• Jak uzyskać dostęp do mobilnego odtwarzacza kursów i z niego korzystać.

  Ten artykuł opisuje, jak używać mobilnego odtwarzacza kursów do rozpoczynania kursów oraz jak przeglądać program kursu i jak uzyskiwać dostęp do zasobów podczas korzystania z aplikacji mobilnej.

  Jak rozpocząć wykład w ramach kursu w aplikacji mobilnej

  1. Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Udemy dotknij Moje szkolenia.
   home_page_my_learning_button.jpeg
  2. Dotknij kursu, w którym chcesz wziąć udział.

  3. Dotknij przycisku Zacznij, aby rozpocząć naukę.

  Jak przeglądać program kursu w aplikacji mobilnej

  Wszystkie opublikowane wykłady i elementy programu kursu są widoczne pod ekranem odtwarzania filmu. Możesz je przewinąć i dotknąć, aby rozpocząć wykład lub inny element w ramach kursu (test, test praktyczny itp.).

  mobile_course_player_main_page.png

  Gdy rozpocznie się odtwarzanie filmu, dotknij ekran odtwarzania filmu, aby uzyskać dostęp do ikon odtwarzania i wstrzymywania. Możesz też klikać na ikony po lewej i prawej stronie lub przeciągać ikonę na pasku postępu, aby przejść do momentu, który Cię interesuje.

  mobile_course_player_video_icons.jpeg

  Jak uzyskać dostęp do zasobów kursu w aplikacji mobilnej

  1. Po otwarciu mobilnego odtwarzacza kursów dotknij Więcej.
   mobile_course_player_main_page_more_button.png
  2. Dotknij Zasoby.
   mobile_course_player_resources.jpeg
  3. Dotknij numer dowolnego wykładu, aby wyświetlić powiązane z nim zasoby. Następnie dotknij Otwórz, aby pobrać zasoby na urządzenie mobilne.
  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana prędkości odtwarzania filmu w aplikacji mobilnej

  Jeżeli korzystasz z kursów Udemy przy użyciu aplikacji mobilnej, możesz zmienić prędkość odtwarzania wykładów wideo. W tym artykule opisano, jak to zrobić przy użyciu aplikacji mobilnych Udemy dla systemów iOS i Android.

  Zmiana prędkości odtwarzania filmu w aplikacji dla systemu iOS

  Jeżeli oglądasz kursy w aplikacji mobilnej dla systemu iOS i chcesz zmienić prędkość odtwarzania wykładów wideo, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji wykładu.

  lecture_options.png

  2. Następnie dotknij opcji Prędkość odtwarzania, aby zobaczyć dostępne prędkości.

  playback_speed_ios.png

  3. Wybierz preferowaną prędkość odtwarzania.

  selecting_playback_speed_on_the_ios_app.png

  Zmiana prędkości odtwarzania filmu w aplikacji dla systemu Android

  Jeżeli oglądasz kursy w aplikacji mobilnej dla systemu Android i chcesz zmienić prędkość odtwarzania wykładów wideo, wykonaj następujące czynności:

  1. Opcja prędkości odtwarzania znajduje się w prawym górnym rogu ekranu wykładu i ustawiona jest na domyślną prędkość 1,0x.

  android_speed_.png

  2. Dotknij tej opcji, aby wybrać preferowaną prędkość odtwarzania.

  playback_speed.jpg

  Pamiętaj, że prędkość odtwarzania zostanie zapisana i nie będziesz musiał/musiała jej zmieniać podczas oglądania kolejnych wykładów wideo.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana jakości obrazu w aplikacji mobilnej

  Jeżeli oglądasz kurs Udemy na aplikacji dla systemu iOS lub Android, możesz wygodnie zmieniać jakość obrazu, zwiększając lub zmniejszając jego rozdzielczość. Zmieniać można też jakość obrazu w filmach, które mają zostać pobrane do celów przeglądania w trybie offline.

  Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić zarówno w systemie iOS, jak i Android. Jeżeli nie masz aplikacji mobilnej Udemy, możesz ją pobrać stąd.

  Jak zmienić jakość obrazu wykładów w aplikacji dla systemu iOS

  Jeżeli oglądasz kursy Udemy w aplikacji mobilnej dla systemu iOS i chcesz zmienić jakość obrazu, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony opcji wykładu w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Dotknij opcji Jakość obrazu.
  3. Wybierz opcję 360p, 480p, 720p, 1080p lub Automatycznie.

  Uwaga: Najlepsza możliwa jakość obrazu i rozdzielczość to 1080p. W przypadku, gdy znajdujesz się na obszarze o słabym zasięgu sieci Wi-Fi lub korzystasz z przesyłu danych w sieci komórkowej, wybierz niższą rozdzielczość. Jeżeli wybierzesz opcję „Automatycznie”, aplikacja sama dostosuje rozdzielczość do przepustowości łącza internetowego.

  lecture_options.png

   video_streaming_quality.png

  Zmiana jakości pobieranego filmu w aplikacji do systemu iOS

  Aby zmienić jakość wykładów pobieranych do oglądania w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony Konto w prawym dolnym rogu ekranu Moje kursy.
  2. Dotknij Opcje pobierania, a potem Jakość pobieranych filmów
  3. Ustaw rozdzielczość dla pobieranych wykładów.

  Download_options.png

  Jak zmienić jakość obrazu wykładów w aplikacji dla systemu Android

  Jeżeli oglądasz kursy Udemy w aplikacji mobilnej dla systemu Android i chcesz zmienić jakość obrazu, wykonaj następujące czynności:

  1. Informacje o jakości obrazu są wyświetlane w górnej części ekranu, zaraz obok napisów.
  2. Dotknij wartości widocznej na ekranie i wybierz tryb 720p, 360p lub Automatycznie.

  Jeżeli chcesz oglądać wykład w jakości HD, wybierz opcję 720p. W przypadku, gdy sygnał Wi-Fi jest słaby lub korzystasz z transmisji danych w sieci komórkowej, skorzystaj z rozdzielczości 360p, aby uniknąć przerw i buforowania. Jeżeli wybierzesz opcję „Automatycznie”, aplikacja sama dostosuje rozdzielczość do przepustowości łącza internetowego.

  video_quality_android.png

  video_quality.jpg

  Zmiana jakości pobieranego filmu w aplikacji do systemu Android

  Aby zmienić jakość wykładów pobieranych do oglądania w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij przycisku Konto w prawym dolnym rogu ekranu
  2. Dotknij Opcje pobierania, a potem Jakość pobieranych filmów
  3. Ustaw rozdzielczość dla pobieranych wykładów.

  account_screen_android.png

  Przeczytaj artykuł
 • Przesyłanie kursów Udemy z urządzenia mobilnego na inne urządzenia

  Jeśli chcesz obejrzeć kurs Udemy na większym monitorze lub telewizorze, możesz przesłać kurs wideo z aplikacji mobilnej do urządzenia Chromecast, Apple TV lub zgodnego z technologią AirPlay telewizora smart TV.

  Aplikację mobilną Udemy na urządzenia z systemem iOS lub Android możesz pobrać, klikając tutaj.

  Uwaga: Obecnie nie obsługujemy odtwarzaczy Roku.

  Jak przesyłać filmy za pomocą urządzenia mobilnego z systemem iOS

  Przesyłanie przy użyciu AirPlay: możesz odtwarzać kursy na monitorze lub telewizorze za pomocą urządzeń iOS i technologii AirPlay, wykonując następujące czynności:

  1. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie wykorzystujące technologię AirPlay.

  2. Otwórz aplikację Udemy dla systemu iOS. Na stronie Moje kursy otwórz kurs wideo, który chcesz przesłać.

  3. Dotknij ikony przesyłania w prawym górnym rogu strony, a potem wybierz urządzenie, na które chcesz przesyłać kurs.

  ios_casting.png

  apple_tv_casting_option.png

  4. Gdy połączenie zostanie nawiązane, na ekranie urządzenia wyświetli się powiadomienie o przesyłaniu.

  5. Aby zakończyć przesyłanie, dotknij ekranu, a potem ikony przesyłania. 

  Jeśli posiadasz urządzenie Apple TV, możesz również przesyłać kursy Udemy za pomocą funkcji AirPlay dostępnej w urządzeniu z systemem iOS. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

  Przesyłanie za pomocą urządzenia Chromecast w przypadku systemu iOS: aby przesyłać filmy z urządzenia mobilnego z systemem iOS do urządzenia Chromecast, wykonaj poniższe czynności.

  1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie Chromecast lub telewizor z wbudowanym urządzeniem Chromecast.

  2. Otwórz aplikację Udemy i na stronie Moje kursy otwórz kurs wideo, który chcesz przesłać.

  3. Dotknij ikony przesyłania, jak pokazano poniżej.

  chromecast_ios.png 

  4. Wybierz nazwę urządzenia, na które chcesz przesłać kurs.

  office_tv.png

  5. Gdy połączenie zostanie nawiązane, na ekranie urządzenia wyświetli się powiadomienie o przesyłaniu.

  6. Aby zakończyć przesyłanie, ponownie dotknij ikony przesyłania i wybierz polecenie Stop casting (Zatrzymaj przesyłanie).

  Jak przesyłać filmy za pomocą urządzenia mobilnego z systemem Android

  Przesyłanie za pomocą urządzenia Chromecast w przypadku systemu Android: wykonaj następujące czynności, aby przesyłać filmy z urządzenia mobilnego z systemem Android do urządzenia Chromecast:

  1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie Chromecast lub telewizor Smart TV z urządzeniem Chromecast.

  2. Otwórz aplikację Udemy. Na stronie Moje kursy otwórz kurs wideo, który chcesz przesłać.

  3. Dotknij ikony przesyłania.

   casting_android.png

  4. Wybierz nazwę urządzenia, na które chcesz przesłać kurs.

   cast_to_android.png

  5. Na ekranie urządzenia wyświetli się powiadomienie o przesyłaniu.

  casting_notification_android.png

  6. Aby zakończyć przesyłanie, ponownie dotknij przycisku Cast (Prześlij) i wybierz polecenie Stop casting (Zatrzymaj przesyłanie).

   stop_casting_android.png

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie notatek w aplikacji mobilnej i zarządzanie nimi

  Notatki pozwalają szybko zaznaczyć ważne fragmenty wykładu, aby powrócić do nich w przyszłości. Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć notatki w aplikacji mobilnej Udemy i uzyskiwać do nich dostęp.

  Jak w aplikacji mobilnej korzystać z notatek i je tworzyć

  Aby uzyskać dostęp do funkcji Notatki w aplikacji mobilnej Udemy, wybierz Więcej w interfejsie (jak pokazano poniżej), a potem dotknij Notatki. Tutaj znajdziesz wszystkie istniejące notatki i utworzysz nowe. Wszystkie notatki, które utworzysz w kursie, będą dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach: komputerze, telefonie komórkowym i tablecie.

  Możesz wyświetlać tekst tylko tych notatek, które zostały utworzone przez Ciebie.

  notes_ios.png

  Aby utworzyć notatkę, gdy oglądasz kurs w aplikacji dla systemu iOS, dotknij Utwórz nową po prawej stronie ekranu Notatki.

  create_new_note_ios.png

  Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej dla systemu Android, możesz utworzyć nową notatkę, dotykając ikony +.

  adding_a_note.jpg

  Edytowanie i usuwanie notatek w aplikacji mobilnej

  Jeśli chcesz edytować lub usunąć swoją notatkę, dotknij wielokropka po prawej stronie notatki. Pojawi się opcja edycji lub usunięcia.

  edit_delete_notes_app.png

  Przeczytaj artykuł
 • Jak pobrać certyfikat ukończenia kursu w aplikacji mobilnej

  Wszystkie płatne kursy Udemy zawierają certyfikat ukończenia. Możesz go udostępniać znajomym, członkom rodziny, współpracownikom i potencjalnym pracodawcom.  Ten artykuł wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do certyfikatu w aplikacji mobilnej Udemy.

  Jak uzyskać dostęp do certyfikatu ukończenia kursu w aplikacji mobilnej Udemy

  1. Po ukończeniu wszystkich elementów programu kursu kliknij Więcej.
  2. Następnie kliknij Certyfikat kursu.
   course_certificate_mobile.png
  3. Certyfikat będzie wyglądał podobnie do tego, co widać na ilustracji poniżej. Aby go pobrać, kliknij Pobierz

   Możesz też bezpośrednio udostępniać swój certyfikat na Facebooku, Twitterze i w serwisie LinkedIn, korzystając z funkcji Udostępnij.
   download_certificate_mobile.png

  Uwaga: 

  • po ukończeniu kursów bezpłatnych i kursów zawierających jedynie testy praktyczne nie otrzymuje się certyfikatu.
  • Certyfikat ukończenia jest świadectwem wykonania zadań związanych z kursem, ale należy pamiętać, że Udemy nie jest instytucją akredytowaną. W związku z tym certyfikatów tych nie można używać jako formalnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
  • Certyfikaty można pobrać w formie pliku .pdf lub .jpg. Funkcja Udostępnij daje możliwość podzielenia się swoim osiągnięciem w mediach społecznościowych i udostępnienia go innym aplikacjom na urządzeniu.

  Chcesz zmienić nazwę użytkownika lub język certyfikatu?

  Dowiedz się, jak zmienić język lub nazwę użytkownika na certyfikacie.

  Dodatkowe porady i pomoc

  Przejrzyj więcej odpowiedzi na często zadawane pytania związane z problemami dotyczącymi certyfikatów.

  Przeczytaj artykuł
 • Włączanie i wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej

  Aplikacje mobilne Udemy dla systemów iOS i Android obsługują napisy, pod warunkiem że zostały one dodane do kursu. W tym artykule opisano, jak włączyć albo wyłączyć napisy w przypadku oglądania kursu w aplikacji mobilnej.

  Włączanie i wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu iOS

  Jeśli do kursu dodano napisy, można je włączyć lub wyłączyć w aplikacji dla systemu iOS, wykonując następujące czynności: 

  1. Dotknij ikony Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji wykładu.

  how_to_access_llecture_options_ios_app.png

  2. Dotknij opcji Napisy.

  accessing_closed_captions_on_the_ios_app.png

  3. Wybierz język angielski lub inny z dostępnych języków napisów.

   

  selecting_the_captions_language_ios_app.png

  Wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu iOS

  W dowolnym momencie można wyłączyć napisy, wykonując czynności opisane powyżej, a na koniec wybierając opcję Wyłączone.

  Włączanie i wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej na Androida 

  Jeśli do kursu dodano napisy, można je włączyć lub wyłączyć w aplikacji na Androida, wykonując następujące czynności:

  Dotknij sekcji Napisy w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji Języki napisów.

  how_to_access_the_Subtitle_Languages_in_android.jpg

  2. Wybierz opcję Język angielski lub inną dostępną wersję napisów.

  subtitles_on.jpg

  Wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej na Androida

  W dowolnym momencie można wyłączyć napisy, wykonując czynności opisane powyżej, a na koniec wybierając opcję Wyłączone.

  subtitles_off.jpg

  Jak zgłaszać problemy z napisami

  Jeżeli podczas włączania napisów natkniesz się na problemy lub nie będzie Ci odpowiadać jakość napisów, możesz to zgłosić do naszego zespołu pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł