• Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem

  W tym artykule ogólnie przedstawiono sposób poruszania się po pulpicie zarządzania kursem na etapie opracowywania kursu, jak również po zrecenzowaniu go i opublikowaniu.

  Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem: kursy w trakcie tworzenia

  Pulpit zarządzania kursem to swego rodzaju asystent, który towarzyszy Ci przez cały proces tworzenia i publikowania kursu. Na każdej stronie znajdują się wskazówki i instrukcje, dzięki czemu dysponujesz właściwymi informacjami na każdym etapie pracy. Po ukończeniu i zapisaniu każda sekcja zostaje opatrzona symbolem zaznaczenia po lewej stronie.


  Navigating_the_Course_Management_Dashboard.jpg

  Gdy wszystkie sekcje są już gotowe i kurs spełnia wymagania, można przesłać go do oceny.


  Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem: kursy opublikowane

  Po opublikowaniu kursu możesz nim zarządzać z poziomu pulpitu instruktora. Aby zobaczyć, jak pulpit zarządzania kursem jest zorganizowany w przypadku kursów już opublikowanych i gdzie znajdują się poszczególne sekcje, skorzystaj z poniższej tabeli.

  Przedstawiliśmy opcje nawigacji i funkcje dostępne w każdej z nich. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat każdej podsekcji, kliknij tytuł podsekcji. Nastąpi przekierowanie do właściwego artykułu pomocy technicznej.

  Nawigacja Podsekcja
  Ustawienia kursu
  Docelowi uczestnicy Uczestnik docelowy
  Napisy

  Dodawanie napisów do filmów

  Program nauczania

  Jak dodać sekcje, wykłady i treści wideo do kursu

   

  Strona docelowa kursu
  Informacje zwrotne Udemy

  Informacje zwrotne na temat kursu

  Film testowy

  Ceny i kupony Cena kursu
  Kupony instruktorskie
  Komunikacja Ogłoszenia
  Wiadomości dot. kursu
  Uczestnicy kursu Lista uczestników kursu

   

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie opisu kursu

  Dobrze sformułowany, zoptymalizowany opis kursu to jedno z najważniejszych narzędzi przekonywania nowych uczestników do kursu.

  Dodawanie opisu kursu

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj)
  2. Po lewej stronie kliknij Strona docelowa kursu.
  3. Wpisz opis kursu (postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pisania), aby poprawić konwersję. Opis musi mieć co najmniej 200 słów (50 w przypadku opisów po japońsku).
  4. Przejdź do góry strony i kliknij Zapisz.

  adding_a_course_description.jpg

  Przeczytaj artykuł
 • Usuwanie wykładu

  Wykłady można edytować w dowolnym momencie. Pamiętaj, że uczestnicy kursu mają nieograniczony czasowo dostęp do treści kursu. Materiału kursowego nie można usunąć, jeżeli nie zostanie zastąpiony nową, poprawioną treścią.

  Usuwanie wykładu

  1. Na stronie Program kursu ustaw kursor po prawej stronie tytułu wykładu

  delete_lecture.jpg

  2. W prawym dolnym rogu pojawi się ikona kosza.

  3. Kliknij ikonę kosza, aby usunąć wykład.

  confirm_delete_lecture.jpg

  Aktualizacja treści istniejącego wykładu

  Dowiedz się, jak dodać treści do istniejącego wykładu lub je edytować.

  Przeczytaj artykuł
 • Aktualizacja treści istniejącego wykładu

  Dbanie o aktualność kursu jest istotną częścią nauczania za pośrednictwem Internetu. Niekiedy zmian wymaga jedynie pojedynczy wykład, a szczegóły mogą pozostać takie same. Zamiast usuwać cały wykład po to, aby utworzyć nowy, można po prostu zastąpić jego treść inną.

  Przesyłanie nowej treści do istniejącego wykładu

  Nowa treść musi odpowiadać rodzajowi istniejącego wykładu. Innymi słowy, jeżeli oryginalny wykład miał formę wykładu wideo, nowa treść musi zachować tę formę. Jeżeli chcesz utworzyć nowy rodzaj wykładu, usuń wykład i utwórz nowy.

  1. Kliknij Program nauczania po lewej stronie.
  2. Znajdowanie wykładu do zastąpienia
  3. Kliknij czarną strzałkę menu rozwijanego w celu wyświetlenia szczegółów wykładu.
   updating_content_for_an_existing_lecture.png
  4. W obszarze szczegółów wykładu kliknij Edytuj treść.
  5. Prześlij nową treść.
  6. Treść zostanie automatycznie przetworzona.

   edit_content.jpg

   

   

  Przeczytaj artykuł
 • Opisywanie docelowych uczestników kursu

  Informacje, które dodasz podczas tworzenia kursu na stronie Docelowi uczestnicy, pomogą odbiorcom ustalić, czy kurs spełni ich wymagania. Dodanie tych informacji może dodatkowo wzbudzić zainteresowanie uczestników. Ma również kluczowe znaczenie w budowaniu satysfakcji uczestników z udziału w kursie.

  Ten artykuł wyjaśnia, jak instruktorzy mogą dodawać, przenosić i usuwać wpisane przez siebie odpowiedzi dotyczące tego, czego uczestnicy kursu się na nim nauczą.

  Jak dodawać odpowiedzi do strony Docelowi uczestnicy

  Aby dodać odpowiedzi na pytania znajdujące się na tej stronie, należy wykonać następujące czynności:

  • Otwórz stronę kursu (tutaj dowiesz się, jak to zrobić).
  • Kliknij opcję Docelowi uczestnicy po lewej stronie.
  • Wpisz niezbędne informacje. Musisz wpisać co najmniej 4 cele edukacyjne lub rezultaty, które uczestnicy kursu mogą osiągnąć po jego ukończeniu.
  • W razie potrzeby kliknij opcję Dodaj odpowiedź, a pojawi się nowa linia.
  • Gdy zakończysz dodawanie odpowiedzi do każdego z pytań, kliknij Zapisz.

  intended_learners_page_save_function.png

  Przenoszenie odpowiedzi

  Jeśli chcesz przenieść odpowiedź po jej utworzeniu, kliknij ikonę potrójnego paska po prawej stronie i przeciągnij odpowiedź w nowe miejsce.

  Uwaga: odpowiedź można przenieść tylko w ramach sekcji pytania, dla którego została stworzona.

  moving_or_deleting_an_answer.png

  Usuwanie odpowiedzi

  Jeżeli chcesz usunąć wpisany przez siebie cel kursu, umieść kursor po prawej stronie odpowiedzi, którą zamierzasz usunąć, i kliknij ikonę kosza na śmieci, która pojawi się w tym miejscu.

  Wyświetlanie odpowiedzi na stronie docelowej kursu

  Po dodaniu odpowiedzi będą widoczne w obszarze szczegółów na stronie docelowej kursu. Zainteresowani uczestnicy będą mogli przeanalizować te informacje przed zapisaniem się na kurs.

   

   

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: Jak wyświetlić podgląd kursu lub pobrać treść kursu

  Jako instruktor, możesz chcieć wyświetlić podgląd swojego kursu, aby zobaczyć, w jaki sposób opublikowane wykłady i materiały będą wyświetlane u uczestników kursu. Możesz też zechcieć pobrać filmy lub zasoby, które zostały dodane do kursu.

  W tym artykule opisano, w jaki sposób można to zrobić, wyświetlając podgląd kursu jako uczestnik lub instruktor.

  Wyświetlanie podglądu kursu jako uczestnik

  Podglądając swój kurs jako uczestnik możesz zobaczyć, co jego uczestnicy będą widzieć w miarę postępów w nauce. Należy pamiętać, że ponieważ uczestnicy kursu nie mają dostępu do niepublikowanych wykładów, tylko opublikowane wykłady są widoczne podczas podglądu kursu z punktu widzenia jego uczestnika.

  Aby wyświetlić podgląd kursu jako uczestnik, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Przejdź do strony zarządzania kursem (więcej informacji można znaleźć tutaj).
  2. Po lewej stronie kliknij Program nauczania.
  3. Kliknij ikonę strzałki na wykładzie, który chcesz obejrzeć, a następnie z menu Podglądwybierz opcję jako uczestnik.
  4. Nastąpi przekierowanie do danego wykładu w odtwarzaczu kursów, a także uzyskasz możliwość poruszania się po wykładach i materiałach kursu. Uwaga: adres URL na pasku adresu ma charakter tymczasowy i nie jest publicznym adresem URL kursu.

  preview_as_student.png

  Wyświetlanie podglądu kursu jako instruktor

  Podglądając kurs jako instruktor, możesz przejrzeć niepublikowane wykłady (jak również wykłady opublikowane), aby zobaczyć, jak będą one wyglądać dla uczestników. Aby wyświetlić podgląd swojego kursu jako instruktor, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do kursu i kliknij opcję Program nauczania po lewej stronie.
  2. Kliknij Podgląd w prawym górnym rogu strony, a następnie Treść kursu na pulpicie kursu.
  3. Wybierz wykład, który chcesz przejrzeć.

  course_curriculum_preview.png

  Możesz również podejrzeć kurs jako instruktor, wykonując te same czynności co przy podglądzie kursu jako uczestnik, lecz wybierając opcję jako instruktor.

  Jak pobrać swoje treści

  Podglądając swój kurs jako instruktor, pobierasz wszystkie treści swojego kursu, w tym filmy z kursu, niezależnie od tego, czy włączono możliwość ich pobierania przez uczestników.

  Aby pobrać treść swojego kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wykonaj opisane wyżej czynności, aby wyświetlić podgląd kursu jako instruktor.
  2. Kliknij ikonę koła zębatego u dołu po prawej stronie odtwarzacza kursów, aby uzyskać dostęp do opcji Pobierz wykład .

  Uwaga: 

  • Ze względu na środki bezpieczeństwa stosowane na platformie możliwość pobierania filmu z wykładem na komputer może nie być dostępna we wszystkich kursach. Jeżeli nie możesz pobrać wykładu wideo do kursu, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.
  • Udemy wykorzystuje technologie zabezpieczeń antypirackich, w tym kodowanie filmów za pomocą odtwarzacza treści chronionych prawnie i dołączanie znaku wodnego Udemy do wszystkich filmów. W związku z tym filmów z kursu nie można pobrać w ich oryginalnym formacie. Aby instruktorzy mogli mieć dostęp do swoich oryginalnych materiałów kursowych, prosimy ich o zachowywanie kopii filmów i plików do swoich kursów na komputerach bądź urządzeniach mobilnych.

  Download_lecture.png

  コースに追加した他のリソースをダウンロードする場合は、コースプレーヤーに表示されているリソースフォルダーアイコンをクリックします。 

  Przeczytaj artykuł