• Ostrzeżenia dotyczące łączy zewnętrznych i kodów kuponów

  Pragniemy uczynić platformę Udemy najlepszym serwisem edukacyjnym, zarówno dla instruktorów, jak i uczestników kursów. Aby osiągnąć ten cel prosimy instruktorów o przestrzeganie naszych podstawowych zasad dotyczących tworzenia kursów i komunikacji z uczestnikami.

  Jeżeli nasz system wykryje próbę dodania treści naruszających te zasady, może wygenerować co najmniej jedno z opisanych poniżej ostrzeżeń i monit o usunięcie lub zmodyfikowanie danej treści. Poniżej możesz ponownie przejrzeć przyczyny generowania ostrzeżeń.

  Łącza lub kupony powiązane z innymi kursami Udemy:

  Przykładowe ostrzeżenie:

  coupon_warning.png

  • Gdzie można je zobaczyć: to ostrzeżenie związane z łączem do kursu lub kodem kuponu pojawia się na przykład podczas wysyłania ogłoszenia lub edycji treści kursu (dyskusji w sprawach kursowych, wykładów w ramach kursu bądź ich opisów), a także podczas korzystania z pól typu biografia instruktora, tytuł/podtytuł, film promocyjny, podsumowanie kursu, cel główny kursu i cele dodatkowe, wymagania kursu, docelowi odbiorcy itd.
  • Dlaczego ostrzeżenie się pojawia: Do promowania innych kursów Udemy swojego autorstwa należy używać narzędzia służącego do tworzenia wiadomości e-mail o promocjach lub funkcji wykładu bonusowego, ponieważ pozwala to oddzielić ekran do nauki od przestrzeni przeznaczonej na promocję. Wytyczne dla społeczności instruktorów Udemy zakazują działań promocyjnych, np. umieszczania łączy do innych kursów swojego autorstwa w miejscach wskazanych powyżej, ponieważ są to miejsca przeznaczone wyłącznie na treści edukacyjne. Jeżeli nasz system wykryje łącza do kursu Udemy lub kodu kuponu w jednym z takich pól, wyświetli to ostrzeżenie.
  • Dalsze postępowanie: usuń dane łącze i jeszcze raz kliknij „Zapisz”.

  Łącza zewnętrzne

  Przykładowe ostrzeżenie:
  course_description.png

  • Gdzie można je zobaczyć: to ostrzeżenie związane z łączem zewnętrznym pojawia się na przykład podczas wysyłania ogłoszenia lub edycji treści kursu (dyskusji w sprawach kursowych, wykładów w ramach kursu bądź ich opisów), a także podczas korzystania z pól dotyczących marketingu kursu, takich jak biografia instruktora, tytuł/podtytuł, film promocyjny, podsumowanie kursu, cel główny kursu i cele dodatkowe, wymagania kursu, docelowi odbiorcy itd.
  • Dlaczego ostrzeżenie się pojawia: Do promowania zewnętrznych zasobów należy używać funkcji wykładu bonusowego, ponieważ pozwala to oddzielić ekran do nauki od przestrzeni przeznaczonej na promocję. Jeżeli nasz system wykryje łącza do zewnętrznych zasobów w jednym z takich pól, wyświetli to ostrzeżenie.
  • Dalsze postępowanie: usuń dane łącze i jeszcze raz kliknij „Zapisz”.

  Ostrzeżenie warunkowe dotyczące łączy zewnętrznych

  Przykładowe ostrzeżenie:
  external_link_warning.png

  • Dlaczego ostrzeżenie się pojawia: To ostrzeżenie związane z łączem zewnętrznym jest wyświetlane, gdy nasz system wykrywa dowolne łącze częściowe lub łącze zewnętrzne w ogłoszeniu, wykładzie w ramach kursu lub opisie wykładu. Ponieważ system nie odróżnia łączy edukacyjnych od innych, ostrzeżenie to ma charakter przypomnienia wyświetlanego nawet wówczas, gdy łącze dotyczy treści edukacyjnych.
  • Dalsze postępowanie: Sprawdź dokładnie daną treść. Jeżeli łącze NIE prowadzi do darmowych zasobów edukacyjnych (tj. ma charakter promocji), należy je usunąć. W sytuacji, gdy Twoje ogłoszenia naruszają te zasady, zgodnie z wytycznymi Udemy ryzykujesz zawieszeniem funkcji wysyłania wiadomości i/lub usunięciem kursu z naszego serwisu. Jeżeli dane łącze prowadzi do materiałów edukacyjnych i według Ciebie ostrzeżenie jest nieuzasadnione, zignoruj je.

  Szczegółowe informacje o naszych wytycznych dotyczących ogłoszeń znajdziesz w tym miejscu.

  Przeczytaj artykuł
 • Strona docelowa kursu: zasady i wytyczne

  Strona docelowa kursu obejmuje tytuł, podtytuł, podsumowanie kursu, biografię instruktora i cele kursu. Prowadzący wykorzystują tę przestrzeń, aby pomóc potencjalnym uczestnikom zdecydować, czy dany kurs jest dla nich odpowiedni. 

  Nie próbuj stosować wprowadzających w błąd przekazów marketingowych. Złe doświadczenia uczestników kursu, związane z jego niedopasowaniem do określonych potrzeb, mogą skutkować negatywnymi recenzjami i niskim poziomem zaangażowania. Nie zamieszczaj kodów kuponów ani łączy zewnętrznych (nie dotyczy to wyznaczonych miejsc na łącza w biografii instruktora).

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  Udemy stanowczo zabrania stosowania poniższych elementów w sekcjach strony docelowej kursu:

  • mylące przekazy marketingowe;
  • kody kuponów lub odniesienia do kuponów;
  • łącza zewnętrzne (oprócz łączy w miejsca na nie przeznaczonych w biografii instruktora).

  Odniesienia do pozostałych twoich kursów Udemy są dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy pozwalają ci przedstawić uczestnikom swoją ofertę w bardziej przejrzysty sposób. Jeżeli na przykład prowadzisz obszerny kurs A i mniejszy kurs B, który obejmuje część informacji omawianych w ramach kursu A, warto o tym poinformować uczestników na stronie docelowej lub w filmie promocyjnym. Nie wykorzystuj tego jako możliwości sprzedaży swoich innych kursów, ale jako okazję do poinformowania uczestników o tej sytuacji, aby mogli świadomie podjąć decyzję.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Promocyjne wiadomości e-mail: zasady i wytyczne

  Promocyjne wiadomości e-mail mają na celu poinformowanie uczestników jednego z kursów o innych kursach Udemy tego samego instruktora. Powinny być wysyłane wyłącznie przez Ciebie i tylko do uczestników Twoich kursów, a ponadto mogą zawierać jedynie informacje o oferowanych przez Ciebie kursach. Nie promuj kursów innych instruktorów, ponieważ zaszkodzi to Twoim relacjom z uczestnikami — sprawiając, że będą oznaczać Twoje (i nasze!) wiadomości jako spam. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak skutecznie posługiwać się promocyjnymi wiadomościami e-mail.

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  • W ciągu jednego miesiąca można wysłać do dwóch promocyjnych wiadomości e-mail na temat danego kursu.
  • Promocyjne wiadomości e-mail możesz wysyłać wyłącznie z kursów, w których jesteś jednym z wymienionych instruktorów.
  • Możesz przesyłać łącza do kodów kuponów na swoje kursy. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu kodów kuponów, kliknij tutaj.
  • Niedozwolone jest zamieszczanie łączy zewnętrznych lub odnośników do łączy zewnętrznych w promocyjnych wiadomościach e-mail. Dotyczy to m.in. linków do YouTube, innych platform kursów, jakichkolwiek stron zawierających prośbę o dokonanie wpłaty lub wymagających podania danych osobowych oraz twojej strony internetowej.
  • Niedozwolone są prośby o przekazanie lub zamieszczenie danych osobowych uczestników.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Kupony: zasady i wytyczne

  Kupony pozwalają prowadzącym promować swoje kursy Udemy wśród kursantów na platformie i poza nią. Kupony można stosować wyłącznie w promocyjnych wiadomościach e-mail i w wykładach bonusowych. Nie wolno ich używać w żadnym innym miejscu na platformie Udemy, ponieważ uczestnicy rozpoczynający kurs oczekują środowiska nauczania, w którym nie będą atakowani wiadomościami o charakterze sprzedażowym.

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  • Kody kuponów można wysyłać tylko:
   • za pośrednictwem promocyjnych wiadomości e-mail lub
   • do swoich uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub mediów społecznościowych.
  • Możesz umieszczać kody kuponów w dokumencie grupowym Studio U, ale nie na kanale informacyjnym Studio ani w Klubie Instruktorów Udemy.
  • Niedozwolone jest zamieszczanie kodów kuponów:
   • Ogłoszenia
   • w żadnym miejscu na stronie docelowej kursu;
   • w materiałach kursowych (oprócz wykładu bonusowego);
   • w wiadomościach bezpośrednich wysyłanych do uczestników;
   • na forum dyskusyjnym kursu.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Narzędzia marketingowe: zasady i wytyczne

  Udemy oferuje narzędzia marketingowe, które umożliwiają instruktorom promowanie swoich kursów Udemy wśród uczestników. Wykłady bonusowe to jedyne narzędzie, za pomocą którego instruktorzy mogą zareklamować uczestnikom kursu inne, powiązane produkty.

  Oferta Udemy w zakresie narzędzi marketingowych jest następująca:

  • strona docelowa kursu, na której można przedstawić korzyści płynące z kursu;
  • kupony, za pomocą których instruktor może promować swoje kursy Udemy wśród osób spoza platformy;
  • promocyjne wiadomości e-mail, które służą do promowania wśród uczestników pozostałych kursów danego instruktora dostępnych na platformie Udemy;
  • wykład bonusowy, który umożliwia promocję pozostałych kursów i produktów powiązanych wśród uczestników.

