• Proces weryfikacji tożsamości instruktora — często zadawane pytania

  W związku z naszą polityką uczciwości wszyscy instruktorzy muszą potwierdzić swoją tożsamość, zanim uzyskają możliwość publikowania kursów w serwisie Udemy. Informacje dotyczące automatycznego procesu weryfikacji tożsamości instruktora są dostępne w tym artykule . Instruktorzy, którzy mają problem z weryfikacją informacji za pomocą automatycznego systemu, muszą przejść alternatywny proces ręcznej weryfikacji z zespołem ds. zaufania i bezpieczeństwa.

  Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące procesu weryfikacji tożsamości instruktora są dostępne poniżej.

  Często zadawane pytania

  Czy muszę przechodzić proces weryfikacji za każdym razem, kiedy przesyłam nowy kurs do weryfikacji?

  Nie. Weryfikacja tożsamości jest wymagana tylko raz w przypadku każdego konta.

  W jaki sposób Udemy weryfikuje moje dane osobowe?

  Udemy współpracuje z zewnętrznym usługodawcą, Trulioo, który korzysta z zaufanych i licencjonowanych źródeł danych, takich jak biura informacji kredytowej, spisy wyborcze, dane rządowe, publiczne i prywatne, rejestry numerów telefonów/usług użyteczności publicznej oraz listy bezpieczeństwa, na podstawie których dokonuje weryfikacji podanych informacji.

  Czy moje dane są przechowywane?

  Ani Udemy, ani jej partner nie przechowują daty urodzenia, informacji o paszporcie ani krajowego numeru identyfikacyjnego po zakończeniu procesu.

  Co się stanie, jeśli nie przejdę automatycznego procesu weryfikacji?

  Możliwe będzie skorzystanie z alternatywnego procesu weryfikacji.

  Wszyscy instruktorzy, którzy chcą sprzedawać kursy za pośrednictwem Udemy, muszą zostać zweryfikowani. W razie negatywnej weryfikacji będziemy zmuszeni wycofać publikację Twoich obecnych kursów i usunąć Twoje konto.

  Czy po ukończeniu weryfikacji tożsamości wciąż będzie trzeba przesłać kurs do weryfikacji?

  Tak, po pomyślnym przejściu procesu weryfikacji tożsamości należy przesłać nam kurs do weryfikacji za pomocą pulpitu zarządzania kursem.

  Jestem instruktorem współpracującym przy kursie. Czy muszę przejść proces weryfikacji tożsamości?

  Nie. Ten wymóg dotyczy jedynie właściciela kursu.

  Jestem instruktorem na platformie Udemy for Business. Czy muszę przechodzić proces weryfikacji tożsamości?

  Nie. Jest to wymagane jedynie w przypadku instruktorów działających na rynku.

  Czy w ramach automatycznej weryfikacji tożsamości Tajwan jest traktowany jak część Chin?

  Tak. Tajwan jest uznawany za część Republiki Chińskiej (dotyczy to wszystkich obywateli powyżej 15 roku życia).

  W moim kraju nie ma możliwości przeprowadzenia weryfikacji automatycznej. Czy w związku z tym nie mogę tworzyć kursów?

  Możesz przejść alternatywny proces weryfikacji przy udziale naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa, jak opisano powyżej.

  Czy weryfikacja jest wymagana w przypadku kursów bezpłatnych?

  Tak. Wszyscy instruktorzy publikujący swoje kursy mają obowiązek przejść proces weryfikacji. Dzięki temu możemy zachować spójność rynku.

  Ile trwa weryfikacja alternatywna?

  Proces weryfikacji alternatywnej trwa około doby.

  Czy w procesie weryfikacji mogę użyć nazwy firmy?

  Tak, ale zalecamy podać imię i nazwisko. Jeśli podasz nazwę firmy, będziemy musieli porozmawiać z jej przedstawicielem, aby sprawdzić, czy rzeczywiście masz z nią powiązania prawne. W rezultacie proces weryfikacji może potrwać dłużej.

  Przeczytaj artykuł
 • Alternatywny proces ręcznej weryfikacji tożsamości instruktora

  W związku z naszą polityką uczciwości wszyscy instruktorzy muszą potwierdzić swoją tożsamość, zanim uzyskają możliwość publikowania kursów w serwisie Udemy. Informacje dotyczące automatycznego procesu weryfikacji tożsamości instruktora są dostępne w tym artykule.

  Jeśli masz problemy z weryfikacją informacji za pomocą automatycznego systemu, należy przeprowadzić alternatywny proces ręcznej weryfikacji z zespołem ds. zaufania i bezpieczeństwa, który jest opisany poniżej.

  Alternatywny proces weryfikacji z udziałem naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa

  Jeśli jesteś osobą lub spółką, która publikuje kurs w ramach partnerstwa, umowy lub stosunku pracy, albo nie jesteś widocznym instruktorem lub narratorem kursu, będziesz musiał(a) przejść ręczny proces weryfikacji. Ponadto, jeśli jesteś właścicielem treści przebywającym w kraju, który nie jest obsługiwany przez proces automatyczny, będziesz musiał(a) przejść ręczny proces weryfikacji z pomocą naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa.

  verification_window.png

  Należy pamiętać, że alternatywny proces weryfikacji może zostać wykonany tylko wtedy, gdy kurs został przesłany do Udemy i jest gotowy do wysłania do weryfikacji.

  Aby przejść alternatywny proces weryfikacji tożsamości, należy przesłać na adres verification@udemy.com film z oświadczeniem o prawie własności do treści lub uzyskaniu praw niezbędnych do korzystania z publikowanych treści.

  W filmie należy pokazać swoją twarz i przedstawić:

  1. Pełne imię i nazwisko
  2. Tytuły publikowanych kursów
  3. Oświadczenie o prawie własności lub prawach do korzystania z danej treści

  „Ja, [pełne imię i nazwisko], potwierdzam pod karą krzywoprzysięstwa, że jestem pierwotnym właścicielem całej treści kursu(-ów) oraz (jeśli dotyczy) zabezpieczyłem(-am) wszystkie prawa niezbędne do użycia treści należących do innych podmiotów”.

  Prosimy podać wszystkie powyższe informacje także w treści wiadomości e-mail.

  Pamiętaj: nasz system przeprowadza również okresowe kontrole weryfikacji tożsamości działających na rynku instruktorów. Proces weryfikacji składa się z dwóch etapów, trwa jedynie kilka minut i może zostać przerwany/wznowiony w dowolnym momencie.

  Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące procesu weryfikacji tożsamości instruktora są dostępne w tym artykule.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Proces weryfikacji tożsamości instruktora

  W związku z naszą polityką uczciwości wszyscy instruktorzy muszą potwierdzić swoją tożsamość, zanim uzyskają możliwość publikowania kursów w serwisie Udemy.

  Jeśli nie zweryfikowałeś(-aś) jeszcze swojej tożsamości w Udemy, podczas przesyłania nowego kursu do weryfikacji pojawi się komunikat o konieczności przejścia procesu weryfikacji instruktora. Udemy przeprowadzi Cię przez proces automatycznej weryfikacji, gdy Twój pierwszy kurs zostanie przesłany i będzie gotowy do publikacji. Więcej informacji na temat automatycznego procesu znajduje się poniżej.

  W tym artykule przedstawiono również kroki alternatywnego procesu weryfikacji Udemy. Należy pamiętać, że alternatywny proces weryfikacji może zostać wykonany tylko wtedy, gdy kurs został przesłany do Udemy i jest gotowy do wysłania do weryfikacji.

  Pierwszym krokiem procesu jest identyfikacja praw własności do treści kursu poprzez wybranie jednej z przedstawionych opcji.

  start_verification_process.png

  step_1_verification_process.png

  Drugi krok zależy od praw własności przysługujących instruktorowi.

  Automatyczny proces weryfikacji tożsamości

  Właściciela lub twórcę treści przesłanego kursu poprosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia i/lub krajowego numeru identyfikacyjnego, a jego tożsamość zweryfikuje nasz partner, sprawdzając dokładnie podane informacje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wymagane informacje mogą być różne w zależności od kraju zamieszkania .

  step_2_verification_process.png

  Przesyłanie danych i ich automatyczna weryfikacja trwa zazwyczaj kilka sekund. Prosimy o sprawdzenie poprawności przesyłanych informacji, ponieważ dozwolone są tylko dwie próby zweryfikowania tożsamości.

  Jeśli masz problemy z weryfikacją informacji za pomocą automatycznego systemu, należy przeprowadzić alternatywny proces ręcznej weryfikacji z zespołem ds. zaufania i bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu, kliknij tutaj.

  Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące procesu weryfikacji tożsamości instruktora są dostępne w tym artykule.

  Przeczytaj artykuł