• Ograniczenia dotyczące tematyki

  Udemy nie publikuje kursów z kilku ograniczonych tematów.  Tematyka ta została zastrzeżona, ponieważ kursy związane z nią mogą zawierać treści krzywdzące lub obraźliwe dla uczestników naszych kursów albo mogą być niezgodne z wartościami i duchem Udemy.

  Lista obejmuje:

  • treści erotyczne;
  • treści dotyczące tworzenia, obsługiwania i używania broni;
  • treści promujące przemoc lub okaleczanie ciała;
  • mowę nienawiści lub treści dyskryminacyjne;
  • treści tolerujące zachowanie nieetyczne lub niezgodne z prawem;
  • treści umyślnie nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
  • treści, które naruszają lokalne lub krajowe prawo;
  • treści krzywdzące lub w inny sposób nieodpowiednie.

  Zastrzegamy sobie prawo do uzupełniania i modyfikowania tej listy w dowolnym momencie. W razie zetknięcia się z tematem, który nie powinien być dostępny w ramach platformy, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres policy@udemy.com.  

   

  Przeczytaj artykuł
 • Materiały kursowe i cena: zasady i wytyczne

  Materiały kursowe to właściwa treść kursu, która obejmuje:

  • tytuły sekcji/wykładów;
  • filmy lub inny rodzaj wykładów;
  • zasoby;
  • Testy

  Kursy muszą być zgodne z naszymi szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi jakości, aby zostały udostępnione na rynku. Jeżeli stwierdzimy, że kurs na rynku nie jest zgodny z naszymi wytycznymi dotyczącymi jakości, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia ponownej analizy kursu.

  Możesz dodawać wielu prowadzących do kursu, jeśli pomagają w tworzeniu, rozwijaniu, nauczaniu i zarządzaniu kursem. Nie należy korzystać z tej opcji wyłącznie w celu ulepszenia przekazu marketingowego i dotarcia do większej liczby uczestników. Aby uzyskać szczegółowe wytyczne dotyczące tego, kiedy należy dodać innych prowadzących do swojego kursu, kliknij tutaj.

  Materiały kursowe mają na celu wspieranie uczestników w nauce w bezpiecznych warunkach. Materiały te nie są przeznaczone do użytku przez instruktorów w celach marketingowych ani do prowadzenia sprzedaży wśród uczestników kursu. Prowadzenie takich działań prowadzi do utraty zaufania uczestników, ponieważ chcą się uczyć, a zamiast tego coś jest im sprzedawane. Aby się dowiedzieć, jak przygotować znakomity kurs, kliknij tutaj.

  Szczegółowe wytyczne dotyczące treści zawartych w kursi

  • Materiały kursowe muszą być zgodne z naszymi wytycznymi kontroli jakości i mogą zawierać jedynie informacje, które są związane z tematem kursu.
  • Możesz w nich wskazać adres swojej strony internetowej, profile w mediach społecznościowych oraz dane kontaktowe w formie niewielkiego znaku wodnego, który będzie wyświetlany w trakcie filmu lub jedynie na początku lub na końcu wykładu. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.
  • Niedozwolone jest podawanie łączy do płatnych treści, które znajdują się poza platformą Udemy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zapewniasz dostęp do narzędzia/produktu, który stanowi część wymagań kursu, jeśli zostało to wskazane na stronie docelowej kursu.
  • Niedozwolone jest podawanie danych osobowych uczestników.
  • Niedozwolone jest dodawanie łączy partnerskich.
  • Niedozwolone jest zawieranie w materiałach kodów kuponów, łączy lub informacji o promocjach dotyczących innych kursów Udemy.
  • Przy dodawaniu łączy zewnętrznych w ramach kursu, które będą wymagały od uczestników uiszczenia opłaty lub podania danych osobowych, należy zastosować się do poniższych wytycznych, aby zdecydować o zawarciu łącza w materiałach.
  Przykład: Łącze do Twojej książki za 10 USD w serwisie Amazon. Łącze do bezpłatnego narzędzia, które uczestnicy mogą użyć w czasie kursu, aby sprawdzić swoją wiedzę. Łącze do newslettera Łącze do artykułu w Wikipedii
    Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3 Przypadek 4
  Czy za pomocą łącza zachęcasz uczestników kursu do zakupu czegoś? Tak, a to nie jest częścią wymagań kursu. Nie Nie Nie
  Czy na stronie docelowej łącza uczestnicy kursu muszą podać dane osobowe? To nie ma znaczenia Tak Tak Nie
  Czy treści, do których prowadzi łącze, mają związek z kursem? Jeśli tak — czy pomagają uczestnikom osiągnąć więcej korzyści z kursu? To nie ma znaczenia Tak, odnoszę się do nich w innych częściach kursu, a one pomagają uczestnikom osiągnąć więcej korzyści z kursu, choć zapoznanie się z tymi materiałami nie jest wymagane. Nie, ale pomagają uczestnikom kursu w dalszej nauce. Nie, ale pomagają uczestnikom kursu w dalszej nauce.
  Czy możesz zawrzeć takie łącze w kursie? Użycie takiego łącza jest dozwolone wyłącznie w wykładzie bonusowym. Użycie takiego łącza w kursie jest dozwolone, ale na stronie docelowej kursu należy jasno zaznaczyć, że narzędzie jest ściśle związane z materiałem kursowym i że uczestnicy kursu muszą się zarejestrować, aby uzyskać do niego dostęp. Użycie takiego łącza jest dozwolone wyłącznie w wykładzie bonusowym. Użycie takiego łącza w kursie jest dozwolone.

  Podczas określania, czy łącze jest odpowiednie dla treści kursu bierzemy pod uwagę kontekst. Tu liczy się duch naszej polityki, więc o ile nie jesteś w stanie przekonać naszego zespołu o tym, że dany materiał jest istotny dla uczestników, nie zamieszczaj go!

