• Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem

  W tym artykule ogólnie przedstawiono sposób poruszania się po pulpicie zarządzania kursem na etapie opracowywania kursu, jak również po zrecenzowaniu go i opublikowaniu.

  Szczegółowe informacje na temat pulpitu zarządzania kursem znajdują się w tym artykule.

  Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem: kursy w trakcie tworzenia

  Pulpit zarządzania kursem to swego rodzaju asystent, który towarzyszy Ci przez cały proces tworzenia i publikowania kursu. Na każdej stronie znajdują się wskazówki i instrukcje, dzięki czemu dysponujesz właściwymi informacjami na każdym etapie pracy. Po ukończeniu i zapisaniu każda sekcja zostaje opatrzona symbolem zaznaczenia po lewej stronie.


  dashboard.png

  Gdy wszystkie sekcje są już gotowe i kurs spełnia wymagania, można przesłać go do oceny.


  Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem: kursy opublikowane

  Po opublikowaniu kursu możesz nim zarządzać z poziomu pulpitu instruktora. Aby zobaczyć, jak pulpit zarządzania kursem jest zorganizowany w przypadku kursów już opublikowanych i gdzie znajdują się poszczególne sekcje, skorzystaj z poniższej tabeli.

  Przedstawiliśmy opcje nawigacji i funkcje dostępne w każdej z nich. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat każdej podsekcji, kliknij tytuł podsekcji. Nastąpi przekierowanie do właściwego artykułu pomocy technicznej.

  Nawigacja Podsekcja
  Ustawienia kursu
  Cele kursu Cele kursu
  Program nauczania

  Dodawanie nowego wykładu

  Dodawanie sekcji do programu kursu

  Strona docelowa kursu
  Informacje zwrotne Udemy

  Informacje zwrotne na temat kursu

  Film testowy

  Ceny i kupony Cena kursu
  Kupony instruktorskie
  Komunikacja Ogłoszenia
  Wiadomości wysyłane automatycznie
  Uczestnicy kursu Lista uczestników kursu
  Statystyki Statystyki zaangażowania
  Statystyki konwersji


  Jeżeli masz inne pytania dotyczące pulpitu zarządzania kursem, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie celów edukacyjnych do sekcji

  Utworzenie celów edukacyjnych dla sekcji kursu jest pomocne zarówno dla Ciebie, jak i uczestników Twojego kursu. Takie cele pomagają opracować konspekt kursu. Dzięki opracowaniu konspektu opartego na celach możesz planować wykłady ukierunkowane na jeden wspólny cel.

  Dodawanie celów do sekcji

  Przy dodawaniu nowej sekcji można dodać także cele edukacyjne.

  1. Przejdź na dół programu kursu.
  2. Kliknij Dodaj sekcję.
  3. Nadaj sekcji tytuł.
  4. Odpowiedź na pytanie „Co opanują uczestnicy kursu po ukończeniu tej sekcji?”. pojawi się jako cel kursu.

  section_goals.png

  Odpowiedzi powinny być takie same jak cele edukacyjne kursu. Określ konkretne i możliwe do osiągnięcia cele, koncentrując się na wynikach.

  Wyświetlanie celów edukacyjnych

  Uczestnicy kursu zobaczą cel edukacyjny na początku nowo dodanej sekcji.  Jeżeli chcesz dodać cele kursu do strony docelowej kursu, przeczytaj ten artykuł.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie opisu kursu

  Dobrze sformułowany, zoptymalizowany opis kursu to jedno z najważniejszych narzędzi przekonywania nowych uczestników do kursu.

  Dodawanie opisu kursu

  1. Wybierz kurs z pulpitu instruktora
  2. Po lewej stronie kliknij Strona docelowa kursu.
  3. Wprowadź opis kursu (postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pisania), aby poprawić konwersję.
  4. Przejdź do góry strony i kliknij Zapisz.


  course_description.jpg

  Przeczytaj artykuł
 • Aktualizacja treści istniejącego wykładu

  Dbanie o aktualność kursu jest istotną częścią nauczania za pośrednictwem Internetu. Niekiedy zmian wymaga jedynie pojedynczy wykład, a szczegóły mogą pozostać takie same. Zamiast usuwać cały wykład po to, aby utworzyć nowy, można po prostu zastąpić jego treść inną.

  Przesyłanie nowej treści do istniejącego wykładu

  Nowa treść musi odpowiadać rodzajowi istniejącego wykładu. Innymi słowy, jeżeli oryginalny wykład miał formę wykładu wideo, nowa treść musi zachować tę formę. Jeżeli chcesz utworzyć nowy rodzaj wykładu, usuń wykład i utwórz nowy.

  1. Kliknij Program nauczania po lewej stronie.
  2. Znajdowanie wykładu do zastąpienia
  3. Kliknij czarną strzałkę menu rozwijanego w celu wyświetlenia szczegółów wykładu.
  4. W obszarze szczegółów wykładu kliknij Edytuj treść.
  5. Prześlij nową treść. Treść zostanie automatycznie przetworzona.

   edit_content.jpg

  video_select.png

   

  Przeczytaj artykuł
 • Jak dodać cele kursu

  Cele kursu są widoczne na jego stronie docelowej i informują uczestników, czego się nauczą. Dodanie celów kursu pozwala wzbudzić zainteresowanie uczestników. Cele mają krytyczne znaczenie w budowaniu satysfakcji uczestników z udziału w kursie.

  Jak dodać cele kursu

  1. Wybierz kurs z poziomu pulpitu instruktora.
  2. Po lewej stronie, w obszarze Edycja kursu, kliknij Cele kursu.
  3. Po wprowadzeniu celu kursu kliknij Dodaj. Pojawi się nowy wiersz.
  4. Po zakończeniu dodawania celów kliknij Zapisz.

  Dodając cele kursu, wzbudzasz zainteresowanie jego uczestników. Wyjaśnij, czego uczestnicy powinni się spodziewać w zakresie wiedzy lub umiejętności do zdobycia. Poinformuj, dla kogo kurs jest (a dla kogo nie jest) przeznaczony i przedstaw potencjalnym uczestnikom wszelkie wymagania, które trzeba spełnić przed zapisaniem się na kurs.

  course_goals.jpg

  Wyświetlanie celów kursu na jego stronie docelowej

  Dodane cele będą widoczne w obszarze szczegółów na stronie docelowej kursu. Zainteresowani uczestnicy będą mogli przeanalizować te cele przed zapisaniem się na kurs.

  Więcej informacji na temat opracowywania celów kursu znajdziesz w tym artykule.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie zasobów do wykładów

  Dodając zasoby, podnosisz wartość kursu. Zasoby muszą być bezpłatne i związane z tematem wykładu. Ponadto nie mogą mieć charakteru promocyjnego.

  Rodzaje zasobów

  Zasoby do pobrania

  Zasoby mogą być plikami o różnych rozszerzeniach, np. .JPG, .PDF, .ZIP, .XLS, .MOV, .MP3 itd. Kodu źródłowego, np. .HTML czy .JS, nie można wysyłać bezpośrednio, a jedynie w postaci pliku .ZIP. Maksymalny rozmiar wysyłanego pojedynczego pliku to 1 GB, nie ma jednak ograniczeń dotyczących liczby wysyłanych plików. Pliki można wysyłać do kursu bezpośrednio lub dodając je z biblioteki za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Zewnętrzne źródła

  Zasoby te mają postać hiperłączy do bezpłatnych witryn internetowych.

  Kod źródłowy

  W przypadku kursów programowania obecnie można wysyłać tylko pliki Python i Ruby.

  Dodawanie zasobów do wykładu

  Aby dodać zasób do wykładu, trzeba najpierw utworzyć wykład i dodać do niego treść. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj. Po przygotowaniu się wykonaj poniższe czynności.

  1) Przejdź na stronę programu kursu.

  2) Kliknij strzałkę rozwijanego menu po prawej stronie wykładu.

  3) Kliknij opcję Dodaj zasoby.

  add_resources.png

  4) Zdecyduj, czy materiał to Plik do pobrania, Kod źródłowy czy dodatek z Twojej biblioteki. Następnie kliknij opcję Wybierz plik. Jeśli dodajesz Zasoby zewnętrzne, podaj ich nazwę i adres URL.

  adding_resources_2.png

  Jeżeli chcesz wysłać więcej zasobów, prześlij uczestnikom swojego kursu plik .ZIP do pobrania.

  Przeczytaj artykuł
 • Wyświetlanie podglądu kursu jako uczestnik

  Korzystanie z funkcji podglądu kursu umożliwia wyświetlenie tego, co widzi uczestnik kursu.

  Wyświetlanie podglądu kursu jako uczestnik

  1. Z poziomu strony Moje kursy przejdź do planu kursu w celu wybrania kursu, który chcesz zmienić.
  2. Na pulpicie kursu kliknij opcję podglądu znajdującą się w prawym górnym rogu.


  Uwaga: adres URL na pasku adresu ma charakter tymczasowy i nie jest adresem URL opublikowanego kursu.

  preview_course.jpg

   

  Przeczytaj artykuł
 • Usuwanie wykładu

  Wykłady można edytować w dowolnym momencie. Pamiętaj, że uczestnicy kursu mają nieograniczony czasowo dostęp do treści kursu. Materiału kursowego nie można usunąć, jeżeli nie zostanie zastąpiony nową, poprawioną treścią.

  Usuwanie wykładu

  1. Ustaw kursor myszy na tytule wykładu i kliknij wyświetloną ikonę ołówka.

  delete_lecture.jpg

  2. W prawym dolnym rogu pojawi się ikona kosza.

  3. Kliknij ikonę kosza, aby usunąć wykład.

  confirm_delete_lecture.jpg

  Przeczytaj artykuł
 • Reorganizacja wykładów w ramach kursu

  Najważniejszym elementem programu kursu Udemy jest wykład. Wykłady i inne elementy programu nauczania (np. sekcje, testy, ćwiczenia z kodowania, testy praktyczne i zadania) można przenosić i reorganizować na stronie Program nauczania. Możesz dodać maksymalnie 550 elementów programu nauczania (sekcji, wykładów, testów, ćwiczeń z kodowania, testów praktycznych i zadań).

  Przenoszenie wykładu

  Aby zmienić miejsce wykładu w programie kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź na stronę zarządzania kursem i kliknij opcję Program nauczania znajdującą się po lewej stronie

  2. Ustaw kursor myszy nad wykładem.

  3. Złap i przeciągnij wykład w żądane miejsce w programie kursu.

  lectures_2.png

  Jeśli kolejność wykładów się zmieni, system automatycznie zmieni ich numerację, przykład poniżej.

  lecture_3.png

  Aby uzyskać informacje na temat tworzenia nowego wykładu, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie sekcji do programu kursu

  Jeżeli masz na platformie Udemy kurs liczący ponad 10 wykładów, dobrze jest podzielić go na kilka sekcji lub rozdziałów.

  Dlaczego warto stosować podział na sekcje?

  Pogrupowanie wykładów w sekcje pomaga uczestnikom kursu uczyć się w uporządkowany sposób. Kursy o odpowiedniej strukturze są wyżej oceniane i mają wyższy współczynnik ukończenia.

  Dodawanie sekcji

  1. Z poziomu pulpitu instruktora wybierz kurs.
  2. W obszarze Treść kursu po lewej stronie kliknij Program nauczania.
  3. Przejdź na dół programu nauczania i kliknij Dodaj sekcję.
  4. Nadaj sekcji tytuł i dodaj cel dydaktyczny.
  5. Kliknij Dodaj sekcję.
  6. Przeciągnij i upuść sekcję w wybranym miejscu programu kursu.

  section_title.jpg

  Edycja sekcji

  Aby edytować tytuł lub cele dydaktyczne utworzonej sekcji, wykonaj poniższe czynności.

  1. Ustaw kursor po prawej stronie tytułu sekcji.
  2. Kliknij wyświetloną ikonę ołówka (edycji).
  3. Pojawi się menu rozwijane i będzie można edytować tytuł sekcji bądź cel dydaktyczny.
  4. Kliknij Zapisz sekcję.

  Usuwanie sekcji

  Aby usunąć utworzoną sekcję, wykonaj poniższe czynności.

  1. Ustaw kursor po prawej stronie tytułu sekcji.
  2. Kliknij wyświetloną ikonę ołówka (edycji).
  3. W prawym dolnym rogu menu rozwijanego pojawi się ikona kosza.
  4. Kliknij kosz i potwierdź zamiar kontynuowania.

  Uwaga: po usunięciu sekcji jej przywrócenie nie będzie możliwe.

  trash_can_sections.jpg

  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat sekcji, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł