• Instruktorzy: pobieranie filmów z wykładami do kursów

  Ten artykuł zawiera instrukcje pobierania filmów z kursu w trybie podglądu instruktora. 

  Uwaga: 

  • Udemy wykorzystuje technologię antypiracką, w tym kodowanie filmów za pomocą zastrzeżonego odtwarzacza treści i dołączanie znaku wodnego Udemy do wszystkich filmów. W związku z tym filmów z kursu nie można pobrać w ich oryginalnym formacie. 
   • Prosimy instruktorów zachowywanie kopii filmów i plików do swoich kursów na komputerach bądź urządzeniach mobilnych, aby mogli mieć dostęp do swoich oryginalnych materiałów kursowych.
  • Ze względu na środki bezpieczeństwa stosowane na platformie możliwość pobierania filmu z wykładem na komputer może nie być dostępna we wszystkich kursach.

  Jak pobrać swoje filmy

  Aby pobrać film z wykładem do kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyświetl podgląd treści kursu w odtwarzaczu kursów (dowiedz się, jak to zrobić)

  2. Kliknij ikonę koła zębatego na dole po prawej stronie odtwarzacza kursów, aby uzyskać dostęp do ustawień kursu.

  3. Kliknij Pobierz wykład

  Przeczytaj artykuł
 • Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem

  W tym artykule ogólnie przedstawiono sposób poruszania się po pulpicie zarządzania kursem na etapie opracowywania kursu, jak również po zrecenzowaniu go i opublikowaniu.

  Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem: kursy w trakcie tworzenia

  Pulpit zarządzania kursem to swego rodzaju asystent, który towarzyszy Ci przez cały proces tworzenia i publikowania kursu. Na każdej stronie znajdują się wskazówki i instrukcje, dzięki czemu dysponujesz właściwymi informacjami na każdym etapie pracy. Po ukończeniu i zapisaniu każda sekcja zostaje opatrzona symbolem zaznaczenia po lewej stronie.


  Navigating_the_Course_Management_Dashboard.jpg

  Gdy wszystkie sekcje są już gotowe i kurs spełnia wymagania, można przesłać go do oceny.


  Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem: kursy opublikowane

  Po opublikowaniu kursu możesz nim zarządzać z poziomu pulpitu instruktora. Aby zobaczyć, jak pulpit zarządzania kursem jest zorganizowany w przypadku kursów już opublikowanych i gdzie znajdują się poszczególne sekcje, skorzystaj z poniższej tabeli.

  Przedstawiliśmy opcje nawigacji i funkcje dostępne w każdej z nich. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat każdej podsekcji, kliknij tytuł podsekcji. Nastąpi przekierowanie do właściwego artykułu pomocy technicznej.

  Nawigacja Podsekcja
  Ustawienia kursu
  Docelowi uczestnicy Uczestnik docelowy
  Napisy

  Dodawanie napisów do filmów

  Program nauczania

  Jak dodać sekcje, wykłady i treści wideo do kursu

   

  Strona docelowa kursu
  Informacje zwrotne Udemy

  Informacje zwrotne na temat kursu

  Film testowy

  Ceny i kupony Cena kursu
  Kupony instruktorskie
  Komunikacja Ogłoszenia
  Wiadomości dot. kursu
  Uczestnicy kursu Lista uczestników kursu

   

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie opisu kursu

  Dobrze sformułowany opis kursu to jedno z najważniejszych narzędzi przekonywania nowych uczestników do kursu. Ten artykuł opisuje, jak stworzyć i dodać do kursu jego opis. 

  Dodawanie opisu kursu

  1. Po zalogowaniu się na konto Udemy przejdź do widoku instruktora (dowiedz się, jak to zrobić).

  2. Przewiń do karty kursu i kliknij Edytuj kurs lub zarządzaj nim

  W przypadku opublikowanych kursów opcja ta znajduje się na lewo od karty kursu. 

  3. Jeżeli kurs nie został jeszcze opublikowany, kliknij Strona docelowa kursu pod opcją Opublikuj swój kurs po lewej stronie. Jeśli kurs jest opublikowany, opcja ta będzie dostępna w sekcji Edytowanie kursu

  4. Opis możesz umieścić w sekcji Opis kursu. Opis musi mieć co najmniej 200 słów (50 znaków, jeżeli jest po japońsku).

  Tworząc opis, stosuj się do naszych wytycznych dotyczących pisania.

  5. Kliknij na górze Zapisz, aby potwierdzić zmiany.

  Wyświetlanie podglądu opisu kursu

  Podczas edytowania kursu możesz zobaczyć podgląd jego opisu na stronie docelowej kursu w sekcji Opis

  Przeczytaj artykuł
 • Jak usunąć wykład lub wycofać jego publikację

  Wykłady można usuwać i wycofywać ich publikację w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że uczestnicy mają dożywotni dostęp do kursów. W związku z tym nie należy usuwać wykładów, chyba że zostaną zastąpione nowymi, ulepszonymi treściami.

  Jak wycofać publikację wykładu

  Jeżeli chcesz wycofać publikację wykładu, aby uczestnicy nie mieli już do niego dostępu, wykonaj następujące czynności.

  1. Na stronie Program kursu kliknij ikonę strzałki po prawej stronie tytułu wykładu.

  2. Kliknij Wycofaj publikację.

  Jak ponownie opublikować wykład

  Gdy zechcesz opublikować wykład ponownie, wykonaj te same czynności co powyżej i kliknij Publikuj.

