• Jakie dokumenty i formularze podatkowe Udemy dostarcza instruktorom

  Z tego artykułu dowiesz się, jakie formularze podatkowe i powiązane dokumenty Udemy dostarcza instruktorom po zakończeniu roku kalendarzowego w zamian za dokumenty podatkowe, które instruktorzy już przesłali Udemy. 

  Dodatkowe zasoby:

  Uwaga: Udemy nie ma możliwości udzielania porad podatkowych. Celem tego artykułu jest poinformowanie instruktorów, jakich formularzy i dokumentów podatkowych mogą się spodziewać od Udemy. Aby uzyskać indywidualne porady podatkowe, należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.

  Przegląd

  Udemy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że ma pewne zobowiązania podatkowe w tym kraju związane z potrącaniem i raportowaniem podatków. 

  Po dokonaniu pierwszej sprzedaży na platformie instruktorzy przesyłają Udemy formularze podatkowe IRS (urzędu skarbowego USA). W zamian w ciągu kilku miesięcy od zakończenia danego roku kalendarzowego instruktorzy mogą spodziewać się otrzymania od Udemy formularzy zawierających podsumowanie całkowitych kwot wypłat i potrąceń z poprzedniego roku. Udemy składa również kopie tych formularzy w IRS.

  Udemy używa informacji podatkowych przesłanych przez instruktorów, by określić prawidłową wysokość potrącenia na rzecz IRS od kwoty wypłat, jednak wszyscy instruktorzy są zobowiązani raportować swoje zarobki odpowiednim instytucjom podatkowym w swoim kraju do celów pobierania podatku dochodowego – w tym raportowaniu może im pomóc formularz 1099 lub 1042-S otrzymany od Udemy (więcej informacji poniżej). Jeśli masz pytania dotyczące Twoich zobowiązań związanych z podatkiem dochodowym, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

  Często zadawane pytania

  Jakie formularze podatkowe otrzymam od Udemy?

  Formularze 1099-MISC

  Instruktorzy, którzy dostarczyli ważny formularz W-9 potwierdzający ich status w USA dla celów podatkowych otrzymają formularz IRS 1099-MISC, jeżeli w ciągu roku kalendarzowego otrzymali wypłaty co najmniej w wysokości 10 USD, chyba że w formularzu W-9 wskazali, że ich status to korporacja klasy S lub C. Korporacje S i C nie otrzymają od Udemy rocznego formularza podatkowego, podobnie jak instruktorzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy w ciągu roku kalendarzowego zarobili mniej niż 10 USD. 

  Więcej informacji o formularzu 1099 IRS znajdziesz na stronie IRS.

  Formularze 1042-S

  Instruktorzy, którzy dostarczyli formularze podatkowe potwierdzające ich status poza USA dla celów podatkowych (czyli w większości wypadków formularze W-8BEN i W-8BEN-E) powinni spodziewać się otrzymania od Udemy formularza 1042-S, jeżeli mieli zarobki ze źródeł w Stanach Zjednoczonych (na przykład z transakcji sprzedaży uczestnikom w Stanach Zjednoczonych lub z wykorzystania kursów przez subskrybentów ze Stanów Zjednoczonych). Prześlemy go w pierwszym kwartale roku i będzie on zawierał kwoty wypłat oraz potrąceń u źródła (jeśli takie były) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych w ostatnim roku kalendarzowym. Więcej informacji o formularzu 1042-S znajdziesz na stronie IRS.

  Jak otrzymam formularz 1099 lub 1042-S od Udemy?

  Fizyczna kopia formularza podatkowego zostanie wysłana na adres pocztowy podany przez Ciebie podczas składania dokumentacji podatkowej. Będziesz mieć również możliwość pobrania kopii cyfrowej wypełnionego formularza ze strony Szczegóły wypłaty i podatku.

  Kiedy otrzymam moje formularze podatkowe?

  Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie formularz W-9 lub podatek został potrącony przed przesłaniem formularza, kopia formularza 1099 zostanie dostarczona do połowy lutego następnego roku.

  Jeżeli złożony został jakikolwiek inny formularz, na przykład W-8BEN czy W-8BEN-E, kopii formularza 1042-S możesz spodziewać się do połowy marca następnego roku.

  Czy formularz 1099-MISC jest niezbędny do rozliczenia się z urzędem skarbowym?

  Nie. Podatnik ma obowiązek wskazania przychodu, ale rodzaj formularza nie ma tu znaczenia.

  Co w sytuacji, gdy otrzymuję formularz 1099-MISC z platformy PayPal? Czy nie sprawi to, że moje zarobki zostaną podwójnie zgłoszone do IRS?

  Nie. Wypłaty Udemy na rzecz instruktorów nie są podawane w formularzach 1099-MISC, które wystawia PayPal.

   Jak sprawdzić, ile udało mi się zarobić na Udemy w ubiegłym roku?

  Najlepszym sposobem na sprawdzenie zarobków na Udemy w określonym przedziale czasu jest przejrzenie konta PayPal lub Payoneer pod kątem płatności otrzymanych od Udemy. Jeżeli płatności z Udemy otrzymujesz za pomocą bezpośrednich przelewów (tylko w USA), płatności te powinny być udokumentowane na odpowiednim koncie bankowym.

  Dlaczego zapłacona kwota widniejąca w formularzu 1042-S jest inna od tej w raporcie przychodów z Udemy?

  Kwota podana w drugim wierszu formularza 1042-S („Dochód brutto”) odnosi się tylko do dochodu podlegającego opodatkowaniu w celu potrącenia podatku na rzecz IRS.  W raporcie Udemy ta liczba przedstawia tylko tę część przychodów z Udemy, która pochodzi z zakupów lub subskrypcji dokonanych przez uczestników z USA.

  Jaki podatki mnie obowiązują? Ile muszę zapłacić?

  Udemy nie ma możliwości udzielania porad podatkowych. Instruktorzy są odpowiedzialni za przekazywanie wszelkich obowiązujących ich podatków dochodowych lokalnym organom podatkowym. Aby uzyskać indywidualną poradę podatkową lub poznać swoje zobowiązania podatkowe związane z przychodami otrzymanymi od Udemy, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

  Przeczytaj artykuł
 • Pytania często zadawane przez instruktorów dotyczące formularza W-8BEN

  Wstęp

  Formularz W-8BEN jest najczęściej stosowanym formularzem wśród instruktorów spoza USA będących osobami fizycznymi. Jeśli jesteś osobą zagraniczną i rzeczywistym odbiorcą należności będącej „kwotą podlegającą potrąceniu podatku u źródła” (np. w przypadku zarobków z Udemy uzyskiwanych od uczestników kursów z USA), wypełnij formularz W-8BEN.

  Wiemy, że wielu instruktorów spoza USA, którzy wcześniej nie mieli styczności z amerykańskimi formularzami podatkowymi, będzie wypełniać formularz W-8BEN. Dlatego przygotowaliśmy ogólne informacje o platformie formularzy podatkowych dla formularza W-8BEN, które znajdziesz poniżej. Przedstawiona instrukcja jest oparta na oficjalnej instrukcji amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS) do formularza W-8BEN, której angielska wersja językowa jest dostępna na stronie internetowej IRS. 

  Uwaga: jeśli masz pytania dotyczące konkretnych zagadnień podatkowych związanych bezpośrednio z Tobą, skontaktuj się z doradcą podatkowym. Firma Udemy nie jest uprawniona do udzielania porad w zakresie uwzględniania szczególnych okoliczności, które Ciebie dotyczą, w Twoim formularzu podatkowym.

  Spis treści

  Informacje podstawowe

  Podsumowanie: na tej stronie należy podać podstawowe informacje o sobie, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacji podatnika. Ta strona jest jednakowa dla wszystkich formularzy podatkowych, ale wprowadzone przez Ciebie informacje mogą wpłynąć na to, na jakie pytania będziesz odpowiadać w dalszej części procedury.

  Pytania często zadawane przez instruktorów: 

  • Mam obywatelstwo jednego kraju, ale mieszkam w innym kraju. Co mam wpisać w polu „kraj obywatelstwa”?

  Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez IRS, jeśli „nie jesteś rezydentem któregokolwiek z krajów, których masz obywatelstwo”, należy wpisać „ostatni kraj zamieszkania”. 

  Przykładowo, jeśli jesteś obywatelem Polski, ale aktualnie mieszkasz w Malezji i nie jesteś już rezydentem Polski, wpisz Malezję w polu „kraju obywatelstwa” w Linii 2.

  • Z tego, co wiem, nie mam nadanego numeru identyfikacyjnego podatnika w moim kraju. Co mam wpisać?

  W przypadku instruktorów spoza USA numer identyfikacyjny podatnika (ang. taxpayer identification number, TIN) będzie tym, który został Ci nadany przez Twój lokalny rząd. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowała przydatną stronę w języku angielskim, która wyszczególnia nazwy i formaty numerów TIN/NIP w różnych krajach.

  • Mam problem z wprowadzeniem mojego numeru identyfikacyjnego podatnika. Dlaczego?

  Platforma formularzy podatkowych Udemy wykorzystuje wprowadzony przez Ciebie kraj do wstępnego sformatowania Twojego numeru TIN/NIP. Może być tak, że format Twojego numeru TIN/NIP nie odpowiada w pełni standardowemu formatowi numeru TIN/NIP w Twoim kraju. Jeśli to jest przyczyną Twoich problemów, wystarczy, że zaznaczysz pole „niestandardowy format numeru TIN” i wprowadzisz swój numer TIN/NIP. 

  Status obywatela USA

  Podsumowanie: na tej stronie przekażesz dodatkowe szczegółowe informacje o Twoich stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Na te podstawie będziemy mogli lepiej określić, czy należy Cię traktować jako osobę amerykańską dla celów podatkowych, nawet jeśli mieszkasz poza terytorium USA. 

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Dlaczego nie mogę edytować mojego kraju obywatelstwa?

  Kraj obywatelstwa wyświetlony na tej stronie został wpisany w oparciu o wybory dokonane przez Ciebie na stronie „Informacje podstawowe” Jeśli chcesz edytować swój kraj obywatelstwa, musisz cofnąć się do poprzedniej strony za pomocą przycisku „Powrót”.

  Tak jak w przypadku pytania o kraj obywatelstwa na stronie „Informacje podstawowe”, pole „kraj obywatelstwa” powinno wskazywać ostatni zamieszkiwany przez Ciebie kraj (Twój kraj „rezydencji podatkowej”).

  Numer identyfikacyjny podatnika

  Podsumowanie: na tej stronie potwierdzisz, że Twoje dane identyfikacyjne podatnika są prawidłowe.

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Dlaczego muszę znów wprowadzić numer TIN/NIP?

  Twój numer TIN/NIP jest niezbędny do potwierdzenia Twojej tożsamości podatkowej i prawidłowego wyliczenia wszelkich kwot, które mogą podlegać potrąceniu podatku. Jeśli nie wprowadzisz prawidłowego numeru TIN/NIP, firma Udemy będzie zmuszona do potrącania podatku z zastosowaniem maksymalnych stawek, bez względu na jakiekolwiek inne informacje, które przekażesz. Ta strona służy do potwierdzenia, że wprowadzony przez Ciebie numer TIN/NIP jest prawidłowy.

  Wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Podsumowanie: na tej stronie możesz złożyć wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Twoim krajem i Stanami Zjednoczonymi oraz obniżyć stawkę podatku potrącanego u źródła.

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Czy muszę składać wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby skorzystać z obniżonej stawki podatku potrącanego u źródła?

  Tak. Jeśli mieszkasz w kraju mającym z USA umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie której możliwe jest obniżenie stawki podatku potrącanego u źródła, musisz złożyć na tej stronie wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby skorzystać z niższej stawki.

  Jeśli odprowadzanie podatku potrącanego u źródła do IRS jest dla Ciebie nowym zagadnieniem, poniżej przedstawiamy więcej informacji na ten temat: 

  Standardowo przy wypłacie środków dla instruktorów spoza USA firma Udemy musi potrącać 30% dochodu pochodzącego ze sprzedaży na rzecz uczestników kursów z USA. Po złożeniu przez Ciebie ważnego formularza podatkowego bez wniosku o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zobaczysz, że wspomniana stawka 30% jest stosowana do części Twojego dochodu pochodzącego od uczestników kursów z USA. (Podatek u źródła nie jest odprowadzany do IRS w stosunku do dochodu pochodzącego od uczestników kursów spoza USA).

  Wiele krajów ma jednak zawartą umowę ze Stanami Zjednoczonymi o unikaniu podwójnego opodatkowania, która powoduje obniżenie tej stawki, czasem nawet do 0%. Na stronie IRS można znaleźć wykaz tych umów (po angielsku). Twoje zarobki z Udemy są traktowane jako „dochody pochodzące z praw autorskich”, więc zapoznaj się z odpowiednią sekcją w pliku PDF, aby sprawdzić, czy Twój kraj ma zawartą odpowiednią umowę.

  • Chcę złożyć wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale mojego kraju nie ma na liście. Dlaczego? 

  Nasza platforma podatkowa umożliwia wybranie jedynie tych krajów, które mają zawarte stosowne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli wskażesz, że chcesz złożyć wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale nie widzisz swojego kraju na liście rozwijanej, oznacza to, że Twój kraj nie ma zawartej stosownej umowy, więc nie możesz złożyć wniosku o przyznanie ulgi podatkowej na podstawie takiej umowy. 

  Stawki i warunki specjalne

  Podsumowanie: na tej stronie możesz poinformować nas o rzadko spotykanych okolicznościach, które mają zastosowanie w Twojej sytuacji, oraz które wymagają od Ciebie przekazania dodatkowych informacji odnośnie do wniosku o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Jak to się różni od standardowego wniosku o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania?

  W tej sekcji wybierz „Tak” i podążaj za dalszymi wskazówkami jedynie wtedy, gdy składasz wniosek o konkretne ulgi podatkowe w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania wymagające spełnienia przez Ciebie warunków, w związku z którymi musisz złożyć dalsze oświadczenia. Przykładowo, w przypadku dochodu pochodzącego z praw autorskich musisz wypełnić tę Linię, jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Twoim krajem zawiera różne stawki podatku potrącanego u źródła dla różnych rodzajów praw autorskich/tantiem. 

  Aby dowiedzieć się więcej o stawkach wynikających z umów, które zostały wynegocjowane z USA przez różne kraje, zapoznaj się z tabelą IRS dotyczącą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dostępną po angielsku).

  Poświadczenie prawne

  Podsumowanie: w ramach przygotowania do złożenia elektronicznego podpisu, co stanowi ostatni krok procedury, na tej stronie potwierdzisz, że wprowadzone przez Ciebie informacje są pełne i dokładne.

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Niektóre z poświadczeń nie mają do mnie zastosowania, ale nie mogę przejść dalej, jeśli nie zaznaczę przy nich pól. Co mam zrobić?

  Nasza platforma traktuje każde poświadczenie w Części III formularza W-8BEN jako odrębne pole wyboru. W oryginalnym formularzu W-8BEN są to po prostu punkty na liście poprzedzającej końcowy podpis, więc obejmują wszelkie możliwe okoliczności, w jakich dana osoba może składać formularz. Zaznaczenie pola potwierdza zapoznanie się przez Ciebie z danym stwierdzeniem oraz to, że jest ono prawidłowe, jeśli ma do Ciebie zastosowanie. 

  Przykładowo, jedno z poświadczeń brzmi następująco: „Osoba wskazana w Linii 1 niniejszego Formularza jest rezydentem kraju z zawartą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionego w Linii 9 Formularza (jeśli został wskazany)”. Jeśli nie składasz wniosku o przyznanie ulgi w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, fragment „(jeśli został wskazany)” świadczy o tym, że poświadczenie to nie ma do Ciebie zastosowania.

  Przeanalizujmy jeszcze jeden przykład ― inne poświadczenie brzmi: „W przypadku transakcji maklerskich lub wymiany barterowej rzeczywisty odbiorca należności jest osobą zagraniczną korzystającą ze zwolnienia z podatku, zgodnie z definicją zawartą w instrukcji”. Ze względu na to, że nie składasz tego formularza w celu złożenia oświadczeń dotyczących transakcji maklerskich lub wymiany barterowej (Twój dochód z Udemy jest traktowany jako dochód podchodzący z praw autorskich), poświadczenie to Cię nie dotyczy.

  Przeczytaj artykuł
 • Przesyłanie formularzy podatkowych: pytania często zadawane przez instruktorów

  Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące formularzy podatkowych, które instruktorzy muszą przesyłać do Udemy. 

  Uwaga: Udemy nie może świadczyć pomocy podatkowej ani udzielać porad odnośnie do wypełniania przesyłanego formularza podatkowego. Ten przewodnik ma na celu wyłącznie udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania, jakie instruktorzy Udemy mogą zadawać w sprawie swojego obowiązku przesyłania dokumentacji podatkowej.

  Często zadawane pytania

  Czy wszyscy instruktorzy muszą przesłać formularze podatkowe? Bez względu na kraj obywatelstwa?

  Tak. ​​Udemy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że instruktorzy Udemy mają pewne zobowiązania podatkowe wobec rządu tego kraju. 

  Kiedy rozpoczniesz procedurę przesyłania, jako jedna z pierwszych wyświetlana jest opcja wyboru, czy jesteś instruktorem z USA czy spoza USA. Zależnie od dokonanego wyboru platforma poprowadzi Cię przez opcje właściwe dla obywatela USA lub osoby spoza USA.

  Przesłanie Twojego formularza jest ważne, ponieważ pozwala Udemy na potrącenie właściwej kwoty do celów podatkowych (więcej informacji).

  Jak mam przesłać moje formularze podatkowe?

  Dowiedz się, jak bezpiecznie przesłać formularze podatkowe do Udemy.

  Kiedy nie muszę przesyłać formularza podatkowego?

  Instruktorzy nie muszą dostarczyć formularza podatkowego, dopóki nie znaczną zarabiać na kursach w Udemy, nie dostaną powiadomienia o wygaśnięciu ważności ich dokumentacji podatkowej lub nie zmieni się ich sytuacja podatkowa.

  Jakie formularze mogę oczekiwać, że dostanę?

  Dowiedz się więcej o tym, jakich formularzy podatkowych i odpowiednich dokumentów instruktorzy mogą oczekiwać od Udemy.

  Jak mam wybrać odpowiedni formularz do przesłania?

  Jeśli masz wątpliwości odnośnie właściwego formularza lub swojego statusu podatkowego, zalecamy zasięgnięcie porady u doradcy podatkowego, aby upewnić się o wyborze właściwego formularza.

  Przedstawiamy wybrane podstawowe informacje o rodzajach formularzy, jakie można wypełnić przez naszą platformę do rozliczeń podatkowych: 

  • W-9: wykorzystywany przez osoby fizyczne i podmioty z USA do poświadczenia swojego numeru identyfikacji podatkowej
  • W-8BEN: wykorzystywany przez osoby fizyczne spoza USA do zaświadczenia, że są rzeczywistym odbiorcą należności lub posiadaczem rachunku finansowego oraz do składania wniosków o przyznanie ulg podatkowych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (więcej informacji).
  • W-8BEN-E: wykorzystywany przez podmioty spoza USA do zaświadczenia, że są rzeczywistym odbiorcą należności lub posiadaczem rachunku finansowego oraz do składania wniosków o przyznanie ulg podatkowych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Istnieje też możliwość ręcznego przesłania rzadziej używanych formularzy poprzez bezpośredni kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej:

  • W-8ECI: wykorzystywany przez osoby fizyczne lub podmioty do zaświadczenia, że są rzeczywistym odbiorcą należności uzyskującym dochód pochodzący z USA, który jest skutecznie powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub handlowej w USA
  • W-8EXP: wykorzystywany przez rząd i inne podmioty spoza USA zwolnione z podatku do zaświadczenia, że są rzeczywistym odbiorcą należności lub posiadaczem rachunku finansowego
  • W-8IMY: wykorzystywany przez podmioty spoza USA do zaświadczenia, że są pośrednikiem lub podmiotem pośredniczącym otrzymującym płatności w imieniu innej osoby

  Co się stanie, jeśli nie prześlę formularza?

  Jeśli nie otrzymamy dokumentacji z formularzem podatkowym, zgodnie z przepisami urzędu podatkowego IRS będziemy zmuszeni zastosować maksymalną stawkę podatku u źródła od wszystkich sprzedaży wynoszącą 24%. Gdy Twoje zarobki zostaną wypłacone, kwota podatku zostanie natychmiast przekazana do IRS. 

  Dowiedz się więcej o podatku potrącanym u źródła.

  Kiedy otrzymam moje formularze podatkowe?

  Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie formularz W-9 lub podatek został potrącony przed przesłaniem formularza, kopia formularza 1099 zostanie dostarczona do połowy lutego następnego roku.

  Jeżeli złożony został jakikolwiek inny formularz, na przykład W-8BEN czy W-8BEN-E, kopii formularza 1042-S możesz spodziewać się do połowy marca następnego roku (więcej informacji).

  Platforma Udemy już otrzymała moje formularze podatkowe. Czy muszę jeszcze raz przechodzić przez tę procedurę?

  Istnieją pewne wymagania odnośnie aktualności przedstawionych informacji podatkowych. Możemy poprosić Cię o ponowne przekazanie tych informacji, aby całkowicie upewnić się, że mamy najbardziej aktualne dane o Twoim statusie podatkowym. Urząd podatkowy (IRS) wymaga przekazywania aktualnych informacji podatkowych za każdym razem, kiedy zmienia się status podatkowy podatnika (np. adres lub imię i nazwisko).

  Niektóre formularze, jak np. W-8BEN, należy przesyłać co kilka lat. Jeśli ważność Twojego formularza będzie wygasać, poprosimy Cię o przesłanie nowego. Jeżeli zobaczysz prośbę o przesłanie formularza podatkowego na koncie Udemy lub otrzymasz powiadomienie w tej sprawie, musisz jeszcze raz przesłać formularz podatkowy do Udemy.

  Jak Udemy obsługuje podatek VAT/GST?

  Dowiedz się, jak Udemy obsługuje VAT (podatek od wartości dodanej) i GST (podatek od towarów i usług).

  Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o formularzach podatkowych?

  Urząd podatkowy w USA, Internal Revenue Service (IRS), udostępnia instrukcje w języku angielskim na temat formularzy podatkowych obsługiwanych przez nasze narzędzie:

  Udemy nie może oferować porad podatkowych, dlatego zalecamy skorzystanie z usług doradcy podatkowego, aby wybrać właściwy formularz i wprowadzić prawidłowe dane. 

  Przeczytaj artykuł
 • Stan podatku potrącanego u źródła: najczęstsze pytania

  Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące podatku potrącanego u źródła.

  Na czym polega potrącanie podatku u źródła na rzecz Internal Revenue Service (IRS – amerykański urząd podatkowy)?

  Potrącenie podatku jest rodzajem opodatkowania dochodu uzyskiwanego z różnych rodzajów sprzedaży (w przypadku Udemy będą to należności z tytułu praw autorskich). Podatek u źródła różni się od podatku od sprzedaży, który jest opłacany przez konsumenta przy zakupie produktu (np. kursu). Podatek od sprzedaży jest pobierany od uczestników kursu w punkcie sprzedaży.Podatek potrącany u źródła jest obliczany w momencie wypłaty należności instruktorom, a stawka podatku zależy od informacji zawartych w przesłanym formularzu podatkowym.

  Udemy, jako firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, musi przestrzegać wytycznych amerykańskiego urzędu podatkowego ( Internal Revenue Service – IRS), aby określić, czy podatek powinien być potrącany z miesięcznych wypłat dla instruktorów.

  Nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych i płacę podatki w moim kraju, dlaczego zatem ten podatek stosuje się do mnie?

  Firma Udemy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie firmy zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych muszą przestrzegać przepisów amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS), które obejmują podatek u źródła w odniesieniu do określonych rodzajów przychodów uzyskiwanych przez osoby i podmioty spoza Stanów Zjednoczonych. 

  W przypadku Udemy oznacza to konieczność potrącenia podatku u źródła z przychodów z praw autorskich w sytuacji, gdy uczestnik kursu znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych. Ten podatek jest niezależny od podatków obowiązujących w Twoim kraju. 

  Jaka będzie moja stawka potrącenia podatku u źródła?

  Zwykle potrąceniem dla urzędu podatkowego objęte są tylko kursy zakupione przez uczestników z USA. Twoja stawka potrącenia będzie zależeć od wielu czynników, głównie od kraju rezydencji podatkowej. Przed przesłaniem i zatwierdzeniem Twojego formularza nie możemy dokładnie określić stawki potrącenia, pod jaką będą podlegać Twoje przychody z Udemy, lecz kiedy automatycznie rozpoczniemy potrącanie, jego stawka będzie widoczna w Twoim raporcie o przychodach. 

  Jeśli otrzymamy Twój formularz podatkowy, to stawka potrącenia podatku od tych zakupów będzie zależeć od informacji zawartych w dokumencie i od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między USA a Twoim krajem.

  W przypadku instruktorów z USA, którzy przedłożą prawidłowy formularz W-9 i nie podlegają potrąceniu podatku u źródła, stawka potrącenia podatku wynosi 0%.

  Co się stanie, jeśli nie prześlę formularza podatkowego?

  Jeśli nie otrzymamy dokumentacji z formularzem podatkowym, będziemy zmuszeni zastosować maksymalną stawkę podatku u źródła od wszystkich sprzedaży wynoszącą 24%.

  To może oznaczać, że potrącamy więcej z Twoich wypłat, niż jest to wymagane przez urząd podatkowy Internal Revenue Service (IRS). Zależnie od okoliczności mogą istnieć możliwości, aby instruktorzy mogli odzyskać środki potrącone powyżej zobowiązań prawnych.

  Najlepszym sposobem na uniknięcia płacenia zawyżonej kwoty podatku u źródła jest jak najszybsze przesłanie prawidłowego formularza z informacjami podatkowymi. Dowiedz się, jak w bezpiecznie przesłać formularze podatkowe do Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak instruktorzy mogą przesłać formularze podatkowe do Udemy

  Udemy udostępnia bezpieczny portal, na którym instruktorzy mogą wypełnić i przesłać dokumentacją podatkową. W tym artykule znajdują się informacje o tym, jak instruktorzy mogą bezpiecznie przesłać formularze podatkowe do Udemy.

  Uwaga: 

  • Udemy nie może świadczyć pomocy podatkowej ani udzielać porad odnośnie do wypełniania przesyłanego formularza podatkowego. Ten przewodnik ma na celu pomóc instruktorom w poruszaniu się na stronie przesyłania formularzy. Aby uzyskać indywidualne porady podatkowe, należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.

  Jak przesłać formularze podatkowe po otrzymaniu przychodów z kursów 

  Gdy zarejestrujesz się jako instruktor premium i zaczniesz zarabiać na kursach, na Twoim koncie Udemy pojawi się powiadomienie o tym, że musisz przesłać dokumentację podatkową. 

  1. Otwórz stronę Ustawienia wypłaty i kliknij Prześlij dokumentację podatkową, by rozpocząć proces przesyłania.

  2. Proces przesyłania odbywa się na bezpiecznej platformie Comply Exchange.

  submit_tax_documentation.png

  3. Jeśli proces zakończy się pomyślnie, otrzymasz powiadomienie w sekcji Stan podatku u źródła na stronie Ustawienia wypłaty informujące o tym, że przesłane dokumenty są w trakcie sprawdzania. 

  tax_forms_under_review.png

  4. Gdy dokumenty zostaną sprawdzone i zaakceptowane przez Comply Exchange, a stawka podatku potrącanego u źródła potwierdzona, stan podatku zmieni się na Aktywny. Sprawdzanie zajmuje zwykle kilka dni. Jeśli w ciągu 5 dni roboczych stan podatku u źródła się nie zmieni, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Udemy.

