• Yeni Başlayanlar için Yeni Eğitmen Aktivitesi

  BU AKTİVİTEYE  GİRMEK İÇİN HİÇBİR SATIN ALMA VEYA ÖDEME GEREKLİ DEĞİLDİR. BİR SATIN ALMA VEYA ÖDEME, KAZANMA ŞANSINIZI ARTIRMAYACAKTIR. KANUN VEYA YÖNETMELİK TARAFINDAN YASAKLANAN VEYA KISITLANAN DURUMLARDA GEÇERSİZDİR.

  AKTİVİTEYE GİREREK, BU SÖZLEŞMEYİ OLUŞTURAN BU RESMİ KURALLARI KABUL EDİYORSUNUZ. BU SÖZLEŞME GEÇERLİ YASALAR TABİ OLMAK KAYDIYLA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ VE HAK VE HUKUK YOLLARINIZA DAİR BİR SINIRLAMAYI İÇERİR.

  YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN YENİ EĞİTMEN AKTİVİTESİNİN  AYRINTILARI:

  • Aktivite: Yeni Başlayanlar için Yeni Eğitmen Aktivitesi  
  • Uygunluk Kriterleri: İyi durumda bir hesaba sahip olan ve Aktiviteye  başvurunuzu gönderdiğiniz sırada yayımlanmış herhangi bir Kursu olmayan bir Udemy eğitmeni olmalısınız. Aktiviteye  girmeye uygun olmak için Udemy pazarlama e-postalarını alma tercihini yapmalısınız. Udemy’den ilk e-postanızı aldıktan sonra herhangi bir anda pazarlama e-posta alma tercihini kaldırabilirsiniz, ancak Aktiviteye  girebilmek için Aktivite süresi boyunca e-posta alma tercihi seçili kalmalıdır.
  • Giriş Talimatları: 1) Bir başvuruyu https://email.udemy.com/pub/sf/ResponseForm?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlYQGkuaDzeIBzbUH30Hzeq893Rf5uO1Ys4s2lBbUfVXMtX%3DYQpglLjHJlYQGgbmo43gh8qXE8pzepjzcK012zaHKhupzfHzdrA3&_ei_=EnfxfaJKFB7M_9wdA63da-E adresinde mevcut olan giriş sayfası yoluyla (“Giriş Sayfası”) gönderin; 2) başvurunuzu gönderdikten sonra 45 gün (1.080 saat) içinde kalite incelemesi için ilk Kursunuzu gönderin; 3) inceleme sürecini geçin ve başvurunuzu gönderdikten sonra 55 gün (1.320 saat) içinde udemy.com’da Kursunuzu başarıyla yayınlayın ve 4) tanıtım e-postalarını tercihini yaptığınızı doğrulayın. “Kurs”, Udemy’nin Kullanım Şartlarında tanımlandığı gibidir (https://www.udemy.com/terms adresinde mevcut). Her Udemy eğitmeni için bir başvuru ile sınırlıdır. Kursunuz https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/Course+Quality+Checklist+TR.pdf adresinde mevcut olan Udemy’nin kalite inceleme standartlarını karşılamalıdır ve herkese açık bir kurs olmalıdır. Kursunuz, yayımlandığı tarih ile Sponsorun Aktivite Ödülünü vermeyi planladığı tarih arasında herhangi bir nedenle udemy.com’dan kaldırılırsa Aktivite Ödülüne hak kazanamayacaksınız.
  • Yarışma Ödülü: Udemy’nin Yeni Eğitmen Yarışması Kazananları sayfasında (https://www.udemy.com/collection/newcomer-challenge-winners/all-courses) bir hafta boyunca özel olarak yer alma, Udemy'nin bir veya daha fazla sosyal medya hesabında (Twitter, Facebook vb.) tanıtılma.
  • Aktivite Sonu: AktiviteGiriş Sayfası yayımdan kaldırıldıktan 45 gün sonra Aktivite sona erecektir.

  UYGUNLUK: Aktivite yalnızca yukarıda belirtilen Uygunluk Kriterlerini karşılayan katılımcılara açıktır (“Katılımcı”). Aşağıdaki kategorilerden herhangi birindeki kişiler uygun DEĞİLDİR: (a) Sponsorun veya Yöneticinin ve ilgili bağlı şirketlerinin ve her birinin ilgili şirketlerinin, iştiraklerinin, reklâm ve promosyon ajanslarının yönetim kurulu üyeleri, üyeleri, ortakları, pazarlama açısından bağlı şirketleri, çalışanları, danışmanları veya temsilcileri, (b) Aktiviteye ilişkin materyallerin geliştirilmesi, üretimi veya dağıtımı ile ilgilenen bireyler dâhil olmak üzere Aktivite ile bağlantılı malların veya hizmetlerin tedarikçileri ve (c) (i) yaşadıkları yere bakılmaksızın, önceki kategorilerin herhangi birindeki bir kişinin yakın ailesi (anne, baba, kız kardeş, erkek kardeş, kız, oğul, eş büyükanne, büyükbaba, çocuklar veya torunlar dâhil) veya (ii) önceki kategorilerin herhangi birindeki bir kişi ile ilgisi olsun veya olmasın aynı hanede yaşayan kişiler. Tüm uygunluk şartları, tüm ulusal, vilayet düzeyinde, belediye düzeyinde, bölgesel, federal, eyalet düzeyinde ve yerel kanun ve düzenlemelere tâbidir. Aktiviteye katılmak suretiyle kayıtsız şartsız bu Resmi Kurallara (“Resmi Kurallar”) ve kararları kesin ve tüm bakımlardan yasal olarak bağlayıcı olan 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 ABD adresinde mukim Udemy’nin (“Sponsor” ve “Yönetici”) kararlarına uymayı ve bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.   

  GİRİŞ KOŞULLARI: Girmek için, AktiviteSonu kriterlerinin karşılanmasından önce belirtilen herhangi bir kısıtlama ile uyumlu biçimde yukarıda belirtilen Giriş Talimatlarını tamamlayın. Giriş sayfası aracılığıyla girişin yapılmasını takiben bir onay e-postası alacaksınız.

  AKTİVİTEÖDÜLÜ: Bu Resmi Kuralların uygunluk standartlarını karşılayarak katılan katılımcılar AktiviteÖdülünü alacaktır. Hiçbir ödül ikamesi veya ödüle ait nakit eşdeğeri olmayacaktır. Ödülün devri yapılamayacaktır.

  SORUMLULUKTAN KURTULMA; KATILIM KOŞULLARI:

