• Jakie dokumenty i formularze podatkowe Udemy dostarcza instruktorom

  Z tego artykułu dowiesz się, jakie formularze podatkowe i powiązane dokumenty Udemy dostarcza instruktorom po zakończeniu roku kalendarzowego w zamian za dokumenty podatkowe, które instruktorzy już przesłali Udemy. 

  Dodatkowe zasoby:

  Uwaga: Udemy nie ma możliwości udzielania porad podatkowych. Celem tego artykułu jest poinformowanie instruktorów, jakich formularzy i dokumentów podatkowych mogą się spodziewać od Udemy. Aby uzyskać indywidualne porady podatkowe, należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.

  Przegląd

  Udemy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że ma pewne zobowiązania podatkowe w tym kraju związane z potrącaniem i raportowaniem podatków. 

  Po dokonaniu pierwszej sprzedaży na platformie instruktorzy przesyłają Udemy formularze podatkowe dla IRS. W zamian w ciągu kilku miesięcy od zakończenia danego roku kalendarzowego instruktorzy mogą spodziewać się otrzymania od Udemy formularzy zawierających podsumowanie całkowitych kwot wypłat i potrąceń z poprzedniego roku. 

  Udemy używa informacji podatkowych przesłanych przez instruktorów, by określić prawidłową wysokość potrącenia na rzecz IRS od kwoty wypłat, jednak wszyscy instruktorzy są zobowiązani raportować swoje zarobki odpowiednim instytucjom podatkowym w swoim kraju do celów pobierania podatku dochodowego – w tym raportowaniu może im pomóc formularz 1099 lub 1042-S otrzymany od Udemy (więcej informacji poniżej). Jeśli masz pytania dotyczące Twoich zobowiązań związanych z podatkiem dochodowym, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

  Jakie formularze podatkowe otrzymam od Udemy?

  Formularze 1099

  Instruktorzy, którzy dostarczyli formularz podatkowy W–9 potwierdzający ich status mieszkańca USA dla celów podatkowych, otrzymają od Udemy formularz 1099 IRS. Prześlemy formularz w pierwszym kwartale 2021 r. i będzie on zawierał kwoty wypłat oraz potrąceń (jeśli takie były) z ostatniego zakończonego roku kalendarzowego. Ponieważ Udemy wprowadziło automatyczne potrącanie podatku w marcu, w formularzu znajdą się płatności zrealizowane od marca. Jeśli prześlesz dokumentację podatkową dla przychodów sprzed marca, w formularzu znajdą się płatności od stycznia lub lutego. Więcej informacji o formularzu 1099 IRS znajdziesz na stronie IRS.

  Jeśli jesteś jednym z instruktorów, którzy otrzymywali płatności w 2020 roku, ale nie dostarczyli Udemy formularza podatkowego, otrzymasz formularz 1099 (podane w nim będzie maksymalne potrącenie podatku na rzecz IRS, które firma Udemy musiała zastosować).

  Formularze 1042-S

  Instruktorzy, którzy dostarczyli formularze podatkowe potwierdzające ich status osoby zagranicznej dla celów podatkowych (najczęściej W-8BEN i W-8BEN-E), otrzymają od Udemy formularz 1042-S. Prześlemy formularz w pierwszym kwartale 2021 r. i będzie on zawierał kwoty wypłat oraz potrąceń (jeśli takie były) z ostatniego zakończonego roku kalendarzowego. Ponieważ Udemy wprowadziło automatyczne potrącanie podatku w marcu, w formularzu znajdą się płatności zrealizowane od marca. Jeśli prześlesz dokumentację podatkową dla transakcji sprzed marca, w formularzu znajdą się płatności od stycznia lub lutego. Więcej informacji o formularzu 1042-S znajdziesz na stronie IRS.

  Jak otrzymam formularz 1099 lub 1042-S od Udemy?

  Fizyczna kopia formularza podatkowego zostanie wysłana na adres pocztowy podany przez Ciebie podczas składania dokumentacji podatkowej. 

  ViewMyForms.com: Udemy współpracuje z firmą 1099 Pro i jej platformą internetową ViewMyForms.com, aby dostarczać elektroniczne kopie formularzy podatkowych z podsumowaniem roku, co daje instruktorom dodatkową możliwość dostępu do dokumentacji. 

