• Wyświetlanie informacji zwrotnych o kursie

  Kilka dni po przesłaniu kursu do recenzji zespół Udemy ds. kontroli jakości przekaże Ci informacje zwrotne. Strona informacji zwrotnych na temat kursu zawiera listę wymaganych oraz zalecanych poprawek. Przed zatwierdzeniem kursu do opublikowania niezbędne jest wprowadzenie wszystkich poprawek wymaganych.

  Jeżeli kurs wymaga edycji, jego obraz na pulpicie instruktora zawiera komunikat Wymaga poprawek.

  Wyświetlanie informacji zwrotnych

  Jeżeli kurs wymaga edycji, na jego obrazie na stronie Kursy pojawi się komunikat Wymaga poprawek.

  Dostęp do strony z informacjami zwrotnymi można uzyskać, przesuwając kursor na odpowiedni obraz kursu i klikając Wyświetl informacje zwrotne. Możesz również uzyskać dostęp do informacji zwrotnych, przechodząc do strony zarządzania kursem i klikając Informacje zwrotne na temat kursu po lewej stronie (jeśli kurs zostanie opublikowany, będą to Informacje zwrotne Udemy).
  course_feedback.png
  Komunikowanie się z zespołem ds. kontroli jakości

  Jeżeli masz pytania na temat informacji zwrotnych, możesz odpowiedzieć bezpośrednio na uwagi. Recenzenci udzielają odpowiedzi zwykle w ciągu jednego dnia. Jednak aby zespół ds. kontroli jakości otrzymał Twoje uwagi lub pytania, musisz oznaczyć każdą prośbę o poprawkę jako zrealizowaną, a następnie ponownie przesłać kurs do recenzji.

  Oznaczanie poprawek jako wprowadzone

  Po wprowadzeniu wymaganych poprawek trzeba oznaczyć każdą jako wprowadzoną, aby móc ponownie przesłać kurs do recenzji. Gdy wszystkie poprawki zostaną uwzględnione, kliknij Prześlij ponownie do recenzji u dołu strony informacji zwrotnych.

  W celu oznaczenia poprawki jako wprowadzonej kliknij Oznacz jako wprowadzoną po prawej stronie. Jeżeli musisz cofnąć tę czynność, kliknij Usuń zaznaczenie jako wprowadzonej, co spowoduje ponowne wyświetlenie sekcji wprowadzania.

  mark_as_fixed.png

  Po oznaczeniu każdej poprawki jako wprowadzonej ikona Prześlij ponownie do recenzji w prawym dolnym rogu zmieni kolor na czerwony. Klikając tę ikonę, możesz ponownie przesłać kurs do zespołu ds. kontroli jakości.

   

  resubmit_for_review.png

  Przeczytaj artykuł
 • Proces kontroli jakości Udemy

  Ten artykuł opisuje proces kontroli jakości Udemy, przez który musi pomyślnie przejść każdy kurs, by mógł zostać opublikowany i pojawiać się w wynikach wyszukiwania na rynku Udemy.

  Spis treści

  Co to jest proces kontroli jakości?

  Misją Udemy jest pomaganie w zdobywaniu przez internet wiedzy na dowolny temat. Aby zagwarantować wysoki poziom nauczania, stosujemy proces kontroli jakości, przez który przechodzą wszystkie kursy.

  Gdy zakończysz pracę nad kursem, musisz nam go wysłać do oceny i wtedy właśnie przejdzie on tę procedurę. 

  Gdy prześlesz kurs do recenzji, zespół Udemy ds. kontroli jakości dokona jego oceny, sprawdzając zgodność z wszystkimi pozycjami naszej listy kontrolnej dla kursu. Jeżeli kurs pomyślnie przejdzie ten proces, zostanie opublikowany na platformie Udemy i będzie dostępny dla wszystkich jej użytkowników. Do tego czasu nie będzie można go znaleźć za pomocą funkcji wyszukiwania.

  Co trzeba wiedzieć

  • Wszystkie kursy są oceniane na podstawie listy kontrolnej dla kursu.
  • Spełnienie wymagań z tej listy jest warunkiem pomyślnego przejścia całej procedury.
  • Warto wziąć również pod uwagę nasze zalecenia — z badań wynika, że w ten sposób można znacznie poprawić satysfakcję uczestników danego kursu. Choć nie jest to warunek pozytywnej weryfikacji, może sprawić, że kurs będzie się wyróżniać na tle pozostałych.
  • Aby kurs mógł zostać opublikowany na rynku Udemy, musi pomyślnie przejść proces kontroli jakości.
  • Możesz wysłać swój kurs do oceny, klikając „Prześlij do recenzji” w dolnej części strony kursu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu kursu do recenzji.
  • Proces kontroli jakości trwa dwa dni robocze.

  Czas recenzowania kursu

  Zespół ds. kontroli jakości oceni Twój kurs w oparciu o listę kontrolną. Opinia powinna pojawić się w ciągu dwóch dni roboczych od momentu, gdy kurs trafi do kolejki zadań tego zespołu.

  Aby sprawdzić, czy zmienił się stan kursu, przejdź do pulpitu instruktora. Zostanie wyświetlona etykieta z informacją, czy kurs jest aktywny, przechodzi kontrolę, został wysłany do kontroli czy wymaga poprawek.

  Analiza informacji zwrotnych o kursie

  Zespół ds. kontroli jakości wyda opinię o Twoim kursie, korzystając z przeznaczonej do tego strony kursu. Otrzymasz informację, czy kurs został zaopiniowany pozytywnie, czy też wymaga jeszcze poprawek. 

  Zatwierdzony

  W przypadku, gdy zespół ds. kontroli jakości nie wskaże żadnych wymaganych poprawek, kurs stanie się aktywny i trafi na nasz rynek.

  Uwaga: po zatwierdzeniu kursu i opublikowaniu go na rynku może minąć do 24 godzin, zanim zacznie pojawiać się w wynikach wyszukiwania.

  Zapoznaj się z zaleceniami naszego zespołu, ponieważ może to pomóc zwiększyć poziom zadowolenia uczestników kursu. Nie są jednak wymagane żadne działania związane z informacjami zwrotnymi.

  Wymaga poprawek

  Jeżeli kurs — tak publiczny, jak i prywatny — wymaga poprawek, nie jest aktywny w serwisie Udemy. Aby opublikować kurs, wprowadź wszelkie wymagane zmiany, oznacz poprawki jako wprowadzone i ponownie prześlij kurs do weryfikacji.

  Z tego artykułu dowiesz się, jak analizować informacje zwrotne otrzymane od zespołu ds. kontroli jakości, oznaczać wymagane zmiany jako wprowadzone oraz bezpośrednio odpowiadać na otrzymane informacje zwrotne.

  Gdy zakończy się weryfikacja kursu, otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do pulpitu kursu, w którym można się zapoznać z informacjami zwrotnymi.

  Pytania dotyczące recenzji kursu

  W razie pytań na temat otrzymanych informacji zwrotnych skontaktuj się z recenzentem bezpośrednio ze strony zawierającej te informacje, korzystając z przycisku odpowiedzi. Po kliknięciu przycisku odpowiedzi nasz zespół zostanie powiadomiony o Twoim pytaniu i jak najszybciej na nie odpowie.

  Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zajrzyj do tego artykułu.

  Ponowne wysyłanie do recenzji

  Gdy wprowadzisz już wszystkie wymagane poprawki, kliknij opcję oznaczenia kursu jako poprawionego. Po zakończeniu prac kliknij „Prześlij ponownie do recenzji” w dolnej części strony.

  Kiedy kurs zostanie zatwierdzony, w naszym serwisie pojawi się link, dzięki któremu użytkownicy będą mogli go wyszukać i zapisać się na niego.

  resubmiting_your_course_for_review.jpg

  Przeczytaj artykuł
 • Obliczanie długości kursu

  Aby trafić na rynek Udemy, kursy muszą obejmować co najmniej pięć wykładów i zawierać co najmniej trzydzieści minut treści wideo (uwaga: kursy zawierające tylko testy praktyczne nie muszą zawierać filmów). Gdy prześlesz wykłady wideo do kursu, który dodasz do programu, system automatycznie przeliczy całkowity czas trwania filmów.

  Uwaga:

  • aby system mógł obliczyć czas trwania filmów, wykłady muszą być opublikowane. Dowiedz się, jak tworzyć i publikować wykłady
  • Darmowe kursy mogą zawierać maksymalnie 2 godziny materiałów wideo.

  Gdzie można sprawdzić czas trwania kursu

  Czas trwania kursu widnieje na jego stronie docelowej w dwóch różnych miejscach.

  Przybliżony czas trwania filmów na życzenie umieszczony jest w sekcji Kup teraz lub Zapisz się teraz w prawym górnym rogu strony docelowej kursu:

  where_to_see_course_lenght.jpg

  Całkowita długość kursu, w tym wykłady bez filmu, jest dostępna w sekcji Treść kursu niżej na stronie docelowej kursu.

  lenght_in_course_content.jpg

  W jaki sposób czas trwania kursu jest przeliczany w zależności od typu wykładu

  Długość kursu (wyświetlana w sekcji Treść kursuna stronie docelowej kursu) jest obliczana na podstawie tych kryteriów:

  Element programu nauczania

  Godzina

  Wykłady w formie artykułu

  Jedna minuta za każde 240 słów

  Wykłady wideo

  Czas trwania filmu

  Wykłady wideo i wykłady w formie łączonej

  Czas trwania filmu w wykładzie w formie łączonej

  Zadania

  Jeśli film jest częścią instrukcji do zadania, czas jego trwania zostanie dodany czasu trwania kursu


  Uwaga: z uwagi na to, że uczestnicy kursu mogą wykonywać testy praktyczne, quizy lub ćwiczenia z kodowania w różnym czasie, elementy te nie wliczają się do czasu trwania kursu.


  Przeczytaj artykuł
 • Przesyłanie kursu do weryfikacji

  Naszą misją jest pomaganie innym w zdobywaniu przez Internet wiedzy na dowolnie wybrany temat. Aby zagwarantować wysoki poziom kursów, wprowadziliśmy proces kontroli jakości.

  Kiedy Twój kurs będzie gotowy do opublikowania, możesz go przesłać do recenzji. Przesłanie kursu do weryfikacji zapoczątkuje proces kontroli jakości. Jeśli kurs zostanie pozytywnie zweryfikowany przez zespół ds. kontroli jakości, jego adres URL stanie się aktywny.

  Zespół ds. kontroli jakości ocenia kurs na podstawie listy kontrolnej dla kursu i przekazuje jego autorowi informacje zwrotne. W razie pozytywnej weryfikacji kurs zostaje opublikowany i trafia do oferty Udemy.

  Zanim prześlesz kurs

  Sprawdź na pulpicie zarządzania kursem, czy poniższe elementy zostały ukończone. O udanej weryfikacji świadczy zmiana koła obok każdego elementu nawigacyjnego w znacznik wyboru.

  Docelowi uczestnicy 

  Dowiedz się, jak wypełnić sekcję kursu Docelowi uczestnicy i jak tworzyć skuteczne cele dla uczestników.

  Program kursu

  Przejdź do strony Program nauczania i sprawdź, czy istnieje minimum 5 wykładów i 30 minut treści wideo, a ponadto upewnij się, że KAŻDA pozycja programu nauczania ma tytuł i treść. Dowiedz się, jak utworzyć wykład do kursu.

  Należy pamiętać, że kursu nie można przesłać do weryfikacji, jeśli przesłane materiały wideo są nadal przetwarzane.

  Strona docelowa kursu

  Każde z pól na stronie docelowej kursu musi być wypełnione. Obejmuje to:

  Tytuł i podtytuł kursu

  Tytuł kursu powinien informować uczestników, czego się nauczą oraz w jaki sposób będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę. 

  Opis kursu

  Opis kursu informuje potencjalnych uczestników o jego tematyce i odgrywa ważną rolę w przekonywaniu ich do zakupu. 

  Informacje podstawowe

  Podstawowe informacje dotyczące kursu obejmują język kursu, poziom nauczania (początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany lub dla wszystkich) i kategorię kursu.

  Należy też podać, co jest głównym przedmiotem nauczania. Zapoznaj się ze wskazówkami pomagającymi wybrać główne tematy kursu.

  Obraz kursu

  Obraz kursu może w znaczący sposób wpłynąć na Twój sukces. Powinien przyciągać uwagę, a jednocześnie pomagać zrozumieć tematykę kursu. 

  Profile instruktora

  Biografia instruktora to miejsce na prezentację swojej wiedzy i doświadczenia. Twój profil i profil każdego instruktora współpracującego widocznego w kursie musi zawierać imię i nazwisko, zdjęcie oraz notkę biograficzną (co najmniej 50 słów). 

  Film promocyjny

  Opcjonalne jest tylko pole dotyczące filmu promocyjnego, ale zdecydowanie zalecamy przygotowanie takiego filmu, ponieważ z pewnością zwiększy on zainteresowanie kursem. 

  Cena i kupony

  Pamiętaj o wyborze waluty i ceny kursu na stronie Cena i kupony. Jeśli planujesz pobierać opłatę za kurs, złóż wniosek o przyznanie Ci statusu instruktora premium, zanim prześlesz kurs do weryfikacji. 

  Ustawienia kursu

  Określ, czy kurs ma być publiczny, czy prywatny. Dowiedz się więcej.

  Przesyłanie kursu

  1. Kiedy zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące kursu, kliknij ikonę Prześlij do recenzji znajdującą się w lewej części strony zarządzania kursem.
  2. Jeśli proces weryfikacji Twojej tożsamości nie został jeszcze przez Ciebie ukończony (co jest wymagane w przypadku wszystkich instruktorów), pojawi się komunikat, aby dokonać weryfikacji tym momencie.
  3.  Po wysłaniu kursu do procesu kontroli jakości będzie można wybrać unikalny adres URL dla swojego kursu. Może to być na przykład www.udemy.com/nazwa-kursu/. Wybierz adres URL swojego kursu i podziel się nim ze znajomymi i obserwatorami.

   submit_for_review.png

  Dlaczego nie mogę przesłać kursu do weryfikacji?

  Jeśli nie spełniono wszystkich wymagań kursu, po kliknięciu opcji „Prześlij do weryfikacji” pojawi się nowa strona z listą wymagań, które nie zostały jeszcze spełnione.

  Zastosuj się do informacji podanych w łączach, aby dodać brakujące pozycje. Po spełnieniu wyliczonych wymagań możesz przesłać kurs do zespołu ds. kontroli jakości.

  Why_Can_t_I_Submit_For_Review_.png

   

  Proces kontroli jakości

  Po przesłaniu kursu do weryfikacji rozpocznie się proces kontroli jakości. Dowiedz się więcej.

  Przeczytaj artykuł