

  4) Aby odpowiedzieć na konkretną wiadomość, dotknij tekstu i wprowadź odpowiedź na dole strony. Aby powiększyć obraz, dotknij go, a następnie wykonaj gest uszczypnięcia.

  5) Aby wysłać odpowiedź, dotknij ikony strzałki po prawej stronie.

  answering_a_message.jpg

  Uwaga: klikając ikonę uczestnika, można wyświetlić stronę profilu uczestnika i sprawdzić, na jakie Twoje kursy dany uczestnik jest zapisany (na stronie nie są widoczne kursy prowadzone przez innych instruktorów, na które uczęszcza dany uczestnik).
  Aby odświeżyć stronę wiadomości, wystarczy dotknąć ekranu i przesunąć palcem w dół strony.

  Filtry i etykiety

  Można również uzyskać dostęp do dodatkowych opcji filtrowania w celu przeszukiwania wiadomość, dotykając ikony filtra u dołu ekranu. Na przykład opcje filtrowania w zakładce Wiadomości umożliwiają wyświetlanie tylko wiadomości oznaczonych jako nieprzeczytane, brak odpowiedzi lub ważne.

  messages_filters_And_aabels.jpg
  Po przeczytaniu wiadomości można przypisać do niej etykietę ważne, nieprzeczytane lub zarchiwizowane, klikając ikonę elipsy na górze po prawej stronie ekranu.

  message_options.png

  Dodatkowo można także blokować dalsze wiadomości od uczestników, jeśli zajdzie taka potrzeba, dotykając opcji Blokuj wątek. 

  Pytania i odpowiedzi

  Instruktorzy mogą także czytać posty i komentarze uczestników swoich kursów, opublikowane w sekcji pytań i odpowiedzi, oraz odpowiadać na nie, wykonując następujące kroki:

  1) Przełącz się do widoku instruktora w sposób opisany powyżej

  2) W dolnej lewej części ekranu dotknij opcji Skrzynka odbiorcza, a następnie dotknij opcji Pytania i odpowiedzi na górze.  Niebieska kropka oznacza, że opublikowana wiadomość w sekcji pytań i odpowiedzi jest nieprzeczytana.

  3) Możesz przeszukiwać posty z sekcji pytań i odpowiedzi, dotykający opcji Wszystkie, która uwzględnia zarówno wiadomości z sekcji pytań i odpowiedzi, jak i wiadomości od uczestników.

  Podobnie jak w przypadku wiadomości – klikając ikonę uczestnika, można wyświetlić stronę profilu uczestnika i sprawdzić, na jakie inne Twoje kursy jest on zapisany.

  Filtry i etykiety w sekcji Pytania i odpowiedzi

  Można również uzyskać dostęp do dodatkowych opcji filtrowania w celu przeszukiwania wiadomość, dotykając opcji Filtr u dołu ekranu. Filtry umożliwiają korzystanie z następujących opcji: nieprzeczytane, brak odpowiedzi, brak najlepszej odpowiedzi (oznaczane przez instruktora), a także wyszukiwanie wg określonego kursu. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów udzielania odpowiedzi uczestnikom kursu, kliknij tutaj.

  filters_and_labels.jpg

  Po przeczytaniu postu z sekcji pytań i odpowiedzi można przypisać do niego etykietę nieprzeczytane lub go usunąć powiadomienie, klikając ikonę elipsy na górze po prawej stronie ekranu. Ponadto można również zgłosić nadużycia.

  Dodawanie obrazów do udzielanych odpowiedzi

  Do wiadomości lub odpowiedzi w sekcji pytań i odpowiedzi instruktorzy mogą dodawać do 10 obrazów z biblioteki zdjęć w urządzeniu, dotykając ikony aparatu w lewym dolnym rogu. Obrazy muszą być mniejsze niż 3 MB każdy.

  Przeczytaj artykuł
 • Mobilne rozwiązanie dla instruktorów dla systemu Android: dostęp do recenzji kursów i przychodów z kursu

  Instruktorzy mogą szybko uzyskać dostęp do swoich przychodów, ocen i recenzji kursów, korzystając z zakładki Wydajność w aplikacji Android. Ponadto w aplikacji mobilnej instruktorzy mogą także odpowiedzieć na recenzje kursu, jeśli zechcą.

  Aplikację mobilną Udemy na urządzenia z systemem Android możesz pobrać tutaj.

  Należy pamiętać, że tylko instruktorzy z opublikowanymi kursami lub instruktorzy współpracujący w opublikowanych kursach mogą uzyskać dostęp do widoku instruktora w aplikacji mobilnej.

  Informacje o wynikach

  Aby wyświetlić ogólne lub miesięczne zarobki i zapisy oraz średnie oceny kursów, wykonaj następujące czynności:

  1) Otwórz aplikację mobilną i dotknij przycisku Konto  w prawym dolnym rogu, a następnie Przełącz na widok instruktora

  2) W dolnej części ekranu dotknij przycisku Wydajność

  3) Dotknij przycisku Informacje ogólne u góry po lewej stronie, aby móc zobaczyć swoje ogólne i miesięczne zarobki oraz zapisy, a także średnie oceny kursów.

  4) Możesz także przejść do raportu o przychodach, wybierając opcję Wyświetl raport o przychodach.

  performance_onn_mobile_overview_tab.png
  Więcej informacji na temat raportu przychodów oraz jego zawartości znajdziesz tutaj.

  Widok zapisów i przychodów według kursu

  Na karcie Wydajność można również wyświetlić przychody i zapisy dla poszczególnych kursów. Po otwarciu karty Wydajność dotknij przycisku Widok kursu w prawym górnym rogu ekranu. Możesz przewinąć tę stronę, aby wyświetlić miesięczny i całkowity przychód lub zapisy dla każdego z kursów.

  Czytanie recenzji kursów i odpowiadanie na nie

  Na karcie Widok kursu po dotknięciu przycisku Przeglądanie recenzji można czytać i odpowiadać na recenzje, które zamieścili uczestnicy danego kursu. Aby uzyskać dostęp do filtrów recenzji, dotknij przycisku Filtr na dole ekranu.

  see_reviews_mobile_performance_tab.png

  Aby przeczytać treść, dotknij tytułu recenzji. Aby odpowiedzieć, wpisz odpowiedź na dole ekranu i naciśnij ikonę strzałki.

  responding_to_reviews.png

  Tutaj można przeczytać najlepsze praktyki dotyczące reagowania na opinie uczestników.

  Uwaga: w aplikacji mobilnej dla systemu Android instruktorzy nie mogą edytować ani usuwać swoich odpowiedzi na recenzję kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Mobilne rozwiązanie dla instruktorów na urządzenia z systemem iOS: dostęp recenzji kursu i przychodów

  Jako instruktor możesz szybko uzyskać dostęp do informacji o przychodach, ocen i recenzji kursu za pośrednictwem karty Wydajność w aplikacji Udemy dla systemu iOS. Ponadto w aplikacji mobilnej można udzielić publicznej odpowiedzi na recenzje kursu.

  Aplikację mobilną Udemy na urządzenia z systemem iOS możesz pobrać tutaj.

  Należy pamiętać, że tylko instruktorzy z opublikowanymi kursami lub instruktorzy współpracujący w opublikowanych kursach mogą uzyskać dostęp do widoku instruktora w aplikacji mobilnej.

  Informacje o wynikach

  Aby wyświetlić ogólne lub miesięczne przychody, zapisy, średnie oceny oraz recenzje kursów, wykonaj poniższe czynności. Można również uzyskać dostęp do tych samych informacji dla każdego kursu oddzielnie, korzystając z karty Widok kursu widocznej poniżej.

  1) Otwórz aplikację mobilną i dotknij przycisku Konto  w prawym dolnym rogu, a następnie Przełącz na widok instruktora

  2) W dolnej części ekranu dotknij opcji Wydajność

  3) Następnie dotknij opcji Informacje ogólne u góry po lewej stronie, aby móc zobaczyć swoje ogólne i miesięczne zarobki i zapisy, a także średnie oceny kursów. Można uzyskać dostęp do recenzji swoich kursów i odpowiadać na nie, klikając opcję Przeglądanie recenzji widoczną poniżej.

  4) Możesz także przejść do raportu o przychodach, wybierając opcję Wyświetl raport o przychodach.

  performance_onn_mobile_overview_tab.png
  Więcej informacji na temat raportu przychodów oraz jego zawartości znajdziesz tutaj.

  Widok kursu

  Na karcie Wydajność można również wyświetlić przychody, recenzje, średnie oceny i zapisy dla poszczególnych kursów. Po otwarciu karty Wydajność dotknij opcji Widok kursu w prawym górnym rogu ekranu, a następnie przewiń stronę, aby wyświetlić odpowiedni kurs.

  Czytanie recenzji kursów i odpowiadanie na nie

  Na karcie Informacje ogólne lub Widok kursu po dotknięciu opcji Przeglądanie recenzji można czytać i odpowiadać na recenzje, które zamieścili uczestnicy danego kursu. Aby uzyskać dostęp do filtrów recenzji, dotknij przycisku Filtr na dole ekranu.

  see_reviews_mobile_performance_tab.png

  Aby przeczytać treść, dotknij tytułu recenzji. Aby odpowiedzieć, wpisz odpowiedź na dole ekranu i naciśnij ikonę strzałki.  

  Uwaga: w aplikacji mobilnej dla systemu iOS instruktorzy nie mogą edytować ani usuwać swoich odpowiedzi na recenzję kursu.

  responding_to_reviews.png

  Tutaj można przeczytać najlepsze praktyki dotyczące reagowania na opinie uczestników.

  Przeczytaj artykuł