• Ostrzeżenia dotyczące łączy zewnętrznych i kodów kuponów

  Pragniemy uczynić platformę Udemy najlepszym serwisem edukacyjnym, zarówno dla instruktorów, jak i uczestników kursów. Aby osiągnąć ten cel prosimy instruktorów o przestrzeganie naszych podstawowych zasad dotyczących tworzenia kursów i komunikacji z uczestnikami.

  Jeżeli nasz system wykryje próbę dodania treści naruszających te zasady, może wygenerować co najmniej jedno z opisanych poniżej ostrzeżeń i monit o usunięcie lub zmodyfikowanie danej treści. Poniżej możesz ponownie przejrzeć przyczyny generowania ostrzeżeń.

  Łącza lub kupony powiązane z innymi kursami Udemy:

  Ostrzeżenie będzie zawierać informację, że wykryto link, który może być kodem kuponu, co nie jest dozwolone w przypadku danej lokalizacji.

  coupon_warning.png

  • Gdzie można je zobaczyć:to ostrzeżenie pojawia się na przykład podczas wysyłania ogłoszenia edukacyjnego lub przy edytowaniu treści kursu (forum dyskusyjnego, wykładów bądź ich opisów). Może wystąpić także podczas wypełniania pól związanych z reklamowaniem kursu, takich jak biografia instruktora, tytuł lub podtytuł, film promocyjny, podsumowanie kursu, cel główny kursu i cele dodatkowe, wymagania kursu, docelowi odbiorcy itd.
  • Dlaczego ostrzeżenie się pojawia: Do promowania innych kursów Udemy swojego autorstwa należy używać narzędzia służącego do tworzenia wiadomości e-mail o promocjach lub funkcji wykładu bonusowego, ponieważ pozwala to oddzielić ekran do nauki od przestrzeni przeznaczonej na promocję. Wytyczne dla społeczności instruktorów Udemy zakazują działań promocyjnych, np. umieszczania łączy do innych kursów swojego autorstwa w miejscach wskazanych powyżej, ponieważ są to miejsca przeznaczone wyłącznie na treści edukacyjne. Jeżeli nasz system wykryje łącza do kursu Udemy lub kodu kuponu w jednym z takich pól, wyświetli to ostrzeżenie.
  • Dalsze postępowanie: usuń dane łącze i jeszcze raz kliknij „Zapisz”.

  Łącza zewnętrzne

  Ostrzeżenie poinformuje, że linki zewnętrzne nie są dozwolone w tej lokalizacji i trzeba je usunąć.
  course_description.png

  • Gdzie można je zobaczyć: to ostrzeżenie związane z łączem zewnętrznym pojawia się na przykład podczas wysyłania ogłoszenia lub edycji treści kursu (dyskusji w sprawach kursowych, wykładów w ramach kursu bądź ich opisów), a także podczas korzystania z pól dotyczących marketingu kursu, takich jak biografia instruktora, tytuł/podtytuł, film promocyjny, podsumowanie kursu, cel główny kursu i cele dodatkowe, wymagania kursu, docelowi odbiorcy itd.
  • Dlaczego ostrzeżenie się pojawia: Do promowania zewnętrznych zasobów należy używać funkcji wykładu bonusowego, ponieważ pozwala to oddzielić ekran do nauki od przestrzeni przeznaczonej na promocję. Jeżeli nasz system wykryje łącza do zewnętrznych zasobów w jednym z takich pól, wyświetli to ostrzeżenie.
  • Dalsze postępowanie: usuń dane łącze i jeszcze raz kliknij „Zapisz”.

  Ostrzeżenie warunkowe dotyczące łączy zewnętrznych

  W ostrzeżeniu pojawi się prośba o sprawdzenie, czy wykryty link zewnętrzny przekierowuje uczestników do bezpłatnych treści edukacyjnych.
  external_link_warning.png

  • Dlaczego się pojawia: to ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy nasz system wykrywa zewnętrzny lub częściowy link w ogłoszeniu edukacyjnym, wykładzie w ramach kursu lub w opisie wykładu. Ponieważ system nie odróżnia linków do treści edukacyjnych od innych, ostrzeżenie to ma charakter przypomnienia i wyświetla się nawet wtedy, gdy link prowadzi do materiałów edukacyjnych.  
  • Co z tym zrobić: sprawdź swoje treści. Jeżeli link NIE prowadzi do darmowych zasobów edukacyjnych (tj. ma charakter promocji), należy go usunąć. Jeżeli odkryjemy, że Twoje ogłoszenia edukacyjne naruszają te zasady, zgodnie z wytycznymi Udemy Twoje prawa do wysyłania wiadomości mogą zostać zawieszone, a kurs może zostać usunięty z serwisu. Jeżeli dany link prowadzi do materiałów edukacyjnych i według Ciebie ostrzeżenie jest nieuzasadnione, możesz je zignorować.

  Inne powiązane zasady

  Podczas tworzenia wykładu bonusowego mogą pojawić się ostrzeżenia dotyczące linków zewnętrznych lub linków kuponów. Zanim przejdziesz do kolejnego kroku, upewnij się, że Twoje treści i linki są zgodne z wytycznymi dotyczącymi wykładu bonusowego.

  Dowiedz się więcej o wytycznych dotyczących ogłoszeń edukacyjnych.

  Przeczytaj artykuł
 • Strona docelowa kursu: zasady i wytyczne

  Strona docelowa kursu obejmuje tytuł, podtytuł, podsumowanie kursu, biografię instruktora i cele kursu. Prowadzący wykorzystują tę przestrzeń, aby pomóc potencjalnym uczestnikom zdecydować, czy dany kurs jest dla nich odpowiedni. 

  Utwórz niepowtarzalną stronę docelową dla swojego kursu!  Nawet jeśli prowadzisz podobne kursy, nie możesz opisywać ich tak samo na stronach docelowych. Podkreśl to, dzięki czemu Twoja oferta jest wyjątkowa, aby zwróciła uwagę uczestników, gdy na nią trafią.

  Nie próbuj stosować wprowadzających w błąd przekazów marketingowych. Złe doświadczenia uczestników kursu, związane z jego niedopasowaniem do określonych potrzeb, mogą skutkować negatywnymi recenzjami i niskim poziomem zaangażowania. Nie zamieszczaj kodów kuponów, linków referencyjnych do kursów ani łączy zewnętrznych (nie dotyczy to wyznaczonych miejsc na łącza w biografii instruktora).

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  Udemy stanowczo zabrania stosowania poniższych elementów w sekcjach strony docelowej kursu:

  • mylące przekazy marketingowe;
  • kody kuponów, odniesienia do kodów kuponów i linki referencyjne do kursów;
  • łącza zewnętrzne (oprócz łączy w miejsca na nie przeznaczonych w biografii instruktora).
  • treści powielone z innych stron docelowych.

  Odniesienia do pozostałych twoich kursów Udemy są dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy pozwalają ci przedstawić uczestnikom swoją ofertę w bardziej przejrzysty sposób. Jeżeli na przykład prowadzisz obszerny kurs A i mniejszy kurs B, który obejmuje część informacji omawianych w ramach kursu A, warto o tym poinformować uczestników na stronie docelowej lub w filmie promocyjnym. Nie wykorzystuj tego jako możliwości sprzedaży swoich innych kursów, ale jako okazję do poinformowania uczestników o tej sytuacji, aby mogli świadomie podjąć decyzję.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Dowiedz się więcej o tym, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki.

  Przeczytaj artykuł
 • Promocyjne wiadomości e-mail: zasady i wytyczne

  Promocyjne wiadomości e-mail mają na celu poinformowanie uczestników jednego z kursów o innych kursach Udemy tego samego instruktora. Powinny być wysyłane wyłącznie przez Ciebie i tylko do uczestników Twoich kursów, a ponadto mogą zawierać jedynie informacje o oferowanych przez Ciebie kursach. Nie promuj kursów innych instruktorów, ponieważ zaszkodzi to Twoim relacjom z uczestnikami — sprawiając, że będą oznaczać Twoje (i nasze!) wiadomości jako spam. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak skutecznie posługiwać się promocyjnymi wiadomościami e-mail.

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  • W ciągu jednego miesiąca można wysłać do dwóch promocyjnych wiadomości e-mail na temat danego kursu.
  • Promocyjne wiadomości e-mail możesz wysyłać wyłącznie z kursów, w których jesteś jednym z wymienionych instruktorów.
  • Możesz przesyłać kody kuponów i linki referencyjne do swoich kursów. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu kodów kuponów, kliknij tutaj.
  • Niedozwolone jest zamieszczanie łączy zewnętrznych lub odnośników do łączy zewnętrznych w promocyjnych wiadomościach e-mail. Dotyczy to m.in. linków do YouTube, innych platform kursów, jakichkolwiek stron zawierających prośbę o dokonanie wpłaty lub wymagających podania danych osobowych oraz twojej strony internetowej.
  • Niedozwolone są prośby o przekazanie lub zamieszczenie danych osobowych uczestników.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Kupony i linki referencyjne do kursów: zasady i wytyczne

  Kupony i linki referencyjne do kursów pozwalają instruktorom promować swoje kursy Udemy wśród uczestników kursu na platformie i poza nią. Kupony i linki referencyjne do kursów można stosować wyłącznie w promocyjnych wiadomościach e-mail i w wykładach bonusowych. Nie wolno ich używać w żadnym innym miejscu na platformie Udemy, ponieważ uczestnicy rozpoczynający kurs oczekują środowiska nauczania, w którym nie będą atakowani wiadomościami o charakterze sprzedażowym.

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  • Kupony i linki referencyjne do kursów możesz wysyłać tylko:
   • za pośrednictwem promocyjnych wiadomości e-mail lub
   • do swoich uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub mediów społecznościowych.
  • Niedozwolone jest zamieszczanie kodów kuponów lub linków referencyjnych:
   • w ogłoszeniach edukacyjnych,
   • w żadnym miejscu na stronie docelowej kursu;
   • w materiałach kursowych (oprócz wykładu bonusowego);
   • w wiadomościach bezpośrednich wysyłanych do uczestników;
   • na forum dyskusyjnym kursu.

  Jeśli udostępniasz kupony uczestnikom, wymagamy od Ciebie jasnego określenia, jak długo będą one dostępne lub ile osób może z nich skorzystać przed wygaśnięciem.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Dowiedz się więcej o tym, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki.

  Przeczytaj artykuł
 • Narzędzia marketingowe: zasady i wytyczne

  Udemy oferuje narzędzia marketingowe, które umożliwiają instruktorom promowanie swoich kursów Udemy wśród uczestników. Wykłady bonusowe to jedyne narzędzie, za pomocą którego instruktorzy mogą zareklamować uczestnikom kursu inne, powiązane produkty.

  Oferta Udemy w zakresie narzędzi marketingowych jest następująca:

  • strona docelowa kursu, na której można przedstawić korzyści płynące z kursu;
  • kupony i linki referencyjne do kursów, za pomocą których instruktor może promować swoje kursy Udemy wśród osób spoza platformy;
  • promocyjne wiadomości e-mail, które służą do promowania wśród uczestników pozostałych kursów danego instruktora dostępnych na platformie Udemy;
  • wykład bonusowy, który umożliwia promocję pozostałych kursów i produktów powiązanych wśród uczestników.

  Narzędzia te mają na celu wsparcie instruktora w zainteresowaniu i zaangażowaniu odbiorców spoza platformy Udemy. Pomagają także uczestnikom jednego kursu odkrywać inne interesujące kursy Udemy prowadzone przez tego samego instruktora. Narzędzia te nie są przeznaczone do reklamowania kursów, których instruktorzy nie stworzyli, ani do reklamowania jakichkolwiek innych produktów wśród uczestników kursów Udemy.

  Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy którykolwiek instruktor próbuje manipulować systemem, cała społeczność traci możliwość stworzenia wspólnego grona zaangażowanych uczestników kursów, którzy chcą zdobywać wiedzę. Uczestnicy mogą się wtedy zniechęcić do platformy lub anulować subskrypcję i zaprzestać aktywnego korzystania z platformy, ponieważ będą mieć wrażenie, że ktoś chce im coś sprzedać.

  Co to są narzędzia marketingowe?

  • Promocyjne wiadomości e-mail: Mają na celu poinformowanie uczestników jednego z kursów o innych kursach Udemy tego samego instruktora. Powinny być wysyłane wyłącznie przez Ciebie i tylko do uczestników Twoich kursów, a ponadto mogą zawierać jedynie informacje o oferowanych przez Ciebie kursach. Nie promuj kursów innych instruktorów, ponieważ zaszkodzi to Twoim relacjom z uczestnikami — sprawiając, że będą oznaczać Twoje (i nasze!) wiadomości jako spam.
   • Tutaj zapoznasz się ze szczegółowymi wytycznymi na temat tego, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając z wiadomości promocyjnych.
  • Kupony i linki referencyjne do kursów: pozwalają instruktorom promować swoje kursy Udemy wśród uczestników kursu na platformie i poza nią. Kupony i linki referencyjne do kursów można stosować wyłącznie w promocyjnych wiadomościach e-mail i w wykładach bonusowych. Nie wolno ich używać w żadnym innym miejscu na platformie Udemy, ponieważ uczestnicy rozpoczynający kurs oczekują środowiska nauczania, w którym nie będą atakowani wiadomościami o charakterze sprzedażowym.
   • Naucz się, jak tworzyć kupony, klikając tutaj.
   • Zapoznaj się tutaj ze szczegółowymi wytycznymi na temat tego, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając z kuponów i linków referencyjnych do kursów.
  • Strona docelowa kursu: Strona docelowa kursu obejmuje tytuł, podtytuł, podsumowanie kursu, biografię instruktora i cele kursu. Instruktorzy wykorzystują tę przestrzeń, aby pomóc potencjalnym uczestnikom zdecydować, czy dany kurs jest dla nich odpowiedni. Nie należy angażować się w promocję innych kursów lub produktów wśród uczestników ani zamieszczać informacji o charakterze marketingowym, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd.
   • Dowiedz się, jak stworzyć dobrą stronę docelową kursu, klikając tutaj.
   • Tutaj zapoznasz się ze szczegółowymi wytycznymi na temat tego, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając ze strony docelowej kursu.
  • Wykład bonusowy: Wykład bonusowy to ostatni wykład w ramach kursu, zazwyczaj następujący po wykładzie zamykającym kurs. Instruktorzy mogą dodać wykład bonusowy w ramach promocji innych kursów Udemy i produktów wśród uczestników oraz w celu poinformowania ich o materiałach, które są dostępne poza kursem. Tutaj zapoznasz się ze szczegółowymi wytycznymi na temat tego, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając z wykładu bonusowego.

  Polityka eskalacji
  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Wykład bonusowy: zasady i wytyczne

  Ten artykuł wyjaśnia, czym jest wykład bonusowy, oraz przedstawia zasady i wytyczne dotyczące używania tego rodzaju wykładów.

  Czym jest wykład bonusowy?

  Wykład bonusowy jest ostatnim wykładem kursu, opublikowanym dopiero po przesłaniu pozostałych materiałów. Można wykorzystać go do wypromowania swoich pozostałych kursów i usług wśród uczestników. Jest on traktowany jako narzędzie marketingowe dla instruktorów.

  Wykład bonusowy jest zazwyczaj wykorzystywany do udostępniania kodów kuponów, linków referencyjnych do kursów, zewnętrznych łączy do innych produktów i usług lub linków afiliacyjnych do materiałów uzupełniających zagadnienia kursowe.

  Jakie zasady obowiązują wykłady bonusowe?

  Jako narzędzia marketingowe Wykłady bonusowe są przez nas regulowane zasadami, które mają ograniczyć ich negatywny wpływ na ogólną jakość korzystania z zasobów edukacyjnych. 

  • Zawieranie odniesień do Wykładów bonusowych w innych miejscach w usłudze Udemy (np. w wiadomościach bezpośrednich, na stronie docelowej kursu lub w komunikatach) jest zabronione
  • Każdy kurs może zawierać tylko jeden Wykład bonusowy, który musi znajdować się na końcu
  • Aby zapobiec nieporozumieniom, tytuły żadnych innych wykładów nie mogą zawierać słowa „bonusowy”
  • Wszelkie zasoby (np. pliki PDF) należy załączać w Wykładzie bonusowym
  • Wykład bonusowy nie może stanowić części bezpłatnego podglądu
  • Tytuł Wykładu bonusowego musi zawierać słowo „bonus” — np. „wykład bonusowy”, „sekcja bonusowa”, „lekcja bonusowa”. 
  • Materiały zawarte w Wykładzie bonusowym nie mogą być wymienione w jego tytule lub opisie, ponieważ są one widoczne na Stronie docelowej kursu.

  Polityka eskalacji

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania lub dostrzeżemy negatywny wpływ na uczestników kursów (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Dowiedz się więcej o tym, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki.

  Przeczytaj artykuł
 • Relacje z instruktorem współpracującym: zasady i wytyczne

  Kurs Udemy może być tworzony przez kilku instruktorów, a wówczas dana osoba zajmuje się np. tworzeniem materiałów i zarządzaniem kursem. Ten artykuł zawiera objaśnienie przypadków, w których warto korzystać z takiej opcji (np. łączenie wiedzy i wymiana opinii poprzez wspólne opracowanie kursu), ale także ostrzeżenie o potencjalnych problemach (np. konsekwencjach skorzystania z funkcji instruktora współpracującego tylko po to, aby uzyskać udział w dochodach z Udemy pochodzących z kuponów instruktorów i linków rekomendacyjnych.

  Polityka Udemy w zakresie instruktorów współpracujących

  Reguły dotyczące instruktorów współpracujących

  Jeżeli chcesz dodać do kursu instruktora współpracującego, powinna być to osoba, którą znasz i darzysz zaufaniem. Podejmij szczególne środki ostrożności, zanim zdecydujesz się na udostępnienie praw do edycji kursu instruktorowi współpracującemu i podział przychodów. Weź pod uwagę, że stosunki wynikające z umowy obejmują wyłącznie relacje pomiędzy firmą Udemy a poszczególnymi instruktorami.  Jakiekolwiek umowy o wspólną działalność obejmują wyłącznie odpowiednich instruktorów współpracujących.

  Weź pod uwagę również te kwestie:

  • WARTO dodać instruktora współpracującego, jeżeli osoba ta wnosi coś od siebie: od tworzenia materiałów kursowych po produkcję, nauczanie czy zarządzanie kursem.
  • WARTO umieszczać instruktorów współpracujących na stronie kursu, jeżeli pojawiają się w materiałach filmowych lub rozmawiają z uczestnikami. Co najmniej jeden z wymienionych instruktorów powinien być osobą, która prowadzi kurs i rozmawia z uczestnikami.

  Nie należy robić następujących rzeczy:

  • NIE NALEŻY rekrutować instruktorów współpracujących, jeżeli głównym celem ma być wykorzystywanie narzędzi marketingowych Udemy do wzajemnego udostępniania sobie baz uczestników.
   • Jeżeli na przykład jakiś instruktor chce nawiązać z Tobą współpracę już po opublikowaniu kursu, i robi to tylko po to, aby umożliwić wzajemne promowanie swoich usług uczestnikom, takie działanie stanowi naruszenie zasad Udemy. Pamiętaj: jeżeli faktycznie chcesz promować swoje usługi, możesz to zrobić, otrzymując status osoby stowarzyszonej.
   • Jeżeli jednak chcesz stworzyć od początku kurs wspólnie z innym instruktorem i wraz z tym instruktorem nim zarządzać, skorzystaj z opcji instruktora współpracującego — właśnie do takich celów jest ona przewidziana.

  Proces eskalacji dotyczący naruszeń zasad polityki

  Pamiętaj, że używanie tej opcji w niewłaściwym celu szkodzi wszystkim użytkownikom platformy. Gdy instruktorzy próbują w ten sposób zwiększyć swoje możliwości marketingowe, odbija się to negatywnie na uczestnikach kursów i częściej rezygnują oni z otrzymywania od Udemy e-maili z ogłoszeniami instruktorów. Negatywne konsekwencje odczuwają wszyscy instruktorzy w naszym serwisie, ponieważ uczestnicy rezygnują z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości od Udemy, a nie tylko wiadomości od danego instruktora.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor współpracujący postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Każdy z nas ma prawo do błędu, stąd pierwsze naruszenie zasad zazwyczaj kończy się ostrzeżeniem. Kolejne tego typu przypadki mogą jednak spowodować utratę dostępu do funkcji serwisu (np. ogłoszeń o kursie), zawieszenie konta lub, rzadko, usunięcie konta.

  Przeczytaj artykuł