• Wskazówki dla instruktorów dotyczące zgłaszania naruszeń praw autorskich na innych platformach (Chiny)

  W tym artykule wyjaśniono, jakie są dostępne opcje, jeśli jakaś osoba dopuściła się piractwa i zamieściła Twoje treści na platformie w Chinach

  Chociaż program wykrywania piractwa prowadzi zapobiegawcze monitorowanie pod kątem piractwa, nasz dostawca usług antypirackich może nie być w stanie wykluczyć adresów URL z głównych chińskich wyszukiwarek. 

  W związku z tym, aby uzyskać szybsze rozwiązanie i bardziej praktyczne podejście, właściciele praw autorskich powinni zgłaszać się bezpośrednio do platformy lub wyszukiwarki, w której dochodzi do naruszenia. Dowiedz się, jak zgłaszać pirackie strony za pośrednictwem naszego zewnętrznego dostawcy usług antypirackich.

  Zgłaszanie żądania usunięcia treści na innych platformach

  Ustawa o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu (ang. Digital Millennium Copyright Act; „DMCA”) to prawo federalne Stanów Zjednoczonych, które wyznacza standardy i procedury dla właścicieli praw autorskich w zakresie składania powiadomień na platformach hostujących treści osób trzecich. Jeśli platforma nie chce być pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich ze względu na to, że jej użytkownik zamieścił treści chronione prawem autorskim, to musi przestrzegać procedur w ramach DMCA, takich jak odpowiadanie na zawiadomienia DMCA. Ponieważ DMCA jest prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych, nie ma zastosowania w Chinach. 

  Chociaż ustawa DMCA nie ma zastosowania w Chinach, kraj ten wprowadził jej własną wersję w latach 2000. W związku z tym większość popularnych stron internetowych w Chinach posiada odpowiednie procesy prawne i strony pomocy dla zgłaszania naruszeń praw autorskich. 

  Poniżej znajdują się linki dotyczące naruszania praw autorskich dla następujących platform:

  Platforma

  Strona pomocy

  Dane kontaktowe (jeżeli zostały podane)

  Weixin (wechat)

  https://kf.qq.com/faq/161221JnUzuu161221yUz26f.html

   

  Weibo

  https://service.account.weibo.com/dmca/rightholders

   

  YouKu

  https://csc.youku.com/feedback-web/help/index.html?style=3&loreid=3012

   

  Douyin (TikTok)

  https://www.douyin.com/aboutus/#contact

  Zgłoszenia dot. naruszeń: jubao@douyin.com / 400-140-2108

  XiaoHongShu

  https://www.xiaohongshu.com/content_dispute

   

  Toutiao

  https://www.toutiao.com/complain/

   

  ZhiHu

  https://zhuanlan.zhihu.com/p/28852607

   

  Zgłaszanie żądań usunięcia treści z głównych wyszukiwarek

  Właściciele praw autorskich zazwyczaj mają trudności z usuwaniem treści chronionych prawem autorskim z witryn z torrentami i stron pirackich.

   

  ixigua

  https://www.ixigua.com/tort/

   

  56 

  https://s1.56img.com/m/views/sp/agreement/privacy.html

   

  Zgłaszanie żądań usunięcia treści z głównych wyszukiwarek

  Właściciele praw autorskich zazwyczaj mają trudności z usuwaniem treści chronionych prawem autorskim z witryn z torrentami i stron pirackich. Jeśli znajdziesz własne treści chronione prawem autorskim na platformie, która nie zastosuje się lub nie odpowie na zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, możesz złożyć wniosek do głównych wyszukiwarek o usunięcie linku z listy wyszukiwania. Usunięcie linku z wyszukiwarki nie powoduje usunięcia treści, ale utrudnia innym potencjalne znalezienie i pobranie pirackiej wersji Twojego kursu.

  Poniżej wskazano artykuły o tym, jak zgłaszać naruszenie praw autorskich do wyszukiwarek w Chinach:

  Wyszukiwarka

  Informacje

  Baidu

  https://newcopyright.baidu.com/

  SO

  http://www.360.cn/about/banquanshengming.html

  Sogou

  http://fuwu.sogou.com/feedback/fankui.html

  Sohu

  https://request-help.sns.sohu.com/#/home

  Shenma (mobilna)

  https://m.sm.cn/service

  QQ 

  https://www.qq.com/copyright.shtml 

  Youdao

  http://corp.163.com/gb/legal.html

   

  Przeczytaj artykuł
 • Wskazówki dla instruktorów dotyczące zgłaszania naruszeń praw autorskich na innych platformach

  W tym artykule wyjaśniono, jakie są dostępne opcje, jeśli okaże się, że ktoś dokonał piractwa i opublikował Twój kurs na innej platformie. 

  Chociaż nasz program wykrywania piractwa prowadzi zapobiegawcze monitorowanie pod kątem naruszeń, wiele platform nie może działać w zakresie roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich, jeżeli roszczenie nie pochodzi bezpośrednio od właściciela praw autorskich lub podmiotu prawnie upoważnionego do działania w imieniu właściciela praw autorskich, takiego jak kancelaria prawna.

  W związku z tym, aby uzyskać szybsze rozwiązanie, właściciele praw autorskich powinni rozważyć zgłoszenie się bezpośrednio do platformy lub wyszukiwarki, w której dochodzi do naruszenia. 

  Jeżeli wolisz skorzystać z pomocy naszego zewnętrznego dostawcy usług antypirackich w zakresie zgłoszenia działań naruszających prawo autorskie platformie lub wyszukiwarce, zapoznaj się z tym artykułem centrum pomocy.

  Zgłaszanie żądania usunięcia treści na innych platformach na mocy ustawy DMCA (ang. Digital Millennium Copyright Act)

  Większość popularnych platform hostingowych posiada odpowiednie procesy prawne i strony pomocy dla składania żądań usunięcia treści na mocy DMCA. 

  Aby złożyć żądanie dotyczące naruszenia praw autorskich, zazwyczaj należy mieć kilka kluczowych informacji, ponieważ niektóre platformy wymagają zaznaczenia pola zamiast składania wymaganego oświadczenia:

  • Naruszający adres URL (lokalizacja, w której Twoje treści są hostowane bez Twojego upoważnienia).
  • Źródłowy adres URL (opis Twojej oryginalnej treści lub link do lokalizacji, gdzie jest zamieszczona). 
  • Twoje dane kontaktowe.
  • Oświadczenie o szczerym przekonaniu, że treści naruszające prawo nie zostały autoryzowane przez Ciebie, właściciela praw autorskich, Twojego przedstawiciela lub z mocy prawa.
  • Oświadczenie, że podane przez informacje są rzetelne.
  • Oświadczenie, że jesteś właścicielem praw autorskich.
  • Twój podpis elektroniczny.

  Poniżej podane zostały linki do stron pomocy w zakresie DMCA dla następujących platform:

  Platforma

  Strona wsparcia DMCA

  YouTube

  https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=pl

  Facebook

  https://www.facebook.com/help/325058084212425

  Vimeo

  https://vimeo.com/dmca

  Dailymotion

  https://faq.dailymotion.com/hc/articles/203657336-Report-a-copyright-infringement

  Discord

  https://support.discord.com/hc/articles/4410339349655-Discord-s-Copyright-IP-Policy

  Reddit

  https://reddit.zendesk.com/hc/articles/360043079192-I-m-a-copyright-owner-and-I-found-an-unauthorized-copy-of-my-work-on-Reddit-How-do-I-request-its-removal-

  Zgłaszanie żądań usunięcie treści z głównych wyszukiwarek

  Właściciele praw autorskich zazwyczaj mają trudności z usuwaniem treści chronionych prawem autorskim z witryn z torrentami i stron pirackich. Jeśli znajdziesz własne treści chronione prawem autorskim na platformie, która nie zastosuje się do przepisów DMCA lub nie odpowie na żądanie usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich, możesz złożyć wniosek do głównych wyszukiwarek o usunięcie linku z listy wyszukiwania. Usunięcie linku z wyszukiwarki nie powoduje usunięcia treści, ale utrudnia innym potencjalne znalezienie i pobranie pirackiej wersji Twojego kursu.

  Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące sposobu kontaktu z wymienionymi wyszukiwarkami:

  Wyszukiwarka

  Strona pomocy w przypadku naruszeń praw autorskich

  Google

  https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=pl

  Yahoo

  https://legal.yahoo.com/us/en/yahoo/ip/index.html

  Bing

  https://www.bing.com/webmaster/contentremovalform/showanonymouspage

  Safari

  https://www.apple.com/legal/contact/copyright-infringement.html

  Firefox

  https://www.mozilla.org/about/legal/report-infringement/

  W razie chęci monitorowania własnego zgłoszenia, prosimy kontaktować się bezpośrednio z zespołem wsparcia danej witryny internetowej. W przypadku dalszych pytań na ten temat lub na temat programu wykrywania piractwa, prosimy o wiadomość na adres takedowns@udemy.com

  Przeczytaj artykuł
 • Wytyczne dotyczące użycia znaków towarowych

  Ostatnia modyfikacja: 19 września 2022 r.

  Entuzjazm użytkowników Udemy sprawia nam zaszczyt i pochlebia nam. Jesteśmy również wdzięczni za zaufanie naszej społeczności do naszych produktów i usług. W celu ochrony naszej marki i naszej społeczności prosimy o przestrzeganie niniejszych wytycznych w zakresie użycia nazw, logotypów i sloganów Udemy („Znaki Towarowe Udemy”). Uwaga: wykorzystanie logotypów Udemy wymaga pisemnej zgody Udemy. W przypadku braku wyraźnej licencji Udemy, niniejsze wytyczne wyłącznie regulują kwestie użycia Znaków Towarowych Udemy.

  Nasze Znaki Towarowe

  Udemy używa wielu terminów i logotypów jako aktywnych znaków towarowych w brandingu naszych produktów i usług. Ich niewyczerpująca lista znajduje się poniżej:

  UDEMY

  UDEMY BUSINESS

  UDEMY GOVERNMENT

  CORPU

  FEEDBACK IS FUEL

  Logo CORPU: corp_u_logo.png

  Logo Udemy: udemy_logo.png

  Logo Udemy w kształcie litery „U”: udemy_logo_2.png

  Firma Udemy zarejestrowała lub złożyła wniosek o rejestrację niektórych z tych znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach na całym świecie. Kroki te zostały podjęte w celu ochrony naszych znaków towarowych dla naszej społeczności oraz każdej osoby zaangażowanej w Udemy. Nasze prawa do znaków towarowych nie są ograniczone do powyższej niewyczerpującej listy. Udemy monitoruje użycie swoich znaków towarowych i zastrzega sobie prawo żądania od każdej osoby modyfikacji, zmiany lub zaprzestania używania Znaków Towarowych Udemy w przypadku ich użycia niezgodnie z niniejszymi wytycznymi. 

  Wskazania

  Zasadniczo Znaki Towarowe Udemy oraz nazwy produktów i usług Udemy można wykorzystywać następująco:

  • Zamieszczanie prawdziwych i dokładnych odniesień do Udemy lub jej produktów i usług. Przykład: „Właśnie zamieściłem nowy kurs na platformie Udemy”. 
  • Użycie za rzeczownikiem. Przykład: platforma Udemy, kursy Udemy, mobilna aplikacja Udemy itp. 
  • Użycie bez jakiejkolwiek modyfikacji w tekście jako odniesienia do Udemy lub jej produktów i usług. Przykład:Moje kursy są dostępne na platformie Udemy” albo „Nauczam na platformie Udemy” 

  • Podanie właściwej przynależności w przypadku użycia Znaków Towarowych Udemy. Przykład: UDEMY to znak towarowy firmy UDEMY, Inc. 

  • Użycie symbolu ™. Nazwie Udemy powinien towarzyszyć symbol ™. W przypadku użycia znaku towarowego Udemy, jego pierwsza wzmianka powinna uwzględniać symbol ™.

  Przeciwwskazania

  • Nie należy używać Znaków Towarowych Udemy jako rzeczowników, czasowników ani w formie dzierżawczej lub mnogiej. Przykład: „Oferuję Udemy!”, „Zudemizuj ten kurs", „Wszystkie te Udemy”. 
  • Nie należy zniekształcać lub niewłaściwie stosować Znaków Towarowych Udemy, np. łącząc znaki towarowe Udemy z innymi terminami, stosując literówki czy łącząc je z innymi słowami lub wyrażeniami. Przykład: „Jesteśmy zUdemizowani!”, „Jesteśmy Udemy-holikami”; „Ude-miazga!”
  • Nie należy używać Znaków Towarowych Udemy w fałszywych lub wprowadzających w błąd reklamach.
  • Nie należy używać Znaków Towarowych Udemy w materiałach budzących zastrzeżenia. Nie wolno używać Znaków Towarowych Udemy w jakichkolwiek materiałach zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, pornograficznych, niezgodnych z prawem lub budzących zastrzeżenia ani w związku z takimi materiałami.
  • Nie wolno używać Znaków Towarowych Udemy w celu przedstawiania Udemy w niekorzystnym świetle. Nie wolno używać Znaków Towarowych Udemy w celu przedstsawiania w niekorzystnym świetle firmy Udemy, jej produktów lub usług, ani w sposób, który według naszej uzasadnionej oceny może umniejszać lub inaczej szkodzić reputacji bądź wartości firmy Udemy.
  • Nie należy używać Znaków Towarowych Udemy ani ich potencjalnie mylących odmian we własnej nazwie domeny internetowej. Przykład: Udemycoupons.com
  • Nie należy imitować szaty graficznej, stylu czcionki ani logotypów Udemy.
  • Nie należy sugerować poparcia, sponsorowania ani zatwierdzenia przez Udemy bez zezwolenia.
  • Nie należy używać Znaków Towarowych Udemy w nazwie swojej firmy, produktu, usługi, aplikacji, domeny ani konta w serwisie społecznościowym. Przykład: @instruktorudemy. 
  • Nie należy zgłaszać znaku towarowego, który jest łudząco podobny do jakiegokolwiek Znaku Towarowego Udemy. Przykład: Oficjalny Instruktor Udemy, Udemy Life itp. 

  Logotypy Udemy – poproś o zgodę

  Nasze logotypy to jedne z najbardziej rozpoznawalnych wyrażeń związanych z marką Udemy. W związku z tym prosimy o pomoc w ochronie tych ważnych zasobów poprzez niekorzystanie z naszych logo bez upoważnienia. 

  Pakiet dla instruktorów: rozumiemy, że nasi instruktorzy chcą mieć możliwość dzielenia się swoimi kursami i osiągnięciami ze światem. Dlatego stworzyliśmy Pakiet społecznościowy dla instruktorów, czyli zestaw materiałów związanych z marką, których instruktorzy mogą używać podczas dzielenia się swoimi osiągnięciami. Wszystkie zastosowania Pakietu społecznościowego dla instruktorów muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w tym pakiecie. Miłego nauczania!

  W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem Udemy ds. zaufania i bezpieczeństwa pod adresem policy@udemy.com.

  Zgłaszanie naruszeń

  W razie spostrzeżenia podejrzanego i niewłaściwego użycia Znaków Towarowych Udemy prosimy o informację w tym zakresie pocztą elektroniczną na adres policy@udemy.com.

  Zmiany w Wytycznych dotyczących użycia znaków towarowych

  Udemy zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub wycofania niniejszych wytycznych w dowolnym momencie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Prawnym Udemy pod adresem legal@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł
 • Wytyczne dotyczące znaków towarowych dla instruktorów

  Tworząc kurs na platformie Udemy, instruktorzy mają obowiązek upewnić się, że zamieszczane przez nich treści nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. 

  Niewłaściwe użycie cudzego znaku towarowego może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym odszkodowań pieniężnych i ustawowych. Dodatkowo, nieprzestrzeganie naszego Regulaminu oraz naszej Polityki w zakresie ochrony własności intelektualnej może skutkować dodatkowymi konsekwencjami, takimi jak usunięcie kursu i/lub konta instruktora.

  W tym artykule przedstawiono w skrócie czym są znaki towarowe, a także odpowiedzi na często zadawane pytania, które otrzymujemy w zakresie znaków towarowych w odniesieniu do kursów Udemy. 

  1. Czym jest znak towarowy i czym różni się od praw autorskich?
  2. Co się stanie, jeśli przypadkowo użyję zarejestrowanego znaku towarowego w treści kursu?
  3. Czy mogę używać znaków towarowych Udemy?
  4. Czy mogę użyć cudzego znaku towarowego w treści mojego kursu?
  5. Czy zastrzeżenie „Nie jestem powiązany z właścicielem znaku towarowego” wystarczy, aby uchronić się przed naruszeniem znaku towarowego?
  6. Istnieje wiele kursów wykorzystujących zastrzeżone znaki towarowe. Dlaczego tylko mój kurs jest zgłaszany jako naruszający znak towarowy?
  7. Czy mogę w jakiś sposób sprawdzić, czy coś jest zarejestrowanym znakiem towarowym?

  1. Czym jest znak towarowy i czym różni się od praw autorskich?

  Znaki towarowe to słowa, zwroty, symbole lub wzory, które identyfikują źródło towarów i usług firmy oraz służą do odróżnienia towarów i usług danej firmy od innych. Przykładami znaków towarowych są nazwy produktów, nazwy firm, logotypy i slogany. Znak towarowy jest „oznaczeniem źródła”, co oznacza, że mówi, skąd pochodzi dany towar lub usługa. Może mieć formę słowa (np. „UDEMY” na naszej platformie), koloru (np. Tiffany Blue) czy nawet dźwięku (np. dzwonki NBC).

  Z kolei prawo autorskie chroni twórcze, oryginalne i materialne utwory, takie jak powieści, filmy, kody oprogramowania, fotografie, muzykę czy obrazy. Chroni ono całość pracy twórczej i w przeciwieństwie do znaków towarowych nie daje konsumentom żadnych wskazówek co do źródła pochodzenia treści. Kiedy tworzysz oryginalną treść, np. kurs, uzyskujesz prawa autorskie w momencie jej tworzenia. 

  2. Co się stanie, jeśli przypadkowo użyję zarejestrowanego znaku towarowego w treści kursu?

  Po otrzymaniu zasadnego zawiadomienia o naruszeniu znaku towarowego, Udemy zapewni instruktorowi możliwość wyeliminowania takiego naruszenia poprzez usunięcie odniesień do naruszonego znaku towarowego z jego kursu. Nieusunięcie takiego znaku towarowego z kursu spowoduje, że kurs zostanie wykluczony z platformy Udemy. Więcej informacji na temat stanowiska Udemy w kwestii naruszeń znaków towarowych można znaleźć w naszej Polityce w zakresie ochrony własności intelektualnej.

  3. Czy mogę używać znaków towarowych Udemy?

  Jesteśmy zaszczyceni oraz pochlebia nam entuzjazm instruktorów wobec Udemy. Jesteśmy również wdzięczni za zaufanie naszej społeczności do naszych produktów i usług. Aby chronić naszą markę i zaufanie, które się z nią wiąże, prosimy, aby wszyscy instruktorzy przestrzegali Wytycznych dotyczących użycia znaków towarowych

  Instruktorzy mają prawo używać znaku słownego UDEMY w celu promocji swojego kursu. Należy jednak pamiętać, że wszystkie zastosowania logotypów Udemy wymagają pisemnej zgody Udemy. 

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji 6 naszych Warunkach instruktora

  4. Czy mogę użyć cudzego znaku towarowego w treści mojego kursu?

  Zazwyczaj instruktor może używać cudzego znaku towarowego w następujących okolicznościach:

  • Kiedy używa słowa, które jest znakiem towarowym, w jego zwykłym słownikowym znaczeniu (przykłady w języku angielskim: „I’m eating an apple”, „Donate to save the Amazon rainforest”).
  • Kiedy wygłasza prawdziwe i nie wprowadzające w błąd stwierdzenia dotyczących treści kursu (np. „Na tej lekcji uczymy się, jak przygotować się do różnych egzaminów certyfikacyjnych AWS”).

  Instruktor nie może posługiwać się cudzym znakiem towarowym w celu wywołania skojarzenia, wprowadzenia w błąd lub zmylenia osób co do potencjalnego powiązania z właścicielem znaku towarowego. Aby tego uniknąć:

  • Nie należy używać znaku towarowego na początku tytułu kursu (np. „Samouczek gotowania z oliwą z oliwek XYZ” zamiast „Oliwa z oliwek XYZ - przepisy”, jeśli właściwym znakiem towarowym jest „Oliwa z oliwek XYZ”). 
  • Należy wyjaśnić, że treść nie jest powiązana z właścicielem znaku towarowego ani przez niego stworzona (np. „Pytania praktyczne przygotowujące do egzaminu końcowego ABC” lub „Kurs dotyczący egzaminu końcowego ABC” zamiast „Pytania do egzaminu końcowego ABC” lub „Egzamin końcowy ABC”, jeśli właściwym znakiem towarowym jest „Egzamin końcowy ABC”).
  • Należy rozważyć dodanie do tytułu lub podtytułu swojego kursu słów takich jak „nieoficjalny”, aby oddzielić się od właściciela znaku towarowego. 

  5. Czy zastrzeżenie „Nie jestem powiązany z właścicielem znaku towarowego” wystarczy, aby uchronić się przed naruszeniem znaku towarowego?

  Zastrzeżenie może pomóc uniknąć wprowadzania w błąd lub zmylenia osób co do powiązań z właścicielem znaku towarowego. Zależy to jednak od sposobu użycia znaku towarowego. 

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących legalności użycia znaku towarowego, sugerujemy konsultację z prawnikiem.

  6. Istnieje wiele kursów wykorzystujących zastrzeżone znaki towarowe. Dlaczego tylko mój kurs jest zgłaszany jako naruszający znak towarowy?

  Nasz model rynkowy oznacza, że nie weryfikujemy ani nie edytujemy żadnych kursów pod kątem kwestii prawnych. Instruktorzy muszą mieć pewność, że posiadają wszelkie niezbędne prawa do swoich treści i że publikując je nie naruszają ani nie łamią praw osób trzecich.

  Udemy nie jest w stanie zaoferować porady prawnej ani dokonać prawnego ustalenia, czy treści instruktora naruszają czyjąś własność intelektualną. 

  Jeżeli właściciel znaku towarowego uważa, że treści na platformie Udemy naruszają jego prawa do znaku towarowego, może wypełnić nasz formularz żądania usunięcia znaku towarowego z treści. Udemy usunie treści wskazane w związku z domniemanym naruszeniem własności intelektualnej po otrzymaniu zgłoszenia zgodnego z Polityką w zakresie ochrony własności intelektualnej

  Tylko właściciel znaku towarowego lub jego upoważniony przedstawiciel może zgłosić podejrzenie naruszenia znaku towarowego. 

  Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak zgłosić kurs Udemy, który narusza moje prawa autorskie?

  7. Czy mogę w jakiś sposób sprawdzić, czy coś jest zarejestrowanym znakiem towarowym?

  Przed utworzeniem treści na platformie Udemy zachęcamy do szybkiego sprawdzenia, czy termin, którego planujesz użyć w treści kursu, jest chroniony znakiem towarowym. Aby przeprowadzić wyszukiwanie znaków towarowych, należy wejść na stronę TESS i kliknąć sekcję „Search Trademarks” (Wyszukaj znaki towarowe). Następnie można przeszukać bazę danych znaków towarowych (TESS).