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Wytyczne dotyczące ceny

  Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi wyceniania swoich kursów pod tym adresem

  Polityka eskalacji

  Aby dowiedzieć się, co się stanie w przypadku naruszenia naszej polityki, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Znaki wodne i łącza w filmie: normy jakości

  Jednym z warunków pozytywnej weryfikacji kursu w ramach procesu kontroli jakości jest prawidłowe użycie informacji brandingowych lub osobowych w filmach. Poniżej przedstawiamy zasady i wytyczne dotyczące dodawania łączy zewnętrznych do filmu.

  Miejsce wstawienia łącza w filmie

  • Możesz wskazać adres swojej strony internetowej, profile w mediach społecznościowych oraz dane kontaktowe w formie niewielkiego znaku wodnego, który będzie wyświetlany w trakcie filmu podczas wykładu. Prosimy, aby nie umieszczać takich elementów w miejscach, w których będą rozpraszać uwagę, oraz aby nie stosować jaskrawych kolorów.
  • Adres swojej strony internetowej, profile w mediach społecznościowych lub dane kontaktowe możesz podać na początku lub końcu wykładu wideo, o ile informacje te nie będą widoczne zbyt długo. Nie wolno prezentować tych informacji przez cały wykład.

  Przykład źle sporządzonego znaku wodnego

  bad_watermark.png

  Przykład dobrze sporządzonego znaku wodnego

  good_watermark.png

   

  Przeczytaj artykuł
 • Tytuł kursu: normy jakości

  Wymagania i normy jakości dotyczące tytułu kursu

  Poniżej przedstawiamy kilka polecanych przez nas technik:

  • Redagując tytuł/podtytuł, skup się na tym, czego uczestnicy kursu się nauczą i jak będą mogli zastosować wyuczoną umiejętność. Nie próbuj używać języka sprzedawcy, składając wielkie obietnice — może się to wydać mało wiarygodne.
  • Tytuł musi być konkretny i adekwatny.
   • Dla uczestników jakiego poziomu jest przeznaczony kurs?
   • Jakiemu poziomowi umiejętności odpowiada kurs?
   • Jaki jest to rodzaj kursu w ramach danego obszaru?
   • Co po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą umieć lub co zrozumieją?
  • Stosuj tytuły o maksymalnej długości 60 znaków.
  • W przypadku, gdy kurs dotyczy tworzenia kursu lub prowadzenia działań marketingowych na platformie Udemy:
   • jego tytuł musi kończyć się dopiskiem „— nieoficjalny”.
   • Pierwszy wiersz opisu kursu musi być następujący: „Kurs nie jest sponsorowany przez firmę Udemy, Inc. ani z nią powiązany” (to wymóg w przypadku kursów dotyczących Udemy!).

  W odniesieniu do tytułu/podtytułu nie zezwalamy na opisane poniżej działania:

  • Nie należy bezpośrednio ani pośrednio nawiązywać do kwestii finansowych, przyszłych zysków, dochodów itp. Uczestnicy korzystają z platformy, chcąc zdobyć umiejętności, które będą mogli stosować w praktyce, toteż koncentruj się na umiejętności, którą uczestnicy posiądą. Tytuł ani podtytuł kursu nie może zawierać odniesień do słowa „pieniądze”, jak również bezpośrednich/pośrednich odniesień do zarobkowania, przyszłych zysków czy dochodów — tylko wtedy przejdzie kontrolę jakości.
  • Nie należy używać zbyt wielu wielkich liter ani niepotrzebnych znaków interpunkcyjnych lub znaków specjalnych (nieprawidłowych znaków, myślników w niewłaściwych miejscach, kilku wykrzykników itd.).
  • W tytule i podtytule nie należy używać słowa „Udemy”, chyba że kurs dotyczy tworzenia kursu/prowadzenia działań marketingowych na platformie Udemy.
  • Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  Przeanalizuj kilka przykładów i najlepszych praktyk, które przytaczamy poniżej.

  X NIEDOZWOLONY DOPUSZCZALNY √ DOSKONAŁY

  X Naucz się obsługi programu Microsoft Excel już Dziś!!!

  Tytuł zawiera wielkie litery i zbędne znaki interpunkcyjne

  Naucz się obsługi programu Microsoft Excel

  Dopuszczalny, ale będzie lepszy, jeśli dodasz więcej szczegółów o zakresie materiału i docelowych odbiorcach

  Microsoft Excel 2010: zaawansowana obsługa dla księgowych

  Zawiera dokładny temat oraz informacje o poziomie oraz docelowych odbiorcach

  X Dowiedz się, jak zarobić 7000+ USD w serwisie internetowym Etsy

  Tytuł mówi bezpośrednio o pieniądzach i nie opisuje tematu kursu

  Dowiedz się, jak sprzedawać w serwisie internetowym Etsy

  Dopuszczalny, ale mógłby zawierać więcej informacji zarówno o docelowych odbiorcach, jak i założeniach edukacyjnych

  Zarządzanie sklepem w serwisie Etsy dla początkujących

  Tytuł zawiera informacje o docelowych odbiorcach i konkretnych umiejętnościach, które można nabyć, biorąc udział w kursie

  X Zaoszczędź 5000 USD na zakupie samochodu

  Tytuł mówi bezpośrednio o pieniądzach

  Jak kupić samochód używany

  Można go poprawić, dodając więcej szczegółów, tak aby był istotny dla uczestników kursu

  Zakup samochodu używanego: taktyki negocjacyjne

  Nacisk położony jest na umiejętności, które zdobędzie uczestnik kursu

  Finanse osobiste — spłać długi w 12 miesięcy lub mniej!

