• Program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business

  Udemy for Business (UFB) to rozwiązanie szkoleniowe typu B2B (Business to Business) od Udemy. UFB zapewnia organizacjom możliwość sprostania największym wyzwaniom związanym z kadrą poprzez angażowanie pracowników w poznawanie nowych umiejętności i rozwój dzięki kursom Udemy. Naszymi klientami są obecnie między innymi PayPal, Lyft, Barclays i Volkswagen, a codziennie zdobywamy kolejnych.

  Program UFB zapewnia klientom pakiet subskrypcji 2000 kursów Udemy starannie dobranych pod kątem jakości i przydatności dla odbiorców biznesowych. Instruktorzy uwzględnieni w UFB zyskują wyjątkową widoczność swojej marki w oczach odbiorców biznesowych, a także dodatkowe źródło przychodu.

  Aby dowiedzieć się więcej o UFB i o tym, jak zapisać się do programu, przeczytaj poniższe informacje.

  Jak zaangażować się w UFB jako instruktor?

  Obecnie istnieją dwa sposoby, aby instruktor wziął udział w programie UFB:

  Zapisanie się: Upewnij się, że program, do którego się zapisujesz, to marketingowy program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business, aby Twoje kursy mogły zostać wybrane do programu. Możesz zapisać się do programu za pomocą strony z umowami o promocję.

  Program rekomendacji: Prowadzimy również program rekomendacji dla instruktorów pozwalający im polecać potencjalnych klientów programu UFB. Jeżeli znasz kogoś w firmie, która mogłaby skorzystać na programie UFB, przedstaw nas osobie decyzyjnej (na poziomie dyrektora lub wyższym), a otrzymasz prowizję w wysokości 25% opłaty za pierwszy rok subskrypcji wykupiony przez tę firmę. To nawet 20 000 dolarów!

  Jak UFB wybiera kursy do programu?

  Stosujemy wiele kryteriów oceny kursów dodawanych do programu. Przede wszystkim instruktor musi być zapisany do programu UFB, aby jego kursy zostały wzięte pod uwagę. W znacznym stopniu pomagają nam też oceny wystawiane na rynku. Oznacza to, że decyzja podejmowana przez zespół UFB zależy w dużej mierze od opinii uczestników kursu, a wyznacznikiem są ostatnie oceny. Do oferowanego pakietu dobieramy najwyżej oceniane kursy (najlepiej z oceną 4,5 lub wyższą).

  Aby uzyskać więcej informacji o ocenach uczestników i zarządzaniu informacjami zwrotnymi, kliknij tutaj.

  Bierzemy pod uwagę również inne czynniki, takie jak zapotrzebowanie klientów na dane treści czy ich ogólna strategia biznesowa.

  Jak w przypadku platformy UFB wygląda udział w przychodach?

  Program UFB jest oparty na modelu subskrypcji. W związku z tym nie istnieje lista cen za kursy oferowane na platformie UFB, a udział w przychodach wygląda inaczej niż w przypadku platformy Udemy.com. Każdego miesiąca uzyskujemy stałą pulę przychodu z opłat wnoszonych przez klientów biznesowych. Udemy pobiera 50% stałego przychodu, a instruktorzy programu UFB otrzymują pozostałą część.

  Wypłata instruktora obliczana jest na podstawie algorytmu konsumpcji. Na przykład, jeśli w miesiącu skorzystano ze 100 minut treści spośród wszystkich kursów dostępnych w subskrypcji, a 10 minut pochodzi z Twoich kursów, otrzymasz 10% stałego przychodu dla danego miesiąca.

  Jak jest traktowany przychód z UFB w raporcie przychodów instruktora?

  Przychód instruktora z programu UFB jest dodawany do raportu przychodów inaczej niż pozostałe zakupy. Trafia do raportu w pierwszym tygodniu następnego miesiąca, przy czym jest dodawany w kategorii „Inne” i oznaczany słowami „Udemy for Business”. Na przykład przychód z UFB za styczeń pojawi się w Twoim raporcie przychodów za styczeń w pierwszym tygodniu lutego.


  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat programu UFB, napisz do nas na adres ufbcontent@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł
 • Polityka w zakresie opłat i promocji dla Japonii (obowiązuje od 22 sierpnia 2016 r.)

  Niniejsza Polityka w zakresie opłat i promocji obejmuje wszystkie informacje na temat naszego Cennika, opcjonalnych programów marketingowych oraz promocji dotyczące każdego Instruktora, który utworzył konto instruktora z adresu IP w Japonii, i obowiązuje od 22 sierpnia 2016 roku.

  O wszelkich istotnych zmianach wprowadzanych do niniejszej Polityki w zakresie opłat i promocji będziemy informować za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomień na stronie internetowej Udemy. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do naszego zespołu pomocy technicznej, korzystając z poniższego formularza.

  Wszystkie terminy zaczynające się wielką literą, które nie zostały w inny sposób zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przedstawione w Warunkach użytkowania Udemy lub Warunkach instruktora („Warunki instruktora”). Niniejsza Polityka w zakresie opłat i promocji podlega postanowieniom zawartym w Warunkach instruktora.

  Wszelkie wersje niniejszej Polityki w zakresie opłat i promocji w językach innych niż angielski są udostępniane dla wygody użytkownika, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż wersja w języku angielskim, wraz ze szczegółowymi przepisami dla danych terytoriów, jest wersją nadrzędną w przypadku powstania jakichkolwiek konfliktów.

  CENNIK

  Ustalanie Ceny podstawowej

  Instruktor może wybrać Poziom dla Ceny podstawowej swojego Kursu z macierzy cenowej Udemy (zamieszczonej poniżej w uproszczonej wersji). W tym celu należy przejść do ekranu „Edytuj cenę” na swoim Koncie instruktora. Odtąd potencjalni Uczestnicy kursu będą widzieć wybraną cenę, o ile cena ta nie zostanie skorygowana zgodnie z warunkami niniejszej Polityki w zakresie opłat i promocji. Macierz cenowa jest okresowo aktualizowana zgodnie w warunkami rynkowymi lub zmianami kursów wymiany walut. Niezależnie od powyższych postanowień Udemy może zatwierdzić wyższą cenę dla określonych Kursów w związku z określonymi programami promocyjnymi.  Jak widać w macierzy cenowej, platforma Udemy oferuje Uczestnikom kursów możliwość płacenia za nie w dwunastu walutach. Są to: dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), euro (EUR), jen japoński(JPY), dolar singapurski (SGD), peso meksykańskie (MXN), real brazylijski (BRL), dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD), szekel izraelski (ILS), baht tajski (THB) i nowy dolar tajwański (TWD).

  Ceny na urządzeniach mobilnych

  Niezależnie od powyższych postanowień aplikacja mobilna Udemy obsługuje ponad 50 walut. Można zobaczyć walutę oraz cenę, za jaką Uczestnik zakupił Kurs, w kolumnie „Zapłacona cena” w Raporcie przychodów instruktora.

  Udział w przychodach i podatki

  Jak podano w sekcji 9 Warunków instruktora, jeśli Instruktor nie przystąpi do Programów marketingowych, Udemy będzie mu wypłacać trzydzieści trzy procent (33%) Kwoty netto otrzymanej za jego Kurs minus wszelkie mające zastosowanie potrącenia, takie jak Zwroty dla uczestnika („Standardowy udział w przychodach”). W przypadku, gdy Instruktor zdecyduje się przystąpić do naszych Programów marketingowych, udział w przychodach może być inny, w zależności od danego programu.

  Udemy dokonuje wszystkich wypłat na rzecz Instruktorów w USD niezależnie od waluty, w której Uczestnik dokonał transakcji. Udemy reguluje wszelkie opłaty związane z przetwarzaniem transakcji z wyłączeniem wymiany walut.

  Jeśli w kraju, w którym Uczestnik dokonuje zakupu Kursu, wymagane jest, aby firma Udemy podlegała obowiązkowi opłaty podatku VAT, Udemy potrąca kwotę podatku z Ceny sprzedaży kursu podczas obliczania Kwoty netto. Kwota netto zostaje podzielona pomiędzy Udemy a Instruktorów zgodnie z mającym zastosowanie modelem udziału w przychodach.

  Kraje, w których doliczany jest podatek VAT, obejmują obecnie wszystkie państwa Unii Europejskiej (UE), Wielką Brytanię, Japonię oraz Koreę Południową.
  W stosownych przypadkach Udemy nalicza i opłaca obowiązujące w Unii Europejskiej podatki od zakupów za pośrednictwem Internetu. W przypadku zakupów za pośrednictwem aplikacji mobilnej podatek obowiązujący w Unii Europejskiej jest naliczany i opłacany przez Apple lub Google.

  Raport przychodów

  Raport przychodów zawiera lokalną Cenę sprzedaży (w walucie lokalnej) oraz kurs wymiany walut:

  Dodatkowe informacje są dostępne po kliknięciu poszczególnych transakcji.

  PROMOCJE

  Programy marketingowe Udemy dla Płatnych kursów

  Udemy umożliwia Instruktorom zapisanie się do opisanych poniżej, oferowanych obecnie, Programów marketingowych za pośrednictwem Konta instruktora. Aby wziąć udział w dowolnym z tych programów lub dostosować swoje preferencje, zaloguj się do Konta Udemy i kliknij łącze https://www.udemy.pl/user/edit-promotional-agreements/. Następnie przejdź w dół do odpowiedniego programu i zaznacz wszystkie pola, aby się zapisać. Na koniec przejdź na dół strony i kliknij „Zapisz”, aby zastosować zmiany. Poszczególne oferty mogą co jakiś czas być zmieniane z myślą o optymalizacji przychodu Instruktora. Obecnie oferujemy:

  1. Program ofert Udemy: zwiększa sprzedaż Twoich Kursów

  • a) Każdego roku za pośrednictwem Programu ofert Udemy na Kursy zapisują się miliony Uczestników. Obie formy promocji używane w ramach Programu ofert Udemy stanowią potężne narzędzia, dzięki którym zmaksymalizujesz swoje możliwości zarabiania na platformie Udemy. Program ofert Udemy wykorzystuje wysoce segmentowany system zniżek oferowanych za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz innych kanałów w celu optymalizacji sprzedaży Kursu Instruktora. Instruktor może zdecydować się na uczestnictwo w programie „Promocja procentowa” i/lub „Promocja stałej ceny”.
   • Program „Promocja procentowa” umożliwia Udemy oferowanie Kursu Instruktora ze zniżką nawet do 75% Ceny podstawowej.
   • Program „Promocja stałej ceny” umożliwia Udemy oferowanie Kursu Instruktora w stałej cenie, niższej od Ceny podstawowej, ale nie niższej od ceny mniej więcej 10 USD (np. 10 USD, 19 USD lub 29 USD). Należy pamiętać, że Cena sprzedaży oraz Promocje stałej ceny mogą stanowić zniżkę przekraczającą 75%, w zależności od mającej zastosowanie Ceny podstawowej.
  • b) Program ofert Udemy może być promowany za pośrednictwem Usług, komunikatów kierowanych do Uczestników lub za pośrednictwem Platform stron trzecich. Instruktor przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż rzeczywisty czas trwania Programu ofert Udemy może być inny.
  • c) Udział w przychodach: Uczestnicząc w Programie ofert Udemy, Instruktor przyjmuje do wiadomości, że (i) jego udział w przychodach będzie różny, ale może wynosić aż do 33% Kwoty netto na większości terytoriów; (ii) nie wszystkie programy są dostępne w poszczególnych regionach geograficznych.

  2. Program wspomagania marketingowego Udemy: A Wielokanałowy program marketingowy ukierunkowany na zwiększanie sprzedaży Kursu Instruktora

  • a) Udemy ma sieć dziesiątek tysięcy stron partnerskich („Osoby stowarzyszone”) oraz bliskie relacje z zewnętrznymi stronami z ofertami („Partnerzy współpracujący”) i osobami stowarzyszonymi („Partnerzy zewnętrzni”). Mamy również cały zespół zajmujący się wykorzystywaniem zaawansowanych strategii marketingu cyfrowego (takich jak płatne reklamy). Program wspomagania marketingowego Udemy to Program marketingowy Udemy, który promuje Kursy za pośrednictwem Osób stowarzyszonych oraz Zewnętrznych platform Partnerów współpracujących, takich jak Facebook. Uczestnictwo w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów opłacanych z góry.
  • b) Jeśli Udemy, wedle własnego uznania, zakupi i umieści reklamy dla Kursu Instruktora na Platformie strony trzeciej oraz będzie śledzić wyniki sprzedaży za pomocą odpowiednich środków (w tym, między innymi, pikseli monitorujących, plików cookie itp.) („Płatna reklama”), za powiązane działania i Płatną reklamę naliczane będą opłaty.
  • c) Udział w przychodach: Uczestnicząc w Programie wspomagania marketingowego Udemy, Instruktor przyjmuje do wiadomości, że: (i) Udemy może zatrudnić Partnera zewnętrznego oraz zdecydować się na Płatną reklamę, aby promować Kursy Instruktora; (ii) nie wszystkie programy są dostępne w poszczególnych regionach geograficznych oraz że (ii) Udemy może odjąć opłaty naliczone przez Partnera zewnętrznego lub opłaty z tytułu Płatnej reklamy przed obliczeniem Kwoty netto. Instruktor przyjmuje do wiadomości, że w związku z Programem wspomagania marketingowego jego udział w przychodach może być różny, ale w większości przypadków będzie wynosić 25% Kwoty netto.

  Kupony tworzone przez Instruktora

  Instruktor może zwiększyć sprzedaż swoich Kursów, promując je przy użyciu kodu kuponu („Kod kuponu”), który utworzy w serwisie Udemy zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie: https://support.udemy.pl/hc/pl/articles/229603968.
  Instruktor otrzymuje dziewięćdziesiąt sześć procent (96%) Kwoty netto (określonej w Warunkach instruktora) od tych Uczestników kursu, którzy podali jego Kod kuponu w czasie zapisywania się na jego Kurs.

  Korzystając z Kodu kuponu, Instruktor może zaoferować każdy ze swoich Kursów z dowolną zniżką procentową, pod warunkiem, że Cena sprzedaży kursu nie spadnie poniżej 10 USD. Istnieje również możliwość zaoferowania swoich Kursów za darmo, tzn. po objęciu Ceny podstawowej pełną zniżką, 100%. Prosimy pamiętać, że faktyczna kwota zniżki może być nieznacznie wyższa w związku z zaokrąglaniem oraz wymianą walut. Niezależnie od powyższych postanowień Instruktor może wystawiać Kody kuponu, które uprawniają Użytkowników do bezpłatnego udziału w jego Kursie.

  Instruktor powinien być świadomy, że waluta widoczna dla Uczestników kursu na stronie internetowej może być inna niż waluta, która została przypisana do jego Kursu. Kupon Instruktora będzie jednak nadal aktywny i będzie można go wykorzystać do uzyskania proporcjonalnych zniżek w ramach wszystkich obsługiwanych przez Udemy walut.

  W przypadku, gdy w kraju Uczestnika kursu będzie wymagane naliczenie podatków, Uczestnicy kursu zobaczą ceny Kursów wraz z podatkiem. Jeśli Instruktor będzie widział transakcję w raporcie przychodów, udział w przychodach będzie obliczany od ceny zapłaconej przez Uczestnika kursu minus podatek.

  Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana, aby uwzględnić nowe waluty. Zaglądaj co jakiś czas do Centrum nauczania, aby być na bieżąco z nowymi produktami Udemy.

  * Instruktorzy, którzy zmienili miejsce zamieszkania, mogą się z nami skontaktować, pisząc na adres instructorsupport@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł
 • Polityka Udemy w zakresie opłat i promocji (poprzednia wersja)

  Nasza Polityka w zakresie opłat i promocji obejmuje wszystkie informacje dotyczące bieżącego cennika, promocji oraz opcjonalnych Programów marketingowych.

  O wszelkich istotnych zmianach wprowadzanych do niniejszej Polityki w zakresie opłat i promocji będziemy informować za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomień na stronie internetowej Udemy. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o wysłanie stąd wiadomości e-mail do naszego zespołu pomocy technicznej.

  Wszystkie terminy zaczynające się wielką literą, które nie zostały w inny sposób zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Warunkach użytkowania Udemy lub Warunkach instruktora („Warunki instruktora”). Niniejsza Polityka w zakresie opłat i promocji podlega postanowieniom zawartym w Warunkach instruktora.

  Wszelkie wersje niniejszej Polityki w zakresie opłat i promocji w językach innych niż angielski są udostępniane dla wygody użytkownika, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż wersja w języku angielskim jest wersją nadrzędną w przypadku powstania jakichkolwiek konfliktów.

  CENNIK

  Ustalanie Ceny podstawowej

  Instruktor może wybrać dowolny Poziom dla Ceny podstawowej swojego Kursu z poniższej macierzy cen Udemy, przechodząc do ekranu „Edytuj cenę” na swoim Koncie instruktora. Odtąd potencjalni Uczestnicy kursu będą widzieć cenę opartą na tej macierzy, o ile cena ta nie zostanie skorygowana zgodnie z warunkami niniejszej Polityki w zakresie opłat i promocji. Macierz cenowa jest okresowo aktualizowana w związku ze zmianami kursów wymiany walut. Niezależnie od powyższych postanowień Udemy może zatwierdzić wyższą cenę dla określonych Kursów w związku z określonymi programami promocyjnymi.

  Waluta
  Poziom 1
  Poziom 2
  Poziom 3
  Poziom 4
  Poziom 5
  Poziom 6
  Poziom 7
  USD
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  GBP
  15
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  JPY
  2400
  3000
  3600
  4200
  4800
  5400
  6000
  EUR
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  SGD
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  MXN
  300
  400
  500
  600
  700
  800
  900
  BRL5075100125150175200
  CAD
  25
  30
  35
  40
  50
  60
  70
  AUD25303540506070
  THB60080010001200140016001800
  ILS75100125150175200225
  TWD60080010001200140016001800


  Jak widać w powyższej macierzy, platforma Udemy oferuje Uczestnikom kursów możliwość płacenia za nie w dwunastu walutach. Są to: dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), euro (EUR), jen japoński(JPY), dolar singapurski (SGD), peso meksykańskie (MXN), real brazylijski (BRL), dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD), szekel izraelski (ILS), baht tajski (THB) i nowy dolar tajwański (TWD).
  Ceny na urządzeniach mobilnych

  Niezależnie od powyższych postanowień aplikacja mobilna Udemy obsługuje ponad 50 walut. Można zobaczyć walutę oraz cenę, za jaką Uczestnik zakupił Kurs, w kolumnie „Zapłacona cena” w Raporcie przychodów instruktora.

  Udział w przychodach i podatki

  Jak podano w sekcji 9 Warunków instruktora, jeśli Instruktor nie przystąpi do Programów marketingowych, Udemy będzie mu wypłacać pięćdziesiąt procent (50%) Kwoty netto otrzymanej za jego Kurs (nie dotyczy to terytorium Japonii) minus wszelkie mające zastosowanie potrącenia, takie jak Zwroty dla uczestnika („Standardowy udział w przychodach”). W przypadku, gdy Instruktor zdecyduje się przystąpić do naszych Programów marketingowych, udział w przychodach może być inny, w zależności od danego programu.

  Udemy dokonuje wszystkich wypłat na rzecz Instruktorów w USD niezależnie od waluty, w której Uczestnik dokonał transakcji. Udemy reguluje wszelkie opłaty związane z transakcją oraz wymianą walut (inne niż 3% opłaty za transakcję kartą kredytową).

  Jeśli w kraju, w którym Uczestnik dokonuje zakupu Kursu, wymagane jest, aby firma Udemy podlegała obowiązkowi opłaty podatku VAT, Udemy potrąca kwotę podatku z Ceny sprzedaży kursu podczas obliczania Kwoty netto. Kwota netto zostaje podzielona pomiędzy Udemy a Instruktorów zgodnie z mającym zastosowanie modelem udziału w przychodach.

  Kraje, w których doliczany jest podatek VAT, obejmują obecnie wszystkie państwa Unii Europejskiej (UE), Wielką Brytanię, Japonię oraz Koreę Południową.
  W stosownych przypadkach Udemy nalicza i opłaca obowiązujące w Unii Europejskiej podatki od zakupów za pośrednictwem Internetu. W przypadku zakupów za pośrednictwem aplikacji mobilnej podatek obowiązujący w Unii Europejskiej jest naliczany i opłacany przez Apple lub Google.

  Raport przychodów

  Raport przychodów zawiera lokalną Cenę sprzedaży (w walucie lokalnej) oraz kurs wymiany walut:  Dodatkowe informacje są dostępne po kliknięciu poszczególnych transakcji.

  PROMOCJE

  Programy marketingowe Udemy dla Płatnych kursów

  Udemy umożliwia Instruktorom zapisanie się do opisanych poniżej, oferowanych obecnie, Programów marketingowych za pośrednictwem Konta instruktora. Aby wziąć udział w dowolnym z tych programów lub dostosować swoje preferencje, zaloguj się do Konta Udemy i kliknij łącze https://www.udemy.pl/join/login-popup/?next=/user/edit-instructor-info/, a następnie kliknij „Instruktor premium” w lewej części strony i wybierz opcję „Zarządzaj umowami o promocję”. Przejdź w dół do odpowiedniego programu i zaznacz pole, aby się zapisać. Przejdź na dół strony, a następnie kliknij „Zapisz”, aby zastosować zmiany. Poszczególne oferty mogą co jakiś czas być zmieniane z myślą o optymalizacji przychodu Instruktora. Obecnie oferujemy:

  1. Program ofert Udemy: zwiększa sprzedaż Twoich Kursów

  • a. „Program ofert Udemy” wykorzystuje wysoce segmentowany system zniżek oferowanych za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz innych kanałów w celu optymalizacji sprzedaży Kursu Instruktora.
  • b. Program ofert Udemy może być promowany za pośrednictwem Usług, komunikatów kierowanych do Uczestników lub za pośrednictwem Platform stron trzecich. Instruktor przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż rzeczywisty czas trwania określonego Programu ofert Udemy lub oferty ze zniżką procentową może być inny.
  • c. Uczestnicząc w Programie ofert Udemy, Instruktor wyraża zgodę, aby firma Udemy mogła oferować jego Kursy w ramach ograniczonych czasowo ofert oraz cen testowych na następujących warunkach:
   • Ze zniżką wynoszącą do 50% (włącznie) Ceny podstawowej.
  • d. Udział w przychodach: Uczestnicząc w Programie ofert Udemy, Instruktor przyjmuje do wiadomości, że (i) jego udział w przychodach będzie różny, ale może wynosić aż do 50% Kwoty netto; (ii) nie wszystkie programy są dostępne w poszczególnych regionach geograficznych.

  2. Program wspomagania marketingowego Udemy: A Wielokanałowy program marketingowy ukierunkowany na zwiększanie sprzedaży Kursu Instruktora

  • a. Udemy ma sieć dziesiątek tysięcy stron partnerskich („Osoby stowarzyszone”) oraz bliskie relacje z zewnętrznymi stronami z ofertami („Partnerzy współpracujący”) i osobami stowarzyszonymi („Partnerzy zewnętrzni”). Mamy również cały zespół zajmujący się wykorzystywaniem zaawansowanych strategii marketingu cyfrowego (takich jak płatne reklamy). Program wspomagania marketingowego Udemy to Program marketingowy Udemy, który promuje Kursy za pośrednictwem Osób stowarzyszonych oraz Zewnętrznych platform Partnerów współpracujących, takich jak Facebook. Uczestnictwo w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów opłacanych z góry.
  • b. Jeśli Udemy, wedle własnego uznania, zakupi i umieści reklamy dla Kursu Instruktora na Platformie strony trzeciej oraz będzie śledzić wyniki sprzedaży za pomocą odpowiednich środków (w tym, między innymi, pikseli monitorujących, plików cookie itp.) („Płatna reklama”), za powiązane działania i Płatną reklamę naliczane będą opłaty.
  • c. Udział w przychodach: Uczestnicząc w Programie wspomagania marketingowego Udemy, Instruktor przyjmuje do wiadomości, że: (i) Udemy może zatrudnić Partnera zewnętrznego oraz zdecydować się na Płatną reklamę, aby promować Kursy Instruktora; (ii) nie wszystkie programy są dostępne w poszczególnych regionach geograficznych oraz że (ii) Udemy może odjąć opłaty naliczone przez Partnera zewnętrznego lub opłaty z tytułu Płatnej reklamy przed obliczeniem Kwoty netto. Instruktor przyjmuje do wiadomości, że w związku z Programem wspomagania marketingowego jego udział w przychodach może być różny, ale w większości przypadków będzie wynosić 25% Kwoty netto.

  3. Program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business: możliwość dołączenia do wybranej grupy Kursów oferowanych klientom korporacyjnym Udemy

  • a. Jeśli Instruktor zdecyduje się na przystąpienie do tego programu, Udemy może go zaprosić do „Programu subskrypcji treści”, znanego również pod nazwą Udemy for Business. W naszym programie Udemy for Business oferujemy wybrane Kursy w formie wiązanej subskrypcji miesięcznej oferowanej klientom korporacyjnym Udemy lub klientom prowadzącym działalność gospodarczą („Klienci korporacyjni”). Mimo iż nie wszystkie Kursy Instruktora mogą być uwzględniane w Programie subskrypcji treści, Program subskrypcji treści stanowi doskonały sposób, aby stać się częścią stale poszerzanej oferty Udemy dla przedsiębiorstw i zwiększyć przychody z Kursów.
  • B. Uczestnicząc w Programie subskrypcji treści, Instruktor zgadza się udostępniać każdy swój Kurs w ramach ofert Programu subskrypcji treści. Udemy może zdecydować, który z Kursów Instruktora uwzględnić w określonym Programie subskrypcji treści dla Klientów korporacyjnych, oraz może okresowo zmieniać, wedle własnego uznania, wybór Kursów w ramach każdego Programu subskrypcji treści w odpowiedzi na potrzeby i prośby Klientów korporacyjnych. Cena sprzedaży za Kursy uwzględnione w Programie subskrypcji treści jest ustalana wedle uznania Udemy.
  • c. Instruktor przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż uczestnicząc w Programie subskrypcji treści nie może wycofać publikacji ani zmienić ustawień prywatności swoich Kursów w okresie swojego uczestnictwa.
  • d. Rozwiązanie umowy. Instruktor może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie subskrypcji treści. Udemy przestanie oferować Kursy Instruktora w ramach Programu subskrypcji treści w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty rozwiązania umowy. Po tym czasie Kursy Instruktora nie będą już oferowane nowym Klientom korporacyjnym w ramach Programu subskrypcji treści, ale każdy Klient korporacyjny, który zakupił Program subskrypcji treści w czasie, kiedy Kursy Instruktora były w nim uwzględnione, a jego pracownicy zapisali się na Kursy, będzie miał nadal do nich dostęp, a jego pracownicy będą mogli zapisać się na Kursy, tak długo, jak Klient korporacyjny będzie opłacał dostęp.
  • e. Przychód. Instruktor będzie uzyskiwał prowizje z tytułu wszystkich zapisów na swoje Kursy oferowane w ramach Programu subskrypcji treści. Prowizje będą naliczane w następujący sposób:
   • Wszelkie prowizje w ramach Programu subskrypcji treści będą wypłacane zgodnie z powyższymi Warunkami płatności.
   • Prowizja z tytułu Kursów Instruktora oferowanych w ramach Programu subskrypcji treści będzie wynosić 50% Procentu instruktora od Kwoty całkowitej uzyskanej z tego Programu subskrypcji treści.
   • Udemy będzie monitorować łączną liczbę całych minut, jaką wszyscy Uczestnicy Programu subskrypcji treści będą poświęcać na przeglądanie dowolnego Kursu („Łączne minuty”), oraz procent Łącznych minut, przez które Kursy Instruktora będą przeglądane („Procent instruktora”).
   • Każdego miesiąca Udemy będzie obliczać Kwotę netto należną od wszystkich Klientów korporacyjnych w związku z ich uczestnictwem w Programie subskrypcji treści („Kwota całkowita”).

  Kupony tworzone przez Instruktora

  Instruktor może zwiększyć sprzedaż swoich Kursów, promując je przy użyciu kodu kuponu („Kod kuponu”), który utworzy w serwisie Udemy zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie: https://support.udemy.pl/customer/portal/articles/1503919-how-do-i-create-a-coupon-for-my-course-.

  Instruktor otrzymuje dziewięćdziesiąt siedem procent (97%) Kwoty netto (określonej w Warunkach instruktora) od tych Uczestników kursu, którzy podali jego Kod kuponu w czasie zapisywania się na jego Kurs. Wyjątkiem jest terytorium Japonii, gdzie Instruktor otrzymuje dziewięćdziesiąt sześć procent (96%) Kwoty netto.

  Zniżka oferowana za pomocą kuponu nie może wynosić więcej niż 50% Ceny podstawowej. Prosimy pamiętać, że faktyczna kwota zniżki może być nieznacznie wyższa w związku z zaokrąglaniem oraz wymianą walut. Niezależnie od powyższych postanowień Instruktor może wystawiać Kody kuponu, które uprawniają Użytkowników do bezpłatnego udziału w jego Kursie.

  Instruktor powinien być świadomy, że waluta widoczna dla Uczestników kursu na stronie internetowej może być inna niż waluta, która została przypisana do jego Kursu. Kupon Instruktora będzie jednak nadal aktywny i będzie można go wykorzystać do uzyskania proporcjonalnych zniżek w ramach wszystkich obsługiwanych przez Udemy walut.

  W przypadku, gdy w kraju Uczestnika kursu będzie wymagane naliczenie podatków, Uczestnicy kursu zobaczą ceny Kursów wraz z podatkiem VAT. Jeśli Instruktor będzie widział transakcję w raporcie przychodów, udział w przychodach będzie obliczany od ceny zapłaconej przez Uczestnika kursu minus podatek VAT.

  Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana, aby uwzględnić nowe waluty. Zaglądaj co jakiś czas do Centrum nauczania, aby być na bieżąco z nowymi produktami Udemy.
  Przeczytaj artykuł
 • Najczęstsze pytania instruktorów dotyczące koszyka

  Co to jest koszyk?

  Koszyk pozwala uczestnikom kupować kilka kursów jednocześnie, bez konieczności każdorazowego podawania danych potrzebnych do realizacji płatności. Dzięki temu można szybciej i wygodniej kupić wiele kursów.

  Jakie korzyści zyskuję?

  Koszyk pozwala szybko i wygodnie kupować kilka kursów naraz, eliminując konieczność kupowania ich pojedynczo. Nie ograniczając liczby kursów do kupienia, ułatwiamy użytkownikom korzystanie z naszych usług.

  Jestem zarówno instruktorem, jak i uczestnikiem kursu. Wiem już, jak działa koszyk dla uczestników. Czy możecie udostępnić wyniki testów, które przeprowadzaliście?

  W fazie testów koszyk był wykorzystywany podczas tysięcy transakcji w naszym serwisie. Monitorujemy te dane ze szczególną uwagą. Uczestnicy, którzy chcą kupić kilka kursów za jednym razem, mogą teraz robić to szybciej i sprawniej.

  Czy użytkownicy muszą korzystać z koszyka, gdy kupują kurs?

  Nie. Jeśli chcą kupić tylko jeden kurs, mogą kliknąć „Zapisz się na kurs”, a następnie wprowadzić dane niezbędne do sfinalizowania płatności. Alternatywnie mogą dodać taki kurs do koszyka i zapłacić tylko za tę jedną pozycję.

  Który z kuponów zostanie wykorzystany, jeżeli uczestnik skorzysta z mojego kuponu, a Udemy również zaoferuje mu kupon w ramach promocji?

  Podczas płatności zostanie wykorzystany ten kupon, który zapewni uczestnikowi korzystniejszą cenę. Jeżeli dany uczestnik przejdzie do strony kursu za pośrednictwem kuponu instruktora, a kupon od naszego serwisu pozwoli zaoferować niższą cenę i uczestnik skorzysta z tego drugiego w ciągu 24 godzin, instruktor otrzyma 97% ceny kursu.

  Prosimy pamiętać, że obecnie w sytuacji, gdy uczestnik kupi kurs, a później znajdzie kupon, który pozwoliłby na zakup w niższej cenie, może do nas napisać, a pracownicy działu pomocy technicznej dokonają zwrotu różnicy.

  Chciałbym/chciałabym sprawdzić, czy mój kurs został przez kogoś zapisany na później lub umieszczony na liście życzeń. Czy to możliwe?

  Obecnie taka funkcja nie jest dostępna dla instruktorów.

  Czy zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany w raporcie przychodów?
  Raport przychodów nie ulegnie zmianie. Jeżeli uczestnik kupi Twój kurs razem z kursami innych instruktorów, tylko Twój kurs (plus właściwy kupon) pojawi się w raporcie przychodów.

  Uczestnicy zgłaszają mi, że nie mogą skorzystać z kuponu podczas dokonywania płatności. Dlaczego tak się dzieje?
  Może tak się dziać z dwóch powodów:

  1. Kupon utracił ważność.
  2. Został użyty inny kupon, który system uznał za nadrzędny. (Prawdopodobnie pozwolił uzyskać bardziej korzystną cenę kursu). Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedzi na pytanie powyżej.

  Jeden z uczestników mojego kursu zgłasza problem z finalizacją płatności. Co zrobić?

  Poproś uczestnika o napisanie na adres support@udemy.com, abyśmy mogli jak najszybciej rozwiązać ten problem.

  Uczestnicy mojego kursu zadają bardzo dużo pytań o koszyk. Czy macie dla nich jakieś materiały?

  Jak najbardziej! Zajrzyj do naszego artykułu na temat koszyka i do sekcji pytań od uczestników, którą znajdziesz w tym miejscu. Możesz podesłać uczestnikom bezpośrednie łącze do tych materiałów. W razie potrzeby podaj im adres naszego działu pomocy technicznej, abyśmy mogli zająć się każdym przypadkiem z osobna.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak wygląda promocja kursu przez Udemy?

  Jedną z największych korzyści publikacji kursu w Udemy jest widoczność osobistej marki dla milionów użytkowników Udemy. Aby uzyskać wskazówki na temat promowania swoich kursów poza platformą Udemy, otwórz stronę Marketing kursu. Kiedy Ty zajmujesz się promocją kursu poza platformą Udemy, my promujemy Twój kurs na Udemy. Oto w jaki sposób.

  Doraźne kampanie mailingowe

  Jeżeli jesteś użytkownikiem Udemy, na pewno znasz już te wiadomości e-mail. „Popraw swoje umiejętności na lato”, „Zrób dziś coś, za co podziękujesz sobie w przyszłości” — tego typu wiadomości e-mail nazywamy „kampaniami doraźnymi”. Chcesz wiedzieć, kto widzi te wiadomości i co one zawierają?
  • Każda kampania mailingowa jest wysoce spersonalizowana. Oznacza to, że jeżeli otrzymasz wiadomość, Twój znajomy, który również korzysta z Udemy, niekoniecznie dostanie taką samą wiadomość. Dokonujemy segmentacji użytkowników na podstawie dokładnie określonych zachowań oraz wcześniejszych zakupów.
  • Kampanie mailingowe zwykle uwzględniają rabaty. Dostosowujemy również nasze kupony i zniżki do zachowań użytkownika.
  • W wiadomości e-mail zawierającej zniżkę najlepiej widoczne są kursy, które użytkownik 1) wyświetlił, ale ich nie kupił; 2) dodał do listy życzeń, ale ich nie kupił; 3) podejrzał, ale ich nie kupił. Polecamy również kursy o rekordowej sprzedaży i wysokim zadowoleniu uczestników.

  Wiadomości e-mail związane z działaniami użytkowników

  Zespół Udemy ds. marketingu obserwuje określone działania użytkowników platformy wskazujące na zainteresowanie wykupieniem kursu. Gdy nasz system rozpozna takie działania, stosujemy intensywną (ukierunkowaną tylko na tego użytkownika!) kampanię mailingową. Oto w jaki sposób.
  • Każda wiadomość e-mail związana z działaniami użytkowników jest wyraźnie ukierunkowana na konkretnego odbiorcę. Oznacza to, że system wysyła jedną wiadomość e-mail do jednego użytkownika w oparciu jedynie o jego działania w portalu.
  • Typowe działania, które mogą wyzwolić wysłanie takiej wiadomości e-mail, to m.in. wyszukanie określonej frazy, wyświetlenie filmu promocyjnego danego kursu lub dodanie kursu do listy życzeń.
  Wiadomości związane z działaniami użytkowników zwykle zawierają rabat zależny od zachowań użytkownika.
  Retargetowanie reklam
  Zespół Udemy ds. marketingu dba także o promowanie Twojego kursu poza Udemy, głównie poprzez retargetowane reklamy w serwisie Facebook. Chcemy, by potencjalni uczestnicy Twojego kursu myśleli o nim także wtedy, gdy nie korzystają z Udemy. Oto w jaki sposób.
  • Jeżeli dany użytkownik 1) wyświetlił kurs, ale go nie kupił; 2) dodał kurs do listy życzeń, ale go nie kupił; 3) obejrzał podgląd kursu, ale go nie kupił, zobaczy reklamę kursu na liście postów w serwisie Facebook.
  • W przypadku, gdy dany użytkownik 1) wyświetlił kurs, ale go nie kupił; 2) dodał kurs do listy życzeń, ale go nie kupił; 3) obejrzał podgląd kursu, ale go nie kupił, zobaczy reklamę kursu na innych stronach internetowych.
  • Retargetowane reklamy zwykle uwzględniają rabat.
  Ponieważ te kampanie reklamowe są mocno celowane, szansa ujrzenia własnego kursu w promocyjnej wiadomości e-mail skierowanej na własne konto jest niewielka. Pamiętaj jednak, że Twój kurs jest promowany wśród zainteresowanych użytkowników zarówno na portalu Udemy, jak i poza nim.
  Przeczytaj artykuł
 • Dezaktywacja kuponu instruktorskiego

  Po utworzeniu kuponu nie można go edytować ani usunąć. W razie potrzeby kupon kursowy można zdezaktywować.

  Dezaktywacja kuponu

  1. Na stronie Zarządzanie kursem, w obszarze Ustawienia kursu, kliknij Cena i kupony.
  2. Zostanie wyświetlona lista kuponów. W sekcji informacji o stanie możesz aktywować lub dezaktywować kupon.

  Jeżeli kupon stracił ważność, przełącznik jest wyszarzony.


  Przeczytaj artykuł
 • Jak utworzyć kupony na potrzeby kursu?

  Tworzenie kuponów jest ważną częścią strategii promocyjnej w przypadku każdego instruktora. Po wykorzystaniu kuponu przez osobę zapisującą się na kurs instruktor otrzymuje 97% udziału w przychodach. Można tworzyć kupony oferujące obniżkę ceny kursu nawet do 10 USD. Uwaga: można też tworzyć bezpłatne lub obejmujące pełną cenę kursu kody kuponów.

  Tworzenie kuponu

  1. Na karcie Kursy, w obrębie pulpitu instruktora, kliknij żądany kurs.
  2. Na stronie Zarządzanie kursem kliknij Ceny i kupony.
  3. Kliknij Utwórz nowy kupon.
  4. Nadaj kuponowi nazwę.
  5. Określ cenę kuponu.
  6. Określ liczbę kuponów do utworzenia.
  7. Dodaj datę ważności kuponu (zalecane).
  8. Kliknij Zapisz.

  Uwaga: Raz utworzonego kuponu nie można edytować. Możliwe jest jedynie jego aktywowanie lub dezaktywowanie przy użyciu suwaka stanu znajdującego się po prawej stronie.

  Wymagania dotyczące kodu kuponu

  Kod kuponu musi się składać z 6–20 znaków i może zawierać wyłącznie WIELKIE litery (A–Z), cyfry (0–9), kropki („.”), myślniki („-”) i znaki podkreślenia („_”). Oto przykład: NOWYKURS20.

  Udostępnianie kodu kuponu

  Gdy kupon zostanie utworzony, pojawi się w tabeli kuponów. Kliknij opcję „Pokaż łącze” obok nazwy kuponu, aby wyświetlić łącze do swojego kodu kuponu.

  Zaleca się udostępnienie łącza do kuponu przy promowaniu kursu. Gdy potencjalny uczestnik kursu kliknie to łącze, kupon zostanie automatycznie zastosowany do ceny kursu. Jeżeli nie udostępnisz łącza do kuponu, uczestnicy kursu będą musieli zrealizować kod kuponu na stronie docelowej kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Zrezygnowałem/zrezygnowałam z kuponów Udemy. Dlaczego uczestnicy moich kursów nadal je realizują?

  Niestety po wycofaniu się instruktora z programu ofert Udemy nie ma możliwości anulowania już utworzonych kuponów. Po rezygnacji instruktora z udziału w programie ofert Udemy jego kursy nie będą już uwzględniane w nowych promocjach z wykorzystaniem kuponów.

  Kupony z całej witryny są odświeżane kilka razy w miesiącu. Są wykorzystywane w wiadomościach Udemy i promocjach skierowanych do konkretnych odbiorców. Tych kampanii promocyjnych nie można zmieniać automatycznie. Właśnie dlatego wcześniej wydany kupon może zostać wykorzystany w kursie już po wycofaniu się instruktora z programu ofert Udemy.

  Jeżeli jednak wycofałeś/wycofałaś się z programu co najmniej miesiąc temu, a uczestnicy kursu nadal realizują kupony, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł