• Polityka w zakresie promocji

  Ta Polityka w zakresie promocji była ostatnio aktualizowana 9 października 2019 r.

  Niniejsza Polityka w zakresie promocji („Polityka”) zawiera informacje na temat metod, z których instruktorzy Udemy mogą korzystać w celu promowania swoich kursów, w tym kuponów instruktorskich, linków polecających do kursów i opcjonalnych programów marketingowych Udemy. Niniejsza Polityka jest włączona przez odniesienie do naszych Warunków użytkowania i Warunków instruktora. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej polityce, przyjmują znaczenie określone w Warunkach użytkowania lub Warunkach instruktora.

  Przetłumaczone wersje niniejszej polityki można znaleźć, postępując zgodnie z instrukcjami centrum pomocy dostępnymi tutaj. Dostępne są również następujące tłumaczenia dla języków nieobsługiwanych przez centrum pomocy:

  Wszelkie wersje Warunków w języku innym niż angielski są udostępniane jedynie dla wygody, zaś użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wszelkich rozbieżności nadrzędne znaczenie będzie miała wersja w języku angielskim.

  1. Kupony instruktorskie i Linki polecające do kursów

  Instruktor może skorzystać z możliwości zwiększania sprzedaży swoich kursów poprzez promowanie ich przy użyciu linku polecającego do kursu lub kodu kuponu. Instruktor może wygenerować kod kuponu ze zniżką lub po aktualnej cenie Udemy w zakresie dozwolonym w ramach Usług. Prosimy pamiętać, że faktyczna kwota zniżki może być nieznacznie wyższa w związku z zaokrąglaniem oraz wymianą walut. Kiedy uczestnik kursu zastosuje kupon ze zniżką do transakcji w walucie obcej, zastosujemy proporcjonalną zniżkę w odpowiedniej walucie uczestnika.

  Gdy uczestnik kursu zastosuje kod kuponu lub link polecający do kursu podczas dokonywania płatności, udział Instruktora w przychodach będzie wynosił 97% Kwoty netto minus wszelkie stosowne potrącenia, takie jak zwroty środków dla uczestników kursów.

  Inną możliwością jest wygenerowanie kuponów ze 100% zniżką w celu zaoferowania płatnego kursu za darmo. Bezpłatnych kuponów nie można sprzedawać na stronach internetowych stron trzecich lub w inny sposób oferować ich w zamian za wynagrodzenie.

  2. Programy promocyjne

  2.1 Jak działają programy promocyjne

  Udemy oferuje instruktorom premium kilka opcjonalnych programów marketingowych („Programy promocyjne”), do których można przystąpić na stronie Umowy o promocję w ustawieniach instruktora. Oferowane programy mogą się od czasu do czasu zmieniać. W związku z Programami promocyjnymi Udemy może zatwierdzić wyższe ceny kursów.

  Nie wszystkie oferty lub programy będą dostępne we wszystkich regionach lub dla wszystkich kursów Udemy. Udemy zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o tym, które kursy mają być oferowane w ramach Programów promocyjnych oraz do ustalania lub aktualizowania cen sprzedaży.

  Kwoty zniżek, o których mowa poniżej, są przybliżone, ponieważ rzeczywisty rabat może być nieco wyższy z powodu zaokrąglenia i przewalutowania. Udemy nie gwarantuje jakiegokolwiek minimalnego poziomu sukcesu w związku z Programami promocyjnymi.

  2.2 Program ofert Udemy

  Program ofert Udemy pomaga zwiększyć potencjalne przychody Instruktora, umożliwiając Udemy oferowanie kursu z atrakcyjną zniżką w ramach ukierunkowanych promocji. Instruktor może zdecydować się na uczestnictwo w jednym lub w obu wariantach programu ofert:

  • „Promocja procentowa” umożliwia Udemy oferowanie kursu Instruktora ze zniżką nawet do 75% Ceny podstawowej.
  • „Promocja stałej ceny” umożliwia Udemy oferowanie kursu Instruktora w cenie nie niższej niż 10 USD (lub lokalny odpowiednik) z wyjątkiem Australii, Brazylii, Indii, Meksyku, RPA i Turcji, gdzie cena może być niższa. Promocje stałej ceny mogą stanowić zniżkę przekraczającą 75%, w zależności od mającej zastosowanie Ceny podstawowej.

  Oferty Programu ofert mogą być promowane za pośrednictwem Usług, komunikacji z użytkownikami i platform stron trzecich. Czas trwania ofert może być różny.

  Uczestnicząc w Programie ofert, Instruktor przyjmuje do wiadomości, że jego udział w przychodach będzie wynosił 50% Kwoty netto za sprzedaż minus wszelkie stosowne potrącenia, takie jak zwroty środków dla uczestników kursu.

    Minimalna cena podstawowa (poziom 1) Maksymalna cena podstawowa (poziom 37) Minimalna cena sprzedaży po zniżce Wzrost
  USD ($) 19.99 199.99 9.99 5
  GBP (£) 19.99 199.99 9.99 5
  JPY (¥) 2400 24000 1200 600
  EUR (€) 19.99 199.99 9.99 5
  SGD (S$) 29.99 209.99 14.99 5
  MXN ($) 270 2970 N/A 75
  BRL (R$) 39.99 579.99 N/A 15
  CAD ($) 24.99 204.99 12.99 5
  AUD ($) 24.99 204.99 N/A 5
  ILS (₪) 79.99 799.99 39.99 20
  TWD (NT$) 600 7800 300 200
  ZAR (R) 200 2000 N/A 50
  INR (₹) 1280 12800 N/A 320
  PLN (zł) 69.99 609.99 34.99 15
  TRY (₺) 49.99 409.99 N/A 320
  NOK (kr) 250 2410 125 60
  KRW (₩) 22000 220000 11000 5500
  THB (฿) 600 7800 300 200
  RUB (₽) 1799 19799 799 500
  IDR (Rp) 280000 2800000 140000 70000

  2.3 Program wspomagania marketingowego Udemy

  Udemy ma sieć dziesiątek tysięcy stron partnerów afiliacyjnych oraz bliskie relacje z zewnętrznymi stronami z ofertami. Zatrudniamy również zespół zajmujący się zamieszczaniem płatnych reklam w Internecie. W ramach Programu wspomagania marketingowego Udemy wykorzystuje te strony partnerskie i platformy reklamowe, aby promować kursy wśród nowych uczestników bez ponoszenia kosztów wstępnych przez Instruktora.

  Uczestnicząc w Programie wspomagania marketingowego, Instruktor upoważnia Udemy do wykorzystywania stron partnerów afiliacyjnych, zewnętrznych stron z ofertami i płatnych reklam na platformach zewnętrznych (łącznie „Reklama”) w celu promowania kursu. Przy obliczaniu przychodu Instruktora firma Udemy może odjąć opłaty związane z niniejszą Reklamą od Kwoty brutto przed obliczeniem Kwoty netto za sprzedaż.

  Uczestnicząc w Programie wspomagania marketingowego, Instruktor przyjmuje do wiadomości, że jego udział w przychodach będzie wynosił 25% Kwoty netto za sprzedaż minus wszelkie stosowne potrącenia, takie jak zwroty środków dla uczestników kursów.

  2.4 Program Udemy for Business

  Kolekcja Udemy for Business (UFB) („Kolekcja”) to oparta na subskrypcji kolekcja kursów dostępna dla klientów biznesowych („Klienci UFB”), zawierająca wybraną grupę najlepszych kursów Udemy dotyczących umiejętności zawodowych i rozwoju osobistego.

  Przystępując do programu Udemy for Business, Instruktor wyraża zgodę na możliwość włączenia wszystkich swoich kursów do Kolekcji. Możemy zdecydować, czy kursy Instruktora zostaną włączone do Kolekcji, i możemy zmieniać ten wybór od czasu do czasu według własnego uznania. Ze względu na to, że Kolekcja jest oparta na subskrypcji, możemy również według własnego uznania ustalać ceny sprzedaży. W czasie, gdy kurs jest włączony do Kolekcji, nie można go wycofać ani uczynić prywatnym.

  Udział w przychodach

  Biorąc udział w programie Udemy for Business Instruktor zgadza się, że jego udział w przychodach będzie obliczany w następujący sposób:

  1. Co miesiąc Udemy będzie obliczać wysokość miesięcznych opłat za subskrypcję wniesionych przez wszystkich obecnych Klientów UFB i odliczy od tego wszelkie obowiązujące podatki od transakcji, opłaty za wymianę walut oraz opłaty za przetwarzanie płatności przez strony trzecie.
  2. Dwadzieścia pięć procent (25%) tej kwoty zostanie przydzielone Instruktorom uczestniczącym w programie Udemy for Business („Pula przychodów instruktorów”), jak opisano poniżej.
  3. W każdym miesiącu Udemy obliczy łączną liczbę minut treści kursu w Kolekcji obejrzanych przez wszystkich obecnych klientów UFB („Całkowita liczba obejrzanych minut”).
  4. W każdym miesiącu Udemy obliczy również, ile z całkowitej liczby obejrzanych minut można przypisać do każdego z kursów, które zostały uwzględnione w Kolekcji w danym miesiącu („Minuty kursu instruktora”).
  5. Aby obliczyć udział w przychodach w każdym miesiącu, Udemy podzieli Pulę przychodów instruktorów przez Całkowitą liczbę obejrzanych minut, a następnie pomnoży tę kwotę przez liczbę Minut kursu instruktora.

  Wyłączność

  Po włączeniu kursu do Kolekcji Instruktor wyraża zgodę na to, że nie zacznie oferować wcześniej nagranych kursów, które bezpośrednio konkurują ze sprzedażą tego kursu lub ją utrudniają, na jakiejkolwiek stronie lub platformie innej niż jego własna. Dla jasności — nie obejmuje to utworów literackich ani prowadzonych osobiście kursów szkoleniowych. Jeśli Instruktor zdecyduje się zakończyć swój udział w programie Udemy for Business, zgadza się na to, że to postanowienie o wyłączności pozostanie w mocy do czasu usunięcia przez nas kursu z Kolekcji.

  Rozwiązanie umowy

  Instruktor może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie Udemy for Business. Udemy usunie kursy z Kolekcji w ciągu 12 miesięcy od rezygnacji i będzie nadal wypłacać Instruktorowi udział w przychodach w oparciu o obowiązujące wówczas stawki do czasu usunięcia kursów z Kolekcji. Po usunięciu kursów Instruktora z Kolekcji Klienci UFB nie będą już mogli zapisywać się na te kursy, a Instruktor nie będzie mieć udziału w przychodach z Programu Udemy for Business, ale każdy uczestnik kursu Klienta UFB, który wcześniej zapisał się na kursy, nadal będzie mieć dostęp do tych kursów tak długo, jak Klient UFB pozostanie uczestnikiem programu Udemy for Business.

  2.5 Rezygnacja

  O ile powyżej nie określono inaczej, Instruktor może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programach promocyjnych. Jednak kurs Instruktora nadal będzie podlegał wszelkim stosownym transakcjom sprzedaży, kampaniom lub promocjom, które są aktywne w momencie rezygnacji, aż do momentu zakończenia sprzedaży, kampanii lub promocji.

  3. Modyfikacje

  Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę w celu wyjaśnienia stosowanych praktyk lub uwzględnienia nowych lub odmiennych praktyk. Jeśli dokonamy jakiejkolwiek istotnej zmiany, powiadomimy użytkownika w określony sposób, np. przez powiadomienie w wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail podany na koncie lub poprzez zamieszczenie powiadomienia za pośrednictwem naszych Usług. Zmiany zaczną obowiązywać w dniu publikacji, chyba że zostanie to ogłoszone inaczej.

  4. W jaki sposób się z nami skontaktować

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł