• Program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business

  Udemy for Business (UFB) to rozwiązanie szkoleniowe typu B2B (Business to Business) od Udemy. UFB zapewnia organizacjom możliwość sprostania największym wyzwaniom związanym z kadrą poprzez angażowanie pracowników w poznawanie nowych umiejętności i rozwój dzięki kursom Udemy. Naszymi klientami są obecnie między innymi PayPal, Lyft, Barclays i Volkswagen, a codziennie zdobywamy kolejnych.

  Program UFB zapewnia klientom pakiet subskrypcji 2000 kursów Udemy starannie dobranych pod kątem jakości i przydatności dla odbiorców biznesowych. Instruktorzy uwzględnieni w UFB zyskują wyjątkową widoczność swojej marki w oczach odbiorców biznesowych, a także dodatkowe źródło przychodu.

  Aby dowiedzieć się więcej o UFB i o tym, jak zapisać się do programu, przeczytaj poniższe informacje.

  Jak zaangażować się w UFB jako instruktor?

  Obecnie istnieją dwa sposoby, aby instruktor wziął udział w programie UFB:

  Zapisanie się: Upewnij się, że program, do którego się zapisujesz, to marketingowy program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business, aby Twoje kursy mogły zostać wybrane do programu. Możesz zapisać się do programu za pomocą strony z umowami o promocję.

  Program rekomendacji: Prowadzimy również program rekomendacji dla instruktorów pozwalający im polecać potencjalnych klientów programu UFB. Jeżeli znasz kogoś w firmie, która mogłaby skorzystać na programie UFB, przedstaw nas osobie decyzyjnej (na poziomie dyrektora lub wyższym), a otrzymasz prowizję w wysokości 25% opłaty za pierwszy rok subskrypcji wykupiony przez tę firmę. To nawet 20 000 dolarów!

  Jak UFB wybiera kursy do programu?

  Stosujemy wiele kryteriów oceny kursów dodawanych do programu. Przede wszystkim instruktor musi być zapisany do programu UFB, aby jego kursy zostały wzięte pod uwagę. W znacznym stopniu pomagają nam też oceny wystawiane na rynku. Oznacza to, że decyzja podejmowana przez zespół UFB zależy w dużej mierze od opinii uczestników kursu, a wyznacznikiem są ostatnie oceny. Do oferowanego pakietu dobieramy najwyżej oceniane kursy (najlepiej z oceną 4,5 lub wyższą).

  Aby uzyskać więcej informacji o ocenach uczestników i zarządzaniu informacjami zwrotnymi, kliknij tutaj.

  Bierzemy pod uwagę również inne czynniki, takie jak zapotrzebowanie klientów na dane treści czy ich ogólna strategia biznesowa.

  Jak w przypadku platformy UFB wygląda udział w przychodach?

  Program UFB jest oparty na modelu subskrypcji. W związku z tym nie istnieje lista cen za kursy oferowane na platformie UFB, a udział w przychodach wygląda inaczej niż w przypadku platformy Udemy.com. Każdego miesiąca uzyskujemy stałą pulę przychodu z opłat wnoszonych przez klientów biznesowych. Udemy pobiera 50% stałego przychodu, a instruktorzy programu UFB otrzymują pozostałą część.

  Wypłata instruktora obliczana jest na podstawie algorytmu konsumpcji. Na przykład, jeśli w miesiącu skorzystano ze 100 minut treści spośród wszystkich kursów dostępnych w subskrypcji, a 10 minut pochodzi z Twoich kursów, otrzymasz 10% stałego przychodu dla danego miesiąca.

  Jak jest traktowany przychód z UFB w raporcie przychodów instruktora?

  Przychód instruktora z programu UFB jest dodawany do raportu przychodów inaczej niż pozostałe zakupy. Trafia do raportu w pierwszym tygodniu następnego miesiąca, przy czym jest dodawany w kategorii „Inne” i oznaczany słowami „Udemy for Business”. Na przykład przychód z UFB za styczeń pojawi się w Twoim raporcie przychodów za styczeń w pierwszym tygodniu lutego.


  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat programu UFB, napisz do nas na adres ufbcontent@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł
 • Polityka Udemy w zakresie opłat i promocji (poprzednia wersja)

  Nasza Polityka w zakresie opłat i promocji obejmuje wszystkie informacje dotyczące bieżącego cennika, promocji oraz opcjonalnych Programów marketingowych.

  O wszelkich istotnych zmianach wprowadzanych do niniejszej Polityki w zakresie opłat i promocji będziemy informować za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomień na stronie internetowej Udemy. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o wysłanie stąd wiadomości e-mail do naszego zespołu pomocy technicznej.

  Wszystkie terminy zaczynające się wielką literą, które nie zostały w inny sposób zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Warunkach użytkowania Udemy lub Warunkach instruktora („Warunki instruktora”). Niniejsza Polityka w zakresie opłat i promocji podlega postanowieniom zawartym w Warunkach instruktora.

  Wszelkie wersje niniejszej Polityki w zakresie opłat i promocji w językach innych niż angielski są udostępniane dla wygody użytkownika, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż wersja w języku angielskim jest wersją nadrzędną w przypadku powstania jakichkolwiek konfliktów.

  CENNIK

  Ustalanie Ceny podstawowej

  Instruktor może wybrać dowolny Poziom dla Ceny podstawowej swojego Kursu z poniższej macierzy cen Udemy, przechodząc do ekranu „Edytuj cenę” na swoim Koncie instruktora. Odtąd potencjalni Uczestnicy kursu będą widzieć cenę opartą na tej macierzy, o ile cena ta nie zostanie skorygowana zgodnie z warunkami niniejszej Polityki w zakresie opłat i promocji. Macierz cenowa jest okresowo aktualizowana w związku ze zmianami kursów wymiany walut. Niezależnie od powyższych postanowień Udemy może zatwierdzić wyższą cenę dla określonych Kursów w związku z określonymi programami promocyjnymi.

  Waluta
  Poziom 1
  Poziom 2
  Poziom 3
  Poziom 4
  Poziom 5
  Poziom 6
  Poziom 7
  USD
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  GBP
  15
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  JPY
  2400
  3000
  3600
  4200
  4800
  5400
  6000
  EUR
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  SGD
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  MXN
  300
  400
  500
  600
  700
  800
  900
  BRL5075100125150175200
  CAD
  25
  30
  35
  40
  50
  60
  70
  AUD25303540506070
  THB60080010001200140016001800
  ILS75100125150175200225
  TWD60080010001200140016001800


  Jak widać w powyższej macierzy, platforma Udemy oferuje Uczestnikom kursów możliwość płacenia za nie w dwunastu walutach. Są to: dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), euro (EUR), jen japoński(JPY), dolar singapurski (SGD), peso meksykańskie (MXN), real brazylijski (BRL), dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD), szekel izraelski (ILS), baht tajski (THB) i nowy dolar tajwański (TWD).
  Ceny na urządzeniach mobilnych

  Niezależnie od powyższych postanowień aplikacja mobilna Udemy obsługuje ponad 50 walut. Można zobaczyć walutę oraz cenę, za jaką Uczestnik zakupił Kurs, w kolumnie „Zapłacona cena” w Raporcie przychodów instruktora.

  Udział w przychodach i podatki

  Jak podano w sekcji 9 Warunków instruktora, jeśli Instruktor nie przystąpi do Programów marketingowych, Udemy będzie mu wypłacać pięćdziesiąt procent (50%) Kwoty netto otrzymanej za jego Kurs (nie dotyczy to terytorium Japonii) minus wszelkie mające zastosowanie potrącenia, takie jak Zwroty dla uczestnika („Standardowy udział w przychodach”). W przypadku, gdy Instruktor zdecyduje się przystąpić do naszych Programów marketingowych, udział w przychodach może być inny, w zależności od danego programu.

  Udemy dokonuje wszystkich wypłat na rzecz Instruktorów w USD niezależnie od waluty, w której Uczestnik dokonał transakcji. Udemy reguluje wszelkie opłaty związane z transakcją oraz wymianą walut (inne niż 3% opłaty za transakcję kartą kredytową).

  Jeśli w kraju, w którym Uczestnik dokonuje zakupu Kursu, wymagane jest, aby firma Udemy podlegała obowiązkowi opłaty podatku VAT, Udemy potrąca kwotę podatku z Ceny sprzedaży kursu podczas obliczania Kwoty netto. Kwota netto zostaje podzielona pomiędzy Udemy a Instruktorów zgodnie z mającym zastosowanie modelem udziału w przychodach.

  Kraje, w których doliczany jest podatek VAT, obejmują obecnie wszystkie państwa Unii Europejskiej (UE), Wielką Brytanię, Japonię oraz Koreę Południową.
  W stosownych przypadkach Udemy nalicza i opłaca obowiązujące w Unii Europejskiej podatki od zakupów za pośrednictwem Internetu. W przypadku zakupów za pośrednictwem aplikacji mobilnej podatek obowiązujący w Unii Europejskiej jest naliczany i opłacany przez Apple lub Google.

  Raport przychodów

  Raport przychodów zawiera lokalną Cenę sprzedaży (w walucie lokalnej) oraz kurs wymiany walut:  Dodatkowe informacje są dostępne po kliknięciu poszczególnych transakcji.

  PROMOCJE

  Programy marketingowe Udemy dla Płatnych kursów

  Udemy umożliwia Instruktorom zapisanie się do opisanych poniżej, oferowanych obecnie, Programów marketingowych za pośrednictwem Konta instruktora. Aby wziąć udział w dowolnym z tych programów lub dostosować swoje preferencje, zaloguj się do Konta Udemy i kliknij łącze https://www.udemy.pl/join/login-popup/?next=/user/edit-instructor-info/, a następnie kliknij „Instruktor premium” w lewej części strony i wybierz opcję „Zarządzaj umowami o promocję”. Przejdź w dół do odpowiedniego programu i zaznacz pole, aby się zapisać. Przejdź na dół strony, a następnie kliknij „Zapisz”, aby zastosować zmiany. Poszczególne oferty mogą co jakiś czas być zmieniane z myślą o optymalizacji przychodu Instruktora. Obecnie oferujemy:

  1. Program ofert Udemy: zwiększa sprzedaż Twoich Kursów

  • a. „Program ofert Udemy” wykorzystuje wysoce segmentowany system zniżek oferowanych za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz innych kanałów w celu optymalizacji sprzedaży Kursu Instruktora.
  • b. Program ofert Udemy może być promowany za pośrednictwem Usług, komunikatów kierowanych do Uczestników lub za pośrednictwem Platform stron trzecich. Instruktor przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż rzeczywisty czas trwania określonego Programu ofert Udemy lub oferty ze zniżką procentową może być inny.
  • c. Uczestnicząc w Programie ofert Udemy, Instruktor wyraża zgodę, aby firma Udemy mogła oferować jego Kursy w ramach ograniczonych czasowo ofert oraz cen testowych na następujących warunkach:
   • Ze zniżką wynoszącą do 50% (włącznie) Ceny podstawowej.
  • d. Udział w przychodach: Uczestnicząc w Programie ofert Udemy, Instruktor przyjmuje do wiadomości, że (i) jego udział w przychodach będzie różny, ale może wynosić aż do 50% Kwoty netto; (ii) nie wszystkie programy są dostępne w poszczególnych regionach geograficznych.

  2. Program wspomagania marketingowego Udemy: A Wielokanałowy program marketingowy ukierunkowany na zwiększanie sprzedaży Kursu Instruktora

  • a. Udemy ma sieć dziesiątek tysięcy stron partnerskich („Osoby stowarzyszone”) oraz bliskie relacje z zewnętrznymi stronami z ofertami („Partnerzy współpracujący”) i osobami stowarzyszonymi („Partnerzy zewnętrzni”). Mamy również cały zespół zajmujący się wykorzystywaniem zaawansowanych strategii marketingu cyfrowego (takich jak płatne reklamy). Program wspomagania marketingowego Udemy to Program marketingowy Udemy, który promuje Kursy za pośrednictwem Osób stowarzyszonych oraz Zewnętrznych platform Partnerów współpracujących, takich jak Facebook. Uczestnictwo w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów opłacanych z góry.
  • b. Jeśli Udemy, wedle własnego uznania, zakupi i umieści reklamy dla Kursu Instruktora na Platformie strony trzeciej oraz będzie śledzić wyniki sprzedaży za pomocą odpowiednich środków (w tym, między innymi, pikseli monitorujących, plików cookie itp.) („Płatna reklama”), za powiązane działania i Płatną reklamę naliczane będą opłaty.
  • c. Udział w przychodach: Uczestnicząc w Programie wspomagania marketingowego Udemy, Instruktor przyjmuje do wiadomości, że: (i) Udemy może zatrudnić Partnera zewnętrznego oraz zdecydować się na Płatną reklamę, aby promować Kursy Instruktora; (ii) nie wszystkie programy są dostępne w poszczególnych regionach geograficznych oraz że (ii) Udemy może odjąć opłaty naliczone przez Partnera zewnętrznego lub opłaty z tytułu Płatnej reklamy przed obliczeniem Kwoty netto. Instruktor przyjmuje do wiadomości, że w związku z Programem wspomagania marketingowego jego udział w przychodach może być różny, ale w większości przypadków będzie wynosić 25% Kwoty netto.

