• Jak tworzyć i wykorzystywać zakładki

  Funkcja Zakładki to szybki i prosty sposób zaznaczania ważnych fragmentów wykładu, aby powrócić do nich w przyszłości. W tym artykule wyjaśniono, jak dodawać Zakładki do wykładów w ramach kursu i później uzyskiwać do nich dostęp.

  Dodawanie zakładki do wykładu

  Jeżeli chcesz dodać zakładkę w wybranym miejscu wykładu, wykonaj poniższe działania:

  1. Jeśli chcesz dodać zakładkę w wybranym punkcie wykładu, kliknij przycisk Dodaj zakładkę na dole ekranu.

  add_bookmark_icon.png

  2. Jeśli chcesz wprowadzić opis zakładki, wpisz go i kliknij przycisk Enter, aby zapisać. Opis zakładki może mieć długość do 140 znaków. Jeśli chcesz utworzyć zakładkę bez opisu, kliknij Enter.

  bookmark_comment.png

  3. Zakładka będzie oznaczona żółtym paskiem, jak pokazano poniżej. Punkty dodane do zakładek przez innych uczestników będą oznaczone niebieskimi paskami (uwaga: opis Twojej zakładki nie będzie widoczny dla innych uczestników).

  bookmark_location.png

  Dostęp do zakładek

  Aby przejść bezpośrednio do punktu kursu dodanego do zakładek, kliknij zakładkę, którą chcesz zobaczyć, a zostaniesz przeniesiony(-a) do tego punktu w odtwarzaczu wykładów.

  Możesz również przejść bezpośrednio do dowolnego punktu wykładu dodanego do zakładek, klikając odpowiedni żółty pasek w odtwarzaczu kursów. Listę zakładek można również otworzyć, klikając „Zakładki” pod odtwarzaczem kursu.

  bookmarks_below.png

  Edytowanie i usuwanie zakładek

  Aby edytować opis zakładki, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do wykładu zawierającego zakładkę, którą chcesz zmienić
  2. Przesuń kursor nad zakładkę, którą chcesz edytować
  3. Kliknij pole opisu
  4. Wpisz nowy tekst i kliknij Enter

  Jeśli chcesz usunąć zakładkę, przesuń kursor nad opis zakładki i kliknij ikonę kosza.

  delete_bookmark.png

  Przeczytaj artykuł
 • Resetowanie postępu kursu

  Jeżeli chcesz ponownie otworzyć i odbyć już ukończony kurs, możesz skorzystać z opcji Zresetuj postęp. Opcja Zresetuj postęp natychmiast oznacza każdy ukończony wykład i test jako nieukończony. Nie są jednak usuwane komentarze zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi ani wstawione zakładki.

  Jeżeli chcesz oznaczyć konkretny wykład (lub usunąć jego oznaczenie) zamiast resetować cały kurs, zapoznaj się z tym artykułem.

  Aby zresetować postęp kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do odtwarzacza kursów.

  2. Kliknij Twoje postępy w prawym górnym rogu odtwarzacza kursów.

  3. Kliknij Zresetuj postęp. Pojawi się pytanie, czy chcesz kontynuować.

  4. Kliknij OK

  reset_course_progress.png

  Pamiętaj: Operacja resetowania postępu kursu jest nieodwracalna. Znikną wszystkie oznaczenia ukończenia wykładów, testów i samego kursu. Po ukończeniu kursu i otrzymaniu certyfikatu jego ukończenia zachowasz dostęp do kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Oznaczanie wykładów jako ukończonych oraz usuwanie tego oznaczenia

  Wykłady są automatycznie oznaczane jako ukończone po obejrzeniu ich w całości, ale jeżeli zachodzi potrzeba ręcznego oznaczenia wykładu jako ukończonego, można to łatwo zrobić.

  Poniżej przedstawiamy informacje na temat oznaczania wykładu jako ukończonego i usuwania tego oznaczenia.

  Wykłady oznaczone jako ukończone

  Ukończone wykłady mają w odtwarzaczu kursów symbol zaznaczenia przy tytule. Kiedy wykład nie jest oznaczony jako ukończony, kwadrat jest pusty.

  Oznaczanie wykładu jako ukończonego

  Aby oznaczyć wykład jako ukończony, wykonaj poniższe czynności

  1. Najedź kursorem na program kursu, który znajduje się po prawej stronie odtwarzacza kursu
  2. Kliknij wykład, który chcesz oznaczyć jako ukończony
  3. Kliknij pusty kwadrat obok wykładu

  how_to_mark_lecture_as_complete.png

  Oznaczanie wykładu jako ukończonego z obszaru nawigacji po programie nauczania

  Wykład można oznaczyć jako ukończony także w obszarze nawigacji po programie nauczania (w odtwarzaczu wideo).

  1. Przejdź do wykładu w ramach kursu ze strony Moje kursy lub z pulpitu kursu.
  2. Kliknij wielokropek w menu programu nauczania w lewym górnym rogu okna odtwarzacza wideo.
  3. Kliknij sekcję kursu zawierającą wykład, który chcesz oznaczyć jako ukończony.
  4. Kliknij puste kółko obok wykładu.


  mark_lecture_2.png

  Usuwanie oznaczenia wykładu jako ukończonego

  Jeżeli omyłkowo oznaczyłeś/oznaczyłaś wykład jako ukończony lub chcesz ponownie odtworzyć wykład i w związku z tym zależy Ci na zmianie jego stanu na „nieukończony”, możesz oznaczyć wykład jako nieukończony. W tym celu wykonaj czynności opisane powyżej, tym razem jednak klikając istniejący symbol zaznaczenia, aby go usunąć.

  Gdy zadanie zostanie zaznaczone jako ukończone, nie można tego cofnąć.

  Przeczytaj artykuł
 • Wprowadzanie kodu wbudowanego i bloków kodu do sekcji pytań i odpowiedzi

  Jeżeli platforma Udemy służy Ci do doskonalenia umiejętności programowania, możesz chcieć udostępnić swój kod za pomocą funkcji Pytania i odpowiedzi w celu uzyskania opinii zwrotnej lub pomocy. Funkcja ta umożliwia dodanie podświetlenia składni bloków kodu i kodu wbudowanego, co sprawia, że kod jest łatwiejszy do odczytania i zrozumienia.

  Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności.

  Zaznaczanie bloków kodu w sekcji pytań i odpowiedzi

  1. Bloki kodu służą do zaznaczania kilku linii kodu.
  2. Przejdź do pola pytań i odpowiedzi, w którym chcesz wprowadzić blok kodu.
  3. Jeżeli chcesz dołączyć kod do pytania, najpierw wpisz pytanie. Następnie kliknij Zadaj nowe pytanie.
  4. Wprowadź blok kodu, który chcesz dołączyć, i zaznacz go.
  5. Kliknij ikonę kodu wbudowanego na pasku narzędzi.
  6. Teraz kliknij Opublikuj pytanie lub Dodaj odpowiedź.
  7. Kod zostanie wyraźnie zaznaczony!

  coding.png
  Zaznaczanie kodu wbudowanego w sekcji pytań i odpowiedzi

  Kod wbudowany jest bardzo przydatny, gdy trzeba podświetlić krótki fragment kodu (np. definicję funkcji lub nazwę zmiennej) w obrębie paragrafu.

  1. Przejdź do pola pytań i odpowiedzi, w którym chcesz dodać kod.
  2. Jeżeli chcesz dołączyć kod do pytania, najpierw wpisz pytanie. Następnie kliknij Zadaj nowe pytanie.
  3. Wpisz, co chcesz powiedzieć.
  4. Wybierz kod, który chcesz zaznaczyć.
  5. Kliknij ikonę kodu wbudowanego na pasku narzędzi.
  6. Kliknij Opublikuj pytanie lub Dodaj odpowiedź.
  7. Kod wbudowany zostanie wyraźnie zaznaczony.

  Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami tutaj. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu korzystania z sekcji pytań i odpowiedzi, przeczytaj ten artykuł.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Jak korzystać z sekcji pytań i odpowiedzi

  Każdy płatny kurs Udemy zawiera sekcję pytań i odpowiedzi, z poziomu której można zadawać instruktorowi pytania związane z danym kursem. Ta sekcja pozwala wygodnie przeglądać odpowiedzi instruktora, zadawać własne pytania, a także czytać komentarze uczestników kursu i na nie odpowiadać.

  Funkcja pytań i odpowiedzi nie jest dostępna na kursach bezpłatnych.

  Jak zadać pytanie z poziomu odtwarzacza kursu

  Jeżeli chcesz o coś zapytać podczas oglądania lub czytania wykładu, możesz skorzystać z sekcji pytań i odpowiedzi, klikając ikonę pytań i odpowiedzi pod odtwarzaczem kursu.

  Q_A.png

  Następnie skorzystaj z opcji Wyszukaj wszystkie pytania do kursu i wpisz swoje pytanie. Jeśli ktoś zadał je wcześniej, odpowiedź pojawi się poniżej. Zostaną wyświetlone również pytania i odpowiedzi zawierające słowa użyte w wyszukiwaniu.

  q_a.png

  Jeżeli Twojego pytania związanego z kursem nikt dotychczas nie zadał, zobaczysz prośbę o wpisanie pytania i przekazanie go do sekcji pytań i odpowiedzi. Aby móc zadać nowe pytanie, musisz wpisać tekst w polu tytuł, aby aktywować przycisk publikacji.

  question_title_Q_A.png

  Jeżeli instruktor prowadzący kurs podał informacje o swojej dostępności oraz o tym, w jakim czasie możesz spodziewać się odpowiedzi na zadane pytanie, pojawią się one poniżej.

  Obserwowanie pytań i udzielonych odpowiedzi

  Korzystając z sekcji pytań i odpowiedzi, możesz nadawać priorytety obserwowanym pytaniom i odpowiedziom. Służy do tego opcja Obserwuj odpowiedzi. Gdy uczestnik lub instruktor opublikuje odpowiedź, otrzymasz od nas powiadomienie.

  Aby przestać obserwować dany wątek, kliknij Obserwujesz odpowiedzi.

  Dodatkowe filtry wyszukiwania

  Podczas wyszukiwania pytań i odpowiedzi możesz użyć filtrów do sortowania według najnowszych, najbardziej popieranych i polecanych. Możesz także użyć filtrów Pytania, które obserwuję, Zadane przeze mnie pytania i Pytania bez odpowiedzi

  Popieranie pytań

  Jeżeli uważasz, że jakieś pytania szczególnie zasługują na uwagę lub odpowiedź, możesz je polecić, klikając ikonę popierania (strzałkę). Możesz także użyć filtra poparcia do uporządkowania pytań tak, by znaleźć te najbardziej trafne. 

  Edycja lub usuwanie pytania/komentarza

  Jeżeli chcesz zmienić zadane pytanie lub wstawiony komentarz, kliknij wielokropek w prawej górnej części swojego postu.

  Pytanie może usunąć tylko instruktor lub uczestnik, który je zadał.

  delete_Q_A.png

  W przypadku dodatkowych pytań na temat tej sekcji prosimy o kontakt tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Napisy do filmów Udemy

  Wszyscy instruktorzy mogą dodawać napisy do wykładów wideo lub używać funkcji automatycznego generowania napisów do wykładów prowadzonych w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Napisy są tworzone przy użyciu technologii rozpoznawania mowy. Jeśli kurs zawiera napisy, można skorzystać z tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak je włączyć i jak korzystać z funkcji transkrypcji do odczytu słów instruktora.

  Więcej informacji o kursach z napisami i ich dostępności znajduje się tutaj.

  Włączanie/wyłączanie napisów

  Jeśli w wykładzie są dostępne napisy, w prawym dolnym rogu okna odtwarzacza kursów jest widoczna ikona napisów. Ustaw kursor na tej ikonie i wybierz język napisów. Aby wyłączyć napisy, wybierz opcję Wyłącz.

  closed_captions.png

  Możesz także dostosować rozmiar czcionki i krycie tła napisów, klikając pozycję Ustawienia napisów. Następnie kliknij pozycję Rozmiar czcionki lub Nieprzezroczystość tła, aby dostosować ustawienia, które chcesz zobaczyć. Napisy mogą również być wyświetlane pod filmem — odpowiednia opcja jest dostępna w ustawieniach napisów.

  captions_settings.png

  Uwaga: jeśli w ustawieniach konta wybrano język inny niż angielski, automatycznie będą wyświetlane napisy w tym języku. Jeśli jednak napisy w języku wybranym dla konta nie będą dostępne, pojawią się napisy w języku angielskim.

  W dowolnym momencie można wyłączyć napisy, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Włączanie/wyłączanie napisów powyżej. Pamiętaj, że to ustawienie dotyczy wszystkich kursów oferujących opcję korzystania z napisów.

  Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zmienić język swojego konta, przejdź do tego artykułu pomocy.

  Transkrypcje

  Funkcja Transkrypcje jest kolejnym sposobem na odczyt tekstu wypowiedzi instruktorów w trakcie trwania kursu. Ponadto transkrypcje mogą ułatwić dotarcie do odpowiedniej zawartości — wszystko dzięki temu, że po tekście wypowiedzi instruktora bez problemu można się przemieszczać.

  Szybki dostęp do funkcji transkrypcji można uzyskać poprzez kliknięcie opcji Transkrypcje w dolnej części odtwarzacza kursu.

  transcript_icon.png

  Po kliknięciu opcji Transkrypcje tekst wypowiedzi instruktora zostanie wyświetlony w prawym panelu ekranu. Transkrypcje będą dostępne w języku, który wybrano w przypadku napisów.

  Bieżące zdanie zostanie podświetlone. Następnie tekst będzie automatycznie przewijany w miarę trwania wypowiedzi instruktora. Poprzez kliknięcie określonego zdania można przejść do dowolnego fragmentu wykładu — przed bieżącą wypowiedzią lub po niej.

  transcript_panel.png

  Jak zgłaszać problemy z napisami

  Jeśli napotkasz problemy z napisami, poinformuj nas o tym fakcie za pomocą opcji Zgłoś problem techniczny, dostępnej po kliknięciu ikony koła zębatego w prawym dolnym rogu.

  Przeczytaj artykuł
 • Pobieranie materiałów dodatkowych

  Wielu instruktorów decyduje się na dołączenie dodatkowych materiałów do kursu, np. plików PDF, szablonów projektowych, nut lub kodu źródłowego. Materiały te można pobierać na komputer, co zapewnia szybki dostęp do nich.

  Jeśli do wykładu dołączone są dodatkowe materiały, po prawej stronie odtwarzacza kursu zobaczysz ikonę folderu.

  resources_folder.png

  Po kliknięciu ikony folderu zostaną wyświetlone materiały do pobrania. Aby pobrać plik, kliknij jego tytuł.

  resources_title.png

  Jeżeli nie możesz uzyskać dostępu do pliku lub wydaje Ci się, że coś jest nie w porządku, skontaktuj się z instruktorem lub z działem pomocy.

  Przeczytaj artykuł
 • Pobieranie kursów

  Domyślnie nie jest możliwe pobranie kursu w całości z poziomu komputera. Wynika to z naszej troski o ochronę praw autorskich. Instruktorzy mają jednak możliwość zezwolenia uczestnikom na pobieranie wykładów.

  W aplikacji mobilnej Udemy zawsze można zapisać kursy do przeglądania w trybie offline (patrz poniżej). Ćwiczeń praktycznych, takich jak quizy czy testy praktyczne, nie można pobierać i wykonywać w trybie offline.

  Aby dowiedzieć się, jak pobrać wykłady wideo na urządzenie przenośne z systemem iOS, kliknij tutaj. Aby dowiedzieć się, jak pobrać filmy do przeglądania w trybie offline na urządzeniu z systemem Android, kliknij tutaj.

  Pobieranie wykładu

  Aby sprawdzić, czy instruktor zezwolił na pobranie wykładu, ustaw kursor na ikonie koła zębatego w prawym dolnym rogu odtwarzacza wykładów. Jeśli napis Pobierz wykład nie jest wyszarzony, możesz kliknąć na te dwa słowa, by pobrać wykład na swój komputer.

  Uwaga: pobrany film będzie miał rozdzielczość ustawioną podczas przeglądania kursu na stronie Udemy.com. Przykład: jeśli oglądasz film w rozdzielczości 720p, film pobrany na komputer lub laptopa będzie miał tę rozdzielczość. Z tego artykułu dowiesz się, jak dopasować jakość obrazu w wykładzie.

  Download_lecture.png

  Jeśli pobranie wykładu nie jest możliwe, wyślij do instruktora prośbę o włączenie funkcji pobierania. Niektórzy instruktorzy są skłonni zrobić wyjątek, ale ostateczna decyzja należy zawsze do nich.

  Pobieranie kursów w aplikacji mobilnej

  W aplikacji mobilnej Udemy można pobierać poszczególne wykłady, sekcje i całe kursy, by przeglądać je w trybie offline.

  Pobieranie kursów dla systemu iOS

  Pobieranie kursów dla systemu Android

  Przeczytaj artykuł
 • Jak uzyskać dostęp do odtwarzacza kursów i z niego korzystać

  Po zapisaniu się na kurs Udemy możesz szybko i łatwo rozpocząć naukę. Ten artykuł opisuje, jak rozpocząć kurs Udemy i jak dostosowywać ustawienia odtwarzacza w trakcie trwania kursu.

  Jak rozpocząć wykład w ramach kursu

  Aby rozpocząć naukę po zapisaniu się na kurs Udemy, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się na swoje konto Udemy i kliknij Moje kursy w prawym górnym rogu strony.
  2. Na stronie Moje kursy kliknij ikonę kursu, by wybrać kurs, który chcesz rozpocząć.

  My_Courses.png

  1. W odtwarzaczu kursów rozpocznie się pierwszy wykład.

  new_course_player_view.png
  Gdy wrócisz do rozpoczętego wcześniej kursu, będzie on odtwarzany od miejsca, w którym przerwano oglądanie.

  Jak przeglądać program kursu

  Podczas odtwarzania kursu w widoku domyślnym, wszystkie opublikowane wykłady i elementy programu nauczania powiązane z kursem będą widoczne po prawej stronie odtwarzacza kursu. Możesz umieścić kursor nad programem kursu, by go szybko przewinąć i przejść do wybranego wykładu lub elementu kursu (na przykład testu czy testu praktycznego), klikając interesującą Cię pozycję.

  curriculum_course_player.png

  Z poziomu programu kursu możesz także uzyskiwać dostęp do dołączonych do wykładów materiałów do pobrania. Więcej informacji o pobieraniu dodatkowych zasobów znajdziesz tutaj.

  Dostęp do ustawień odtwarzacza kursów

  Odtwarzacz kursów zawiera szereg funkcji i ustawień, z których możesz skorzystać, aby ułatwić sobie naukę. Aby uzyskać do nich dostęp, kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym dolnym rogu strony (więcej informacji znajdziesz w dalszej części artykułu).

  settings_icon.png

  Dostosowywanie jakości filmu

  Udemy automatycznie optymalizuje rozdzielczość obrazu na podstawie prędkości Twojego połączenia z internetem. Jakość obrazu można w dowolnym momencie zmienić, klikając na ikonę Ustawienia (symbol koła zębatego) i wybierając inną rozdzielczość.

  Jeżeli podczas wykładu, w trakcie którego instruktor udostępnia swój ekran, masz problemy z odczytaniem tekstu, spróbuj zmienić jakość filmu.

  Instrukcje dotyczące dostosowywania jakości filmów wyświetlanych w ramach kursów w aplikacji mobilnej Udemy znajdziesz tutaj.

  Włączanie i wyłączanie autoodtwarzania

  Odtwarzacz kursów Udemy zawiera funkcję autoodtwarzania, dzięki której kolejny wykład jest odtwarzany automatycznie. Autoodtwarzanie jest domyślnie włączone. Jeżeli wolisz samodzielnie włączać kolejne wykłady, kliknij ikonę Ustawienia, a potem Autoodtwarzanie, by wyłączyć tę funkcję.

  Jeśli w przyszłości ponownie zechcesz włączyć funkcję autoodtwarzania, wykonaj czynności opisane powyżej (tym razem włączając Autoodtwarzanie).

  Zmienianie prędkości odtwarzania filmu

  Wykłady możesz odtwarzać z różną prędkością (0,5x, 1x, 1,25x, 1,5x lub 2x).

  Aby zmienić tempo odtwarzania danego filmu z wykładem, kliknij ikonę prędkości odtwarzania w lewym dolnym rogu odtwarzacza kursów i wybierz taką, jaka Ci odpowiada.

  adjust_video_speed.png
  Oglądanie w trybie pełnoekranowym

  Aby obejrzeć wykład w trybie pełnoekranowym, kliknij ikonę tego trybu w prawym dolnym rogu odtwarzacza kursów. Aby wyjść z trybu pełnego ekranu, naciśnij klawisz ESC lub kliknij ikonę pełnego ekranu. Odtwarzacz wróci do pierwotnego rozmiaru.

  full_screen.png

  Jak powiększyć ekran

  Jeśli chcesz zobaczyć wykład w powiększonym oknie, lecz nie na pełnym ekranie, kliknij opcję „Powiększ” w prawym dolnym rogu.

  expand_view.png

  Skróty klawiaturowe

  Kliknij ikonę Ustawienia w prawym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych umożliwiających zmianę prędkości odtwarzania filmu, jego rozmiaru i poziomu głośności, a także dodanie zakładki.

  keyboard_shortcuts.png

  Dodatkowe informacje

  Jak tworzyć i wykorzystywać zakładki

  Jak pobierać wykłady (jeśli to możliwe)

  Jak włączać napisy i transkrypcje

  Jak korzystać z sekcji pytań i odpowiedzi  Przeczytaj artykuł