• Przyczyny braku możliwości wysłania ogłoszenia edukacyjnego lub promocyjnej wiadomości e-mail

  Jeżeli podczas próby wysłania ogłoszenia edukacyjnego lub promocyjnej wiadomości e-mail napotykasz problem albo pojawia się ostrzeżenie, skorzystaj z poniższych rozwiązań. Artykuł ten zawiera także porady pozwalające uniknąć problemów z formatowaniem i wysyłką.

  Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem ogłoszeń edukacyjnych i promocyjnych wiadomości e-mail

  Zabronione linki

  Jeżeli wyświetla Ci się powiadomienie z ostrzeżeniem dotyczącym linków, zwróć uwagę na to, że w promocyjnych wiadomościach e-mail nie wolno umieszczać linków zewnętrznych, a w ogłoszeniach edukacyjnych nie wolno umieszczać linków do kursów Udemy. Usuń takie linki i spróbuj ponownie.

  Fałszywe ostrzeżenia o zewnętrznych linkach

  Program do edycji może omyłkowo wziąć ciąg tekstu z kropką w środku za link, nawet jeśli ogłoszenie edukacyjne lub promocyjna wiadomość e-mail nie zawierają linków zewnętrznych. Problem może rozwiązać usunięcie zbędnych znaków przestankowych i sprawdzenie, czy po każdej kropce następuje spacja. Na przykład tekst „Świetna oferta.Mój kurs za jedyne 15 USD.” może spowodować wygenerowanie ostrzeżenia o linku zewnętrznym spowodowanego ciągiem znaków „oferta.Mój”.

  Od czasu do czasu fałszywe ostrzeżenia o linkach mogą też być generowane w przypadku skopiowania i wklejenia ogłoszenia edukacyjnego lub promocyjnej wiadomości e-mail z innego źródła (takiego jak Microsoft Word, Dokumenty Google itp.). Zalecamy instruktorom tworzenie powiadomień za pomocą edytora tekstu, ponieważ wbudowane formatowanie może powodować nieoczekiwane problemy. Wklejenie do edytora tekstu tekstu pozbawionego formatowania również może rozwiązać problem.

  Wysyłanie promocyjnych wiadomości e-mail dotyczących bezpłatnych kursów

  Upewnij się, że wysyłana przez Ciebie promocyjna wiadomości e-mail nie dotyczy bezpłatnych kursów. Wysyłanie promocyjnych wiadomości e-mail dotyczących bezpłatnych kursów jest niedozwolone.

  Jeżeli problem z wysłaniem powiadomienia nadal występuje, skontaktuj się z zespołem pomocy Udemy i dołącz tekst powiadomienia wraz z wszelkimi obrazami, które próbujesz załączyć, abyśmy mogli Ci pomóc. Ułatwisz też pracę naszemu zespołowi pomocy, jeśli wyślesz zrzut ekranu z wyświetlanym błędem.

  Zbyt wiele razy zmieniano klasyfikację kursu z „bezpłatnego” na „płatny”

  Instruktorzy mogą w dowolnym momencie zmienić klasyfikację swojego kursu z bezpłatnego na płatny lub na odwrót. Gdy kurs zostaje opublikowany, nasz system rozpoczyna śledzenie zmian jego klasyfikacji z bezpłatnego na płatny, a jeżeli do takiej zmiany dojdzie więcej niż raz, możliwość wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail związanych z tym kursem zostaje wyłączona. Oto kilka możliwych sytuacji i ich wpływ na promocyjne wiadomości e-mail:

  1. Publikacja kursu jako bezpłatny, a następnie zmiana klasyfikacji na płatny — brak wpływu na promocyjne wiadomości e-mail.
  2. Publikacja kursu jako płatny, a następnie zmiana klasyfikacji na bezpłatny i z powrotem na płatny — promocyjne wiadomości e-mail zostaną zablokowane.
  3. Publikacja kursu jako bezpłatny, zmiana klasyfikacji na płatny, następnie bezpłatny i z powrotem na płatny — promocyjne wiadomości e-mail zostaną zablokowane.

  Liczba dokonanych zmian klasyfikacji w powyższych scenariuszach jest różna, ale można zauważyć, że w obu przypadkach, gdy promocyjne wiadomości e-mail zostały zablokowane, klasyfikacja opublikowanego kursu została dwukrotnie zmieniona z bezpłatnego na płatny.

  Czy masz wymagane uprawnienia instruktora?

  Aby wysyłać promocyjne wiadomości e-mail lub ogłoszenia edukacyjne dotyczące kursu, instruktorzy muszą znajdować się na liście widocznych instruktorów danego kursu oraz mieć włączone uprawnienia do zarządzania nim. Jeżeli nie masz wymaganych uprawnień, ikona utwórz nie będzie widoczna na stronie Komunikacja.

  Dowiedz się więcej o uprawnieniach instruktora oraz o tym, jak je edytować.

  compose.png

  Próba wysłania emotikonów w wiadomości

  Edytor tekstu do tworzenia ogłoszeń edukacyjnych i promocyjnych wiadomości e-mail nie obsługuje emotikonów, nie umieszczaj ich zatem w swoich wiadomościach. Jeżeli to zrobisz, wystąpią błędy w formatowaniu i przy wysyłce.

  Problemy z formatowaniem w wysłanych wiadomościach

  Jak wspomnieliśmy wyżej, aby uniknąć problemów z formatowaniem, zalecamy tworzenie wiadomości w edytorze tekstu zamiast ich kopiowania i wklejania.

  Przeczytaj artykuł