  • Bilginin İletimi. Sponsor, Yönetici ve bunların her birinin ilgili yetkilileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri, bağlı kuruluşları, halefleri ve temlik alanları (tümü müştereken “İbra Edilen Taraflar”) aşağıdakilerden sorumlu değildir: (1) sizin neden olup olmadığınıza bakılmaksızın yanlış veya kesin olmayan herhangi bir bilgi, baskı hatası, tipografik hata veya diğer hatalar veya Aktivitedekullanılan ekipman veya programlamayla ilişkili diğer hatalar; (2) telefon hatlarında veya ağ donanımı veya yazılımında arızalar, müdahaleler veya kesilmeler dâhil ancak sınırlı olmamak üzere teknik aksaklıklar; (3) giriş süreci veya Aktivitenin herhangi bir kısmında yetkisiz insan müdahalesi; (4) (a) Aktivitenin  yönetiminde, (b) girişlerin yüklenmesi, işlenmesi veya uygunluğun belirlenmesi sırasında, (c) kazananların veya potansiyel kazananların duyurusunda veya (d) ödüller veya Aktiviteile ilgili materyallerde oluşabilecek baskı hatası, tipografik, teknik, bilgisayar, ağ veya insan hatası; (5) gecikmiş, kayıp, yanlış yönlendirilmiş, kesin olmayan, yanlış, teslim edilemeyen, hasarlı veya çalınmış girişler veya e-posta; (6) ödüllerin talep edilmesi veya geri alınması ile ilişkili masraflar ve/veya (7) bir Katılımcının burada atıfta bulunulan web sitelerinden herhangi biri yoluyla İnternete bağlantısının sonucu olarak oluşan kayıplar veya hasarlar. İbra Edilen Taraflar (a) yanlış, yanlış yazılan, yanlış yönlendirilen veya teslim edilemeyen girişler veya e-posta iletimlerinden, (b) yanlış duyurulardan, (c) bilgisayar sistemlerinin, sunucularının, sağlayıcılarının veya donanımın/yazılımın arızaları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere teknik sorunlardan, (d) kayıp veya kullanılamayan ağ bağlantıları veya başarısız, eksik, karışık veya gecikmiş bilgisayar iletiminden veya (e) yukarıdakilerden herhangi birinin bileşiminden sorumlu değildir. Sponsor, (i) gecikmiş, kayıp, eksik, kesin olmayan veya zarar görmüş girişlere, (ii) bir Kullanıcının İnternet hizmeti sağlayıcısı ve/veya e-posta istemcisinin aktif veya pasif e-posta filtrelemesinin herhangi bir şeklinden kaynaklanan teslim edilemeyen e-postalara veya (iii) kullanıcının e-postayı almak için e-posta hesabındaki yetersiz alana ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Sponsor, bilgisayar ekipmanınızda veya bu tür bir ekipmanda saklanan verilerde veya kişisel, profesyonel veya ticari faaliyetlerinizde oluşan herhangi bir (maddi veya maddi olmayan) zarardan sorumlu olmayacaktır. Girişlerin gönderilmesine dair kanıt, Sponsor veya Yönetici tarafından teslim almanın kanıtı olarak değerlendirilmeyecektir.
  • Sahtekârlık; Hakların Saklı Tutulması. Sponsor, Sponsor tarafından kendi takdiriyle belirtilen şekilde, herhangi bir sahtekârlığın, teknik aksaklığın veya diğer faktörlerin Aktivitenin bütünlüğünü veya uygunsuz işleyişini etkilemesi halinde, bu Aktiviteyi veya herhangi bir kısmını iptal etme, askıya alma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Feshedildiği takdirde, Sponsor kendi takdiriyle, bu tür eyleme kadar alınmış olan tüm şüphe duyulmayan, uygun veya Sponsor tarafından başka şekillerde adil ve uygun olduğu değerlendirilen girişler arasında uygun olan ödül kazananları belirleyebilir. Yönetici, kendi takdiriyle, (a) Aktivitenin giriş sürecini veya işleyişini değiştirdiğini, (b) bu Resmi Kuralların veya herhangi bir diğer tanıtımın hilafına hareket ettiğini veya (c) dürüst olmayan, sahtekar, sportmenliğe aykırı veya bozucu bir şekilde hareket ettiğini tespit ettiği herhangi bir bireyi diskalifiye etme ve tüm ilişkili girişleri geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Önceki çözüm hiçbir şekilde Sponsoru haklarını korumak amacıyla bu tür bireylere karşı yasal veya diğer işlemleri başlatma konusunda sınırlamamaktadır. Sponsorun belirli bir şart altında bu Resmi Kuralların herhangi bir hükmünü uygulamaması, bu hükümden feragatini teşkil etmemektedir.
  • İbra ve Tazminat. Aktiviteye katılmak suretiyle İbra Edilen Tarafları ibra etmekte ve İbra Edilen Taraflara ve Aktivitenin geliştirilmesi, üretimi ve/veya yönetimi ile ilişkili diğer kişi veya tüzel kişilere mal zararı, kişisel zarar (duygusal stres dahil) ve/veya ölüm dahil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Aktiviteye, Aktivite ile ilgili herhangi bir faaliyete katılmaktan kaynaklana her türlü zarar, hasar, kayıp, yaralanma, masraf, ücret ve harcamayı ve tanıtım hakları, hakaret veya özel hayatın gizliliğine müdahale ve mal teslimine dayanan her türlü talep ve davayı tazmin etmeyi, onları savunmayı ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul etmektesiniz.

  MÜCBİR SEBEPLER: Herhangi bir nedenle, Aktivite (veya herhangi bir kısmı) Sponsorun kendi takdiriyle Aktivitenin (veya herhangi bir kısmının) yönetimini, güvenliğini, tarafsızlığını, bütünlüğünü veya uygun işleyişini bozan veya etkileyen bilgisayar virüsü, yazılım hatası, sistem arızası, kurcalama, yetkisiz müdahale, sahtekârlık, teknik arızalar, yangın, sel, deprem, fırtına veya diğer doğal felaket, isyan, grev, terörist faaliyeti, sivil karışıklık, resmi yönetmelik veya Sponsorun kendi kontrolü dışındaki diğer nedenlerden dolayı planlanan şekilde yürütülememesi halinde, Sponsor tarafından kendi takdiriyle belirlenen şekilde Aktiviteyi iptal etme, feshetme, değiştirme veya askıya alma ya da sonrasında adil, eşit ve bu Resmi Kurallar doğrultusunda olacak şekilde bu tür etkilenen Aktivite için alınan en erken gönderilmiş girişler arasından veya başka bir şekilde etkilenen Aktivite çekilişi için ödül kazanan(lar)ını seçerek müteakiben kendi takdiriyle Aktiviteyi yürütme hakkını saklı tutar.

  İHTİLAFLAR: Kanunen yasaklanan durumlar haricinde aşağıdaki hususları kabul ediyorsunuz: (a) Aktivite veya verilen herhangi bir ödülden doğan veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar, hak talepleri ve davalar herhangi bir şekilde grup davasına başvurulmaksızın münferiden çözümlenecektir; (b) tüm hak talepleri, ABD Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan eyalet veya federal mahkemelerde çözümlenmelidir; (c) ve tüm hak talepleri, muhakemeler ve ödüller bu Aktiviteye girişle ilişkili masraflar dâhil ancak hiçbir durumda avukatlık ücretleri dâhil olmamak üzere fiilen cepten yapılan masraflarla sınırlı olacaktır ve (d) aksi yasaklanmadığı müddetçe, hiçbir şart altında dolaylı, cezai, tesadüfi ve sonuç niteliğindeki zararlar için ödül almanıza izin verilmeyecek ve her hangi bir çeşitten tazminat (fiili cepten yapılan harcamalar dışında) ve tazminatı arttırma veya yükseltme hakkınız yoktur ve tüm bu haklardan feragat ediyorsunuz. Bu Resmi Kuralların veya Aktiviteyle bağlantılı olarak sizin ve Sponsorun haklarının ve yükümlülüklerinin yapısına, geçerliliğine, yorumlamasına ve yürütülebilirliğine ilişkin tüm sorunlar ve sorular, ABD Kaliforniya Eyaleti dışında herhangi bir yargı yetkisi alanının kanunlarının uygulanmasına neden olacak hukukun seçimini veya devletler özel hukuku kurallarını yürürlüğe girmesine yol açmaksızın Kaliforniya Eyaleti kanunları doğrultusunda yönetilecek ve yorumlanacaktır.

  AB’DE İKAMET EDENLER İÇİN UYARI: Kişisel verileriniz Birleşik Devletler’e aktarılacaktır. Veri toplanmasına ve işlenmesine ilişkin AB kanunları uyarınca, AB’de yaşayan bir kişi olarak, kişisel verilerinize erişme, bunları değiştirme ve geri çekme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, belirli şartlar altında verilerin toplanmasına itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmak için aşağıdaki adrese yazabilirsiniz: Udemy Legal Department, Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 ABD. Veri kontrolörü ve veri alıcı Sponsordur. Veriniz Avrupa Birliği dışına aktarılacaktır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://www.udemy.com/terms/privacy adresine başvurun.

  Makaleyi Oku