  3. Program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business: możliwość dołączenia do wybranej grupy Kursów oferowanych klientom korporacyjnym Udemy

  • a. Jeśli Instruktor zdecyduje się na przystąpienie do tego programu, Udemy może go zaprosić do „Programu subskrypcji treści”, znanego również pod nazwą Udemy for Business. W naszym programie Udemy for Business oferujemy wybrane Kursy w formie wiązanej subskrypcji miesięcznej oferowanej klientom korporacyjnym Udemy lub klientom prowadzącym działalność gospodarczą („Klienci korporacyjni”). Mimo iż nie wszystkie Kursy Instruktora mogą być uwzględniane w Programie subskrypcji treści, Program subskrypcji treści stanowi doskonały sposób, aby stać się częścią stale poszerzanej oferty Udemy dla przedsiębiorstw i zwiększyć przychody z Kursów.
  • B. Uczestnicząc w Programie subskrypcji treści, Instruktor zgadza się udostępniać każdy swój Kurs w ramach ofert Programu subskrypcji treści. Udemy może zdecydować, który z Kursów Instruktora uwzględnić w określonym Programie subskrypcji treści dla Klientów korporacyjnych, oraz może okresowo zmieniać, wedle własnego uznania, wybór Kursów w ramach każdego Programu subskrypcji treści w odpowiedzi na potrzeby i prośby Klientów korporacyjnych. Cena sprzedaży za Kursy uwzględnione w Programie subskrypcji treści jest ustalana wedle uznania Udemy.
  • c. Instruktor przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż uczestnicząc w Programie subskrypcji treści nie może wycofać publikacji ani zmienić ustawień prywatności swoich Kursów w okresie swojego uczestnictwa.
  • d. Rozwiązanie umowy. Instruktor może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie subskrypcji treści. Udemy przestanie oferować Kursy Instruktora w ramach Programu subskrypcji treści w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty rozwiązania umowy. Po tym czasie Kursy Instruktora nie będą już oferowane nowym Klientom korporacyjnym w ramach Programu subskrypcji treści, ale każdy Klient korporacyjny, który zakupił Program subskrypcji treści w czasie, kiedy Kursy Instruktora były w nim uwzględnione, a jego pracownicy zapisali się na Kursy, będzie miał nadal do nich dostęp, a jego pracownicy będą mogli zapisać się na Kursy, tak długo, jak Klient korporacyjny będzie opłacał dostęp.
  • e. Przychód. Instruktor będzie uzyskiwał prowizje z tytułu wszystkich zapisów na swoje Kursy oferowane w ramach Programu subskrypcji treści. Prowizje będą naliczane w następujący sposób:
   • Wszelkie prowizje w ramach Programu subskrypcji treści będą wypłacane zgodnie z powyższymi Warunkami płatności.
   • Prowizja z tytułu Kursów Instruktora oferowanych w ramach Programu subskrypcji treści będzie wynosić 50% Procentu instruktora od Kwoty całkowitej uzyskanej z tego Programu subskrypcji treści.
   • Udemy będzie monitorować łączną liczbę całych minut, jaką wszyscy Uczestnicy Programu subskrypcji treści będą poświęcać na przeglądanie dowolnego Kursu („Łączne minuty”), oraz procent Łącznych minut, przez które Kursy Instruktora będą przeglądane („Procent instruktora”).
   • Każdego miesiąca Udemy będzie obliczać Kwotę netto należną od wszystkich Klientów korporacyjnych w związku z ich uczestnictwem w Programie subskrypcji treści („Kwota całkowita”).

  Kupony tworzone przez Instruktora

  Instruktor może zwiększyć sprzedaż swoich Kursów, promując je przy użyciu kodu kuponu („Kod kuponu”), który utworzy w serwisie Udemy zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie: https://support.udemy.pl/customer/portal/articles/1503919-how-do-i-create-a-coupon-for-my-course-.

  Instruktor otrzymuje dziewięćdziesiąt siedem procent (97%) Kwoty netto (określonej w Warunkach instruktora) od tych Uczestników kursu, którzy podali jego Kod kuponu w czasie zapisywania się na jego Kurs. Wyjątkiem jest terytorium Japonii, gdzie Instruktor otrzymuje dziewięćdziesiąt sześć procent (96%) Kwoty netto.

  Zniżka oferowana za pomocą kuponu nie może wynosić więcej niż 50% Ceny podstawowej. Prosimy pamiętać, że faktyczna kwota zniżki może być nieznacznie wyższa w związku z zaokrąglaniem oraz wymianą walut. Niezależnie od powyższych postanowień Instruktor może wystawiać Kody kuponu, które uprawniają Użytkowników do bezpłatnego udziału w jego Kursie.

  Instruktor powinien być świadomy, że waluta widoczna dla Uczestników kursu na stronie internetowej może być inna niż waluta, która została przypisana do jego Kursu. Kupon Instruktora będzie jednak nadal aktywny i będzie można go wykorzystać do uzyskania proporcjonalnych zniżek w ramach wszystkich obsługiwanych przez Udemy walut.

  W przypadku, gdy w kraju Uczestnika kursu będzie wymagane naliczenie podatków, Uczestnicy kursu zobaczą ceny Kursów wraz z podatkiem VAT. Jeśli Instruktor będzie widział transakcję w raporcie przychodów, udział w przychodach będzie obliczany od ceny zapłaconej przez Uczestnika kursu minus podatek VAT.

  Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana, aby uwzględnić nowe waluty. Zaglądaj co jakiś czas do Centrum nauczania, aby być na bieżąco z nowymi produktami Udemy.
  Przeczytaj artykuł
 • Najczęstsze pytania instruktorów dotyczące koszyka

  Co to jest koszyk?

  Koszyk pozwala uczestnikom kupować kilka kursów jednocześnie, bez konieczności każdorazowego podawania danych potrzebnych do realizacji płatności. Dzięki temu można szybciej i wygodniej kupić wiele kursów.

  Jakie korzyści zyskuję?