  Tytuł zawiera określoną obietnicę związaną z zarabianiem

  Jak zarządzać finansami osobistymi

  Dopuszczalny, ale można go poprawić, dodając więcej szczegółów

  Finanse osobiste dla dorosłych: porady dotyczące zarządzania długami i mądrego inwestowania

  Zawiera informacje celach, docelowym odbiorcy i temacie

  X Rozpoczęcie działalności jako freelancer: natychmiastowy sukces

  Zwrot „natychmiastowy sukces” stanowi obietnicę sukcesu finansowego.

  Załóż własną działalność

  Tytuł jest zwięzły i trafny, ale nie przyciągnie uwagi uczestników kursu

  Zacznij karierę jako pisarz niezależny

  Informuje o tym, jakie umiejętności nabędą uczestnicy kursu i o tym, że kurs jest dla początkujących

  X Dowiedz się, jak tworzyć kursy Udemy

  W tym tytule nie ma wzmianki o tym, że to nie jest oficjalny kurs Udemy

  Dowiedz się, jak tworzyć kursy Udemy — nieoficjalny

  To jest właściwy format, ale tytuł wciąż jest zbyt ogólny

  Tworzenie kursów Udemy: wskazówki dotyczące filmowania i edycji — nieoficjalny

  Zawiera zastrzeżenie „nieoficjalny” i szczegóły dotyczące umiejętności

   

  Przeczytaj artykuł
 • Biografia instruktora: normy jakości

  Co to jest biografia instruktora? Dlaczego to ważne?

  Biografia instruktora pozwala na prezentację jego wiedzy, doświadczenia i osobowości. Jest częścią profilu użytkownika i pojawia się również na stronach głównych kursów danego instruktora.

  Z ankiety przeprowadzonej wśród potencjalnych uczestników kursów wynika, że wiarygodność jest najważniejszym aspektem przy wyborze kursu internetowego. Istotne jest więc wykazanie swojej wiedzy w biografii, aby zwiększyć swoją wiarygodność — i liczbę zapisów.

  Co trzeba wiedzieć

  • Zadbaj, aby wpisy w biografii były adekwatne do tematyki kursów.
  • Uzupełnij biografię o informacje pozwalające sprawdzić Twoją wiarygodność jako eksperta.
  • Dopilnuj, żeby biografia była krótka, zwięzła i na temat.
  • Dodaj swoje zdjęcie w dobrej jakości — nie może być niewyraźne ani mieć formy animowanej,
  • Nie umieszczaj łączy w swojej biografii instruktora. Takie łącza można dodać do wyznaczonej sekcji łączy.
  • Wszystkie informacje zawarte w biografii instruktora muszą być zgodne z naszymi wytycznymi z zakresu zaufania i bezpieczeństwa.

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • uzyskiwanie dostępu do biografii instruktora,
  • najlepsze praktyki,
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • tworzenie biografii instruktora w Udemy.

  Uzyskiwanie dostępu do biografii instruktora

  Aby uzyskać dostęp do biografii instruktora, ustaw kursor w prawym górnym rogu strony i kliknij swoją nazwę. Alternatywnie kliknij to łącze.

  Aby dowiedzieć się, jak dodać lub zmienić zdjęcie w biografii, kliknij tutaj.

  profile_settings_instructor.png

  Najlepsze praktyki

  • Zadbaj, aby wpisy w biografii były adekwatne do tematyki kursów. Jeśli uczysz programowania, podkreśl swoje doświadczenie w tej dziedzinie. W przypadku, gdy uczysz żeglarstwa, połóż akcent na swoich umiejętnościach w tym zakresie. Tworzysz kursy o różnej tematyce? Uwzględnij w biografii każdy z tych tematów.
  • Dodaj informacje potwierdzające Twoje kompetencje. Podaj informacje, które udowodnią potencjalnym uczestnikom Twoje doświadczenie i wiedzę ekspercką. Masz doświadczenie we współpracy z wielkimi firmami z rankingu Fortune 500? Podaj ich nazwy. Masz na koncie publikacje swoich artykułów w magazynach? Wymień je. Przykłady Twojego oświadczenie dodadzą głębi biografii.
  • Biografia powinna być zrozumiała, ale zwięzła. To nie miejsce na długi opis dzieciństwa. Dopilnuj, żeby Twoja biografia była krótka, celna i zgodna z Twoją dziedziną.
  • Dodaj swoje zdjęcie w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcie dobrej jakości, nieanimowane (żadnych kreskówek!) sprawi, że uczestnicy kursu łatwiej Ci zaufają. Jeśli publikujesz jako firma, możesz dodać jej logotyp.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  • Zawrzyj w biografii informacje potwierdzające Twoje doświadczenie, kompetencje i wiarygodność w danej dziedzinie.
  • Nie umieszczaj łączy w swojej biografii instruktora. Dodaj je do sekcji „Łącza” na stronie swojego profilu.
  • Wszystkie informacje zawarte w biografii instruktora muszą być zgodne z naszymi wytycznymi z zakresu zaufania i bezpieczeństwa.
  Przeczytaj artykuł
 • Opis kursu: normy jakości

  Co to jest opis kursu? Dlaczego to ważne?

  W opisie kursu wyjaśniasz potencjalnym uczestnikom, czego dotyczy Twój kurs. Jego celem jest w głównej mierze przekonanie uczestników, że Twój kurs — nie żaden inny — odmieni ich życie. Zachęcamy do podania w tym opisie informacji na temat: 1) treści kursu; 2) w jaki sposób uczestnicy skorzystają z tych treści.

  Co trzeba wiedzieć

  • Użyj opisu kursu, aby podsumować treści, jakie obejmuje, sposób, w jaki są one nauczane, czego nauczą się uczestnicy oraz co uczestnicy zyskają na udziale w kursie.
  • Zoptymalizuj wskaźnik konwersji, korzystając z najlepszych praktyk dotyczących tonu oraz struktury opisu kursu.
  • Nie uwzględniaj w opisie kursu zdjęć, zewnętrznych łączy ani łączy do innych kursów Udemy.
  • Nie dodawaj kodów kuponu, łączy kuponu, linków referencyjnych do kursów ani wzmianek na temat zniżek (zgodnie z naszymi zasadami i wytycznymi).

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • najlepsze praktyki dotyczące tonu opisu,
  • najlepsze praktyki dotyczące struktury opisu,
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • przykłady dobrych opisów kursu,
  • edytowanie opisu kursu na Udemy.

  Najlepsze praktyki dotyczące tonu Twojego opisu

  1. Zanim zaczniesz pisać, zadaj sobie następujące pytania (aby faktycznie zrozumieć potrzeby potencjalnych uczestników):

  • Do jakiej grupy wiekowej zalicza się modelowy uczestnik Twojego kursu?
  • Jakie potrzeby modelowego uczestnika kursu jesteś w stanie zaspokoić?
  • Dlaczego modelowy uczestnik chce się zapisać na Twój kurs? Czy kurs przyda mu się w kontekście kariery, związku albo stylu życia? W jaki sposób?
  • Zajrzyj na tablice ogłoszeń, fora lub portale z recenzjami podobnych książek/produktów. Czego uczestnicy kursu szukają w innych miejscach? W jaki sposób kurs wychodzi naprzeciw tym potrzebom?

  2. Postaraj się nawiązać osobistą relację z uczestnikami:

  • Zwróć się bezpośrednio do uczestników, pisząc „Wy” zamiast „uczestnicy kursu” czy „kursanci”.
  • Używaj łatwego do zrozumienia języka i zróżnicuj długość zdań, żeby podtrzymać zainteresowanie. Oto doskonały przykład:

  Przykład

  Dobrze: „Po zakończeniu tego kursu będziesz w stanie zbudować 10 aplikacji na system Android”.
  Źle: „Kurs obejmuje 10 projektów aplikacji na system Android”.

  3. Przyjmij pozytywne nastawienie i podkreśl korzyści:

  • Skup się na korzyściach dla uczestników płynących z kursu. Jakie problemy kurs pomoże im rozwiązać? W jaki sposób zmieni ich życie?
  • Wyjaśniając, co sprawia, że Twój kurs jest jedyny w swoim rodzaju i informując uczestników, czego się nauczą, przedstaw się jako osoba przystępna, o pozytywnym nastawieniu.
  • Jeśli to możliwe, dodaj kilka przykładów z życia, aby uwiarygodnić temat kursu.

  Przykład

  Dobrze: „Podczas tego kursu wspólnie poprawimy złą postawę, która może powodować urazy, bóle głowy i ogólny dyskomfort”.
  Źle: „Kurs zawiera podstawowe informacje na temat złej postawy”.

  Dobrze: „Zastanawiasz się czasem, w jaki sposób firmy takie jak Apple projektują swoje produkty?”
  Źle: „Nauczę Cię, jak projektować produkty”.

  4. Używaj rozważnie DUŻYCH LITER i pogrubienia:

  • Nie przesadź z formatowaniem tekstu (jeśli wszystko zostanie pogrubione, nic nie będzie się wyróżniać).
  • Nie używaj długich i rozbudowanych list w formie punktów (patrz omówienie struktury opisu w tym artykule).

  Najlepsze praktyki dotyczące struktury opisu

  Aby sprawdzić, gdzie każdy z elementów pojawi się na stronie docelowej kursu, zapoznaj się z tym przykładem z oznaczeniami liczbowymi dla każdego z wyszczególnionych poniżej elementów.

  1. Dodaj 2–3 zdania wprowadzające na początku opisu:

  • Przedstaw przegląd kluczowych treści i wyjaśnij, co zyskają uczestnicy.
  • Nie zadawaj w tym miejscu pytań ani nie skupiaj się na nachalnej reklamie; zamiast tego skoncentruj się na problemie, który kurs pomoże rozwiązać, i zachowaj inspirujący ton oraz pozytywne nastawienie.

  2. Dodaj 1 zdanie w formie „nagłówka” po 2–3 zdaniach stanowiących omówienie:

  • Zastosuj następującą strukturę: jedno zdanie zawierające czasownik opisujący działanie, tematyka kursu oraz kontekst tej tematyki (pogrubione oraz „wielką literą”).
  • Nie powtarzaj tytułu kursu.
  • Nie używaj sformułowań w stylu „najlepszy kurs dotyczący tej dziedziny” czy „100% gwarancji lub zwrot kosztów”.

  Przykład

  Dobrze: „Opanuj szybko język obcy, korzystając z metody pamięci magnetycznej”.
  Dobrze: „Opanuj do perfekcji najpopularniejsze technologie Big Data”.

  3. Dodaj pod nagłówkiem krótką listę punktów:

  • Na podstawie tej krótkiej listy uczestnik przeglądający stronę Twojego kursu najszybciej pozna korzyści dla siebie i dowie się, w jaki sposób kurs się wyróżnia.
  • Punkty powinny mieć formę krótkich zdań zaczynających się od czasownika opisującego działania (np. naucz się, rozpoznawaj, buduj, wyszukuj).

  4. Dodaj jeden wiersz opisujący temat kursu:

  • Ten wiersz powinien różnić się od jednowierszowego nagłówka.
  • W razie potrzeby pogrub tekst.


  5. Dodaj omówienie tematu kursu (co obejmuje?):

  • Omówienie powinno się składać z 4–6 zdań (lub dwóch krótkich akapitów).
  • Treści, które warto uwzględnić, to: historia tematu kursu, cel stojący za tym tematem, adresaci, wyjątkowość, możliwości rozwoju zawodowego/kariery, bieżące wydarzenia związane z tym tematem.
  • Nie rozpisuj się i nie twórz pełnych szczegółów historii.
  • Podkreśl, co sprawia, że kurs jest jedyny w swoim rodzaju (np. możliwość zastosowania w praktyce, projekty, przygotowanie do testu).

  Przykład

  Dobrze: „Poznamy historię Julii Child, szpiega, który został szefem kuchni i na zawsze odmienił świat gotowania”.
  Dobrze: „Wiele dobrze znanych start-upów, takich jak Twitter, Tinder czy Meetup, podczas tworzenia swoich witryn internetowych korzystało z platformy Python”.


  6. Dodaj omówienie kursu (w jaki sposób przedstawiasz temat?):

  • W przypadku większości opisów kursów ta sekcja ma największą liczbę słów.
  • Opisz bardziej szczegółowo zagadnienia z powyższych punktów: jakie korzyści oferuje Twój kurs, jakich umiejętności chcesz nauczyć oraz jakie formy chcesz zastosować (np. wykłady, projekty, testy itp.).
  • Ton: Postaraj się nie przytłoczyć uczestników zbyt wieloma szczegółami w zbyt szybkim tempie. Bądź osobą przyjazną i dostępną. Używaj krótkich akapitów składających się z 2–3 zdań.
  • Na końcu tej sekcji zamieść podsumowanie z informacją, co zyskają uczestnicy.

  Przykład

  Dobrze: „Ten kurs poświęcony programowaniu powstał z myślą o osobach początkujących”.
  Źle: „To najskuteczniejszy kurs programowania”.

  Dobrze: „Podczas tego kursu będziesz korzystać z plików roboczych oraz próbek kodu. Będziesz pracować wspólnie z instruktorem i otrzymasz kwalifikowany certyfikat ukończenia kursu”.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  • Użyj opisu kursu, aby podsumować treści, jakie obejmuje, sposób, w jaki są one nauczane, czego nauczą się uczestnicy oraz co uczestnicy zyskają na udziale w kursie.
  • Nie uwzględniaj w opisie kursu zdjęć, zewnętrznych łączy ani łączy do innych kursów Udemy.
  • Nie dodawaj kodów kuponu, łączy kuponu ani wzmianek na temat zniżek.

  Przykłady świetnych opisów kursu:

  Kurs dotyczący danych
  Kurs Java
  Kurs językowy


  Edytowanie opisu kursu na Udemy

  Aby się dowiedzieć, jak edytować opis kursu, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Ćwiczenia praktyczne: normy jakości

  Co to są ćwiczenia praktyczne? Dlaczego są ważne?

  Ćwiczenia praktyczne, takie jak testy czy projekty, to zajęcia pomagające uczestnikom kursu przećwiczyć to, czego się nauczyli. Pomagając uczestnikom kursu opierać się na wiedzy zdobytej podczas wykładów wideo i stosować ją w sytuacjach wziętych z życia, pomagasz im bardziej angażować się w kurs.

  Co trzeba wiedzieć

  • W każdej sekcji kursu umieść jedno ćwiczenie (albo test bądź projekt), aby pomóc uczestnikom kursu zastosować w praktyce to, czego nauczyli się w danej sekcji.
  • W przypadku każdego ćwiczenia zadbaj o wszelkie niezbędne zasoby, takie jak arkusze, kod źródłowy, pliki itd.
  • Wyjaśnij, dlaczego dane ćwiczenie jest ważne.
  • Powiąż ćwiczenie z celami kursu.

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • najlepsze praktyki,
  • dodawanie ćwiczeń praktycznych do kursu Udemy.

  Najlepsze praktyki

  • Do każdej sekcji dołącz jedno ćwiczenie praktyczne. W każdej sekcji kursu powinno znaleźć się jedno ćwiczenie praktyczne (albo test lub projekt), które pomaga uczestnikowi zastosować w praktyce wiedzę z danej sekcji. Skup się na:
  • akcentowaniu kluczowych punktów na końcu każdej sekcji z wykorzystaniem slajdu lub ściągawki;
  • udostępnianiu uczestnikom ćwiczeń praktycznych pozwalających wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce (np. pytania, zadania lub projekty) i/lub
  • stawianiu uczestnikom kursu wyzwań w postaci testu w celu oceny postępów w nauce.
  • Każdemu ćwiczeniu praktycznemu powinny towarzyszyć wszystkie niezbędne zasoby. Uczestnicy kursów często skarżą się na brak zasobów niezbędnych do wykonania projektu bądź ćwiczenia. Dlatego pamiętaj, aby zapewnić uczestnikom wszelkie potrzebne zasoby, dzięki którym łatwo rozpoczną i ukończą poszczególne ćwiczenia.
  • Wyjaśnij opisowo związek ćwiczenia praktycznego z nabytą wiedzą. Uczestnicy powinni znać cel testu lub ćwiczenia. Wyjaśnij w opisie, w jaki sposób każde z ćwiczeń wiąże się z treścią i czego uczestnicy powinni z niego się nauczyć.
  • Powiąż ćwiczenie praktyczne z celami kursu. Uczestnicy chcą wiedzieć, że ćwiczenie pomoże im osiągnąć cele. Informuj, jak każde ukończone ćwiczenie przybliża ich do osiągnięcia ogólnych celów kursu.

  Dodawanie ćwiczeń praktycznych do kursu Udemy

  • Kliknij tutaj, aby się dowiedzieć, jak dodać test do kursu.
  • Kliknij tutaj, aby się dowiedzieć, jak dodać zasoby do wykładów.
  Przeczytaj artykuł
 • Sposób przekazywania informacji przez instruktora: normy jakości

  Sposób przekazywania informacji przez instruktora to sposób, w jaki prowadzisz kurs. Jeżeli będziesz sprawiać wrażenie osoby wiarygodnej i pewnej siebie, będzie to mieć ogromny wpływ na przebieg nauki. Czasami właśnie to decyduje, czy kurs się komuś spodoba, czy nie.

  Co trzeba wiedzieć

  W jaki sposób należy mówić:

  • Wycinaj wszystkie zająknięcia, pauzy i przejęzyczenia.
  • Wykaż szczere zainteresowanie tematem.
  • Mów wyraźnie, w miarowym tempie.
  • Przećwicz to, co chcesz powiedzieć, i przygotuj skrypt:
  • Używaj zaimków „ja” i „wy” zamiast „my”.

  Co należy mówić:

  • Korzystaj z pomocy wizualnych, aby wzmocnić przekaz.
  • Staraj się nie robić dygresji przy omawianiu danej kwestii.
  • Wyjaśniaj specjalistyczne słownictwo, którego używasz.
  • Rozwiewaj ewentualne wątpliwości dotyczące danej kwestii — w ten sposób wykazujesz empatię i zrozumienie dla uczestników kursu.

  Inne zalecenia:

  • Rozmawiaj z uczestnikami kursu na forum dyskusyjnym, odpowiadaj na ich pytania, a nawet inicjuj dyskusje.
  • Dodaj napisy do swoich filmów.

  Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.

  W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:

  • najlepsze praktyki,
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • Przykłady dobrych i złych sposobów przekazywania informacji

  Najlepsze praktyki

  Jak należy mówić

  • Wycinaj wszystkie zająknięcia, pauzy czy przejęzyczenia: Zadbaj, aby filmy były zrozumiałe i wolne od błędów. Wytnij wszelkie przejęzyczenia, dłuższe przerwy i inne błędy, które mogą rozpraszać uczestników kursu. Mogą być one niewielkie („hmmm”, „yyyy”, ciche pociągnięcie nosem) lub znaczące (wydmuchanie nosa, upuszczenie rekwizytu czy wyjście poza kadr). Choć wymaga to pewnego wysiłku, w dłuższej perspektywie zapewnia korzyści, więc powtarzaj sceny, gdy zachodzi taka potrzeba!
  • Wykaż szczere zainteresowanie tematem: Uczestnicy kursów wysoko cenią instruktorów, którzy potrafią ich przekonać, że temat jest ciekawy i warty zgłębienia — nawet jeśli jest „wałkowany” po raz dwudziesty. Nie obawiaj się uzewnętrznić swojej pasji!
  • Mów wyraźnie, w miarowym tempie: mówiąc niezbyt szybko i starannie wymawiając słowa, ułatwisz zrozumienie treści uczestnikom kursu z całego świata.
  • Przećwicz to, co chcesz powiedzieć i przygotuj skrypt: Jest bardzo mało osób, które potrafią spojrzeć w kamerę i po prostu zacząć mówić. Większość z nas potrzebuje skryptu, aby zachować pewność siebie i zrozumiale omawiać kolejne zagadnienia przed kamerą. Powtórz skrypt raz lub dwa razy, zanim rozpoczniesz nagrywanie. Dzięki temu na pewno świetnie sobie poradzisz!
  • Używaj zaimków „ja” i „wy” zamiast „my”: Używaj języka, który odnosi się bezpośrednio do Ciebie i do uczestnika kursu. W ten sposób stworzysz wrażenie bardziej osobistej relacji i w rezultacie zwiększysz zaangażowanie uczestników.

  Co należy mówić

  • Korzystaj z pomocy wizualnych: Słuchacze lubią, gdy wykładowca przybliża lub zakreśla omawiany element na ekranie. W przypadku ujęć z instruktorem lub aktorami spróbuj umieszczać na ekranie słowa kluczowe, rób stopklatki lub korzystaj z telestratora. W ten sposób podtrzymasz zainteresowanie uczestników.
  • Staraj się nie odbiegać od tematu: unikaj omawiania tematów pokrewnych, o ile nie mają znaczenia w kontekście tematu wykładu.
  • Wyjaśniaj słownictwo specjalistyczne: gdy tylko zaczniesz używać terminu, którego uczestnicy mogą nie znać, podaj jego definicję w odniesieniu do omawianego tematu.
  • Rozwiewaj ewentualne wątpliwości dotyczące danej kwestii: zastanów się nad błędami, które może popełnić typowy uczestnik Twojego kursu. Pomyśl o jego wątpliwościach i kwestiach, których może nie rozumieć. W miarę możliwości zajmij się każdą taką kwestią.

  Inne zalecenia

  • Odpowiadaj na pytania publikowane na forach dyskusyjnych: uczestnicy są bardziej zadowoleni z kursu, gdy instruktor odpowiada na ich pytania lub angażuje się w rozmowy na forum dyskusyjnym kursu.
  • Dodaj napisy do swoich filmów: Część uczestników będzie Ci bardzo wdzięczna, jeżeli zapewnisz im możliwość korzystania z wersji pisemnej swojego wykładu. Choć nie jest to obowiązkowe, sprawia, że Twoje nagrania stają się bardziej przystępne dla osób z całego świata. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania napisów do kursu.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  • Wycinaj zająknięcia i od razu przechodź do tematu. Uczestnicy kursów wolą instruktorów, którzy mówią zwięźle i są pewni siebie.
  • Staraj się mówić z entuzjazmem. Występ przed kamerą zazwyczaj jest stresujący, dlatego podczas filmowania wykładów musisz dać z siebie więcej niż zazwyczaj.
  • Dokładnie wymawiaj słowa i kładź akcent na ważne elementy.