  Przeczytaj artykuł
 • Wytyczne dotyczące praw autorskich dla instruktorów

  Instruktorzy powinni zamieszczać tylko takie treści, które nie naruszają własności intelektualnej innych osób. Oznacza to, że nie powinni wykorzystywać w kursach treści, do użycia których nie są upoważnieni, takich jak muzyka, fragmenty filmów czy kod.

  Nieuprawnione zamieszczanie treści chronionych prawem autorskim może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym odszkodowań pieniężnych i ustawowych. Ponadto nieprzestrzeganie naszego Regulaminu oraz naszej Polityki w zakresie ochrony własności intelektualnej może skutkować dodatkowymi konsekwencjami, takimi jak usunięcie kursu i/lub konta instruktora. 

  W tym artykule przedstawiono w skrócie czym jest prawo autorskie, a także odpowiedzi na często zadawane pytania, które otrzymujemy w zakresie praw autorskich na platformie Udemy. 

  Nawet po zastosowaniu się do niniejszych wytycznych Udemy nie może zagwarantować, że jakikolwiek kurs zamieszczony na platformie Udemy nie będzie po opublikowaniu przedmiotem zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Po otrzymaniu zasadnego zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich będziemy zobowiązani do podjęcia działań zgodnie z naszą Polityką w zakresie ochrony własności intelektualnej.

  1. Co jest chronione prawem autorskim? 
  2. Czy mogę używać treści osób trzecich w moim kursie Udemy?
  3. Jak uzyskać zgodę na wykorzystanie cudzych materiałów chronionych prawem autorskim?
  4. Co się stanie, kiedy Udemy otrzyma skargę na mój kurs w sprawie naruszenia praw autorskich?

  1. Co jest chronione prawem autorskim? 

  Prawo autorskie chroni oryginalne dzieła autorskie od momentu ich utrwalenia w materialnej formie wyrazu, takiej jak książki, egzaminy, muzyka, filmy, kod oprogramowania lub fotografie. 

  W kontekście kursów Udemy, kiedy tworzony jest kurs, co może wiązać się z napisaniem oryginalnego scenariusza, nakręceniem i montażem materiałów filmowych lub wymyśleniem praktycznych pytań egzaminacyjnych, uzyskujesz prawa autorskie do wszystkich tych oryginalnych dzieł w momencie ich tworzenia.

  2. Czy mogę używać treści osób trzecich w moim kursie Udemy?

  Instruktorzy powinni dążyć do uzyskania zgody właściciela praw autorskich przed wykorzystaniem materiałów chronionych prawem autorskim w kursie Udemy. W niektórych przypadkach zgoda nie jest wymagana, gdyż użycie treści może być zakwalifikowane jako „dozwolony użytek”. „Dozwolony użytek” to doktryna prawna w Stanach Zjednoczonych, która pozwala właścicielom nieposiadającym praw autorskich na korzystanie z treści chronionych prawami autorskimi w bardzo ograniczonych przypadkach, w określonych sytuacjach, takich jak przekazanie komentarzy lub krytyki, prowadzenie badań lub do celów dydaktycznych. Dowiedz się więcej o doktrynie „dozwolonego użytku”.

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących legalności użycia treści chronionych prawem autorskim, sugerujemy konsultację z prawnikiem.

  3. Jak uzyskać zgodę na wykorzystanie cudzych materiałów chronionych prawem autorskim?

  Najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie, czy można wykorzystać cudze treści w swoim kursie, jest bezpośredni kontakt z daną osobą i poproszenie jej o zgodę.

  4. Co się stanie, kiedy Udemy otrzyma skargę na mój kurs w sprawie naruszenia praw autorskich?

  Jeśli otrzymamy zasadne i kompletne żądanie usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich na mocy ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA), jesteśmy zobowiązani przez prawo do jego natychmiastowego rozpatrzenia i usunięcia zgłoszonej treści z platformy. 

  Więcej informacji na temat naszych zasad dotyczących praw autorskich, w tym sposobu składania zawiadomień przeciwnych, można znaleźć w naszej Polityce w zakresie ochrony własności intelektualnej.

  Przeczytaj artykuł
 • Często zadawane pytania dotyczące programu wykrywania piractwa

  Ten artykuł zawiera opis Programu wykrywania piractwa i odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tego programu.

  1. Co to jest piractwo i jak to wpływa na kursy na platformie Udemy?

  Piractwo to nieautoryzowane lub nielicencjonowane wykorzystanie lub powielanie treści chronionych prawem autorskim. Aby walczyć z piractwem, Udemy współpracuje z dostawcą usług antypirackich. Pomaga on w Twoim imieniu wyszukiwać przypadki naruszenia praw i usuwać linki do stron z pirackimi treściami z głównych wyszukiwarek, aby zahamować ruch do tych stron.

  Instruktorzy mogą wypełnić zewnętrzny formularz zgłaszania przypadków piractwa, który umożliwia dokonywanie zgłoszeń.

  2. Na czym polega program wykrywania piractwa platformy Udemy?

  W ramach tego programu nasz dostawca usług antypirackich monitoruje wyniki wyszukiwania w Google i znane pirackie witryny internetowe pod kątem wszelkich materiałów związanych z piractwem w linkach udostępnianych przez Google. Jeśli nasz dostawca usług antypirackich znajdzie link związany z piractwem, wysyła notę prawną zwaną „żądaniem usunięcia treści” do głównych wyszukiwarek, aby zahamować ruch do pirackich stron.

  Program wykrywania piractwa prowadzi zapobiegawcze monitorowanie pod kątem naruszeń zbioru podstawowych tytułów Udemy oraz stosuje inne metody monitorowania. Dodatkowo jesteśmy w stanie zapewnić pomoc w odpowiedzi na zgłoszenie w przypadku pozostałych kursów Udemy. Jeśli znajdziesz swoje treści, które udostępniono na innej platformie bez Twojej zgody, wypełnij i prześlij do nas zewnętrzny formularz zgłaszania przypadków piractwa.

  3. Jakie kursy są objęte programem wykrywania piractwa?

  Ponieważ najbardziej oblegane płatne kursy są najczęstszym celem piratów, program wykrywania piractwa koncentruje się na zabezpieczaniu kursów, które znajdują się tylko na Udemy i należą do najczęściej kupowanych na Udemy kursów. Lista kursów kwalifikujących się do programu może się zmieniać z upływem czasu, natomiast sam program jest przeznaczony do obsługi 2500 płatnych kursów o największym ruchu na platformie Udemy. Obecnie do udziału w programie kwalifikują się tylko pozycje z Udemy Business.

  4. Co należy zrobić, aby wziąć udział w programie wykrywania piractwa?

  Wystarczy zaakceptować Warunki instruktora Udemy, nie trzeba podejmować żadnych innych działań. Kwalifikujące się kursy będą automatycznie włączane do programu. Jeśli jeden z Twoich kursów się zakwalifikuje, prześlemy Ci wiadomość e-mail z informacją o kursie, który został dodany do programu.

  5. Czy muszę wnieść opłatę za udział w programie wykrywania piractwa, jeśli mój kurs się do niego zakwalifikuje?

  Instruktorzy kwalifikujących się kursów mogą korzystać z programu wykrywania piractwa bez opłat.

  6. Czy mogę uzyskać pomoc w przypadku wykrycia przeze mnie działań związanych z piractwem, jeśli mój kurs nie jest objęty programem?

  Nasz dostawca usług antypirackich pomoże instruktorom walczyć z naruszeniami, nawet jeśli dany kurs Udemy nie kwalifikuje się do Programu wykrywania piractwa. Jeśli znajdziesz swój kurs, który udostępniono na innej platformie bez Twojej zgody, wypełnij zewnętrzny formularz zgłaszania przypadków piractwa. Gdy nasz dostawca usług antypirackich otrzyma Twoje zgłoszenie, zweryfikuje jego poprawność, a następnie wyśle żądanie usunięcia pirackiego materiału do głównych wyszukiwarek, aby zahamować ruch do pirackich stron.

  7. W jaki sposób dostawca usług antypirackich ustali, że konkretna strona nie popełnia naruszenia praw autorskich, jeśli to ja udostępnię swoje treści na innej platformie? 

  Nasz dostawca usług antypirackich dokonuje dodatkowej ręcznej weryfikacji, aby uniknąć wysyłania powiadomień prawnych do stron, które nie naruszają przepisów. 

  Nasz dostawca będzie również dodawać konkretne, oznaczone przez instruktorów Udemy domeny, na listę dozwolonych, aby nie były do nich wysyłane żądania o usunięcie treści. Jeśli chcesz dodać witrynę do tej listy, poinformuj nas, o którą witrynę chodzi, a my przekażemy tę informację dostawcę usług antypirackich. 

  8. Co mam zrobić, jeśli znajdę witrynę internetową, która oferuje piracką wersję mojego kursu?

  Jeśli kurs kwalifikuje się do Programu wykrywania piractwa, możliwe że nasz dostawca usług antypirackich wysłał już żądanie usunięcia pirackich treści z głównych wyszukiwarek, aby zahamować ruch do pirackich stron. Nasz dostawca codziennie lub co tydzień, w zależności od wielu czynników, przeprowadza skanowanie w celu wykrycia przypadków piractwa, w tym w oparciu o poprzednie wzorce piractwa. Jeżeli natrafisz na taki link, pamiętaj, że zachęcamy do zgłaszania podejrzanych linków, co zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego usunięcia treści, poprzez wypełnienie  zewnętrznego formularza zgłaszania przypadków piractwa.

  Jeśli Twój kurs nie kwalifikuje się do Programu wykrywania piractwa, możesz także zgłosić witryny popełniające naruszenie bezpośrednio poprzez przesłanie  zewnętrznego formularza zgłaszania przypadków piractwa.

  9. Co się dzieje po przesłaniu zgłoszenia przypadku piractwa przez formularz zgłaszania piractwa?

  Po otrzymaniu zgłoszenia przypadku piractwa nasz dostawca usług antypirackich sprawdza je i usuwa nieautoryzowane treści z naruszających prawo stron, takich jak serwisy hostingowe czy torrenty, a także wysyła wniosek o usunięcie nieautoryzowanych treści z Google. Takie wnioski wymagają specjalnego podejścia i zwykle są rozstrzygane w ciągu 48 godzin.

  Gdy prześlesz podejrzany link do współpracującej z nami firmy antypirackiej, powinna ona wysłać Ci e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. W ciągu 48 godzin powinien do Ciebie przyjść kolejny e-mail z informacją o tym, jakie działania zostały podjęte.

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: w jaki sposób Udemy chroni treści instruktorów?

  W Udemy codziennie pracujemy z nauczycielami takimi jak Ty, którzy tworzą kursy, by pomagać innym. Dlatego rozumiemy, jak ważne są dla Ciebie Twoje treści, i chcemy pomóc Ci w ich ochronie.

  Jak Udemy chroni treści należące do instruktora

  Udemy wykorzystuje technologię antypiracką, w tym kodowanie filmów za pomocą zastrzeżonego odtwarzacza treści i dołączanie znaku wodnego Udemy do wszystkich filmów. Dlatego właśnie po tym, jak instruktor prześle film do Udemy, potrzebny jest jeszcze czas na jego przetworzenie: kodujemy filmy tak, aby utrudnić ich kradzież. 

  Jednak zmotywowani złodzieje potrafią obejść nawet najlepsze zabezpieczenia. Ten problem dotyczy całej branży. Z tego powodu ściśle współpracujemy z firmami antypirackimi specjalizującymi się w ochronie treści w imieniu ich twórców.Firmy te korzystają ze zautomatyzowanego systemu, który wykrywa i usuwa nieautoryzowane treści znalezione na naruszających prawo stronach, takich jak serwisy hostingowe bądź torrenty, wysyłając żądanie o usunięcie nieautoryzowanych treści z Google.

  Dowiedz się, jak zgłosić kurs Udemy znaleziony na pirackiej stronie.

  Przeczytaj artykuł
 • Co zrobić w razie znalezienia kursu na stronie pirackiej?

  Z tego artykułu dowiesz się, co zrobić, jeśli znajdziesz swój kurs na pirackiej stronie i chcesz to zgłosić naszemu dostawcy usług antypirackich.

  Jak Udemy chroni Twoje treści

  Udemy używa własnego odtwarzacza i dołącza znak wodny Udemy do wszystkich filmów kursowych. Dlatego właśnie po tym, jak prześlesz film do Udemy, potrzebny jest jeszcze czas na jego przetworzenie: kodujemy Twoje filmy tak, aby utrudnić ich kradzież.

  Program wykrywania piractwa

  Jednak zmotywowani złodzieje potrafią obejść nawet najlepsze zabezpieczenia.To niemożliwe do uniknięcia i dotyczy całej branży. 

  W związku z tym Udemy współpracuje z dostawcą  usług antypirackich, który aktywnie wypatruje wszelkich naruszeń – ten proces nazywamy „Programem wykrywania piractwa”. Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich treści. 

  Jak przesłać zgłoszenie do dostawcy usług antypirackich

  Dodatkowo dzięki aktywnemu monitorowaniu w ramach „Programu wykrywania piractwa”  możemy pomóc Ci w usuwaniu kursów, jeśli znajdziesz je w nieodpowiednim Twoim zdaniem miejscu.  Jeśli napotkasz jakiekolwiek naruszenie, możesz zgłosić to bezpośrednio naszemu dostawcy usług antypirackich, wypełniając  zewnętrzny formularz zgłaszania piractwa. Po otrzymaniu od Ciebie zgłoszenia współpracująca z nami firma antypiracka przetworzy je w ciągu około 48 godzin.

  Gdy prześlesz podejrzany link do współpracującej z nami firmy antypirackiej, powinna ona wysłać Ci e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. W ciągu 48 godzin powinien do Ciebie przyjść kolejny e-mail z informacją o tym, jakie działania zostały podjęte.

  Masz więcej pytań?

  Jeśli chcesz coś dodać do swojego zgłoszenia lub masz jakiekolwiek pytania, napisz e-maila na adres takedowns@udemy.com. Współpracująca z nami firma nie będzie w stanie odpowiedzieć na zapytania dotyczące tego programu.

  Przeczytaj artykuł