  Jak zaktualizować dokumenty podatkowe i przesłać nowy formularz

  Gdy dokumenty zostaną sprawdzone i zaakceptowane, a stawka podatku potrącanego u źródła potwierdzona, stan podatku zmieni się na Aktywny. Jeśli zmieni się Twoja sytuacja podatkowa lub dostaniesz powiadomienie od Udemy z informacją, że ważność Twojej dokumentacji podatkowej wygasła, wykonaj czynności opisane powyżej, by przesłać aktualne informacje.

  Czy ta procedura jest bezpieczna?

  Aby gromadzić i przechowywać formularze podatkowe instruktorów, Udemy współpracuje z Comply Exchange — specjalistyczną platformą podatkową. Informacje podatkowe, jakie przekażesz, będą zapisane w chronionym miejscu, zaprojektowanym specjalnie do obsługi informacji finansowych i będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności ze stosownymi przepisami.  Wszelkie przetwarzanie i przechowywanie informacji odbywa się zgodnie z naszą Polityką w zakresie ochrony prywatności oraz postanowieniami wszelkich stosownych przepisów o ochronie danych, takich jak rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

  Czy mogę po prostu przesłać kopię mojego formularza podatkowego faksem, e-mailem lub pocztą zamiast korzystać z platformy Comply Exchange?

  Nie. Obecnie na Udemy mamy dziesiątki tysięcy aktywnych instruktorów i musimy dopilnować, by informacje podatkowe były przechowywane bezpiecznie, w jednym miejscu i w tym samym formacie. 

  Jak mogę zapisać moje postępy w procedurze przesyłania formularza?

  Po rozpoczęciu podawania informacji na platformie Comply Exchange, możesz zapisać zmiany i przerwać proces, klikając Zapisz i wyjdź. Gdy zechcesz wznowić pracę, otwórz platformę Comply Exchange przez stronę Ustawienia wypłat

  Rozwiązywanie problemów

  Jeśli napotkasz problem podczas przesyłania formularzy podatkowych i nie będziesz w stanie kontynuować procesu, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Pamiętaj, by podać jak najwięcej informacji na temat problemu, aby nasz zespół mógł skuteczniej Ci pomóc.  

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: jak Udemy obsługuje podatek VAT/GST?

  Udemy ma obowiązek prawny pobierać stosowne podatki od przeprowadzonych transakcji w przypadku zakupów, w tym podatek od wartości dodanej (VAT), podatek od towarów i usług (GST) i inne podatki od sprzedaży. Mogą one różnić się w zależności od jurysdykcji lokalnej i krajowej uczestnika. 

  Ten artykuł wyjaśnia instruktorom, jak Udemy obsługuje podatek VAT/GST.

  Jak Udemy obsługuje podatek VAT/GST za zakupy?

  Podatki VAT (podatek od wartości dodanej) i GST (podatek od towarów i usług) są formą podatku konsumpcyjnego, którym obłożone są towary i usługi. Japoński podatek konsumpcyjny jest rodzajem podatku VAT. Stawki podatku VAT/GST i dotyczące ich przepisy różnią się w zależności od kraju.

  Udemy obecnie dodaje podatek VAT/GST do wszystkich zakupów dokonanych na stronie internetowej przez uczestników kursów jako obowiązujące na podstawie lokalnych przepisów podatkowych. W krajach, w których obowiązuje podatek VAT/GST, Udemy wyświetla ceny kursów z wliczonym podatkiem — uczestnicy kursów w tych krajach widzą cenę i podatek jako jedną kwotę, tak jak w przypadku innych towarów i usług sprzedawanych w ich krajach. Uczestnicy kursów otrzymują wiadomość e-mail z dołączonym rachunkiem, na którym wyszczególnione są obie kwoty, tj. cena kursu bez podatku oraz podatek VAT/GST.

  Podatki VAT/GST w urządzeniu przenośnym

  Firmy Apple i Google prowadzące, odpowiednio, sklepy App Store i Google Play obsługują wszystkie transakcje zakupu na platformie mobilnej i pobierają oraz przekazują podatki VAT/GST.

  Przeczytaj artykuł