• Polityka w zakresie promocji

  Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki w zakresie promocji miała miejsce 23 kwietnia 2020 r.

  Niniejsza Polityka w zakresie promocji („Polityka ”) zawiera informacje dotyczące metod, za pomocą których instruktorzy Udemy mogą promować swoje kursy, w tym kuponów instruktorskich,  linków rekomendacyjnych i opcjonalnych programów marketingowych Udemy. Niniejsza Polityka jest włączona przez odniesienie do naszych Warunków użytkowania i Warunków instruktora. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej Polityce, przyjmują znaczenie określone w Warunkach użytkowania lub Warunkach instruktora.

  Przetłumaczone wersje niniejszej Polityki można znaleźć, postępując zgodnie z instrukcjami Centrum pomocy dostępnymi tutaj. Dostępne są również następujące tłumaczenia dla języków nieobsługiwanych przez Centrum pomocy:

  Wszelkie wersje Warunków w języku innym niż angielski są udostępniane jedynie dla wygody, zaś użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wszelkich rozbieżności nadrzędne znaczenie będzie miała wersja w języku angielskim.

  1. Kupony instruktorskie i linki rekomendacyjne do kursów

  Jako instruktor możesz zwiększyć sprzedaż poprzez promocję swojego kursu za pomocą linku rekomendacyjnego lub kodu kuponu. Możesz wygenerować kod kuponu ze zniżką lub z ceną aktualnie obowiązującą w Udemy, zgodnie z zasadami Usług. Pamiętaj, że faktyczne rabaty mogą być nieco wyższe niż te pojawiające się w reklamie, ze względu na zaokrąglenia i przeliczenia walutowe. Jeśli uczestnik kursu zastosuje kupon zniżkowy do transakcji w obcej walucie, przeliczymy proporcjonalnie tę zniżkę na walutę płatności uczestnika kursu.

  Jeśli uczestnik kursu zastosuje kod kuponu lub link rekomendacyjny podczas realizacji płatności przy kasie, Twój przychód wyniesie  97% wartości netto pomniejszony o wszelkie należne potrącenia, takie jak zwroty kosztów uczestnikom.

  Inną możliwością jest wygenerowanie kuponów ze 100% zniżką w celu zaoferowania płatnego kursu za darmo. Kupony te mogą podlegać ograniczeniom i sprzedaż bezpłatnych kuponów na stronach internetowych stron trzecich oraz innego rodzaju oferowanie kuponów w zamian za wynagrodzenie są niedozwolone.

  2. Programy promocyjne

  2.1 Jak działają programy promocyjne

  Udemy oferuje instruktorom premium kilka opcjonalnych programów marketingowych („Programy promocyjne”), do których można przystąpić na stronie  Umowy o promocję w ustawieniach instruktora. Oferowane programy mogą się od czasu do czasu zmieniać. W związku z Programami promocyjnymi Udemy może zatwierdzić wyższe ceny kursów.

  Nie wszystkie oferty lub programy będą dostępne we wszystkich regionach lub dla wszystkich kursów Udemy. Udemy zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o tym, które kursy mają być oferowane w ramach Programów promocyjnych oraz do ustalania lub aktualizowania cen sprzedaży. Udemy może usunąć Twoje kursy z Programów promocyjnych w dowolnym czasie i wedle własnego uznania, zarówno za uprzednim powiadomieniem, jak i bez powiadomienia.

  Kwoty zniżek, o których mowa poniżej, są przybliżone, ponieważ rzeczywisty rabat może być nieco wyższy z powodu zaokrąglenia i przewalutowania. Udemy nie gwarantuje jakiegokolwiek minimalnego poziomu sukcesu w związku z Programami promocyjnymi.

  2.2 Program ofert Udemy

  Program ofert Udemy pomaga zwiększyć potencjalne przychody poprzez umożliwienie Udemy oferowania kursów z atrakcyjną zniżką i ceną cennikową w ramach ukierunkowanych działań promocyjnych. Program ofert pozwala Udemy oferować kurs po obniżonej cenie lub cenie cennikowej nie niższej niż 10 USD (lub odpowiednik w lokalnej waluty) z wyjątkiem Australii, Brazylii, Indii, Meksyku, Republiki Południowej Afryki i Turcji oraz sprzedaży na rzecz odsprzedawców i dystrybutorów Udemy, gdzie cena może być niższa. 

  W przypadku instruktorów, którzy wybrali „Promocje procentowe” w ramach Programu ofert Udemy przed 23 kwietnia 2020 r., Udemy może oferować kurs ze zniżką nieprzekraczającą 75% ceny podstawowej, z wyjątkiem sprzedaży na rzecz odsprzedawców i dystrybutorów Udemy, kiedy to cena może być niższa. Ponieważ opcja Promocje procentowe została wycofana, nie jest ona dostępna dla instruktorów, którzy zgłosili się do programu po tej dacie, a Udemy może zawiesić program według własnego uznania, powiadamiając o tym instruktorów, których to dotyczy. 

  W przypadku gdy sprzedaż na rzecz odsprzedawcy lub dystrybutora Udemy ma miejsce po cenie niższej niż dozwolona w niniejszej Polityce, Udemy obliczy przychód instruktora w oparciu o kwotę brutto dozwoloną na mocy niniejszej Polityki.

  Oferty Programu ofert mogą być promowane za pośrednictwem Usług, komunikacji z użytkownikami i platform stron trzecich. Czas trwania ofert może być różny.

  Uczestnicząc w Programie ofert, instruktor przyjmuje do wiadomości, że jego udział w przychodach będzie wynosił 50% Kwoty netto za sprzedaż minus wszelkie stosowne potrącenia, takie jak zwroty kosztów dla uczestników kursu.

    Minimalna cena podstawowa (poziom 1) Maksymalna cena podstawowa (poziom 37) Minimalna cena sprzedaży po zniżce Wzrost
  USD ($) 19.99 199.99 9.99 5
  GBP (£) 19.99 199.99 9.99 5
  JPY (¥) 2400 24000 1200 600
  EUR (€) 19.99 199.99 9.99 5
  SGD (S$) 29.99 209.99 14.99 5
  MXN ($) 270 2970 N/A 75
  BRL (R$) 39.99 579.99 N/A 15
  CAD ($) 24.99 204.99 12.99 5
  AUD ($) 24.99 204.99 N/A 5
  ILS (₪) 79.99 799.99 39.99 20
  TWD (NT$) 600 7800 300 200
  ZAR (R) 300 2100 N/A 50
  INR (₹) 1280 12800 N/A 320
  PLN (zł) 69.99 609.99 34.99 15
  TRY (₺) 49.99 409.99 N/A 320
  NOK (kr) 250 2410 125 60
  KRW (₩) 22000 220000 11000 5500
  THB (฿) 600 7800 300 200
  RUB (₽) 1799 19799 799 500
  IDR (Rp) 280000 2800000 140000 70000

   2.3 Program wspomagania marketingowego Udemy

  Udemy ma sieć dziesiątek tysięcy stron partnerów afiliacyjnych oraz bliskie relacje z zewnętrznymi stronami z ofertami. Zatrudniamy również zespół zajmujący się zamieszczaniem płatnych reklam w Internecie. W ramach Programu wspomagania marketingowego Udemy wykorzystuje te strony partnerskie i platformy reklamowe, aby promować kursy wśród nowych uczestników bez ponoszenia kosztów wstępnych przez Instruktora.

  Uczestnicząc w Programie wspomagania marketingowego, instruktor upoważnia Udemy do wykorzystywania osób trzecich, w tym odsprzedawców, dystrybutorów, stron afiliantów, zewnętrznych stron z ofertami i płatnych reklam na platformach zewnętrznych (łącznie „Reklama”) w celu promowania kursu. Przy obliczaniu przychodu instruktora firma Udemy może odjąć opłaty związane z niniejszą Reklamą od Kwoty brutto przed obliczeniem Kwoty netto za sprzedaż.

  Uczestnicząc w Programie wspomagania marketingowego, instruktor przyjmuje do wiadomości, że jego udział w przychodach będzie wynosił 25% Kwoty netto za sprzedaż minus wszelkie stosowne potrącenia, takie jak zwroty kosztów dla uczestników kursów.

  2.4 Program Udemy for Business

  Kolekcja Udemy for Business (UFB) („Kolekcja”) to oparta na subskrypcji kolekcja kursów dostępna dla klientów biznesowych („Klienci UFB”), w tym organizacji prywatnych, publicznych, non-profit i rządowych, zawierająca wybraną grupę najlepszych kursów Udemy dotyczących umiejętności zawodowych i rozwoju osobistego.

  Przystępując do programu Udemy for Business, instruktor wyraża zgodę na możliwość włączenia wszystkich swoich kursów do Kolekcji. Możemy zdecydować, czy kursy instruktora zostaną włączone do Kolekcji, i możemy zmieniać ten wybór od czasu do czasu według własnego uznania. Ze względu na to, że Kolekcja jest oparta na subskrypcji, możemy również według własnego uznania ustalać ceny sprzedaży i oferować bezpłatne wersje próbne. W czasie, gdy kurs jest włączony do Kolekcji, nie można go wycofać ani uczynić prywatnym.

  Udział w przychodach

  Biorąc udział w programie Udemy for Business instruktor zgadza się, że jego udział w przychodach będzie obliczany w następujący sposób:

  1. Co miesiąc Udemy będzie obliczać wysokość całkowitych miesięcznych opłat za subskrypcję wniesionych przez wszystkich obecnych Klientów UFB i odliczy od tego wszelkie obowiązujące podatki od transakcji, opłaty za wymianę walut oraz opłaty za przetwarzanie płatności przez strony trzecie.
  2. Dwadzieścia pięć procent (25%) tej kwoty zostanie przydzielone Instruktorom uczestniczącym w programie Udemy for Business („Pula przychodów instruktorów”), jak opisano poniżej.
  3. W każdym miesiącu Udemy obliczy łączną liczbę minut treści kursu w Kolekcji obejrzanych przez wszystkich obecnych klientów UFB („Całkowita liczba obejrzanych minut”). Przy czym łączna liczba obejrzanych minut nie zawiera minut obejrzanych w ramach bezpłatnej wersji próbnej kursu.
  4. W każdym miesiącu Udemy obliczy również, ile z całkowitej liczby obejrzanych minut można przypisać do każdego z kursów, które zostały uwzględnione w Kolekcji w danym miesiącu („Minuty kursu instruktora”).
  5. Aby obliczyć udział w przychodach w każdym miesiącu, Udemy podzieli Pulę przychodów instruktorów przez Całkowitą liczbę obejrzanych minut, a następnie pomnoży tę kwotę przez liczbę Minut kursu instruktora.

  Wyłączność

  Po włączeniu kursu do Kolekcji instruktor wyraża zgodę na to, że nie zacznie oferować wcześniej nagranych kursów, które bezpośrednio konkurują ze sprzedażą tego kursu lub ją utrudniają, na jakiejkolwiek stronie lub platformie innej niż jego własna. Dla jasności — nie obejmuje to utworów literackich ani prowadzonych osobiście kursów szkoleniowych. Jeśli instruktor zdecyduje się zakończyć swój udział w programie Udemy for Business, zgadza się na to, że to postanowienie o wyłączności pozostanie w mocy do czasu usunięcia przez nas kursu z Kolekcji.

  Rozwiązanie umowy

  Instruktor może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie Udemy for Business. Udemy usunie kursy z Kolekcji w ciągu 12 miesięcy od rezygnacji i będzie nadal wypłacać instruktorowi udział w przychodach w oparciu o obowiązujące wówczas stawki do czasu usunięcia kursów z Kolekcji. Po usunięciu kursów Instruktora z Kolekcji Klienci UFB nie będą już mogli zapisywać się na te kursy, a instruktor nie będzie mieć udziału w przychodach z Programu Udemy for Business, ale każdy uczestnik kursu Klienta UFB, który wcześniej zapisał się na kursy, nadal będzie mieć dostęp do tych kursów tak długo, jak Klient UFB pozostanie uczestnikiem programu Udemy for Business.

  2.5 Rezygnacja

  O ile powyżej nie określono inaczej, instruktor może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programach promocyjnych. Jednak kurs instruktora nadal będzie podlegał wszelkim stosownym transakcjom sprzedaży, kampaniom lub promocjom, które są aktywne w momencie rezygnacji, aż do momentu zakończenia sprzedaży, kampanii lub promocji.

  3. Modyfikacje

  Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę w celu wyjaśnienia stosowanych praktyk lub uwzględnienia nowych lub odmiennych praktyk. Jeśli dokonamy jakiejkolwiek istotnej zmiany, powiadomimy użytkownika w określony sposób, np. przez powiadomienie w wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail podany na koncie lub poprzez zamieszczenie powiadomienia za pośrednictwem naszych Usług. Zmiany zaczną obowiązywać w dniu publikacji, chyba że zostanie to ogłoszone inaczej.

  4. W jaki sposób się z nami skontaktować

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł