• Polityka dotycząca cen i promocji

  Obowiązuje od 27 czerwca 2018 r.

  Niniejsza Polityka dotycząca cen i promocji zawiera wszystkie informacje dotyczące naszych cen, opcjonalnych programów marketingowych oraz promocji.

  Zanim wejdą w życie jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce dotyczącej cen i promocji, dostarczymy użytkownikowi powiadomienie pocztą elektroniczną albo opublikujemy je na stronie internetowej Udemy. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej polityki prosimy przesłać wiadomość pocztą elektroniczną do naszego zespołu obsługi, korzystając z poniższego formularza.

  Wszystkie terminy pisane wielką literą i nieokreślone inaczej w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jak podane w Warunkach użytkowania Udemy lub w Regulaminie dla Instruktorów („Warunki dla Instruktorów”). Niniejsza Polityka dotycząca cen i promocji podlega warunkom i postanowieniom określonym w Warunkach dla Instruktorów.

  Wszystkie wersje niniejszej Polityki dotyczącej cen i promocji w językach innych niż angielski zostały utworzone dla Państwa wygody; jednocześnie rozumieją Państwo i akceptują, że wersja angielska jest wersją nadrzędną w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między nią a wersjami nieanglojęzycznymi.

  CENY

  Wybór ceny bazowej

  Jako Instruktorzy mogą Państwo wybrać Poziom, któremu podlega Cena bazowa Państwa Kursu z Matrycy poziomów cen Udemy (której podsumowanie zostało podane poniżej). Można tego dokonać, przechodząc do ekranu „Edycja ceny” na Koncie instruktora. Studenci będą wtedy widzieć wybraną cenę, chyba że zostanie ona dostosowana inaczej, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki dotyczącej cen i promocji. Ta matryca poziomów cen będzie okresowo aktualizowana zgodnie z warunkami rynkowymi lub w ramach zmian w kursach wymiany walut. Niemniej jednak w połączeniu z programami promocyjnymi pewne Kursy mogą mieć wyższe ceny według uznania Udemy

  Z wyjątkiem przypadku, gdy Kurs jest udostępniany za pomocą Programów marketingowych Udemy lub gdy jest oferowany w aplikacjach mobilnych Udemy, Instruktor będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za określenie Ceny bazowej, jaka ma być pobierana za taki Kurs, zgodnie z Warunkami dla Instruktorów. W przypadku Kursów oferowanych w aplikacjach mobilnych Udemy nadrzędna będzie matryca cenowa platformy mobilnej dostawcy, a dostawca wybierze poziom cenowy najbliższy Cenie kursu podanej przez Instruktora.  Uwaga: przeliczanie walut na platformach mobilnych leży w gestii tych platform, w związku z czym może być podana inna cena Kursu niż wybrany przez Państwa poziom cen.

  PL_Pricing_Table_08_18.png

  Jak ustanowiono w matrycy poziomów cenowych, Udemy obecnie oferuje studentom możliwość zakupu kursów w poniższych walutach: Dolar amerykański (USD), Funt szterling (GBP), Euro (EUR), Jen japoński (JPY), Dolar singapurski (SGD), Peso meksykańskie (MXN), Real brazylijski (BRL), Dolar kanadyjski (CAD), Dolar australijski (AUD), Szekel izraelski (ILS), Baht tajski (THB), Nowy dolar tajwański (TWD), Rand południowoafrykański (ZAR), Rupia indyjska (INR), Złoty polski (PLN), Lira turecka (TRY), Korona norweska (NOK), won południowokoreański (KRW), i rupia indonezyjska (IDR).

  Waluty na urządzeniu mobilnym

  Niezależnie od powyższego, aplikacja mobilna Udemy obsługuje wszystkie waluty oferowane przez dostawców platformy mobilnej (takich jak Apple czy Google). Walutę oraz cenę, za którą Student wykupił Kurs, można sprawdzić, przechodząc do sekcji „Twój dochód”, dla każdego zakupu w Raporcie przychodów Instruktora.  

  Udział w przychodach i podatki

  Jak określono w punkcie 9 Warunków dla Instruktorów, jeżeli nie skorzystają Państwo z Programów marketingowych Udemy (patrz poniżej), zapłacimy Państwu pięćdziesiąt procent (50%) kwoty netto otrzymanej za Państwa Kurs, po potrąceniu odpowiednich odliczeń, takich jak zwroty dla Studentów („Standardowy udział w przychodach”). Jeśli zdecydują się Państwo na udział w którymkolwiek z naszych Programów marketingowych, rzeczywisty udział w przychodach może być inny, jak określono to w każdym z programów.

  Udemy dokonuje wszelkich płatności Instruktorom w USD, niezależnie od waluty, którą wybierze Student. Firma Udemy weźmie na siebie wszystkie opłaty związane z przetwarzaniem transakcji, oprócz przewalutowań. 

  W przypadkach, gdy kraj, z którego Student zakupi Kurs wymaga od Udemy odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT lub GST w zależności od kraju), odliczymy kwotę podatku od Ceny sprzedaży kursu przy obliczaniu Kwoty netto. Kwota netto zostanie podzielona pomiędzy Udemy a instruktorów zgodnie z odpowiednim modelem udziału w dochodach. 

  Do krajów wymagających VAT/GST zaliczają się obecnie wszystkie kraje Unii Europejskiej (UE), Wielka Brytania, Korea Południowa, Japonia, Nowa Zelandia i Australia, ale Udemy zastrzega sobie prawo do dodania dodatkowych krajów do tej listy w razie konieczności.

  W odpowiednich okolicznościach Udemy pobiera i odprowadza podatki Unii Europejskiej za zakupy na stronie internetowej. W przypadku zakupów wewnątrz aplikacji mobilnych pobierany jest podatek Unii Europejskiej i odprowadzany odpowiednio przez Apple i Google. 

  Raport dochodów

  Raport dochodów pokaże lokalną Cenę sprzedaży (w walucie po lokalizacji) oraz zastosowane kursy wymiany walut: 

  Rev_Report.png

  Dodatkowe informacje można uzyskać, klikając indywidualną transakcję.

  PROMOCJE

  Programy marketingowe Udemy dotyczące płatnych kursów

  Udemy oferuje Instruktorom możliwość skorzystania z dostępnych obecnie programów marketingowych („Programy marketingowe”) poprzez Konto instruktora. Aby wziąć udział w którymkolwiek z tych programów bądź dostosować swoje preferencje, należy się zalogować do swojego konta Udemy i kliknąć to łącze: https://www.udemy.com/user/edit-promotional-agreements/, a następnie przewinąć w dół do odpowiedniego programu, zaznaczyć każde z pól, aby się zapisać, a następnie przewinąć do dołu strony i kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać swoje ustawienia. Konkretne oferty mogą się co jakiś czas zmieniać w celu optymalizacji Państwa dochodów, lecz większość obecnych ofert zawarta jest poniżej: 


  1. Program ofert Udemy: ma na celu zwiększenie sprzedaży Państwa Kursu/Kursów.
  • a) Miliony Studentów zapisują się na kursy każdego roku poprzez Program ofert Udemy. Oba kanały promocyjne stanowiące Program ofert Udemy to silne dźwignie pomagające Państwu w maksymalizacji potencjału dochodów w Udemy. Program ofert Udemy stosuje wysoce segmentowane zniżki poprzez pocztę elektroniczną oraz inne kanały mające na celu optymalizację sprzedaży Kursu. Mogą Państwo zdecydować się na udział w jednym lub obu poniższych programach: „Promocje procentowe” i/lub „Promocje o stałej cenie”:
   • Program „Promocja procentowa” umożliwia Udemy oferowanie Twojego kursu ze zniżką nawet do 75% ceny podstawowej (lub nieco wyższą w wyniku zaokrąglania ceny), a także
   • Program „Promocja stałej ceny” umożliwia Udemy oferowanie Kursu
    Instruktora w stałej cenie, niższej od Ceny podstawowej, ale nie niższej
    od ceny mniej więcej 10 USD (np. 10 USD, 19 USD lub 29 USD), z
    wyjątkiem Australii, Brazylii, Meksyku, Indii, Turcji oraz Afryki
    Południowej. Należy pamiętać, że Cena sprzedaży oraz Promocje
    stałej ceny mogą stanowić zniżkę przekraczającą 75%, w zależności od
    mającej zastosowanie Ceny podstawowej.
  • b) Program ofert Udemy może być promowany poprzez Usługi, komunikaty dla Użytkowników lub Platformy podmiotów zewnętrznych. Użytkownik rozumie i zgadza się, że rzeczywisty okres trwania może być różny dla konkretnego Programu ofert Udemy.
  • c) Udział w przychodach: Biorąc udział w Programie ofert ,Udemy użytkownik potwierdza, że (i) jego udział w przychodach będzie różny, lecz może wynieść do 50% kwoty netto w większości terytoriów; oraz (ii) nie wszystkie programy są dostępne we wszystkich obszarach geograficznych. 

   2. 

  Program wspomagania marketingowego Udemy: Wielokanałowy program marketingowy mający na celu zwiększenie sprzedaży Kursu. 

  • a) Udemy ma sieć dziesiątek tysięcy stron partnerskich („Jednostek stowarzyszonych”) oraz ustanowione relacje z zewnętrznymi stronami z ofertami („Partnerzy ofertowi” oraz z Jednostkami stowarzyszonymi, „Partnerzy zewnętrzni”). Mamy także cały zespół, którego zadaniem jest korzystanie z zaawansowanych taktyk marketingu cyfrowego (takich jak płatna reklama). Program wspomagania marketingowego Udemy jest Programem marketingowym Udemy promującym Kursy poprzez Jednostki stowarzyszone oraz Zewnętrzne platformy partnerów ofertowych, takie jak Facebook. W programie tym nie obowiązuje koszt płatny z góry.
  • b) Gdy Udemy, opcjonalnie, zakupi i umieści reklamy Państwa Kursu na Platformach zewnętrznych, i będzie odpowiednimi sposobami śledzić sprzedaż w wyniku tych reklam (w tym m.in. poprzez śledzenie pikseli, plików cookie itp.) („Płatna reklama”), zaistnieje konieczność pokrycia opłat związanych z takim działaniami w zakresie Płatnej reklamy.
  • c) Udział w przychodach: Biorąc udział w Programie wspomagania marketingowego Udemy, użytkownik zgadza się, by firma Udemy: (i) mogła angażować Partnerów zewnętrznych i stosować Płatną reklamę do promocji swoich Kursów; (ii) udostępniała nie wszystkie programy we wszystkich terytoriach geograficznych oraz (iii) mogła potrącać opłaty dla Partnerów zewnętrznych lub Płatną reklamę przed naliczeniem kwoty netto. Użytkownik uznaje, że w związku z Programem wspomagania marketingowego jego udział w przychodach może się zmieniać, lecz w większości przypadków będzie stanowić 25% kwoty netto.
  1.  Program Udemy for Business: Okazja przystąpienia do programu Oferty subskrypcji dla firm Udemy. 
  • a) Składając wniosek o włączenie do naszego programu Udemy for Business (UFB) wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie wszystkich swoich Kursów w zbiorze Udemy for Business, objętej subskrypcją kolekcji kursów dostępnych dla klientów biznesowych („Klientów UFB”). Udemy może zdecydować, które z Państwa Kursów zostaną włączone do kolekcji Udemy for Business dla danego Klienta UFB i może wedle wyłącznego własnego uznania zmieniać Kursy wchodzące w zakres kolekcji Udemy for Business, w odpowiedzi na potrzeby lub wnioski Klientów UFB. Ponieważ oferta Udemy for Business jest oparta na modelu subskrypcyjnym, Ceny sprzedaży Kursów włączonych do programu Udemy for Business są określane według uznania Udemy.
  • b) Zdają sobie Państwo sprawę z tego i wyrażają zgodę na to, że biorąc udział w programie Udemy for Business nie wolno Państwu wycofać swojego Kursu ani zmienić jego konfiguracji na Kurs prywatny w okresie swojego udziału. 
  • c) Wystąpienie z programu. Mogą Państwo zakończyć udział w programie Udemy for Business w dowolnym momencie. Udemy usunie Państwa Kursy z kolekcji Udemy for Business w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od wystąpienia z programu i będzie Państwu nadal wypłacać udział w przychodach według obowiązujących w danym momencie stawek do momentu aż Państwa Kursy zostaną usunięte z kolekcji Udemy for Business. Gdy wszystkie Państwa kursy zostaną usunięte z kolekcji Udemy for Business, Klienci UFB nie będą już mogli się rejestrować na Państwa Kursy i nie będzie już Państwu przysługiwać udział w przychodach z programu Udemy for Business, natomiast wszyscy kursanci z ramienia Klienta UFB, którzy zarejestrowali się już na Państwa Kursy, będą mogli nadal uzyskiwać dostęp do tych Kursów tak długo, jak Klient UFB będzie posiadał subskrypcję w ramach Udemy for Business.
  • d) Przychody. Za korzystanie z Państwa Kursów oferowanych za pośrednictwem programu Udemy for Business treści będą Państwo otrzymywać płatności. Kwoty tych płatności zostaną obliczone w poniższy sposób: 
   1. Co miesiąc Udemy będzie obliczać całkowitą kwotę miesięcznych opłat subskrypcyjnych wniesionych przez wszystkich aktualnych Klientów UFB, pomniejszoną o wszelkie należne podatki od sprzedaży lub podatki od towarów i usług, koszty przewalutowania oraz opłaty naliczane przez podmioty zewnętrzne z tytułu przetwarzania płatności.
   2. 25% (dwadzieścia pięć procent) tej kwoty zostanie przydzielone Instruktorom biorącym udział w programie Udemy for Business („Pula przychodów Instruktorów”), co bardziej szczegółowo opisano poniżej.
   3. Co miesiąc Udemy będzie obliczać całkowitą liczbę minut treści kursów wykorzystaną w ramach kolekcji Udemy for Business przez wszystkich aktualnych Klientów UFB („Całkowita liczba wykorzystanych minut”).
   4. Co miesiąc Udemy będzie również obliczać Całkowitą liczbę wykorzystanych minut w ramach każdego z Państwa Kursów, które zostały uwzględnione w kolekcji Udemy for Business w danym miesiącu („Minuty Państwa Kursów”).
   5. Aby obliczyć przysługujący Państwu w każdym miesiącu udział w przychodach, Udemy podzieli Pulę przychodów Instruktorów przez Całkowitą liczbę wykorzystanych minut, a następnie pomnoży otrzymaną stawkę za minutę przez liczbę Minut Państwa Kursów.

  Kupony utworzone przez Instruktora

  Instruktor może zwiększać swoją sprzedaż poprzez promocję swoich kursów za pomocą kodu kuponu („Kod kuponu”), który stworzył w Udemy zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie stronie:https://support.udemy.com/hc/pl/articles/229603968.

  Użytkownik otrzyma dziewięćdziesiąt siedem procent (97%) kwoty netto (jak określono to w Warunkach dla Instruktorów) od Studentów, którzy wykorzystają jego Kod kuponu w momencie zapisywania się na jego Kurs, z wyjątkiem terytorium Japonii, gdzie użytkownik otrzyma dziewięćdziesiąt sześć procent (96%) kwoty netto. 

  Korzystając z Kodów kuponów, Instruktor może oferować swoje kursy z dowolną zniżką procentową, pod warunkiem, że Cena sprzedaży kursu nie spadnie poniżej ok. 10 USD. Można także zaoferować swój kurs/swoje kursy bezpłatnie, tj. przy pełnej zniżce 100% od ceny bazowej. Uwaga: rzeczywista zniżka może być nieznacznie wyższa ze względu na zaokrąglanie oraz kurs wymiany walut. Niezależnie od powyższego, można wystawiać Kody kuponów umożliwiające Użytkownikom bezpłatne podjęcie kursu.

  Instruktor powinien mieć na uwadze, że waluta, jaką widzą w Usługach jego Studenci może być różna niż waluta, w jakiej umieścił on swój Kurs w Udemy. Kupon będzie nadal działał i zapewni proporcjonalną zniżkę w dowolnej z walut obsługiwanych przez Udemy.

  Jeżeli kraj Studenta będzie wymagał od nas naliczenia podatku, ceny Kursów ustalone przez Instruktorów będą zawierały w transakcji podatek. Gdy Instruktor zobaczy tę transakcję w raporcie przychodów, udział w przychodach zostanie obliczony w oparciu o cenę, jaką zapłacił Student pomniejszoną o podatek. 

  Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana. 

  Przeczytaj artykuł
 • Program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business

  Udemy for Business to rozwiązanie szkoleniowe typu B2B (Business to Business) firmy Udemy. Program Udemy for Business zapewnia organizacjom możliwość sprostania największym wyzwaniom związanym z kadrą poprzez angażowanie pracowników w poznawanie nowych umiejętności i rozwój dzięki kursom Udemy. Naszymi klientami są obecnie między innymi PayPal, Lyft, Barclays i Volkswagen, a codziennie zdobywamy kolejnych.

  Program Udemy for Business zapewnia klientom pakiet subskrypcji 2000 kursów Udemy starannie dobranych pod kątem jakości i przydatności dla odbiorców biznesowych. Instruktorzy uwzględnieni w programie Udemy for Business zyskują wyjątkową widoczność swojej marki w oczach odbiorców biznesowych, a także dodatkowe źródło przychodu.

  Aby dowiedzieć się więcej o programie Udemy for Business i o tym, jak się do niego zapisać, przeczytaj poniższe informacje.

  Jak instruktorzy mogą wziąć udział w programie Udemy for Business?

  Obecnie istnieją dwa sposoby, aby instruktor wziął udział w programie Udemy for Business:

  Zapisanie się: Upewnij się, że program, do którego się zapisujesz, to marketingowy program subskrypcji treści w ramach Udemy For Business, aby Twoje kursy mogły zostać wybrane do programu. Możesz zapisać się do programu za pomocą strony z umowami o promocję.

  Program rekomendacji: Prowadzimy również program rekomendacji dla instruktorów pozwalający im polecać potencjalnych klientów programu Udemy for Business. Jeżeli znasz kogoś w firmie, która mogłaby skorzystać na programie Udemy for Business, przedstaw nas osobie decyzyjnej (na poziomie dyrektora lub wyższym), a otrzymasz prowizję w wysokości 25% opłaty za pierwszy rok subskrypcji wykupiony przez tę firmę. To nawet 20 000 dolarów!

  W jaki sposób dobierane są kursy w programie Udemy for Business?

  Stosujemy wiele kryteriów oceny kursów dodawanych do programu. Przede wszystkim instruktor musi być zapisany do programu Udemy for Business, aby jego kursy zostały wzięte pod uwagę. W znacznym stopniu programowi Udemy for Business pomagają też oceny wystawiane na rynku. Oznacza to, że decyzja podejmowana przez zespół Udemy for Business zależy w dużej mierze od opinii uczestników kursu, a wyznacznikiem są ostatnie oceny. Do oferowanego pakietu dobieramy najwyżej oceniane kursy (najlepiej z oceną 4,5 lub wyższą).

  Aby uzyskać więcej informacji o ocenach uczestników i zarządzaniu informacjami zwrotnymi, kliknij tutaj.

  Zespół programu Udemy for Business bierze pod uwagę również inne czynniki, takie jak zapotrzebowanie klientów na dane treści czy ich ogólna strategia biznesowa.

  Jak w programie Udemy for Business naliczany jest udział w przychodach? Jak jest to raportowane w raportach przychodów instruktora?

  Aby dowiedzieć się więcej o sposobie wynagradzania instruktorów za kursy, które są częścią kolekcji Udemy for Business, kliknij tutaj.

  Przychód instruktora z programu Udemy for Business jest dodawany do raportu przychodów inaczej niż pozostałe zakupy. Przychody z Udemy for Business są dodawane w pierwszym tygodniu następnego miesiąca na karcie raportu przychodów zatytułowanej Udemy for Business. Na przykład przychód z programu Udemy for Business za styczeń pojawi się w Twoim raporcie przychodów za styczeń w pierwszym tygodniu lutego. 

   Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat programu Udemy for Business, napisz do nas na adres ufbcontent@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł
 • Najczęstsze pytania instruktorów dotyczące koszyka

  Co to jest koszyk?

  Koszyk pozwala uczestnikom kupować kilka kursów jednocześnie, bez konieczności każdorazowego podawania danych potrzebnych do realizacji płatności. Dzięki temu można szybciej i wygodniej kupić wiele kursów.

  Jakie korzyści zyskuję?

  Koszyk pozwala szybko i wygodnie kupować kilka kursów naraz, eliminując konieczność kupowania ich pojedynczo. Nie ograniczając liczby kursów do kupienia, ułatwiamy użytkownikom korzystanie z naszych usług.

  Jestem zarówno instruktorem, jak i uczestnikiem kursu. Wiem już, jak działa koszyk dla uczestników. Czy możecie udostępnić wyniki testów, które przeprowadzaliście?

  W fazie testów koszyk był wykorzystywany podczas tysięcy transakcji w naszym serwisie. Monitorujemy te dane ze szczególną uwagą. Uczestnicy, którzy chcą kupić kilka kursów za jednym razem, mogą teraz robić to szybciej i sprawniej.

  Czy użytkownicy muszą korzystać z koszyka, gdy kupują kurs?

  Nie. Jeśli chcą kupić tylko jeden kurs, mogą kliknąć „Zapisz się na kurs”, a następnie wprowadzić dane niezbędne do sfinalizowania płatności. Alternatywnie mogą dodać taki kurs do koszyka i zapłacić tylko za tę jedną pozycję.

  Który z kuponów zostanie wykorzystany, jeżeli uczestnik skorzysta z mojego kuponu, a Udemy również zaoferuje mu kupon w ramach promocji?

  Podczas płatności zostanie wykorzystany ten kupon, który zapewni uczestnikowi korzystniejszą cenę. Jeżeli dany uczestnik przejdzie do strony kursu za pośrednictwem kuponu instruktora, a kupon od naszego serwisu pozwoli zaoferować niższą cenę i uczestnik skorzysta z tego drugiego w ciągu 24 godzin, instruktor otrzyma 97% ceny kursu.

  Prosimy pamiętać, że obecnie w sytuacji, gdy uczestnik kupi kurs, a później znajdzie kupon, który pozwoliłby na zakup w niższej cenie, może do nas napisać, a pracownicy działu pomocy technicznej dokonają zwrotu różnicy.

  Chciałbym/chciałabym sprawdzić, czy mój kurs został przez kogoś zapisany na później lub umieszczony na liście życzeń. Czy to możliwe?

  Obecnie taka funkcja nie jest dostępna dla instruktorów.

  Czy zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany w raporcie przychodów?
  Raport przychodów nie ulegnie zmianie. Jeżeli uczestnik kupi Twój kurs razem z kursami innych instruktorów, tylko Twój kurs (plus właściwy kupon) pojawi się w raporcie przychodów.

  Uczestnicy zgłaszają mi, że nie mogą skorzystać z kuponu podczas dokonywania płatności. Dlaczego tak się dzieje?
  Może tak się dziać z dwóch powodów:

  1. Kupon utracił ważność.
  2. Został użyty inny kupon, który system uznał za nadrzędny. (Prawdopodobnie pozwolił uzyskać bardziej korzystną cenę kursu). Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedzi na pytanie powyżej.

  Jeden z uczestników mojego kursu zgłasza problem z finalizacją płatności. Co zrobić?

  Poproś uczestnika o napisanie na adres support@udemy.com, abyśmy mogli jak najszybciej rozwiązać ten problem.

  Uczestnicy mojego kursu zadają bardzo dużo pytań o koszyk. Czy macie dla nich jakieś materiały?

  Jak najbardziej! Zajrzyj do naszego artykułu na temat koszyka i do sekcji pytań od uczestników, którą znajdziesz w tym miejscu. Możesz podesłać uczestnikom bezpośrednie łącze do tych materiałów. W razie potrzeby podaj im adres naszego działu pomocy technicznej, abyśmy mogli zająć się każdym przypadkiem z osobna.

  Przeczytaj artykuł
 • Umowy o promocję z instruktorem i oferty Udemy

  Jako instruktor masz możliwość uczestniczenia w programie ofert Udemy. Program ofert Udemy tworzą dwa kanały marketingowe, które w różny sposób zwracają uwagę potencjalnych uczestników na Twoje kursy. Co roku miliony uczestników zapisują się na kursy w ramach programu ofert Udemy, przy czym zarówno promocje procentowe, jak i promocje stałej ceny stanowią potężne dźwignie pomagające w zwiększaniu potencjału przychodów na platformie Udemy. Możesz zrezygnować z tego programu w dowolnym momencie, edytując swoje umowy o promocję.
   
  Promocje procentowe
  Program ten umożliwia Udemy oferowanie Twojego kursu ze zniżką nawet do 75% ceny podstawowej (lub nieco wyższą w wyniku zaokrąglania ceny). Może to okazać się skutecznym sposobem na przyciągnięcie nowych uczestników do Twoich kursów Udemy.
   
  Promocje stałej ceny
  Program „Promocje o stałej cenie” pozwala firmie Udemy na oferowanie Kursu po ustalonej cenie, która jest niższa niż cena bazowa, ale wynosi nie mniej niż około 10 USD (np. 10, 19 lub 29 USD), z wyjątkiem Brazylii, Meksyku, Indii, Turcji i Republiki Południowej Afryki. Prosimy zauważyć, że Cena sprzedaży w ramach programu „Promocje o stałej cenie” może stanowić zniżkę przekraczającą nawet 75% w zależności od obowiązującej Ceny bazowej.
   
  Edycja umów o promocję
  Umowy o promocję można zmienić w dowolnym momencie. Jeżeli jednak w czasie, gdy zdecydujesz się zmienić umowy o promocję na całej stronie będzie obowiązywać oferta rabatowa, kursy będą objęte globalną promocją aż do momentu zakończenia kampanii. Analogicznie kursów nie można objąć bieżącą kampanią poprzez zmianę umowy o promocję.
   
  Większość kodów rabatowych z kampanii promocyjnych Udemy wygaśnie w ciągu dwóch miesięcy.

  Aby zmienić umowy o promocję, wykonaj następujące czynności:
  • Przenieś kursor na swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu ekranu.
  • Wybierz opcję Mój profil z menu rozwijanego.
  • Wybierz opcję Instruktor premium z menu bocznego.
  • Pod danymi PayPal wybierz pozycję Zarządzaj umowami o promocję.
  • Przejdź w dół do programu ofert Udemy i dokonaj wyboru.
  • Przejdź w dół i kliknij Zapisz.

  payment_options.png


  agreements.png

  Udział w programie ofert Udemy regulują zasady i warunki zamieszczone tutaj.
   
  Przeczytaj artykuł
 • Wycena kursu

  Kurs Udemy może być darmowy lub płatny. Jeżeli oczekujesz zapłaty za udział w swoich kursach, zacznij od wypełnienia wniosku o przyznanie statusu instruktora premium. Po przyznaniu statusu instruktora premium możesz wybrać walutę i cenę kursu.

  Choć to Ty, jako instruktor, decydujesz o cenie swojego kursu, musisz mieć świadomość obowiązywania standardów cenowych, które zapewniają uczestnikom kursu jednolite i przewidywalne ceny. Oferujemy także wskazówki w oparciu o dane rynkowe, aby pomóc Ci w ustaleniu optymalnej ceny.

  Co trzeba wiedzieć

  • Minimalne oraz maksymalne ceny kursów, jakie instruktorzy mogą ustalać, są wyszczególnione w naszej globalnej macierzy cenowej (poniżej przedstawione są dodatkowe informacje na temat naszej macierzy cenowej)
  • Chociaż cenę kursu można zmienić w dowolnym czasie, zmiana opcji Bezpłatny na Płatny jest możliwa tylko raz. Jeśli po opublikowaniu kursu zmienisz opcję z Bezpłatny na Płatny, a potem z powrotem na Bezpłatny (lub na odwrót), Twoje ogłoszenia promocyjne dotyczące tego kursu zostaną trwale wyłączone.
  • Kursy oferowane odpłatnie na platformie Udemy nie mogą być oferowane nieodpłatnie poza platformą Udemy (np. w serwisie YouTube, na własnej stronie internetowej czy na innych stronach internetowych).

  Globalna macierz cenowa

  Globalna macierz cenowa obejmuje minimalne oraz maksymalne ceny kursów, jakie można ustalić. Przedstawia również punkty cenowe dla każdej waluty obsługiwanej przez Udemy.

  • Ustalając listę cen kursu w danej walucie, ustalasz listę cen na danym poziomie. Lista cen, jaką uczestnicy kursu będą widzieć w innych walutach, jest obliczana przy pomocy macierzy poziomu cen, w oparciu o odpowiadający jej poziom.
  • Punkty cenowe dla poziomu na macierzy nie są obliczane przy użyciu wyłącznie przeliczenia walut. Ponieważ Udemy działa na rynku globalnym, ceny są również uzależnione od warunków rynkowych w różnych krajach oraz będą w odpowiedni sposób dostosowywane.
  • Kuszące ceny, czyli ceny z końcówką „,99”, są dostępne w następujących walutach: USD, SGD, AUD, TRY, GBP, BR, ILS, EUR, CAD i PLN.

  Aby zapoznać się z naszą Polityką w zakresie opłat i promocji, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak wygląda promocja kursu przez Udemy?

  Jedną z największych korzyści publikacji kursu w Udemy jest widoczność osobistej marki dla milionów użytkowników Udemy. Aby uzyskać wskazówki na temat promowania swoich kursów poza platformą Udemy, otwórz stronę Marketing kursu. Kiedy Ty zajmujesz się promocją kursu poza platformą Udemy, my promujemy Twój kurs na Udemy. Oto w jaki sposób.

  Doraźne kampanie mailingowe

  Jeżeli jesteś użytkownikiem Udemy, na pewno znasz już te wiadomości e-mail. „Popraw swoje umiejętności na lato”, „Zrób dziś coś, za co podziękujesz sobie w przyszłości” — tego typu wiadomości e-mail nazywamy „kampaniami doraźnymi”. Chcesz wiedzieć, kto widzi te wiadomości i co one zawierają?
  • Każda kampania mailingowa jest wysoce spersonalizowana. Oznacza to, że jeżeli otrzymasz wiadomość, Twój znajomy, który również korzysta z Udemy, niekoniecznie dostanie taką samą wiadomość. Dokonujemy segmentacji użytkowników na podstawie dokładnie określonych zachowań oraz wcześniejszych zakupów.
  • Kampanie mailingowe zwykle uwzględniają rabaty. Dostosowujemy również nasze kupony i zniżki do zachowań użytkownika.
  • W wiadomości e-mail zawierającej zniżkę najlepiej widoczne są kursy, które użytkownik 1) wyświetlił, ale ich nie kupił; 2) dodał do listy życzeń, ale ich nie kupił; 3) podejrzał, ale ich nie kupił. Polecamy również kursy o rekordowej sprzedaży i wysokim zadowoleniu uczestników.

  Wiadomości e-mail związane z działaniami użytkowników

  Zespół Udemy ds. marketingu obserwuje określone działania użytkowników platformy wskazujące na zainteresowanie wykupieniem kursu. Gdy nasz system rozpozna takie działania, stosujemy intensywną (ukierunkowaną tylko na tego użytkownika!) kampanię mailingową. Oto w jaki sposób.
  • Każda wiadomość e-mail związana z działaniami użytkowników jest wyraźnie ukierunkowana na konkretnego odbiorcę. Oznacza to, że system wysyła jedną wiadomość e-mail do jednego użytkownika w oparciu jedynie o jego działania w portalu.
  • Typowe działania, które mogą wyzwolić wysłanie takiej wiadomości e-mail, to m.in. wyszukanie określonej frazy, wyświetlenie filmu promocyjnego danego kursu lub dodanie kursu do listy życzeń.
  Wiadomości związane z działaniami użytkowników zwykle zawierają rabat zależny od zachowań użytkownika.
  Retargetowanie reklam
  Zespół Udemy ds. marketingu dba także o promowanie Twojego kursu poza Udemy, głównie poprzez retargetowane reklamy w serwisie Facebook. Chcemy, by potencjalni uczestnicy Twojego kursu myśleli o nim także wtedy, gdy nie korzystają z Udemy. Oto w jaki sposób.
  • Jeżeli dany użytkownik 1) wyświetlił kurs, ale go nie kupił; 2) dodał kurs do listy życzeń, ale go nie kupił; 3) obejrzał podgląd kursu, ale go nie kupił, zobaczy reklamę kursu na liście postów w serwisie Facebook.
  • W przypadku, gdy dany użytkownik 1) wyświetlił kurs, ale go nie kupił; 2) dodał kurs do listy życzeń, ale go nie kupił; 3) obejrzał podgląd kursu, ale go nie kupił, zobaczy reklamę kursu na innych stronach internetowych.
  • Retargetowane reklamy zwykle uwzględniają rabat.
  Ponieważ te kampanie reklamowe są mocno celowane, szansa ujrzenia własnego kursu w promocyjnej wiadomości e-mail skierowanej na własne konto jest niewielka. Pamiętaj jednak, że Twój kurs jest promowany wśród zainteresowanych użytkowników zarówno na portalu Udemy, jak i poza nim.
  Przeczytaj artykuł
 • Dezaktywacja kuponu instruktorskiego

  Po utworzeniu kuponu nie można go edytować ani usunąć. W razie potrzeby kupon kursowy można zdezaktywować.

  Dezaktywacja kuponu

  1. Na stronie Zarządzanie kursem, w obszarze Ustawienia kursu, kliknij Cena i kupony.
  2. Zostanie wyświetlona lista kuponów. W sekcji informacji o stanie możesz aktywować lub dezaktywować kupon.

  Jeżeli kupon stracił ważność, przełącznik jest wyszarzony.

  deactivate_coupon.png

  Przeczytaj artykuł
 • Jak utworzyć kupony na potrzeby kursu?

  Tworzenie kuponów jest ważną częścią strategii promocyjnej w przypadku każdego instruktora. Po wykorzystaniu kuponu przez osobę zapisującą się na kurs instruktor otrzymuje 97% udziału w przychodach.

  Dopuszczalne jest tworzenie kuponów, w przypadku których obniżona cena nie będzie niższa niż 10 USD lub 9,99 USD w zależności od waluty kursu (patrz poniższy akapit dotyczący kuszących cen). Należy jednak pamiętać, że najniższy możliwy poziom cen w niektórych krajach może być niższy niż 10 USD lub 9,99 USD, aby lepiej odzwierciedlać lokalne warunki rynkowe.

  Kuszące ceny, czyli ceny z końcówką „,99”, są dostępne w następujących walutach: USD, SGD, AUD, TRY, GBP, BR, ILS, EUR, CAD i PLN. Ponadto w krajach, których waluta nie jest obsługiwana na Udemy, ceny będą domyślnie wyrażone w USD (format X,99).

  Aby przejrzeć kompletną listę walut obsługiwanych na portalu Udemy, kliknij tutaj.

  Instruktorzy mogą również tworzyć kody kuponów na darmowe oraz pełnopłatne kursy.

  Tworzenie kuponu

  1. Na karcie Kursy, w obrębie pulpitu instruktora, kliknij żądany kurs.
  2. Na stronie Zarządzanie kursem kliknij Ceny i kupony.
  3. Kliknij Utwórz nowy kupon.
  4. Nadaj kuponowi nazwę.
  5. Określ cenę kuponu.
  6. Określ liczbę kuponów do utworzenia.
  7. Dodaj datę ważności kuponu (zalecane).
  8. Kliknij Zapisz.

  Uwaga: Raz utworzonego kuponu nie można edytować. Możliwe jest jedynie jego aktywowanie lub dezaktywowanie przy użyciu suwaka stanu znajdującego się po prawej stronie.

  coupon.png

  Wymagania dotyczące kodu kuponu

  Kod kuponu musi się składać z 6–20 znaków i może zawierać wyłącznie WIELKIE litery (A–Z), cyfry (0–9), kropki („.”), myślniki („-”) i znaki podkreślenia („_”). Oto przykład: NOWYKURS.

  Udostępnianie kodu kuponu

  Gdy kupon zostanie utworzony, pojawi się w tabeli kuponów. Kliknij opcję „Pokaż łącze” obok nazwy kuponu, aby wyświetlić łącze do swojego kodu kuponu.

  Zaleca się udostępnienie łącza do kuponu przy promowaniu kursu. Gdy potencjalny uczestnik kursu kliknie to łącze, kupon zostanie automatycznie zastosowany do ceny kursu. Jeżeli nie udostępnisz łącza do kuponu, uczestnicy kursu będą musieli zrealizować kod kuponu na stronie docelowej kursu.

  coupon_link.png

  Przeczytaj artykuł
 • Zrezygnowałem(-am) z promocji Udemy. Dlaczego moje kursy są nadal nimi objęte?

  Niestety po wycofaniu się instruktora z programu ofert Udemy nie ma możliwości anulowania już utworzonych kuponów. Po rezygnacji instruktora z udziału w programie ofert Udemy jego kursy nie będą już uwzględniane w nowych promocjach z wykorzystaniem kuponów.

  Kupony z całej witryny są odświeżane kilka razy w miesiącu. Są wykorzystywane w wiadomościach Udemy i promocjach skierowanych do konkretnych odbiorców. Tych kampanii promocyjnych nie można zmieniać automatycznie. Właśnie dlatego wcześniej wydany kupon może zostać wykorzystany w kursie już po wycofaniu się instruktora z programu ofert Udemy.

  Jeżeli jednak wycofałeś/wycofałaś się z programu co najmniej miesiąc temu, a uczestnicy kursu nadal realizują kupony, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł