• Narzędzia do komunikacji: zasady i wytyczne

  Udemy zapewnia prowadzącym i uczestnikom różne metody komunikowania się ze sobą. Narzędzia, które do tego służą, pomagają instruktorom zajmować się uczestnikami kursu i odpowiadać na ich pytania związane z kursem.

  Celem tych narzędzi jest zwiększanie zaangażowania uczestników w treść kursu. Nie są one przeznaczone do prowadzenia działań promocyjnych ani sprzedaży wśród społeczności Udemy. Zapewniamy odrębne narzędzia marketingowe, które instruktorzy mogą wykorzystać do tych celów.

  Skutkiem nieprawidłowego używania narzędzi do komunikacji przez instruktorów są liczne rezygnacje z korzystania z platformy i anulowanie wielu subskrypcji, co szkodzi całej społeczności.

  Jakie narzędzia do komunikacji są dostępne?

  • Ogłoszenia edukacyjne: mogą z nich korzystać tylko instruktorzy do przekazywania treści edukacyjnych uzupełniających materiały kursowe. Instruktorzy mogą podawać w nich linki do darmowych, związanych z tematem kursu, treści o charakterze edukacyjnym. Takie ogłoszenia nie są przeznaczone do celów marketingowych ani promocyjnych.
   • Przeczytaj tutaj, jak nasi najlepsi instruktorzy skutecznie wykorzystują ogłoszenia edukacyjne.
   • Z tego artykułu dowiesz się, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając z ogłoszeń edukacyjnych.
  • Wiadomości bezpośrednie: uczestnicy i prowadzący mogą korzystać z tego narzędzia do zadawania pytań dotyczących treści kursu i do odpowiadania na nie. Są one przeznaczone do nauki bezpośredniej (1:1) i otrzymywania indywidualnej informacji zwrotnej związanej z kursem. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia sprzedaży wśród uczestników.
   • Tutaj zapoznasz się ze szczegółowymi wytycznymi na temat tego, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając z komunikatora. Wiadomości bezpośrednie nie są dostępne na kursach bezpłatnych. 
  • Pytania i odpowiedzi: forum dyskusyjne kursu jest narzędziem, które umożliwia uczestnikom wchodzenie ze sobą i z prowadzącym w interakcję poprzez prowadzenie rozmów o treści kursu. Ponadto instruktorzy mogą na nim pomóc uczestnikom przyswoić materiał omówiony w trakcie kursu. Należy ponownie podkreślić, że narzędzie to nie jest przeznaczone do prowadzenia sprzedaży ani działań promocyjnych wśród uczestników.
   • Dowiedz się tutaj, jak korzystać z pulpitu „Pytania i odpowiedzi” instruktora.

  Polityka eskalacji
  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Ogłoszenia: zasady i wytyczne

  Ogłoszenia edukacyjne są wykorzystywane wyłącznie do przekazywania treści o charakterze edukacyjnym, uzupełniających materiały dostępne w ramach kursu. Instruktorzy mogą podawać w nich linki do darmowych, związanych z tematem kursu, treści o charakterze edukacyjnym. Takie ogłoszenia nie są przeznaczone do celów marketingowych ani promocyjnych. Wskazówki na temat tworzenia skutecznych e-maili z ofertą edukacyjną znajdziesz tutaj.

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  • W ciągu miesiąca do uczestników danego kursu możesz wysłać maksymalnie cztery ogłoszenia edukacyjne.

  • Możesz w nich zawrzeć jedynie informacje związane z tematem kursu.

  • Ogłoszenia edukacyjne możesz wysyłać wyłącznie w ramach kursów, których jesteś jednym z widocznych instruktorów. Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach instruktorów i o tym, jak je edytować, kliknij tutaj.

  • Możesz podawać linki zewnętrzne do materiałów o charakterze edukacyjnym, o ile korzystanie z nich nie wymaga przekazywania przez uczestników danych osobowych instruktorowi, czyli Tobie. Dopuszczalne jest zamieszczanie linków do witryn zewnętrznych, które przechowują dane uczestników w bezpieczny sposób (np. do Amazona lub stron, które wymagają logowania za pośrednictwem Google, Twittera itp.). Jeżeli chcesz wstawić w wiadomości link, ale nie masz pewności, czy możesz to zrobić, wyślij do nas wiadomość na adres policy@udemy.com, a my go sprawdzimy.

