• Często zadawane pytania dotyczące programu wykrywania piractwa

  Ten artykuł zawiera opis Programu wykrywania piractwa i odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tego programu.

  1. Co to jest piractwo i jak to wpływa na kursy na platformie Udemy?

  Piractwo to nieautoryzowane lub nielicencjonowane wykorzystanie lub powielanie treści chronionych prawem autorskim. Aby walczyć z piractwem, Udemy współpracuje z dostawcą usług antypirackich, Corsearch. Pomaga on w Twoim imieniu wyszukiwać przypadki naruszenia praw i usuwać linki do stron z pirackimi treściami z głównych wyszukiwarek, aby zahamować ruch do tych stron.

  Instruktorzy mogą wypełnić zewnętrzny formularz zgłaszania przypadków piractwa, który umożliwia dokonywanie zgłoszeń.

  2. Na czym polega program wykrywania piractwa platformy Udemy?

  W ramach tego programu nasz dostawca usług antypirackich monitoruje wyniki wyszukiwania w Google i znane pirackie witryny internetowe pod kątem wszelkich materiałów związanych z piractwem w linkach udostępnianych przez Google. Jeśli nasz dostawca usług antypirackich znajdzie link związany z piractwem, wysyła notę prawną zwaną „żądaniem usunięcia treści” do głównych wyszukiwarek, aby zahamować ruch do pirackich stron.

  Program wykrywania piractwa aktywnie wypatruje naruszeń dotyczących popularnych kursów Udemy. Dodatkowo jesteśmy w stanie zapewnić pomoc w odpowiedzi na zgłoszenie w przypadku pozostałych kursów Udemy. Jeśli znajdziesz swoje treści, które udostępniono na innej platformie bez Twojej zgody, wypełnij i prześlij do nas zewnętrzny formularz zgłaszania przypadków piractwa.

  3. Jakie kursy są objęte programem wykrywania piractwa?

  Ponieważ najczęstszym celem piratów są kursy cieszące się dużą popularnością, program wykrywania piractwa działa tak, aby globalnie zabezpieczać kursy, które są dostępne wyłącznie w Udemy oraz zaliczają się do najczęściej odwiedzanych płatnych kursów na platformie. Konkretne kursy objęte programem mogą się zmieniać wraz z upływem czasu, natomiast jest on stworzony tak, by obsługiwać 1600 najczęściej odwiedzanych płatnych kursów na Udemy.

  4. Co należy zrobić, aby wziąć udział w programie wykrywania piractwa?

  Wystarczy zaakceptować Warunki instruktora Udemy, nie trzeba podejmować żadnych innych działań. Kwalifikujące się kursy będą automatycznie włączane do programu. Jeśli jeden z Twoich kursów się zakwalifikuje, prześlemy Ci wiadomość e-mail z informacją o kursie, który został dodany do programu.

  5. Czy muszę wnieść opłatę za udział w programie wykrywania piractwa, jeśli mój kurs się do niego zakwalifikuje?

  Instruktorzy kwalifikujących się kursów mogą korzystać z programu wykrywania piractwa bez opłat.

  6. Czy mogę uzyskać pomoc w przypadku wykrycia przeze mnie działań związanych z piractwem, jeśli mój kurs nie jest objęty programem?

  Nasz dostawca usług antypirackich pomoże instruktorom walczyć z naruszeniami, nawet jeśli dany kurs Udemy nie kwalifikuje się do Programu wykrywania piractwa. Jeśli znajdziesz swój kurs, który udostępniono na innej platformie bez Twojej zgody, wypełnij zewnętrzny formularz zgłaszania przypadków piractwa. Gdy nasz dostawca usług antypirackich otrzyma Twoje zgłoszenie, zweryfikuje jego poprawność, a następnie wyśle żądanie usunięcia pirackiego materiału do głównych wyszukiwarek, aby zahamować ruch do pirackich stron.

  7. W jaki sposób dostawca usług antypirackich ustali, że konkretna strona nie popełnia naruszenia praw autorskich, jeśli to ja udostępnię swoje treści na innej platformie? 

  Nasz dostawca usług antypirackich dokonuje dodatkowej ręcznej weryfikacji, aby uniknąć wysyłania powiadomień prawnych do stron, które nie naruszają przepisów. 

  Nasz dostawca będzie również dodawać konkretne, oznaczone przez instruktorów Udemy domeny, na listę dozwolonych, aby nie były do nich wysyłane żądania o usunięcie treści. Jeśli chcesz dodać witrynę do tej listy, poinformuj nas, o którą witrynę chodzi, a my przekażemy tę informację dostawcę usług antypirackich. 

  8. Co mam zrobić, jeśli znajdę witrynę internetową, która oferuje piracką wersję mojego kursu?

  Jeśli kurs kwalifikuje się do Programu wykrywania piractwa, możliwe że nasz dostawca usług antypirackich wysłał już żądanie usunięcia pirackich treści z głównych wyszukiwarek, aby zahamować ruch do pirackich stron. Nasz dostawca codziennie lub co tydzień, w zależności od wielu czynników, przeprowadza skanowanie w celu wykrycia przypadków piractwa, w tym w oparciu o poprzednie wzorce piractwa. Jeśli jednak napotkasz piracki link, możesz nas o tym powiadomić, wypełniając zewnętrzny formularz zgłaszania piractwa.

  Jeśli Twój kurs nie kwalifikuje się do Programu wykrywania piractwa, możesz także zgłosić witryny popełniające naruszenie bezpośrednio poprzez przesłanie zewnętrznego formularza zgłaszania przypadków piractwa.

  9. Co się dzieje po przesłaniu zgłoszenia przypadku piractwa przez formularz zgłaszania piractwa?

  Gdy wypełnisz formularz zgłaszania przypadków piractwa, nasz dostawca usług antypirackich wyśle żądanie usunięcia pirackich treści z głównych przeglądarek, aby zahamować ruch do pirackich stron. Te żądania są przetwarzane w specjalny sposób i zazwyczaj są wysyłane w ciągu tygodnia.

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: w jaki sposób Udemy chroni treści instruktorów?

  W Udemy codziennie pracujemy z nauczycielami takimi jak Ty, którzy tworzą kursy, by pomagać innym. Dlatego rozumiemy, jak ważne są dla Ciebie Twoje treści, i chcemy pomóc Ci w ich ochronie.

  Jak Udemy chroni treści należące do instruktora

  Udemy wykorzystuje technologię antypiracką, w tym kodowanie filmów za pomocą zastrzeżonego odtwarzacza treści i dołączanie znaku wodnego Udemy do wszystkich filmów. Dlatego właśnie po tym, jak instruktor prześle film do Udemy, potrzebny jest jeszcze czas na jego przetworzenie: kodujemy filmy tak, aby utrudnić ich kradzież. 

  Jednak zmotywowani złodzieje potrafią obejść nawet najlepsze zabezpieczenia. Ten problem dotyczy całej branży.  Z tego powodu ściśle współpracujemy z firmą specjalizującą się w ochronie treści w imieniu ich twórców. Firmą tą jest Corsearch. Wykorzystuje on zaawansowaną technologię monitorowania i ma zespół doświadczonych analityków treści, co pozwala szybko weryfikować podejrzane linki i podejmować dotyczące ich działania.  Więcej informacji o Corsearch znajdziesz na oficjalnej stronie.

  Dzięki Corsearch jesteśmy w stanie usunąć ponad 98% pirackich adresów URL. 

  Przeczytaj artykuł
 • Czy można wykorzystać treści potencjalnie chronione prawem autorskim?

  Jeżeli sądzisz, że wykorzystywany przez Ciebie materiał może naruszać prawa własności innej osoby do prezentowanych pomysłów lub treści, radzimy zrezygnować z włączania go do kursu. Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy możesz wykorzystać należące do innej osoby treści w swoim kursie, jest bezpośredni kontakt z tą osobą i poproszenie o zgodę.

  Udemy nie może doradzać w sprawach związanych z prawami autorskimi i nie odpowiada za materiały umieszczane przez Ciebie na naszej platformie. Pamiętaj, że to Ty zachowujesz prawa do całej treści zamieszczanej na Udemy oraz że jesteśmy jedynie platformą, za pośrednictwem której dostarczasz materiały.
  Przeczytaj artykuł
 • Jak zgłosić kurs Udemy, który narusza moje prawa autorskie?

  POLITYKA UDEMY W ZAKRESIE PRAWA AUTORSKIEGO


  Zgłaszanie przypadków naruszenia praw autorskich:
  Udemy poważnie traktuje zgłoszenia dotyczące naruszeń praw autorskich. Reagujemy na zgłoszenia w sprawie domniemanych naruszeń praw autorskich, które są zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli, Twoim zdaniem, jakiekolwiek materiały dostępne w witrynie www.udemy.com albo lub z jej poziomu (dalej jako „strona internetowa”) naruszają Twoje prawa autorskie, możesz wnosić o ich usunięcie (lub dostęp do nich) ze strony internetowej, wysyłając pisemne powiadomienie za pośrednictwem tego formularza. (Formularz jest dostępny tylko w języku angielskim).

  Na mocy ustaw Online Copyright Infringement Liability Limitation Act oraz Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (dalej jako „ustawa DMCA”) pisemne powiadomienie (dalej jako „powiadomienie DMCA”) musi zawierać:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej przez wyłącznego właściciela praw autorskich do działania w jego imieniu.
  • Określenie dzieła lub dzieł objętych prawami autorskimi, które zostały naruszone na danej stronie internetowej — w obu przypadkach należy wystosować jedno powiadomienie wraz z listą takich dzieł na danej stronie.
  • Określenie materiałów, które mają naruszać prawo autorskie lub są przedmiotem działań naruszających takie prawo i powinny zostać usunięte bądź zablokowane. Potrzebne będą również względnie dokładne instrukcje dla administratorów serwisu Udemy, które pozwolą zlokalizować dane materiały (np. adres URL strony).
  • Informacje, które pozwolą Udemy skontaktować się z osobą zgłaszającą naruszenie praw autorskich, np. adres, numer telefonu lub adres e-mail.
  • Oświadczenie, że dana osoba, działając w dobrej wierze, jest w stanie stwierdzić, iż dane materiały zostały wykorzystane bez pozwolenia właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub zostały wykorzystane niezgodnie z prawem.
  • Oświadczenie, że informacje umieszczone w powiadomieniu są zgodne z prawdą, a podająca je osoba jest świadoma konsekwencji prawnych wynikających z poświadczania nieprawdy i ma upoważnienie, aby działać w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały naruszone.

  Jeżeli wymagania punktu 512(c)(3) ustawy DMCA nie zostaną spełnione, powiadomienie DMCA może nie mieć mocy prawnej.

  Prosimy pamiętać, że umyślne lub znaczące odejście od prawdy w oświadczeniu odnośnie do działań bądź materiałów na stronie internetowej naruszających dane prawa autorskie wiąże się z pociągnięciem do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty postępowania sądowego i opłaty za adwokatów), zgodnie z punktem 512(f) ustawy DMCA.