  Uwaga: formularze IRS, e-maile od 1099 Pro i platforma ViewMyForms.com są dostępne tylko w języku angielskim. Jeżeli ze względu na barierę językową masz problemy z pobraniem formularza drogą elektroniczną lub jakieś pytania, skontaktuj się z działem pomocy Udemy dla instruktorów

  Gdy Twoje formularze będą gotowe, wykonaj poniższe instrukcje, aby uzyskać dostęp do ich elektronicznych kopii.  

  1. Zarejestruj się na platformie ViewMyForms.com za pomocą adresu e-mail podanego podczas przesyłania formularzy podatkowych.

  view_my_forms.png2. Po zarejestrowaniu się na platformie otrzymasz e-maila z adresu dotnotreply@viewmyforms.com, który zawiera dodatkowe kroki konieczne do ukończenia rejestracji. (Temat: Ukończ proces rejestracji) 

  3. Po wykonaniu tych kroków otrzymasz e-maila z informacją, że Twoja zgoda na elektroniczne dostarczanie dokumentów została potwierdzona, i będziesz mieć dostęp do swoich formularzy na ViewMyForms.com

  4. Gdy się zalogujesz, zobaczysz listę formularzy podatkowych wygenerowanych przez Twoje zarobki w Udemy (formularz 1099 lub 1042-S), których kopie będzie można pobrać w formacie .pdf, by wykorzystać je do własnych celów.

  UWAGA: jeśli otrzymaliśmy od Ciebie formularz W-9 lub podatek został potrącony przed przesłaniem formularza, kopia formularza 1099 została wysłana na adres podany podczas przesyłania formularza, a kopia elektroniczna jest dostępna do wyświetlenia online.

  Jeżeli złożony został jakikolwiek inny formularz, na przykład W-8BEN czy W-8BEN-E, kopii formularza 1042-S możesz spodziewać się do połowy kwietnia 2021 r.

  Kiedy otrzymam moje formularze podatkowe?

  Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie formularz W-9 lub podatek został potrącony przed przesłaniem formularza, kopia formularza 1099 zostanie dostarczona do połowy lutego 2021 r.

  Jeżeli złożony został jakikolwiek inny formularz, na przykład W-8BEN czy W-8BEN-E, kopii formularza 1042-S możesz spodziewać się do połowy kwietnia 2021 r.

  Dlaczego zapłacona kwota widniejąca w formularzu 1042-S jest inna od tej w raporcie przychodów z Udemy?

  Kwota podana w drugim wierszu formularza 1042-S („Dochód brutto”) odnosi się tylko do dochodu podlegającego opodatkowaniu w celu potrącenia podatku na rzecz IRS.  W raporcie Udemy ta liczba przedstawia tylko tę część przychodów z Udemy, która pochodzi z zakupów lub subskrypcji dokonanych przez uczestników z USA.

  Jaki podatki mnie obowiązują? Ile muszę zapłacić?

  Udemy nie ma możliwości udzielania porad podatkowych. Instruktorzy są odpowiedzialni za przekazywanie wszelkich obowiązujących ich podatków dochodowych lokalnym organom podatkowym. Aby uzyskać indywidualną poradę podatkową lub poznać swoje zobowiązania podatkowe związane z przychodami otrzymanymi od Udemy, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

  Przeczytaj artykuł
 • Pytania często zadawane przez instruktorów dotyczące formularza W-8BEN

  Wprowadzenie

  Formularz W-8BEN jest najczęściej stosowanym formularzem wśród instruktorów spoza USA będących osobami fizycznymi. Jeśli jesteś osobą zagraniczną i rzeczywistym odbiorcą należności będącej „kwotą podlegającą potrąceniu podatku u źródła” (np. w przypadku zarobków z Udemy uzyskiwanych od uczestników kursów z USA), wypełnij formularz W-8BEN.

  Wiemy, że wielu instruktorów spoza USA, którzy wcześniej nie mieli styczności z amerykańskimi formularzami podatkowymi, będzie wypełniać formularz W-8BEN. Dlatego przygotowaliśmy ogólne informacje o platformie formularzy podatkowych dla formularza W-8BEN, które znajdziesz poniżej. Przedstawiona instrukcja jest oparta na oficjalnej instrukcji amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS) do formularza W-8BEN, której angielska wersja językowa jest dostępna na stronie internetowej IRS. 

  Jeśli masz pytania dotyczące konkretnych zagadnień związanych bezpośrednio z Tobą, skontaktuj się z doradcą podatkowym. Firma Udemy nie jest uprawniona do udzielania porad w zakresie uwzględniania szczególnych okoliczności, które Ciebie dotyczą, w Twoim formularzu podatkowym.

  Spis treści

  Informacje podstawowe

  Status obywatela USA

  Numer identyfikacyjny podatnika

  Wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Stawki i warunki specjalne

  Informacje podstawowe

  Podsumowanie: na tej stronie należy podać podstawowe informacje o sobie, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacji podatnika. Ta strona jest jednakowa dla wszystkich formularzy podatkowych, ale wprowadzone przez Ciebie informacje mogą wpłynąć na to, na jakie pytania będziesz odpowiadać w dalszej części procedury.

  Pytania często zadawane przez instruktorów: 

  • Mam obywatelstwo jednego kraju, ale mieszkam w innym kraju. Co mam wpisać w polu „kraj obywatelstwa”?

  Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez IRS, jeśli „nie jesteś rezydentem któregokolwiek z krajów, których masz obywatelstwo”, należy wpisać „ostatni kraj zamieszkania”. 

  Przykładowo, jeśli jesteś obywatelem Polski, ale aktualnie mieszkasz w Malezji i nie jesteś już rezydentem Polski, wpisz Malezję w polu „kraju obywatelstwa” w Linii 2.

  • Z tego, co wiem, nie mam nadanego numeru identyfikacyjnego podatnika w moim kraju. Co mam wpisać?

  W przypadku instruktorów spoza USA numer identyfikacyjny podatnika (ang. taxpayer identification number, TIN) będzie tym, który został Ci nadany przez Twój lokalny rząd. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowała przydatną stronę w języku angielskim (dostępną tutaj), która wyszczególnia nazwy i formaty numerów TIN/NIP w różnych krajach.

  • Mam problem z wprowadzeniem mojego numeru identyfikacyjnego podatnika. Dlaczego?

  Platforma formularzy podatkowych Udemy wykorzystuje wprowadzony przez Ciebie kraj do wstępnego sformatowania Twojego numeru TIN/NIP. Może być tak, że format Twojego numeru TIN/NIP nie odpowiada w pełni standardowemu formatowi numeru TIN/NIP w Twoim kraju. Jeśli to jest przyczyną Twoich problemów, wystarczy, że zaznaczysz pole „niestandardowy format numeru TIN” i wprowadzisz swój numer TIN/NIP. 

  Status obywatela USA

  Podsumowanie: na tej stronie przekażesz dodatkowe szczegółowe informacje o Twoich stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Na te podstawie będziemy mogli lepiej określić, czy należy Cię traktować jako osobę amerykańską dla celów podatkowych, nawet jeśli mieszkasz poza terytorium USA. 

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Dlaczego nie mogę edytować mojego kraju obywatelstwa?

  Kraj obywatelstwa wyświetlony na tej stronie został wpisany w oparciu o wybory dokonane przez Ciebie na stronie „Informacje podstawowe” Jeśli chcesz edytować swój kraj obywatelstwa, musisz cofnąć się do poprzedniej strony za pomocą przycisku „Powrót”.

  Tak jak w przypadku pytania o kraj obywatelstwa na stronie „Informacje podstawowe”, pole „kraj obywatelstwa” powinno wskazywać ostatni zamieszkiwany przez Ciebie kraj (Twój kraj „rezydencji podatkowej”).

  Numer identyfikacyjny podatnika

  Podsumowanie: na tej stronie potwierdzisz, że Twoje dane identyfikacyjne podatnika są prawidłowe.

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Dlaczego muszę znów wprowadzić numer TIN/NIP?

  Twój numer TIN/NIP jest niezbędny do potwierdzenia Twojej tożsamości podatkowej i prawidłowego wyliczenia wszelkich kwot, które mogą podlegać potrąceniu podatku. Jeśli nie wprowadzisz prawidłowego numeru TIN/NIP, firma Udemy będzie zmuszona do potrącania podatku z zastosowaniem maksymalnych stawek, bez względu na jakiekolwiek inne informacje, które przekażesz. Ta strona służy do potwierdzenia, że wprowadzony przez Ciebie numer TIN/NIP jest prawidłowy.

  Wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Podsumowanie: na tej stronie możesz złożyć wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Twoim krajem i Stanami Zjednoczonymi oraz obniżyć stawkę podatku potrącanego u źródła.

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Czy muszę składać wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby skorzystać z obniżonej stawki podatku potrącanego u źródła?

  Tak. Jeśli mieszkasz w kraju mającym z USA umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie której możliwe jest obniżenie stawki podatku potrącanego u źródła, musisz złożyć na tej stronie wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby skorzystać z niższej stawki.

  Jeśli odprowadzanie podatku potrącanego u źródła do IRS jest dla Ciebie nowym zagadnieniem, poniżej przedstawiamy więcej informacji na ten temat: 

  Standardowo przy wypłacie środków dla instruktorów spoza USA firma Udemy musi potrącać 30% dochodu pochodzącego ze sprzedaży na rzecz uczestników kursów z USA. Po złożeniu przez Ciebie ważnego formularza podatkowego bez wniosku o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zobaczysz, że wspomniana stawka 30% jest stosowana do części Twojego dochodu pochodzącego od uczestników kursów z USA. (Podatek u źródła nie jest odprowadzany do IRS w stosunku do dochodu pochodzącego od uczestników kursów spoza USA).

  Wiele krajów ma jednak zawartą umowę ze Stanami Zjednoczonymi o unikaniu podwójnego opodatkowania, która powoduje obniżenie tej stawki, czasem nawet do 0%. Na stronie IRS można znaleźć wykaz tych umów tutaj. Twoje zarobki z Udemy są traktowane jako „dochody pochodzące z praw autorskich”, więc zapoznaj się z odpowiednią sekcją w pliku PDF, aby sprawdzić, czy Twój kraj ma zawartą odpowiednią umowę. 

  • Chcę złożyć wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale mojego kraju nie ma na liście. Dlaczego? 

  Nasza platforma podatkowa umożliwia wybranie jedynie tych krajów, które mają zawarte stosowne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli wskażesz, że chcesz złożyć wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale nie widzisz swojego kraju na liście rozwijanej, oznacza to, że Twój kraj nie ma zawartej stosownej umowy, więc nie możesz złożyć wniosku o przyznanie ulgi podatkowej na podstawie takiej umowy. 

  Stawki i warunki specjalne

  Podsumowanie: na tej stronie możesz poinformować nas o rzadko spotykanych okolicznościach, które mają zastosowanie w Twojej sytuacji, oraz które wymagają od Ciebie przekazania dodatkowych informacji odnośnie do wniosku o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Jak to się różni od standardowego wniosku o przyznanie ulgi podatkowej w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania?

  W tej sekcji wybierz „Tak” i podążaj za dalszymi wskazówkami jedynie wtedy, gdy składasz wniosek o konkretne ulgi podatkowe w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania wymagające spełnienia przez Ciebie warunków, w związku z którymi musisz złożyć dalsze oświadczenia. Przykładowo, w przypadku dochodu pochodzącego z praw autorskich musisz wypełnić tę Linię, jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Twoim krajem zawiera różne stawki podatku potrącanego u źródła dla różnych rodzajów praw autorskich/tantiem. 

  Aby dowiedzieć się więcej o stawkach wynikających z umów, które zostały wynegocjowane z USA przez różne kraje, zapoznaj się z tabelą IRS dotyczącą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (anglojęzyczna wersja z lutego 2019 r. jest dostępna tutaj).

  Poświadczenie prawne

  Podsumowanie: w ramach przygotowania do złożenia elektronicznego podpisu, co stanowi ostatni krok procedury, na tej stronie potwierdzisz, że wprowadzone przez Ciebie informacje są pełne i dokładne.

  Pytania często zadawane przez instruktorów:

  • Niektóre z poświadczeń nie mają do mnie zastosowania, ale nie mogę przejść dalej, jeśli nie zaznaczę przy nich pól. Co mam zrobić?

  Nasza platforma traktuje każde poświadczenie w Części III formularza W-8BEN jako odrębne pole wyboru. W oryginalnym formularzu W-8BEN są to po prostu punkty na liście poprzedzającej końcowy podpis, więc obejmują wszelkie możliwe okoliczności, w jakich dana osoba może składać formularz. Zaznaczenie pola potwierdza zapoznanie się przez Ciebie z danym stwierdzeniem oraz to, że jest ono prawidłowe, jeśli ma do Ciebie zastosowanie. 

  Przykładowo, jedno z poświadczeń brzmi następująco: „Osoba wskazana w Linii 1 niniejszego Formularza jest rezydentem kraju z zawartą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionego w Linii 9 Formularza (jeśli został wskazany)”. Jeśli nie składasz wniosku o przyznanie ulgi w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, fragment „(jeśli został wskazany)” świadczy o tym, że poświadczenie to nie ma do Ciebie zastosowania.

  Przeanalizujmy jeszcze jeden przykład ― inne poświadczenie brzmi: „W przypadku transakcji maklerskich lub wymiany barterowej rzeczywisty odbiorca należności jest osobą zagraniczną korzystającą ze zwolnienia z podatku, zgodnie z definicją zawartą w instrukcji”. Ze względu na to, że nie składasz tego formularza w celu złożenia oświadczeń dotyczących transakcji maklerskich lub wymiany barterowej (Twój dochód z Udemy jest traktowany jako dochód podchodzący z praw autorskich), poświadczenie to Cię nie dotyczy.

  Przeczytaj artykuł
 • Podatki: co instruktorzy muszą przesyłać do Udemy?

  Przesyłanie formularzy podatkowych do Udemy

  Udemy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że instruktorzy Udemy mają pewne zobowiązania podatkowe w tym kraju. Zdajemy sobie sprawę, że dla instruktorów Udemy wybór właściwych formularzy podatkowych do przesłania może być dość trudny, dlatego nawiązaliśmy współpracę z firmą Company Exchange, dzięki której łatwiej będzie wypełnić odpowiednie formularze na bezpiecznej platformie (taxforms.udemy.com).

  Wszyscy instruktorzy muszą przesłać swoje formularze podatkowe, niezależnie od swojego obywatelstwa. Kiedy rozpoczniesz procedurę przesyłania, jako jedna z pierwszych wyświetlana jest opcja wyboru, czy jesteś instruktorem z USA czy spoza USA. Zależnie od dokonanego wyboru platforma poprowadzi Cię przez opcje właściwe dla dokonanego wyboru jako obywatel USA lub osoba spoza USA.

  Przesłanie Twojego formularza jest ważne, ponieważ pozwala Udemy na potrącenie właściwej kwoty do celów podatkowych (więcej informacji pod tym łączem). 

  Uwaga: Udemy nie może świadczyć pomocy podatkowej ani udzielać porad odnośnie wypełnienia przesyłanego formularza podatkowego. Ten przewodnik ma na celu wyłącznie udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania, jakie instruktorzy Udemy mogą zadawać w sprawie swojego obowiązku przesyłania dokumentacji podatkowej. 

  Co muszę zrobić?

  Jeśli nie otrzymaliśmy od Ciebie formularza podatkowego lub musisz przesłać nowy formularz, ponieważ Twoje okoliczności podatkowe uległy zmianie, możesz go dostarczyć przy użyciu bezpiecznego portalu przesyłania formularzy (taxforms.udemy.com). 

  Jeśli nie zarabiasz na kursach w Udemy, nie musisz przesyłać formularza. Gdy prześlesz formularz, jego sprawdzenie i zaktualizowanie Twojego statusu w raporcie o przychodach może zająć nam do tygodnia.

  Jak mam wybrać odpowiedni formularz do przesłania?

  Jeśli masz wątpliwości odnośnie właściwego formularza lub swojego statusu podatkowego, zalecamy zasięgnięcie porady u doradcy podatkowego, aby upewnić się o wyborze właściwego formularza i o wprowadzeniu prawidłowych danych.

  Przedstawiamy wybrane podstawowe informacje o rodzajach formularzy, jakie można wypełnić przez naszą platformę do rozliczeń podatkowych:

  • W-9: wykorzystywany przez osoby fizyczne i podmioty z USA do poświadczenia swojego numeru identyfikacji podatkowej
  • W-8BEN: wykorzystywany przez osoby fizyczne spoza USA do zaświadczenia, że są rzeczywistym odbiorcą należności lub posiadaczem rachunku finansowego oraz do składania wniosków o przyznanie ulg podatkowych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • W-8BEN-E: wykorzystywany przez podmioty spoza USA do zaświadczenia, że są rzeczywistym odbiorcą należności lub posiadaczem rachunku finansowego oraz do składania wniosków o przyznanie ulg podatkowych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Istnieje też możliwość ręcznego przesłania rzadziej używanych formularzy poprzez bezpośredni kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej:

  • W-8ECI: wykorzystywany przez osoby fizyczne lub podmioty do zaświadczenia, że są rzeczywistym odbiorcą należności uzyskującym dochód pochodzący z USA, który jest skutecznie powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub handlowej w USA
  • W-8EXP: wykorzystywany przez rząd i inne podmioty spoza USA zwolnione z podatku do zaświadczenia, że są rzeczywistym odbiorcą należności lub posiadaczem rachunku finansowego
  • W-8IMY: wykorzystywany przez podmioty spoza USA do zaświadczenia, że są pośrednikiem lub podmiotem pośredniczącym otrzymującym płatności w imieniu innej osoby

  Czy ta procedura jest bezpieczna?

  Informacje podatkowe, jakie przekażesz, będą zapisane w chronionym miejscu, zaprojektowanym specjalnie do obsługi informacji finansowych i będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności ze stosownymi przepisami.  Wszelkie przetwarzanie i przechowywanie informacji odbywa się zgodnie z naszą Polityką w zakresie ochrony prywatności oraz postanowieniami wszelkich stosownych przepisów o ochronie danych, takich jak rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

  Co się stanie, jeśli nie prześlę formularza?

  Jeśli nie otrzymamy dokumentacji z formularzem podatkowym, zgodnie z przepisami urzędu podatkowego IRS będziemy zmuszeni zastosować maksymalną stawkę podatku u źródła od wszystkich sprzedaży wynoszącą 24%. Gdy Twoje zarobki zostaną wypłacone, kwota podatku zostanie natychmiast przekazana do IRS.

  Aby dowiedzieć się więcej o podatku potrącanym u źródła, kliknij tutaj.

  Czy otrzymam formularz 1099, kiedy wyślę swój formularz?

  Od początku 2021 r. Udemy będzie wystawiać formularz 1099 (dla instruktorów z USA) lub 1042-S (dla instruktorów spoza USA) wszystkim instruktorom, którzy przesłali prawidłowe informacje podatkowe.

  Platforma Udemy już otrzymała moje formularze podatkowe. Czy muszę jeszcze raz przechodzić przez tę procedurę?

  Istnieją pewne wymagania odnośnie aktualności przedstawionych informacji podatkowych.  Urząd podatkowy (IRS) wymaga przekazywania aktualnych informacji podatkowych za każdym razem, kiedy zmienia się status podatkowy podatnika (np. adres lub imię i nazwisko). Niektóre formularze, jak np. W-8BEN, należy przesyłać co kilka lat. Jeśli ważność Twojego formularza będzie wygasać, poprosimy Cię o przesłanie nowego. Jeżeli zobaczysz prośbę o przesłanie formularza podatkowego na koncie Udemy lub otrzymasz powiadomienie w tej sprawie, musisz przesłać formularz podatkowy na stronie taxforms.udemy.com.

  Czy mogę po prostu przesłać kopię mojego formularza podatkowego faksem, e-mailem lub pocztą zamiast korzystać ze wskazanej strony?

  Obecnie na Udemy mamy dziesiątki tysięcy aktywnych instruktorów i musimy zapewnić, aby informacje podatkowe były przechowywane bezpiecznie, w jednym miejscu i w tym samym formacie. Oznacza to, że odtąd będziemy wymagać przesłania wszystkich informacji podatkowych przez platformę Comply Exchange (taxforms.udemy.com).

  Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o formularzach podatkowych?

  Urząd podatkowy w USA, Internal Revenue Service (IRS), udostępnia instrukcje w języku angielskim na temat różnych formularzy podatkowych:

  Udemy nie może oferować porad podatkowych, dlatego zalecamy skorzystanie z usług doradcy podatkowego, aby wybrać właściwy formularz i wprowadzić prawidłowe dane.

  Przeczytaj artykuł
 • Co Udemy robi z moimi informacjami podatkowymi (o potrąceniu na rzecz urzędu podatkowego IRS)?

  Co to jest potrącenie podatku u źródła na rzecz urzędu podatkowego IRS?

  Podatek u źródła jest rodzajem opodatkowania dochodu uzyskiwanego z określonych rodzajów przychodu ze sprzedaży (w przypadku Udemy są to należności z tytułu praw autorskich). Podatek u źródła różni się od podatku od sprzedaży, który jest opłacany przez konsumenta przy zakupie produktu (np. kursu). Podatek od sprzedaży jest pobierany od uczestników kursu w punkcie sprzedaży. Podatek u źródła oblicza się w chwili wypłaty.

  Udemy, jako firma z siedzibą w USA, musi przestrzegać wytycznych urzędu podatkowego USA, Internal Revenue Service (IRS), aby określić, czy podatek powinien być potrącany z miesięcznych wypłat dla instruktorów.

  Nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych i płacę podatki w moim kraju, dlaczego zatem ten podatek stosuje się do mnie?

  Firma Udemy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie firmy zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych muszą przestrzegać przepisów amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS), które obejmują podatek u źródła w odniesieniu do określonych rodzajów przychodów uzyskiwanych przez osoby i podmioty spoza Stanów Zjednoczonych. 

  W przypadku Udemy oznacza to konieczność potrącenia podatku u źródła z przychodów z praw autorskich w sytuacji, gdy uczestnik kursu znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych. Ten podatek jest niezależny od podatków obowiązujących w Twoim kraju. 

  Jaka będzie moja stawka potrącenia podatku u źródła?

  Zwykle potrąceniem dla urzędu podatkowego objęte są tylko kursy zakupione przez uczestników z USA. Twoja stawka potrącenia będzie zależeć od wielu czynników, głównie od kraju rezydencji podatkowej. Przed przesłaniem i zatwierdzeniem Twojego formularza nie możemy dokładnie określić stawki potrącenia, pod jaką będą podlegać Twoje przychody z Udemy, lecz kiedy automatycznie rozpoczniemy potrącanie, jego stawka będzie widoczna w Twoim raporcie o przychodach. 

  Jeśli otrzymamy Twój formularz podatkowy, to stawka potrącenia podatku od tych zakupów będzie zależeć od informacji zawartych w dokumencie i od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między USA a Twoim krajem.

  W przypadku instruktorów z USA, którzy przedłożą prawidłowy formularz W-9 i nie podlegają potrąceniu podatku u źródła, stawka potrącenia podatku wynosi 0%.

  Co się stanie, jeśli nie prześlę formularza podatkowego?

  Jeśli nie otrzymamy dokumentacji z formularzem podatkowym, będziemy zmuszeni zastosować maksymalną stawkę podatku u źródła od wszystkich sprzedaży wynoszącą 24%.

  To może oznaczać, że potrącamy więcej z Twoich wypłat, niż jest to wymagane przez urząd podatkowy Internal Revenue Service (IRS). Zależnie od okoliczności mogą istnieć możliwości, aby instruktorzy mogli odzyskać środki potrącone powyżej zobowiązań prawnych. Najlepszym sposobem na uniknięcia płacenia zawyżonej kwoty podatku u źródła jest jak najszybsze przesłanie prawidłowego formularza z informacjami podatkowymi.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak mam przesłać moje formularze podatkowe do Udemy?

  Informacje ogólne

  Platforma Udemy nawiązała współpracę z firmą Comply Exchange, aby ułatwić instruktorom przejście przez procedurę przesłania formularza i umożliwić bezpieczne przekazywanie dokumentacji podatkowej. 

  Uwaga: Udemy nie może świadczyć pomocy podatkowej ani udzielać porad odnośnie wypełnienia przesyłanego formularza podatkowego. Ten przewodnik ma na celu pomóc instruktorom w poruszaniu się na stronie przesyłania formularzy. Aby uzyskać indywidualne porady podatkowe, należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.

  Gdzie mogę znaleźć mój identyfikator użytkownika Udemy?

  Poprosimy Cię o wprowadzenie swojego identyfikatora użytkownika Udemy w sekcji „Basic Details” (Podstawowe informacje) na pierwszej stronie procedury przesyłania formularza. Identyfikator użytkownika Udemy jest niezbędny przy przesyłaniu informacji podatkowych jako unikatowy identyfikator numeryczny.

  Identyfikator użytkownika Udemy można znaleźć w zaproszeniu e-mail przesłanym do Ciebie wraz z prośbą o przesłanie formularzy podatkowych do Udemy. 

  Jeśli nie możesz znaleźć swojego identyfikatora użytkownika Udemy, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej pod tym łączem, a wtedy przekażemy Ci dane odpowiadające Twojemu kontu.

  Jak mogę zapisać moje postępy w procedurze przesyłania formularza?

  Kiedy wybierzesz rodzaj formularza podatkowego i rozpoczniesz wpisywanie informacji w celu wypełnienia formularza, pojawi się opcja „Save & Exit” (Zapisz i wyjdź).

  tax_entries.png

  Po kliknięciu opcji „Save & Exit” (Zapisz i wyjdź) wyświetli się prośba o utworzenie danych logowania na stronę taxforms.udemy.com. Należy użyć adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem Udemy. Konieczne będzie także wpisanie 6-cyfrowego alfanumerycznego kodu potwierdzenia, który zostanie automatycznie przesłany w wiadomości e-mail, gdy zakończysz krok I. 

  Zakończenie przesyłania formularza kodem potwierdzenia

  W ostatnim kroku procedury przesyłania formularza pojawi się prośba o podpis elektroniczny w ramach ostatecznego potwierdzenia. W tym ostatnim kroku wymagany jest kod potwierdzenia, który jest przesyłany automatycznie na adres e-mail wpisany w kroku I.

  Nie mogę znaleźć mojego kodu potwierdzenia w skrzynce e-mail. Co zrobić? 

  Aby przesłać swój formularz, musisz mieć sześciocyfrowy, alfanumeryczny kod potwierdzenia. Jeśli nie możesz znaleźć kodu potwierdzenia w swojej skrzynce odbiorczej e-mail, spróbuj poniższych rozwiązań:

  • Upewnij się, że sprawdzasz skrzynkę odbiorczą adresu e-mail wprowadzonego w kroku I procedury przesyłania formularza
  • Wyszukaj wiadomości e-mail wysłanej z adresu donotreply@complysandbox.com
  • Sprawdź, czy wiadomość nie trafiła do folderu ze spamem lub do kosza
  • Na ostatniej stronie poświadczenia na taxforms.udemy.com kliknij opcję „Resend confirmation code” (Wyślij ponownie kod potwierdzenia), a w wyskakującym komunikacie przeglądarki potwierdź, że wiadomość e-mail zostanie odebrana pod prawidłowym adresem. Poczekaj do 5 minut na przesłanie wiadomości e-mail. 
  • Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, możesz uzyskać dodatkową pomoc, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej pod tym łączem z adresu e-mail powiązanego ze swoim kontem Udemy.

  Jak mogę się dowiedzieć, czy przesłane dokumenty zostały przyjęte?

  Po zakończeniu ostatniego kroku na portalu podatkowym powinien pojawić się ekran z potwierdzeniem, że formularz został pomyślnie przesłany. Na tej stronie możesz także przejrzeć i pobrać kopię wygenerowanego wcześniej formularza podatkowego. Każdy przesłany dokument będzie sprawdzony po odbiorze. Jeśli pojawi się jakikolwiek problem z formularzem podatkowym, poinformujemy Cię przez e-mail.

  Przeczytaj artykuł
 • Udemy i podatek VAT/GST

  Podatki VAT (podatek od wartości dodanej) i GST (podatek od towarów i usług) są formą podatku konsumpcyjnego, którym obłożone są towary i usługi. Japoński podatek konsumpcyjny jest rodzajem podatku VAT. Stawki podatku VAT/GST i dotyczące ich przepisy różnią się w zależności od kraju.

  Udemy obecnie dodaje podatek VAT/GST do wszystkich zakupów dokonanych na stronie internetowej przez uczestników kursów jako obowiązujące na podstawie lokalnych przepisów podatkowych. W krajach, w których obowiązuje podatek VAT/GST, Udemy wyświetla ceny kursów z wliczonym podatkiem — uczestnicy kursów w tych krajach widzą cenę i podatek jako jedną kwotę, tak jak w przypadku innych towarów i usług sprzedawanych w ich krajach. Uczestnicy kursów otrzymują wiadomość e-mail z dołączonym rachunkiem, na którym wyszczególnione są obie kwoty, tj. cena kursu bez podatku oraz podatek VAT/GST.

  Podatki VAT/GST w urządzeniu przenośnym

  Firmy Apple i Google prowadzące, odpowiednio, sklepy App Store i Google Play obsługują wszystkie transakcje zakupu na platformie mobilnej i pobierają oraz przekazują podatki VAT/GST.

  Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować na adres naszego działu pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł