• Program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business

  Udemy for Business to rozwiązanie szkoleniowe typu B2B (Business to Business) od Udemy. Udemy for Business zapewnia organizacjom możliwość sprostania największym wyzwaniom związanym z kadrą poprzez angażowanie pracowników w poznawanie nowych umiejętności i rozwój dzięki kursom Udemy. Aby dowiedzieć się, jak inne firmy wykorzystały Udemy for Business w osiąganiu celów edukacyjnych, kliknij tutaj.

  Program Udemy for Business zapewnia klientom pakiet subskrypcji 3500 kursów Udemy starannie dobranych pod kątem jakości i przydatności dla odbiorców biznesowych. Instruktorzy uwzględnieni w programie Udemy for Business zyskują wyjątkową widoczność swojej marki w oczach odbiorców biznesowych, a także dodatkowe źródło przychodu.

  Aby dowiedzieć się więcej o programie Udemy for Business i o tym, jak się do niego zapisać, przeczytaj poniższe informacje.

  Jak instruktorzy mogą wziąć udział w programie Udemy for Business?

  Obecnie istnieją dwa sposoby, aby instruktor wziął udział w programie Udemy for Business:

  Zapisanie się: Upewnij się, że program, do którego się zapisujesz, to marketingowy program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business, aby Twoje kursy mogły zostać wybrane do programu. Możesz zapisać się do programu za pomocą strony z umowami o promocję.

  Uwaga: aby wyróżnić wyjątkowy zbiór kursów oferowany w Udemy for Business i dotrzeć do szerszego grona odbiorców biznesowych, treści znajdujące się w tych kursach muszą być przechowywane wyłącznie na serwerach Udemy tak długo, jak znajdują się w kolekcji Udemy for Business. Ta zasada nie dotyczy treści udostępnianych bezpośrednio z witryn użytkowników lub indywidualnych ofert, takich jak treningi osobiste, książki itp. 

  Więcej informacji znajduje się w sekcji 2.4 Polityki w zakresie promocji.

  W jaki sposób dobierane są kursy w programie Udemy for Business?

  Stosujemy wiele kryteriów oceny kursów dodawanych do programu. Przede wszystkim instruktor musi być zapisany do programu Udemy for Business, aby jego kursy zostały wzięte pod uwagę. W znacznym stopniu programowi Udemy for Business pomagają też oceny wystawiane na rynku. Oznacza to, że decyzja podejmowana przez zespół Udemy for Business zależy w dużej mierze od opinii uczestników kursu, a wyznacznikiem są ostatnie oceny. Do oferowanego pakietu dobieramy najwyżej oceniane kursy (najlepiej z oceną 4,5 lub wyższą).

  Aby uzyskać więcej informacji o ocenach uczestników i zarządzaniu informacjami zwrotnymi, kliknij tutaj.

  Zespół programu Udemy for Business bierze pod uwagę również inne czynniki, takie jak zapotrzebowanie klientów na dane treści czy ich ogólna strategia biznesowa.

  Jak w programie Udemy for Business naliczany jest udział w przychodach? Jak jest to raportowane w raportach przychodów instruktora?

  Aby dowiedzieć się więcej o sposobie wynagradzania instruktorów za kursy, które są częścią kolekcji Udemy for Business, kliknij tutaj.

  Przychód instruktora z programu Udemy for Business jest dodawany do raportu przychodów inaczej niż pozostałe zakupy. Przychody z Udemy for Business są dodawane w pierwszym tygodniu następnego miesiąca na karcie raportu przychodów zatytułowanej Udemy for Business. Na przykład przychód z programu Udemy for Business za styczeń pojawi się w Twoim raporcie przychodów za styczeń w pierwszym tygodniu lutego. 

  Jeżeli jesteś instruktorem Udemy i masz dodatkowe pytania na temat programu Udemy for Business, napisz do nas na adres ufbcontent@udemy.com.

  Jeśli masz pytania dotyczące sprzedaży, wypełnij ten formularz.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Umowy o promocję z instruktorem i oferty Udemy

  Jako instruktor masz możliwość uczestniczenia w programie ofert Udemy. Program ofert Udemy tworzą dwa kanały marketingowe, które w różny sposób zwracają uwagę potencjalnych uczestników na Twoje kursy. Co roku miliony uczestników zapisują się na kursy w ramach programu ofert Udemy, przy czym zarówno promocje procentowe, jak i promocje stałej ceny stanowią potężne dźwignie pomagające w zwiększaniu potencjału przychodów na platformie Udemy. Możesz zrezygnować z tego programu w dowolnym momencie, edytując swoje umowy o promocję.

  Promocje procentowe

  Program ten umożliwia Udemy oferowanie Twojego kursu ze zniżką nawet do 75% ceny podstawowej (lub nieco wyższą w wyniku zaokrąglania ceny). Może to okazać się skutecznym sposobem na przyciągnięcie nowych uczestników do Twoich kursów Udemy.

  Promocje stałej ceny

  Program „Promocje o stałej cenie” pozwala firmie Udemy na oferowanie Kursu po ustalonej cenie, która jest niższa niż cena bazowa, ale wynosi nie mniej niż około 10 USD (np. 10, 19 lub 29 USD), z
  wyjątkiem Australii, Brazylii, Meksyku, Indii, Turcji oraz Afryki Południowej. Prosimy zauważyć, że Cena sprzedaży w ramach programu „Promocje o stałej cenie” może stanowić zniżkę przekraczającą nawet 75% w zależności od obowiązującej Ceny bazowej.

  Jak edytować umowę o promocję z instruktorem

  Aby zmienić swoje umowy o promocję, wykonaj następujące czynności:

  1. Przenieś kursor na zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Ustawienia płatności.
  3. W opcjach wypłaty kliknij pozycję Zarządzaj umowami promocyjnymi.
  4. Przejdź w dół do programu ofert Udemy i dokonaj wyboru.
  5. Przewiń na dół strony i kliknij Zapisz.

  agreements.png

  Rezygnacja instruktora publikującego kursy z programu ofert Udemy

  Jeśli zrezygnujesz z udziału w programie ofert Udemy po opublikowaniu kursu, jeszcze przez 10 dni kurs ten może być widoczny na stronie Udemy w obniżonej cenie (dotyczy kampanii, które rozpoczęły się przed Twoją rezygnacją).

  Oprócz promocji na stronie internetowej zapewniamy instruktorom biorącym udział w programie ofert Udemy wiele innych kanałów marketingowych (w tym wiadomości e-mail, płatne reklamy i marketing afiliacyjny). Gdy wypiszesz się z programu, Twoje kursy jeszcze przez jakiś czas mogą być promowane w tych kanałach, ale po upływie 10 dni od momentu zgłoszenia przez Ciebie rezygnacji, Twoje kursy przestaną być oferowane ze zniżką w witrynie Udemy. 10-dniowy okres przejściowy gwarantuje realizację zniżek, które już zostały zaoferowane uczestnikom kursów w aktywnych kampaniach.

  Twój kurs nie zostanie jednak włączony do nowych kampanii, stworzonych po zgłoszeniu przez Ciebie rezygnacji z udziału w programie.

  Udział w programie ofert Udemy regulują zasady i warunki zamieszczone tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Wycena kursu

  Kurs Udemy może być darmowy lub płatny. Jeżeli oczekujesz zapłaty za udział w swoich kursach, zacznij od wypełnienia wniosku o przyznanie statusu instruktora premium. Po przyznaniu statusu instruktora premium możesz wybrać walutę i cenę kursu.

  Choć to Ty, jako instruktor, decydujesz o cenie swojego kursu, musisz mieć świadomość obowiązywania standardów cenowych, które zapewniają uczestnikom kursu jednolite i przewidywalne ceny. Oferujemy także wskazówki w oparciu o dane rynkowe, aby pomóc Ci w ustaleniu optymalnej ceny.

  Co trzeba wiedzieć

  • Minimalne oraz maksymalne ceny kursów, jakie instruktorzy mogą ustalać, są wyszczególnione w naszej globalnej macierzy cenowej (poniżej przedstawione są dodatkowe informacje na temat naszej macierzy cenowej)
  • Chociaż cenę kursu można zmienić w dowolnym czasie, zmiana opcji Bezpłatny na Płatny jest możliwa tylko raz. Jeśli po opublikowaniu kursu zmienisz opcję z Bezpłatny na Płatny, a potem z powrotem na Bezpłatny (lub na odwrót), Twoje ogłoszenia promocyjne dotyczące tego kursu zostaną trwale wyłączone.
  • Kursy oferowane odpłatnie na platformie Udemy nie mogą być oferowane nieodpłatnie poza nią (np. w serwisie YouTube, na własnej stronie internetowej czy na innych stronach).

  Globalna macierz cenowa

  Globalna macierz cenowa obejmuje minimalne oraz maksymalne ceny kursów, jakie można ustalić. Przedstawia również punkty cenowe dla każdej waluty obsługiwanej przez Udemy.

  • Ustalając listę cen kursu w danej walucie, ustalasz listę cen na danym poziomie. Lista cen, jaką uczestnicy kursu będą widzieć w innych walutach, jest obliczana przy pomocy macierzy poziomu cen, w oparciu o odpowiadający jej poziom.
  • Punkty cenowe dla poziomu na macierzy nie są obliczane przy użyciu wyłącznie przeliczenia walut. Ponieważ Udemy działa na rynku globalnym, ceny są również uzależnione od warunków rynkowych w różnych krajach oraz będą w odpowiedni sposób dostosowywane.
  • Kuszące ceny, czyli ceny z końcówką „,99”, są dostępne w następujących walutach: USD, SGD, AUD, TRY, GBP, BR, ILS, EUR, CAD i PLN.
  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie kuponów do kursu i zarządzanie nimi

  Tworzenie kuponów jest ważną częścią strategii promocyjnej w przypadku każdego instruktora. Po wykorzystaniu kuponu przez osobę zapisującą się na kurs instruktor otrzymuje 97% udziału w przychodach.

  Dopuszczalne jest tworzenie kuponów, w przypadku których obniżona cena nie będzie niższa niż 10 USD lub 9,99 USD w zależności od waluty kursu (patrz poniższy akapit dotyczący kuszących cen). Należy jednak pamiętać, że najniższy możliwy poziom cen w niektórych krajach może być niższy niż 10 USD lub 9,99 USD, aby lepiej odzwierciedlać lokalne warunki rynkowe.

  Kuszące ceny, czyli ceny z końcówką „,99”, są dostępne w następujących walutach: USD, SGD, AUD, TRY, GBP, BR, ILS, EUR, CAD i PLN. Ponadto w krajach, których waluta nie jest obsługiwana na Udemy, ceny będą domyślnie wyrażone w USD (format X,99).

  Aby przejrzeć kompletną listę walut obsługiwanych na portalu Udemy, kliknij tutaj.

  Instruktorzy mogą również tworzyć kody kuponów na darmowe oraz pełnopłatne kursy.

  Tworzenie kuponu

  1. Przejdź do strony zarządzania kursem (więcej informacji znajdziesz tutaj).
  2. Na stronie Zarządzanie kursem kliknij Ceny i kupony.
  3. Kliknij Utwórz nowy kupon.
  4. Nadaj kuponowi nazwę.
  5. Określ cenę kuponu.
  6. Określ liczbę kuponów do utworzenia.
  7. Dodaj datę ważności kuponu (zalecane).
  8. Kliknij Zapisz.

  Uwaga: Raz utworzonego kuponu nie można edytować. Możliwe jest jedynie jego aktywowanie lub dezaktywowanie przy użyciu suwaka stanu znajdującego się po prawej stronie.

  coupon.png

  Wymagania dotyczące kodu kuponu

  Kod kuponu musi się składać z 6–20 znaków i może zawierać wyłącznie WIELKIE litery (A–Z), cyfry (0–9), kropki („.”), myślniki („-”) i znaki podkreślenia („_”). Oto przykład: NOWYKURS.

  Udostępnianie kodu kuponu

  Gdy kupon zostanie utworzony, pojawi się w tabeli kuponów. Kliknij opcję „Pokaż łącze” obok nazwy kuponu, aby wyświetlić łącze do swojego kodu kuponu.

  Zaleca się udostępnienie łącza do kuponu przy promowaniu kursu. Gdy potencjalny uczestnik kursu kliknie to łącze, kupon zostanie automatycznie zastosowany do ceny kursu. Jeżeli nie udostępnisz łącza do kuponu, uczestnicy kursu będą musieli zrealizować kod kuponu na stronie docelowej kursu.

  coupon_link.png

  Tworzenie kuponów do kursu i zarządzanie nimi

  Po utworzeniu kuponu nie można go edytować ani usunąć. W razie potrzeby kupon kursowy można zdezaktywować.

  1. Na stronie Zarządzanie kursem kliknij Cena i kupony.
  2. Zostanie wyświetlona lista kuponów. W sekcji informacji o stanie możesz aktywować lub dezaktywować kupon.

  Jeżeli kupon stracił ważność, przełącznik jest wyszarzony.

  deactivate_coupon.png

  Przeczytaj artykuł