• Jak używać skrótów klawiaturowych

  Podczas nauki na Udemy możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych, aby sprawniej poruszać się po kursie. Ten artykuł opisuje, jak używać tych skrótów w odtwarzaczu kursów.

  Uwaga: w razie problemów z działaniem skrótów kliknij film i spróbuj ponownie. Jeżeli problemy będą nadal występować, zajrzyj do naszego artykułu na temat rozwiązywania problemów z odtwarzaniem filmów

  Jak używać skrótów klawiaturowych

  Ze skrótów klawiaturowych można korzystać podczas oglądania wykładów wideo w odtwarzaczu kursów. 

  Listę skrótów znajdziesz niżej. Można je także wyświetlić, klikając ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym dolnym rogu odtwarzacza kursów. 

  • Pauza/odtwarzanie: spacja
  • Wolniej: Shift i strzałka w lewo
  • Szybciej: Shift i strzałka w prawo
  • Tryb pełnoekranowy: F
  • Zamknij tryb pełnoekranowy: Esc
  • Dodaj notatkę: B
  • 5 sekund wstecz: strzałka w lewo
  • 5 sekund do przodu: strzałka w prawo
  • Głośniej: strzałka w górę
  • Ciszej: strzałka w dół
  • Wycisz: M
  • Skróty klawiaturowe: ? (znak zapytania)

  keyboard_shortcuts.jpg

  Przeczytaj artykuł
 • Jak tworzyć notatki i ich używać (w przeglądarce)

  Notatki pozwalają szybko i łatwo zaznaczyć ważne fragmenty wykładu bez zamykania odtwarzacza kursów, aby powrócić do nich w przyszłości. W tym artykule wyjaśniono, jak poczas korzystania z kursu w przeglądarce dodawać notatki do wykładów w ramach kursu i później uzyskiwać do nich dostęp.

  Kto może wyświetlać notatki

  Chociaż widzisz, w jakich miejscach kursu inni uczestnicy robili notatki, to wyświetlać możesz jedynie tekst tych notatek, które zostały utworzone przez Ciebie.  Instruktorzy oraz pozostali uczestnicy kursu nie mogą zobaczyć, kto utworzył notatkę ani co ona zawiera. 

  Dodawanie notatki do wykładu

  Jeżeli chcesz dodać notatkę w wybranym miejscu wykładu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Jeśli chcesz dodać notatkę w wybranym punkcie wykładu, kliknij kartę Notatki na dole ekranu.  W trakcie oglądania wykładu wideo możesz dodawać notatki za pomocą skrótu klawiaturowego „b” lub „n”.

  how_to_access_notes.jpg

  Aby dodać notatkę, gdy oglądasz kurs w trybie pełnoekranowym, wybierz ikonę notatki na dole odtwarzacza kursów. 

  notes_in_screen.png

  2. Jeśli chcesz zrobić dłuższą notatkę, wpisz ją w pole i wciśnij Enter, by ją zapisać. Notatka może mieć maksymalnie 1000 znaków. Jeśli chcesz zrobić notatkę bez tekstu, po prostu kliknij Enter lub wybierz Zapisz notatkę.

  save_notes.jpg

  3. Notatka będzie oznaczona żółtym paskiem. Punkty, w których inni uczestnicy dodali notatki, będą oznaczone niebieskimi paskami (uwaga: treść notatki nie będzie widoczna dla innych uczestników).

  Dostęp do notatek

  Dostęp do notatek uzyskasz, wybierając kartę Notatki w odtwarzaczu kursów. Na tej karcie możesz filtrować notatki według wykładów, kursów lub daty dodania. Na karcie znajdziesz wszystkie notatki z danego kursu. Aby przejść bezpośrednio do momentu, w którym dodano notatkę do kursu, kliknij notatkę, którą chcesz wyświetlić. Przeniesiesz się bezpośrednio do tego miejsca w odtwarzaczu wykładów.

  Możesz również przejść bezpośrednio do dowolnego punktu wykładu z dodaną przez siebie notatką, klikając odpowiedni żółty pasek w odtwarzaczu kursów. 

  Edytowanie i usuwanie notatek

  Aby edytować tekst notatki, wykonaj następujące czynności:

  1. Znajdź notatkę, którą chcesz edytować, za pomocą karty Notatki w interfejsie uczestnictwa w kursach
  2. Wybierz ikonę edycji w prawym górnym rogu notatki
  3. Wpisz nowy tekst i wciśnij Enter

  edit_and_delete_notes.jpg

  Jeśli chcesz usunąć notatkę, wybierz ikonę kosza w jej prawym górnym rogu.

  Widoczność

  Chociaż widzisz, w jakich miejscach kursu inni uczestnicy robili notatki, to wyświetlać możesz jedynie tekst tych notatek, które zostały utworzone przez Ciebie.

  Przeczytaj artykuł
 • Oznaczanie wykładów jako ukończonych oraz usuwanie tego oznaczenia

  Wykłady są automatycznie oznaczane jako ukończone po obejrzeniu ich w całości, ale jeżeli zachodzi potrzeba ręcznego oznaczenia wykładu jako ukończonego, można to łatwo zrobić.

  Z tego artykułu dowiesz się, jak zaznaczać lub odznaczać wykłady jako ukończone, gdy korzystasz z przeglądarki.

  Wykłady oznaczone jako ukończone

  Ukończone wykłady mają w odtwarzaczu kursów symbol zaznaczenia przy tytule. Kiedy wykład nie jest oznaczony jako ukończony, kwadrat jest pusty.

  Jak zaznaczać wykłady jako ukończone, gdy korzystasz z przeglądarki

  Aby oznaczyć wykład jako ukończony, wykonaj poniższe czynności

  1. Najedź kursorem na program kursu, który znajduje się po prawej stronie odtwarzacza kursu
  2. Kliknij wykład, który chcesz oznaczyć jako ukończony
  3. Kliknij pusty kwadrat obok wykładu

  click_on_the_square_to_mark.jpg

  Usuwanie oznaczenia wykładu jako ukończonego

  Jeżeli omyłkowo oznaczyłeś/oznaczyłaś wykład jako ukończony lub chcesz ponownie odtworzyć wykład i w związku z tym zależy Ci na zmianie jego stanu na „nieukończony”, możesz oznaczyć wykład jako nieukończony. W tym celu wykonaj czynności opisane powyżej, tym razem jednak klikając istniejący symbol zaznaczenia, aby go usunąć.

  Gdy zadanie zostanie zaznaczone jako ukończone, nie można tego cofnąć.

  Przeczytaj artykuł
 • Wprowadzanie kodu wbudowanego i bloków kodu do sekcji pytań i odpowiedzi

  Jeżeli platforma Udemy służy Ci do doskonalenia umiejętności programowania, możesz chcieć udostępnić swój kod za pomocą funkcji Pytania i odpowiedzi w celu uzyskania opinii zwrotnej lub pomocy. Funkcja ta umożliwia dodanie podświetlenia składni bloków kodu i kodu wbudowanego, co sprawia, że kod jest łatwiejszy do odczytania i zrozumienia.

  Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności.

  Zaznaczanie bloków kodu w sekcji pytań i odpowiedzi

  1. Bloki kodu służą do zaznaczania kilku linii kodu.
  2. Przejdź do pola pytań i odpowiedzi, w którym chcesz wprowadzić blok kodu.
  3. Jeżeli chcesz dołączyć kod do pytania, najpierw wpisz pytanie. Następnie kliknij Zadaj nowe pytanie.
  4. Wprowadź blok kodu, który chcesz dołączyć, i zaznacz go.
  5. Kliknij ikonę kodu wbudowanego na pasku narzędzi.
  6. Teraz kliknij Opublikuj pytanie lub Dodaj odpowiedź.
  7. Kod zostanie wyraźnie zaznaczony!

  enter_inline_codes_and_code_blocks.jpg
  Zaznaczanie kodu wbudowanego w sekcji pytań i odpowiedzi

  Kod wbudowany jest bardzo przydatny, gdy trzeba podświetlić krótki fragment kodu (np. definicję funkcji lub nazwę zmiennej) w obrębie paragrafu.

  1. Przejdź do pola pytań i odpowiedzi, w którym chcesz dodać kod.
  2. Jeżeli chcesz dołączyć kod do pytania, najpierw wpisz pytanie. Następnie kliknij Zadaj nowe pytanie.
  3. Wpisz, co chcesz powiedzieć.
  4. Wybierz kod, który chcesz zaznaczyć.
  5. Kliknij ikonę kodu wbudowanego na pasku narzędzi.
  6. Kliknij Opublikuj pytanie lub Dodaj odpowiedź.
  7. Kod wbudowany zostanie wyraźnie zaznaczony.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu korzystania z sekcji pytań i odpowiedzi, przeczytaj ten artykuł.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zadawać pytania dotyczące kursu

  Jeżeli zechcesz zadać pytanie dotyczące kursu, którego jesteś uczestnikiem, ten artykuł pomoże Ci szybko poszukać odpowiedzi w sekcji pytań i odpowiedzi lub zwrócić się bezpośrednio do instruktora. 

  Uwaga: 

  • Wiadomości bezpośrednie ani pytania i odpowiedzi nie są dostępne w przypadku zapisu na kurs bezpłatny
  • Funkcja wiadomości bezpośrednich nie jest dostępna w aplikacji mobilnej Udemy.
  • Tylko uczestnicy zapisani na kurs mogą wysyłać do instruktora prowadzącego płatny kurs wiadomości bezpośrednie (jeżeli opcja ta jest włączona).
  • Nie możesz znaleźć zakupionego kursu? Przejrzyj instrukcje znajdowania brakującego kursu.

  Jak korzystać z sekcji pytań i odpowiedzi

  W sekcji pytań i odpowiedzi możesz wyświetlać odpowiedzi, które instruktor lub asystent naukowy udzielili na pytania uczestników kursu, a także Wyróżnione pytania wybrane lub utworzone w ramach tego kursu. Możesz też zadać własne pytanie, jeśli nie widzisz nigdzie potrzebnej Ci odpowiedzi.

  Aby otworzyć sekcję pytań i odpowiedzi, kliknij odpowiednią ikonę pod odtwarzaczem kursów.

  q_a_tab_21.png

  Następnie skorzystaj z opcji Wyszukaj wszystkie pytania do kursu i wpisz swoje pytanie. Jeśli ktoś zadał je wcześniej, odpowiedź pojawi się poniżej. Zostaną wyświetlone również pytania i odpowiedzi zawierające słowa użyte w wyszukiwaniu.

  q_a.png

  Możesz też użyć filtrów poniżej paska wyszukiwania, by spróbować znaleźć interesujące Cię informacje.

  Jeżeli Twojego pytania związanego z treścią kursu jeszcze nie zadano, zobaczysz prośbę o wpisanie tego pytania i przesłanie go do sekcji pytań i odpowiedzi. 

  Aby zadać nowe pytanie, musisz wpisać tekst w polu tytuł, by aktywować przycisk opublikuj.

  question_title_Q_A.png

  Dostępność instruktora

  Zadając pytanie, sprawdź, czy instruktor prowadzący dany kurs podał informacje o swojej dostępności oraz o tym, w jakim czasie możesz spodziewać się odpowiedzi. 

  Obserwowanie pytań i udzielonych odpowiedzi

  Korzystając z sekcji pytań i odpowiedzi, możesz nadawać priorytety obserwowanym pytaniom i odpowiedziom. Służy do tego opcja Obserwuj odpowiedzi. Gdy uczestnik lub instruktor opublikuje odpowiedź, otrzymasz od nas powiadomienie.

  Aby przestać obserwować dany wątek, kliknij Obserwujesz odpowiedzi.

  Edytowanie lub usuwanie pytań i komentarzy

  Jeżeli chcesz zmienić zadane pytanie lub wstawiony komentarz, kliknij wielokropek w prawej górnej części swojego postu.

  Pytanie może usunąć tylko instruktor danego kursu lub uczestnik, który je zadał.

  edit_or_delete_a_question.jpg

  Jak wysłać wiadomość do instruktora kursu

  Zwykle najszybszym sposobem uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z kursem jest skorzystanie z sekcji pytań i odpowiedzi.Jednak jeśli instruktor płatnego kursu włączył wiadomości bezpośrednie, zapisani uczestnicy mogą wysłać mu wiadomość, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  1. Otwórz stronę Wiadomości (możesz na nią także wejść z rozwijanego menu, które pojawi się, gdy klikniesz swoje inicjały lub zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu strony).
  2. Kliknij Utwórz.
  3. Podaj nazwisko instruktora oraz treść wiadomości.
  4. Kliknij Wyślij.

  Dostęp do wiadomości bezpośrednich możesz też uzyskać, klikając Przegląd pod odtwarzaczem kursu, przewijając w dół do profilu instruktora i klikając jego nazwisko.

  Właścicielami kursów są ich instruktorzy i to oni nimi zarządzają. W związku z tym Udemy nie ma wpływu na czas oczekiwania na odpowiedź ani wiedzy o tym, kiedy ona zostanie udzielona.

  Jak wspomnieliśmy wcześniej, instruktorzy mogą wyłączyć wiadomości bezpośrednie.

  send_instructor_message.png

  Masz pytanie o kurs, którego nie jesteś uczestnikiem?

  Jeżeli nie jesteś uczestnikiem danego kursu, ale chcesz się o nim dowiedzieć czegoś więcej, możesz przejrzeć opinie i recenzje uczestników. 

  Przeczytaj artykuł
 • Jak korzystać z napisów i transkrypcji (w przeglądarce)

  Jeżeli kurs, w którym uczestniczysz, ma napisy, z tego artykułu dowiesz się, jak możesz je włączyć i wyłączyć, korzystając z Udemy w przeglądarce. Artykuł zawiera też informcje o tym, jak używać funkcji transkrypcji, aby móc czytać to, co mówi instruktor.

  Jeżeli kurs ma napisy, ten artykuł wyjaśnia, jak możesz je włączyć i wyłączyć, korzystając z Udemy w przeglądarce. Dowiesz się też z niego, jak używać funkcji transkrypcji, aby móc czytać to, co mówi instruktor.

  Włączanie i wyłączanie napisów

  Jeśli dla wykładu są dostępne napisy, w prawym dolnym rogu okna odtwarzacza kursów w przeglądarce jest widoczna ikona napisów. Ustaw kursor na tej ikonie i wybierz język napisów. Aby wyłączyć napisy, wybierz opcję Wyłącz.

  Turning_Subtitles_On_or_Off.jpg

  Możesz także dostosować rozmiar czcionki i krycie tła napisów, klikając pozycję Ustawienia napisów. Następnie kliknij pozycję Rozmiar czcionki lub Nieprzezroczystość tła, aby dostosować ustawienia, które chcesz zobaczyć. Napisy mogą również być wyświetlane pod filmem — odpowiednia opcja jest dostępna w ich ustawieniach.

  captions_settings.png

  Jak ustalany jest język napisów

  Jeśli w ustawieniach konta masz wybrany język inny niż angielski, automatycznie będą wyświetlane napisy w tym języku. Jeśli jednak napisy w języku wybranym dla konta nie będą dostępne, pojawią się napisy w języku angielskim.

  W dowolnym momencie można wyłączyć napisy, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Włączanie/wyłączanie napisów powyżej. Spowoduje to wyłączenie napisów we wszystkich kursach, do których są one dostępne.

  Jak korzystać z transkrypcji do kursu

  Funkcja Transkrypcje jest kolejnym sposobem na odczyt tekstu wypowiedzi instruktorów w trakcie trwania kursu. Ponadto transkrypcje mogą ułatwić dotarcie do odpowiedniej zawartości — wszystko dzięki temu, że po tekście wypowiedzi instruktora bez problemu można się przemieszczać.

  Szybki dostęp do funkcji transkrypcji można uzyskać poprzez kliknięcie opcji Transkrypcje w dolnej części odtwarzacza kursu. 

  transcript_icon.png

  Po kliknięciu opcji Transkrypcje tekst wypowiedzi instruktora zostanie wyświetlony w prawym panelu ekranu. Transkrypcje będą dostępne w języku, który wybrano w przypadku napisów.

  Bieżące zdanie zostanie podświetlone. Następnie tekst będzie automatycznie przewijany w miarę trwania wypowiedzi instruktora. Poprzez kliknięcie określonego zdania można przejść do dowolnego fragmentu wykładu — przed bieżącą wypowiedzią lub po niej.

  transcript_panel.png

  Jak zgłaszać problemy z napisami

  Jeśli napotkasz problemy z napisami, poinformuj nas o tym fakcie za pomocą opcji Zgłoś problem techniczny, dostępnej po kliknięciu ikony koła zębatego w prawym dolnym rogu.

  Przeczytaj artykuł
 • Pobieranie zasobów kursowych

  Wielu instruktorów dołącza do swoich wykładów dodatkowe zasoby, takie jak pliki PDF, szablony projektów czy kod źródłowy, aby uatrakcyjnić naukę w ramach kursu. Zasoby te można szybko pobierać na komputer, aby je wyświetlić. 

  Jeśli szukasz informacji o tym, jak uzyskać dostęp do zasobów w aplikacji mobilnej Udemy, znajdziesz je w poniższych artykułach:

  Jak pobierać zasoby kursowe

  1. Jeśli do wykładu dołączone są dodatkowe zasoby do pobrania, po prawej stronie odtwarzacza kursu zobaczysz ikonę folderu.

  resources_folder.png

  2. Gdy klikniesz na ikonę folderu, wyświetli się nazwa zasobu do pobrania. 

  resources_title.png

  3. Kliknij nazwę zasobu, aby pobrać i otworzyć plik na swoim urządzeniu.

  Nie możesz znaleźć zasobu? A może wystąpił problem z zasobem?

  Jeśli nie możesz znaleźć zasobu lub masz z nim problem, zalecamy skontaktowanie się z instruktorem. Instruktorzy są właścicielami treści swoich kursów i zarządzają nimi, dlatego to oni pomogą Ci najlepiej.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zmieniać jakość filmów w kursach

  Z tego artykułu dowiesz się, jak zmienić jakość filmów wyświetlanych podczas kursu. Udemy automatycznie optymalizuje rozdzielczość filmu na podstawie prędkości Twojego połączenia z internetem, ale możesz zmienić to ustawienie w dowolnym momencie. 

  Zmienianie jakości filmów

  Po otworzeniu odtwarzacza kursów jakość filmów możesz zmienić, klikając ikonę Ustawienia (koło zębate) i wybierając inną rozdzielczość.

  Wystąpiły problemy?

  Jeśli masz wolne połączenie z internetem, spróbuj obniżyć jakość filmu z wykładem. 

  Zobacz, jakie jeszcze kroki możesz podjąć, aby rozwiązać problemy z odtwarzaniem filmów.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zmieniać prędkość odtwarzania filmów w kursie

  Z tego artykułu dowiesz się, jak podczas kursów zwiększać i zmniejszać prędkość odtwarzania filmów z wykładem w przeglądarce.

  Jak zmienić prędkość odtwarzania filmu

  Po otworzeniu odtwarzacza kursów kliknij ikonę prędkości odtwarzania filmu w lewym dolnym rogu i wybierz inną prędkość.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak pobierać wykłady na komputer (jeśli funkcja ta jest włączona)

  Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, czy funkcja pobierania została dla danego wykładu włączona, a jeśli tak, to jak pobrać ten wykład na komputer.

  Uwaga

  • Dowiedz się więcej o Udemy i o tym, jak zacząć brać udział w kursach online.
  • Wykłady do kursów można pobierać do oglądania offline w aplikacji mobilnej Udemy. Więcej informacji zawierają te artykuły:

  Kwalifikowanie się wykładu

  Ze względu na środki bezpieczeństwa stosowane na platformie możliwość pobierania filmu z wykładem na komputer może nie być dostępna we wszystkich kursach.

  Jak pobrać wykład

  Aby sprawdzić, czy można pobrać wykład, ustaw kursor na ikonie koła zębatego w prawym dolnym rogu odtwarzacza wykładów.

  Jeżeli opcja Pobierz wykład nie jest wyszarzona, możesz pobrać wykład na komputer, klikając to polecenie.

  download_a_lecture.jpg

  Rozdzielczość pobranych filmów

  Rozdzielczość pobranych filmów będzie taka, jaka została ustawiona podczas przeglądania danego kursu na stronie Udemy.com. Jeżeli na przykład oglądasz wideo w rozdzielczości 720p, to filmy pobrane na komputer stacjonarny czy laptopa będą miały taką właśnie rozdzielczość. 

  Pobieranie filmów trwa zbyt długo

  Jeżeli dany wykład można pobrać na komputer, ale pobranie filmu trwa zbyt długo, sprawdź  prędkość swojego połączenia z internetem. Jeżeli internet działa zbyt wolno (z prędkością mniejszą niż 5 Mbps), spróbuj skorzystać z następujących rozwiązań:

  • Obniż jakość filmów  z danego wykładu, aby rozmiar pliku, który pobierasz, był mniejszy (patrz wyżej).
  • Ponownie uruchom modem lub router, aby sprawdzić, czy spowoduje to polepszenie jakości połączenia z internetem.
  • Spróbuj pobierać filmy w momentach, gdy masz lepsze połączenie z internetem.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Jak używać odtwarzacza kursów i rozpocząć kurs

  Po zapisaniu się na kurs Udemy możesz szybko i łatwo rozpocząć naukę. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpocząć kurs i jak dostosowywać ustawienia odtwarzacza w trakcie trwania kursu.

  Spis treści:

  Rozpoczynanie wykładu w ramach kursu

  Aby rozpocząć naukę po zapisaniu się na kurs, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się na swoje konto Udemy i kliknij Moje szkolenia w prawym górnym rogu strony.

  my_learning.jpg

  2. Kliknij ikonę kursu, by wybrać kurs, który chcesz rozpocząć.

  3. W odtwarzaczu kursów rozpocznie się pierwszy wykład.

  course_player.jpg

  Gdy wrócisz do rozpoczętego wcześniej kursu, będzie on odtwarzany od miejsca, w którym przerwano oglądanie.

  Przeglądanie programu kursu

  Możesz przeglądać program kursu w sekcji Treść kursu. Przesuń kursor, aby przewinąć wykłady lub inne elementy kursu (takie jak test czy test praktyczny). Aby je rozpocząć, kliknij je. 

  course_curriculum.jpg

  Z poziomu programu kursu możesz także uzyskiwać dostęp do dołączonych do wykładów materiałów do pobrania. 

  Aktualizowanie ustawień kursu

  Aby uzyskać dostęp do różnych ustawień kursu, kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym dolnym rogu odtwarzacza kursów (patrz ilustracja poniżej).

  course_player_settings.jpg

  Zmienianie jakości obrazu

  Dowiedz się, jak zmieniać ustawienia jakości obrazu

  Włączanie i wyłączanie automatycznego odtwarzania

  Odtwarzacz kursów Udemy zawiera funkcję autoodtwarzania, dzięki której kolejny wykład jest odtwarzany automatycznie. Autoodtwarzanie jest domyślnie włączone. Jeżeli wolisz samodzielnie włączać kolejne wykłady, kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate), a następnie Autoodtwarzanie, aby wyłączyć tę funkcję.

  Jeśli w przyszłości ponownie zechcesz włączyć funkcję autoodtwarzania, wykonaj czynności opisane powyżej (tym razem włączając Autoodtwarzanie).

  Zmienianie prędkości odtwarzania filmu

  Dowiedz się, jak zmienić prędkość odtwarzania filmu w odtwarzaczu kursów.

  Oglądanie w trybie pełnoekranowym

  Aby obejrzeć wykład w trybie pełnoekranowym, kliknij ikonę tego trybu w prawym dolnym rogu odtwarzacza kursów.

  watch_full_screen_mode.jpg

  Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, naciśnij klawisz ESC lub kliknij ikonę pełnego ekranu. Odtwarzacz wróci do pierwotnego rozmiaru.

  Powiększanie ekranu

  Aby obejrzeć wykład na powiększonym, ale nie pełnym ekranie, kliknij Powiększ w prawym dolnym rogu.

  expanding_the_screen.jpg

  Skróty klawiaturowe

  Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do skrótów klawiaturowych i ich używać.

  Przeczytaj artykuł