• Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem

  W tym artykule ogólnie przedstawiono sposób poruszania się po pulpicie zarządzania kursem na etapie opracowywania kursu, jak również po zrecenzowaniu go i opublikowaniu.

  Szczegółowe informacje na temat pulpitu zarządzania kursem znajdują się w tym artykule.

  Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem: kursy w trakcie tworzenia

  Pulpit zarządzania kursem to swego rodzaju asystent, który towarzyszy Ci przez cały proces tworzenia i publikowania kursu. Na każdej stronie znajdują się wskazówki i instrukcje, dzięki czemu dysponujesz właściwymi informacjami na każdym etapie pracy. Po ukończeniu i zapisaniu każda sekcja zostaje opatrzona symbolem zaznaczenia po lewej stronie.


  submit_for_review.png

  Gdy wszystkie sekcje są już gotowe i kurs spełnia wymagania, można przesłać go do oceny.


  Poruszanie się po pulpicie zarządzania kursem: kursy opublikowane

  Po opublikowaniu kursu możesz nim zarządzać z poziomu pulpitu instruktora. Aby zobaczyć, jak pulpit zarządzania kursem jest zorganizowany w przypadku kursów już opublikowanych i gdzie znajdują się poszczególne sekcje, skorzystaj z poniższej tabeli.

  Przedstawiliśmy opcje nawigacji i funkcje dostępne w każdej z nich. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat każdej podsekcji, kliknij tytuł podsekcji. Nastąpi przekierowanie do właściwego artykułu pomocy technicznej.

  Nawigacja Podsekcja
  Ustawienia kursu
  Uczestnik docelowy Uczestnik docelowy
  Napisy

  Dodawanie napisów do filmów

  Program nauczania

  Jak dodać sekcje, wykłady i treści wideo do kursu

   

  Strona docelowa kursu
  Informacje zwrotne Udemy

  Informacje zwrotne na temat kursu

  Film testowy

  Ceny i kupony Cena kursu
  Kupony instruktorskie
  Komunikacja Ogłoszenia
  Wiadomości dot. kursu
  Uczestnicy kursu Lista uczestników kursu
  Statystyki Statystyki zaangażowania
  Statystyki konwersji


  Jeżeli masz inne pytania dotyczące pulpitu zarządzania kursem, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie opisu kursu

  Dobrze sformułowany, zoptymalizowany opis kursu to jedno z najważniejszych narzędzi przekonywania nowych uczestników do kursu.

  Dodawanie opisu kursu

  1. Wybierz kurs z pulpitu instruktora
  2. Po lewej stronie kliknij Strona docelowa kursu.
  3. Wprowadź opis kursu (postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pisania), aby poprawić konwersję.
  4. Przejdź do góry strony i kliknij Zapisz.

  clp_save.png

  Przeczytaj artykuł
 • Aktualizacja treści istniejącego wykładu

  Dbanie o aktualność kursu jest istotną częścią nauczania za pośrednictwem Internetu. Niekiedy zmian wymaga jedynie pojedynczy wykład, a szczegóły mogą pozostać takie same. Zamiast usuwać cały wykład po to, aby utworzyć nowy, można po prostu zastąpić jego treść inną.

  Przesyłanie nowej treści do istniejącego wykładu

  Nowa treść musi odpowiadać rodzajowi istniejącego wykładu. Innymi słowy, jeżeli oryginalny wykład miał formę wykładu wideo, nowa treść musi zachować tę formę. Jeżeli chcesz utworzyć nowy rodzaj wykładu, usuń wykład i utwórz nowy.

  1. Kliknij Program nauczania po lewej stronie.
  2. Znajdowanie wykładu do zastąpienia
  3. Kliknij czarną strzałkę menu rozwijanego w celu wyświetlenia szczegółów wykładu.
  4. W obszarze szczegółów wykładu kliknij Edytuj treść.
  5. Prześlij nową treść. Treść zostanie automatycznie przetworzona.

   edit_content.jpg

  video_select.png

   

  Przeczytaj artykuł
 • Opisywanie docelowego uczestnika kursu

  Opisy, które dodasz podczas tworzenia kursu na stronie Uczestnik docelowy pomogą innym użytkownikom podjąć decyzję, czy kurs spełni ich wymagania. Dodanie tych informacji może dodatkowo wzbudzić zainteresowanie uczestników. Ma również krytyczne znaczenie w budowaniu satysfakcji uczestników z udziału w kursie.

  Na stronie Uczestnik docelowy trzeba odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju wiedza i narzędzia będą potrzebne?
  • Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
  • Co po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą umieć lub co będą wiedzieć?

  Dodawanie odpowiedzi

  Aby dodać odpowiedzi na powyższe pytania, należy przejść na stronę Uczestnik docelowy i wykonać następujące czynności:

  • Wybierz kurs z poziomu pulpitu instruktora.
  • Po lewej stronie w obszarze „Zarządzanie kursem” kliknij opcję Uczestnik docelowy
  • Wprowadź niezbędne informacje
  • W razie konieczności kliknij opcję Dodaj odpowiedź, a pojawi się nowa linia
  • Gdy zakończysz dodawanie odpowiedzi do każdego z pytań, kliknij Zapisz

  target_student.png

  Przenoszenie odpowiedzi

  Jeśli chcesz przenieść odpowiedź po jej utworzeniu, kliknij ikonę potrójnego paska po prawej stronie i przenieś ją w nowe miejsce.

  Uwaga: odpowiedź można przenieść tylko w ramach sekcji pytania, dla którego została stworzona.

  move_answer_icon.png

  Usuwanie odpowiedzi

  Jeśli chcesz usunąć jeden z celów kursu, wykonaj następujące czynności:

  • Przejdź na stronę Uczestnik docelowy
  • Ustaw kursor z prawej strony odpowiedzi, którą chcesz usunąć
  • Kliknij ikonę kosza, która się pojawi

  delete_answer.png

  Wyświetlanie odpowiedzi na stronie docelowej kursu

  Odpowiedzi dodane w sekcji Uczestnik docelowy będą widoczne w obszarze szczegółów na stronie docelowej kursu. Zainteresowani uczestnicy będą mogli przeanalizować te informacje przed zapisaniem się na kurs.

  Więcej informacji na temat skutecznego określania docelowych uczestników kursu można znaleźć w tym artykule.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie zasobów do wykładów

  Dodając zasoby, podnosisz wartość kursu. Zasoby muszą być bezpłatne i związane z tematem wykładu. Ponadto nie mogą mieć charakteru promocyjnego.

  Rodzaje zasobów

  Zasoby do pobrania

  Zasoby mogą być plikami o różnych rozszerzeniach, np. .JPG, .PDF, .ZIP, .XLS, .MOV, .MP3 itd. Kodu źródłowego, np. .HTML czy .JS, nie można wysyłać bezpośrednio, a jedynie w postaci pliku .ZIP. Maksymalny rozmiar wysyłanego pojedynczego pliku to 1 GB, nie ma jednak ograniczeń dotyczących liczby wysyłanych plików. Pliki można wysyłać do kursu bezpośrednio lub dodając je z biblioteki za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Zewnętrzne źródła

  Zasoby te mają postać hiperłączy do bezpłatnych witryn internetowych.

  Kod źródłowy

  W przypadku kursów programowania obecnie można wysyłać tylko pliki Python i Ruby.

  Dodawanie zasobów do wykładu

  Aby dodać zasób do wykładu, trzeba najpierw utworzyć wykład i dodać do niego treść. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj. Po przygotowaniu się wykonaj poniższe czynności.

  1) Przejdź na stronę programu kursu.

  2) Kliknij strzałkę rozwijanego menu po prawej stronie wykładu.

  3) Kliknij opcję Dodaj zasoby.

  add_resources.png

  4) Zdecyduj, czy materiał to Plik do pobrania, Kod źródłowy czy dodatek z Twojej biblioteki. Następnie kliknij opcję Wybierz plik. Jeśli dodajesz Zasoby zewnętrzne, podaj ich nazwę i adres URL.

  adding_resources_2.png

  Jeżeli chcesz wysłać więcej zasobów, prześlij uczestnikom swojego kursu plik .ZIP do pobrania.

  Przeczytaj artykuł
 • Wyświetlanie podglądu kursu jako uczestnik

  Korzystanie z funkcji podglądu kursu umożliwia wyświetlenie tego, co widzi uczestnik kursu.

  Wyświetlanie podglądu kursu jako uczestnik

  1. Z poziomu strony Moje kursy przejdź do planu kursu w celu wybrania kursu, który chcesz zmienić.
  2. Na pulpicie kursu kliknij opcję podglądu znajdującą się w prawym górnym rogu.


  Uwaga: adres URL na pasku adresu ma charakter tymczasowy i nie jest adresem URL opublikowanego kursu.

  preview_course.jpg

   

  Przeczytaj artykuł
 • Usuwanie wykładu

  Wykłady można edytować w dowolnym momencie. Pamiętaj, że uczestnicy kursu mają nieograniczony czasowo dostęp do treści kursu. Materiału kursowego nie można usunąć, jeżeli nie zostanie zastąpiony nową, poprawioną treścią.

  Usuwanie wykładu

  1. Ustaw kursor myszy na tytule wykładu i kliknij wyświetloną ikonę ołówka.

  delete_lecture.jpg

  2. W prawym dolnym rogu pojawi się ikona kosza.

  3. Kliknij ikonę kosza, aby usunąć wykład.

  confirm_delete_lecture.jpg

  Przeczytaj artykuł