  Procedury odwoławcze:

  Jeżeli uważasz, że materiał opublikowany na stronie został zablokowany lub usunięty przez pomyłkę, możesz wypełnić wniosek o odwołanie się (dalej jako „wniosek odwoławczy”), wysyłając pisemne powiadomienie na adres copyright@udemy.com. Zgodnie z ustawą DMCA wniosek odwoławczy musi zawierać:

  • Nazwisko, adres i numer telefonu autora wniosku.
  • Określenie materiałów, które zostały usunięte lub zablokowane na stronie internetowej wraz z adresem URL, pod którym występowały przed usunięciem lub zablokowaniem.
  • Oświadczenie, w którym pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo dana osoba oświadcza, że, działając w dobrej wierze, jest w stanie stwierdzić, iż dane materiały zostały usunięte lub zablokowane przez pomyłkę albo na skutek nieprawidłowego zidentyfikowania materiałów do zablokowania bądź usunięcia.
  • Oświadczenie, w którym autor wniosku zgadza się na objęcie jurysdykcją sądu federalnego w miejscu zamieszkania. Jeżeli dana osoba mieszka poza terytorium USA, zgadza się na objęcie systemem prawnym w miejscu, w którym znajduje się filia / można uzyskać dostęp do strony Udemy. Jednocześnie autor takiego wniosku oświadcza, że przyjmie powiadomienie o wszczęciu postępowania sądowego od osoby, która wysłała powiadomienie DMCA, lub jej przedstawiciela.
  • Podpis fizyczny lub elektroniczny.

  Ustawa DMCA pozwala przywrócić usunięte materiały, jeżeli strona, która złożyła powiadomienie DMCA, nie wystąpi na drogę sądową w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kopii wniosku odwoławczego.
  Prosimy pamiętać, że umyślne lub znaczące odejście od prawdy w oświadczeniu odnośnie do działań lub materiałów na stronie internetowej, które zostały omyłkowo zablokowane bądź usunięte, wiąże się z pociągnięciem do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty postępowania sądowego i opłat dla adwokatów), zgodnie z punktem 512(f) ustawy DMCA.


  Powtarzające się przypadki naruszenia praw autorskich:
  Udemy może w odpowiednich okolicznościach blokować i/lub usuwać konta użytkowników, którzy notorycznie naruszają prawa autorskie innych osób.

  Przeczytaj artykuł
 • Co zrobić w razie znalezienia kursu na stronie pirackiej?

  Z tego artykułu dowiesz się, co zrobić, jeśli znajdziesz swój kurs na pirackiej stronie i chcesz to zgłosić naszemu dostawcy usług antypirackich.

  Jak Udemy chroni Twoje treści

  Udemy używa własnego odtwarzacza i dołącza znak wodny Udemy do wszystkich filmów kursowych. Dlatego właśnie po tym, jak prześlesz film do Udemy, potrzebny jest jeszcze czas na jego przetworzenie: kodujemy Twoje filmy tak, aby utrudnić ich kradzież.

  Program wykrywania piractwa

  Jednak zmotywowani złodzieje potrafią obejść nawet najlepsze zabezpieczenia.To niemożliwe do uniknięcia i dotyczy całej branży. 

  W związku z tym Udemy współpracuje z dostawcą  usług antypirackich, który aktywnie wypatruje wszelkich naruszeń – ten proces nazywamy „Programem wykrywania piractwa”. Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich treści. 

  Jak przesłać zgłoszenie do dostawcy usług antypirackich

  Dodatkowo dzięki aktywnemu monitorowaniu w ramach „Programu wykrywania piractwa”  możemy pomóc Ci w usuwaniu kursów, jeśli znajdziesz je w nieodpowiednim Twoim zdaniem miejscu.  Jeśli napotkasz jakiekolwiek naruszenie, możesz zgłosić to bezpośrednio naszemu dostawcy usług antypirackich, wypełniając  zewnętrzny formularz zgłaszania piractwa.  Po otrzymaniu takiego zgłoszenia nasz dostawca przetworzy je w ciągu około tygodnia i usunie linki do pirackich stron z głównych wyszukiwarek, aby zahamować ruch do pirackich stron

  Masz więcej pytań?

  Jeśli chcesz coś dodać do swojego zgłoszenia lub masz jakiekolwiek pytania, napisz e-maila na adres  piracy@udemy.com. Firma Corsearch nie będzie w stanie odpowiedzieć na zapytania dotyczące tego programu.

  Przeczytaj artykuł