  Dozwolone X Niedozwolone
  Korzystanie z Google Hangouts on Air, Spreecast, lub GoToMeeting w seminariach internetowych

  X Korzystanie z WebinarIgnition, który umożliwia eksport list mailingowych

  X Używanie w seminariach internetowych strony docelowej LeadPage, która wymaga rejestracji od uczestników kursu

  Zamieszczanie łączy do bloga, na którym uczestnicy kursu mogą przeczytać użyteczny wpis i gdzie można się zarejestrować i uzyskać więcej informacji X Zamieszczanie łączy do bloga, na którym uczestnicy kursu muszą się zarejestrować, aby móc obejrzeć wpis
  Zamieszczanie łączy do bloga, którego głównym elementem jest edukacja i w którym na bocznym panelu lub na pasku powitalnym znajdują się nieszkodliwe reklamy innych produktów X Zamieszczanie łączy do bloga, który, mimo że zawiera materiały edukacyjne, służy głównie jako narzędzie do promocji
  • Niedozwolone jest zamieszczanie łączy lub odniesień do innych kursów Udemy (Twoich lub autorstwa innych instruktorów).
  • Niedozwolone jest zamieszczanie łączy lub odniesień do płatnych treści spoza Udemy.
  • NIEDOZWOLONE jest zamieszczanie linków lub odniesień do stron, które proszą o dokonanie wpłaty lub o dane osobowe kursantów.
  • Niedozwolone jest zamieszczanie łączy partnerskich lub odniesień do nich.
  • Niedozwolone są prośby o przekazanie lub zamieszczenie danych osobowych uczestników.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutajInstrukcje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z wysyłką ogłoszeń edukacyjnych znajdziesz w tym artykule.

  Przeczytaj artykuł
 • Pytania: zasady i wytyczne

  Sekcja Pytania i odpowiedzi służy jako forum, na którym uczestnicy kursów i instruktorzy prowadzą rozmowy na temat treści kursu, a instruktorzy mogą pomóc w przyswajaniu omawianego materiału. 

  Pytania i odpowiedzi nie są dostępne na kursach bezpłatnych. 
  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  • ZACHĘCAJ uczestników swoich kursów do wzajemnej interakcji.
  • ODPOWIADAJ na pytania na bieżąco i w sposób kulturalny.
  • NIEDOZWOLONE jest wysyłanie niekulturalnych lub agresywnych komentarzy albo gróźb.
  • NIEDOZWOLONE jest korzystanie z pytań do prowadzenia działań promocyjnych albo zamieszczania kodów kuponów, zewnętrznych łączy promocyjnych lub łączy do innych kursów Udemy. Zabraniamy też zamieszczania jakichkolwiek wiadomości o charakterze marketingowym i odnośników do nich.
  • NIEDOZWOLONE jest proszenie o przekazanie lub zamieszczanie danych osobowych uczestników.

  Uczestnicy — szczegółowe wytyczne

  • ZADAWAJ kulturalnie pytania.
  • ANGAŻUJ się w rozmowy pomiędzy uczestnikami a instruktorem.
  • NIEDOZWOLONE jest wysyłanie niekulturalnych lub agresywnych komentarzy albo gróźb.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Wiadomości bezpośrednie: zasady i wytyczne

  Komunikator jest narzędziem, które umożliwia uczestnikom kursu zadawanie instruktorowi pytań na temat treści kursu. Służy instruktorom i uczestnikom kursu do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na temat treści kursu. Ponadto instruktorzy mogą za jego pośrednictwem otrzymywać informacje zwrotne dotyczące kursu. Komunikator jest przeznaczony do nauki bezpośredniej (1:1). Nie można go wykorzystywać do prowadzenia sprzedaży ani działań promocyjnych wśród uczestników.

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  • ODPOWIADAJ na pytania na bieżąco i w sposób kulturalny.
  • NIEDOZWOLONE jest wysyłanie niekulturalnych, agresywnych wiadomości lub gróźb do uczestników swoich kursów.
  • NIE wykorzystuj Komunikatora do masowej wysyłki wiadomości dotyczących promocji lub korzystania z kuponów, do wysyłania linków referencyjnych do kursów lub łączy zewnętrznych. Wiadomości o charakterze marketingowym i odnośniki do nich są także zabronione. Uczestnicy kursów często mają pytania lub prośby, więc istotne jest, żeby instruktorzy na nie odpowiadali. Kiedy uczestnicy zadają konkretne pytania, odpowiadaj im i nakierowuj ich na odpowiednie zasoby. Jest to jednak sytuacja, w której bierzemy pod uwagę kontekst sytuacyjny.
   • Jeżeli na przykład instruktor zachęca uczestników kursu do wysyłania mu wiadomości bezpośrednich z prośbą o kupony, uznajemy to za naruszenie naszej polityki w związku z przekazywaniem przez instruktora kodów kuponów za pośrednictwem Komunikatora.
   • Inna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy uczestnik zada pytanie o materiały dodatkowe. Jeśli instruktor wyśle uczestnikowi łącze do swojej strony, na której znajdują się takie informacje, nie naruszy zasad.
  • NIEDOZWOLONE jest proszenie o przekazanie lub zamieszczanie danych osobowych uczestników.

  Uczestnicy — szczegółowe wytyczne

  • ZADAWAJ instruktorowi pytania uprzejmie, jeśli wolisz tę metodę komunikacji od uczestnictwa w rozmowach na publicznym forum dyskusyjnym.
  • NIEDOZWOLONE jest wysyłanie niekulturalnych, agresywnych wiadomości lub gróźb do prowadzących.
  • NIEDOZWOLONE jest korzystanie z wiadomości bezpośrednich do wysyłania spamu lub próśb o darmowe kupony, lub o inne materiały, które nie są związane z kursem.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Instrukcje, jak wysłać wiadomość do instruktora płatnego kursu, w którym bierzesz udział, znajdziesz tutaj.


  Polityka eskalacji
  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Łącza zewnętrzne w ogłoszeniach

  Polityka: ogłoszenia edukacyjne, w przeciwieństwie do promocyjnych wiadomości e-mail, są sposobem na udostępnianie wartościowych materiałów szkoleniowych uczestnikom kursu. W ogłoszeniach edukacyjnych można używać linków zewnętrznych, ale muszą one zawierać wyłącznie bezpłatne treści związane z edukacją (a nie promocyjne). Zabronione jest kierowanie uczestników kursów Udemy na inne strony promocyjne, gdzie oferowane są im kody kuponów, na których są proszeni o podanie adresu e-mail przed uzyskaniem dostępu do treści kursu lub o dokonanie zakupu kursu Udemy poza oficjalną witryną.

  Komunikat ostrzegawczy: linki zewnętrzne w ogłoszeniach edukacyjnych muszą prowadzić do bezpłatnych treści edukacyjnych; zabronione jest nakłanianie uczestników kursu do dokonywania zakupu lub podawania danych osobowych. Dopilnuj, by link spełniał te warunki lub go usuń.


  external_links.jpg

  • Dlaczego się pojawia: ostrzeżenie wyświetla się, gdy nasz system wykrywa w ogłoszeniach edukacyjnych zewnętrzne lub częściowe linki. Ponieważ system nie odróżnia linków do treści edukacyjnych od innych, ostrzeżenie to ma charakter przypomnienia i wyświetla się nawet wtedy, gdy link prowadzi do materiałów edukacyjnych.
  • Dalsze postępowanie: Sprawdź dokładnie daną treść.
   • Jeżeli link NIE prowadzi do darmowych zasobów edukacyjnych (tj. ma charakter promocji), należy go usunąć. Jeżeli odkryjemy, że Twoje ogłoszenia edukacyjne naruszają te zasady, zgodnie z wytycznymi dla społeczności Udemy Twoje prawa do wysyłania wiadomości mogą zostać zawieszone, a kurs może zostać usunięty z serwisu.  

   • Jeżeli dane łącze prowadzi do materiałów edukacyjnych i według Ciebie ostrzeżenie jest nieuzasadnione, zignoruj je.
  Dozwolone X Niedozwolone
  Łącza do bezpłatnych, cenionych artykułów udostępnianych przez inne podmioty. Łącza, które prowadzą do stron, na których w celu przeczytania artykuły w całości trzeba się zarejestrować lub podać dane kontaktowe. Łącza do takich stron promocyjnych są teraz dozwolone.
  Łącza do własnego bloga również są dozwolone, jeśli tylko uczestnicy kursu będą mogli przeczytać cały artykuł bezpłatnie bez ujawniania swoich danych osobowych.

  W ogłoszeniach edukacyjnych nie wolno podawać linków do płatnych treści. Dotyczy to także polecania cudzych książek lub usług. Tego typu linki możesz natomiast podawać w sekcji z materiałami dodatkowymi do wykładu. Możesz też na końcu kursu umieścić wykład w formie artykułu zawierający dodatkowe materiały.


  Każdy popełnia błędy (stąd konieczność stosowania ostrzeżeń), ale powtarzające się przypadki naruszania niniejszej polityki mogą doprowadzić do zawieszenia możliwości korzystania z funkcji lub konta, a nawet usunięcia kursu z rynku, zgodnie z wytycznymi dla społeczności Udemy. Działamy na zasadach partnerskich, a zatem jeżeli masz jakieś pytania lub dostrzegasz, że coś przebiega niezgodnie z wytycznymi, skontaktuj się z nami, pisząc na adres instructorsupport@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł