• Polecane recenzje

  W grudniu 2017 r. Udemy zacznie testować program pokazywania polecanych recenzji na stronach docelowych kursów. Polecana recenzja to recenzja kursu wybrana według algorytmu, która zawiera pozytywne wypowiedzi na temat danego kursu i ma zachęcać potencjalnych uczestników do zapisania się.

  Taka recenzja pojawi się na stronie docelowej kursu w sekcji „Polecane recenzje” jako pierwsza na liście.

  Uwaga: w początkowej fazie testów programu polecane recenzje pojawią się tylko w kursach w języku angielskim. Docelowo planujemy dodać sekcję „Polecane recenzje” do wszystkich nieanglojęzycznych i kwalifikujących się kursów.

  Przekazywanie informacji zwrotnych na temat polecanych recenzji

  Gdy do kursu zostanie dodana polecana recenzja, instruktor zobaczy powiadomienie w sekcji „Recenzje” na pulpicie instruktora. W tej sekcji można przekazać informacje zwrotne na temat programu „Polecane recenzje” lub konkretnej recenzji.

  Uwaga: polecane recenzje wybiera algorytm, więc instruktorzy nie mogą ich wybrać ani poprosić o zamieszczenie konkretnych recenzji. Chodzi o to, aby potencjalni uczestnicy kursu mogli z obiektywnego źródła dowiedzieć się, dlaczego kurs jest dobry.

  featured_review_.png

  Wymagania dotyczące recenzji

  Oto lista wymagań, które muszą być spełnione, aby pojawiła się lista polecanych recenzji. Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Chcemy tylko wytłumaczyć, w jaki sposób wybierane są polecane recenzje.

  • Aby pojawiła się polecana recenzja kursu, algorytm musi mieć do wyboru co najmniej 5 recenzji spełniających warunki.
  • Recenzje, które spełniają warunki, muszą mieć ocenę 4,5 lub wyższą. Ponadto użytkownik wystawiający recenzję musi mieć ukończone co najmniej 20% kursu, a sama recenzja nie może być starsza niż 2 lata.

  Polecane recenzje będą dodawane do kursów w miarę otrzymywania recenzji spełniających warunki. Nasz zespół będzie kontynuował testy programu „Polecane recenzje” i w razie potrzeby będzie wprowadzał ulepszenia.

  Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące polecanych recenzji, skontaktuj się z naszym zespołem ds. pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł
 • Uzyskiwanie dostępu do listy uczestników swojego kursu

  Za pomocą listy uczestników kursu można skutecznie monitorować postępy oraz historię korespondencji prowadzonej przez uczestników z Tobą i w ramach kursu. Każda lista uczestników kursu zawiera informacje dotyczące wykorzystania kursu przez danego użytkownika, pytań zadawanych przez uczestników lub udzielanych przez nich odpowiedzi oraz korespondencji z instruktorem.

  Jak uzyskać dostęp do listy uczestników swojego kursu

  Dostęp do listy uczestników kursu można uzyskać z poziomu pulpitu instruktora, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij Instruktor w prawym górnym rogu strony i wybierz Pulpit instruktora z menu rozwijanego.
  2. Na pulpicie instruktora ustaw kursor myszy na polu Łączna liczba uczestników kursów w obszarze ikony kursu
  3. Kliknij Przejdź do listy uczestników.

  Można również przejść do listy uczestników, klikając Uczestnicy kursu w lewej części strony Zarządzanie kursem.

  Informacje dotyczące listy uczestników kursu

  Lista uczestników Twojego kursu zawiera następujące informacje (uwaga: poniżej dowiesz się, jak uzyskać więcej informacji podczas korzystania z funkcji Eksportuj jako plik CSV):

  Nazwa: nazwa użytkownika, którą uczestnik kursu wybrał podczas zakładania konta Udemy.

  Zapisano: data zapisania się danego uczestnika na kurs.

  Postęp: wyrażona w procentach część treści kursu, którą uczestnik ukończył, przedstawiająca ogólny obraz jego zaangażowania w kurs.

  Ostatnie odwiedziny: dzień, w którym dany uczestnik po raz ostatni uzyskał dostęp do treści kursu i korzystał z jego materiałów. Ta informacja pomaga określić, czy dany użytkownik wykazywał w ostatnim czasie aktywność na kursie.

  Zadane pytania: to liczba pytań zadanych przez danego uczestnika kursu w sekcji pytań i odpowiedzi. Pomaga zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować więcej pomocy.

  Udzielone odpowiedzi: to liczba odpowiedzi, których dany uczestnik kursu udzielił w sekcji pytań i odpowiedzi. Pomaga zidentyfikować osoby, które są bardzo zaangażowane w kurs.

  Data wysłania ostatniej wiadomości: data widoczna w tym miejscu wskazuje czas przesłania ostatniej wiadomości do uczestnika kursu. Pomaga ocenić, czy trzeba nadal monitorować daną korespondencję.

  Wiadomość: po kliknięciu tej ikony zostaniesz przekierowany/przekierowana na stronę wiadomości, skąd można wysłać wiadomość bezpośrednio do danego uczestnika kursu. Narzędzie do wysyłania wiadomości automatycznie doda nazwę danego uczestnika jako odbiorcy.

  Zasady i wytyczne dotyczące wysyłania wiadomości do uczestników kursu znajdziesz tutaj.

  Student_List.png

  Eksportuj jako plik CSV

  Dane z listy uczestników kursu można również eksportować do pliku CSV. Kliknij przycisk Eksportuj jako plik CSV, a otrzymasz automatycznie wysyłaną wiadomość e-mail z plikiem arkusza kalkulacyjnego CSV zawierającym dane z listy uczestników kursu.

  Poniższe kolumny danych z listy uczestników kursu są wyświetlane tylko w przypadku użycia funkcji Eksportuj jako plik CSV:

  Data rozpoczęcia: to dzień, w którym dany uczestnik zaczął korzystać z materiałów kursowych (należy pamiętać, że ta data może różnić się od daty zapisania na kurs).

  Ostatni oglądany wykład: to ostatni wykład z tego kursu oglądany przez danego uczestnika. Informacja ta pomaga określić, z jakimi materiałami uczestnik zapoznawał się ostatnio i pozwala skuteczniej śledzić jego postępy.

  Udemy for Business: kolumna w pliku CSV zatytułowana Udemy for Business (UFB) wskazuje, czy dany uczestnik zapisał się na kurs w ramach programu subskrypcji treści UFB (uwaga: te informacje można znaleźć również w widoku internetowym listy uczestników, gdzie obok nazwy uczestnika znajduje się tag „Udemy for Business”).

  Przeczytaj artykuł
 • Statystyki ogłoszeń i wiadomości promocyjnych

  Aby pomóc Ci w tworzeniu przekonujących wiadomości adresowanych do uczestników kursów, udostępniliśmy statystyki dotyczące ogłoszeń i promocyjnych wiadomości e-mail. W statystykach znajdziesz:

  • procent otwartych, liczbę przeklikań i poziom wycofywania subskrypcji dla ogłoszeń promocyjnych (obecnie: „wiadomości promocyjnych”);
  • procent otwartych, liczbę odsłon ogłoszenia na pulpicie kursu i poziom wycofywania subskrypcji dla ogłoszeń edukacyjnych (obecnie: „ogłoszeń”);
  • wartości odniesienia pomagające ustalić, jak poprawić wyniki.

  Promocyjne wiadomości e-mail

  Gdy instruktor wysyła do uczestników kursu wiadomość promocyjną, w sekcji Komunikacja na stronie zarządzania kursem pojawiają się nowe statystyki, z którymi można się zapoznać, korzystając z karty Wiadomości promocyjne.

  Karta Wiadomości promocyjne zawiera następujące kategorie:

  • Utworzone: tu widać datę utworzenia wiadomości promocyjnej.
  • Procent otwartych: pokazuje, jaki procent uczestników, którzy dostali wiadomość e-mail, ją otworzył.
  • Unikalne przeklikania: pokazuje, ilu uczestników, którzy otworzyli wiadomość, kliknęło jakiekolwiek łącze do kursu Udemy zawarte w ogłoszeniu.
  • Poziom wycofywania subskrypcji: to procent uczestników kursu, którzy otrzymali daną wiadomość e-mail i zrezygnowali z subskrypcji Twoich przyszłych wiadomości.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak wysłać wiadomość promocyjną, kliknij tutaj. Jeśli szukasz wskazówek dotyczących tworzenia przekonujących i skutecznych wiadomości promocyjnych, zapoznaj się z tym artykułem.

  promotion_email_analytics.png

  Ogłoszenia

  Gdy instruktor wysyła do uczestników kursu ogłoszenie, w sekcji „Komunikacja” na stronie zarządzania kursem pojawiają się statystyki, z którymi można się zapoznać, korzystając z karty Ogłoszenia.

  Karta Ogłoszenia zawiera następujące kategorie:

  • Utworzone: tu widać datę utworzenia ogłoszenia.
  • Procent otwartych: pokazuje, jaki procent uczestników, którzy dostali wiadomość e-mail, ją otworzył.
  • Unikalne odsłony: w związku z tym, że ogłoszenia pojawiają się w sekcji „Ogłoszenia” na stronie kursu, łączna liczba odsłon może być niemiarodajna. Dlatego tu podawana jest liczba indywidualnych uczestników, którzy wyświetlili ogłoszenie podczas kursu.
  • Poziom wycofywania subskrypcji: to procent uczestników kursu, którzy otrzymali daną wiadomość e-mail i zrezygnowali z subskrypcji Twoich przyszłych wiadomości.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o wysyłaniu ogłoszenia, przeczytaj ten artykuł. Jeśli szukasz porad na temat tworzenia interesujących ogłoszeń, zajrzyj tutaj.

  announcement_analytics.png

  Optymalizacja ogłoszeń i promocyjnych wiadomości e-mail

  Aby pomóc instruktorom w analizowaniu statystyk, Udemy stworzyło zestawienia wyznaczające standardy w zakresie „otwarcia” i „przeklikania” ogłoszenia bądź wiadomości promocyjnej.

  Można ich używać jako punktu odniesienia w porównaniach. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się więcej na temat procesu oceniania wyników w oparciu o statystyki i wspomniane zestawienia.

  Przeczytaj artykuł
 • Śledzenie konwersji kursów za pomocą usługi Google AdWords

  Korzystając z usługi Google AdWords w celach marketingowych, możesz śledzić konwersje z ogłoszeń, posługując się naszym narzędziem do integracji z rozwiązaniami innych firm. Umożliwia to uzyskiwanie danych na temat odwiedzin strony docelowej kursu generowanych za pośrednictwem ogłoszenia, a także ich rejestrowanie i umieszczanie na koncie AdWords.

  Więcej informacji o konfigurowaniu kampanii Google AdWords znajdziesz tutaj.

  Aby zintegrować kampanię Google AdWords z platformą Udemy, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się do konta Google AdWords i kliknij Konwersje w obszarze Narzędzia.
  2. Kliknij + Konwersja i skonfiguruj śledzenie konwersji dla swojego ogłoszenia o kursie Udemy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
  3. Wybierz opcję Zapisz instrukcję i tag, a potem kliknij Gotowe.
  4. Z tagu śledzenia konwersji HTML skopiuj cyfry występujące po ciągu „google_conversion_id”. Patrz przykład poniżej.
  5. Wklej je w miejscu przeznaczonym na wartość tekstową ID konwersji, które znajduje się na stronie Integracja z rozwiązaniami innych firm. Dostęp do strony Integracja z rozwiązaniami innych firm można uzyskać z obszaru Ustawienia kursu w lewej części ekranu Plan kursu.
  6. Skopiuj cyfry następujące po ciągu „google_conversion_label” i wklej je w miejscu przeznaczonym na wartość tekstową Etykieta konwersji dla strony docelowej na stronie Integracja z rozwiązaniami innych firm. Patrz przykład poniżej.
  7. Kliknij Zapisz.


  adwords.png

  third_party-1.png

  Pytania na temat narzędzia integracji z rozwiązaniami innych firm prosimy kierować do naszego zespołu ds. pomocy technicznej.

  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat konfiguracji kampanii Google AdWords lub tagu śledzenia konwersji, skontaktuj się z Centrum pomocy Google AdWords.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Korzystanie z bloków kodu i kodu wbudowanego

  Udemy obsługuje obecnie wyróżnianie składni dla bloków kodu i kodu wbudowanego w ramach pytań i odpowiedzi, testów oraz artykułów.

  Dodawanie kodu wbudowanego

  Kod wbudowany jest bardzo przydatny, gdy trzeba wyróżnić krótki fragment kodu (np. definicję funkcji lub nazwę zmiennej) w obrębie paragrafu.

  1. Przejdź do pola pytań i odpowiedzi, w którym chcesz dodać kod. Jeżeli chcesz dołączyć kod do pytania, najpierw wpisz pytanie.
  2. Następnie kliknij Zadaj nowe pytanie.
  3. Wpisz, co chcesz powiedzieć.
  4. Zaznacz fragment, który chcesz przekształcić w kod wbudowany.
  5. Kliknij ikonę kodu wbudowanego na pasku narzędzi.
  6. Kliknij Opublikuj pytanie lub Dodaj odpowiedź.

  Dodawanie bloków kodu

  Bloki kodu służą do zaznaczania kilku linii kodu.

  1. Przejdź do pola pytania lub odpowiedzi, w którym chcesz wprowadzić blok kodu.
  2. Jeżeli chcesz dołączyć kod do pytania, najpierw wpisz pytanie.
  3. Wprowadź blok kodu, który chcesz dołączyć, i zaznacz go.
  4. Kliknij ikonę kodu wbudowanego na pasku narzędzi.
  5. Teraz kliknij Opublikuj pytanie lub Dodaj odpowiedź.
  6. Kod wbudowany zostanie wyraźnie zaznaczony.

  code_q_a.png

  Kiedy używać bloków kodu i kodu wbudowanego

  Pytania i odpowiedzi — wyróżnianie kodu w pytaniach i odpowiedziach ułatwia oraz przyspiesza ich odczytywanie przez uczestników kursu i dzielenie się informacjami zwrotnymi.

  Testy — wyróżniaj kod w pytaniach testu i w odpowiedziach. Umożliwi to instruktorom zadawanie takich pytań, jak „Którą metodę zastosować, aby rozwiązać ten problem?”, a uczestników zachęca do wyboru właściwej odpowiedzi spośród różnych opcji.

  Artykuły — wyróżnianie kodu w artykułach ułatwia uczestnikom kursu ich czytanie i czerpanie z nich wiedzy.

  code_finalized.png

  Przeczytaj artykuł
 • Pulpit pytań i odpowiedzi dla instruktora

  Pulpit pytań i odpowiedzi został zaprojektowany tak, by pomóc instruktorom w monitorowaniu pytań uczestników i udzielaniu na nie odpowiedzi.

  Uzyskiwanie dostępu do pytań i odpowiedzi na pulpicie instruktora

  Aby przejść do pytań i odpowiedzi na pulpicie instruktora, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij rozwijaną listę Instruktor w prawym górnym rogu.
  2. Kliknij Pulpit instruktora.
  3. Wybierz kartę Pytania i odpowiedzi.

  qa.png

  Oto najważniejsze możliwości:

  • Przeglądanie pytań dotyczących wszystkich kursów i odpowiadanie na nie z poziomu centralnego pulpitu.
  • Filtrowanie pytań bez odpowiedzi i pytań nieprzeczytanych. To pozwala instruktorom być bliżej uczestników kursów i podtrzymywać ich zaangażowanie.
  • Oznaczanie odpowiedzi jako „Odpowiedź”, aby wskazać uczestnikom poprawne rozwiązanie, lub jako „Przydatne”, żeby zasygnalizować, że odpowiedź na dane pytanie może być pomocna również dla innych uczestników.
  • Przechodzenie do wykładu, którego dotyczą pytania, i sprawdzenie, kiedy zadano pytanie i kiedy na nie odpowiedziano. Każda z tych funkcji pomaga instruktorom udzielać odpowiedzi na pytania uczestników.

  Wskazówki dotyczące korzystania z pulpitu pytań i odpowiedzi

  Oznaczanie pytań jako przeczytane

  Wiadomość powinna zostać automatycznie oznaczona jako przeczytana w każdym z następujących przypadków:

  • Instruktor ustawia kursor w polu odpowiedzi.
  • Instruktor klika wiadomość (aby zobaczyć wszystkie odpowiedzi, otworzyć dyskusję, przejść do profilu uczestnika kursu, oznaczyć wiadomość jako przydatną itd.).
  • Instruktor może ręcznie oznaczyć wiadomość jako przeczytaną lub nieprzeczytaną, klikając zieloną kropkę.

  Różnica między wiadomością nieprzeczytaną a wiadomością bez odpowiedzi

  Wiadomość nieprzeczytana to taka, której instruktor nie oznaczył jako przeczytanej. Natomiast termin „wiadomość bez odpowiedzi” oznacza, że żadna odpowiedź nie została oznaczona jako najlepsza. Jedynie instruktor i osoba zadająca pytanie mogą oznaczyć odpowiedź jako najlepszą.

  Różnica między oznaczeniami „Przydatne” i „Najlepsza odpowiedź”

  Instruktor może oznaczyć tylko jedną odpowiedź jako najlepszą, ale jeśli inne odpowiedzi są pomocne, może je oznaczyć jako przydatne, aby inni uczestnicy kursu wiedzieli, z których odpowiedzi mogą czerpać wiedzę. Każdy uczestnik kursu i instruktor może oznaczyć odpowiedź jako przydatną.

  Sortowanie od najstarszych do najnowszych

  Kiedy instruktor sortuje pytania od najstarszych do najnowszych, data pytania jest określana na podstawie daty udzielenia ostatniej odpowiedzi.

  Szerszy kontekst pytania

  Jeśli uczestnik zada pytanie dotyczące konkretnego wykładu, instruktor zobaczy łącze do tego wykładu pod tytułem kursu.

  lecture_qa.png


  Aby podzielić się swoimi uwagami, skontaktuj się z nami tutaj lub za pomocą konta „Studio U” na Facebooku.
   
  Przeczytaj artykuł
 • Jak zarządzać opiniami uczestników, korzystając z pulpitu recenzji

  Recenzje to jedno z głównych narzędzi używanych przez uczestników do przekazywania swojej opinii o kursie. Instruktorzy mogą zobaczyć wszystkie recenzje, korzystając z pulpitu na karcie Instruktor.

  Przejdź do karty Instruktor, a następnie do pulpitu instruktora i kliknij Recenzje.

  dashboard_reviews.png

  Filtrowanie recenzji

  Recenzje można filtrować według kursu, daty dodania oraz oceny w gwiazdkach.

  Odpowiadanie na recenzje

  Aby odpowiedzieć na recenzję, kliknij przycisk „Odpowiedz”. Wpisz odpowiedź w polu tekstowym. Co ważne, na recenzje mogą odpowiadać jedynie widoczni instruktorzy prowadzący kurs. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, czy jesteś widocznym instruktorem.

  Gdy klikniesz „Opublikuj odpowiedź”, Twoja odpowiedź pojawi się na stronie docelowej kursu. Możesz ją edytować lub usunąć w dowolnym momencie.

  Dla każdego kursu widoczna dla wszystkich jest tylko jedna recenzja danego uczestnika. Oznacza to, że kiedy uczestnik kursu zmieni swoją recenzję, Twoja odpowiedź przestanie być widoczna na stronie docelowej kursu.

  Mimo iż oceny bez recenzji nie są wyświetlane na stronie docelowej kursu, można skontaktować się z autorem takiej recenzji, klikając „Odpowiedz” i prosząc o udzielenie dalszych wyjaśnień. Uczestnik kursu zostanie o tym poinformowany oraz poproszony o zostawienie recenzji. Jeśli tak zrobi, recenzja pojawi się na stronie docelowej kursu.

  Najlepsze praktyki dotyczące odpowiadania na recenzje

  Udzielanie publicznych odpowiedzi na recenzje to świetny sposób na zwiększenie zaangażowania uczestników kursu i rozwianie ich wątpliwości w zakresie kursu i jego celów.

  Oto kilka powodów, dla których warto udzielać publicznych odpowiedzi na recenzje:

  • możliwość podziękowania uczestnikowi kursu za recenzję;
  • możliwość udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące kursu;
  • możliwość nawiązania pozytywnych relacji z uczestnikami kursu (staraj się zawsze informować o wprowadzeniu w kursie zmian na podstawie konkretnych opinii uczestników).

  Jeśli chcesz przedyskutować określoną kwestię z uczestnikiem kursu lub bardziej komfortowe jest dla Ciebie nawiązanie prywatnej rozmowy, skorzystaj z Komunikatora.

  Odpowiadając na recenzję, pamiętaj, że recenzje są publiczne. Będą widoczne zarówno dla potencjalnych, jak i obecnych uczestników kursu.

  Dlatego

  • Odnoś się z szacunkiem do uczestnika: Tworzenie kursu to ciężka praca, a zatem czytanie recenzji, z którymi się nie zgadzasz, bywa frustrujące. Pamiętaj jednak, aby używać pełnego szacunku języka. Jeśli uważasz, że dany uczestnik jest niegrzeczny albo podaje niezgodne z prawdą informacje, zgłoś jego recenzję do naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa lub napisz do nas na adres policy@udemy.com. Dalsze wytyczne oraz informacje o tym, w jakich sytuacjach zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa usuwa recenzje, są dostępne tutaj.
  • Doceń opinię uczestnika: Każda konstruktywna krytyka umożliwia doszlifowanie kursu, w związku z czym należy ją cenić na równi z opiniami pozytywnymi. Jeśli przeczytasz recenzję, z którą się zgadzasz, podziękuj za nią uczestnikowi kursu, aby poczuł się doceniony. Z kolei recenzje, z którymi się nie zgadzasz, traktuj jako okazję do zajęcia się sygnalizowanym problemem, aby rozwiać obawy potencjalnych nowych uczestników kursu.

  Korzystanie z opinii opartych na wynikach ankiety

  Czasami uczestnicy kursu zostawiają ocenę w gwiazdkach, ale nie dodają pisemnej recenzji. Chociaż oceny w gwiazdkach są pomocne dla innych uczestników, instruktor potrzebuje bardziej szczegółowych informacji, aby przeanalizować zasadność oceny. Dzięki opiniom opartym na wynikach ankiety uczestnicy kursu mogą wskazać powód, dla którego zdecydowali się na napisanie recenzji. Tego rodzaju opinie będą się pojawiać na Twoim pulpicie.

  reviews.png


  Pozwala to zapoznać się z opinią wystawioną przez konkretnego uczestnika kursu. Zielony symbol plusa oznacza twierdzącą odpowiedź uczestnika. Z kolei czerwony symbol minusa oznacza odpowiedź przeczącą. Znakiem zapytania są oznaczone pozycje, w przypadku których uczestnik kursu nie wybrał odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej.

  reviews_3.png

  Najnowsze oceny i ocena ogólna

  Oceny kursu można oglądać za pomocą pulpitu instruktora. Są dostępne dwa ich rodzaje: najnowsze oceny oraz ocena ogólna.

  Najnowsze oceny to średnia ocen przyznanych Twojemu kursowi w ciągu ostatnich 90 dni (lub w ostatnich 10 recenzjach). Z kolei ocena ogólna to średnia ocena, jaką kurs otrzymał od momentu opublikowania.

  Kategoria „najnowszych ocen” pozwala instruktorom monitorować na bieżąco poziom zadowolenia uczestników swoich kursów. Ponieważ wiele kursów dostępnych za pośrednictwem Udemy ma dużą liczbę opinii sprzed lat, w przypadku, gdy kurs został zmieniony, część recenzji może być nieaktualna.

  W razie dalszych pytań dotyczących wyświetlania recenzji kursu i zarządzania nimi skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie automatycznych wiadomości powitalnych i gratulacji

  Istnieje możliwość wysyłania automatycznych wiadomości powitalnych i gratulacji, aby zwiększać zaangażowanie uczestników.

  Tworzenie wiadomości automatycznej

  1. Kliknij pulpit instruktora.
  2. Znajdź kurs, do którego chcesz dodać wiadomość, i kliknij Przejdź do zarządzania kursem.
  3. Kliknij Wiadomości automatyczne po lewej stronie.
  4. Wypełnij każde z pól tekstowych, aby zredagować wiadomość, która ma być wysyłana uczestnikom, gdy zapiszą się na kurs lub go ukończą.
  5. Kliknij Zapisz, aby zapisać treść wiadomości.

   

  automatic_messages.jpg

  Wskazówka: W przypadku zarówno wiadomości powitalnych, jak i wiadomości z gratulacjami należy pamiętać o uwzględnieniu w wiadomości nazwy kursu. Umożliwi to jednoznaczną identyfikację kursu.

  Wiadomość powitalna

  Wiadomość powitalna zostanie wysłana do uczestników, gdy tylko zapiszą się na kurs. Użyj tej wiadomości do:

  • powitania uczestników kursu i wyrażenia wdzięczności za wyrażone zainteresowanie;
  • przedstawienia się za pomocą krótkiej notki biograficznej;
  • podzielenia się interesującą informacją o sobie w celu nadania wiadomości bardziej osobistego charakteru;
  • wzbudzenia entuzjazmu wśród uczestników poprzez przekazanie im informacji, co osiągną dzięki kursowi;
  • zachęcenia uczestników kursu do aktywnego uczestnictwa i poinformowania ich, że mogą zadawać pytania na forum dyskusyjnym.

  Uwaga: Pamiętaj, że wiadomość powitalna nie powinna być zbyt osobista. W tej wiadomości nie zostanie umieszczone imię i nazwisko uczestnika kursu (w przeciwieństwie do ogłoszeń promocyjnych i edukacyjnych).

  Gratulacje

  Na koniec kursu możesz skonfigurować automatyczną wiadomość, za pośrednictwem której pogratulujesz uczestnikom ukończenia kursu.

  • Wyraź swoją dumę z osiągnięć uczestników kursu.
  • Objaśnij kolejne kroki i przedstaw zastosowania poruszonych kwestii.
  • Zachęć uczestników do dalszej lektury i zgłębienia tematyki.

  Uwaga: Promowanie innych swoich kursów i zasobów zewnętrznych w wiadomościach powitalnych i wiadomościach z gratulacjami jest niezgodne z wytycznymi Udemy. Upewnij się, że wiadomości są zgodne z naszymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi wiadomości bezpośrednich.

  Przeczytaj artykuł
 • Karta nauczania

  Karta nauczania ułatwia zarządzanie oferowanymi kursami. Na karcie nauczania możesz przeglądać najważniejsze informacje na temat kursu. Z niej możesz przejść do zarządzania kursem, raportu przychodów, recenzji, pytań i listy uczestników zapisanych na kurs.

  Poruszanie się po karcie nauczania

  Na kartę nauczania możesz wejść, klikając Pulpit instruktora z rozwijanego menu Instruktor u góry strony. Najeżdżając kursorem na sekcje karty nauczania, możesz przeglądać następujące informacje:

  Zarządzanie kursem: możesz, klikając pod tytułem kursu po lewej, przejść do strony zarządzania kursem. Na stronie Zarządzanie kursem możesz przeglądać różne strony kursu, zarządzać nim i wprowadzać zmiany.
   

  tab_course_management.png

  Raport przychodów: najeżdżając kursorem na pole, w którym widnieje przychód z kursu na ten miesiąc oraz całkowity przychód, możesz przejść do sekcji Raport przychodów. Więcej informacji na temat raportu przychodów oraz jego zawartości znajdziesz tutaj.
   
  rev_tab.png
   
  Recenzje kursu: z pola, w którym znajduje się średnia ocen Twojego kursu, możesz przejść do sekcji statystyki zaangażowania i recenzje uczestników kursu.
   
  reviews_tab.png
   
  Lista uczestników kursu: aby przejść do listy uczestników kursu i wykorzystać jej różne funkcje, kliknij sekcję, w której znajduje się całkowita lista uczestników kursu i lista uczestników kursu zapisanych w tym miesiącu.
   
  student_list.png

  Pytania:
  z pola, w którym po prawej stronie znajduje się całkowita liczba pytań bez odpowiedzi, możesz przejść do pulpitu pytań i odpowiedzi dotyczących kursu.
   
  questions_tab.png
   
   
  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie ogłoszeń i promocyjnych wiadomości e-mail

  Promocyjne wiadomości e-mail a ogłoszenia

  Jeśli oferujesz wiele kursów na platformie Udemy, możesz korzystać z promocyjnych wiadomości e-mail, aby prezentować je uczestnikom, którzy zapisali się na co najmniej jeden z Twoich płatnych kursów.

  Promocyjne wiadomości e-mail dostarczane są przez Udemy do skrzynek pocztowych uczestników. Wiadomości mogą zawierać łącza tylko do Twoich kursów Udemy (łącza zewnętrzne są niedozwolone).

  Ogłoszenia są wysyłane przez serwis Udemy do uczestników kursów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Są również publikowane w sekcji „Ogłoszenia” kursu. Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie bezpłatne materiały powiązane z kursem (łącza Udemy są w tym wypadku niedozwolone).

  Jeżeli masz pytania dotyczące polityki Udemy w zakresie ogłoszeń, zapoznaj się z najlepszymi praktykami i polityką.

  Wysyłanie promocyjnej wiadomości e-mail lub ogłoszenia

  1. Kliknij Pulpit instruktora.

  2. Ustaw kursor na tytule kursu.

  3. Kliknij Przejdź do zarządzania kursem.

  4. Wybierz Komunikacja po lewej stronie.

  5. Następnie określ, czy chcesz wysłać ogłoszenie edukacyjne czy promocyjną wiadomość e-mail.

  Screen_Shot_2017-09-20_at_3.56.25_PM.png

  6. Wprowadź informacje o ogłoszeniu/promocyjnej wiadomości e-mail.

  7. Możesz sprawdzić ogłoszenie/wiadomość przed wysłaniem ich do uczestników kursu, klikając Wyślij mi podgląd wiadomości e-mail.

  promotional_email_preview.png

  8. Jeżeli wszystko jest w porządku, kliknij Wyślij.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Najlepsze praktyki: jak korzystać z pulpitu Pytania i odpowiedzi

  Uczestnicy często korzystają z pulpitu Pytania i odpowiedzi w celu zadawania pytań na temat kursu. Mogą nie rozumieć określonej części kursu lub chcą poprosić Cię o informacje na temat swoich postępów. Udzielane odpowiedzi pomagają zwiększyć zadowolenie uczestników kursu i zachęcają ich do nieustannego zdobywania wiedzy!

  Oto najważniejsze zasady korzystania z pulpitu Pytania i odpowiedzi:

  • Odpowiadaj: niezwłocznie odpowiadaj na pytania.
  • Motywuj: dbaj, aby pytania i dyskusje nie zamierały i motywuj uczestników kursu.
  • Edukuj: koncentruj się na edukowaniu uczestników, udzielając przemyślanych, rzeczowych odpowiedzi.

  Poniżej przedstawiamy przykłady zachowań instruktorów, którzy robią to naprawdę dobrze.

  Odpowiadanie

  Niezwłoczne reagowanie na pytania jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewniania satysfakcji uczestników kursu. Zwykle uczestnicy uzyskujący odpowiedź w czasie krótszym niż 5 dni są bardziej skłonni sięgnąć po dodatkowe treści i wyżej ocenić kurs.

  Teresa L. Greenway skupiła wokół siebie bardzo zaangażowaną grupę uczestników swojego kursu „Bake Real Artisan Sourdough Bread like a Professional”. Często odpowiada na zadawane pytania w tym samym dniu, zyskując szacunek i wdzięczność kursantów. Nic więc dziwnego, że jej kurs uzyskał tak wiele 5-gwiazdkowych recenzji!


  Motywowanie

  Korzystanie z pulpitu Pytania i odpowiedzi pomaga w motywowaniu uczestników kursu, a zatem warto dołożyć starań, aby toczyły się ożywione dyskusje świadczące o Twojej inwestycji w sukces uczestników. Zadawaj uczestnikom pytania lub proponuj im przekazanie informacji zwrotnych na temat postępów, aby zyskać ich lojalność!

  Zwróć uwagę na posty Ricka Waltera zawierające doskonale dobraną proporcję pochwał i zachęt oraz zabawnych obrazków kierowanych do uczestników kursu!


  Edukowanie

  Nie zapominaj, aby zawsze udzielać pomocnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Odpowiedzi możesz uzupełniać łączami do GitHub, YouTube lub innych bezpłatnych, łatwo dostępnych źródeł. Niekiedy wyjaśnienie problemu wymaga więcej niż jednej odpowiedzi, ale uczestnicy docenią Twoje zaangażowanie!

  Jeżeli uczestnikom kursu sprawia trudność jakaś idea lub koncepcja, możesz nawet posłużyć się własnym przykładem. Przyjrzyj się odpowiedzi udzielonej przez Marco Vale’a w ramach jego kursu Pixel Art:  Aby uzyskać informacje na temat dostępu i korzystania z pulpitu Pytania i odpowiedzi, przejdź do tego artykułu.

  Przeczytaj artykuł
 • Najlepsze praktyki: jak korzystać z Komunikatora (wiadomości bezpośrednich)

  Z narzędzia Komunikator można korzystać w następujących celach:

  • zadawanie pytań przez zapisanych uczestników na temat wymagań kursu lub jego treści jako alternatywa dla forów dyskusyjnych (czasami uczestnicy wolą dyskusję 1:1);
  • zadawanie pytań przez potencjalnych uczestników, których interesują wymogi kursu;
  • kontakt instruktorów z zapisanymi uczestnikami w celu uzyskania opinii dotyczących kursu lub udzielenia odpowiedzi na recenzje uczestników.

  Jeśli chcesz pozostać odnoszącym sukcesy instruktorem Udemy, niezwłocznie i w uprzejmy sposób odpowiadaj na otrzymywane pytania. Celem narzędzia jest umożliwienie komunikacji oraz uzyskiwania opinii od uczestników kursu, nie zaś wysyłanie im wiadomości marketingowych. Do wysyłania uczestnikom wiadomości marketingowych służą ogłoszenia promocyjne.

  Oto kilka porad dotyczących korzystania z Komunikatora:

  • Postaraj się udzielić odpowiedzi w ciągu 5 dni, aby uniknąć niezadowolenia uczestnika kursu.
  • Zachowaj przyjacielski, ale profesjonalny ton. Jesteś instruktorem, więc uczestnicy kursu zwracają się do Ciebie, aby uzyskać odpowiedzi! Pamiętaj, aby prezentować się jako osoba przystępna i posiadająca sporą wiedzę. Nigdy nie wysyłaj niegrzecznych ani nieprzemyślanych odpowiedzi. Jeśli nie rozumiesz zadanego pytania, poproś uczestnika o wyjaśnienie.
  • Nie używaj tego narzędzia do masowej wysyłki wiadomości do uczestników kursu ani do wysyłania im jakichkolwiek informacji marketingowych. Jeśli chcesz wysłać wiadomość marketingową do większej listy uczestników kursu, możesz skorzystać z funkcji ogłoszeń promocyjnych.

  Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat:

  • Odpowiadanie na pytania uczestników kursu
  • Udzielanie odpowiedzi na recenzje uczestników
  • Częste problemy uczestników kursu

  Odpowiadanie na pytania uczestników kursu

  Większość otrzymywanych wiadomości stanowią pytania od uczestników kursu. Chociaż zachęcamy do korzystania z forów dyskusyjnych, nie każda osoba preferuje taką formę komunikacji. Jeśli któryś z uczestników kursu zdecyduje się na wysłanie Ci wiadomości 1:1, udziel mu odpowiedzi, stosując się do następujących wytycznych:

  • Udziel niezwłocznie odpowiedzi: Twoje odpowiedzi (lub ich brak) mogą w znaczny sposób wpłynąć na motywację uczestnika kursu! Postaraj się udzielić odpowiedzi w rozsądnym czasie, aby utrzymać zaangażowanie uczestnika kursu.
  • Pamiętaj o uprzejmości: Podziękuj uczestnikowi kursu za wiadomość, a Twoja odpowiedź niech będzie grzeczna i pełna zrozumienia. Dbanie o zadowolenie uczestników to ciężka praca.
  • Udziel szczegółowej odpowiedzi oraz, jeśli to konieczne, podaj łącza do bezpłatnych zewnętrznych źródeł. Jeśli prowadzisz kurs techniczny, możesz skorzystać z zasobów takich jak GitHub czy Stack Overflow.
  • NIE wykorzystuj Komunikatora do masowej wysyłki wiadomości dotyczących promocji lub korzystania z kuponów, do wysyłania łączy zewnętrznych, jak również wiadomości o charakterze marketingowym i odniesień do nich. Uczestnicy kursów często mają pytania lub prośby, więc istotne jest, żeby instruktorzy na nie odpowiadali. Kiedy uczestnicy zadają konkretne pytania, odpowiadaj im i nakierowuj ich na odpowiednie zasoby. Jest to jednak sytuacja, w której bierzemy pod uwagę kontekst sytuacyjny.
   • Jeżeli na przykład instruktor zachęca uczestników kursu do wysyłania mu wiadomości bezpośrednich z prośbą o kupony, uznajemy to za naruszenie naszej polityki w związku z przekazywaniem przez instruktora kodów kuponów za pośrednictwem Komunikatora.
   • Inna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy uczestnik zada pytanie o materiały dodatkowe. Jeśli instruktor wyśle uczestnikowi łącze do swojej strony, na której znajdują się takie informacje, nie naruszy zasad.

  Udzielanie odpowiedzi na recenzje uczestników

  Czasami instruktor chce zwrócić się do uczestnika kursu, aby podziękować mu za recenzję. Albo po prostu chce się dowiedzieć, dlaczego ocena jest tak niska. Do tego celu możesz użyć Komunikatora, jeśli taką formę komunikacji preferujesz. Pamiętaj jedynie, aby zachować życzliwość i profesjonalizm!

  Wskazówki:

  • NIE próbuj nakłaniać uczestnika do zmiany recenzji lub doprowadzić do konfrontacji. Zamiast tego POPROŚ uczestnika kursu o więcej szczegółów na temat jego opinii, abyś mógł/mogła doszlifować kurs.
  • Jeśli od czasu wystawienia recenzji wprowadziłeś/wprowadziłaś zmiany w kursie, możesz skontaktować się z autorem recenzji i poprosić go o ponowne przeanalizowanie oceny.
  • Recenzja uczestnika kursu to jego własna opinia, którą może zmienić, jeśli taka będzie jego decyzja. Uszanuj to!


  Oto szablony, z których można skorzystać:

  „Witam!
  Zauważyłem/zauważyłam, że przyznałeś/przyznałaś 1 gwiazdkę mojemu kursowi „Tytuł kursu”. Przykro mi, że kurs nie spełnił Twoich oczekiwań. Czy mogę Cię prosić o przesłanie bardziej szczegółowych uwag, żebym mógł/mogła je przeanalizować? Zależy mi na wysokiej jakości kursu, a Twoja opinia będzie bardzo pomocna!
  Dziękuję.
  Imię i nazwisko”


  „Witam!
  Zauważyłem/zauważyłam, że przyznałeś/przyznałaś 2 gwiazdki mojemu kursowi „Tytuł kursu”. W recenzji wspomniałeś/wspomniałaś, że wykład numer 3 nie był wystarczająco jasny. Wziąłem/wzięłam do serca tę uwagę i zmieniłem/zmieniłam odpowiednio kurs. Czy znajdziesz czas, żeby ponownie obejrzeć ten wykład i, ewentualnie, wystawić nową oceną kursu? Proszę o odpowiedź.
  Dziękuję.
  Imię i nazwisko”

  Częste problemy uczestników kursu

  W przypadku, gdy uczestnicy kursu sygnalizują problemy, zastosuj się do następujących wytycznych:

  • Jeśli uczestnik kursu chce otrzymać zwrot lub ma problemy techniczne dotyczące kursu, powinien napisać na adres support@udemy.com.
  • W przypadku, gdy bierzesz udział w mało przyjaznej dyskusji, prosimy o niekontaktowanie się z danym użytkownikiem i napisanie do nas na adres policy@udemy.com w celu wyjaśnienia sytuacji.
  • Jeśli uczestnicy kursu często zwracają się do Ciebie z prośbami o kupony lub próbują uzyskać inne towary bądź usługi, oznaczaj takie wiadomości lub przekazuj je na adres policy@udemy.com w celu ich zweryfikowania. Tego rodzaju wiadomości rzadko pochodzą od faktycznych uczestników kursu, więc zachowaj ostrożność.

  Przeczytaj artykuł
 • Statystyki zaangażowania

  Statystyki zaangażowania to wydajne narzędzie pozwalające zrozumieć, jak kurs radzi sobie na rynku i dowiedzieć się, jaki jest poziom zadowolenia uczestników kursu. Twój kurs to żywe, zmieniające się doświadczenie, które jest stale ulepszane. Ta funkcja zapewnia dane potrzebne do tego, aby kurs był pełen życia, dobry i optymalnie dostosowany. Oto w jaki sposób.

  Uzyskiwanie dostępu do statystyk z poziomu pulpitu kursu

  1. Przejdź do pulpitu instruktora
  2. Kliknij dowolny opublikowany kurs, aby przejść do strony Plan kursu.
  3. Po lewej stronie kliknij Statystyki.
  4. Możesz przeanalizować zaangażowanie, klikając odpowiednią kartę.

  analytics.png

  Analiza podkategorii

  Użyj wskaźników Ostatnie rankingi i Wykorzystanie treści, aby śledzić, jak kurs radzi sobie na rynku. W tej sekcji kurs jest porównywany z innymi kursami w Twojej podkategorii.

  Zachęcanie uczestników kursu do nauki

  Skorzystaj z sekcji Zaangażowanie w wykład, aby sprawdzić, jaki procent uczestników zaczął i ukończył dany wykład, a także jak to się ma do całkowitej liczby uczestników. Wskaźnik uczestnictwa w danym wykładzie można wyświetlić, najeżdżając kursorem na jego ikonę.

  Uwaga: jeśli uczestnik kursu ręcznie zaznaczy wykład jako ukończony, choć nie obejrzał filmu lub nie wykonał ćwiczenia, nie zostaną zapisane żadne dane dotyczące zaangażowania w wykład.

  lecture_analytics.png

  Naciśnij przycisk odtwarzania filmu, aby dowiedzieć się, ilu uczestników kursu ogląda film. Przeanalizuj, które wykłady są najbardziej popularne, a które tak dobrze nie przyciągają uwagi.

  engagement_analytics.png

  Optymalizacja kursu pod kątem sukcesu jego uczestników

  Teraz, gdy masz już dane, czas wprowadzić w kursie zmiany na podstawie zachowania i opinii jego uczestników. Zapoznaj się z poniższymi artykułami. Chcesz się uczyć od innych instruktorów? Dowiedz się, jak instruktorzy Phil Ebiner i Steve Churchill korzystali ze statystyk.

  Przeczytaj artykuł
 • Kreowanie i spełnianie oczekiwań uczestników kursów: Statystyki zaangażowania

  Uczestnicy uznają udział w kursie za sukces, jeśli poczują, że osiągnęli swoje cele. Podczas tworzenia kursu bardzo ważne jest określenie modelowego uczestnika i opracowanie struktury kursu z uwzględnieniem korzyści wyszczególnionych w celach.

  W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób określać i spełniać oczekiwania uczestników kursów Udemy. Omawiamy też kwestię samodzielnego oceniania, jak radzi sobie kurs, i zajmujemy się wybranymi strategiami dostosowywania kursu do oczekiwań jego uczestników. Tę ostatnią sekcję podzieliliśmy na dwie części: Szybkie korzyści oraz Kompleksowe podejście. Szybkie korzyści to proste sposoby na zmianę wrażeń wyniesionych z kursu. Dla instruktorów, którzy chcą się w pełni zaangażować w program, podnosząc jakość swoich kursów do najwyższego poziomu, opracowaliśmy kompleksowe podejście.

  Spełnianie oczekiwań uczestników kursu

  Co doceniają uczestnicy kursu (prawdziwe wypowiedzi) Co zalecają uczestnicy kursu (prawdziwe wypowiedzi)
  Wyraźnie przedstawiony sposób prowadzenia kursu i to, czego mogę się nauczyć, są świetne. To dobre źródło informacji dla początkujących, ale sądziłem, że poznam więcej szczegółów technicznych, których mógłbym użyć na poziomie bardziej zaawansowanym.
  Dobre przykłady, dużo treści, interesujące i szczegółowe podejście do tematu. Zbyt krótkie filmy. Zbyt podstawowy i powierzchowny.
  Wyjaśnienia i ilość informacji są świetne. Spodziewałem się lepszego wsparcia, jeśli chodzi o pytania.
  Struktura kursu była dobra i logiczna, co bardzo mi pomogło. Precyzja i głębia szczegółów technicznych były inne, niż się spodziewałem.

  Metody stosowane przez najlepszych instruktorów

  Poniżej przedstawiamy najlepsze praktyki w zakresie określania i spełniania oczekiwań uczestników kursu. Każdy z tych punktów należy uwzględnić w wykładzie wprowadzającym, chociaż warto zoptymalizować na ich podstawie cały kurs.

  Odnieś się do oczekiwań uczestników kurs w wykładzie wprowadzającym:

  • Omów program nauczania. Uczestnicy chcą wiedzieć, czego się nauczą. Przedstaw pokrótce program nauczania i wszelkie projekty/ćwiczenia, które uczestnicy będą mieli okazję wykonać.
  • Uzasadnij wybory dokonane w programie nauczania. Uczestnicy kursu muszą mieć pewność, że wiesz, co robisz. Pokaż im, że mogą na Ciebie liczyć, a każda sekcja kursu została dokładnie przemyślana.
  • Podsumuj ćwiczenia i zadania. Użyj ćwiczeń, aby pokazać uczestnikom, że będą mogli zastosować w praktyce zdobytą podczas kursu wiedzę.
  • Wyjaśnij, kto NIE powinien brać udziału w Twoim kursie. Wielu użytkowników naszej platformy skarży się, że kurs oferowany dla początkujących w rzeczywistości wymagał znacznie większej wiedzy. Możesz tego uniknąć, jeśli wyraźnie określisz, co musi wiedzieć uczestnik, aby zakończyć kurs z powodzeniem, oraz jakim osobom nie polecasz swojego kursu.
  • Opisz, co właściwie przygotowane osoby zyskają dzięki uczestnictwu w kursie. Podkreśl, dlaczego Twój kurs jest cenny dla uczestników, którzy są do niego właściwie przygotowani. Potencjalni uczestnicy chętnie dowiedzą się, że Twój kurs pomoże im rozwinąć umiejętności lub nauczyć się czegoś zupełnie nowego.
  • Wykaż empatię dla docelowych uczestników. Uczestnicy kursu szybciej zaufają instruktorowi, jeśli uznają, że rozumie ich wątpliwości i wie, jak je rozwiać. Pokaż, że znasz dobrze uczestników swojego kursu i jesteś osobą, która pomoże im zrealizować założone cele.

  Jeżeli już pracujesz w ten sposób, należą Ci się gratulacje! Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek pozwalających udoskonalić kurs.

  Szybkie korzyści (do 2 godzin)

  Przygotuj nowy film z wykładem wprowadzającym, w którym:

  • Pojawiasz się przed kamerą.
  • Pokazujesz, że znasz cele i wątpliwości docelowych uczestników kursu.
  • Informujesz o związku programu nauczania z tymi celami i wątpliwościami.
  • Wyjaśniasz, dlaczego uczestnicy powinni Ci zaufać jako swojemu instruktorowi oraz w jaki sposób kurs pozwoli im zrealizować osobiste i zawodowe cele.
  • W tym artykule jest zawarty przykładowy skrypt, który możesz dostosować do własnych potrzeb. Znajdziesz tu również procedurę pozwalającą otrzymywać opinie na temat struktury wykładu wprowadzającego.

  Kompleksowe podejście (uwzględnienie większości zastrzeżeń uczestników)


  Krok 1: analiza
  Przeanalizuj kurs, aby ustalić, w których miejscach potrzeba dodatkowych treści, aby osiągnąć zbieżność z celami kursu.

  • Czy podsumowanie kursu zawiera właściwy opis modelowego uczestnika? Czy jest wystarczająco konkretne?
  • Czy cele kursu są właściwie skonstruowane i wyjaśniają, jakie potrzeby modelowego uczestnika spełni kurs?
  • Czy uczestnicy potrzebują większej ilości ćwiczeń praktycznych?
  • Czy trzeba szerzej omówić jakieś zagadnienia?
  • Czy w kursie brakuje czegoś, aby jego uczestnicy (zwłaszcza jeśli są osobami początkującymi lub nie znają danej dziedziny) mogli odnieść sukces?

  Krok 2: modyfikacja kursu

  • Na podstawie powyższej listy zmień kurs tak, aby był bardziej zbieżny z oczekiwaniami uczestników (zwróć uwagę m.in. na podsumowanie kursu, jego cele, wykłady w formie tekstu, ćwiczenia, materiały pomocnicze).
  • Napisz skrypt w oparciu o powyższą listę i nagraj nowe filmy potrzebne, aby uzupełnić kurs.
  • Nagraj też film z informacjami o wprowadzonych zmianach. Pozwoli Ci to uświadomić uczestników kursu, że ciężko pracujesz i dokładasz wszelkich starań, aby mogli odnieść sukces!
  • Opublikuj nowe treści i poinformuj obecnych oraz przyszłych uczestników kursu, co i dlaczego zostało dodane.

  Chcesz ułatwić sobie pracę nad następnym kursem, zapewniając jednocześnie jego przejrzystość i dobrą strukturę? Naucz się, jak przygotować wykład wprowadzający, który skieruje uczestników kursu na właściwą ścieżkę, korzystając z naszego samouczka dotyczącego wykładów wprowadzających.

  Przeczytaj artykuł
 • Przewodnik po odznakach Udemy

  Jako firma Udemy dążymy do tego, by połączyć uczestników z odpowiednimi instruktorami i kursami oraz pomóc im osiągnąć cele edukacyjne. Staramy się osiągnąć to na wiele sposobów – odznaki są jednym z obszarów, w które szczególnie inwestujemy. Pokazują one potencjalnym uczestnikom, którzy instruktorzy i które kursy mają wyjątkowe zalety. Wraz z identyfikacją ważnych sygnałów dla uczestników będziemy testować kolejne odznaki. Jeśli sądzisz, że Twój kurs przedstawia wyjątkowe walory, których nie odzwierciedla żadna obecna odznaka, tutaj możesz przesłać opinię naszemu zespołowi do spraw produktów.

  Poniżej znajduje się lista odznak w formie, w jakiej są wyświetlane na stronie, oraz wyjaśnienie cech, jakie podkreślają. Podzieliliśmy się też czynnikami decydującymi o przyznaniu każdej z odznak oraz udostępniliśmy porady i zasoby, które pomogą Ci je zdobyć. Istotne kwestie:

  • Będziemy regularnie aktualizować ten przewodnik przy okazji wprowadzania nowych odznak lub znaczących modyfikacji odznak istniejących. Wszystkie istniejące odznaki są wciąż w fazie testów, więc czynniki decydujące o ich przyznaniu, ich wygląd i inne aspekty będą prawdopodobnie ulegać zmianom. Oznacza to również, że odznaki mogą być przyznawane tylko kursom w niektórych językach. Ogólnie rzecz biorąc, testując nowe odznaki, najpierw stosujemy je w odniesieniu do kursów w języku angielskim, a jeśli mają one pozytywny wpływ na uczestników i instruktorów, przyznajemy je kursom w innych językach.
  • Obecnie kurs może otrzymać następujące odznaki (w kolejności priorytetyzacji): Bestseller, Najwyżej oceniany, „Nowy i popularny” oraz Nowy. Kurs może na przykład kwalifikować się do odznak Bestseller i Najwyżej oceniany, ale wyświetlana będzie tylko odznaka Bestseller. Jedynym wyjątkiem jest to, że kurs może otrzymać odznakę Najczęściej odpowiadający instruktor oraz jedną z powyższych.

  Odznaki:

  Bestseller – wprowadzona w listopadzie 2016 r. Obecnie wdrożona dla wszystkich obsługiwanych języków, jednak czynniki mogą być różne w zależności od języka. 

  best_seller_clp.png

  Odznaka Bestseller informuje uczestników, że wśród puli podobnych kursów ten jest najczęściej kupowany.

  best_seller.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs o najwyższym wyniku sprzedaży w ostatnim okresie w danym temacie i kategorii (np. Python – Programowanie, Python – Biznes, Joga – Rozwój osobisty, Joga – Zdrowie i fitness).
  • Średnia ostatnich ocen kursu wynosi co najmniej 4,2
  • Uwaga: odznaka „Bestseller” nie będzie przyznawana wszystkim kombinacjom temat-kategoria, a jedynie dla tych z wystarczającym popytem.

  Porady dla instruktorów:

  • Staraj się zapewnić uczestnikom kursu jak najlepsze doświadczenie i uzupełniaj program marketingowy Udemy własnymi działaniami. Odwiedź Centrum nauczania, aby poznać tajniki sprzedaży kursu z wykorzystaniem kuponów instruktorskich oraz odnajdywania potencjalnych uczestników w gronie znajomych.
  • Porównaj konkurencyjność z podobnymi kursami. Czy oferują one uczestnikom coś, czego nie ma Twój kurs? Jeśli tak, zastanów się, jak możesz udoskonalić swój kurs, zachowując jego wyjątkowość.

  Najwyżej oceniany – wprowadzona w styczniu 2018 r. Obecnie testowana na kursach w języku angielskim.

   highest_rated_clp.pngOdznaka Najwyżej oceniany informuje uczestników, że wśród puli podobnych kursów ten ma najwyższe oceny.

   highest_rated.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs o najwyższej średniej ostatnich ocen w danym temacie i kategorii (np. Python – Programowanie, Python – Biznes, Joga – Rozwój osobisty, Joga – Zdrowie i fitness)
  • Średnia ostatnich ocen kursu wynosi co najmniej 4,5
  • Kurs ma co najmniej 10 ocen

  Porady dla instruktorów:

  Nowy i popularny – wprowadzona w styczniu 2018 r. Obecnie testowana na kursach w języku angielskim.

  hot___new_clp.pngOdznaka Nowy i popularny informuje uczestników, że wśród puli podobnych nowych kursów ten jest jednym z najczęściej kupowanych.

  hot___new.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs opublikowany w ciągu ostatnich 60 dni
  • Kurs w górnym percentylu przychodów nowych kursów w danej kategorii
  • Średnia ostatnich ocen kursu wynosi co najmniej 4,2 

  Porady dla instruktorów: 

  • Odznaka ta jest podobna do Bestseller, ale skupia się na nowych kursach. Dowiedz się, jak łatwo znaleźć potencjalnych uczestników kursu i uruchomić własny plan promocji na pierwszych 30 dni w Centrum nauczania.
  • Pamiętaj – uczestnicy oczekują, że nowe kursy zapewnią najbardziej aktualne informacje na dany temat.

  Nowy – wprowadzona w sierpniu 2017 r. Obecnie wdrożona dla wszystkich obsługiwanych języków.

  new_clp.pngOdznaka Nowy informuje uczestników, że dany kurs jest nowy na Udemy i powinien zawierać najbardziej aktualne informacje na dany temat.

  new.png 

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs opublikowany w ciągu ostatnich 60 dni
  • Kursy płatne i bezpłatne
  • Brak minimalnej średniej ostatnich ocen 

  Porady dla instruktorów:

  • Dobre wieści! Wszystkie kursy opublikowane w ciągu ostatnich 60 dni otrzymują odznakę Nowy. Pamiętaj – uczestnicy oczekują, że nowe kursy zapewnią najbardziej aktualne informacje na dany temat.

  Najczęściej odpowiadający instruktor – wprowadzona we wrześniu 2017 r. Obecnie testowana na kursach w języku angielskim.

  top_responding_instructor_profile.png
  Odznaka Najczęściej odpowiadający instruktor” informuje uczestników, że dany kurs jest prowadzony przez bardzo komunikatywnego instruktora.

  top_responding_instructor.png 

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Odpowiadaj na 90% pytań uczestników w ciągu 24 godzin
  • Kurs musi mieć co najmniej 10 pytań w ciągu ostatnich 90 dni

  Porady dla instruktorów:

  • Nasze badania wykazały, że uczestnicy kursów Udemy lubią, gdy instruktor chętnie odpowiada na ich pytania. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o najlepszych praktykach w zakresie pytań i odpowiedzi.
  Przeczytaj artykuł
 • Zwiększanie zaangażowania: jak zapewnić satysfakcję uczestników kursu

  Wielu instruktorów poznaje setki, a nawet tysiące uczestników swoich kursów, i słyszy stale powtarzające się pytania. Pytania te mogą dotyczyć kwestii podstawowych lub bardziej złożonych, zagadnień związanych z kursem („Wypróbowałam zalecane pozycje medytacyjne i mam kilka pytań”) albo struktury kursu („Gdzie znajdę materiały dodatkowe?”).

  Zapoznaj się z przedstawionymi poniżej najlepszymi praktykami z zakresu angażowania uczestników i poradami, dzięki którym Twój kurs może stać się najbardziej pomocnym, angażującym i dochodowym kursem na naszej platformie. (To chyba oczywiste, że większe zaangażowanie uczestników przekłada się na wyższą sprzedaż kursów).

  Pytania dotyczące treści kursu

  Jeśli wielu uczestników zadaje pytania dotyczące kursu lub dyskutuje o jego temacie, zasługujesz na brawa. Zaangażowanie w kurs i współpracę z instruktorem to najlepszy dowód na zadowolenie uczestnika (co nie pozostaje bez wpływu na recenzje).

  Poniżej radzimy, jak zwiększyć zainteresowanie uczestników kursu jego treścią:

  Wysyłaj ogłoszenia edukacyjne. Zadaj pytanie lub przygotuj projekt. Przekaż jasne wytyczne:

  • co ma zrobić uczestnik („Pobierz materiały wskazane w wykładzie 25”);
  • dlaczego będzie to przydatne („Ten arkusz pomoże Ci zdefiniować własną strategię SEO i rozkręcić machinę marketingową po opublikowaniu e-booka!”);
  • jaka będzie Twoja rola („Prześlij swój projekt na YouTube i opublikuj łącze na forum dyskusyjnym. Przekażę Ci uwagi na temat Twojego wystąpienia i ewentualne sugestie zmian.”).


  Oto przykład ogłoszenia związanego z projektem, które zespół instruktorów Udemy rozesłał w ramach jednego z kursów:  Tutaj dowiesz się, jak wysyłać ogłoszenia edukacyjne.

  Korzystaj z sekcji pytań i odpowiedzi. Jeśli których z uczestników kursu opublikuje pytanie lub komentarz w sekcji Pytania i odpowiedzi, odpowiedz mu! Wielu instruktorów już w podsumowaniu kursu, filmie promocyjnym albo wykładzie wprowadzającym zapewnia uczestników swojego kursu, że będzie udzielać odpowiedzi („Odpowiem na wszystkie pytania w ciągu 24 godzin, nie wliczając weekendów, ponieważ muszę się nacieszyć swoim nowym nabytkiem.”).

  Jeśli obiecujesz udzielać odpowiedzi na pytania, dotrzymaj słowa.

  Możesz też publikować pytania i ogłoszenia w sekcji Pytania i odpowiedzi, aby zachęcić uczestników do aktywności. To dobry ruch, zwłaszcza jeśli w przeszłości Twoja aktywność była raczej niewielka i uczestnicy kursu nie spodziewają się, że zechcesz z nimi porozmawiać. Okaż im swoje zaangażowanie i troskę o ich postępy!

  Analizuj informacje zwrotne i wprowadzaj na ich podstawie niezbędne zmiany. Czy dostajesz wciąż te same pytania dotyczące którejś z treści kursu? Może to znak, że trzeba coś zmienić albo podać więcej przykładów? Niektórzy instruktorzy dostosowują w ten sposób swoje kursy do oczekiwań uczestników. Jeśli zdecydujesz się na ten krok, pamiętaj o wysłaniu ogłoszenia edukacyjnego, aby uczestnicy kursu dowiedzieli się o nowych zmianach!

  Dodałeś/dodałaś nowy materiał i wciąż pojawiają się pytania? Może to oznaczać, że istnieje zapotrzebowanie na nowy kurs! Kiedy taki kurs będzie już dostępny, roześlij ogłoszenie promocyjne, aby poinformować o nim uczestników.

  Pytania dotyczące struktury i funkcjonalności kursu

  W idealnym świecie żaden instruktor nie otrzymuje tego rodzaju pytań. Niestety realia są inne. Poniżej omawiamy strategie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące struktury i funkcjonalności kursu. Jednak zanim do nich przejdziemy, warto poznać przykłady takich pytań:

  • „Gdzie znajdę materiały dodatkowe?”
  • „Dlaczego film się nie wczytuje?”
  • „Kiedy otrzymam odpowiedź?”

  Aby odpowiadać na tego rodzaju pytania, stosuj następujące strategie:

  Stwórz wykład „Jak korzystać z kursu”. Chcesz udostępnić mnóstwo materiałów dodatkowych? Jesteś dostępny/dostępna w określony dzień każdego tygodnia? Chcesz, żeby uczestnicy kursu przygotowali projekt i przesłali go do oceny? Tego rodzaju informacje warto uwzględnić w swoim wykładzie na początku kursu.

  Wielu instruktorów tworzy wykład w formie tekstu jako swój drugi wykład, aby poinformować uczestników kursu, jak aktywnie w nim uczestniczyć. W takim wykładzie można poruszyć na przykład następujące tematy (dodając zrzuty ekranu):

  • gdzie znaleźć materiały dodatkowe;
  • jak i skąd pobrać materiały dodatkowe (np. arkusz powiązany z określonym wykładem lub plik projektowy, który uczestnicy powinni pobrać na początku kursu);
  • jak zadawać pytania;
  • w jakich godzinach jesteś dostępny/dostępna lub prowadzisz nauczanie na żywo.

  Zapoznaj się z wykładem numer 2 jednego z naszych kursów, aby zobaczyć, jak poradził z tym sobie zespół instruktorów Udemy.

  Powtarzające się pytania. Wielu uczestników kursu pyta Cię o to samo? Najpierw dodaj do wykładu „Jak korzystać z kursu” informacje o funkcji wyszukiwania dostępnej w sekcji Pytania i odpowiedzi i pokazanej poniżej.
  Następnie odpowiedz na powielone pytanie, podając łącze do pierwszej odpowiedzi. Oto procedura:

  Krok 1: Kliknij pierwsze pytanie w dyskusji. Pojawi się nowe okno, w którym będzie można stworzyć powiązanie z konkretnym pytaniem.
  Krok 2: Skopiuj adres URL nowej karty.
  Krok 3: Odpowiedz na powtarzające się pytanie: „Odpowiedź znajduje się tutaj: [wklej adres URL]. Na przyszłość proszę pamiętać o możliwości użycia funkcji wyszukiwania, ponieważ to pytanie padało już wielokrotnie”.

  Możesz również skierować uczestników do tego artykułu dotyczącego sekcji Pytania i odpowiedzi.

  Zachęć uczestników do korzystania z pomocy technicznej Udemy. Jeśli uczestnicy kursu skarżą się na problemy techniczne, powinni skorzystać z pomocy naszego zespołu. Skomentuj ich wiadomość, podając łącze do naszej strony pomocy technicznej („Przykro mi z powodu zaistniałego problemu. Aby uzyskać pomoc, wyślij wiadomość e-mail na adres pomocy technicznej Udemy (support@udemy.com)”) lub przejdź na stronę naszej pomocy technicznej, wyszukaj odpowiedni artykuł i prześlij do niego łącze.

  Nawiązywanie relacji z uczestnikami kursu za pomocą pulpitu kursu to często ciekawe i przyjemne doświadczenie. Trzymamy za Ciebie kciuki!

  Przeczytaj artykuł
 • Funkcje pulpitu kursu

  Po przesłaniu kursu do recenzji uzyskasz dostęp do pulpitu kursu. Pulpit można wyświetlić, klikając ikonę podglądu na stronie programu nauczania.

  preview_course.jpg

  Funkcje i narzędzia

  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie wiadomości do uczestników kursu

  Za pomocą narzędzia do wysyłania wiadomości możesz wysyłać prywatne wiadomości dowolnym uczestnikom swojego kursu. Uczestnik kursu otrzyma wiadomość e-mail, a na jego profilu Udemy pojawi się powiadomienie.

  Wysyłanie wiadomości prywatnej do uczestnika kursu

  1. Kliknij pod swoim zdjęciem na górze po prawej stronie paska nawigacyjnego.
  2. Wybierz Wiadomości.


  W przypadku korzystania z tej funkcji należy pamiętać o wytycznych dotyczących wysyłania wiadomości bezpośrednich, które obowiązują na platformie Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Statystyki kursu

  Statystyki kursu przedstawiają dane na temat konwersji i zaangażowania uczestników. Aby wyświetlić statystyki dotyczące danego kursu, kliknij Plan kursu, a następnie Statystyki po lewej stronie. Następnie kliknij Konwersja po prawej stronie.  Statystyki konwersji

  Na karcie statystyk konwersji znajduje się wykres przedstawiający liczbę odwiedzin strony według źródła odwiedzin. Wykorzystaj te dane do zoptymalizowania swojej bazy klientów. Czy większość uczestników kursów trafia do Ciebie z Facebooka? Zastanów się nad stosowaną taktyką i wprowadź ją do swoich strategii marketingowych na innych stronach. Dzięki statystykom konwersji możesz poznać liczbę nowych uczestników kursu w rozbiciu na poszczególne miesiące. W przypadku instruktorów zmieniających co miesiąc strategię marketingową jest to świetny sposób na sprawdzenie, co jest skuteczne, a co nie.

  Uwaga: Dane statystyk konwersji są odświeżane każdego dnia. Możliwe są pewne rozbieżności w danych oczekujących na kolejne odświeżenie.

  Statystyki zaangażowania

  Dowiedz się, jak uczestnicy Twoich kursów korzystają z materiałów kursowych.

  Masz możliwość przeanalizowania ostatnich ocen danego kursu w porównaniu z innymi kursami z tej samej podkategorii, sprawdzenia średniej liczby minut poświęconej na kurs w porównaniu z innymi kursami z tej samej kategorii, a także zapoznania się z opiniami uczestników.  Zalecamy używanie tej wersji naszego narzędzia analitycznego w połączeniu z narzędziem Google Analytics, ponieważ pozwala to monitorować zainteresowanie kursem. Jeżeli potrzebujesz pomocy w konfiguracji, kliknij tutaj.

  Chcesz poznać kilka taktyk promocyjnych, aby z miesiąca na miesiąc zwiększać liczbę nowych uczestników kursów? Przeczytaj artykuł Zestawienie taktyk promocyjnych instruktorów i nie wypadaj z gry!

  Przeczytaj artykuł
 • Śledzenie konwersji kursów za pomocą usługi Google Analytics

  Usługa Google Analytics może dostarczać sporej ilości wszechstronnych danych na temat uczestników zainteresowanych Twoim kursem. Na przykład: usługę Google Analytics można ustawić tak, aby śledziła liczbę odwiedzin na stronie docelowej kursu lub liczbę uczestników, którzy przechodzą do kasy.

  W tym artykule wyjaśnimy, jak skonfigurować konto Google Analytics i zintegrować je z kursami w serwisie Udemy.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzi Udemy do analizowania zaangażowania uczestników kursu, zajrzyj do tego artykułu pomocy technicznej.

  Jak stworzyć identyfikator śledzenia w Google Analytics

  Jeśli chcesz za pomocą usługi Google Analytics gromadzić informacje o zainteresowaniu Twoim kursem, to musi on mieć identyfikator śledzenia Google Analytics. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do narzędzia Google Analytics z przeglądarki internetowej. Aby stworzyć konto Google Analytics, możesz wykorzystać konto Gmail lub stworzyć nowe.
  2. Użyj nazwy kursu jako nazwy strony internetowej, a adresu URL strony docelowej jako adresu URL witryny (np. https://www.udemy.com/never-stop-learning. Uzupełnij pozostałą część formularza i kliknij Uzyskaj identyfikator śledzenia w dolnej części strony.

  Google_Analytics.png

  tracking_id.png

  Integracja identyfikatora śledzenia z kursem

  Gdy już stworzysz identyfikator Google Analytics, możesz zintegrować go z kursem, wykonując następujące czynności:

  1. Skopiuj identyfikator śledzenia i wróć na stronę Zarządzanie kursem na platformie Udemy
  2. Kliknij opcję Ustawienia kursu znajdującą się po prawej stronie
  3. Przewiń w dół do sekcji Integracja z rozwiązaniami innych podmiotów
  4. W polu Identyfikator śledzenia Google Analytics wklej numer identyfikatora i kliknij Zapisz.

  third_party.png

  Po integracji identyfikatora śledzenia z kursem możesz na koncie Google Analytics monitorować liczbę osób odwiedzających podany adres URL kursu. Aby przejrzeć dane, wróć na stronę główną konta Google Analytics.

  Uwaga: może minąć trochę czasu zanim ktoś odwiedzi stronę kursu, a dane na ten temat znajdą się na Twoim koncie Google Analytics.

  Tworzenie celów Google Analytics do Twojego kursu

  Tworząc cele konwersji w koncie Google Analytics, możesz monitorować liczbę odwiedzin na poszczególnych stronach kursu. Na przykład: możesz ustawić cel, który będzie śledził liczbę odwiedzających Twoją stronę z kasą na rynku Udemy lub stronę pulpitu kursu.

  Poniżej znajduje się lista adresów URL, które można wprowadzić do konwersji celu i śledzić liczbę odwiedzin na danej stronie.

  Strona kursu Udemy Adres URL strony docelowej
  Strona docelowa kursu /{course-title}/
  Strona pomyślnej płatności /cart/success/
  Strona śledzenia kursu /{course-title}/course-dashboard
  Strona wykładu /{course-title}/course-taking/lecture/{lecture-id}

   

  Aby stworzyć cel do kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wejdź na swoje konto Google Analytics i kliknij tryb Administrator znajdującą się na dole po lewej

  2. Kliknij opcję Cele po lewej, a następnie ikonę Nowy cel

  Screen_Shot_2017-11-14_at_3.53.56_PM.png

  3. W obszarze Ustawienia celu wybierz opcję Własne, a następnie Kontynuuj

  4. Wprowadź opis celu i kliknij opcję Miejsce przeznaczenia

  5. W polu Miejsce przeznaczenia pod pozycją Szczegóły celu wprowadź adres URL strony konwersji, którą chcesz monitorować (patrz wyżej). Sprawdź, czy wybrano opcję Wynosi

  goal_url.png

  6. Kliknij Zapisz

  Przeglądanie konwersji celów

  Aby przeglądać konwersje (liczbę odwiedzin) celu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wróć na konto Google Analytics i kliknij pozycję Konwersje po lewej stronie
  2. Kliknij opcję Cele, a następnie Przegląd. Wskaźniki wykonania celów możesz posortować według godziny, dnia, tygodnia i miesiąca.

  Dalsze pytania na temat konfiguracji konta Google Analytics można zadać tutaj.

  Przeczytaj artykuł