  Przykłady dobrze prowadzonego kursu

  Przykłady źle prowadzonego kursu

  Przeczytaj artykuł
 • Opisz docelowego uczestnika swojego kursu: normy jakości

  Dlaczego sekcja „Uczestnik docelowy” jest tak ważna?

  Opisy wprowadzone w sekcji „Uczestnik docelowy” pomogą uczestnikom podjąć decyzję, czy kurs spełni ich wymagania. Ponadto, ze względu na fakt, że informacje te umożliwiają określenie dla uczestników możliwych do spełnienia oczekiwań, ułatwiają one podnoszenie ocen wystawianych przez uczestników.

  Co trzeba wiedzieć

  Podczas wypełniania sekcji Uczestnik docelowy zadbaj o następujące elementy:

  • Przygotowujesz materiał z myślą o konkretnych odbiorcach docelowych. Im bardziej specjalistyczny będzie Twój kurs, tym lepsze recenzje zbierze na naszej platformie.
  • Uczestnicy zdobędą konkretne umiejętności, których wcześniej nie mieli.
  • Wiedzę i umiejętności osiągane przez kursu określasz w sposób realistyczny, na poziomie umożliwiającym ich osiągnięcie.
  • Musisz określić odpowiedni poziom oczekiwań, a kurs powinien je spełnić.
  • Pamiętaj, że sprawdzamy to w ramach procesu kontroli jakości.
  • W tym artykule zostaną omówione następujące kwestie:
  • Najlepsze praktyki w zakresie określania docelowej grupy uczestników
  • Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości
  • Przykłady wyznaczonych w prawidłowy sposób celów dla studentów

  Najlepsze praktyki w zakresie opisywania docelowego uczestnika kursu

  Pole Wyjaśnienie
  Co po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą umieć lub co będą wiedzieć?
  Połóż nacisk na to, dlaczego Twój kurs stanowi cenne źródło wiedzy. Potencjalni uczestnicy chętnie dowiedzą się, że Twój kurs pomoże im rozwinąć umiejętności lub nauczyć się czegoś zupełnie nowego.
  Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
  Uczestnicy mają lepsze zdanie o instruktorach, którzy właściwie określają, czego można oczekiwać, wskazując:
  • konkretne potrzeby uczestników, które kurs zaspokaja;
  • kto najwięcej skorzysta na kursie;
  • dla kogo kurs nie jest przeznaczony.
  Trzeba też pamiętać, że rozbieżność między celami kursu a jego faktyczną treścią może skutkować niską oceną. Dlatego należy precyzyjnie określić cele kursu, a potem konsekwentnie dążyć do ich osiągnięcia.
  Jakiego rodzaju wiedza i narzędzia będą potrzebne?
  Wielu użytkowników naszej platformy chce przygotować się zawczasu do kursu. Dlatego podaj szczegóły dotyczące:
  • materiałów, których uczestnicy będą potrzebować, aby wziąć udział w kursie;
  • działań, które należy podjąć przed przystąpieniem do kursu.

  Minimalne wymagania w procesie kontroli jakości

  • Wypełnij wszystkie pola (nie można ich zostawić pustych).
  • Nie używaj stwierdzeń ogólnych typu „to kurs dla każdego”.
  • Nie próbuj reklamować w tym miejscu swoich usług uczestnikom.

  Przykłady celów dla uczestników

  Pola To nie jest dobry cel kursu. Lepiej, ale to jeszcze nie to. Świetnie!
  Co po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą umieć lub co będą wiedzieć?
  Będą znać podstawy astronomii.
  • Będą potrafili rozpoznać obiekty, z których składa się krajobraz nocnego nieba.
  • Poznają podstawową klasyfikację przyrządów.
  • Będą w stanie rozpoznać
   największe gwiazdozbiory.
  • Będą potrafili dobrać odpowiedni teleskop.
  Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
  Ten kurs języka SQL jest przeznaczony dla każdego.
  Ten kurs języka SQL jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.
  Użytkownicy średnio zaawansowani i zaawansowani
  znajdą tutaj kilka wyjątkowo przydatnych umiejętności.
  • Ten kurs SQL jest przeznaczony dla nowicjuszy, którzy
   nie znają składni tego języka, a także
   dla uczestników, którzy chcą powtórzyć podstawowe wiadomości.
  • Jeżeli chcesz się nauczyć bardziej zaawansowanych zapytań,
   ten kurs prawdopodobnie nie jest dla Ciebie.
  Jakiego rodzaju wiedza i narzędzia będą potrzebne?
  Komputer Mac lub PC
  Oprogramowanie Xcode
  Pobierz program Xcode, ale jeszcze go nie instaluj. Zajmiemy się tym na 3. wykładzie.

   

  W jaki sposób wypełnić sekcję „Uczestnik docelowy”?

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak wypełnić sekcję „Uczestnik docelowy”.

  Przeczytaj artykuł
 • Obraz kursu: normy jakości

  Obraz kursu może w znaczący sposób wpłynąć na Twój sukces. Powinien przyciągać uwagę, a jednocześnie pomagać zrozumieć tematykę kursu. Zamieszczone poniżej proste wskazówki pozwolą Ci stworzyć obraz kursu o odpowiedniej sile oddziaływania.

  Uwaga: aby uniknąć zamieszania, każdy kurs Udemy musi mieć własny i unikatowy obraz. Ten sam obraz nie może być używany do wielu kursów. Obraz kursu nie może zawierać informacji tekstowych, takich jak nazwa kursu. Zapoznaj się z sekcją Korzystanie z tekstu, która znajduje się poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

  Parametry techniczne obrazu

  Obraz kursu musi mieć poniższe wymiary. Główna część powinna znajdować się wewnątrz obszaru dla treści, aby jej widoczność była możliwie najlepsza.

  Minimalne wymagania dotyczące rozmiaru: 750 × 422 pikseli

  Wymagane maksymalne wymiary: brak

  Format:.jpg, .jpeg, .gif, .bmp lub .png

  Podczas tworzenia obrazu kursu zalecamy korzystanie z modelu kolorów RGB, a nie CMYK. Model ten jest przeznaczony dla ekranów komputerowych i urządzeń elektronicznych.

  I-------------750 px------------I

  image_dimensions_.png

  Obszar przycięty dla ekranów urządzeń przenośnych

  Każdy obraz kursu zostanie przycięty do wersji dla aplikacji mobilnej Udemy. Obie wersje powinny tak samo skutecznie oddawać zawartość kursu.
  I------------750 px-----------I
  mobile_dimensions.png

  Trafność

  Obraz kursu powinien informować użytkowników serwisu o poruszanej tematyce. Upewnij się, że obraz ma bezpośredni związek z Twoim kursem i nie zawiera treści nieprzyzwoitych.

  Korzystanie z tekstu

  Nie umieszczaj tekstu (np. nazwy kursu) w obrazie kursu. Możesz natomiast użyć logotypu lub nazwy produktu związanej z kursem. Główna część obrazu powinna być w centrum, a jego nazwa nie powinna go przykrywać, ponieważ wtedy może być mniej czytelny.

  pic_1.png

  checkmark_x.pngFotografia stockowa

  Takie zdjęcia zazwyczaj wyglądają sztucznie. Korzystaj z fotografii stockowej tylko wtedy, gdy zdjęcia są wysokiej jakości i wyglądają naturalnie.

  images_3.png

  checkmark_x.pngProstota i precyzja

  Jedną z najważniejszych cech dobrego obrazu kursu jest prostota. Korzystaj z charakterystycznych środków wyrazu, aby jasno przekazać cel kursu. Postaraj się uwzględnić unikalne elementy, które w prosty sposób informują o treści Twojego kursu.

  Aby ułatwić zrozumienie, staraj się nie zamieszczać zbyt wielu szczegółów ani elementów wizualnych. Jeśli zamieścisz zbyt wiele unikalnych elementów i szczegółów, potencjalni uczestnicy nie będą mogli się skupić i pogubią się.

  image_2.png

  Kolor i kontrast

  Korzystaj z kolorów, które się wzajemnie uzupełniają i współgrają ze sobą. Przeciwieństwa, np. czerwień i zieleń, nie wyglądają dobrze. Zadbaj o odpowiedni kontrast pomiędzy głównym obiektem a tłem, aby obraz był czytelny.

  Jeden punkt skupienia

  Wybierz punkt, na którym widzowie mają skupić uwagę.


  Rozdzielczość

  Obraz powinien być wyraźny, bez widocznych pikseli.

  Korzystanie z ilustracji

  Ilustracje powinny być charakterystyczne i wykorzystywać określone elementy. Dużo szczegółów i rysunkowa stylizacja nie są dobrym pomysłem.


  Pierwszy plan i tło

  Korzystaj wyłącznie z obrazów tła lub wzorów, jeżeli poprawiają czytelność koncepcji przyświecającej kursowi. Najlepiej, żeby jej nie powtarzały.

  images_5.png

  Produkcja

  Unikaj stosowania wielu efektów wizualnych lub tekstur.

  images_4.png

  checkmark_x.pngWłasna marka i korzystanie z logotypów

  Możesz w swoim kursie korzystać z logotypu własnej marki (np. Jan Kowalski sp. z o.o.). Pamiętaj, aby logotyp był czytelny, umieszczony na marce i miał wokół siebie wystarczająco dużo odstępu. Powinien się również znajdować wewnątrz obszaru dla treści. Nie dodawaj żadnych obramowań, pogrubień ani poziomych pasów.

  Kwestie związane z korzystaniem z marki stron trzecich (np. Apple czy Microsoft) skonsultuj z prawnikiem. Upewnij się, że wszystkie materiały w Twoim kursie są zgodne z warunkami usługi (zwłaszcza z sekcją 6 „Wykaz zobowiązań instruktorów”).

  UWAGA: To użytkownik odpowiada za wszelkie przesłane treści. W gestii użytkownika leży postaranie się o odpowiednie licencje, zezwolenia czy prawa do publikowanych materiałów. Użytkownik musi mieć zezwolenie na reprodukcję, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie (w tym cyfrową transmisję dźwięku), publiczne wyświetlanie, przekazywanie do wiadomości publicznej, promowanie, reklamowanie i inne wykorzystywanie przesłanych treści w ramach produktów, zgodnie z tą Umową dla instruktora. Żadne przesłane treści nie mogą naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich.


   

  Przeczytaj artykuł
 • Lista kontrolna dla kursu Udemy

  p>Na liście kontrolnej dla kursu podzieliliśmy wytyczne Udemy na pojedyncze elementy idealnego kursu Udemy, które zaklasyfikowaliśmy do dwóch grup: wymaganych i zalecanych.

  Elementy wymagane na liście to takie, które powinny znaleźć się w każdym kursie Udemy. Mamy tu na myśli obraz w rozdzielczości HD, dobrej jakości dźwięk, 5 wykładów i co najmniej 30 minut treści wideo.

  Elementy zalecane to te, które z kursu dobrego czynią doskonały. Takie doskonałe kursy oferują uczestnikom mnóstwo instrukcji lub przydatnych zasobów dodatkowych. Cechuje je też innowacyjne podejście do prezentacji materiału. Kursy zawierające elementy zalecane zdecydowanie wyróżniają się spośród innych i angażują uczestników.

  Pobierz tutaj listę kontrolną dla kursu.

  Przeczytaj artykuł