  Narzędzia te mają na celu wsparcie instruktora w zainteresowaniu i zaangażowaniu odbiorców spoza platformy Udemy. Pomagają także uczestnikom jednego kursu odkrywać inne interesujące kursy Udemy prowadzone przez tego samego instruktora. Narzędzia te nie są przeznaczone do reklamowania kursów, których instruktorzy nie stworzyli, ani do reklamowania jakichkolwiek innych produktów wśród uczestników kursów Udemy.

  Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy którykolwiek instruktor próbuje manipulować systemem, cała społeczność traci możliwość stworzenia wspólnego grona zaangażowanych uczestników kursów, którzy chcą zdobywać wiedzę. Uczestnicy mogą się wtedy zniechęcić do platformy lub anulować subskrypcję i zaprzestać aktywnego korzystania z platformy, ponieważ będą mieć wrażenie, że ktoś chce im coś sprzedać.

  Co to są narzędzia marketingowe?

  • Promocyjne wiadomości e-mail: Mają na celu poinformowanie uczestników jednego z kursów o innych kursach Udemy tego samego instruktora. Powinny być wysyłane wyłącznie przez Ciebie i tylko do uczestników Twoich kursów, a ponadto mogą zawierać jedynie informacje o oferowanych przez Ciebie kursach. Nie promuj kursów innych instruktorów, ponieważ zaszkodzi to Twoim relacjom z uczestnikami — sprawiając, że będą oznaczać Twoje (i nasze!) wiadomości jako spam.
   • Tutaj zapoznasz się ze szczegółowymi wytycznymi na temat tego, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając z wiadomości promocyjnych.
  • Kupony: Pozwalają instruktorom promować swoje kursy Udemy wśród uczestników — na platformie i poza nią. Kupony można stosować wyłącznie w promocyjnych wiadomościach e-mail i w wykładach bonusowych. Nie wolno ich używać w żadnym innym miejscu na platformie Udemy, ponieważ uczestnicy rozpoczynający kurs oczekują środowiska nauczania, w którym nie będą atakowani wiadomościami o charakterze sprzedażowym.
   • Naucz się, jak tworzyć kupony, klikając tutaj.
   • Zapoznaj się tutaj ze szczegółowymi wytycznymi na temat tego, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając z wiadomości promocyjnych.
  • Strona docelowa kursu: Strona docelowa kursu obejmuje tytuł, podtytuł, podsumowanie kursu, biografię instruktora i cele kursu. Instruktorzy wykorzystują tę przestrzeń, aby pomóc potencjalnym uczestnikom zdecydować, czy dany kurs jest dla nich odpowiedni. Nie należy angażować się w promocję innych kursów lub produktów wśród uczestników ani zamieszczać informacji o charakterze marketingowym, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd.
   • Dowiedz się, jak stworzyć dobrą stronę docelową kursu, klikając tutaj.
   • Tutaj zapoznasz się ze szczegółowymi wytycznymi na temat tego, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając ze strony docelowej kursu.
  • Wykład bonusowy: Wykład bonusowy to ostatni wykład w ramach kursu, zazwyczaj następujący po wykładzie zamykającym kurs. Instruktorzy mogą dodać wykład bonusowy w ramach promocji innych kursów Udemy i produktów wśród uczestników oraz w celu poinformowania ich o materiałach, które są dostępne poza kursem. Tutaj zapoznasz się ze szczegółowymi wytycznymi na temat tego, co instruktorzy mogą i czego nie mogą robić, korzystając z wykładu bonusowego.

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Wykład bonusowy: zasady i wytyczne

  Wykład bonusowy to ostatni wykład w ramach kursu, zazwyczaj następujący po wykładzie zamykającym kurs. Przestrzeń tę możesz wykorzystać do przedstawienia uczestnikom kursu innych swoich kursów i produktów, a także do poinformowania ich o dodatkowych materiałach pozakursowych, jakie oferujesz. Uważany jest za narzędzie marketingowe.

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  • DOZWOLONE jest dołączanie kodów kuponów lub łączy do pozostałych kursów Udemy, zewnętrznych łączy do swojej strony/blogu lub innych produktów uzupełniających (np. książek), które będą przydatne dla uczestników.
  • NIEDOZWOLONE jest umożliwianie darmowego wyświetlania fragmentów wykładu bonusowego.
  • NIEDOZWOLONE jest odnoszenie się do wykładu bonusowego podczas korzystania z oferowanych przez nas narzędzi do komunikacji. Wykład bonusowy jest uznawany za narzędzie marketingowe i traktowany w taki sam sposób jak kody kuponów, ogłoszenia promocyjne itp.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł