• Wydajność: zaangażowanie uczestników kursu

  Karta Zaangażowanie uczestników kursu zawiera informacje o tym, w jaki sposób uczestnicy korzystają z treści Twojego kursu.

  Jak przejść do karty Zaangażowanie uczestników kursu

  Funkcje związane z Zaangażowaniem uczestników kursu są częścią funkcji Wydajność przeznaczonych dla instruktorów:

  1. Przejdź do funkcji Wydajność
  2. Kliknij Zaangażowanie uczestników kursu w menu funkcji Wydajność po lewej stronie

  Minuty nauki i aktywni uczestnicy kursu

  Statystyki dotyczące minut nauki i aktywnych uczestników kursu wyświetlają się na górze strony Zaangażowanie uczestników kursu.

  Wybierz przedział czasu za pomocą filtra zakresu dat, aby wyświetlić minuty nauki — całkowitą liczbę minut, którą wszyscy uczestnicy kursu spędzili na oglądaniu Twoich wykładów.

  Funkcja Aktywni uczestnicy kursu informuje, ilu uczestników rozpoczęło odtwarzanie wykładu w wybranym okresie.

  Poniższy wykres przedstawia dane według miesięcy lub dni, w zależności od wybranego zakresu.

  course_engagement.png

  Widok wszystkich kursów

  Obecnie w tabeli wyświetlana jest liczba minut nauki oraz aktywnych uczestników dla każdego z Twoich kursów. W najbliższych miesiącach funkcja Zaangażowanie uczestników kursu zostanie wzbogacona o dodatkowe wskaźniki dotyczące kursów i wykładów.

  Widok na poziomie kursu

  W tabeli u dołu strony dla każdego z Twoich kursów wyświetlany jest czas nauczania w minutach oraz podana jest liczba aktywnych uczestników kursu. Klikając Zobacz szczegóły, możesz uzyskać dodatkowe dane dotyczące poszczególnych prowadzonych przez Ciebie kursów, w tym:

  • Dane na poziomie kursu dotyczące czasu nauczania (w minutach) i aktywnych uczestników. Można je filtrować według daty.
  • Najważniejsze informacje o wykładach: w tej sekcji znajdują się wykłady z największą liczbą notatek dodanych przez uczestników kursu oraz najczęściej porzucane wykłady (filmy z Twojego kursu, które uczestnicy przestawali oglądać w ciągu 15 sekund)
  • Szczegóły wykładu: w kolumnie Obejrzeli znajdziesz liczbę uczestników kursów, którzy obejrzeli ponad 15 sekund dowolnego wykładu. W przypadku każdego filmu i wykładu w formie łączonej kolumna Porzucenia pokazuje procent uczestników kursów, którzy przestali oglądać w ciągu 15 sekund. Dodatkowo dla tych treści w kolumnie Czas oglądania można sprawdzić średni procent ukończenia kursu przez uczestników, którzy obejrzeli każdy wykład.

  course_level_metrics.png

  Przeczytaj artykuł
 • Wydajność: karta Uczestnicy

  Karta Uczestnicy pomaga instruktorom uzyskać dodatkowe informacje na temat uczestników swoich kursów, oraz tego, czego chcą oni się uczyć i jaki zasięg rynkowy mają treści prezentowane przez instruktorów w Udemy. Niniejszy artykuł przedstawia sposób, w jaki instruktorzy mogą uzyskać dostęp do tych informacji i wykorzystać je do planowania nowych kursów lub doskonalenia istniejących.

  Jak przejść do karty Uczestnicy

  Aby przejść do karty Uczestnicy na swoim koncie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj).
  2. Kliknij Wydajność po lewej stronie.
  3. Potem kliknij Uczestnicy.

  Zapisane osoby

  Po wybraniu opcji Wszystkie kursy, zobaczysz całkowitą liczbę unikalnych uczestników biorących udział w opublikowanych lub nieopublikowanych kursach. Jeśli uczestnik zapisał się na więcej niż jeden kurs, jest liczony tylko raz. Można także filtrować konkretny kurs, aby wyświetlić liczbę zapisów na ten konkretny kurs.

  Jeśli jako instruktor współpracujący nie masz dostępu do statystyk efektywności danego kursu, wówczas zapisy do tego kursu nie będą wliczane do wyświetlanej sumy. W wyniku tego sumy w profilu instruktora mogą się różnić, ponieważ do sumy wliczeni są wszyscy unikatowi uczestnicy biorący udział w kursach, w których jesteś instruktorem (niezależnie od nadanych uprawnień).

  performance_students.png

  Awatary studentów będą wskazywać, w których kursach i od kiedy są oni zarejestrowani. Po kliknięciu awataru zostaniesz przekierowany do strony profilu studenta.

  Twój zasięg: w tej sekcji instruktorzy mogą sprawdzić, w jakich krajach zamieszkują i w jakich językach mówią uczestnicy. Ten ostatni parametr jest określany przez połączenie ustawień preferencji języka przeglądarki i języka konta Udemy. Informacje te mogą dostarczyć pomysłów dotyczących lokalizacji i nowych możliwości. Można również wyświetlić swój zasięg na rynku dla określonego kursu, wybierając go za pomocą filtru kursu u góry strony.

  student_reach.png

  Dodatkowe zainteresowania uczestników: ta sekcja zawiera listę tematów najczęściej wybieranych przez uczestników Twoich kursów. Po wybraniu określonego kursu (za pomocą filtra na górze strony) dany temat zostanie wykluczony z tej listy.

  Informacje te pomogą Ci zapoznać się z tym, jakie tematy dla uczestników są interesujące, i mogą pomóc w wyborze tematu kolejnego kursu. Kliknij temat z listy, aby zapoznać się z aktualnymi możliwościami w Udemy za pomocą narzędzia Spostrzeżenia dotyczące sytuacji na rynku.

  Pomocne materiały:

  Opisywanie docelowego uczestnika kursu

  Opisz docelowego uczestnika swojego kursu: normy jakości

  Dodawanie napisów do filmów

  Aby dowiedzieć się więcej na temat innych kart funkcji Wydajność i informacji, jakich dostarczają, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Wydajność: karta Informacje ogólne

  Na karcie Informacje ogólne instruktorzy mogą sprawdzać swoją efektywność za pomocą szeregu statystyk dotyczących między innymi przychodów z kursów, zapisów uczestników i ocen kursów. Niniejszy artykuł opisuje, jak instruktorzy mogą uzyskać dostęp do tych statystyk i wykorzystać uzyskane dane do ulepszenia swoich kursów.

  Aby przejść do karty Informacje ogólne

  Aby przejść do karty Informacje ogólne na swoim koncie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj).
  2. Kliknij Wydajność po lewej stronie.
  3. Potem kliknij Informacje ogólne.

  Statystyki ogólne

  Możesz wybrać konkretną statystykę, którą chcesz wyświetlić na wykresie trendu, klikając odpowiedni tytuł. Korzystając z filtru kursów w połączeniu z innym, można również uzyskać dostęp do najważniejszych statystyk i trendów dotyczących poszczególnych kursów. Ponadto można zawęzić lub rozszerzyć zakres czasowy wyświetlanych danych, korzystając z filtra dat (cały okres, ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni lub ostatnie 12 miesięcy).

  Suma przychodów: przegląd wszystkich i miesięcznych dochodów dla danego kursu lub wszystkich kursów

  Łączna liczba zapisów: łączna liczba zapisów w ramach opublikowanych i niepublikowanych kursów (uwaga: jeśli uczestnik zarejestruje się na więcej niż jeden kurs, każda rejestracja będzie wliczona do łącznej liczby zapisów). Można też wybrać konkretny kurs, aby wyświetlić liczbę zapisanych na niego osób.

  Jeśli jako instruktor współpracujący nie masz dostępu do statystyk wydajności danego kursu, wówczas zapisy na ten kurs nie będą wyświetlane przy łącznej liczbie Twoich uczestników kursów.

  Bieżąca ocena: tu sprawdzisz średnią ocenę  swoich kursów lub wybranego kursu w ostatnim okresie. Średnia ocena kursu jest obliczana z uwzględnieniem czynników takich jak data jej wystawienia i to, jak dużą część kursu ukończył jego uczestnik przed wystawieniem oceny.


  performance_overview.png

  Jak wykorzystać informacje ogólne

  Obszerne dane dostępne na stronie Informacje ogólne można łączyć na różne sposoby i w razie potrzeby ulepszać swoje kursy.

  Na przykład, jeśli obserwujesz spadający trend dochodów, sprawdź, czy oceny i recenzje kursów również spadają. Przeszukaj ofertę Udemy i sprawdź, czy nie pojawiły się nowe, konkurencyjne kursy, a następnie zastanów się, czy zawartość Twojego kursu wymaga aktualizacji lub zmiany.

  Pomocne materiały:

  Jak zarządzać opiniami uczestników, korzystając z pulpitu recenzji

  Aby dowiedzieć się więcej na temat innych kart funkcji Wydajność i informacji, jakich dostarczają, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Wydajność: karta Ruch i konwersja

  Karta Ruch i konwersja zawiera dane analityczne pozwalające instruktorom uzyskać wgląd w to, jak uczestnicy kursów wyszukują je i jakie jest na nie zapotrzebowanie na rynku. Ten artykuł wyjaśnia, jak instruktorzy mogą uzyskiwać dostęp do danych analitycznych na temat ruchu i konwersji, by lepiej zrozumieć strukturę lejka sprzedaży swoich kursów.

  Jak przejść do karty Ruch i konwersja

  Aby przejść do karty Ruch i konwersja na swoim koncie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj)
  2. Po lewej stronie kliknij Wydajność
  3. Potem kliknij Ruch i konwersja

  performance_t_c.png

  Widok wszystkich kursów

  Na stronie  Wszystkie kursy instruktorzy mogą wyświetlać Odwiedzających stronę docelową swoich kursów oraz Wskaźniki konwersji. Dane można filtrować tak, aby pokazywane były informacje z ostatnich 7 lub 30 dni.

  Liczba Odwiedzających stronę docelową jest określana na podstawie unikalnych wizyt na stronie docelowej kursu we wskazanym okresie. Jeżeli na przykład jeden uczestnik otworzy ją więcej niż raz, i tak będzie liczony jako jeden odwiedzający.

  Wskaźnik konwersji to liczba zapisów podzielona przez liczbę odwiedzających stronę docelową kursu we wskazanym okresie.

  Widok poszczególnych kursów

  Instruktorzy mogą użyć filtra kursów, by wybrać konkretny kurs i wyświetlić bardziej szczegółowe dane na temat odwiedzających jego stronę docelową oraz wskaźników konwersji.

  Kanały dla odwiedzających stronę docelową

  Wybierając kartę Odwiedzający stronę docelową konkretnego kursu, instruktorzy mogą sprawdzać, jakimi kanałami uczestnicy kursu trafili na stronę docelową kursu we wskazanym okresie.

  Dostępne są liczby z następujących kanałów:

  Wszystkie: oznacza wszystkich odwiedzających stronę docelową we wskazanym okresie.

  Odkrywanie Udemy: oznacza odwiedzających, którzy trafili na stronę docelową kursy poprzez link z Udemy. Przykładowo ten kanał uwzględnia ruch pochodzący ze wszystkich stron na Udemy i z e-maili wysłanych przez Udemy. Nie uwzględnia natomiast ruchu z wyników wyszukiwania.

  Wyszukiwanie Udemy: oznacza osoby, które trafiły na stronę docelową kursu ze strony z wynikami wyszukiwania w Udemy.

  Reklamy Udemy i osoby stowarzyszone: oznacza odwiedzających, którzy trafili na stronę docelową z reklam Udemy oraz od osób stowarzyszonych.

  Promocje instruktora: przedstawia liczbę odwiedzających stronę docelową kursu, którzy trafili na nią w wyniku własnych działań marketingowych instruktora i poprzez link z kuponem instruktorskim.

  Źródła zewnętrzne: pokazuje odwiedzających, którzy trafili na stronę docelową kursu z innych miejsc niż reklamy Udemy i osoby stowarzyszone. Na przykład osoba odwiedzająca znalazła kurs w Google albo dostała link od kolegi.

  traffice___conversion_1.png

  Wskaźniki konwersji dla poszczególnych kursów

  Po wybraniu Wskaźnika konwersji konkretnego kursu, instruktorzy mogą wygenerować wykres liniowy przedstawiający wskaźnik konwersji danym okresie. Przesuwając kursor w różne miejsca wykresu, można sprawdzić wskaźniki konwersji dla poszczególnych dat.

  Wskaźnik konwersji wyliczany jest poprzez podzielenie liczby zapisów przez całkowitą liczbę unikalnych odwiedzin na stronie docelowej.

  traffic_and_conversion_2.png

  Witryny najczęściej kierujące ruch na stronę Twojego kursu

  W sekcji Najważniejsze witryny instruktorzy mogą sprawdzić, skąd uczestnicy najczęściej trafiali na stronę docelową kursu. Te informacje pozwalają instruktorom zidentyfikować najważniejsze witryny, dzięki którym uczestnicy znajdują stronę docelową kursu.

  Jeżeli jest dostępny adres URL, z którego odwiedzający trafiają na stronę kursy w Udemy, zostanie on wyświetlony. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku ruchu pochodzącego z reklam Udemy, kanału Odkrywania Udemy ani przy bezpośrednim źródle odwiedzin (poniżej znajdziesz więcej informacji na temat bezpośrednich źródeł).

  Przy każdym źródle znajdują się informacje na temat liczby odwiedzających oraz, w stosownych przypadkach, kod kuponu instruktorskiego. Najważniejsze witryny można przeglądać dla wszystkich kanałów lub przefiltrować wyniki tak, by zobaczyć wyłącznie najważniejsze odnośniki z jednego źródła (wyjaśnienia dotyczące każdego kanału można znaleźć powyżej). Dla każdego kanału dostępna jest lista 100 najważniejszych źródeł ułożona według liczby odwiedzających.

  top_referrers.png

  Co oznacza źródło bezpośrednie?

  Wejścia ze źródła bezpośredniego są śledzone od momentu kliknięcia adresu URL kursu w przeglądarce internetowej, ale ilość danych jest zbyt mała, byśmy mogli ustalić źródło odwiedzin. Może to być spowodowane np. otwarciem linku do kursu w nowym oknie (przez kliknięcie prawego przycisku myszy i wybranie opcji „otwórz w nowym oknie”). Wielokrotne odwiedzenie różnych kanałów przez tę samą osobę liczone jest jako jedno wejście dla każdego kanału.

  Pomocne materiały:

  Narzędzia marketingowe: zasady i wytyczne

  Umowy o promocję z instruktorem i oferty Udemy

  Aby dowiedzieć się więcej na temat pozostałych kart funkcji Wydajność, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Wydajność: jak możesz monitorować swój wpływ na Udemy i co on oznacza

  Zakładka Wydajność zawiera rozbudowane narzędzia analityczne, które pomagają instruktorom poznać uczestników ich kursów, sprawdzić efektywność każdego z kursów i zrozumieć ogólny wpływ, jaki wywierają na Udemy. W tym artykule opisano, jak instruktorzy mogą korzystać z funkcji Wydajność, aby zdobywać kluczowe informacje na temat kursów i ich uczestników, a także identyfikować możliwości poprawiania wyników w Udemy.

  Jak przejść do karty Wydajność

  Aby przejść do karty Wydajność na swoim koncie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj)
  2. Kliknij Wydajność po lewej stronie
  3. Zostaną wyświetlone Informacje ogólne na temat efektywności kursu, w tym opcja wyboru kart Uczestnicy, Zaangażowanie i Konwersja.

  performance_overview.png

  Uprawnienia

  Analizy ZWydajność oprócz instruktora kursu mogą przeglądać również instruktorzy współpracujący i asystenci naukowi, jeśli w tym kursie włączono odpowiednie uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat instruktorów współpracujących i asystentów naukowych, a także tego, jak edytować uprawnienia dla nich, kliknij tutaj.

  Karty wydajności

  Informacje ogólne: instruktorzy mogą przeglądać swoje wyniki za pomocą szeregu statystyk dotyczących między innymi przychodów z kursów, zapisów uczestników i ocen kursów. Dowiedz się więcej, klikając tutaj.

  Uczestnicy: stąd instruktorzy mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat uczestników swoich kursów, czego chcą oni się uczyć i jaki zasięg rynkowy mają treści prezentowane przez instruktorów w Udemy. Dowiedz się więcej, klikając tutaj.

  Ruch i konwersja: obejmuje analizy ruchu i konwersji, które mogą zapewnić instruktorom kluczowe informacje na temat sposobu, w jaki użytkownicy trafiają na ich kursy, a także popytu na te kursy. Dowiedz się więcej, klikając tutaj.

  Zaangażowanie uczestników kursu: zawiera statystyki, które pomogą Ci zrozumieć, w jaki sposób uczestnicy korzystają z Twojego kursu i angażują się w niego. Dowiedz się więcej, klikając tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Polecane recenzje

  Polecana recenzja to recenzja kursu wybrana według algorytmu, która zawiera pozytywne wypowiedzi na temat danego kursu i ma zachęcać potencjalnych uczestników do zapisania się.

  Taka recenzja pojawi się na stronie docelowej kursu w sekcji „Polecane recenzje” jako pierwsza na liście.

  Uwaga: w początkowej fazie testów programu polecane recenzje pojawią się tylko w kursach w języku angielskim. Docelowo planujemy dodać sekcję „Polecane recenzje” do wszystkich nieanglojęzycznych i kwalifikujących się kursów.

  Przekazywanie informacji zwrotnych na temat polecanych recenzji

  Gdy do kursu zostanie dodana polecana recenzja, instruktor zobaczy powiadomienie w sekcji „Recenzje” na pulpicie instruktora. W tej sekcji można przekazać informacje zwrotne na temat programu „Polecane recenzje” lub konkretnej recenzji.

  Uwaga: polecane recenzje wybiera algorytm, więc instruktorzy nie mogą ich wybrać ani poprosić o zamieszczenie konkretnych recenzji. Chodzi o to, aby potencjalni uczestnicy kursu mogli z obiektywnego źródła dowiedzieć się, dlaczego kurs jest dobry.

  featured_review_.png

  Wymagania dotyczące recenzji

  Oto lista wymagań, które muszą być spełnione, aby pojawiła się lista polecanych recenzji. Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Chcemy tylko wytłumaczyć, w jaki sposób wybierane są polecane recenzje.