  Koszyk pozwala szybko i wygodnie kupować kilka kursów naraz, eliminując konieczność kupowania ich pojedynczo. Nie ograniczając liczby kursów do kupienia, ułatwiamy użytkownikom korzystanie z naszych usług.

  Jestem zarówno instruktorem, jak i uczestnikiem kursu. Wiem już, jak działa koszyk dla uczestników. Czy możecie udostępnić wyniki testów, które przeprowadzaliście?

  W fazie testów koszyk był wykorzystywany podczas tysięcy transakcji w naszym serwisie. Monitorujemy te dane ze szczególną uwagą. Uczestnicy, którzy chcą kupić kilka kursów za jednym razem, mogą teraz robić to szybciej i sprawniej.

  Czy użytkownicy muszą korzystać z koszyka, gdy kupują kurs?

  Nie. Jeśli chcą kupić tylko jeden kurs, mogą kliknąć „Zapisz się na kurs”, a następnie wprowadzić dane niezbędne do sfinalizowania płatności. Alternatywnie mogą dodać taki kurs do koszyka i zapłacić tylko za tę jedną pozycję.

  Który z kuponów zostanie wykorzystany, jeżeli uczestnik skorzysta z mojego kuponu, a Udemy również zaoferuje mu kupon w ramach promocji?

  Podczas płatności zostanie wykorzystany ten kupon, który zapewni uczestnikowi korzystniejszą cenę. Jeżeli dany uczestnik przejdzie do strony kursu za pośrednictwem kuponu instruktora, a kupon od naszego serwisu pozwoli zaoferować niższą cenę i uczestnik skorzysta z tego drugiego w ciągu 24 godzin, instruktor otrzyma 97% ceny kursu.

  Prosimy pamiętać, że obecnie w sytuacji, gdy uczestnik kupi kurs, a później znajdzie kupon, który pozwoliłby na zakup w niższej cenie, może do nas napisać, a pracownicy działu pomocy technicznej dokonają zwrotu różnicy.

  Chciałbym/chciałabym sprawdzić, czy mój kurs został przez kogoś zapisany na później lub umieszczony na liście życzeń. Czy to możliwe?

  Obecnie taka funkcja nie jest dostępna dla instruktorów.

  Czy zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany w raporcie przychodów?
  Raport przychodów nie ulegnie zmianie. Jeżeli uczestnik kupi Twój kurs razem z kursami innych instruktorów, tylko Twój kurs (plus właściwy kupon) pojawi się w raporcie przychodów.

  Uczestnicy zgłaszają mi, że nie mogą skorzystać z kuponu podczas dokonywania płatności. Dlaczego tak się dzieje?
  Może tak się dziać z dwóch powodów:

  1. Kupon utracił ważność.
  2. Został użyty inny kupon, który system uznał za nadrzędny. (Prawdopodobnie pozwolił uzyskać bardziej korzystną cenę kursu). Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedzi na pytanie powyżej.

  Jeden z uczestników mojego kursu zgłasza problem z finalizacją płatności. Co zrobić?

  Poproś uczestnika o napisanie na adres support@udemy.com, abyśmy mogli jak najszybciej rozwiązać ten problem.

  Uczestnicy mojego kursu zadają bardzo dużo pytań o koszyk. Czy macie dla nich jakieś materiały?

  Jak najbardziej! Zajrzyj do naszego artykułu na temat koszyka i do sekcji pytań od uczestników, którą znajdziesz w tym miejscu. Możesz podesłać uczestnikom bezpośrednie łącze do tych materiałów. W razie potrzeby podaj im adres naszego działu pomocy technicznej, abyśmy mogli zająć się każdym przypadkiem z osobna.

  Przeczytaj artykuł
 • Polityka dotycząca cen i promocji (wejście w życie 22 sierpnia 2016 r.)

  Aby uzyskać wersję wcześniejszą, obowiązującą obecnie do 22 sierpnia 2016 r., kliknij tutaj.

  Niniejsza Polityka dotycząca cen i promocji zawiera wszystkie informacje dotyczące naszych cen, opcjonalnych programów marketingowych oraz promocji rozpoczynających się od 22 sierpnia 2016 r.

  Aby uzyskać Politykę dotyczącą cen i promocji w języku innym niż angielski, prosimy skorzystać z łączy podanych poniżej.

  (German) Richtlinien für Preise und Werbeaktionen (gültig ab 22. August 2016)

  (Japanese) 日本向け価格設定およびプロモーションに関するポリシー(2016年8月22日発効)

  (Portuguese) Política de Preços e Promoções (em vigor a partir de 22 de agosto de 2016)

  (Spanish) Política de precios y promociones (en vigor a partir del 22 de agosto de 2016)

  (French) Politique tarifaire et promotionnelle (effective à compter du 22 août 2016)​

  (Chinese - Traditional) 定價與促銷政策(2016 年 8 月 22 日生效)

  (Chinese - Simplified) 定价和推广政策(2016 年 8 月 22 日生效)

  (Turkish) Fiyatlandırma ve Promosyon Politikası (22 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerlidir)

  (Korean) 가격책정 및 프로모션 방침 (2016년 8월 22일 시행)

  (Russian)  Политика ценообразования и стимулирования продаж (вступает в силу 22 августа 2016 г.)​

  (Italian) Politica sui prezzi e sulle promozioni (valida dal 22 agosto 2016)

  Zanim wejdą w życie jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce dotyczącej cen i promocji, dostarczymy użytkownikowi powiadomienie pocztą elektroniczną albo opublikujemy je na stronie internetowej Udemy. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej polityki prosimy przesłać wiadomość pocztą elektroniczną do naszego zespołu obsługi, korzystając z poniższego formularza.

  Wszystkie terminy pisane wielką literą i nieokreślone inaczej w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jak podane w Warunkach użytkowania Udemy lub w Regulaminie dla Instruktorów („Warunki dla Instruktorów”). Niniejsza Polityka dotycząca cen i promocji podlega warunkom i postanowieniom określonym w Warunkach dla Instruktorów.

  Wszystkie wersje niniejszej Polityki dotyczącej cen i promocji w językach innych niż angielski zostały utworzone dla Państwa wygody; jednocześnie rozumieją Państwo i akceptują, że wersja angielska jest wersją nadrzędną w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między nią a wersjami nieanglojęzycznymi.

  CENY

  Wybór ceny bazowej

  Jako Instruktorzy mogą Państwo wybrać Poziom, któremu podlega Cena bazowa Państwa Kursu z Matrycy poziomów cen Udemy (której podsumowanie zostało podane poniżej). Można tego dokonać, przechodząc do ekranu „Edycja ceny” na Koncie instruktora. Studenci będą wtedy widzieć wybraną cenę, chyba że zostanie ona dostosowana inaczej, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki dotyczącej cen i promocji. Ta matryca poziomów cen będzie okresowo aktualizowana zgodnie z warunkami rynkowymi lub w ramach zmian w kursach wymiany walut. Niemniej jednak w połączeniu z programami promocyjnymi pewne Kursy mogą mieć wyższe ceny według uznania Udemy

  Z wyjątkiem przypadku, gdy Kurs jest udostępniany za pomocą Programów marketingowych Udemy lub gdy jest oferowany w aplikacjach mobilnych Udemy, Instruktor będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za określenie Ceny bazowej, jaka ma być pobierana za taki Kurs, zgodnie z Warunkami dla Instruktorów. W przypadku Kursów oferowanych w aplikacjach mobilnych Udemy nadrzędna będzie matryca cenowa platformy mobilnej dostawcy, a dostawca wybierze poziom cenowy najbliższy Cenie kursu podanej przez Instruktora.  Uwaga: przeliczanie walut na platformach mobilnych leży w gestii tych platform, w związku z czym może być podana inna cena Kursu niż wybrany przez Państwa poziom cen.

  PL_Table_09_17.png

  Jak ustanowiono w matrycy poziomów cenowych, Udemy obecnie oferuje studentom możliwość zakupu kursów w poniższych walutach: Dolar amerykański (USD), Funt szterling (GBP), Euro (EUR), Jen japoński (JPY), Dolar singapurski (SGD), Peso meksykańskie (MXN), Real brazylijski (BRL), Dolar kanadyjski (CAD), Dolar australijski (AUD), Szekel izraelski (ILS), Baht tajski (THB), Nowy dolar tajwański (TWD), Rand południowoafrykański (ZAR), Rupia indyjska (INR), Złoty polski (PLN), Lira turecka (TRY), Korona norweska (NOK) oraz Won południowokoreański (KRW).

  Waluty na urządzeniu mobilnym

  Niezależnie od powyższego, aplikacja mobilna Udemy obsługuje wszystkie waluty oferowane przez dostawców platformy mobilnej (takich jak Apple czy Google). Walutę oraz cenę, za którą Student wykupił Kurs, można sprawdzić, przechodząc do sekcji „Twój dochód”, dla każdego zakupu w Raporcie przychodów Instruktora.  

  Udział w przychodach i podatki

  Jak określono w punkcie 9 Warunków dla Instruktorów, jeżeli nie skorzystają Państwo z Programów marketingowych Udemy (patrz poniżej), zapłacimy Państwu pięćdziesiąt procent (50%) kwoty netto otrzymanej za Państwa Kurs (z wyjątkiem terytorium Japonii), po potrąceniu odpowiednich odliczeń, takich jak zwroty dla Studentów („Standardowy udział w przychodach”). Jeśli zdecydują się Państwo na udział w którymkolwiek z naszych Programów marketingowych, rzeczywisty udział w przychodach może być inny, jak określono to w każdym z programów.

  Udemy dokonuje wszelkich płatności Instruktorom w USD, niezależnie od waluty, którą wybierze Student. Firma Udemy weźmie na siebie wszystkie opłaty związane z przetwarzaniem transakcji, oprócz przewalutowań. 

  W przypadkach, gdy kraj, z którego Student zakupi Kurs wymaga od Udemy odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT lub GST w zależności od kraju), odliczymy kwotę podatku od Ceny sprzedaży kursu przy obliczaniu Kwoty netto. Kwota netto zostanie podzielona pomiędzy Udemy a instruktorów zgodnie z odpowiednim modelem udziału w dochodach. 

  Do krajów wymagających VAT/GST zaliczają się obecnie wszystkie kraje Unii Europejskiej (UE), Wielka Brytania, Korea Południowa, Japonia, Nowa Zelandia i Australia, ale Udemy zastrzega sobie prawo do dodania dodatkowych krajów do tej listy w razie konieczności.

  W odpowiednich okolicznościach Udemy pobiera i odprowadza podatki Unii Europejskiej za zakupy na stronie internetowej. W przypadku zakupów wewnątrz aplikacji mobilnych pobierany jest podatek Unii Europejskiej i odprowadzany odpowiednio przez Apple i Google. 

  Raport dochodów

  Raport dochodów pokaże lokalną Cenę sprzedaży (w walucie po lokalizacji) oraz zastosowane kursy wymiany walut: 

  fWI4ALB.png

  Dodatkowe informacje można uzyskać, klikając indywidualną transakcję.

  PROMOCJE

  Programy marketingowe Udemy dotyczące płatnych kursów

  Udemy oferuje Instruktorom możliwość skorzystania z dostępnych obecnie programów marketingowych („Programy marketingowe”) poprzez Konto instruktora. Aby wziąć udział w którymkolwiek z tych programów bądź dostosować swoje preferencje, należy się zalogować do swojego konta Udemy i kliknąć to łącze: https://www.udemy.com/user/edit-promotional-agreements/, a następnie przewinąć w dół do odpowiedniego programu, zaznaczyć każde z pól, aby się zapisać, a następnie przewinąć do dołu strony i kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać swoje ustawienia. Konkretne oferty mogą się co jakiś czas zmieniać w celu optymalizacji Państwa dochodów, lecz większość obecnych ofert zawarta jest poniżej: 

  1. Program ofert Udemy: ma na celu zwiększenie sprzedaży Państwa Kursu/Kursów.
  • a) Miliony Studentów zapisują się na kursy każdego roku poprzez Program ofert Udemy. Oba kanały promocyjne stanowiące Program ofert Udemy to silne dźwignie pomagające Państwu w maksymalizacji potencjału dochodów w Udemy. Program ofert Udemy stosuje wysoce segmentowane zniżki poprzez pocztę elektroniczną oraz inne kanały mające na celu optymalizację sprzedaży Kursu. Mogą Państwo zdecydować się na udział w jednym lub obu poniższych programach: „Promocje procentowe” i/lub „Promocje o stałej cenie”:
   • Program „Promocje procentowe” umożliwia Udemy oferowanie Państwa Kursu ze zniżką do 75% (włącznie) od Ceny bazowej, a
   • Program „Promocje o stałej cenie” pozwala firmie Udemy na oferowanie Państwa Kursu po ustalonej cenie, która jest niższa niż cena bazowa, ale wynosi nie mniej niż około 10 USD (np. 10, 19 lub 29 USD). Prosimy zauważyć, że Cena sprzedaży w ramach programu „Promocje o stałej cenie” może stanowić zniżkę przekraczającą nawet 75% w zależności od obowiązującej Ceny bazowej.
  • b) Program ofert Udemy może być promowany poprzez Usługi, komunikaty dla Użytkowników lub Platformy podmiotów zewnętrznych. Użytkownik rozumie i zgadza się, że rzeczywisty okres trwania może być różny dla konkretnego Programu ofert Udemy.
  • c) Udział w przychodach: Biorąc udział w Programie ofert ,Udemy użytkownik potwierdza, że (i) jego udział w przychodach będzie różny, lecz może wynieść do 50% kwoty netto w większości terytoriów; oraz (ii) nie wszystkie programy są dostępne we wszystkich obszarach geograficznych. 
  1. Program wspomagania marketingowego Udemy: Wielokanałowy program marketingowy mający na celu zwiększenie sprzedaży Kursu.
  • a) Udemy ma sieć dziesiątek tysięcy stron partnerskich („Jednostek stowarzyszonych”) oraz ustanowione relacje z zewnętrznymi stronami z ofertami („Partnerzy ofertowi” oraz z Jednostkami stowarzyszonymi, „Partnerzy zewnętrzni”). Mamy także cały zespół, którego zadaniem jest korzystanie z zaawansowanych taktyk marketingu cyfrowego (takich jak płatna reklama). Program wspomagania marketingowego Udemy jest Programem marketingowym Udemy promującym Kursy poprzez Jednostki stowarzyszone oraz Zewnętrzne platformy partnerów ofertowych, takie jak Facebook. W programie tym nie obowiązuje koszt płatny z góry.
  • b) Gdy Udemy, opcjonalnie, zakupi i umieści reklamy Państwa Kursu na Platformach zewnętrznych, i będzie odpowiednimi sposobami śledzić sprzedaż w wyniku tych reklam (w tym m.in. poprzez śledzenie pikseli, plików cookie itp.) („Płatna reklama”), zaistnieje konieczność pokrycia opłat związanych z takim działaniami w zakresie Płatnej reklamy.
  • c) Udział w przychodach: Biorąc udział w Programie wspomagania marketingowego Udemy, użytkownik zgadza się, by firma Udemy: (i) mogła angażować Partnerów zewnętrznych i stosować Płatną reklamę do promocji swoich Kursów; (ii) udostępniała nie wszystkie programy we wszystkich terytoriach geograficznych oraz (iii) mogła potrącać opłaty dla Partnerów zewnętrznych lub Płatną reklamę przed naliczeniem kwoty netto. Użytkownik uznaje, że w związku z Programem wspomagania marketingowego jego udział w przychodach może się zmieniać, lecz w większości przypadków będzie stanowić 25% kwoty netto.
  1. Udemy dla subskrypcji treści dla firm: Możliwość dołączenia do wybranej grupy oferowanej klientom korporacyjnym Udemy.
  • a) Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w tym programie, firma Udemy może go zaprosić, by dołączył do naszego programu Subskrypcji treści, znanego także pod nazwą Udemy dla firm. W naszej ofercie Udemy dla firm wybrane Kursy są oferowane w pakiecie miesięcznej subskrypcji klientom korporacyjnym Udemy lub przedsiębiorstwom („Klienci-przedsiębiorstwa”). Chociaż nie wszystkie Kursy użytkownika mogą być zawarte w programie Subskrypcji treści, program Subskrypcji treści to wspaniały sposób, by stać się częścią powiększającej się oferty międzyfirmowej i generującej przyrastające przychody z Kursu/Kursów.
  • b) Biorąc udział w programie Subskrypcji treści, użytkownik zgadza się, by wszystkie jego kursy podlegały zawarciu w ofercie programu Subskrypcji treści. Udemy może zdecydować, które kursy użytkownika zawrzeć w konkretnym programie Subskrypcji treści dla Klienta-przedsiębiorstwa, i może od czasu do czasu zmieniać wybór Kursów w każdym programie Subskrypcji treści według swojego uznania, w odpowiedzi na potrzeby i prośby Klientów-przedsiębiorstw. Ceny sprzedaży Kursów objętych programem Subskrypcji treści ustalane są według uznania Udemy.
  • c) Użytkownik zdaje sobie sprawę i przyznaje, że biorąc udział w programie Subskrypcji treści, nie wolno mu wycofać swojego Kursu ani zmienić jego konfiguracji na Kurs prywatny w okresie swojego udziału.
  • d) Rozwiązanie umowy. Udział w programie Subskrypcji treści można anulować w dowolnym momencie. Udemy przestanie oferować użytkownikom dany Kurs w ramach programu Subskrypcji treści w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia rozwiązania umowy. Po tym okresie Kurs/Kursy użytkownika nie będą już oferowane Klientom-przedsiębiorstwom w ramach programu Subskrypcji treści, lecz każdy Klient-przedsiębiorstwo, który zakupił program Subskrypcji treści, gdy Kurs/Kursy użytkownika był(y) w nim zawarte i którego pracownicy zapisali się na Kurs/Kursy użytkownika, nadal będą mogli uzyskiwać dostęp i zapisać się na ten Kurs/te Kursy, tak długo, jak będą pozostawać Klientem-przedsiębiorstwem wnoszącym opłaty.
  • e) Dochód. Użytkownik uzyska opłaty za korzystanie ze swojego Kursu/swoich Kursów poprzez program Subskrypcji treści. Opłaty te zostaną naliczone w poniższy sposób:
   1. Każdego miesiąca Udemy obliczy sumę miesięcznych opłat subskrypcji opłaconych przez Klientów przedsiębiorstwa obecnie zapisanych na nasz program Subskrypcji treści („Dochody przedsiębiorstwa”).
   2. Pięćdziesiąt procent (50%) Przychodów przedsiębiorstwa będzie przydzielonych Instruktorom biorącym udział w programie Subskrypcji treści („Całkowita pula płatności dla Instruktorów”), proporcjonalnie, co bardziej szczegółowo opisano poniżej.
   3. Każdego miesiąca Udemy obliczy sumę minut wykorzystanych przez wszystkich Studentów zapisanych na program Subskrypcji treści („Całkowita liczba wykorzystanych minut”).
   4. Każdego miesiąca firma Udemy obliczy także, ile minut z Całkowitej liczby wykorzystanych minut można przypisać do każdego z indywidualnych Kursów biorących udział w programie Subskrypcji treści („Całkowita ilość minut indywidualnego Kursu”).
   5. Udział użytkownika w dochodach będzie każdego miesiąca naliczany w następujący sposób: Całkowita pula płatności dla Instruktorów pomnożona przez (Całkowita ilość minut indywidualnego Kursu podzielona przez Całkowitą liczbę wykorzystanych minut) = Udział użytkownika w przychodach

  Kupony utworzone przez Instruktora

  Instruktor może zwiększać swoją sprzedaż poprzez promocję swoich kursów za pomocą kodu kuponu („Kod kuponu”), który stworzył w Udemy zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie stronie:https://support.udemy.com/hc/pl/articles/229603968.

  Użytkownik otrzyma dziewięćdziesiąt siedem procent (97%) kwoty netto (jak określono to w Warunkach dla Instruktorów) od Studentów, którzy wykorzystają jego Kod kuponu w momencie zapisywania się na jego Kurs, z wyjątkiem terytorium Japonii, gdzie użytkownik otrzyma dziewięćdziesiąt sześć procent (96%) kwoty netto. 

  Korzystając z Kodów kuponów, użytkownik może oferować swój Kurs/swoje Kursy z dowolnym procentem zniżki, o ile Cena sprzedaży Kursu nie jest niższa niż 10 USD. Można także zaoferować swój kurs/swoje kursy bezpłatnie, tj. przy pełnej zniżce 100% od ceny bazowej. Uwaga: rzeczywista zniżka może być nieznacznie wyższa ze względu na zaokrąglanie oraz kurs wymiany walut. Niezależnie od powyższego, można wystawiać Kody kuponów umożliwiające Użytkownikom bezpłatne podjęcie kursu.

  Instruktor powinien mieć na uwadze, że waluta, jaką widzą w Usługach jego Studenci może być różna niż waluta, w jakiej umieścił on swój Kurs w Udemy. Kupon będzie nadal działał i zapewni proporcjonalną zniżkę w dowolnej z walut obsługiwanych przez Udemy. 

  Jeżeli kraj Studenta będzie wymagał od nas naliczenia podatku, ceny Kursów ustalone przez Instruktorów będą zawierały w transakcji podatek. Gdy Instruktor zobaczy tę transakcję w raporcie przychodów, udział w przychodach zostanie obliczony w oparciu o cenę, jaką zapłacił Student pomniejszoną o podatek. 

  Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana. Należy sprawdzać niniejszy dokument oraz Teach Hub, aby mieć bieżące informacje na temat produktów oferowanych przez Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Wycena kursu

  Kurs Udemy może być darmowy lub płatny. Jeżeli oczekujesz zapłaty za udział w swoich kursach, zacznij od wypełnienia wniosku o przyznanie statusu instruktora premium. Po przyznaniu statusu instruktora premium możesz wybrać walutę i cenę kursu.

  Choć to Ty, jako instruktor, decydujesz o cenie swojego kursu, musisz mieć świadomość obowiązywania standardów cenowych, które zapewniają uczestnikom kursu jednolite i przewidywalne ceny. Oferujemy także wskazówki w oparciu o dane rynkowe, aby pomóc Ci w ustaleniu optymalnej ceny.

  Co trzeba wiedzieć

  • Minimalne oraz maksymalne ceny kursów, jakie instruktorzy mogą ustalać, są wyszczególnione w naszej globalnej macierzy cenowej (poniżej przedstawione są dodatkowe informacje na temat naszej macierzy cenowej)
  • Chociaż cenę kursu można zmienić w dowolnym czasie, zmiana opcji Bezpłatny na Płatny jest możliwa tylko raz. Jeśli po opublikowaniu kursu zmienisz opcję z Bezpłatny na Płatny, a potem z powrotem na Bezpłatny (lub na odwrót), Twoje ogłoszenia promocyjne dotyczące tego kursu zostaną trwale wyłączone.
  • Kursy oferowane odpłatnie na platformie Udemy nie mogą być oferowane nieodpłatnie poza platformą Udemy (np. w serwisie YouTube, na własnej stronie internetowej czy na innych stronach internetowych).

  Globalna macierz cenowa

  Globalna macierz cenowa obejmuje minimalne oraz maksymalne ceny kursów, jakie można ustalić. Przedstawia również punkty cenowe dla każdej waluty obsługiwanej przez Udemy.

  • Ustalając listę cen kursu w danej walucie, ustalasz listę cen na danym poziomie. Lista cen, jaką uczestnicy kursu będą widzieć w innych walutach, jest obliczana przy pomocy macierzy poziomu cen, w oparciu o odpowiadający jej poziom.
  • Punkty cenowe dla poziomu na macierzy nie są obliczane przy użyciu wyłącznie przeliczenia walut. Ponieważ Udemy działa na rynku globalnym, ceny są również uzależnione od warunków rynkowych w różnych krajach oraz będą w odpowiedni sposób dostosowywane.

  PL_graphic.png

  Aby zapoznać się z naszą Polityką w zakresie opłat i promocji, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak wygląda promocja kursu przez Udemy?

  Jedną z największych korzyści publikacji kursu w Udemy jest widoczność osobistej marki dla milionów użytkowników Udemy. Aby uzyskać wskazówki na temat promowania swoich kursów poza platformą Udemy, otwórz stronę Marketing kursu. Kiedy Ty zajmujesz się promocją kursu poza platformą Udemy, my promujemy Twój kurs na Udemy. Oto w jaki sposób.

  Doraźne kampanie mailingowe

  Jeżeli jesteś użytkownikiem Udemy, na pewno znasz już te wiadomości e-mail. „Popraw swoje umiejętności na lato”, „Zrób dziś coś, za co podziękujesz sobie w przyszłości” — tego typu wiadomości e-mail nazywamy „kampaniami doraźnymi”. Chcesz wiedzieć, kto widzi te wiadomości i co one zawierają?
  • Każda kampania mailingowa jest wysoce spersonalizowana. Oznacza to, że jeżeli otrzymasz wiadomość, Twój znajomy, który również korzysta z Udemy, niekoniecznie dostanie taką samą wiadomość. Dokonujemy segmentacji użytkowników na podstawie dokładnie określonych zachowań oraz wcześniejszych zakupów.
  • Kampanie mailingowe zwykle uwzględniają rabaty. Dostosowujemy również nasze kupony i zniżki do zachowań użytkownika.
  • W wiadomości e-mail zawierającej zniżkę najlepiej widoczne są kursy, które użytkownik 1) wyświetlił, ale ich nie kupił; 2) dodał do listy życzeń, ale ich nie kupił; 3) podejrzał, ale ich nie kupił. Polecamy również kursy o rekordowej sprzedaży i wysokim zadowoleniu uczestników.

