• Instruktorzy: często zadawane pytania dotyczące Planu osobistego

  Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania instruktorów dotyczące Planu osobistego Udemy.

  Spis treści

  Czym jest Plan osobisty? 

  Plan osobisty to mająca szeroki zakres subskrypcja zapewniająca zapisanym uczestnikom dostęp do tysięcy najlepszych kursów na setki tematów – od IT po tworzenie stron internetowych, umiejętności miękkie, biznes, marketing i projektowanie.

  Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje na temat Planu osobistego.

  • Dostęp: kwalifikujący się użytkownicy płacą za miesięczny lub roczny dostęp do subskrypcji i mają nieograniczony dostęp do objętych nią treści. Osobom, które wcześniej nie korzystały z tej subskrypcji, może zostać przyznany ograniczony czasowo dostęp próbny na zapoznanie się z kolekcją przed wykupieniem subskrypcji.

  Plan osobisty to usługa subskrypcyjna, więc w jej przypadku nie obowiązuje 30-dniowa gwarancja zadowolenia. Nie mają też zastosowania całkowite ani częściowe zwroty kosztów, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. 

  • Odbiorcy: obecnie Plan osobisty jest dostępny tylko dla użytkowników na określonych rynkach. Będziemy informować instruktorów za pośrednictwem Teaching Center i Społeczności o udostępnianiu Planu osobistego nowym odbiorcom. 
  • Treści: Plan osobisty zawiera kursy prowadzone w języku angielskim. Zależnie od lokalizacji użytkownika dostępna może być zlokalizowana kolekcja kursów.

  Dlaczego Udemy oferuje indywidualną subskrypcję?

  W przypadku stałych uczestników kursów o różnej tematyce subskrypcja może być lepszym rozwiązaniem niż zakup poszczególnych kursów. Postrzegamy model subskrypcyjny jako uzupełnienie istniejącego modelu Udemy mające na celu wyjść naprzeciw oczekiwaniom niektórych aktualnych uczestników kursów oraz przyciągnąć nowych.

  Jaki jest udział w przychodach w kontekście Planu osobistego? 

  Wypłaty związane z Planem osobistym następują zgodnie z  modelem Udemy Business: 25% miesięcznych przychodów jest przeznaczone dla instruktorów, a dany instruktor otrzymuje część tej kwoty proporcjonalną do liczby minut, którą uczestnicy opłacający subskrypcję poświęcili na wykorzystanie jego treści. W odniesieniu do tego wyliczenia przychód i poświęcony czas w ramach Planu osobistego nie są tożsame z ich odpowiednikami w kontekście kolekcji Udemy Business i Udemy Pro. Minuty poświęcone przez uczestników kursów w ramach darmowego okresu próbnego są wyłączone z wyliczenia przychodu.

  Gdzie instruktorzy mogą sprawdzić swoje przychody w odniesieniu do subskrypcji Planu osobistego?

  Przychody w odniesieniu do Planu osobistego będą przypisywane do kanału Subskrypcja indywidualna w raporcie przychodów instruktora. 

  Dowiedz się więcej o wypłatach dla instruktorów w odniesieniu do Planu osobistego i o tym, gdzie można je sprawdzić.

  Co się stanie, jeśli uczestnik kursów kupi subskrypcję Planu osobistego, o której dowiedział się dzięki kuponowi lub linkowi rekomendacyjnemu instruktora?

  Jeśli kupon lub link rekomendacyjny instruktora spowoduje wykupienie i opłacenie nowej subskrypcji zamiast zakupu kursu, instruktor otrzyma premię. Instruktorzy mogą zobaczyć te kwoty w raporcie przychodów – będą oznaczone jako „Płatność za rejestrację subskrypcji”. 

  W bieżącej wersji programu premia jest obliczana jako 50% przychodu netto z tytułu płatności nowego subskrybenta za pierwszy miesiąc korzystania z Planu osobistego. Jeżeli subskrybent zapłacił z góry za cały rok, premia jest obliczana jako 100% przychodu netto z wyliczonego proporcjonalnie pierwszego miesiąca korzystania z Planu osobistego przez nowego subskrybenta. Podobnie jak w przypadku zakupu kursów premie z subskrypcji, w przypadku których dokonano zwrotu przed wypłatą, będą odliczane od spodziewanej kwoty wypłaty.

  Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uczestniczyć w Planie osobistym w charakterze instruktora?

  Warunki uczestnictwa w Planie osobistym są takie same jak w przypadku kolekcji  Udemy Business: instruktorzy muszą przystąpić do programu Udemy Business, mieć w kolekcji kursy zweryfikowane pod kątem adekwatności i jakości oraz udostępniać te treści wyłącznie w Udemy. Dowiedz się więcej o  warunkach uczestnictwa.

  Jak często treści są dodawane do Planu osobistego lub z niego usuwane?

  Podobnie jak w przypadku kolekcji Udemy Business kolekcja dla Planu osobistego odświeża się z biegiem czasu, by dodawać obiecujące nowe treści oraz usuwać te, które sukcesu nie odniosły albo przestały spełniać normy jakości. Choć zespoły dbające o obie kolekcje mogą ze sobą współpracować, w danym momencie kolekcje mogą się od siebie w pewnym stopniu różnić. Ogólnie rzecz biorąc, treści, które są dodawane do kolekcji Udemy Business lub z niej usuwane, będą również z czasem dodawane do kolekcji dla Planu osobistego oraz z niej usuwane.

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: jak naprawiać błędy w przesyłaniu pliku CSV w narzędziu do zbiorczego tworzenie kuponów

  Z tego artykułu dowiesz się, jak naprawić błędy w przesyłaniu plików CSV, na które możesz trafić podczas korzystania z narzędzia do zbiorczego tworzenia kuponów.

  Rozwiązywanie problemów z błędami podczas przesyłania pliku CSV w narzędziu do zbiorczego tworzenia kuponów

  Jeśli wystąpi problem z plikiem CSV i nie uda się go przesłać na stronie narzędzia do zbiorczego tworzenia kuponów, pojawi się powiadomienie o błędzie.

  csv_upload_error.png

  Tabele poniżej zawierają komunikaty o błędzie, które możesz zobaczyć podczas próby przesłania pliku CSV, oraz kroki, jakie możesz podjąć, by naprawić te błędy.

  Błędy pliku

  Komunikat o błędzie

  Problem

  Jak go naprawić

  Nie udało się przeanalizować zawartości pliku. Spróbuj jeszcze raz, a jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z zespołem pomocy. 

  Pusty plik / nieprawidłowy plik / nieoczekiwany błąd

  Spróbuj jeszcze raz przesłać plik CSV z wymaganymi danymi.

  Brakuje wymaganych kolumn course_id, coupon_type, coupon_code

  W pliku brakuje wymaganych kolumn

  Dodaj wymagane kolumny

  Błędy wiersza 

  Komunikat o błędzie

  Potencjalny problem

  Jak go naprawić

  Kurs ______: nie można przekroczyć dozwolonej liczby kuponów w miesiącu 

  • Dla tego kursu utworzono już w tym miesiącu kalendarzowym 3 kupony, czyli maksymalną dozwoloną liczbę.

  Sprawdź ponownie informacje o kursie, aby potwierdzić, ile kuponów Ci zostało. Jeśli utworzono maksymalną liczbę kuponów dla tego kursu, nie możesz utworzyć nowych do następnego miesiąca. 

  Wartość course_id jest nieprawidłowa w wierszach ___

  • Wartość course_id jest pusta
  • Wartość course_id nie jest liczbą całkowitą
  • Konto instruktora nie ma uprawnień do tworzenia kuponów dla tej wartości course_id
  • Możliwe, że skopiowano i wklejono informacje do komórek, a potem usunięto komórki. Te komórki będą teraz zawierać puste pola.

  Sprawdź wartość course_id w pliku z informacjami o kursie. Używaj tylko prawidłowych wartości course_id, do których masz uprawnienia do zarządzania.


  Otwórz plik w edytorze tekstu i sprawdź, czy są tam wiersze, które wyglądają w ten sposób: „ ,,,,,,,,, ”. Jeśli tak, usuń je w edytorze tekstu lub otwórz plik Excela i usuń cały wiersz (podświetlając wiersze z lewej strony i klikając Usuń).

  Wartość coupon_type jest nieprawidłowa w wierszach ___

  • Wartość coupon_type jest pusta
  • Wartość coupon_type nie jest w formie jednej z 4 dopuszczalnych wartości: best_price, custom_price, free_open, free_targeted

  Dopilnuj, aby wartość coupon_type była wypełniona i że wykorzystano tylko te opcje, dokładnie tak, jak zostały zapisane: 

  • best_price
  • custom_price
  • free_open
  • free_targeted

  Wartość coupon_code jest nieprawidłowa w wierszach ___

  • Wartość coupon_code jest pusta
  • Wartość coupon_code została już w przeszłości wykorzystana dla tego kursu
  • Wartość coupon_code jest używana więcej niż raz dla tego samego course_id i w przesłanym pliku CSV
  • Kod kuponu nie ma prawidłowego formatu (sprawdź wymagania dla niestandardowych kodów kuponu).

  Dopilnuj, aby kod kuponu był w prawidłowym formacie niepowtarzalnym na poziomie kursu.

  Wartość start_date jest nieprawidłowa w wierszach ___

  • Wartość start_date przypada w przeszłości
  • Wartość start_date przypada poza bieżącym miesiącem
  • Wartość start_date nie jest wpisana w formacie RRRR-MM-DD 

  Dopilnuj, aby data rozpoczęcia przypadała w bieżącym miesiącu na dzisiaj lub późniejszy dzień.


  Uwaga: Excel może automatycznie zmieniać format daty. Wpisując datę, na początku w komórce postaw apostrof (np. ‘2022-03-20) lub wybierz komórki, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz „Formatuj komórki” i sprawdź, czy wybrana jest opcja "Tekst". Potem popraw daty.


  Otwórz zapisany plik w edytorze tekstu, aby sprawdzić, czy formaty daty zostały poprawnie zapisane.


  Uwaga: jeśli pole pozostanie puste, narzędzie automatycznie wstawi dzisiejszą datę.

  Wartość start_time jest nieprawidłowa w wierszach ___

  • Wartość start_time nie jest podana w formacie GG:MM (lub G:MM)

  Prawidłowy format start_time to GG:MM lub G:MM (np. 03:30, 3:30)


  Uwaga: jeśli pole pozostanie puste, narzędzie automatycznie wstawi północ (00:00). Godzina 00:00 zostanie wstawiona również, jeśli podana godzina przypada w przeszłości.

  Wartość custom_price jest nieprawidłowa w wierszach ___

  • coupon_type = custom_price i nie podano żadnej wartości
  • coupon_type = custom_price i wartość custom_price nie została podana ani jako wartość dziesiętna, ani jako „min.” lub „maks.”
  • Wartość custom_price jest mniejsza niż dozwolona wartość minimalna
  • Wartość custom_price jest wyższa niż dozwolona wartość maksymalna

  Jeśli podano custom_price jako wartość coupon_type, sprawdź, czy masz wpisaną wartość. Sprawdź informacje o kursie, aby dopilnować, czy wartość jest w przedziale od minimalnej do maksymalnej dla tego kursu. 

  Po wykonaniu odpowiednich kroków w celu rozwiązania problemu z plikiem CSV, kliknij Prześlij plik CSV, aby utworzyć kupony na górze strony. Jeśli przesyłanie się powiedzie, zobaczysz baner z powiadomieniem, że kupony zostały utworzone.

  csv_bulk_upload_successful.png

  Przeczytaj artykuł
 • Jak tworzyć kupony instruktorów przy użyciu narzędzia do zbiorczego tworzenia kuponów

  Oprócz tworzenia kuponów pojedynczo na stronie promocji kursu instruktorzy mogą używać narzędzia do zbiorczego tworzenia kuponów, aby tworzyć i planować wiele kuponów na bieżący miesiąc kalendarzowy.

  Ten artykuł wyjaśnia, jak instruktorzy mogą tworzyć wiele kuponów do swoich kursów, korzystając z pliku CSV i narzędzia do zbiorczego tworzenia kuponów. Możesz też obejrzeć przygotowany przez nasz zespół samouczek wideo (po angielsku), który pokazuje, gdzie znaleźć narzędzie do zbiorczego tworzenia kuponów i jak go używać.

  Wymagania dotyczące możliwości korzystania z narzędzia do zbiorczego tworzenia kuponów

  Aby funkcja zbiorczego tworzenia kuponów była dostępna na Twoim koncie instruktora, musisz mieć:

  Jak uzyskać dostęp do narzędzia do zbiorczego tworzenia kuponów

  Instruktorzy spełniający podane wyżej wymagania mogą uzyskać dostęp do opcji zbiorczego tworzenia kuponów, wykonując te instrukcje:

  1. Na stronie zarządzania kursem kliknij ikonę narzędzi po lewej stronie.
  2. Następnie kliknij opcję Zbiorcze tworzenie kuponów.

  Kwalifikujący się instruktorzy zalogowani na swoje konto Udemy mogą również otworzyć tę stronę, klikając ten link.

  tools_page_bulk_coupon_tool.png

  Jak przygotować plik CSV na potrzeby zbiorczego tworzenia kuponów

  Aby użyć narzędzia do zbiorczego tworzenia kuponów i utworzyć wiele kuponów jednocześnie, musisz przygotować plik CSV z wymaganymi danymi wejściowymi przygotowanymi w odpowiednim formacie.

  1. Po otworzeniu strony z narzędziem do zbiorczego tworzenia kuponów kliknij Pobierz informacje o kursie, aby uzyskać informacje, które będą Ci potrzebne podczas przygotowywania pliku CSV.
   • Informacje zawarte w pliku to identyfikator kursu, aktualna wartość najlepszej ceny, wartość najniższej i najwyższej dozwolonej ceny oraz liczba kuponów pozostałych dla tego kursu w danym miesiącu.
  1. Następnie kliknij Pobierz szablon pliku CSV, aby pobrać szablon pliku CSV, którego możesz użyć do tworzenia kuponów. 
   • Ważne: dane znajdujące się w pliku z szablonem są jedynie przykładowe i nie zawierają informacji o Twoim kursie. Musisz zostawić nagłówki kolumn, usunąć dane przykładowe, a następnie dodać własne dane kuponów.
   • Jeżeli chcesz dodać do pliku CSV kolejną kolumnę, na przykład po to, aby umieścić w nim nazwy swoich kursów, możesz to zrobić pod warunkiem, że plik będzie nadal zawierał wymagane informacje i nagłówki kolumn. Dodatkowe kolumny można umieszczać przed wymaganymi kolumnami, pomiędzy nimi lub po nich.
   • Jeżeli masz utworzone aktywne lub zaplanowane kupony do swoich kursów, możesz uzyskać dostęp do odpowiednich informacji, klikając w prawym górnym rogu Pobierz aktywne kupony.

  bulk_coupon_creation.png

  1. Po pobraniu pliku z szablonem możesz wpisać w nim wartości z pliku zawierającego informacje o Twoim kursie, aby utworzyć kupony i powiązane z nimi dane. 
  2. Gdy będziesz już mieć informacje o kursie i plik CSV gotowy do użycia, wpisz wymagane dane do odpowiednich kolumn.

  bulk_coupons_csv_template.png
  5. Po przygotowaniu pliku CSV kliknij na górze strony Prześlij plik CSV, aby utworzyć kupony. Jeśli przesyłanie się powiedzie, zobaczysz baner z powiadomieniem, że kupony zostały utworzone.

  csv_successful.png

  Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem plików

  Jeśli wystąpi problem z plikiem CSV i nie uda się go przesłać, pojawi się powiadomienie o błędzie. Zobacz, jak rozwiązywać problemy z przesyłaniem plików CSV w narzędziu do zbiorczego tworzenia kuponów.

  Przeczytaj artykuł
 • Umowy o promocję z instruktorem i oferty Udemy

  Każdego roku miliony uczestników zapisują się na kursy po niższej cenie w ramach programu ofert Udemy, co powoduje, że jest on potężną dźwignią pomagającą instruktorom w zwiększaniu potencjału przychodów na platformie Udemy. Ten artykuł opisuje program ofert Udemy i wyjaśnia, jak instruktorzy mogą w nim wziąć udział lub z tego udziału zrezygnować.

  Spis treści

  Czym jest program ofert Udemy?

  Instruktorzy mają możliwość uczestniczenia w programie ofert Udemy. Pozwala to Udemy korzystać z danych marketingowych w celu optymalizacji cen katalogowych kursów i oferowania ich ze zniżką na różnych rynkach na całym świecie.

  Uwaga: włączenie kursu do promocji Udemy nie jest gwarantowane. Kursy są uwzględniane w promocjach w oparciu o szereg czynników, między innymi takich jak temat, liczba zapisów, konwersje, oceny, recenzje czy zachowania uczestników, np. dodawanie kursu do listy życzeń. Nie wszystkie kursy będą więc uwzględniane w każdej promocji Udemy.

  Jak ustalane są ceny zniżkowe kursów na czas trwania promocji

  Udemy wykorzystuje dane naukowe i modelowanie ekonomiczne, aby ustalać zakres cen promocyjnych dla każdego z kursów. Na wygenerowany początkowy zakres cen promocyjnych ma wpływ wiele czynników takich jak kategoria, czas trwania i konkurencyjność. Zakres ten jest następnie automatycznie dostosowywany do wyników sprzedaży kursów przy różnych punktach cenowych i na różnych rynkach. System uwzględnia również cenę i wskaźnik konwersji dla uczestnika z myślą o maksymalizacji potencjału przychodów każdego z kursów wraz z upływem czasu.

  Lokalne dolne granice cen

  Program ofert pozwala Udemy oferować Twoje treści uczestnikom po obniżonej cenie lub cenie cennikowej nie niższej niż 9,99 USD (lub po jej odpowiedniku w lokalnej walucie) z wyjątkiem Australii, Brazylii, Indii, Indonezji, Meksyku, Republiki Południowej Afryki i Turcji oraz sprzedaży na rzecz odsprzedawców i dystrybutorów Udemy, gdzie cena może być niższa. 

  W przypadku gdy sprzedaż treści na rzecz odsprzedawcy lub dystrybutora Udemy ma miejsce po cenie niższej niż dozwolona w niniejszej Polityce, Udemy obliczy przychód instruktora w oparciu o kwotę brutto dozwoloną na mocy niniejszej Polityki.

  Oferty programu ofert mogą być promowane za pośrednictwem Usług, komunikacji z użytkownikami i platform stron trzecich. Czas trwania ofert może być różny.

  Dowiedz się więcej o poziomach cen kursów Udemy

  Jak zapisać się do udziału w programie ofert Udemy lub z niego zrezygnować

  Domyślnie instruktorzy są zapisywani do programu ofert Udemy, gdy rejestrują się jako instruktorzy premium. W dowolnym momencie mogą zrezygnować z uczestnictwa w tym programie.

  Aby zmienić swoje umowy o promocję i zapisać się do uczestnictwa w programie ofert Udemy lub z tego uczestnictwa zrezygnować, wykonaj następujące czynności:

  1. Po zalogowaniu się na konto Udemy kliknij Zarządzaj umowami promocyjnymi.

  2. Przewiń do sekcji Program ofert Udemy i wybierz ustawienie.

  3. Przewiń na dół strony i kliknij Zapisz.

   

  deals_program_revised.png

  Rezygnacja instruktora publikującego kursy z programu ofert Udemy

  Jeśli zrezygnujesz z udziału w programie ofert Udemy po opublikowaniu kursu, jeszcze przez 10 dni kurs ten może być widoczny na stronie Udemy w obniżonej cenie (dotyczy kampanii, które rozpoczęły się przed Twoją rezygnacją).

  Twój kurs nie zostanie włączony do nowych kampanii promocyjnych, rozpoczynających się po dacie zgłoszenia przez Ciebie rezygnacji z udziału w programie. Po upływie 10 dni Twoje kursy staną się dostępne wyłącznie w wybranej przez Ciebie cenie katalogowej (lub, tam gdzie to konieczne, w cenie ustalonej przez Ciebie na potrzeby utworzonego i promowanego przez Ciebie kuponu instruktora).

  Ważne: 

  • Oprócz promocji na stronie internetowej zapewniamy instruktorom biorącym udział w programie ofert Udemy wiele innych kanałów marketingowych (w tym wiadomości e-mail, płatne reklamy i marketing afiliacyjny). Zrezygnowanie z udziału w programie wpłynie również na udział Twojego kursu w zewnętrznych kampaniach promocyjnych, takich jak reklamy w wyszukiwarkach, treści w mediach społecznościowych lub przekierowywanie. 
  • Gdy wypiszesz się z programu, Twoje kursy jeszcze przez jakiś czas mogą być promowane w tych kanałach, ale po upływie 10 dni od momentu zgłoszenia przez Ciebie rezygnacji, Twoje kursy przestaną być oferowane ze zniżką w witrynie Udemy. 10-dniowy okres przejściowy gwarantuje realizację zniżek, które już zostały zaoferowane uczestnikom kursów w aktywnych kampaniach.

  Udział w programie ofert Udemy regulują zasady i warunki zamieszczone w naszej Polityce w zakresie promocji.

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: poziomy cen kursów Udemy

  Udemy jako globalna platforma edukacyjna oferuje uczestnikom możliwość płacenia za kursy w różnych walutach. W związku z tym stworzyliśmy globalną macierz cenową, która zawiera minimalne oraz maksymalne ceny katalogowe kursów obsługiwane przez Udemy. Przedstawia również punkty cenowe dla każdej waluty obsługiwanej przez Udemy. 

  Ten artykuł wyjaśnia różnice między ceną katalogową a ceną podstawową kursu oraz to, jak działa globalna macierz cenowa Udemy.

  Cena katalogowa a cena podstawowa

  Instruktorzy ustalają cenę podstawową każdego ze swoich kursów. Jest ona używana jako cena katalogowa w przypadku instruktorów nieuczestniczących w programie ofert Udemy. W przypadku instruktorów, którzy uczestniczą w programie ofert Udemy, Udemy może generować i wyświetlać cenę kursu odpowiednią dla danego rynku, która jest inna niż cena podstawowa (z wyjątkiem Japonii).

  Instrukcje wyjaśniające, jak instruktorzy mogą ustalać i zmieniać cenę podstawową kursu, są dostępne w tym artykule.

  Globalna macierz cenowa

  Ustalając cenę podstawową kursu w danej walucie, instruktor ustala cenę podstawową na określonym poziomie. Lista cen, jaką uczestnicy kursu będą widzieć w innych walutach, jest obliczana na podstawie macierzy cenowej w oparciu o odpowiadający jej poziom. Waluta na koncie użytkownika jest ustawiana na podstawie informacji geograficznych zbieranych w momencie tworzenia konta. 

  • Progi cenowe dla poziomu na macierzy nie są obliczane przy użyciu wyłącznie przeliczenia walut. Ponieważ Udemy działa na rynku globalnym, ceny są również uzależnione od warunków rynkowych w różnych krajach oraz będą w odpowiedni sposób dostosowywane.
  • Uczestnicy, którzy do konta Udemy nie mają przypisanej żadnej z obsługiwanych walut, domyślnie będą widzieć ceny w EUR lub USD. Jak wcześniej wspomnieliśmy, poziom cen zależy od warunków rynkowych i może być różny w różnych lokalizacjach.
  • Uwaga: kursy oferowane odpłatnie na platformie Udemy nie mogą być oferowane nieodpłatnie poza nią (np. w serwisie YouTube, na własnej stronie internetowej czy na innych stronach).

  Ceny w aplikacji mobilnej Udemy

  Ceny kursów podane w aplikacji mobilnej mogą się nieznacznie różnić od cen kursu publikowanych w macierzy cenowej. Właścicielami i zarządcami rynków, na których dostępna jest aplikacja mobilna Udemy, są Apple (aplikacja na iOS) i Google Play (aplikacja na Androida). 

  Kiedy uczestnik kupuje kurs za pośrednictwem aplikacji mobilnej, cena jest ustalana na podstawie macierzy cenowej operatora platformy mobilnej, a Udemy wybiera poziom cenowy najbliższy obowiązującej cenie podstawowej lub cenie promocyjnej. Ponieważ platformy mobilne narzucają własne kursy wymiany walut, przeliczenia cen w aplikacji mobilnej mogą nie pokrywać się z przeliczeniami na podstawie macierzy cenowej Udemy.

  Minimalna cena sprzedaży po zniżce

  Każdy rynek geograficzny ma minimalną cenę sprzedaży po zniżce, która może być okresowo uaktualniana. W tabeli poniżej znajdują się minimalne ceny sprzedaży po zniżce na głównych rynkach Udemy w ich głównej walucie. Wszystkie poziomy cen znajdują się w macierzy cenowej.

  Rynek

  Waluta

  Minimalna cena sprzedaży po zniżce

  Stany Zjednoczone

  USD

  9.99

  Unia Europejska (UE)*

  EUR

  9.99

  Australia

  AUD

  10.99

  Brazylia

  BRL

  22.90

  Kanada

  CAD

  13.99

  Chile

  CLP ($)

  6500

  Kolumbia

  COP ($)

  29900

  Egipt

  EGP (£)

  119.99

  Indie

  INR

  389

  Indonezja

  IDR

  99000

  Izrael

  ILS

  43.9

  Japonia

  JPY

  1200

  Malezja

  MYR (RM)

  34.90

  Meksyk

  MXN

  129

  Nigeria

  NGN (₦)

  2000

  Norwegia

  NOK

  129

  Peru

  PEN (S/)

  24.9

  Filipiny

  PHP (₱)

  399

  Polska

  PLN

  29.99

  Rumunia

  RON (RON)

  34.99

  Rosja

  RUB (₽)

  649

  Singapur

  SGD

  12.98

  Republika Południowej Afryki

  ZAR

  129.99

  Korea Południowa

  KRW

  12000

  Tajwan

  TWD

  330

  Tajlandia

  THB (฿)

  249

  Turcja

  TRY

  49.99

  Zjednoczone Królestwo

  GBP

  9.99

  Wietnamski

  VND (d)

  179000

   

  * Kraje EU, w których używane są narodowe waluty, wymienione są osobno. 

  Waluta wyświetlana w miejscu zakupu może być inna od tej, która podawana jest w raporcie o przychodach 

  W niektórych przypadkach waluta, w której naliczana jest opłata w miejscu zakupu, może różnić się od głównej waluty danego rynku. Na przykład cena u użytkownika z Brazylii może być wyświetlana w BRL, ale płatność może zostać zrealizowana w USD, jeśli taka opcja zostanie wybrana przy kasie. W takiej sytuacji raport przychodów instruktora będzie wyświetlać kwotę w walucie, w której dokonano zakupu, a nie w tej, która była wyświetlona na stronie docelowej kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Promowanie kursu za pomocą kuponów i linków rekomendacyjnych

  Tworzenie kuponów i polecanie kursów uczestnikom jest ważną częścią strategii promocyjnej każdego instruktora. Gdy uczestnik wykorzystuje Twój kupon lub link rekomendacyjny, by zapisać się na Twój kurs, otrzymujesz 97% przychodów netto.

  W tym artykule znajdziesz informacje na temat linków rekomendacyjnych do kursów oraz różnych rodzajów kuponów, które instruktorzy mogą tworzyć do swoich kursów.

  Linki rekomendacyjne do kursu

  Każdy opublikowany przez Ciebie płatny kurs ma swój link rekomendacyjny, którego możesz używać do udostępniania i promowania tego kursu. Gdy uczestnik kliknie taki link i w rezultacie kupi w ciągu 24 godzin Twój kurs, sprzedaż zostanie przypisana Tobie niezależnie od tego, gdzie doszło do kliknięcia linku (np. na stronie afilianta). 

  Linki rekomendacyjne nie wpływają na cenę wyświetlaną uczestnikom. Jeżeli uczestniczysz w Programie ofert Udemy, użytkownikom, którzy klikną link rekomendacyjny, może zostać zaoferowana zniżka na Twój kurs. Jeśli jednak nie uczestniczysz w tym programie, użytkownikom klikającym link zawsze będzie wyświetlana cena regularna.

  Aby znaleźć link rekomendacyjny do kursu, otwórz stronę kursu i po lewej stronie kliknij „Promocje”.

  promotion2020.png

  Kupony

  Oprócz używania linków rekomendacyjnych możesz też tworzyć kupony promujące Twój kurs. W ciągu miesiąca możesz utworzyć maksymalnie trzy kupony.

  Uwaga: gdy kupon wygaśnie, staje się linkiem rekomendacyjnym. Nie ma już wówczas wpływu na cenę wyświetlaną użytkownikowi. Jednak jeśli użytkownik w ciągu 24 kupi kurs po kliknięciu Twojego linku do kuponu, który wygasł, sprzedaż nadal zostanie przypisana Tobie.

  Istnieją cztery typy kuponów (patrz niżej). 

  Typ

  Opis

  Wygaśnięcie

  Aktualna najlepsza cena

  Tworzy ograniczoną czasowo ofertę dla aktualnej najlepszej ceny za Twój kurs. 

  W przypadku instruktorów biorących udział w programie ofert Udemy ta oferta jest oparta na najniższej cenie za Twój kurs, jaką Udemy może zaproponować danemu użytkownikowi na danym rynku w momencie, gdy tworzysz kupon. 

  Przykład: jeśli w momencie tworzenia kuponu najmniejsza obniżona cena oferowana przez Udemy danemu użytkownikowi to 52,99 zł, po zastosowaniu kuponu użytkownik zobaczy cenę 52,99 zł.

  Cena wyświetlana w podczas tworzenia kuponu reprezentuje wartość kuponu na głównym rynku związanym z daną walutą. W przypadku innych rynków i walut cena zostanie dostosowana do najlepszej lokalnej ceny za ten kurs.

  5 dni po aktywacji

  Cena niestandardowa

  Tworzy ofertę o dłuższym terminie ważności, z ceną, którą wybierasz z przedstawionego zakresu. 


  W przypadku instruktorów biorących udział w Programie ofert Udemy dolna granica tego zakresu będzie znajdować się w okolicy (choć niekoniecznie poniżej) ceny, jaką firma Udemy mogłaby zaoferować danemu uczestnikowi kursu w momencie tworzenia kuponu.

  Przykład: jeśli w trakcie promocji Udemy zwykle sprzedaje Twoje kursy za cenę w przedziale 52,99–69,99 zł, najniższą ceną możliwą do ustawienia w kuponie „Cena niestandardowa” może być 59,99 zł.

  31 dni po aktywacji

  Darmowy: otwarty

  Tworzy ograniczoną czasowo ofertę, która umożliwia maksymalnie 1000 uczestników zapisanie się na Twój kurs za darmo.

  Po 1000 wykorzystań lub upływie 5 dni od aktywacji, którekolwiek nastąpi wcześniej

  Darmowy: kierowany

  Tworzy trwającą dłużej ofertę, która umożliwia maksymalnie 100 uczestnikom zapisanie się na Twój kurs za darmo.

  Po 100 wykorzystaniach lub upływie 31 dni od aktywacji, którekolwiek nastąpi wcześniej


  W przypadku instruktorów biorących udział w programie ofert Udemy ceny wyświetlane dla kuponów „Aktualna najlepsza cena” i „Cena niestandardowa” są oparte na danych o cenach w Udemy za każdy kurs. Nie będziesz mieć możliwości utworzenia kuponu, jeśli wyświetlana cena jest wyższa niż cena katalogowa za Twój kurs.

  Wszystkie ceny z kuponów będą wyświetlane uczestnikom w ich lokalnej walucie i dopasowane zgodnie z używaną przez Udemy macierzą cenową dla poszczególnych krajów

  Jak utworzyć kupon

   1. Otwórz stronę Promocje
   2. Kliknij Stwórz nowy kupon
   3. Wybierz typ kuponu
   4. Wybierz cenę kuponu (jeśli jest taka potrzeba)
   5. Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia obowiązywania kuponu. 

    • Daty i godziny rozpoczęcia nie można wybrać poza bieżącym miesiącem kalendarzowym. Nie można też wybrać daty, która już minęła.
    • Data, godzina i miesiąc kalendarzowy są ustawione według standardowego czasu pacyficznego (PST). Domyślną godziną jest moment, w którym rozpoczęto tworzenie kuponu. Możesz ją zmienić na przyszłą lub zostawić bez zmian.
     scheduling_feature_coupons.png
   6. Jeśli chcesz wpisać niestandardowy kod kuponu, pamiętaj o tych zasadach: kupon musi mieć od 6 do 20 znaków i można używać tylko WIELKICH LITER (A–Z), cyfr (0–9) i tych znaków: kropek (.), łączników (-) i podkreśleń (_). Nie można tworzyć kodów kuponu z małymi literami i symbolami innymi niż wymienione. Niestandardowych kodów kuponu można użyć raz na kurs.
   7. Kliknij Sprawdź kupon, by sprawdzić, czy wszystko się zgadza
   8. Kliknij Stwórz kupon

  Raz utworzonego kuponu nie można edytować ani usunąć. Dotyczy to również daty i godziny rozpoczęcia jego obowiązywania. Możliwe jest jedynie jego aktywowanie lub dezaktywowanie przy użyciu suwaka stanu znajdującego się po prawej stronie. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Jak dezaktywować kupon poniżej.

  Jak udostępniać kod kuponu

  Gdy kupon zostanie utworzony, pojawi się w tabeli kuponów. Po prawej stronie kliknij Udostępnij kupon, by uzyskać link do swojego kodu kuponu.

  Zalecamy udostępnianie linku do kuponu przy promowaniu kursu. Gdy potencjalny uczestnik kursu kliknie ten link, kupon zostanie automatycznie zastosowany do ceny kursu. Jeśli nie udostępnisz łącza, uczestnicy będą musieli zrealizować kod kuponu na stronie docelowej kursu.

  Ważne: gdy udostępniasz kod kuponu, wymagamy od Ciebie jasnego określenia, kiedy i jak długo będzie on dostępny oraz ile osób może z niego skorzystać przed wygaśnięciem (np. „Ten kupon wygasa [DATA] i może z niego skorzystać maksymalnie [LICZBA] osób”).

   Jak zdezaktywować kupon

  Po utworzeniu kuponu nie można go edytować ani usunąć. W razie potrzeby kupon można wyłączyć. Przestanie on być wówczas aktywny dla danego kursu. Zdezaktywowanie kuponu nie umożliwi Ci tworzenia więcej niż trzech kuponów w danym miesiącu.

  1. Otwórz stronę Promocje
  2. W sekcji Aktywne kupony, w kolumnie Stan przełącz stan interesującego Cię kuponu na wyłączony.

  deactivate_coupon.png

  Przeczytaj artykuł