  Jak usunąć wykład

  Jeżeli chcesz usunąć wykład z kursu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na stronie Program kursu ustaw kursor po prawej stronie tytułu wykładu 

  2. Po prawej stronie pojawi się ikona kosza

  deleting_a_lecture.jpg

  3. Kliknij ikonę kosza

  4. Potwierdź, że chcesz kontynuować usuwanie wykładu

  Pamiętaj, że po usunięciu wykładu nie można przywrócić jego ani jego treści.
  deleting_a_lecture_confirmation.jpg

  Aktualizacja treści istniejącego wykładu

  Dowiedz się, jak dodać treści do istniejącego wykładu lub je edytować.

  Przeczytaj artykuł
 • Aktualizacja treści istniejącego wykładu

  Dbanie o aktualność kursu jest istotną częścią nauczania za pośrednictwem Internetu. Niekiedy zmian wymaga jedynie pojedynczy wykład, a szczegóły mogą pozostać takie same. Zamiast usuwać cały wykład po to, aby utworzyć nowy, można po prostu zastąpić jego treść inną.

  Przesyłanie nowej treści do istniejącego wykładu

  Nowa treść musi odpowiadać rodzajowi istniejącego wykładu. Innymi słowy, jeżeli oryginalny wykład miał formę wykładu wideo, nowa treść musi zachować tę formę. Jeżeli chcesz utworzyć nowy rodzaj wykładu, usuń wykład i utwórz nowy.

  1. Kliknij Program nauczania po lewej stronie.
  2. Znajdowanie wykładu do zastąpienia
  3. Kliknij czarną strzałkę menu rozwijanego w celu wyświetlenia szczegółów wykładu.
   updating_content_for_an_existing_lecture.png
  4. W obszarze szczegółów wykładu kliknij Edytuj treść.
  5. Prześlij nową treść.
  6. Treść zostanie automatycznie przetworzona.

   edit_content.jpg

   

   

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie opisów do strony Docelowi uczestnicy

  Ten artykuł opisuje, jak dodawać i przenosić informacje lub wyświetlać ich podgląd na stronie Docelowi uczestnicy, która jest widoczna publicznie na stronie docelowej kursu. Ten opis będzie miał bezpośredni wpływ na wyniki kursu i pomoże uczestnikom zdecydować, czy Twój kurs jest dla nich odpowiedni.

  Dodawanie opisów na stronie Docelowi uczestnicy

  1.Po zalogowaniu się na konto Udemy przejdź do widoku instruktora (dowiedz się, jak to zrobić).

  2. Przewiń do karty kursu i kliknij Edytuj kurs lub zarządzaj nim. W przypadku opublikowanych kursów opcja ta znajduje się na lewo od karty kursu. 

  3. Jeżeli kurs nie został opublikowany, kliknij Docelowi uczestnicy w sekcji Zaplanuj swój kurs.  Jeśli kurs został opublikowany, opcję tę znajdziesz w sekcji Edytowanie kursu.

  4. Na stronie Docelowi uczestnicy możesz dodawać opisy dla docelowych uczestników. Aby rozszerzyć opis, kliknij Dodaj więcej informacji do swojej odpowiedzi w celu wygenerowania dodatkowych linii. 

  Uwaga: musisz podać co najmniej 4 cele edukacyjne lub rezultaty, których osiągnięcia mogą oczekiwać uczestnicy kursu po jego ukończeniu.

  5. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany. 

  intended_learners_page_save_function.png

  Przenoszenie odpowiedzi

  Aby przenieść odpowiedź, kliknij ikonę potrójnego paska po prawej stronie i przeciągnij odpowiedź w nowe miejsce. Aby usunąć odpowiedź, kliknij ikonę kosza na śmieci po lewej stronie. Następnie kliknij Zapisz. 

  Uwaga: odpowiedź można przenieść tylko w ramach sekcji pytania, dla którego została stworzona.

  moving_or_deleting_an_answer.jpg

  Wyświetlanie podglądu odpowiedzi na stronie docelowej kursu

  W sekcji Czego się nauczysz możesz wyświetlać podgląd opisu dla docelowych uczestników podczas edytowania kursu. 

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: wyświetlanie podglądu strony docelowej kursu lub jego treści

  Ten artykuł opisuje, jak wyświetlić podgląd strony docelowej lub treści kursu w odtwarzaczu kursów. 

  Wyświetlanie podglądu strony docelowej kursu

  Wyświetlając podgląd strony docelowej kursu, możesz sprawdzić, jak strona kursu wygląda u użytkowników zainteresowanych udziałem w nim.

  1. Po zalogowaniu się na konto Udemy przejdź do widoku instruktora (dowiedz się, jak to zrobić).

  2. Przewiń do karty kursu i kliknij Edytuj kurs lub zarządzaj nim. W przypadku opublikowanych kursów opcja ta znajduje się na lewo od karty kursu. 

  3. Jeśli kurs nie został jeszcze opublikowany, kliknij stronę docelową kursu pod opcją Opublikuj swój kurs. 

  Jeżeli kurs został opublikowany, opcja ta będzie znajdować się w sekcji Edytowanie kursu.

  4. Kliknij Podgląd u góry,  a otworzy się strona docelowa kursu.

  Wyświetlanie podglądu treści kursu

  Możesz wyświetlać podgląd treści kursu w odtwarzaczu kursów, tak jak będą go oglądali uczestnicy biorący w nim udział. 

  1. Wykonaj instrukcje podane wyżej, aby przejść do Edytowania lub zarządzania kursem. 

  2. Jeżeli kurs nie został jeszcze opublikowany, kliknij Program nauczania pod opcją Stwórz treść po lewej stronie. Jeśli kurs jest opublikowany, opcja ta będzie dostępna w sekcji Edytowanie kursu. 

  3. Aby wyświetlić odtwarzacz kursów, kliknij na górze Podgląd

  Możesz też wyświetlać podgląd niektórych elementów programu nauczania, klikając strzałkę w dół obok wybranych treści. Następnie kliknij przycisk Podgląd

  Przeczytaj artykuł