  Wiadomości e-mail związane z działaniami użytkowników

  Zespół Udemy ds. marketingu obserwuje określone działania użytkowników platformy wskazujące na zainteresowanie wykupieniem kursu. Gdy nasz system rozpozna takie działania, stosujemy intensywną (ukierunkowaną tylko na tego użytkownika!) kampanię mailingową. Oto w jaki sposób.
  • Każda wiadomość e-mail związana z działaniami użytkowników jest wyraźnie ukierunkowana na konkretnego odbiorcę. Oznacza to, że system wysyła jedną wiadomość e-mail do jednego użytkownika w oparciu jedynie o jego działania w portalu.
  • Typowe działania, które mogą wyzwolić wysłanie takiej wiadomości e-mail, to m.in. wyszukanie określonej frazy, wyświetlenie filmu promocyjnego danego kursu lub dodanie kursu do listy życzeń.
  Wiadomości związane z działaniami użytkowników zwykle zawierają rabat zależny od zachowań użytkownika.
  Retargetowanie reklam
  Zespół Udemy ds. marketingu dba także o promowanie Twojego kursu poza Udemy, głównie poprzez retargetowane reklamy w serwisie Facebook. Chcemy, by potencjalni uczestnicy Twojego kursu myśleli o nim także wtedy, gdy nie korzystają z Udemy. Oto w jaki sposób.
  • Jeżeli dany użytkownik 1) wyświetlił kurs, ale go nie kupił; 2) dodał kurs do listy życzeń, ale go nie kupił; 3) obejrzał podgląd kursu, ale go nie kupił, zobaczy reklamę kursu na liście postów w serwisie Facebook.
  • W przypadku, gdy dany użytkownik 1) wyświetlił kurs, ale go nie kupił; 2) dodał kurs do listy życzeń, ale go nie kupił; 3) obejrzał podgląd kursu, ale go nie kupił, zobaczy reklamę kursu na innych stronach internetowych.
  • Retargetowane reklamy zwykle uwzględniają rabat.
  Ponieważ te kampanie reklamowe są mocno celowane, szansa ujrzenia własnego kursu w promocyjnej wiadomości e-mail skierowanej na własne konto jest niewielka. Pamiętaj jednak, że Twój kurs jest promowany wśród zainteresowanych użytkowników zarówno na portalu Udemy, jak i poza nim.
  Przeczytaj artykuł
 • Dezaktywacja kuponu instruktorskiego

  Po utworzeniu kuponu nie można go edytować ani usunąć. W razie potrzeby kupon kursowy można zdezaktywować.

  Dezaktywacja kuponu

  1. Na stronie Zarządzanie kursem, w obszarze Ustawienia kursu, kliknij Cena i kupony.
  2. Zostanie wyświetlona lista kuponów. W sekcji informacji o stanie możesz aktywować lub dezaktywować kupon.

  Jeżeli kupon stracił ważność, przełącznik jest wyszarzony.


  Przeczytaj artykuł
 • Jak utworzyć kupony na potrzeby kursu?

  Tworzenie kuponów jest ważną częścią strategii promocyjnej w przypadku każdego instruktora. Po wykorzystaniu kuponu przez osobę zapisującą się na kurs instruktor otrzymuje 97% udziału w przychodach. Można tworzyć kupony oferujące obniżkę ceny kursu nawet do 10 USD (prosimy pamiętać, że najniższy możliwy poziom ceny w niektórych krajach może być niższy niż 10 USD, aby lepiej odzwierciedlić lokalne warunki rynkowe).

  Można również tworzyć kody kuponów na darmowe oraz pełnopłatne kursy.

  Tworzenie kuponu

  1. Na karcie Kursy, w obrębie pulpitu instruktora, kliknij żądany kurs.
  2. Na stronie Zarządzanie kursem kliknij Ceny i kupony.
  3. Kliknij Utwórz nowy kupon.
  4. Nadaj kuponowi nazwę.
  5. Określ cenę kuponu.
  6. Określ liczbę kuponów do utworzenia.
  7. Dodaj datę ważności kuponu (zalecane).
  8. Kliknij Zapisz.

  Uwaga: Raz utworzonego kuponu nie można edytować. Możliwe jest jedynie jego aktywowanie lub dezaktywowanie przy użyciu suwaka stanu znajdującego się po prawej stronie.

  Wymagania dotyczące kodu kuponu

  Kod kuponu musi się składać z 6–20 znaków i może zawierać wyłącznie WIELKIE litery (A–Z), cyfry (0–9), kropki („.”), myślniki („-”) i znaki podkreślenia („_”). Oto przykład: NOWYKURS20.

  Udostępnianie kodu kuponu

  Gdy kupon zostanie utworzony, pojawi się w tabeli kuponów. Kliknij opcję „Pokaż łącze” obok nazwy kuponu, aby wyświetlić łącze do swojego kodu kuponu.

  Zaleca się udostępnienie łącza do kuponu przy promowaniu kursu. Gdy potencjalny uczestnik kursu kliknie to łącze, kupon zostanie automatycznie zastosowany do ceny kursu. Jeżeli nie udostępnisz łącza do kuponu, uczestnicy kursu będą musieli zrealizować kod kuponu na stronie docelowej kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Zrezygnowałem/zrezygnowałam z kuponów Udemy. Dlaczego uczestnicy moich kursów nadal je realizują?

  Niestety po wycofaniu się instruktora z programu ofert Udemy nie ma możliwości anulowania już utworzonych kuponów. Po rezygnacji instruktora z udziału w programie ofert Udemy jego kursy nie będą już uwzględniane w nowych promocjach z wykorzystaniem kuponów.

  Kupony z całej witryny są odświeżane kilka razy w miesiącu. Są wykorzystywane w wiadomościach Udemy i promocjach skierowanych do konkretnych odbiorców. Tych kampanii promocyjnych nie można zmieniać automatycznie. Właśnie dlatego wcześniej wydany kupon może zostać wykorzystany w kursie już po wycofaniu się instruktora z programu ofert Udemy.

  Jeżeli jednak wycofałeś/wycofałaś się z programu co najmniej miesiąc temu, a uczestnicy kursu nadal realizują kupony, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł