• Program subskrypcji treści w ramach Udemy Business

  Ten artykuł wyjaśnia, czym jest program subskrypcji treści Udemy Business i jak instruktorzy mogą udostępnić możliwość uwzględnienia swoich kursów w tym programie. 

  Czym jest Udemy Business?

  Udemy Business to rozwiązanie szkoleniowe typu B2B (Business to Business) od Udemy. Udemy Business zapewnia organizacjom możliwość sprostania największym wyzwaniom związanym z kadrą poprzez angażowanie pracowników w poznawanie nowych umiejętności i rozwój dzięki kursom Udemy. Aby dowiedzieć się, jak inne firmy wykorzystały Udemy Business w osiąganiu celów edukacyjnych, kliknij tutaj.

  Program Udemy Business zapewnia klientom pakiet subskrypcji z tysiącami kursów Udemy starannie dobranymi pod kątem jakości i przydatności dla odbiorców biznesowych. Instruktorzy uwzględnieni w Udemy Business zyskują wyjątkową widoczność swojej marki w oczach odbiorców biznesowych, a także dodatkowe źródło przychodu.

  Aby dowiedzieć się więcej o programie Udemy Business i o tym, jak się do niego zapisać, przeczytaj poniższe informacje.

  Jak instruktorzy mogą wziąć udział w programie Udemy Business?

  Obecnie istnieją dwa sposoby, aby instruktor wziął udział w programie Udemy Business:

  Zapisanie się: Upewnij się, że program, do którego się zapisujesz, to marketingowy program subskrypcji treści w ramach Udemy Business, aby Twoje kursy mogły zostać wybrane do programu. Możesz zapisać się do programu za pomocą strony z umowami o promocję.

  Uwaga: aby wyróżnić wyjątkowy zbiór kursów oferowany w Udemy Business i dotrzeć do szerszego grona odbiorców biznesowych, treści znajdujące się w tych kursach muszą być przechowywane wyłącznie na serwerach Udemy tak długo, jak znajdują się w kolekcji Udemy Business. Ta zasada nie dotyczy treści udostępnianych bezpośrednio z witryn użytkowników lub indywidualnych ofert, takich jak treningi osobiste, książki itp. Możesz oznaczyć pojedynczy kurs jako naruszający warunki dotyczące wyłączności i niekwalifikujący się do zawarcia w kolekcji treści Udemy Business, wypełniając formularz kwalifikowania kursu znajdujący się w ustawieniach kursu.

  Więcej informacji znajduje się w Polityce w zakresie promocji.

  W jaki sposób dobierane są kursy w programie Udemy Business?

  Stosujemy wiele kryteriów oceny kursów dodawanych do programu. Przede wszystkim instruktor musi być zapisany do programu Udemy Business, aby jego kursy zostały wzięte pod uwagę. W znacznym stopniu programowi Udemy Business pomagają też oceny wystawiane na rynku. Oznacza to, że decyzja podejmowana przez zespół Udemy Business zależy w dużej mierze od opinii uczestników kursu, a wyznacznikiem są ostatnie oceny. Do oferowanego pakietu dobieramy najwyżej oceniane kursy (najlepiej z oceną 4,5 lub wyższą).

  Aby uzyskać więcej informacji o ocenach uczestników i zarządzaniu informacjami zwrotnymi, kliknij tutaj.

  Zespół programu Udemy Business bierze pod uwagę również inne czynniki, takie jak zapotrzebowanie klientów na dane treści czy ich ogólna strategia biznesowa.

  Jak w programie Udemy Business naliczany jest udział w przychodach? Jak jest to raportowane w raportach przychodów instruktora?

  Aby dowiedzieć się więcej o sposobie wynagradzania instruktorów za kursy, które są częścią kolekcji Udemy Business, kliknij tutaj.

  Przychód instruktora z programu Udemy Business jest dodawany do raportu przychodów inaczej niż pozostałe zakupy. Przychody z Udemy Business są dodawane w pierwszym tygodniu następnego miesiąca na karcie raportu przychodów zatytułowanej Udemy Business. Na przykład przychód z programu Udemy Business za styczeń pojawi się w Twoim raporcie przychodów za styczeń w pierwszym tygodniu lutego. 

  Jeśli masz pytania dotyczące sprzedaży, wypełnij ten formularz.

  Przeczytaj artykuł
 • Umowy o promocję z instruktorem i oferty Udemy

  Każdego roku miliony uczestników zapisują się na kursy po niższej cenie w ramach programu ofert Udemy, co powoduje, że jest on potężną dźwignią pomagającą instruktorom w zwiększaniu potencjału przychodów na platformie Udemy. Ten artykuł opisuje program ofert Udemy i wyjaśnia, jak instruktorzy mogą w nim brać udział lub z tego udziału rezygnować

  Czym jest program ofert Udemy?

  Instruktorzy mają możliwość uczestniczenia w programie ofert Udemy. Pozwala to Udemy korzystać z danych marketingowych w celu optymalizacji cen katalogowych kursów i oferowania ich ze zniżką na różnych rynkach na całym świecie.

  Zaznaczamy jednak, że włączenie kursu do promocji Udemy nie jest gwarantowane. Kursy są uwzględniane w promocjach w oparciu o szereg czynników, między innymi takich jak temat, liczba zapisów, konwersje, oceny, recenzje czy zachowania uczestników, np. dodawanie kursu do listy życzeń. Nie wszystkie kursy będą więc uwzględniane w każdej promocji Udemy.

  Jak ustalane są ceny zniżkowe kursów na czas trwania promocji

  Udemy wykorzystuje dane naukowe i modelowanie ekonomiczne, aby ustalać zakres cen promocyjnych dla każdego z kursów. Na wygenerowany początkowy zakres cen promocyjnych ma wpływ wiele czynników takich jak kategoria, czas trwania i konkurencyjność. Zakres ten jest następnie automatycznie dostosowywany do wyników sprzedaży kursów przy różnych punktach cenowych i na różnych rynkach. System uwzględnia również cenę i wskaźnik konwersji dla uczestnika z myślą o maksymalizacji potencjału przychodów każdego z kursów wraz z upływem czasu.

  Lokalne dolne granice cen

  Program ofert pozwala Udemy oferować Twoje treści uczestnikom po obniżonej cenie lub cenie cennikowej nie niższej niż 9,99 USD (lub po jej odpowiedniku w lokalnej walucie) z wyjątkiem Australii, Brazylii, Indii, Indonezji, Meksyku, Republiki Południowej Afryki i Turcji oraz sprzedaży na rzecz odsprzedawców i dystrybutorów Udemy, gdzie cena może być niższa. 

  W przypadku gdy sprzedaż treści na rzecz odsprzedawcy lub dystrybutora Udemy ma miejsce po cenie niższej niż dozwolona w niniejszej Polityce, Udemy obliczy przychód instruktora w oparciu o kwotę brutto dozwoloną na mocy niniejszej Polityki.

  Oferty programu ofert mogą być promowane za pośrednictwem Usług, komunikacji z użytkownikami i platform stron trzecich. Czas trwania ofert może być różny.

  Dowiedz się więcej o poziomach cen kursów Udemy

  Jak zrezygnować z udziału w programie ofert Udemy

  Domyślnie instruktorzy są zapisywani do programu ofert Udemy, gdy rejestrują się jako instruktorzy premium. W dowolnym momencie mogą zrezygnować z uczestnictwa w tym programie (patrz niżej). 

  Aby zmienić swoje umowy o promocję i zapisać się do uczestnictwa w programie ofert Udemy lub z tego uczestnictwa zrezygnować, wykonaj następujące czynności:

  1. Przesuń kursor na zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Kliknij Ustawienia wypłaty na liście rozwijanej.
  3. W opcjach wypłaty kliknij pozycję Zarządzaj umowami promocyjnymi.
  4. Przewiń do sekcji Program ofert Udemy i wybierz ustawienie.
  5. Przewiń na dół strony i kliknij Zapisz.

  deals_program_revised.png

  Rezygnacja instruktora publikującego kursy z programu ofert Udemy

  Jeśli zrezygnujesz z udziału w programie ofert Udemy po opublikowaniu kursu, jeszcze przez 10 dni kurs ten może być widoczny na stronie Udemy w obniżonej cenie (dotyczy kampanii, które rozpoczęły się przed Twoją rezygnacją).

  Oprócz promocji na stronie internetowej zapewniamy instruktorom biorącym udział w programie ofert Udemy wiele innych kanałów marketingowych (w tym wiadomości e-mail, płatne reklamy i marketing afiliacyjny). Gdy wypiszesz się z programu, Twoje kursy jeszcze przez jakiś czas mogą być promowane w tych kanałach, ale po upływie 10 dni od momentu zgłoszenia przez Ciebie rezygnacji, Twoje kursy przestaną być oferowane ze zniżką w witrynie Udemy. 10-dniowy okres przejściowy gwarantuje realizację zniżek, które już zostały zaoferowane uczestnikom kursów w aktywnych kampaniach.

  Twoje kursy nie będa uwzględniane w nowych kampaniach ze zniżkami rozpoczynających się po dacie zgłoszenia rezygnacji. Po okresie 10 dni Twoje kursy staną się dostępne wyłącznie w wybranej przez Ciebie cenie katalogowej (lub, tam gdzie to konieczne, w cenie ustalonej przez Ciebie na potrzeby utworzonego i promowanego przez Ciebie kuponu instruktora).

  Pamiętaj, że ma to również wpływ na udział Twojego kursu w zewnętrznych kampaniach promocyjnych, takich jak reklamy w wyszukiwarkach, treści w mediach społecznościowych lub retargowanie. 

  Udział w programie ofert Udemy regulują zasady i warunki zamieszczone tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: poziomy cen kursów Udemy

  Udemy jako globalna platforma edukacyjna oferuje uczestnikom możliwość płacenia za kursy w różnych walutach. W związku z tym stworzyliśmy globalną macierz cenową, która zawiera minimalne oraz maksymalne ceny katalogowe kursów obsługiwane przez Udemy. Przedstawia również punkty cenowe dla każdej waluty obsługiwanej przez Udemy. 

  Ten artykuł wyjaśnia różnice między ceną katalogową a ceną podstawową kursu oraz to, jak działa globalna macierz cenowa Udemy.

  Cena katalogowa a cena podstawowa

  Instruktorzy ustalają cenę podstawową każdego ze swoich kursów. Jest ona używana jako cena katalogowa w przypadku instruktorów nieuczestniczących w programie ofert Udemy. W przypadku instruktorów, którzy uczestniczą w programie ofert Udemy, Udemy może generować i wyświetlać cenę kursu odpowiednią dla danego rynku, która jest inna niż cena podstawowa (z wyjątkiem Japonii).

  Instrukcje wyjaśniające, jak instruktorzy mogą ustalać i zmieniać cenę podstawową kursu, są dostępne w tym artykule.

  Globalna macierz cenowa

  Ustalając cenę podstawową kursu w danej walucie, instruktor ustala cenę podstawową na określonym poziomie. Lista cen, jaką uczestnicy kursu będą widzieć w innych walutach, jest obliczana na podstawie macierzy cenowej w oparciu o odpowiadający jej poziom. Waluta na koncie użytkownika jest ustawiana na podstawie informacji geograficznych zbieranych w momencie tworzenia konta. 

  • Progi cenowe dla poziomu na macierzy nie są obliczane przy użyciu wyłącznie przeliczenia walut. Ponieważ Udemy działa na rynku globalnym, ceny są również uzależnione od warunków rynkowych w różnych krajach oraz będą w odpowiedni sposób dostosowywane.
  • Uwaga: kursy oferowane odpłatnie na platformie Udemy nie mogą być oferowane nieodpłatnie poza nią (np. w serwisie YouTube, na własnej stronie internetowej czy na innych stronach).

  Ceny w aplikacji mobilnej Udemy

  Ceny kursów podane w aplikacji mobilnej mogą się nieznacznie różnić od cen kursu publikowanych w macierzy cenowej. Właścicielami i zarządcami rynków, na których dostępna jest aplikacja mobilna Udemy, są Apple (aplikacja na iOS) i Google Play (aplikacja na Androida). 

  Kiedy uczestnik kupuje kurs za pośrednictwem aplikacji mobilnej, cena jest ustalana na podstawie macierzy cenowej operatora platformy mobilnej, a Udemy wybiera poziom cenowy najbliższy obowiązującej cenie podstawowej lub cenie promocyjnej. Ponieważ platformy mobilne narzucają własne kursy wymiany walut, przeliczenia cen w aplikacji mobilnej mogą nie pokrywać się z przeliczeniami na podstawie macierzy cenowej Udemy.

  Minimalna cena sprzedaży po zniżce

  Minimalne ceny sprzedaży po zniżce w każdej walucie obsługiwanej przez Udemy są podane w tabeli poniżej. Wszystkie poziomy cen można sprawdzić w macierzy cenowej.

  Liczby te mogą być co jakiś czas aktualizowane.

   

  Minimalna cena sprzedaży Po zniżce

  USD

  9,99

  GBP

  9,99

  JPY

  1200

  EUR

  9,99

  SGD

  15,98

  MXN

  Nie dotyczy

  BRL

  Nie dotyczy

  CAD

  13,99

  AUD

  Nie dotyczy

  ILS

  43,9

  TWD

  330

  ZAR

  Nie dotyczy

  INR

  Nie dotyczy

  PLN

  37,99

  TRY

  Nie dotyczy

  NOK

  129

  KRW

  11000

  THB (฿)

  329

  RUB (₽)

  849

  IDR

  Nie dotyczy  Przeczytaj artykuł
 • Promowanie kursu za pomocą kuponów i linków rekomendacyjnych

  Tworzenie kuponów i polecanie kursów uczestnikom jest ważną częścią strategii promocyjnej każdego instruktora. Gdy uczestnik wykorzystuje Twój kupon lub link rekomendacyjny, by zapisać się na Twój kurs, otrzymujesz 97% udziału w przychodach.

  W tym artykule opisujemy działanie linków rekomendacyjnych do kursów i różne typy kuponów, których mogą używać instruktorzy do promowania swoich kursów. Podpowiedzi dotyczące skutecznego używania linków rekomendacyjnych i kuponów w celu zwiększania liczby zapisów na kursy znajdziesz tutaj.

  Zasady i wytyczne dotyczące korzystania z kuponów na kursy i linków rekomendacyjnych znajdują się tutaj.

  Linki rekomendacyjne do kursu

  Każdy opublikowany przez Ciebie płatny kurs ma swój link rekomendacyjny, którego możesz używać do udostępniania i promowania tego kursu. Gdy uczestnik kliknie taki link i w rezultacie kupi w ciągu 24 godzin Twój kurs, sprzedaż zostanie przypisana Tobie niezależnie od tego, gdzie doszło do kliknięcia linku (np. na stronie afilianta). Jeżeli bierzesz udział w Programie ofert Udemy, link rekomendacyjny automatycznie dopasuje cenę oferowaną uczestnikowi kursu do ceny, w jakiej kurs sprzedawany jest na Udemy. Jeśli nie bierzesz udziału w programie ofert Udemy, cena w linku rekomendacyjnym będzie się zgadzać z ceną katalogową za kurs.

  Aby znaleźć link rekomendacyjny do kursu, otwórz stronę kursu i po lewej stronie kliknij „Promocje”.

  promotion2020.png

  Kupony

  Oprócz używania linków rekomendacyjnych możesz też tworzyć kupony promujące Twój kurs. W ciągu miesiąca możesz utworzyć maksymalnie trzy kupony.

  Istnieją cztery typy kuponów (patrz niżej). Po wygaśnięciu kupon przestaje wpływać na cenę wyświetlaną użytkownikowi. Jeśli jednak uczestnik kursu dokona zakupu po kliknięciu na link kuponu, Tobie zostanie przypisana sprzedaż.

  Typ

  Opis

  Wygaśnięcie

  Aktualna najlepsza cena

  Tworzy ograniczoną czasowo ofertę dla aktualnej najlepszej ceny za Twój kurs. 

  W przypadku instruktorów biorących udział w programie ofert Udemy ta oferta jest oparta na najniższej cenie za Twój kurs, jaką Udemy może zaproponować danemu użytkownikowi na danym rynku w momencie, gdy tworzysz kupon. 

  Przykład: jeśli w momencie tworzenia kuponu najmniejsza obniżona cena oferowana przez Udemy danemu użytkownikowi to 52,99 zł, po zastosowaniu kuponu użytkownik zobaczy cenę 52,99 zł.

  Cena wyświetlana w podczas tworzenia kuponu reprezentuje wartość kuponu na głównym rynku związanym z daną walutą. W przypadku innych rynków i walut cena zostanie dostosowana do najlepszej lokalnej ceny za ten kurs.

  5 dni po utworzeniu

  Cena niestandardowa

  Tworzy ofertę o dłuższym terminie ważności, z ceną, którą wybierasz z przedstawionego zakresu. 


  W przypadku instruktorów biorących udział w Programie ofert Udemy dolna granica tego zakresu będzie znajdować się w okolicy (choć niekoniecznie poniżej) ceny, jaką firma Udemy mogłaby zaoferować danemu uczestnikowi kursu w momencie tworzenia kuponu.

  Przykład: jeśli w trakcie promocji Udemy zwykle sprzedaje Twoje kursy za cenę w przedziale 52,99–69,99 zł, najniższą ceną możliwą do ustawienia w kuponie „Cena niestandardowa” może być 59,99 zł.

  31 dni po utworzeniu

  Darmowy: 3 dni bez ograniczeń

  Tworzy ograniczoną czasowo ofertę, która umożliwia ponad 40 tys. uczestników zapisanie się na Twój kurs za darmo.

  3 dni po utworzeniu

  Darmowy: 30 dni z ograniczeniami

  Tworzy ofertę, z której można skorzystać dłużej. W jej ramach na Twój kurs może się zapisać 10 niepowtarzalnych uczestników.

  Po 10 wykorzystaniach lub 31 dniach, zależnie od tego, co nastąpi prędzej


  W przypadku instruktorów biorących udział w programie ofert Udemy ceny wyświetlane dla kuponów „Aktualna najlepsza cena” i „Cena niestandardowa” są oparte na danych o cenach w Udemy za każdy kurs. Nie będziesz mieć możliwości utworzenia kuponu, jeśli wyświetlana cena jest wyższa niż cena katalogowa za Twój kurs.

  Wszystkie ceny z kuponów będą wyświetlane uczestnikom w ich lokalnej walucie i dopasowane zgodnie z używaną przez Udemy macierzą cenową dla poszczególnych krajów

  Jak utworzyć kupon

   1. Otwórz stronę Promocje
   2. Kliknij Stwórz nowy kupon
   3. Wybierz typ kuponu
   4. Wybierz cenę kuponu (jeśli jest taka potrzeba)
   5. Jeśli chcesz zmodyfikować kod kuponu, pamiętaj o tych zasadach – kupon musi mieć od 6 do 20 znaków; można używać tylko WIELKICH LITER (A–Z), cyfr (0–9) i tych znaków: kropki (.), łączniki (-) i znaki podkreślenia (_). Nie można tworzyć kodów kuponu z małymi literami i symbolami innymi niż wymienione.
   6. Kliknij Sprawdź kupon, by sprawdzić, czy wszystko się zgadza
   7. Kliknij Stwórz kupon

  Raz utworzonego kuponu nie można edytować ani usunąć. Możliwe jest jedynie jego aktywowanie lub dezaktywowanie przy użyciu suwaka stanu znajdującego się po prawej stronie. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Jak dezaktywować kupon poniżej.

  Jak udostępniać kod kuponu

  Gdy kupon zostanie utworzony, pojawi się w tabeli kuponów. Po prawej stronie kliknij Udostępnij kupon, by uzyskać link do swojego kodu kuponu.

  Zalecamy udostępnianie linku do kuponu przy promowaniu kursu. Gdy potencjalny uczestnik kursu kliknie ten link, kupon zostanie automatycznie zastosowany do ceny kursu. Jeśli nie udostępnisz łącza, uczestnicy będą musieli zrealizować kod kuponu na stronie docelowej kursu.

   Jak zdezaktywować kupon

  Po utworzeniu kuponu nie można go edytować ani usunąć. W razie potrzeby kupon można wyłączyć. Przestanie on być wówczas aktywny dla danego kursu. Zdezaktywowanie kuponu nie umożliwi Ci tworzenia więcej niż trzech kuponów w danym miesiącu.

  1. Otwórz stronę Promocje
  2. W sekcji Aktywne kupony, w kolumnie Stan przełącz stan interesującego Cię kuponu na wyłączony.

  deactivate_coupon.png

  Przeczytaj artykuł