• Ograniczenia dotyczące tematyki

  Udemy nie publikuje kursów z kilku ograniczonych tematów.  Tematyka ta została zastrzeżona, ponieważ kursy związane z nią mogą zawierać treści krzywdzące lub obraźliwe dla uczestników naszych kursów albo mogą być niezgodne z wartościami i duchem Udemy.

  Lista obejmuje:

  • treści erotyczne;
  • treści dotyczące tworzenia, obsługiwania i używania broni;
  • treści promujące przemoc lub okaleczanie ciała;
  • mowę nienawiści lub treści dyskryminacyjne;
  • treści tolerujące zachowanie nieetyczne lub niezgodne z prawem;
  • treści umyślnie nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
  • treści, które naruszają lokalne lub krajowe prawo;
  • treści krzywdzące lub w inny sposób nieodpowiednie.

  Zastrzegamy sobie prawo do uzupełniania i modyfikowania tej listy w dowolnym momencie. W razie zetknięcia się z tematem, który nie powinien być dostępny w ramach platformy, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres policy@udemy.com.  

   

  Przeczytaj artykuł
 • Materiały kursowe: zasady i wytyczne

  Materiały kursowe to właściwa treść kursu, która obejmuje:

  • tytuły sekcji/wykładów;
  • filmy lub inny rodzaj wykładów;
  • zasoby;
  • Testy

  Kursy muszą być zgodne z naszymi szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi jakości, aby zostały udostępnione na rynku. Jeżeli stwierdzimy, że kurs na rynku nie jest zgodny z naszymi wytycznymi dotyczącymi jakości, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia ponownej analizy kursu.

  Możesz dodawać wielu prowadzących do kursu, jeśli pomagają w tworzeniu, rozwijaniu, nauczaniu i zarządzaniu kursem. Nie należy korzystać z tej opcji wyłącznie w celu ulepszenia przekazu marketingowego i dotarcia do większej liczby uczestników. Aby uzyskać szczegółowe wytyczne dotyczące tego, kiedy należy dodać innych prowadzących do swojego kursu, kliknij tutaj.

  Materiały kursowe mają na celu wspieranie uczestników w nauce w bezpiecznych warunkach. Materiały te nie są przeznaczone do użytku przez instruktorów w celach marketingowych ani do prowadzenia sprzedaży wśród uczestników kursu. Prowadzenie takich działań prowadzi do utraty zaufania uczestników, ponieważ chcą się uczyć, a zamiast tego coś jest im sprzedawane. Aby się dowiedzieć, jak przygotować znakomity kurs, kliknij tutaj.

  Instruktor — szczegółowe wytyczne

  • Materiały kursowe muszą być zgodne z naszymi wytycznymi kontroli jakości i mogą zawierać jedynie informacje, które są związane z tematem kursu.
  • Możesz w nich wskazać adres swojej strony internetowej, profile w mediach społecznościowych oraz dane kontaktowe w formie niewielkiego znaku wodnego, który będzie wyświetlany w trakcie filmu lub jedynie na początku lub na końcu wykładu. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.
  • Niedozwolone jest podawanie łączy do płatnych treści, które znajdują się poza platformą Udemy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zapewniasz dostęp do narzędzia/produktu, który stanowi część wymagań kursu, jeśli zostało to wskazane na stronie docelowej kursu.
  • Niedozwolone jest podawanie danych osobowych uczestników.
  • Niedozwolone jest dodawanie łączy partnerskich.
  • Niedozwolone jest zawieranie w materiałach kodów kuponów, łączy lub informacji o promocjach dotyczących innych kursów Udemy.
  • Przy dodawaniu łączy zewnętrznych w ramach kursu, które będą wymagały od uczestników uiszczenia opłaty lub podania danych osobowych, należy zastosować się do poniższych wytycznych, aby zdecydować o zawarciu łącza w materiałach.
  Przykład: Łącze do Twojej książki za 10 USD w serwisie Amazon. Łącze do bezpłatnego narzędzia, które uczestnicy mogą użyć w czasie kursu, aby sprawdzić swoją wiedzę. Łącze do newslettera Łącze do artykułu w Wikipedii
    Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3 Przypadek 4
  Czy za pomocą łącza zachęcasz uczestników kursu do zakupu czegoś? Tak, a to nie jest częścią wymagań kursu. Nie Nie Nie
  Czy na stronie docelowej łącza uczestnicy kursu muszą podać dane osobowe? To nie ma znaczenia Tak Tak Nie
  Czy treści, do których prowadzi łącze, mają związek z kursem? Jeśli tak — czy pomagają uczestnikom osiągnąć więcej korzyści z kursu? To nie ma znaczenia Tak, odnoszę się do nich w innych częściach kursu, a one pomagają uczestnikom osiągnąć więcej korzyści z kursu, choć zapoznanie się z tymi materiałami nie jest wymagane. Nie, ale pomagają uczestnikom kursu w dalszej nauce. Nie, ale pomagają uczestnikom kursu w dalszej nauce.
  Czy możesz zawrzeć takie łącze w kursie? Użycie takiego łącza jest dozwolone wyłącznie w wykładzie bonusowym. Użycie takiego łącza w kursie jest dozwolone, ale na stronie docelowej kursu należy jasno zaznaczyć, że narzędzie jest ściśle związane z materiałem kursowym i że uczestnicy kursu muszą się zarejestrować, aby uzyskać do niego dostęp. Użycie takiego łącza jest dozwolone wyłącznie w wykładzie bonusowym. Użycie takiego łącza w kursie jest dozwolone.

   

  Podczas określania, czy łącze jest odpowiednie dla treści kursu bierzemy pod uwagę kontekst. Tu liczy się duch naszej polityki, więc o ile nie jesteś w stanie przekonać naszego zespołu o tym, że dany materiał jest istotny dla uczestników, nie zamieszczaj go!

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł