• Wydajność: Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania

  Ten artykuł opisuje, jak przejść na stronę Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania, na której znajdują się liczne wskaźniki dotyczące tego, jak uczestnicy wykorzystują ćwiczenia z kodowania znajdujące się w Twoich kursach. 

  Uwaga: Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania są dostępne dla instruktorów, którzy opublikowali ćwiczenia z kodowania. Dowiedz się, jak stworzyć ćwiczenie z kodowania.

  Spis treści

  Jak przejść na stronę Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania

  Strona Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania jest częścią funkcji Wydajność przeznaczonej dla instruktorów:

  1. Otwórz widok Instruktor (Dowiedz się, jak to zrobić).

  2. Po lewej stronie kliknij Wydajność.

  performance_dashboard.png

  3. W sekcji Zaangażowanie kliknij Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania.

  Funkcje na stronie Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania

  Na stronie Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania możesz przeglądać szereg statystyk dla dowolnego kursu zawierającego co najmniej jedno ćwiczenie z kodowania. Kliknij menu u góry strony, aby wybrać kurs.

  Następnie skorzystaj z tych menu, aby dopasować wyświetlane spostrzeżenia.

  • Ćwiczenie z kodowania: filtruj spostrzeżenia według poszczególnych ćwiczeń z kodowania lub wybierz Wszystkie ćwiczenia z kodowania.
  • Zakres dat: wybierz jeden z zakresów: Ostatnie 7 dni, Ostatnie 30 dni lub Ostatnie 12 miesięcy.

  Jeżeli masz kursy objęte subskrypcją treści Udemy Business, to wskaźniki dotyczące osób uczących się w ramach Udemy Business są uwzględnione w wykresach i tabelach zawierających spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania. Aby wyświetlić dane dotyczące wydajności dotyczące tylko uczestników z Udemy Business, kliknij kartę Udemy Business na górze strony. 

  UB

  Sekcja Poświęcone minuty zawiera rozkład łącznej liczby minut, przez jakie uczestnicy angażowali się w jedno lub wszystkie ćwiczenia z kodowania we wskazanym zakresie dat.

  Uwaga: zanim dane o poświęconym czasie zostaną w pełni przetworzone i będą dostępne do wyświetlenia, może minąć do 48 godzin.

  Minutes

  W sekcji Dane dotyczące wydajności możesz wyświetlać i porównywać różne statystyki ze swoich ćwiczeń z kodowania. Kliknij Pokaż szczegóły, aby wyświetlić więcej informacji o każdym z ćwiczeń z kodowania.

  Widok na poziomie ćwiczenia z kodowania

  Po kliknięciu Pokaż szczegóły możesz wyświetlać dodatkowe spostrzeżenia dotyczące każdego z ćwiczeń z kodowania.

  Lejek skuteczności zawiera statystyki dotyczące liczby uczestników, którzy wyświetlili ćwiczenie, kliknęli, by uruchomić test i pomyślnie ukończyli ćwiczenie z kodowania. Kliknij przycisk Edytuj ćwiczenie z kodowania, aby otworzyć stronę Zaplanuj ćwiczenie, na której możesz wprowadzać zmiany w swoim ćwiczeniu (Dowiedz się, jak to zrobić). 

  performance

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: jak tworzyć Wyróżnione pytania

  Wyróżnione pytania to narzędzie dające instruktorom możliwość pokazania w widocznym miejscu pytań i odpowiedzi, które mogą być istotne dla uczestników ich kursów. Instruktorzy mogą w tym celu wybrać zapytania już opublikowane w sekcji pytań i odpowiedzi kursu lub sami takie pytania i odpowiedzi napisać i opublikować.

  Z tego artykułu dowiesz się, jak instruktorzy mogą wybierać i pisać Wyróżnione pytania do swoich kursów oraz jak te pytania usuwać.

  Jak ustawić wybrane pytanie z sekcji pytań i odpowiedzi jako wyróżnione

  Jeżeli chcesz wybrać pytanie i odpowiedź, które zostały już opublikowane w sekcji pytań i odpowiedzi do kursu, i ustawić je jako Wyróżnione pytanie, wykonaj następujące czynności.

  1. Otwórz stronę Komunikacja  na koncie instruktora i wybierz Pytania i odpowiedzi lub Wyróżnione pytania.
  2. Użyj wyszukiwarki po lewej stronie, aby znaleźć pytanie i odpowiedź, które chcesz ustawić jako wyróżnione. 
  3. Kliknij trzy kropki z prawej strony pytania i wybierz Dodaj do wyróżnionych pytań

  Pytanie i odpowiedź zostaną przeniesione do sekcji Wyróżnione pytania w sekcji pytań i odpowiedzi danego wykładu, która znajduje się nad sekcją Wszystkie pytania.

  add_to_featured_questions.png

  Jak napisać i opublikować Wyróżnione pytanie

  Aby napisać pytanie i odpowiedź do umieszczenia w sekcji Wyróżnione pytania, wykonaj następujące czynności.

  1. Otwórz stronę Komunikacja  na koncie instruktora i wybierz Wyróżnione pytania.
  2. Po prawej stronie kliknij Utwórz nowe wyróżnione pytanie
  3. Wpisz odpowiednie informacje o kursie oraz pytanie i odpowiedź.
  4. Kliknij Opublikuj nowe wyróżnione pytanie i potwierdź, że chcesz je opublikować.

  Pytanie i odpowiedź zostaną przeniesione do sekcji Wyróżnione pytania w sekcji pytań i odpowiedzi danego wykładu, która znajduje się nad sekcją Wszystkie pytania.

  create_a_featured_question.png

  Jak usunąć pytanie z sekcji Wyróżnione pytania.

  Aby usunąć pytanie z sekcji Wyróżnione pytania, wykonaj następujące czynności.

  1. Otwórz stronę Komunikacja  na koncie instruktora i wybierz Pytania i odpowiedzi lub Wyróżnione pytania.
  2. Znajdź interesujące Cię pytanie i kliknij trzy kropki po jego prawej stronie.
  3. Wybierz opcję Usuń z wyróżnionych pytań.

  remove_from_featured_questions.png

  Często zadawane pytania

  Kto może tworzyć lub wybierać wyróżnione pytania do kursu?

  Aby móc utworzyć wyróżnione zapytanie do kursu, instruktorzy muszą mieć przyznane uprawnienia związane z pytaniami i odpowiedziami w danym kursie.

  Ile wyróżnionych pytań można utworzyć lub wybrać w ramach kursu?

  Instruktorzy mogą tworzyć i wybierać tyle wyróżnionych pytań, ile chcą.

  W jaki sposób wyróżnione pytania wyświetlają się uczestnikom kursów?

  Sekcja Wyróżnione pytania jest umieszczona w widocznym miejscu nad sekcją Wszystkie pytania w ramach pytań i odpowiedzi do danego wykładu.

  Czy uczestnicy mogą odpowiadać na wyróżnione pytania?

  Tak. Uczestnicy kursów mogą odpowiadać na wyróżnione pytania oraz je popierać tak samo jak w przypadku innych pytań z sekcji Pytania i odpowiedzi. Dowiedz się więcej o pulpicie pytań i odpowiedzi dla instruktora.

  Przeczytaj artykuł
 • Wydajność: zaangażowanie w kurs

  Ten artykuł wyjaśnia, jak poruszać się po stronie Zaangażowanie w kurs, która zawiera informacje o tym, w jaki sposób uczestnicy korzystają z treści zawartych w Twoim kursie. 

  Jak przejść do strony Zaangażowanie w kurs

  Funkcje związane z Zaangażowaniem w kurs są częścią funkcji Wydajność przeznaczonych dla instruktorów:

  1. Otwórz stronę kursu (dowiedz się, jak to zrobić).

  2. Po lewej stronie kliknij Wydajność.

  performance_dashboard.png

  3. W sekcji Zaangażowanie kliknij Zaangażowanie w kurs.

  Spostrzeżenia z Udemy Business

  Uwaga: jeżeli masz kursy objęte subskrypcją treści Udemy Business, to wskaźniki dotyczące osób uczących się w ramach Udemy Business są uwzględnione w wykresach i tabelach zaangażowania w kurs.

  Aby wyświetlić dane dotyczące zaangażowania w kurs tylko dla uczestników z Udemy Business, kliknij kartę Udemy Business na górze strony. Jeżeli wybierzesz kartę Udemy Business, wszystkie raporty wyświetlane na tej stronie będą odzwierciedlały zaangażowanie uczestników kursów Udemy Business.

  Minuty nauki i aktywni uczestnicy kursu

  Statystyki dotyczące minut nauki i aktywnych uczestników kursu wyświetlają się na górze strony Zaangażowanie uczestników kursu

  Wybierz przedział czasu za pomocą filtra zakresu dat, aby wyświetlić minuty nauki – całkowitą liczbę minut, którą wszyscy uczestnicy spędzili na oglądaniu Twoich wykładów. Domyślnie uwzględnione są minuty wykorzystane przez dowolnego uczestnika, który wyświetlił Twoje kursy, niezależnie od tego, czy za nie zapłacił, zapisał się bezpłatnie, jest subskrybentem treści lub użytkownikiem Udemy Business.

  Funkcja Aktywni uczestnicy kursu informuje, ilu uczestników rozpoczęło odtwarzanie wykładu w wybranym okresie.

  Poniższy wykres przedstawia dane według miesięcy lub dni, w zależności od wybranego zakresu.

  active_students.jpg

  Widok wszystkich kursów

  Obecnie w tabeli wyświetlana jest liczba minut nauki oraz aktywnych uczestników dla każdego z Twoich kursów. W najbliższych miesiącach funkcja Zaangażowanie uczestników kursu zostanie wzbogacona o dodatkowe wskaźniki dotyczące kursów i wykładów.

  Widok na poziomie kursu

  W tabeli u dołu strony dla każdego z Twoich kursów wyświetlany jest czas nauczania w minutach oraz podana jest liczba aktywnych uczestników kursu. Kliknij Zobacz szczegóły, aby uzyskać dodatkowe dane dotyczące poszczególnych prowadzonych przez Ciebie kursów, w tym:

  • Wskaźniki na poziomie kursu dotyczące czasu nauczania w minutach i aktywnych uczestników, które można filtrować według daty.
  • Rozbicie wykorzystania według urządzeń (komórki i komputery). 
  • Najważniejsze informacje o wykładzie: w tej sekcji znajdują się wykłady z największą liczbą notatek dodanych przez uczestników kursu oraz najczęściej porzucane wykłady (filmy z Twojego kursu, które uczestnicy przestawali oglądać w ciągu 15 sekund).
  • Szczegóły wykładu: w kolumnie Obejrzeli znajdziesz liczbę uczestników kursów, którzy obejrzeli ponad 15 sekund dowolnego wykładu. W przypadku każdego filmu i wykładu w formie łączonej kolumna Porzucenia pokazuje procent uczestników, którzy przestali oglądać w ciągu 15 sekund. Dodatkowo dla tych treści w kolumnie Czas oglądania można sprawdzić średni procent ukończenia kursu przez uczestników, którzy obejrzeli każdy wykład.

  course_level_view.jpg

  • Spostrzeżenia dotyczące ćwiczenia z kodowania: podobnie jak w przypadku innych rodzajów wykładów, możesz też wyświetlać dane analityczne – w tym odsetek udanych podejść – dotyczące tego, jak uczestnicy korzystają z Twoich ćwiczeń z kodowania.
  • Aby wyświetlić dodatkowe spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania, otwórz stronę Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń z kodowania.

  coding_exercise_minutes_spent.png

  • Spostrzeżenia dotyczące testów praktycznych: ta funkcja zawiera najważniejsze informacje pozwalające zrozumieć, jak uczestnicy korzystają z testów praktycznych. Obejmuje to następujące informacje:
   • Rozpoczęcia: liczba unikalnych uczestników, którzy kliknęli przycisk Rozpocznij test.
   • Porzucenia: liczba unikalnych uczestników, którzy rozpoczęli test, ale go nie ukończyli.
   • Odsetek powodzeń: ile procent uczestników co najmniej raz ukończyło pomyślnie test praktyczny.

  Przeczytaj artykuł
 • Wydajność: strona Uczestnicy kursu

  Strona Uczestnicy kursu pomaga instruktorom uzyskać dodatkowe informacje na temat uczestników swoich kursów, oraz tego, czego chcą oni się uczyć i jaki zasięg rynkowy mają treści prezentowane przez instruktorów w Udemy. Ten artykuł przedstawia sposób, w jaki instruktorzy mogą uzyskać dostęp do tych informacji i wykorzystać je do planowania nowych kursów lub doskonalenia istniejących.

  Jak przejść na stronę Uczestnicy kursu

  Aby przejść na stronę Uczestnicy kursu na swoim koncie, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz stronę kursu (dowiedz się, jak to zrobić).

  2. Po lewej stronie kliknij Wydajność.

  performance_dashboard.png

  3. Potem kliknij Uczestnicy kursu.

  Zapisani uczestnicy: po wybraniu opcji Wszystkie kursy, zobaczysz całkowitą liczbę unikalnych uczestników biorących udział w Twoich opublikowanych i nieopublikowanych kursach. Można także filtrować konkretny kurs, aby wyświetlić liczbę zapisów na ten konkretny kurs. 

  Uwaga: uczestnicy zapisany na kilka kursów będą wliczani tylko raz do łącznej liczby uczestników kursów.

  Jeśli jako instruktor współpracujący nie masz dostępu do statystyk efektywności danego kursu, wówczas zapisy do tego kursu nie będą wliczane do wyświetlanej sumy. W wyniku tego sumy w profilu instruktora mogą się różnić, ponieważ do sumy wliczeni są wszyscy unikatowi uczestnicy biorący udział w kursach, w których jesteś instruktorem (niezależnie od nadanych uprawnień).

  Checking_enrolled_students.jpg

  Awatary uczestników będą wskazywać, na które kursy i od kiedy są zapisani. Po kliknięciu awatara przejdziesz na stronę z profilem uczestnika.

  Twój zasięg: w tej sekcji instruktorzy mogą sprawdzić, w jakich krajach zamieszkują i w jakich językach mówią uczestnicy. Ten ostatni parametr jest określany przez połączenie ustawień preferencji języka przeglądarki i języka konta Udemy. Informacje te mogą dostarczyć pomysłów dotyczących lokalizacji i nowych możliwości. Można również wyświetlić swój zasięg na rynku dla określonego kursu, wybierając go za pomocą filtru kursu u góry strony.

  student_reach.png

   

  Dodatkowe zainteresowania uczestników: ta sekcja zawiera listę tematów najczęściej wybieranych przez uczestników Twoich kursów niezależnie od tematów Twoich istniejących kursów. Po wybraniu określonego kursu (za pomocą filtra na górze strony) dany temat zostanie wykluczony z tej listy.

  Informacje te pomogą Ci zapoznać się z tym, jakie tematy dla uczestników są interesujące, i mogą pomóc w wyborze tematu kolejnego kursu. Kliknij temat z listy, aby zapoznać się z aktualnymi możliwościami w Udemy za pomocą narzędzia Spostrzeżenia dotyczące sytuacji na rynku.

  Spostrzeżenia z Udemy Business

  Jeżeli masz treści uwzględnione w kolekcji Udemy Business, możesz wybrać kartę „Udemy Business”, aby wyświetlać i filtrować dane dotyczące lokalizacji uczestników Twoich kursów z Udemy Business, używanych przez nich języków i tematów, którymi się interesują.

  Uwaga: jeżeli wyświetlasz dane dotyczące uczestników kursów z Udemy Business, sekcja „Poznaj uczestników” nie będzie wyświetlana.

  performance_insights_ub.png

  Dodatkowe zasoby:

  Przeczytaj artykuł
 • Wydajność: strona Przegląd

  Na stronie Przegląd instruktorzy mogą sprawdzać swoją efektywność za pomocą szeregu statystyk dotyczących między innymi przychodów z kursów, zapisów uczestników i ocen kursów. Ten artykuł opisuje, jak instruktorzy mogą uzyskać dostęp do tych statystyk i wykorzystać uzyskane dane do ulepszenia swoich kursów.

  Jak przejść na stronę Przegląd

  Aby przejść na stronę Przegląd na swoim koncie, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz stronę kursu (dowiedz się, jak to zrobić).
  2. Po lewej stronie kliknij Wydajność, aby przejść na stronę Wydajność.

  Wskaźniki ogólne

  Możesz wybrać konkretny wskaźnik, jaki chcesz wyświetlić na wykresie trendu, klikając odpowiedni tytuł. Korzystając z filtru kursów w połączeniu z innym, można również uzyskać dostęp do najważniejszych statystyk i trendów dotyczących poszczególnych kursów. Ponadto można zawęzić lub rozszerzyć zakres czasowy wyświetlanych danych, korzystając z filtra dat (cały okres, ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni lub ostatnie 12 miesięcy).

  Suma przychodów: przegląd wszystkich i miesięcznych dochodów dla danego kursu lub wszystkich kursów.

  Suma zapisów: łączna liczba zapisów na Twoje opublikowane i nieopublikowane kursy. Można też wybrać konkretny kurs, aby wyświetlić liczbę zapisanych na niego osób.

  Uwaga

  • Jeśli jako instruktor współpracujący nie masz dostępu do statystyk efektywności danego kursu, wówczas zapisy do tego kursu nie będą wliczane do wyświetlanej sumy.
  • Jeżeli dany uczestnik jest zapisany na więcej niż jeden kurs, każdy zapis będzie uwzględniany w całkowitej liczbie zapisów.

  metrics_report.jpg

  Ocena: tu sprawdzisz średnią ocenę swoich kursów lub wybranego kursu w ostatnim okresie. Oceny kursów są obliczane z uwzględnieniem czynników takich jak data wystawienia oceny i to, jak dużą część kursu ukończył jego uczestnik przed jej wystawieniem.

  Spostrzeżenia z Udemy Business

  Jeżeli masz treści uwzględnione w kolekcji Udemy Business, możesz wybrać kartę „Udemy Business”, aby wyświetlać i filtrować dane dotyczące Twoich zarobków, zapisów i ocen w Udemy Business.

  performance_insights_ub.png

  Jak wykorzystać informacje ze strony Przegląd

  Obszerne dane dostępne na stronie Przegląd można łączyć na różne sposoby i w razie potrzeby ulepszać swoje kursy.

  Na przykład, jeśli obserwujesz spadający trend dochodów, sprawdź, czy oceny i recenzje kursów również spadają. Możesz też przeszukać rynek Udemy i sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe, konkurencyjne kursy, a następnie zastanowić się, czy treść Twojego kursu wymaga aktualizacji lub zmiany.

  Dodatkowe zasoby:

  Przeczytaj artykuł
 • Wydajność: karta Ruch i konwersja

  Strona Ruch i konwersja zawiera dane analityczne pozwalające instruktorom uzyskać wgląd w to, jak uczestnicy kursów wyszukują je i jakie jest na nie zapotrzebowanie na rynku. Ten artykuł wyjaśnia, jak instruktorzy mogą uzyskiwać dostęp do danych analitycznych na temat ruchu i konwersji, by lepiej zrozumieć strukturę lejka sprzedaży swoich kursów.

  Uwaga: jeżeli masz kursy objęte subskrypcją treści Udemy Business, to użytkownicy Udemy Business nie są uwzględnieni we wskaźnikach karty Ruch i konwersja.

  Jak przejść na stronę Ruch i konwersja

  Aby przejść na stronę Ruch i konwersja na swoim koncie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony kursu (dowiedz się, jak to zrobić).
  2. Po lewej stronie kliknij Wydajność
   performance_dashboard.png
  3. Potem kliknij Ruch i konwersja.

  traffic_and_conversion.jpg

  Widok wszystkich kursów

  Na stronie  Wszystkie kursy instruktorzy mogą wyświetlać Odwiedzających stronę docelową swoich kursów oraz Wskaźniki konwersji. Dane można filtrować tak, aby pokazywane były informacje z ostatnich 7 lub 30 dni.

  Liczba Odwiedzających stronę docelową jest określana na podstawie unikalnych wizyt na stronie docelowej kursu we wskazanym okresie. Jeżeli na przykład jeden uczestnik otworzy ją więcej niż raz, i tak będzie liczony jako jeden odwiedzający.

  Wskaźnik konwersji to liczba zapisów podzielona przez liczbę odwiedzających stronę docelową kursu we wskazanym okresie.

  Widok poszczególnych kursów

  Instruktorzy mogą użyć filtra kursów, aby wybrać konkretne kursy i wyświetlić bardziej szczegółowe dane na temat odwiedzających ich strony docelowe oraz wskaźników konwersji.

  Kanały dla odwiedzających stronę docelową

  Wybierając kartę Odwiedzający stronę docelową konkretnego kursu, instruktorzy mogą sprawdzać, jakimi kanałami uczestnicy kursu trafili na stronę docelową kursu we wskazanym okresie.

  Dostępne są liczby z następujących kanałów:

  Wszystkie: oznacza wszystkich odwiedzających stronę docelową we wskazanym okresie.

  Odkrywanie Udemy: oznacza odwiedzających, którzy trafili na stronę docelową kursy poprzez link z Udemy. Przykładowo ten kanał uwzględnia ruch pochodzący ze wszystkich stron na Udemy i z e-maili wysłanych przez Udemy. Nie uwzględnia natomiast ruchu z wyników wyszukiwania.

  Wyszukiwanie Udemy: oznacza osoby, które trafiły na stronę docelową kursu ze strony z wynikami wyszukiwania w Udemy.

  Reklamy Udemy i afilianci: oznacza odwiedzających, którzy trafili na stronę docelową z reklam Udemy oraz od osób stowarzyszonych.

  Promocje instruktora: przedstawia liczbę odwiedzających stronę docelową kursu, którzy trafili na nią w wyniku własnych działań marketingowych instruktora i poprzez link z kuponem instruktorskim.

  Źródła zewnętrzne: pokazuje odwiedzających, którzy trafili na stronę docelową kursu z innych miejsc niż reklamy Udemy i osoby stowarzyszone. Na przykład osoba odwiedzająca znalazła kurs w Google albo dostała link od kolegi.

  landing_page_graphic.jpg

  Wskaźniki konwersji dla poszczególnych kursów

  Po wybraniu Wskaźnika konwersji konkretnego kursu, instruktorzy mogą wygenerować wykres liniowy przedstawiający wskaźnik konwersji danym okresie. Przesuwając kursor w różne miejsca wykresu, można sprawdzić wskaźniki konwersji dla poszczególnych dat.

  Wskaźnik konwersji wyliczany jest poprzez podzielenie liczby zapisów przez całkowitą liczbę unikalnych odwiedzin na stronie docelowej.

  conversion_rate.jpg

  Witryny najczęściej kierujące ruch na stronę Twojego kursu

  W sekcji Najważniejsze witryny instruktorzy mogą sprawdzić, skąd uczestnicy najczęściej trafiali na stronę docelową kursu. Te informacje pozwalają instruktorom zidentyfikować najważniejsze witryny, dzięki którym uczestnicy znajdują stronę docelową kursu.

  Jeżeli jest dostępny adres URL, z którego odwiedzający trafiają na stronę kursy w Udemy, zostanie on wyświetlony. 

  Uwaga: opcja ta nie jest dostępna w przypadku ruchu pochodzącego z reklam Udemy, kanału Odkrywania Udemy ani przy bezpośrednim źródle odwiedzin (poniżej znajdziesz więcej informacji na temat bezpośrednich źródeł).

  Przy każdym źródle znajdują się informacje na temat liczby odwiedzających oraz, w stosownych przypadkach, kod kuponu instruktorskiego. Najważniejsze witryny można przeglądać dla wszystkich kanałów lub przefiltrować wyniki tak, by zobaczyć wyłącznie najważniejsze odnośniki z jednego źródła (wyjaśnienia dotyczące każdego kanału można znaleźć powyżej). Dla każdego kanału dostępna jest lista 100 najważniejszych źródeł ułożona według liczby odwiedzających.

  traffic_table.jpg

  Co oznacza źródło bezpośrednie?

  Wejścia ze źródła bezpośredniego są śledzone od momentu kliknięcia adresu URL kursu w przeglądarce internetowej, ale ilość danych jest zbyt mała, byśmy mogli ustalić źródło odwiedzin. Może to być spowodowane np. otwarciem linku do kursu w nowym oknie (przez kliknięcie prawego przycisku myszy i wybranie opcji „otwórz w nowym oknie”). 

  Uwaga: wielokrotne odwiedzenie różnych kanałów przez tę samą osobę liczone jest jako jedno wejście dla każdego kanału.

  Dodatkowe zasoby:

  Dowiedz się więcej o umowach o promocję z instruktorem i o programie ofert Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Wydajność: jak możesz monitorować swój wpływ na Udemy i co on oznacza

  Pulpit Wydajność zawiera rozbudowane narzędzia analityczne, które pomagają instruktorom sprawdzić efektywność każdego z kursów, wyświetlić spostrzeżenia dotyczące uczestników i zrozumieć ogólny wpływ, jaki wywierają na Udemy.

  W tym artykule opisano, jak instruktorzy mogą korzystać z funkcji Wydajność, aby zdobywać kluczowe informacje na temat kursów i ich uczestników, a także identyfikować możliwości poprawiania wyników w Udemy.

  Jak przejść do pulpitu Wydajność

  Aby przejść do pulpitu Wydajność na swoim koncie, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz widok Instruktor (Dowiedz się, jak to zrobić).

  2. Po lewej stronie kliknij Wydajność.

  performance_dashboard.png

  3. Zobaczysz Przegląd wyników swojego kursu i będziesz mieć możliwość przejścia na strony Uczestnicy kursu, Recenzje, Zaangażowanie oraz Ruch i konwersja.

  How_to_Navigate_to_Your_Performance_Tab.jpg

  Uprawnienia

  Analizy wydajności oprócz instruktora kursu mogą przeglądać również instruktorzy współpracujący i asystenci naukowi, jeśli w danym kursie włączono uprawnienie Wydajność

  Spostrzeżenia z Udemy Business

  W przypadku instruktorów, których treści zostały uwzględnione w kolekcji Udemy Business, wiele stron w panelu Wydajność daje możliwość przeglądania i filtrowania danych związanych bezpośrednio z Udemy Business. Spostrzeżenia z Udemy Business są obecnie dostępne na stronach Przegląd, Uczestnicy kursu, Recenzje i Zaangażowanie.

  Uwaga: jeżeli masz kursy objęte subskrypcją treści Udemy Business, to użytkownicy Udemy Business nie są uwzględnieni we wskaźnikach karty Ruch i konwersja.

  Strony sekcji Wydajność

  Przegląd: instruktorzy mogą przeglądać swoje wyniki za pomocą szeregu statystyk dotyczących między innymi przychodów z kursów, zapisów uczestników i ocen kursów. Dowiedz się więcej.

  Uczestnicy kursu: stąd instruktorzy mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat uczestników swoich kursów, czego chcą oni się uczyć i jaki zasięg rynkowy mają treści prezentowane przez instruktorów w Udemy. Dowiedz się więcej.

  Recenzje:  zawiera wszystkie oceny i recenzje pozostawione przez uczestników przy kursach instruktora. Dowiedz się więcej.

  Zaangażowanie: zawiera strony Zaangażowanie w kurs oraz Spostrzeżenia dotyczące ćwiczeń, które pomogą Ci zrozumieć, w jaki sposób uczestnicy korzystają z poszczególnych elementów zawartych w Twoich kursach i angażują się w nie. 

  Ruch i konwersja: obejmuje analizy ruchu i konwersji, które mogą zapewnić instruktorom kluczowe informacje na temat sposobu, w jaki użytkownicy trafiają na ich kursy, a także popytu na te kursy. Dowiedz się więcej.

  Przeczytaj artykuł
 • Polecane recenzje

  Polecana recenzja to recenzja kursu wybrana według algorytmu, która zawiera pozytywne wypowiedzi na temat danego kursu i ma zachęcać potencjalnych uczestników do zapisania się.

  Taka recenzja pojawi się na stronie docelowej kursu w sekcji „Polecane recenzje” jako pierwsza na liście.

  Uwaga: w początkowej fazie testów programu polecane recenzje pojawią się tylko w kursach w języku angielskim. Docelowo planujemy dodać sekcję „Polecane recenzje” do wszystkich nieanglojęzycznych i kwalifikujących się kursów.

  Przekazywanie informacji zwrotnych na temat polecanych recenzji

  Gdy do kursu zostanie dodana polecana recenzja, instruktor zobaczy powiadomienie w sekcji „Recenzje” na pulpicie instruktora. W tej sekcji można przekazać informacje zwrotne na temat programu „Polecane recenzje” lub konkretnej recenzji.

  Uwaga: polecane recenzje wybiera algorytm, więc instruktorzy nie mogą ich wybrać ani poprosić o zamieszczenie konkretnych recenzji. Chodzi o to, aby potencjalni uczestnicy kursu mogli z obiektywnego źródła dowiedzieć się, dlaczego kurs jest dobry.

  featured_review_.png

  Wymagania dotyczące recenzji

  Oto lista wymagań, które muszą być spełnione, aby pojawiła się lista polecanych recenzji. Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Chcemy tylko wytłumaczyć, w jaki sposób wybierane są polecane recenzje.

  • Aby pojawiła się polecana recenzja kursu, algorytm musi mieć do wyboru co najmniej 5 recenzji spełniających warunki.
  • Recenzje, które spełniają warunki, muszą mieć ocenę 4,5 lub wyższą. Ponadto użytkownik wystawiający recenzję musi mieć ukończone co najmniej 20% kursu, a sama recenzja nie może być starsza niż 2 lata.

  Polecane recenzje będą dodawane do kursów w miarę otrzymywania recenzji spełniających warunki. Nasz zespół będzie kontynuował testy programu „Polecane recenzje” i w razie potrzeby będzie wprowadzał ulepszenia.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Uzyskiwanie dostępu do listy uczestników swojego kursu

  Ten artykuł dotyczy listy uczestników kursu, która zawiera informacje związane z wykorzystaniem kursu przez danego użytkownika, pytaniami zadawanymi przez uczestników lub udzielanymi przez nich odpowiedziami oraz korespondencją z instruktorem.

  Spis treści

  Jak uzyskać dostęp do listy uczestników konkretnego kursu

  Dostęp do listy uczestników konkretnego kursu można uzyskać, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz stronę zarządzania kursem (więcej informacji).

  2. Kliknij Uczestnicy po lewej stronie.

  Informacje zawarte na liście uczestników

  Na stronie Uczestnicy możesz monitorować postępy uczestnika kursu, mając dostęp do poniższych informacji

  Nazwa: nazwa użytkownika, którą uczestnik kursu wybrał podczas zakładania konta Udemy.

  Zapisano: data zapisania się danego uczestnika na kurs.

  Postęp: odsetek wszystkich wykładów opublikowanych w ramach Twojego kursu, które dany uczestnik ukończył lub oznaczył jako ukończone.

  Ostatnie odwiedziny: dzień, w którym dany uczestnik po raz ostatni uzyskał dostęp do treści kursu i korzystał z jego materiałów. Ta informacja pomaga określić, czy dany uczestnik wykazywał w ostatnim czasie aktywność na kursie.

  Zadane pytania: to liczba pytań zadanych przez danego uczestnika kursu w sekcji pytań i odpowiedzi. Pomaga zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować więcej pomocy.

  Udzielone odpowiedzi: to liczba odpowiedzi, których dany uczestnik kursu udzielił w sekcji pytań i odpowiedzi. Pomaga zidentyfikować osoby, które są bardzo zaangażowane w kurs.

  Wiadomość: po kliknięciu tej ikony przejdziesz na stronę wiadomości, skąd można wysłać wiadomość bezpośrednio do danego uczestnika kursu. Narzędzie do wysyłania wiadomości automatycznie doda nazwę danego uczestnika jako odbiorcy.

  Poniżej dowiesz się, jakie są dodatkowe kolumny dostępne tylko podczas korzystania z funkcji Eksportuj jako plik CSV.

  students_list.png

  Eksportuj jako plik CSV

  Dodatkowe kolumny są dostępne tylko podczas korzystania z funkcji eksportowania danych jako plik CSV. Kliknij przycisk Eksportuj jako plik CSV, a otrzymasz automatycznie wysyłaną wiadomość e-mail z plikiem CSV.

  Te dodatkowe kolumny są dostępne tylko dla pliku w formacie CSV:

  Data rozpoczęcia: to dzień, w którym dany uczestnik zaczął korzystać z materiałów kursowych. 

  • Uwaga: ta data może się różnić od daty zapisu.

  Ostatnio wyświetlony wykład: ostatni wykład z tego kursu oglądany przez danego uczestnika. 

  • Informacja ta pomaga określić, z jakimi materiałami uczestnik zapoznawał się ostatnio, i pozwala skuteczniej śledzić jego postępy.

  Udemy Business: kolumna w pliku CSV zatytułowana Udemy Business wskazuje, czy dany uczestnik zapisał się na kurs w ramach programu subskrypcji treści Udemy Business. 

  • Te informacje można znaleźć również w widoku internetowym listy uczestników, gdzie obok nazwy uczestnika znajduje się tag „Udemy Business”.

  Dowiedz się więcej o karcie Uczestnicy w sekcji Wydajność.

  Dlaczego nazwa użytkownika jest widoczna w raporcie przychodów, ale nie ma jej na liście uczestników kursu?

  Gdy uczestnik otrzymuje Twój kurs w prezencie, nazwa użytkownika zostaje dodana do listy uczestników kursu, gdy użytkownik ten wykorzysta kod prezentu i zapisze się na Twój kurs. Natomiast nazwa użytkownika, który kupił kurs, znajduje się w raporcie przychodów na karcie zakupów, a nie pojawia się na liście uczestników (chyba że osoba ta kupiła wcześniej również kurs dla siebie).

  Przeczytaj artykuł
 • Statystyki dotyczące promocyjnych wiadomości e-mail i ogłoszeń edukacyjnych

  Aby pomóc Ci w tworzeniu przekonujących wiadomości adresowanych do uczestników kursów, udostępniamy statystyki dotyczące wysyłanych przez Ciebie  ogłoszeń edukacyjnych i promocyjnych wiadomości e-mail. W statystykach znajdziesz:

  • Procent otwartych, współczynnik klikalności i poziom wycofywania subskrypcji dla  promocyjnych wiadomości e-mail.
  • Procent otwartych i liczbę wyświetleń  ogłoszenia edukacyjnego podczas uczestnictwa w kursie oraz poziom wycofywania subskrypcji.
  • wartości odniesienia pomagające ustalić, jak poprawić wyniki.

  Promocyjne wiadomości e-mail 

  Gdy instruktor wysyła do uczestników kursu promocyjną wiadomość e-mail w sekcji Komunikacja Komunikacja na stronie zarządzania kursem pojawiają się nowe statystyki, z którymi można się zapoznać, korzystając z karty Promocyjne wiadomości e-mail. 

  Karta Promocyjne wiadomości e-mail zawiera następujące kategorie:

  • Data utworzenia: tu widać datę utworzenia promocyjnej wiadomości e-mail.
  • Procent otwartych: pokazuje, jaki procent uczestników, którzy dostali wiadomość e-mail, ją otworzył.
  • Unikalne przeklikania: pokazuje, ilu uczestników, którzy otworzyli wiadomość, kliknęło jakiekolwiek łącze do kursu Udemy zawarte w ogłoszeniu.
  • Poziom wycofywania subskrypcji: to procent uczestników kursu, którzy otrzymali daną wiadomość e-mail i zrezygnowali z subskrypcji Twoich przyszłych wiadomości.

  Aby dowiedzieć się, jak wysłać promocyjną wiadomość e-mail, kliknij tutaj.  

  promotional_emails.jpg

  Ogłoszenia edukacyjne

  Po wysłaniu przez instruktora ogłoszeń edukacyjnych do uczestników kursu, w sekcji Komunikacja na stronie zarządzania kursem, na karcie Ogłoszenie edukacyjne, zaczynają pojawiać się nowe statystyki. 

  Karta Ogłoszenie edukacyjne zawiera następujące kategorie:

  • Data utworzenia: tu widać datę utworzenia ogłoszenia edukacyjnego.
  • Procent otwartych: pokazuje, jaki procent uczestników, którzy dostali wiadomość e-mail, ją otworzył.
  • Unikalne odsłony: w związku z tym, że ogłoszenia pojawiają się w sekcji „Ogłoszenia” na stronie kursu, łączna liczba odsłon może być niemiarodajna. Dlatego tu podawana jest liczba indywidualnych uczestników, którzy wyświetliliogłoszenie edukacyjne podczas uczestnictwa w kursie.
  • Poziom wycofywania subskrypcji: to procent uczestników kursu, którzy otrzymali daną wiadomość e-mail i zrezygnowali z subskrypcji Twoich przyszłych wiadomości.

  educational_announcements.png

  Aby dowiedzieć się więcej na temat wysyłania ogłoszeń edukacyjnych, przeczytaj ten artykuł.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Pulpit pytań i odpowiedzi dla instruktora

  Pulpit pytań i odpowiedzi został zaprojektowany tak, by pomóc instruktorom w monitorowaniu pytań uczestników i udzielaniu na nie odpowiedzi.

  Uwaga: pytania i odpowiedzi nie są dostępne na kursach bezpłatnych.

  Spis treści

  Dostęp do pulpitu pytań i odpowiedzi dla instruktora

  Aby przejść do pytań i odpowiedzi na pulpicie instruktora, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz stronę kursu (dowiedz się, jak to zrobić).
  2. Kliknij przycisk Komunikacja po lewej stronie i wybierz opcję Pytania i odpowiedzi.

  Q_A_Filter.png

  Oto najważniejsze możliwości:

  • Pytania ze wszystkich kursów możesz przeglądać w widoku pojedynczego lub podwójnego okienka, podobnie jak odpowiadać na nie.
  • Filtrowanie pytań bez odpowiedzi i pytań nieprzeczytanych. To pozwala instruktorom być bliżej uczestników kursów i podtrzymywać ich zaangażowanie.
  • Oznacz odpowiedź jako „Najlepszą odpowiedź”, by poinformować pozostałych uczestników, że jest najlepsza lub wybierz pytanie i odpowiedź do Wyróżnionych pytań.
  • Przechodzenie do wykładu, którego dotyczą pytania, i sprawdzenie, kiedy zadano pytanie i kiedy na nie odpowiedziano. Każda z tych funkcji pomaga instruktorom udzielać odpowiedzi na pytania uczestników.

  Zarządzanie pulpitem pytań i odpowiedzi

  Ustawianie dostępności

  Jeżeli chcesz zakreślić uczestnikom kursów ramy czasowe, w których mogą spodziewać się odpowiedzi na pytanie, albo poinformować ich, że nie jesteś w pracy, możesz to zrobić, ustawiając stan dostępności. Stan dostępności można ustawiać dla każdego kursu osobno lub dla wszystkich razem.

  Aby przejść na stronę Dostępności, kliknij Dostępność po lewej stronie ekranu zarządzania kursem.

  availability_status.jpg

  Uwaga: tylko główny instruktor kursu może ustawiać stan dostępności instruktora.

  Oznaczanie pytań jako przeczytane

  Wiadomość powinna zostać automatycznie oznaczona jako przeczytana w każdym z następujących przypadków:

  • Instruktor ustawia kursor w polu odpowiedzi.
  • Instruktor klika wiadomość (aby zobaczyć wszystkie odpowiedzi, otworzyć dyskusję, przejść do profilu uczestnika kursu, oznaczyć wiadomość jako przydatną itd.).

  Instruktor może ręcznie oznaczyć pytanie jako przeczytane lub nieprzeczytane, klikając kropkę nad pytaniem.

  mark_as_read_or_unread.png

  ​Różnica między wiadomością nieprzeczytaną a wiadomością bez odpowiedzi

  Wiadomość nieprzeczytana to taka, której instruktor nie oznaczył jako przeczytanej. Natomiast termin „wiadomość bez odpowiedzi” oznacza, że żadna odpowiedź nie została oznaczona jako najlepsza. Jedynie instruktor i osoba zadająca pytanie mogą oznaczyć odpowiedź jako najlepszą.

  Sortowanie od najstarszych do najnowszych

  Kiedy instruktor sortuje pytania od najstarszych do najnowszych, data pytania jest określana na podstawie daty udzielenia ostatniej odpowiedzi.

  q_a_dashboard_filters.png

  Popieranie pytań lub odpowiedzi oraz sortowanie według najczęściej popieranych

  Jeżeli uważasz, że jakieś pytania lub odpowiedzi szczególnie zasługują na uwagę lub odpowiedź, możesz je polecić, klikając ikonę popierania (strzałkę).

  upvoting_a_question_or_answer.png

  Możesz także znajdować pytania, które zostały poparte przez uczestników Twoich kursów, i nadawać im priorytet, korzystając z filtra Najczęściej popierane.

  Szerszy kontekst pytania

  Jeśli uczestnik zada pytanie dotyczące konkretnego wykładu, instruktor zobaczy łącze do tego wykładu pod tytułem kursu.

  Korzystanie z pomocy AI w pytaniach i odpowiedziach (beta)

  Udostępniliśmy wersję beta wspomaganego przez AI narzędzia Udemy do pytań i odpowiedzi. Początkowo jest ona dostępna dla wybranych instruktorów, którzy nauczają określonych tematów technicznych po angielsku. Z czasem planujemy poszerzyć dostępność tej usługi na dodatkowe języki i tematy.

  Niektórzy instruktorzy podczas odpowiadania na pytania uczestników kursów mogą zobaczyć przy niedawno opublikowanych pytaniach opcję „Generuj odpowiedź przy użyciu AI”. Po kliknięciu tego przycisku przez instruktora narzędzie wygeneruje wersję roboczą odpowiedzi, którą instruktor otrzyma do sprawdzenia. Zostanie ona wygenerowana przez model AI wytrenowany na treści kursów i istniejących pytaniach i odpowiedziach. 

  Instruktorzy powinni sprawdzić wygenerowaną przez AI odpowiedź pod kątem dokładności informacji i przed jej opublikowaniem wprowadzić niezbędne zmiany. Gdy odpowiedź będzie gotowa, wystarczy kliknąć „Opublikuj”, aby opublikować ją tak jak każdą inną.

  Uwaga: wersja robocza utworzona przez AI pojawi się tylko w takich przypadkach:

  • Kurs należy do kategorii/podkategorii objętej bieżącą wersją beta
  • W pytaniu uczestnika NIE został załączony obraz
  • Pytanie uczestnika ma nie więcej niż około 350 słów

  Może minąć do 12 godzin od wysłania zapytania uczestnika, zanim odpowiedź utworzona z pomocą AI stanie się dostępna.

  Obecnie etykieta informująca o tym, że odpowiedź została wygenerowana za pomocą AI, jest widoczna tylko dla instruktorów w celach informacyjnych i nie będzie wyświetlana uczestnikom kursów.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zarządzać opiniami uczestników, korzystając z pulpitu recenzji

  Recenzje to jeden z podstawowych sposobów, w jaki uczestnicy kursów mogą publicznie podzielić się swoją opinią na temat kursu z innymi użytkownikami. Ten artykuł wyjaśnia, jak instruktorzy mogą wyświetlać wszystkie recenzje, korzystając z pulpitu Recenzje na karcie Instruktor.

  Jak uzyskać dostęp do pulpitu Recenzje

  1. Otwórz stronę kursu (dowiedz się, jak to zrobić).
  2. Po lewej stronie kliknij Wydajność.

  1. Następnie klinij Recenzje.

  Accessing_and_filtering_Reviews.jpg

  Filtrowanie recenzji

  Recenzje można filtrować według kursu, daty dodania, oceny w gwiazdkach i źródła („Wszystkie” lub „Udemy Business”). Oprócz tego można wyświetlić wszystkie recenzje kursów za pomocą funkcji eksportu do pliku CSV. Funkcja eksportu jest dostępna pod opcją Sortuj według po prawej stronie.

  Odpowiadanie na recenzje

  Aby odpowiedzieć na recenzję, kliknij przycisk „Odpowiedz”.  Następnie wpisz odpowiedź w polu tekstowym. 

  Uwaga: na recenzje mogą odpowiadać jedynie widoczni instruktorzy prowadzący kurs. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy jesteś widocznym instruktorem.

  Gdy klikniesz „Opublikuj odpowiedź”, Twoja odpowiedź pojawi się na stronie docelowej kursu. Możesz ją edytować lub usunąć w dowolnym momencie.

  Dla każdego kursu widoczna publicznie jest tylko jedna recenzja danego uczestnika.  Oznacza to, że kiedy uczestnik kursu zmieni swoją recenzję, Twoja odpowiedź przestanie być widoczna na stronie docelowej kursu.

  Mimo iż oceny bez recenzji nie są wyświetlane na stronie docelowej kursu, można skontaktować się z autorem takiej recenzji, klikając „Odpowiedz” i prosząc o udzielenie dalszych wyjaśnień. Uczestnik kursu zostanie o tym poinformowany oraz poproszony o zostawienie recenzji. Jeśli tak zrobi, recenzja pojawi się na stronie docelowej kursu.

  Dlaczego przy niektórych ocenach nie ma komentarzy?

  Wymaganie od uczestników kursów pisania komentarzy mogłoby im utrudniać pozostawianie recenzji, co z kolei mogłoby skutkować nieprawdziwymi ocenami (część użytkowników w ogóle rezygnowałaby z oceniania). Staramy się uwzględnić szeroki zakres opinii o kursie, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Zobacz często zadawane pytania o recenzje kursów Udemy.

  Korzystanie z opinii opartych na wynikach ankiety

  Czasami uczestnicy kursu zostawiają ocenę w gwiazdkach, ale nie dodają pisemnej recenzji. Chociaż oceny w gwiazdkach są pomocne dla innych uczestników, instruktor potrzebuje bardziej szczegółowych informacji, aby przeanalizować zasadność oceny. Dzięki opiniom opartym na wynikach ankiety uczestnicy kursu mogą wskazać powód, dla którego zdecydowali się na daną ocenę. Tego rodzaju opinie będą się pojawiać na Twoim pulpicie. 

  attributes.jpg

  Można zapoznać się z opinią wystawioną przez konkretnego uczestnika kursu w sekcji recenzji. Zielony symbol plusa oznacza twierdzącą odpowiedź uczestnika kursu Z kolei czerwony symbol minusa oznacza odpowiedź przeczącą. Znakiem zapytania są oznaczone pozycje, w przypadku których uczestnik kursu nie wybrał odpowiedzi twierdzącej ani przeczącej.

  attribute_levels.jpg

  Ocena kursu

  Oceny kursu można wyświetlić na Pulpicie instruktora. Są one podawane jako Ocena kursu. Ocena kursu jest obliczana z uwzględnieniem czynników takich jak data wystawienia oceny i to, jak dużą część kursu ukończył jego uczestnik przed jej wystawieniem.

  Zobacz szczegółowe wytyczne dotyczące systemu recenzji na Udemy

  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie uczestnikom kursu automatycznych wiadomości powitalnych i gratulacji

  Istnieje możliwość wysyłania automatycznych wiadomości powitalnych i gratulacji, aby zwiększać zaangażowanie uczestników, którzy zapisali się na kurs, a także pogratulować tym, którzy go ukończyli.

  Utwórz wiadomość dotyczącą kursu

  Aby stworzyć automatyczne wiadomości dotyczące kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj).
  2. JKliknij Komunikacja po lewej stronie. W przypadku już opublikowanych kursów dostęp do wiadomości można uzyskać z poziomu strony „Komunikacja”, klikając opcję „Wiadomości dotyczące kursu” w prawej części ekranu.
  3. Wypełnij każde z pól tekstowych, aby zredagować wiadomość, która ma być wysyłana uczestnikom, gdy zapiszą się na kurs lub go ukończą.
  4. Kliknij Zapisz, aby zapisać treść wiadomości. 

  messages.png

  Uwaga: Promowanie innych swoich kursów i zasobów zewnętrznych w wiadomościach powitalnych i wiadomościach z gratulacjami jest niezgodne z wytycznymi Udemy. Upewnij się, że wiadomości są zgodne z naszymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi wiadomości bezpośrednich.

  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie ogłoszeń edukacyjnych i promocyjnych wiadomości e-mail

  Ten artykuł opisuje, jak instruktorzy mogą wysyłać promocyjne wiadomości e-mail i ogłoszenia edukacyjne do swoich kursów.

  Promocyjne wiadomości e-mail a ogłoszenia edukacyjne

  Jeśli oferujesz wiele kursów na platformie Udemy, możesz korzystać z promocyjnych wiadomości e-mail, aby reklamować je uczestnikom, którzy zapisali się na co najmniej jeden z Twoich płatnych kursów.

  Przejrzyj reguły i wskazówki dotyczące wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail.

  Ogłoszenia edukacyjne są wysyłane przez Udemy do uczestników kursów e-mailem. Są również publikowane w sekcji „Ogłoszenia” przy danym kursie. Ogłoszenia edukacyjne służą do przekazywania uczestnikom bezpłatnych materiałów związanych z treścią kursu.

  Przejrzyj reguły i wskazówki dotyczące wysyłania ogłoszeń edukacyjnych.

  Jak wysłać promocyjną wiadomość e-mail lub ogłoszenie edukacyjne

  Aby wysłać promocyjną wiadomość e-mail lub ogłoszenie edukacyjne, wykonaj następujące czynności.

  Uwaga: aby wysyłać promocyjne wiadomości e-mail lub ogłoszenia edukacyjne dotyczące kursu, instruktorzy muszą znajdować się na liście widocznych instruktorów danego kursu oraz mieć włączone uprawnienie do zarządzania nim. Dowiedz się więcej o uprawnieniach instruktora i ich edytowaniu.

  1. Otwórz stronę zarządzania kursem.
  2. Po lewej stronie wybierz Komunikacja.
  3. Następnie kliknij Ogłoszenia, a potem Utwórz w prawym górnym rogu.

  Announcements.png

  1. Wybierz, czy chcesz wysłać ogłoszenie edukacyjne czy promocyjną wiadomość e-mail.
  2. Wybierz kwalifikujące się kursy, w ramach których chcesz wysłać ogłoszenie edukacyjne lub promocyjną wiadomość e-mail, uczestników, do których chcesz napisać, a następnie wpisz treść wiadomości.

  Uwaga: nasz edytor tekstu służący do tworzenia ogłoszeń edukacyjnych i promocyjnych wiadomości e-mail nie obsługuje emotikonów, więc nie używaj ich w swojej wiadomości. Jeżeli to zrobisz, wystąpią błędy w formatowaniu i przy wysyłce. Aby uniknąć możliwych problemów z formatowaniem, zamiast skopiować i wkleić wiadomość, lepiej jest utworzyć ją w naszym edytorze ogłoszeń i e-maili edukacyjnych.

  1. Przed wysłaniem powiadomienia do uczestników kursów możesz je jeszcze raz sprawdzić. Aby to zrobić, kliknij Prześlij mi podgląd e-maila.

  preview_promo.png

  1. Jeżeli wszystko jest w porządku, kliknij Wyślij.

  Masz problemy z wysłaniem ogłoszenia edukacyjnego lub promocyjnej wiadomości e-mail?

  Przejrzyj sposoby rozwiązywania problemów w sytuacji, gdy nie można wysłać ogłoszenia edukacyjnego lub promocyjnej wiadomości e-mail.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: Przewodnik po odznakach Udemy – objaśnienia

  Jako firma Udemy dążymy do tego, by połączyć uczestników z odpowiednimi instruktorami i kursami oraz pomóc im osiągnąć cele edukacyjne. Staramy się osiągnąć to na wiele sposobów – odznaki są jednym z obszarów, w które szczególnie inwestujemy. Pokazują one potencjalnym uczestnikom, którzy instruktorzy i które kursy mają wyjątkowe zalety. Wraz z identyfikacją ważnych sygnałów dla uczestników będziemy testować kolejne odznaki. 

  Uwaga: ten przewodnik nie jest powiązany z funkcją przygotowań do certyfikacji, która pomaga kwalifikującym się uczestnikom znajdować treści powiązane z odznakami pomagające w przygotowywaniu się do zewnętrznych egzaminów. Dowiedz się więcej o tym, jak kwalifikujący się uczestnicy mogą znaleźć i wybrać szkolenie przygotowujące do certyfikatu.

  Odznaki Udemy

  Poniżej znajduje się lista odznak w formie, w jakiej są wyświetlane na stronie, oraz wyjaśnienie cech, jakie podkreślają. Podzieliliśmy się też czynnikami decydującymi o przyznaniu każdej z odznak oraz udostępniliśmy porady i zasoby, które pomogą Ci je zdobyć. Istotne kwestie:

  • Będziemy regularnie aktualizować ten przewodnik przy okazji wprowadzania nowych odznak lub znaczących modyfikacji odznak istniejących. Wszystkie istniejące odznaki są wciąż w fazie testów, więc czynniki decydujące o ich przyznaniu, ich wygląd i inne aspekty będą prawdopodobnie ulegać zmianom. Oznacza to również, że odznaki mogą być przyznawane tylko kursom w niektórych językach. Ogólnie rzecz biorąc, testując nowe odznaki, najpierw stosujemy je w odniesieniu do kursów w języku angielskim, a jeśli mają one pozytywny wpływ na uczestników i instruktorów, przyznajemy je kursom w innych językach.
  • Obecnie kurs może otrzymać następujące odznaki (w kolejności priorytetyzacji): Bestseller, Najwyżej oceniany, „Nowy i popularny” oraz Nowy. Kurs może na przykład kwalifikować się do odznak Bestseller i Najwyżej oceniany, ale wyświetlana będzie tylko odznaka Bestseller. Jedynym wyjątkiem jest to, że kurs może otrzymać odznakę Najczęściej odpowiadający instruktor oraz jedną z powyższych.

  Odznaki:

  Bestseller – wprowadzona w listopadzie 2016 r. Obecnie wdrożona dla użytkowników we wszystkich językach, jednak warunki przyznania mogą różnić się w zależności od języka kursu.

  Polish_-_SQL_-_CLP_-_Bestseller.png

  Odznaka Bestseller informuje uczestników, że wśród puli podobnych kursów ten jest najczęściej kupowany.

  Polish_-_SQL_-_Course_Cards_-_Bestseller.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs o najwyższym wyniku sprzedaży w ostatnim okresie w danym temacie głównym i kategorii (np. Python – Programowanie, Python – Biznes, Joga – Rozwój osobisty, Joga – Zdrowie i fitness).
  • Średnia ocen kursu wynosi co najmniej 4,2.

  Najwyżej oceniany – wprowadzona w styczniu 2018 r. Obecnie wdrożona dla użytkowników we wszystkich językach, jednak otrzymać ją mogą tylko kursy w języku angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim i portugalskim.

  Polish_-_SQL_-_CLP_-_Highest_Rated.png

  Odznaka Najwyżej oceniany informuje uczestników, że wśród puli podobnych kursów ten ma najwyższe oceny.

   Polish_-_SQL_-_Course_Cards_-_Highest_Rated.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs mający najwyższą ocenę kursu w danym temacie głównym i kategorii (np. Python — Programowanie, Python — Biznes, Joga — Rozwój osobisty, Joga — Zdrowie i fitness).
  • Średnia ocen kursu wynosi co najmniej 4,5.
  • Kurs ma co najmniej 10 ocen.

  Uwaga: przy określaniu, który kurs w danym temacie i kategorii ma najwyższą ocenę kursu, bierzemy pod uwagę „pewność oceny”. Innymi słowy, kurs mający ocenę kursu 4,8 i 1000 recenzji ma większą szansę na otrzymanie odznaki „Najwyżej oceniany”, niż kurs w tym samym temacie i kategorii z oceną kursu 4,9, który otrzymał tylko 10 recenzji.

  Nowy i popularny – wprowadzona w styczniu 2018 r. Obecnie wdrożona dla użytkowników i kursów we wszystkich językach.

  Polish_-_SQL_-_CLP_-_Hot___New.png

  Odznaka Nowy i popularny informuje uczestników, że wśród puli podobnych nowych kursów ten jest jednym z najczęściej kupowanych.

  Polish_-_SQL_-_Course_Cards_-_Hot___New.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs opublikowany w ciągu ostatnich 74 dni.
  • Kurs w górnym percentylu przychodów nowych kursów w danej kategorii.

  Nowy – wprowadzona w sierpniu 2017 r. Obecnie wdrożona dla użytkowników i kursów we wszystkich językach.

  Polish_-_SQL_-_CLP_-_New.png

  Odznaka Nowy informuje uczestników, że dany kurs jest nowy na Udemy i powinien zawierać najbardziej aktualne informacje na dany temat.

  Polish_-_SQL_-_Course_Cards_-_New.png 

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs opublikowany w ciągu ostatnich 74 dni.
  • Kursy płatne i bezpłatne.

  Najczęściej odpowiadający instruktor – wprowadzona we wrześniu 2017 r. Obecnie testowana na kursach w języku angielskim.

  top_responding_instructor_profile.png
  Odznaka Najczęściej odpowiadający instruktor” informuje uczestników, że dany kurs jest prowadzony przez bardzo komunikatywnego instruktora.

  top_responding_instructor.png 

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Odpowiadaj na 90% pytań uczestników w ciągu 24 godzin.
  • Kurs musi mieć co najmniej 10 pytań w ciągu ostatnich 90 dni.

  Wysoko oceniany przez początkujących – wprowadzona w kwietniu 2018 r. Obecnie testowana dla użytkowników z preferencją języka angielskiego, niemieckiego, portugalskiego, francuskiego i japońskiego. To oznaczenie mogą otrzymać kursy we wszystkich językach.

  beginners_rated_2.png

  Oznaczenie „Wysoko oceniany przez początkujących” jest obecnie w fazie testów i pokazuje, że dany kurs jest wysoko oceniany przez uczestników określających się jako początkujący.

  beginners_rated_1.png

  beginners_rated_3.png

  Czynniki decydujące o przyznaniu:

  • Kurs o najwyższej ocenie kursu (otrzymanej od uczestników określających się jako „początkujący”) w danym temacie głównym i kategorii (np. Python — Programowanie, Python — Biznes, Joga — Rozwój osobisty, Joga — Zdrowie i fitness).
  • Kurs ma co najmniej 10 ocen.
  • Kurs nie jest przeznaczony dla uczestników średnio zaawansowanych lub zaawansowanych.
  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: zarządzanie narzędziem Wiadomości bezpośrednie

  Instruktorzy mogą korzystać z narzędzia Wiadomości bezpośrednie do wysyłania prywatnych wiadomości do uczestników zapisanych na swój kurs lub do odpowiadania na ich wiadomości. Z tego artykułu dowiesz się, jak instruktorzy mogą korzystać z narzędzia Wiadomości bezpośrednie lub je wyłączyć, jeśli nie chcą otrzymywać ani wysyłać wiadomości bezpośrednich jako instruktorzy.

  Uzyskiwanie dostępu do narzędzia do wysyłania wiadomości i wysyłanie wiadomości prywatnej

  Aby skorzystać z narzędzia do wysyłania wiadomości i wysłać wiadomość prywatną uczestnikowi kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Po zalogowaniu się do Udemy kliknij Instruktor u góry strony.

  2. Kliknij ikonę Komunikacja po lewej stronie, a potem ikonę Wiadomości.

  messages2020.png

  3. Kliknij Utwórz po prawej stronie. Pod polem Nowa wiadomość wpisz imię uczestnika kursu (narzędzie automatycznie podsunie podpowiedź).

  4. Wpisz wiadomość i kliknij Wyślij.Uczestnik kursu otrzyma e-maila, a na jego profilu Udemy pojawi się powiadomienie.

  new_message.png

  Odpowiadanie na wiadomość

  Po otrzymaniu wiadomości bezpośredniej od uczestnika kursu otrzymasz e-maila z powiadomieniem. Możesz odpowiedzieć, klikając Odpowiedz na wiadomość w odebranym e-mailu z powiadomieniem.

  Możesz również odpowiedzieć na wiadomość bezpośrednio na stronie Wiadomości.

  Kategoryzowanie i wyszukiwanie wiadomości

  Na stronie Wiadomości możesz kategoryzować wiadomości za pomocą filtrów, np. oznaczać je jako nieprzeczytane lub ważne. Aby uzyskać dostęp do opcji filtrowania, kliknij trzy kropki obok wiadomości.

  marking_messages2020.jpg

  Możesz też zaznaczyć opcje Nieprzeczytane, Ważne, Brak odpowiedzi  lub Pokaż automatyczne wiadomości, aby nadać priorytety określonym grupom wiadomości. Możesz też wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu w polu wyszukiwania.

  messages_filter.png

  Wyłączanie wiadomości bezpośrednich

  Jeśli chcesz wyłączyć wiadomości bezpośrednie i pozostawić uczestnikom kursu sekcję pytań i odpowiedzi oraz Centrum pomocy jako podstawowe sposoby wyszukiwania odpowiedzi na pytania, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

  1. Otwórz stronę Konto i wybierz Ustawienia wiadomości.

  2. Wybierz Wyłącz wiadomości bezpośrednie i kliknij Zapisz. Nie będziesz już mieć możliwości otrzymywania ani wysyłania wiadomości jako instruktor (dotyczy to wszystkich Twoich kursów). 

  Kiedy uczestnik kursu spróbuje wysłać wiadomość, zobaczy powiadomienie informujące, że instruktor wyłączył wiadomości bezpośrednie, a odpowiedzi na pytania można szukać w sekcji pytań i odpowiedzi oraz Centrum pomocy.

  Uwaga: 

  • Instruktorzy, którzy wyłączyli wiadomości bezpośrednie, nadal będą mieć możliwość korzystania z tego narzędzia jako uczestnik kursu (w odpowiednich sytuacjach).
  • Wyłączenie wiadomości bezpośrednich nie ma wpływu na wiadomości automatyczne ani ogłoszenia edukacyjne i promocyjne związane z Twoimi kursami.

  turn_off_direct_messaging.png

  Blokowanie wiadomości lub zgłaszanie nadużyć

  Jeśli chcesz zablokować otrzymywanie wiadomości od konkretnego uczestnika kursu, wybierz Zablokuj w opcjach wiadomości. Pamiętaj jednak, że jeśli wyślesz wiadomość temu uczestnikowi kursu, wątek wiadomości zostanie odblokowany.

  Jeśli uważasz, że wiadomość narusza Warunki usługi lub Wytyczne dla społeczności Udemy, kliknij Zgłoś nadużycie. Dzięki temu wiadomość zostanie zgłoszona do weryfikacji przez naszych pracowników.

  Przeczytaj artykuł