• Zaufanie i bezpieczeństwo w Udemy

  Każdego dnia uczestnicy kursów Udemy korzystają z tysięcy minut treści. Jest to możliwe dzięki instruktorom, dla których nauczanie jest pasją oraz dzięki uczestnikom kursów, którzy chcą zdobywać wiedzę. Główne wartości, na których opiera się Udemy, skupiają się na tej wymianie wiedzy. Naszym celem jest umożliwienie ekspertom z praktycznym doświadczeniem, którzy mają ogromną wiedzę, zaoferowania niezwykłych zajęć globalnej społeczności osób pragnących się uczyć.


  Wprowadzenie tych zasad w życie zależy od wszystkich osób związanych z Udemy: instruktorów, uczestników kursów oraz zespołu Udemy. Stosując się do tych zasad, tworzymy wypełniony potencjałem, zrównoważony rynek, na którym każdy naprawdę może nauczyć się wszystkiego online i świetnie się przy tym bawić.

  Kto tworzy naszą społeczność?

  Uczestnicy kursów: przychodzą na Udemy w poszukiwaniu interesującego sposobu na zdobycie wiedzy i korzystają z dostępu do ogromnej ilości zróżnicowanych tematów kursów prowadzonych przez ekspertów z praktycznym doświadczeniem, którzy rzeczywiście wykorzystują przekazywane na swoich kursach umiejętności.


  Instruktorzy: inspirują innych i uwielbiają dzielić się wiedzą. Są na Udemy, ponieważ chcą skorzystać z możliwości wywierania wpływu na życie uczestników na całym świecie oraz uzyskać dostęp do narzędzi, platformy i doradztwa, które umożliwiają im tworzenie wysokiej jakości kursów.

  Jakie są zasady zachowania?

  1. Nie spamuj.

  Korzystając z Udemy, uczestnicy kursów oczekują możliwości nauki w bezpiecznym i interesującym środowisku oraz prowadzących, którzy dzielą się wiedzą, ponieważ uwielbiają to robić. Instruktorzy: nie można sprzedawać innych produktów ani spamować kogokolwiek na platformie Udemy zapytaniami i ofertami.

  2. Nie próbuj manipulować systemem.

  • Dla instruktorów: nie wolno przekierowywać użytkowników platformy Udemy do innych serwisów i stron, naginać zasad związanych z tym, co dozwolone, a co niedozwolone ani wyszukiwać kruczków w naszej polityce. Chcemy tego samego co instruktorzy: żeby nasza społeczność się rozrastała. Kiedy którykolwiek instruktor próbuje manipulować systemem, cała społeczność traci możliwość stworzenia wspólnego grona zaangażowanych uczestników kursów, którzy chcą zdobywać wiedzę.
  • Uczestnicy kursów: nie nękać instruktorów, nie pytać ich o darmowe kupony ani nie proponować wystawienia recenzji w zamian za jakieś korzyści. Nasza społeczność opiera się na zdrowych relacjach pomiędzy uczestnikami kursów i instruktorami oraz na szczerych informacjach zwrotnych od uczestników, które umożliwiają innym ocenienie, które kursy są dla nich odpowiednie.

  3. Zachowuj się profesjonalnie.

  Nasi instruktorzy aktywnie współpracują i komunikują się ze sobą oraz prowadzą z uczestnikami ożywione, pełne pozytywnej energii dyskusje w trakcie trwania kursu. Prosimy, aby podczas kontaktu z uczestnikami kursów, instruktorami i pracownikami Udemy, każdy komunikował się w sposób profesjonalny, uczciwy i z szacunkiem do innych. Zależy nam na tworzeniu platformy wolnej od nękania. 

  Bądź pozytywnie nastawionym członkiem społeczności Udemy. Nigdy nie pytaj o dane osobowe, nie proponuj kontaktu poza platformą ani nie przypisuj sobie autorstwa treści innych osób.

  4. Jeżeli coś Ci się nie podoba, odezwij się

  Jeżeli zauważysz coś, co wydaje Ci się być naruszeniem zasad, albo będziesz mieć wątpliwości co do interpretacji polityki Udemy, możesz to zgłosić bezpośrednio, wysyłając e-maila na adres policy@udemy.com. Nasz zespół analizuje wszystkie zgłoszenia i ustala, czy doszło do naruszenia obowiązującej polityki.

  Zespół Udemy może Ci przekazać informacje, które pozwolą Ci zrozumieć naszą politykę i nauczyć się efektywnie korzystać z Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • FAQ — zaufanie i bezpieczeństwo

  Dlaczego w ogóle istnieją te zasady?

  Udemy chce zapewnić kursantom bezpieczne i interesujące warunki nauki, a prowadzącym prostą drogę do sukcesu. Nasze zasady powstały po to, żeby chronić proces nauki uczestników i umożliwić pozytywne, zdrowe relacje pomiędzy prowadzącymi i kursantami.

  W jaki sposób otrzymam powiadomienie o ostrzeżeniu?

  Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail wysłaną z adresu policy@udemy.com, w której poinformujemy cię o ostrzeżeniu, powodzie, dla którego je wystawiliśmy oraz o konsekwencjach wynikających z naruszenia. Przy określaniu czy doszło do naruszenia polityki będziemy postępować uważnie i uczciwie. To samo dotyczy sposobu, w jaki na takie naruszenie zareagujemy. Zachęcamy cię do przedstawienia nam szerszego kontekstu i zadawania pytań. Jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. Zapewnimy możliwość porozmawiania z osobą z naszego zespołu.

  Dodatkowo zauważysz, że niektóre funkcje na twoim koncie zostały zablokowane, jeśli spróbujesz z nich skorzystać i wyświetli się powiadomienie mówiące o tymczasowym zawieszeniu dostępu do danej funkcji w kilku lub we wszystkich twoich kursach ze względu na naruszenie naszej polityki.

  Co się dzieje, jeśli współprowadzący otrzyma ostrzeżenie?

  Jeśli osoba wspólnie prowadząca z tobą kurs otrzyma ostrzeżenie, wszystkie kursy, które prowadzi będą objęte skutkami ostrzeżenia. Jedynie kursy, które prowadzisz wspólnie z tą osobą będą objęte zmianami.

  Co się dzieje, jeśli współprowadzący otrzyma ostrzeżenie, a ja usunę go/ją z listy prowadzących w moim kursie?

  W przypadku usunięcia współprowadzącego, który otrzymał ostrzeżenie, podczas gdy ty nie masz żadnego ostrzeżenia, twój kurs będzie znów miał dostępne wszystkie funkcje.

  Jak długo ostrzeżenia pozostają w mocy?

  Ostrzeżenia na koncie będą poddane ponownej ocenie co sześć miesięcy.

  W jaki sposób monitorujecie i wyłapujecie nieodpowiednie zachowanie?

  Dostajemy takie informacje od naszych kursantów i prowadzących, którzy zgłaszają je wysyłając wiadomość na adres policy@udemy.com lub zgłoszą nadużycie poprzez przycisk na stronie, który można znaleźć w różnych miejscach. Oprócz tego prowadzimy proaktywne monitorowanie zachowania na stronie i kontaktujemy się z uczestnikami kursów i z prowadzącymi, w przypadku stwierdzenia naruszenia polityki.

  Czy każdy prowadzący otrzymuje kolejno ostrzeżenia od 0 do 4, czy zależy to od rodzaju naruszenia?

  W większości przypadków ostrzeżenia są zgłaszane liniowo, od pouczenia przez trzy ostrzeżenia. W przypadku posiadania więcej niż 3 ostrzeżeń, dostęp do Udemy zostaje zablokowany, a kursy zostają usunięte z listy kursów oferowanych na rynku, przy czym zastrzegamy sobie prawo do przekazania konsekwencji na wyższy, w zależności od wagi naruszenia.

  Przeczytaj artykuł
 • Zasady dla instruktorów dotyczące treści i zachowania

  Rejestrując się jako instruktor na platformie Udemy, Użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków użytkowania, Warunków instruktora oraz Zasad Udemy dotyczących zaufania i bezpieczeństwa. 

  Poza przestrzeganiem ograniczeń wymienionych w tych umowach Użytkownik zgadza się też, że nie będzie:

  • naruszać Warunków dla społeczności ani Wytycznych dla społeczności na forum internetowym dla instruktorów Udemy, jeśli ten przypadek go dotyczy
  • naruszać warunków Umowy Udemy dotyczącej API, jeśli ten przypadek go dotyczy
  • naruszać Warunków udziału w Programie afiliacyjnym, jeśli ten przypadek go dotyczy 
  • naruszać warunków Głównej umowy dotyczącej usług Udemy Business, jeśli ten przypadek go dotyczy.
  • składać ofert związanych z płatnymi reklamami lub mediami, które obejmują słowa kluczowe marki Udemy.
  • działać niezgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązujących w kraju Użytkownika
  • naruszać wyznaczonych przez Udemy Zasad obowiązujących w poszczególnych krajach.
  • uzyskiwać dostępu do usług z obszarów geograficznych, na których obowiązują ograniczenia, takich jak Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan, Syria oraz Krym, Donieck i Ługańsk.
  • używać narzędzi Udemy dla instruktorów ani kontaktować się z uczestnikami kursów Udemy (w tym poprzez oferowanie kursów) w powiązaniu z platformą w znacznym stopniu konkurującą z ofertami Udemy dla użytkowników indywidualnych i przedsiębiorstw
  • używać usług Udemy w celu stworzenia konkurencyjnych usług 

  Naruszenie zasad i umów Udemy może skutkować restrykcjami wobec konta Użytkownika aż do całkowitego wykluczenia go z platformy włącznie.

  Przeczytaj artykuł
 • Kodeks postępowania instruktora

  Jako światowa platforma do nauki przez internet Udemy stara się zbliżać do siebie ludzi za pomocą wiedzy. Dbamy o różnorodność i integrację, dlatego oczekujemy od instruktorów postępowania zgodnego z wartościami Udemy na naszej platformie i poza nią. Wspólnie możemy zbudować bezpieczne i przyjazne środowisko. 

  Jeśli okaże się, że postępowanie instruktora może wpłynąć negatywnie na zaufanie użytkowników, jego konto zostanie poddane kontroli. Takie postępowanie może obejmować m.in.:

  • Przestępcze lub szkodliwe zachowanie
  • Nienawistne lub dyskryminujące zachowanie lub wypowiedzi
  • Rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd wiadomości

  Weryfikując zarzuty dotyczące postępowania instruktora, zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa Udemy weźmie pod uwagę różne czynniki takie jak m.in.:  

  • Charakter wykroczenia
  • Waga wykroczenia
  • Powiązane postępowania prawne lub dyscyplinarne
  • Zaobserwowane wzorce niepokojących zachowań
  • Stopień, w jakim zachowanie danej osoby jest powiązane z rolą instruktora
  • Okoliczności życiowe i wiek osoby w trakcie popełniania wykroczenia
  • Czas od popełnienia wykroczenia
  • Zaobserwowane starania na rzecz zadośćuczynienia

  Wiemy, że każdy popełnia błędy. W Udemy wierzymy, że każdy z nas może uczynić świat lepszym, zapewniając dostęp do nauki. Podczas rozpatrywania wszelkich zgłoszeń dotyczących postępowania instruktorów zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa Udemy skupi się na ocenie bieżących skutków i ryzyka, jakie zagraża platformie i jej użytkownikom.

  Przeczytaj artykuł
 • Proces eskalacji dotyczący naruszeń zasad polityki

  Uczestnicy naszych kursów i instruktorzy to zazwyczaj odpowiedzialne osoby. Zdajemy sobie sprawę, że każdy może popełnić błąd lub nie znać zasad.

  Jeżeli instruktor naruszy zasady, najpierw otrzyma zwykłe ostrzeżenie.  Udostępnimy także zasoby wyjaśniające naszą politykę i wskazówki pozwalające odnieść sukces na Udemy.  

  Jeżeli odnotujemy dalsze przypadki naruszenia naszych zasad, użyjemy poważniejszych środków dyscyplinujących w formie „przewinień”. Proces eskalacji wygląda tak:

  1. Ostrzeżenie → E-mail od zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa informujący o naruszeniu zasad
  2. Przewinienie 1 → Zawieszenie na miesiąc uprawnień do wysyłania ogłoszeń i korzystania z wiadomości bezpośrednich
  3. Przewinienie 2 → Zablokowanie aktywnych promocji kursów na okres miesiąca oraz zawieszenie na miesiąc uprawnień do wysyłania ogłoszeń i korzystania z wiadomości bezpośrednich
  4. Przewinienie 3 → Zablokowanie nowych zapisów na kursy przez okres miesiąca i zawieszenie na miesiąc uprawnień do wysyłania ogłoszeń i korzystania z wiadomości bezpośrednich
  5. Blokada konta Nieodwracalne wykluczenie konta i materiałów kursowych z platformy

  Przewinienia mają zastosowanie na poziomie kursu. Wszystkim instruktorom i instruktorom współpracującym powiązanym z naruszającym zasady kursem zostaną zablokowane funkcje w obrębie tego kursu.

  Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do eskalacji przewinień w zależności od wagi naruszenia i wcześniejszych działań instruktora. Przewinienia są poddawane ponownej ocenie co sześć miesięcy, ale osoby często naruszające zasady zostaną w końcu usunięte z platformy Udemy.  

  Oczekujemy od instruktorów proaktywnej postawy pod względem zrozumienia polityki Udemy i stosowania się do ustalonych w niej zasad.  Zalecamy zapoznanie się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i artykułami na temat zaufania i bezpieczeństwa, co pozwoli od początku postępować zgodnie z zasadami.

  W przypadku pytań na temat naszej polityki, na które nie ma odpowiedzi w naszym centrum pomocy, prosimy o napisanie e-maila na adres policy@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł
 • Zasady obowiązujące w poszczególnych krajach

  Jako globalna platforma edukacyjna Udemy stara się zapewnić bezpieczne i ciekawe środowisko do nauki na całym świecie. Z platformy zawsze należy korzystać zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa. W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów z różnych krajów świata, na tej stronie zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa będzie w razie konieczności dodawać przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach. 

  Nasze powszechnie obowiązujące warunki są dostępne tutaj.

  Japonia

  Jeżeli jesteś instruktorem mieszkającym w Japonii, możesz podlegać tym dodatkowym warunkom. 

  Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) samodzielnie bądź w ramach grupy nie dążysz do uzyskania korzyści gospodarczych z użyciem siły, przemocy lub oszustwa („Siły antyspołeczne”); oraz (ii) nie uczestniczysz bezpośrednio bądź pośrednio w działaniach Sił antyspołecznych. W przypadku naruszenia powyższych oświadczeń i gwarancji Udemy może natychmiast i bez uprzedzenia zamknąć lub zawiesić Twoje konto.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Program konserwacji rynku

  Informacje o programie konserwacji rynku

  Udemy stara się dać szansę osiągnięcia sukcesu wszystkim kursom. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo odnajdowania kursów o wysokiej jakości, usprawnić działanie strony i poprawić ogólny stan rynku, okresowo przeprowadzamy kontrole i wycofujemy z publikacji treści, które w poprzedzającym kontrolę okresie wykazują praktycznie zerowe zaangażowanie nowych uczestników i nie są zgodne z określonymi najlepszymi praktykami dotyczącymi rynku (więcej informacji poniżej).

  Co oznacza wycofanie kursu z publikacji?

  Po wycofaniu kursu z publikacji na rynku Udemy nowi uczestnicy nie mogą go już znaleźć ani na niego się zapisać. Uczestnicy, którzy zapisali się na niego wcześniej, zachowują dostęp do jego treści, a instruktorzy wciąż mogą edytować wersję roboczą kursu.

  Jakie treści są zagrożone wycofaniem z publikacji?

  Możemy rozważyć wycofanie treści w ramach programu konserwacji rynku w tych przypadkach:

  • Niewiele lub brak zapisów, przychodów i zaangażowania w ostatnim czasie ORAZ
  • Brak znaczącej liczby zapisów, znaczących przychodów i istotnego zaangażowania w przeszłości ORAZ
  • Brak aktualizacji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

  Treści mogą zostać oznaczone jako możliwe do objęcia programem konserwacji, jeżeli strona docelowa kursu jest uboga lub duża jej część jest taka sama, jak na stronach docelowych innych kursów.

  Czy instruktorzy zostaną powiadomieni w sytuacji, gdy ich treści będą zagrożone wycofaniem z publikacji? 

  Jeżeli Twoje treści będą zagrożone wycofaniem z publikacji, otrzymasz e-maila z informacją o tym, które kursy wymagają Twojej uwagi. 

  Co instruktorzy powinni zrobić w sytuacji, gdy ich treści będą zagrożone wycofaniem z publikacji?

  Jeżeli Twoje treści zostały oznaczone do objęcia programem konserwacji rynku, a chcesz, by pozostały na rynku Udemy z możliwością zapisywania się, zadbaj o to, aby miały:

  • Solidną stronę docelową kursu (w tym co najmniej cztery cele edukacyjne w sekcji „Czego się nauczysz”)
  • Niepowtarzalny opis kursu
  • Co najmniej jedną znaczącą aktualizację w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 

  Dowiedz się więcej o tych i innych wytycznych Udemy z artykułu Podstawy materiałów kursu

  Czy instruktorzy mogą ponownie opublikować swoje treści po tym, jak zostały one usunięte w ramach programu konserwacji rynku? 

  Treści usunięte w ramach tego programu mogą zostać opublikowane ponownie.  Jeżeli jednak nadal będą cieszyć się nikłym zainteresowaniem nowych uczestników i nie będą spełniać podanych wyżej wymogów, mogą zostać znów usunięte. Powiadomienie e-mailowe o oznaczeniu kursu do objęcia programem konserwacji rynku otrzymasz tylko za pierwszym razem.

  Przeczytaj artykuł