  • Aby pojawiła się polecana recenzja kursu, algorytm musi mieć do wyboru co najmniej 5 recenzji spełniających warunki.
  • Recenzje, które spełniają warunki, muszą mieć ocenę 4,5 lub wyższą. Ponadto użytkownik wystawiający recenzję musi mieć ukończone co najmniej 20% kursu, a sama recenzja nie może być starsza niż 2 lata.

  Polecane recenzje będą dodawane do kursów w miarę otrzymywania recenzji spełniających warunki. Nasz zespół będzie kontynuował testy programu „Polecane recenzje” i w razie potrzeby będzie wprowadzał ulepszenia.

  Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące polecanych recenzji, skontaktuj się z naszym zespołem ds. pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł
 • Uzyskiwanie dostępu do listy uczestników swojego kursu

  Za pomocą listy uczestników kursu można skutecznie monitorować postępy oraz historię korespondencji prowadzonej przez uczestników z Tobą i w ramach kursu. Każda lista uczestników kursu zawiera informacje dotyczące wykorzystania kursu przez danego użytkownika, pytań zadawanych przez uczestników lub udzielanych przez nich odpowiedzi oraz korespondencji z instruktorem.

  Jak uzyskać dostęp do listy uczestników swojego kursu

  Dostęp do listy uczestników konkretnego kursu można uzyskać, wykonując następujące czynności:

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj)
  2. Kliknij Uczestnicy kursu po lewej stronie

  Informacje dotyczące listy uczestników kursu

  Lista uczestników Twojego kursu zawiera następujące informacje (uwaga: poniżej dowiesz się, jak uzyskać więcej informacji podczas korzystania z funkcji Eksportuj jako plik CSV):

  Nazwa: nazwa użytkownika, którą uczestnik kursu wybrał podczas zakładania konta Udemy.

  Zapisano: data zapisania się danego uczestnika na kurs.

  Postęp: wyrażona w procentach część treści kursu, którą uczestnik ukończył, przedstawiająca ogólny obraz jego zaangażowania w kurs.

  Ostatnie odwiedziny: dzień, w którym dany uczestnik po raz ostatni uzyskał dostęp do treści kursu i korzystał z jego materiałów. Ta informacja pomaga określić, czy dany użytkownik wykazywał w ostatnim czasie aktywność na kursie.

  Zadane pytania: to liczba pytań zadanych przez danego uczestnika kursu w sekcji pytań i odpowiedzi. Pomaga zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować więcej pomocy.

  Udzielone odpowiedzi: to liczba odpowiedzi, których dany uczestnik kursu udzielił w sekcji pytań i odpowiedzi. Pomaga zidentyfikować osoby, które są bardzo zaangażowane w kurs.

  Data wysłania ostatniej wiadomości: data widoczna w tym miejscu wskazuje czas przesłania ostatniej wiadomości do uczestnika kursu. Pomaga ocenić, czy trzeba nadal monitorować daną korespondencję.

  Wiadomość: po kliknięciu tej ikony zostaniesz przekierowany/przekierowana na stronę wiadomości, skąd można wysłać wiadomość bezpośrednio do danego uczestnika kursu. Narzędzie do wysyłania wiadomości automatycznie doda nazwę danego uczestnika jako odbiorcy.

  Zasady i wytyczne dotyczące wysyłania wiadomości do uczestników kursu znajdziesz tutaj.

  students.png

  Dlaczego nazwa użytkownika jest widoczna w raporcie przychodów, ale nie ma jej na liście uczestników kursu?

  Gdy dana osoba otrzymuje Twój kurs w prezencie, nazwa użytkownika zostaje dodana do listy uczestników kursu, gdy zrealizuje ona kod podarunkowy i zapisze się na Twój kurs. Jednakże nazwa użytkownika – nabywcy kursu – jest wyświetlana w raporcie przychodów, w zakładce dotyczącej zakupów. Nie jest natomiast uwzględniona na liście uczestników kursu (chyba że osoba ta kupiła wcześniej kurs dla siebie).

  Eksportuj jako plik CSV

  Dane z listy uczestników kursu można również eksportować do pliku CSV. Kliknij przycisk Eksportuj jako plik CSV, a otrzymasz automatycznie wysyłaną wiadomość e-mail z plikiem arkusza kalkulacyjnego CSV zawierającym dane z listy uczestników kursu.

  Poniższe kolumny danych z listy uczestników kursu są wyświetlane tylko w przypadku użycia funkcji Eksportuj jako plik CSV:

  Data rozpoczęcia: to dzień, w którym dany uczestnik zaczął korzystać z materiałów kursowych (należy pamiętać, że ta data może różnić się od daty zapisania na kurs).

  Ostatni oglądany wykład: to ostatni wykład z tego kursu oglądany przez danego uczestnika. Informacja ta pomaga określić, z jakimi materiałami uczestnik zapoznawał się ostatnio i pozwala skuteczniej śledzić jego postępy.

  Udemy for Business: kolumna w pliku CSV zatytułowana Udemy for Business (UFB) wskazuje, czy dany uczestnik zapisał się na kurs w ramach programu subskrypcji treści UFB (uwaga: te informacje można znaleźć również w widoku internetowym listy uczestników, gdzie obok nazwy uczestnika znajduje się tag „Udemy for Business”).

   

  Przeczytaj artykuł
 • Statystyki dotyczące promocyjnych wiadomości e-mail i ogłoszeń edukacyjnych

  Aby pomóc Ci w tworzeniu przekonujących wiadomości adresowanych do uczestników kursów, udostępniamy statystyki dotyczące wysyłanych przez Ciebie  ogłoszeń edukacyjnych i promocyjnych wiadomości e-mail. W statystykach znajdziesz:

  • Procent otwartych, współczynnik klikalności i poziom wycofywania subskrypcji dla  promocyjnych wiadomości e-mail.
  • Procent otwartych i liczbę wyświetleń  ogłoszenia edukacyjnego podczas uczestnictwa w kursie oraz poziom wycofywania subskrypcji.
  • wartości odniesienia pomagające ustalić, jak poprawić wyniki.

  Promocyjne wiadomości e-mail 

  Gdy instruktor wysyła do uczestników kursu promocyjną wiadomość e-mail w sekcji Komunikacja Komunikacja na stronie zarządzania kursem pojawiają się nowe statystyki, z którymi można się zapoznać, korzystając z karty Promocyjne wiadomości e-mail. 

  Karta Promocyjne wiadomości e-mail zawiera następujące kategorie:

  • Data utworzenia: tu widać datę utworzenia promocyjnej wiadomości e-mail.
  • Procent otwartych: pokazuje, jaki procent uczestników, którzy dostali wiadomość e-mail, ją otworzył.
  • Unikalne przeklikania: pokazuje, ilu uczestników, którzy otworzyli wiadomość, kliknęło jakiekolwiek łącze do kursu Udemy zawarte w ogłoszeniu.
  • Poziom wycofywania subskrypcji: to procent uczestników kursu, którzy otrzymali daną wiadomość e-mail i zrezygnowali z subskrypcji Twoich przyszłych wiadomości.

  Aby dowiedzieć się, jak wysłać promocyjną wiadomość e-mail, kliknij tutaj.  

  promotional_email.png

  Ogłoszenia edukacyjne

  Po wysłaniu przez instruktora ogłoszeń edukacyjnych do uczestników kursu, w sekcji Komunikacja na stronie zarządzania kursem, na karcie Ogłoszenie edukacyjne, zaczynają pojawiać się nowe statystyki. 

  Karta Ogłoszenie edukacyjne zawiera następujące kategorie:

  • Data utworzenia: tu widać datę utworzenia ogłoszenia edukacyjnego.
  • Procent otwartych: pokazuje, jaki procent uczestników, którzy dostali wiadomość e-mail, ją otworzył.
  • Unikalne odsłony: w związku z tym, że ogłoszenia pojawiają się w sekcji „Ogłoszenia” na stronie kursu, łączna liczba odsłon może być niemiarodajna. Dlatego tu podawana jest liczba indywidualnych uczestników, którzy wyświetliliogłoszenie edukacyjne podczas uczestnictwa w kursie.
  • Poziom wycofywania subskrypcji: to procent uczestników kursu, którzy otrzymali daną wiadomość e-mail i zrezygnowali z subskrypcji Twoich przyszłych wiadomości.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat wysyłania ogłoszeń edukacyjnych, przeczytaj ten artykuł.

  educational_announcements.png

  Przeczytaj artykuł
 • Pulpit pytań i odpowiedzi dla instruktora

  Pulpit pytań i odpowiedzi został zaprojektowany tak, by pomóc instruktorom w monitorowaniu pytań uczestników i udzielaniu na nie odpowiedzi.

  Pytania i odpowiedzi nie są dostępne na kursach bezpłatnych. 

  Uzyskiwanie dostępu do pytań i odpowiedzi na pulpicie instruktora

  Aby przejść do pytań i odpowiedzi na pulpicie instruktora, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj).
  2. Kliknij przycisk Komunikacja po lewej stronie i wybierz opcję Pytania i odpowiedzi.

  Q_A_Filter.png

  Oto najważniejsze możliwości:

  • Pytania ze wszystkich kursów możesz przeglądać w widoku pojedynczego lub podwójnego okienka, podobnie jak odpowiadać na nie.
  • Filtrowanie pytań bez odpowiedzi i pytań nieprzeczytanych. To pozwala instruktorom być bliżej uczestników kursów i podtrzymywać ich zaangażowanie.
  • Oznacz odpowiedź jako „Najlepsza odpowiedź”, aby wskazać uczestnikom najlepszą spośród odpowiedzi, lub jako „Przydatne”, żeby zasygnalizować, że odpowiedź na dane pytanie może być pomocna również dla innych uczestników.
  • Przechodzenie do wykładu, którego dotyczą pytania, i sprawdzenie, kiedy zadano pytanie i kiedy na nie odpowiedziano. Każda z tych funkcji pomaga instruktorom udzielać odpowiedzi na pytania uczestników.

  Wskazówki dotyczące korzystania z pulpitu pytań i odpowiedzi

  Ustawianie dostępności

  Jeżeli chcesz zakreślić uczestnikom kursów ramy czasowe, w których mogą spodziewać się odpowiedzi na pytanie, albo poinformować ich, że nie jesteś w pracy, możesz to zrobić, ustawiając stan dostępności. Stan dostępności można ustawiać dla każdego kursu osobno lub dla wszystkich razem.

  Aby przejść na stronę Dostępności, kliknij Dostępność po lewej stronie ekranu zarządzania kursem.

  Instructor_Availability.png

  Należy pamiętać, że tylko główny instruktor może ustawić status dostępności instruktora na koncie. 

  Oznaczanie pytań jako przeczytane

  Wiadomość powinna zostać automatycznie oznaczona jako przeczytana w każdym z następujących przypadków:

  • Instruktor ustawia kursor w polu odpowiedzi.
  • Instruktor klika wiadomość (aby zobaczyć wszystkie odpowiedzi, otworzyć dyskusję, przejść do profilu uczestnika kursu, oznaczyć wiadomość jako przydatną itd.).
  • Instruktor może ręcznie oznaczyć wiadomość jako przeczytaną lub nieprzeczytaną, klikając zieloną kropkę.

  ​Różnica między wiadomością nieprzeczytaną a wiadomością bez odpowiedzi

  Wiadomość nieprzeczytana to taka, której instruktor nie oznaczył jako przeczytanej. Natomiast termin „wiadomość bez odpowiedzi” oznacza, że żadna odpowiedź nie została oznaczona jako najlepsza. Jedynie instruktor i osoba zadająca pytanie mogą oznaczyć odpowiedź jako najlepszą.

  Sortowanie od najstarszych do najnowszych

  Kiedy instruktor sortuje pytania od najstarszych do najnowszych, data pytania jest określana na podstawie daty udzielenia ostatniej odpowiedzi.

  Popieranie pytań

  Jeżeli uważasz, że jakieś pytania szczególnie zasługują na uwagę, możesz je polecić, klikając ikonę popierania (strzałkę). Możesz też skorzystać z tej funkcji, by nadać priorytety pytaniom, na które chcesz odpowiedzieć, na pulpicie pytań i odpowiedzi instruktora.

  Szerszy kontekst pytania

  Jeśli uczestnik zada pytanie dotyczące konkretnego wykładu, instruktor zobaczy łącze do tego wykładu pod tytułem kursu.

  lecture_qa.png   
  Przeczytaj artykuł
 • Jak zarządzać opiniami uczestników, korzystając z pulpitu recenzji

  Recenzje to jedno z głównych narzędzi używanych przez uczestników do przekazywania swojej opinii o kursie. Instruktorzy mogą zobaczyć wszystkie recenzje, korzystając z pulpitu na karcie Instruktor.

  Jak uzyskać dostęp do panelu recenzji

  1. Otwórz stronę kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj).
  2. Kliknij „Wydajność” po lewej stronie.
  3. Kliknij „Recenzje”.

  reviews_dashboard.png

  Filtrowanie recenzji

  Recenzje można filtrować według kursu, daty dodania oraz oceny w gwiazdkach. Oprócz tego można wyświetlić wszystkie recenzje kursów za pomocą funkcji eksportu do pliku CSV. Funkcja eksportu jest dostępna pod opcją Sortuj według po lewej stronie.

  Odpowiadanie na recenzje

  Aby odpowiedzieć na recenzję, kliknij przycisk „Odpowiedz”. Wpisz odpowiedź w polu tekstowym. Co ważne, na recenzje mogą odpowiadać jedynie widoczni instruktorzy prowadzący kurs. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, czy jesteś widocznym instruktorem.

  Gdy klikniesz „Opublikuj odpowiedź”, Twoja odpowiedź pojawi się na stronie docelowej kursu. Możesz ją edytować lub usunąć w dowolnym momencie.

  Dla każdego kursu widoczna dla wszystkich jest tylko jedna recenzja danego uczestnika. Oznacza to, że kiedy uczestnik kursu zmieni swoją recenzję, Twoja odpowiedź przestanie być widoczna na stronie docelowej kursu.

  Mimo iż oceny bez recenzji nie są wyświetlane na stronie docelowej kursu, można skontaktować się z autorem takiej recenzji, klikając „Odpowiedz” i prosząc o udzielenie dalszych wyjaśnień. Uczestnik kursu zostanie o tym poinformowany oraz poproszony o zostawienie recenzji. Jeśli tak zrobi, recenzja pojawi się na stronie docelowej kursu.

  Dlaczego do niektórych ocen nie dołączono żadnych komentarzy?

  Nakładanie na uczestników kursu obowiązku dodawania komentarzy utrudniałoby im przyznawanie ocen, co z kolei mogłoby skutkować sztucznymi ocenami (w rezultacie uczestnicy mogliby rezygnować z oceniania kursów). Naszym celem jest uwzględnienie jak najszerszego zakresu opinii na temat kursu, niezależnie od tego, czy są pozytywne, czy negatywne.

  Korzystanie z opinii opartych na wynikach ankiety

  Czasami uczestnicy kursu zostawiają ocenę w gwiazdkach, ale nie dodają pisemnej recenzji. Chociaż oceny w gwiazdkach są pomocne dla innych uczestników, instruktor potrzebuje bardziej szczegółowych informacji, aby przeanalizować zasadność oceny. Dzięki opiniom opartym na wynikach ankiety uczestnicy kursu mogą wskazać powód, dla którego zdecydowali się na napisanie recenzji. Tego rodzaju opinie będą się pojawiać na Twoim pulpicie.

  reviews.png


  Pozwala to zapoznać się z opinią wystawioną przez konkretnego uczestnika kursu. Zielony symbol plusa oznacza twierdzącą odpowiedź uczestnika. Z kolei czerwony symbol minusa oznacza odpowiedź przeczącą. Znakiem zapytania są oznaczone pozycje, w przypadku których uczestnik kursu nie wybrał odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej.

  reviews_3.png

  Ocena kursu  

  Oceny kursu można wyświetlić na Pulpicie instruktora. Są one podawane jako Ocena kursu. Ocena kursu jest obliczana z uwzględnieniem czynników takich jak data wystawienia oceny i to, jak dużą część kursu ukończył jego uczestnik przed jej wystawieniem.

  Dodatkowe pytania można kierować do naszego zespołu ds. pomocy technicznejSzczegółowe wytyczne oraz informacje o tym, w jakich sytuacjach zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa usuwa recenzje, są dostępne tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie uczestnikom kursu automatycznych wiadomości powitalnych i gratulacji

  Istnieje możliwość wysyłania automatycznych wiadomości powitalnych i gratulacji, aby zwiększać zaangażowanie uczestników, którzy zapisali się na kurs, a także pogratulować tym, którzy go ukończyli.

  Utwórz wiadomość dotyczącą kursu

  Aby stworzyć automatyczne wiadomości dotyczące kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj).
  2. JKliknij Komunikacja po lewej stronie. W przypadku już opublikowanych kursów dostęp do wiadomości można uzyskać z poziomu strony „Komunikacja”, klikając opcję „Wiadomości dotyczące kursu” w prawej części ekranu.
  3. Wypełnij każde z pól tekstowych, aby zredagować wiadomość, która ma być wysyłana uczestnikom, gdy zapiszą się na kurs lub go ukończą.
  4. Kliknij Zapisz, aby zapisać treść wiadomości. 

  course_messages.png

  Uwaga: Promowanie innych swoich kursów i zasobów zewnętrznych w wiadomościach powitalnych i wiadomościach z gratulacjami jest niezgodne z wytycznymi Udemy. Upewnij się, że wiadomości są zgodne z naszymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi wiadomości bezpośrednich.

  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie ogłoszeń edukacyjnych i promocyjnych wiadomości e-mail

  Promocyjne wiadomości e-mail a ogłoszenia edukacyjne

  Jeśli oferujesz wiele kursów na platformie Udemy, możesz korzystać z promocyjnych wiadomości e-mail, aby reklamować je uczestnikom, którzy zapisali się na co najmniej jeden z Twoich płatnych kursów.

  Promocyjne wiadomości e-mail dostarczane są przez Udemy do skrzynek mailowych uczestników kursów. Wiadomości mogą zawierać linki tylko do Twoich kursów na Udemy (linki zewnętrzne są niedozwolone).

  Ogłoszenia edukacyjne są wysyłane przez Udemy do uczestników kursów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Są również publikowane w sekcji „Ogłoszenia” kursu. Ogłoszenia edukacyjne powinny zawierać wyłącznie bezpłatne materiały powiązane z kursem (nie można tu podawać linków do Udemy).

  Wytyczne i zasady dotyczące ogłoszeń edukacyjnych znajdziesz w tym artykule. Zasady i wytyczne dotyczące promocyjnych wiadomości e-mail zawiera ten artykuł.

  Aby móc wysyłać promocyjne wiadomości e-mail lub ogłoszenia edukacyjne, trzeba znajdować się na liście widocznych instruktorów kursu. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej o uprawnieniach instruktorów i o tym, jak je edytować.

  Jak wysłać promocyjną wiadomość e-mail lub ogłoszenie edukacyjne

  1. Otwórz stronę ze swoimi kursami w widoku instruktora.

  2. Po lewej stronie wybierz Komunikacja.

  3. Następnie kliknij Ogłoszenia, a potem Utwórz w prawym górnym rogu.

  Announcements.png

  4. Wybierz, czy chcesz wysłać ogłoszenie edukacyjne czy promocyjną wiadomość e-mail.

  5. Wybierz kwalifikujące się kursy, w ramach których chcesz wysłać ogłoszenie edukacyjne lub promocyjną wiadomość e-mail, uczestników, do których chcesz napisać, a następnie wpisz treść wiadomości.

  Pamiętaj, że nasz edytor tekstu służący do tworzenia ogłoszeń edukacyjnych i promocyjnych wiadomości e-mail nie obsługuje emotikonów, więc nie używaj ich w swojej wiadomości. Jeżeli to zrobisz, wystąpią błędy w formatowaniu wiadomości i przy jej wysyłaniu. Aby uniknąć możliwych problemów z formatowaniem, zamiast skopiować i wkleić wiadomość, lepiej jest utworzyć ją w naszym edytorze.

  6. Przed wysłaniem powiadomienia do uczestników kursów możesz je jeszcze raz sprawdzić. Aby to zrobić, kliknij „Prześlij mi podgląd wiadomości e-mail”.

  preview_promo.png

  7. Jeżeli wszystko jest w porządku, kliknij „Wyślij”.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Przewodnik po odznakach Udemy

  Jako firma Udemy dążymy do tego, by połączyć uczestników z odpowiednimi instruktorami i kursami oraz pomóc im osiągnąć cele edukacyjne. Staramy się osiągnąć to na wiele sposobów – odznaki są jednym z obszarów, w które szczególnie inwestujemy. Pokazują one potencjalnym uczestnikom, którzy instruktorzy i które kursy mają wyjątkowe zalety. Wraz z identyfikacją ważnych sygnałów dla uczestników będziemy testować kolejne odznaki. Jeśli sądzisz, że Twój kurs przedstawia wyjątkowe walory, których nie odzwierciedla żadna obecna odznaka, tutaj możesz przesłać opinię naszemu zespołowi do spraw produktów.

  Poniżej znajduje się lista odznak w formie, w jakiej są wyświetlane na stronie, oraz wyjaśnienie cech, jakie podkreślają. Podzieliliśmy się też czynnikami decydującymi o przyznaniu każdej z odznak oraz udostępniliśmy porady i zasoby, które pomogą Ci je zdobyć. Istotne kwestie:

  • Będziemy regularnie aktualizować ten przewodnik przy okazji wprowadzania nowych odznak lub znaczących modyfikacji odznak istniejących. Wszystkie istniejące odznaki są wciąż w fazie testów, więc czynniki decydujące o ich przyznaniu, ich wygląd i inne aspekty będą prawdopodobnie ulegać zmianom. Oznacza to również, że odznaki mogą być przyznawane tylko kursom w niektórych językach. Ogólnie rzecz biorąc, testując nowe odznaki, najpierw stosujemy je w odniesieniu do kursów w języku angielskim, a jeśli mają one pozytywny wpływ na uczestników i instruktorów, przyznajemy je kursom w innych językach.
  • Obecnie kurs może otrzymać następujące odznaki (w kolejności priorytetyzacji): Bestseller, Najwyżej oceniany, „Nowy i popularny” oraz Nowy. Kurs może na przykład kwalifikować się do odznak Bestseller i Najwyżej oceniany, ale wyświetlana będzie tylko odznaka Bestseller. Jedynym wyjątkiem jest to, że kurs może otrzymać odznakę Najczęściej odpowiadający instruktor oraz jedną z powyższych.

  Odznaki:

  Bestseller – wprowadzona w listopadzie 2016 r. Obecnie wdrożona dla użytkowników we wszystkich językach, jednak warunki przyznania mogą różnić się w zależności od języka kursu.

  Polish_-_SQL_-_CLP_-_Bestseller.png

  Odznaka Bestseller informuje uczestników, że wśród puli podobnych kursów ten jest najczęściej kupowany.

  Polish_-_SQL_-_Course_Cards_-_Bestseller.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs o najwyższym wyniku sprzedaży w ostatnim okresie w danym temacie głównym i kategorii (np. Python – Programowanie, Python – Biznes, Joga – Rozwój osobisty, Joga – Zdrowie i fitness).
  • Średnia ocen kursu wynosi co najmniej 4,2.

  Najwyżej oceniany – wprowadzona w styczniu 2018 r. Obecnie wdrożona dla użytkowników we wszystkich językach, jednak otrzymać ją mogą tylko kursy w języku angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim i portugalskim.

  Polish_-_SQL_-_CLP_-_Highest_Rated.png

  Odznaka Najwyżej oceniany informuje uczestników, że wśród puli podobnych kursów ten ma najwyższe oceny.

   Polish_-_SQL_-_Course_Cards_-_Highest_Rated.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs mający najwyższą ocenę kursu w danym temacie głównym i kategorii (np. Python — Programowanie, Python — Biznes, Joga — Rozwój osobisty, Joga — Zdrowie i fitness).
  • Średnia ocen kursu wynosi co najmniej 4,5.
  • Kurs ma co najmniej 10 ocen.

  Uwaga: przy określaniu, który kurs w danym temacie i kategorii ma najwyższą ocenę kursu, bierzemy pod uwagę „pewność oceny”. Innymi słowy, kurs mający ocenę kursu 4,8 i 1000 recenzji ma większą szansę na otrzymanie odznaki „Najwyżej oceniany”, niż kurs w tym samym temacie i kategorii z oceną kursu 4,9, który otrzymał tylko 10 recenzji.

  Nowy i popularny – wprowadzona w styczniu 2018 r. Obecnie wdrożona dla użytkowników i kursów we wszystkich językach.

  Polish_-_SQL_-_CLP_-_Hot___New.png

  Odznaka Nowy i popularny informuje uczestników, że wśród puli podobnych nowych kursów ten jest jednym z najczęściej kupowanych.

  Polish_-_SQL_-_Course_Cards_-_Hot___New.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs opublikowany w ciągu ostatnich 60 dni.
  • Kurs w górnym percentylu przychodów nowych kursów w danej kategorii.

  Nowy – wprowadzona w sierpniu 2017 r. Obecnie wdrożona dla użytkowników i kursów we wszystkich językach.

  Polish_-_SQL_-_CLP_-_New.png

  Odznaka Nowy informuje uczestników, że dany kurs jest nowy na Udemy i powinien zawierać najbardziej aktualne informacje na dany temat.

  Polish_-_SQL_-_Course_Cards_-_New.png 

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs opublikowany w ciągu ostatnich 60 dni.
  • Kursy płatne i bezpłatne.

  Najczęściej odpowiadający instruktor – wprowadzona we wrześniu 2017 r. Obecnie testowana na kursach w języku angielskim.

  top_responding_instructor_profile.png
  Odznaka Najczęściej odpowiadający instruktor” informuje uczestników, że dany kurs jest prowadzony przez bardzo komunikatywnego instruktora.

  top_responding_instructor.png 

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Odpowiadaj na 90% pytań uczestników w ciągu 24 godzin.
  • Kurs musi mieć co najmniej 10 pytań w ciągu ostatnich 90 dni.

  Wysoko oceniany przez początkujących – wprowadzona w kwietniu 2018 r. Obecnie testowana dla użytkowników z preferencją języka angielskiego, niemieckiego, portugalskiego, francuskiego i japońskiego. To oznaczenie mogą otrzymać kursy we wszystkich językach.

  beginners_rated_2.png

  Oznaczenie „Wysoko oceniany przez początkujących” jest obecnie w fazie testów i pokazuje, że dany kurs jest wysoko oceniany przez uczestników określających się jako początkujący.

  beginners_rated_1.png

  beginners_rated_3.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs o najwyższej ocenie kursu (otrzymanej od uczestników określających się jako „początkujący”) w danym temacie głównym i kategorii (np. Python — Programowanie, Python — Biznes, Joga — Rozwój osobisty, Joga — Zdrowie i fitness).
  • Kurs ma co najmniej 10 ocen.
  • Kurs nie jest przeznaczony dla uczestników średnio zaawansowanych lub zaawansowanych.
  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie wiadomości do uczestników kursu

  Instruktorzy mogą wysyłać prywatne wiadomości do uczestników zapisanych na Twój kurs lub odpowiadać na ich wiadomości. Uczestnik kursu otrzyma wiadomość e-mail, a na jego profilu Udemy pojawi się powiadomienie.

  Korzystanie z narzędzia do wysyłania wiadomości

  Aby skorzystać z narzędzia do wysyłanie wiadomości, wykonaj następujące czynności:

  1. Po zalogowaniu się do Udemy kliknij „Instruktor” u góry strony.
  2. Kliknij ikonę Komunikacja po lewej stronie, a potem ikonę Wiadomości.

  messages2020.png

  Wysyłanie prywatnej wiadomości

  Jeżeli chcesz wysłać do uczestnika kursu prywatną wiadomość, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź na stronę Wiadomości
  2. Kliknij Utwórz po prawej stronie
  3. Pod polem Nowa wiadomość wpisz imię uczestnika kursu (narzędzie automatycznie podsunie podpowiedź)
  4. Wpisz wiadomość i kliknij Wyślij
  5.  

  new_message.png

  Przeglądanie wiadomości

  Na stronie Wiadomości możesz wyszukiwać wiadomości za pomocą filtra. Możesz zaznaczyć opcje Nieprzeczytane, Ważne, Bez odpowiedzi lub Pokaż wiadomości automatyczne, aby nadać priorytety określonym grupom wiadomości.

  Możesz też wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu w polu wyszukiwania.

  messages_filter.png

  Odpowiadanie na wiadomość

  Po otrzymaniu wiadomości bezpośredniej od uczestnika kursu otrzymasz e-maila z powiadomieniem. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź na stronę Wiadomości
  2. Po lewej stronie kliknij wiadomość
  3. Wpisz wiadomość i kliknij Wyślij

  Możesz również odpowiedzieć, klikając Odpowiedz na wiadomość w odebranym e-mailu z powiadomieniem.

  Oznaczanie wiadomości jako ważnej

  Aby łatwo ją później odnaleźć, możesz daną wiadomość oznaczyć jako ważną. W tym celu kliknij wielokropek po prawej stronie wiadomości i wybierz opcję Oznacz jako ważne.

  marking_messages2020.jpg

  Gdy wiadomość zostanie oznaczona jako ważna, pojawi się przy niej złote kółko i będzie ją można wyszukać za pomocą filtra „Ważne”. Aby usunąć oznaczenie wiadomości jako ważnej, z menu opcji wiadomości wybierz Oznacz jako nieważną.

  Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej

  Jeśli chcesz oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, mimo że została przeczytana, wykonaj następujące czynności:

  1. Po prawej stronie kliknij wielokropek otwierający opcje wiadomości (jak na powyższej ilustracji).
  2. Wybierz opcję Oznacz jako nieprzeczytaną

  Blokowanie wiadomości lub zgłaszanie nadużyć

  Jeśli chcesz zablokować wiadomości od konkretnego uczestnik kursu, wybierz z opcji wiadomości pozycję Zablokuj. Uwaga: jeśli wyślesz do tego studenta wiadomość, rozmowa będzie odblokowana.

  Jeśli uważasz, że wiadomość narusza Warunki świadczenia usług Udemy lub wytyczne dla społeczności, kliknij opcję Zgłoś nadużycie, a nasz zespół się tym zajmie. Więcej informacji na temat zaufania i bezpieczeństwa w Udemy znajdziesz tutaj.

  Więcej informacji na temat zasad i wytycznych związanych z wysyłaniem wiadomości bezpośrednich znajdziesz w tym artykule.

  Przeczytaj artykuł