• Kurs polityki Udemy

  Kurs polityki Udemy, to krótki, 30-minutowy kurs, który umożliwia poznanie zasad działania rynku. Nauczysz się z niego jak odnieść sukces stosując się do tych zasad. W trakcie kursu zostaną omówione następujące kwestie:

  1. podstawowe zasady działania rynku;
  2. narzędzia dla prowadzących, które zapewniamy i ich przeznaczenie;
  3. wskazówki i porady dotyczące odpowiedniego korzystania z tych narzędzi;
  4. zasady dotyczące każdego z tych narzędzi;
  5. obowiązująca w Udemy polityka przekazywania inicjatywy na wyższy szczebel w razie naruszenia tych zasad.
  Przeczytaj artykuł
 • FAQ — zaufanie i bezpieczeństwo

  Dlaczego w ogóle istnieją te zasady?

  Udemy chce zapewnić kursantom bezpieczne i interesujące warunki nauki, a prowadzącym prostą drogę do sukcesu. Nasze zasady powstały po to, żeby chronić proces nauki uczestników i umożliwić pozytywne, zdrowe relacje pomiędzy prowadzącymi i kursantami.

  W jaki sposób otrzymam powiadomienie o ostrzeżeniu?

  Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail wysłaną z adresu policy@udemy.com, w której poinformujemy cię o ostrzeżeniu, powodzie, dla którego je wystawiliśmy oraz o konsekwencjach wynikających z naruszenia. Przy określaniu czy doszło do naruszenia polityki będziemy postępować uważnie i uczciwie. To samo dotyczy sposobu, w jaki na takie naruszenie zareagujemy. Zachęcamy cię do przedstawienia nam szerszego kontekstu i zadawania pytań. Jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. Zapewnimy możliwość porozmawiania z osobą z naszego zespołu.

  Dodatkowo zauważysz, że niektóre funkcje na twoim koncie zostały zablokowane, jeśli spróbujesz z nich skorzystać i wyświetli się powiadomienie mówiące o tymczasowym zawieszeniu dostępu do danej funkcji w kilku lub we wszystkich twoich kursach ze względu na naruszenie naszej polityki.

  Co się dzieje, jeśli współprowadzący otrzyma ostrzeżenie?

  Jeśli osoba wspólnie prowadząca z tobą kurs otrzyma ostrzeżenie, wszystkie kursy, które prowadzi będą objęte skutkami ostrzeżenia. Jedynie kursy, które prowadzisz wspólnie z tą osobą będą objęte zmianami.

  Co się dzieje, jeśli współprowadzący otrzyma ostrzeżenie, a ja usunę go/ją z listy prowadzących w moim kursie?

  W przypadku usunięcia współprowadzącego, który otrzymał ostrzeżenie, podczas gdy ty nie masz żadnego ostrzeżenia, twój kurs będzie znów miał dostępne wszystkie funkcje.

  Jak długo ostrzeżenia pozostają w mocy?

  Ostrzeżenia na koncie będą poddane ponownej ocenie co sześć miesięcy.

  W jaki sposób monitorujecie i wyłapujecie nieodpowiednie zachowanie?

  Dostajemy takie informacje od naszych kursantów i prowadzących, którzy zgłaszają je wysyłając wiadomość na adres policy@udemy.com lub zgłoszą nadużycie poprzez przycisk na stronie, który można znaleźć w różnych miejscach. Oprócz tego prowadzimy proaktywne monitorowanie zachowania na stronie i kontaktujemy się z uczestnikami kursów i z prowadzącymi, w przypadku stwierdzenia naruszenia polityki.

  Czy każdy prowadzący otrzymuje kolejno ostrzeżenia od 0 do 4, czy zależy to od rodzaju naruszenia?

  W większości przypadków ostrzeżenia są zgłaszane liniowo, od pouczenia przez trzy ostrzeżenia. W przypadku posiadania więcej niż 3 ostrzeżeń, dostęp do Udemy zostaje zablokowany, a kursy zostają usunięte z listy kursów oferowanych na rynku, przy czym zastrzegamy sobie prawo do przekazania konsekwencji na wyższy, w zależności od wagi naruszenia.

  Przeczytaj artykuł
 • Proces eskalacji dotyczący naruszeń zasad polityki

  Uczestnicy naszych kursów i instruktorzy to zazwyczaj odpowiedzialne osoby. Zdajemy sobie sprawę, że każdy może popełnić błąd lub nie wiedzieć, co jest właściwe, a co nie. Z tego względu w przypadku pierwszego naruszenia zasad otrzymasz jedynie ostrzeżenie. Przekażemy Ci informacje, które pozwolą Ci zrozumieć naszą politykę i nauczyć się efektywnie korzystać z Udemy. Chętnie porozmawiamy z Tobą bezpośrednio i pomożemy Ci lepiej zrozumieć, co jest dozwolone, a co nie.

  Oczekujemy jednak od Ciebie proaktywnej postawy pod względem przestrzegania polityki Udemy. W przypadku zauważenia kolejnego naruszenia naszej polityki zaczniemy stosować bardziej stanowcze środki dyscyplinarne. Każde przewinienie jest zapisywane w naszym systemie, a instruktorzy nagminnie naruszający politykę Udemy są usuwani z platformy.

  Przewinienie 0 Ostrzeżenie

  Przewinienie 1 → Zawieszenie na miesiąc uprawnień do wysyłania ogłoszeń i korzystania z komunikatora

  Przewinienie 2 → Zablokowanie aktywnych promocji kursów na okres miesiąca oraz zawieszenie na miesiąc uprawnień do wysyłania ogłoszeń i korzystania z komunikatora

  Przewinienie 3 → Zablokowanie kursów dla nowych uczestników na okres miesiąca i zawieszenie na miesiąc uprawnień do wysyłania ogłoszeń i korzystania z komunikatora

  Przewinienie 4 → Zablokowanie dostępu instruktora do Udemy i usunięcie jego kursów z naszej platformy

  Przewinienia mają zastosowanie na poziomie kursu. Z tego względu w przypadku, gdy na koncie jednego z instruktorów prowadzących kurs zarejestrujemy przewinienie, pozostali będą mieli zablokowane określone funkcje dla tego kursu.

  Jednocześnie zaznaczamy, że zastrzegamy sobie prawo do eskalacji przewinień w zależności od wagi naruszenia. Przewinienia dotyczące danego konta są poddawane ponownej ocenie co sześć miesięcy.

  Przeczytaj artykuł
 • Zaufanie i bezpieczeństwo w Udemy

  Każdego dnia uczestnicy kursów Udemy przerabiają tysiące minut treści, które odmienią ich życie. Jest to możliwe dzięki instruktorom, dla których nauczanie jest pasją oraz dzięki uczestnikom kursów, którzy chcą zdobywać wiedzę. Główne wartości, na których opiera się Udemy, skupiają się na tej wymianie wiedzy. Naszym celem jest umożliwienie ekspertom, którzy mają ogromną wiedzę, zaoferowania niezwykłych zajęć globalnej społeczności osób pragnących się uczyć.

  Wprowadzenie tych zasad w życie zależy od wszystkich osób związanych z Udemy: instruktorów, uczestników kursów oraz zespołu Udemy. Stosując się do tych zasad, tworzymy wypełniony potencjałem, zrównoważony rynek, na którym każdy naprawdę może nauczyć się wszystkiego online i świetnie się przy tym bawić.

  Kto tworzy naszą społeczność?

  Uczestnicy kursów
  — przychodzą do Udemy w poszukiwaniu interesującego sposobu na zdobycie wiedzy i korzystają z dostępu do ogromnej ilości zróżnicowanych tematów kursów prowadzonych przez ekspertów, którzy na co dzień ćwiczą umiejętności, o jakich mówią.

  Instruktorzy — inspirują innych i uwielbiają dzielić się wiedzą. Są w Udemy, ponieważ chcą skorzystać z możliwości wywierania wpływu na życie uczestników na całym świecie oraz uzyskać dostęp do narzędzi, platformy i doradztwa, które umożliwiają im tworzenie wysokiej jakości kursów.

  Jakie są podstawowe zasady?

  1) Nie spamuj.

  Korzystając z Udemy, uczestnicy kursów oczekują możliwości nauki w bezpiecznym i interesującym środowisku oraz prowadzących, którzy dzielą się wiedzą, ponieważ uwielbiają to robić. Instruktor nie może sprzedawać innych produktów ani spamować kogokolwiek na platformie Udemy zapytaniami i ofertami.

  2) Nie próbuj manipulować systemem.

  • Instruktor: Nie próbuj przekierowywać użytkowników platformy Udemy do innych serwisów i stron, naginać zasad związanych z tym, co dozwolone, a co niedozwolone ani wyszukiwać kruczków w naszej polityce. Chcemy tego samego co instruktorzy: żeby nasza społeczność się rozrastała. Kiedy którykolwiek instruktor próbuje manipulować systemem, cała społeczność traci możliwość stworzenia wspólnego grona zaangażowanych uczestników kursów, którzy chcą zdobywać wiedzę.
  • Uczestnik: Nie nękaj instruktorów, nie pytaj ich o darmowe kupony ani nie proponuj wystawienia recenzji w zamian za dowolne korzyści. Nasza społeczność opiera się na zdrowych relacjach pomiędzy uczestnikami kursów i instruktorami oraz na szczerych informacjach zwrotnych od uczestników, które umożliwiają innym ocenienie, które kursy są dla nich odpowiednie.


  3) Zachowuj się profesjonalnie.

  Nasi instruktorzy aktywnie współpracują i komunikują się ze sobą oraz prowadzą z uczestnikami ożywione, pełne pozytywnej energii dyskusje w trakcie trwania kursu. W związku z tym prosimy o zachowywanie się z szacunkiem oraz o uprzejme odnoszenie się do innych uczestników, instruktorów i członków zespołu Udemy. Bądź pozytywnie nastawionym członkiem społeczności Udemy. Nigdy nie pytaj o dane osobowe ani nie przypisuj sobie autorstwa treści innych osób.


  4) Jeśli zauważysz coś, co budzi Twoje wątpliwości, zgłoś to.

  W przypadku, gdy zauważysz coś, co wydaje Ci się być naruszeniem zasad, albo będziesz mieć wątpliwości co do interpretacji polityki Udemy, wyślij nam wiadomość na adres policy@udemy.com. Nasz zespół analizuje wszystkie zgłoszenia, odpowiada na wszelkie pytania i ustala, czy doszło do naruszenia obowiązującej polityki.

  Zespół Udemy może Ci przekazać informacje, które pozwolą Ci zrozumieć naszą politykę i nauczyć się efektywnie korzystać z Udemy.
  Przeczytaj artykuł
 • Relacje z instruktorem współpracującym: zasady i wytyczne

  Kurs Udemy może być tworzony przez kilku instruktorów, a wówczas dana osoba zajmuje się np. tworzeniem materiałów i zarządzaniem kursem. Ten artykuł zawiera objaśnienie przypadków, w których warto korzystać z takiej opcji (np. łączenie wiedzy i wymiana opinii poprzez wspólne opracowanie kursu), ale także ostrzeżenie o potencjalnych problemach (np. konsekwencjach skorzystania z funkcji instruktora współpracującego tylko po to, aby uzyskać stawkę 97% przychodów w ramach sprzedaży promocyjnej).

  Oto trzy najczęstsze powody, dla których instruktorzy na Udemy łączą się w zespoły:

  1. Pomoc w tworzeniu, rozwijaniu i produkcji kursu
  2. Pomoc w nauczaniu lub zarządzaniu kursem (np. udział w dyskusjach itd.)
  3. Wykorzystywanie narzędzi marketingowych Udemy do udostępniania sobie baz uczestników

  Najprościej mówiąc, jesteśmy zwolennikami opcji 1 i 2, a nasza polityka przewiduje interwencję w przypadku, gdy jedyną motywacją jest opcja 3.

  Polityka Udemy w zakresie instruktorów współpracujących

  Nieustannie poszukujemy ujścia dla innowacyjności naszych instruktorów, aby zapewnić im swobodę twórczą: od nowych sposobów na tworzenie materiałów edukacyjnych po wzajemną wymianę doświadczeń i rozwój działalności. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych funkcji i narzędzi celem nadrzędnym są korzyści dla uczestników kursów i pozostałych instruktorów. Jednak te same narzędzia mogą zostać wykorzystane w niewłaściwym celu, np. do omijania zasad dotyczących ogłoszeń o kursach.

  Oto kilka zasad, które pomogą Ci ustalić właściwy kierunek:

  • WARTO pracować w zespole, jeżeli każda z osób wnosi coś od siebie: od tworzenia materiałów po produkcję, zarządzanie czy nauczanie.
  • WARTO umieszczać instruktorów współpracujących na stronie kursu, jeżeli pojawiają się w materiałach filmowych lub rozmawiają z uczestnikami. Co najmniej jeden z wymienionych instruktorów powinien być osobą, która prowadzi kurs i rozmawia z uczestnikami.
  • NIE NALEŻY rekrutować instruktorów współpracujących, jeżeli głównym celem ma być wykorzystywanie narzędzi marketingowych Udemy do wzajemnego udostępniania sobie baz uczestników.
   • Jeżeli na przykład jakiś instruktor chce nawiązać z Tobą współpracę już po opublikowaniu kursu, i robi to tylko po to, aby umożliwić wzajemne promowanie swoich usług uczestnikom, takie działanie stanowi naruszenie zasad Udemy. Pamiętaj: jeżeli faktycznie chcesz promować swoje usługi, możesz to zrobić, otrzymując status osoby stowarzyszonej.
   • Jeżeli jednak chcesz stworzyć od początku kurs wspólnie z innym instruktorem i wraz z tym instruktorem nim zarządzać, skorzystaj z opcji instruktora współpracującego — właśnie do takich celów jest ona przewidziana.

  Pamiętaj, że używanie tej opcji w niewłaściwym celu szkodzi wszystkim użytkownikom platformy. Gdy instruktorzy próbują w ten sposób zwiększać zasięg swoich działań marketingowych, na każde 10 osób zapisujących się na kurs aż 20 uczestników rezygnuje z otrzymywania ogłoszeń o kursie. Wielu instruktorów obserwuje również wzrost poziomu wycofywania subskrypcji wiadomości e-mail pięciokrotnie większy od średniej rynkowej. Negatywne konsekwencje odczuwają wszyscy instruktorzy w naszym serwisie, ponieważ uczestnicy rezygnują z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości od Udemy, a nie tylko wiadomości od danego instruktora.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania systemem lub dostrzeżemy negatywny wpływ na wrażenia uczestników (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Każdy z nas ma prawo do błędu, stąd pierwsze naruszenie zasad zazwyczaj kończy się ostrzeżeniem. Kolejne tego typu przypadki mogą jednak spowodować utratę dostępu do funkcji serwisu (np. ogłoszeń o kursie), zawieszenie konta lub, rzadko, usunięcie konta.

  Pamiętaj, że instruktor współpracujący powinien być osobą, którą znasz i darzysz zaufaniem. Podejmij szczególne środki ostrożności, zanim zdecydujesz się na udostępnienie praw do edycji kursu instruktorowi współpracującemu i podział przychodów. Weź pod uwagę, że stosunki wynikające z umowy obejmują wyłącznie relacje pomiędzy firmą Udemy a poszczególnymi instruktorami. Jakiekolwiek umowy o wspólną działalność obejmują wyłącznie odpowiednich instruktorów współpracujących.

  Przeczytaj artykuł
 • Zasady postępowania społeczności

  Istnieją różne sposoby komunikacji między instruktorami Udemy, które umożliwiają dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami. Udemy pragnie stworzyć silną społeczność ekspertów i aktywnie wspiera taki typ współpracy pomiędzy prowadzącymi.

  Grupa Studio U i Klub Instruktorów Udemy na Facebooku oraz nasze międzynarodowe grupy przyczyniają się do usprawnienia komunikacji i wzmacniają społeczność Udemy.

  Szczegółowe wytyczne:

  NALEŻY zadawać pytania, ponieważ inni instruktorzy są tu po to, żeby ci pomóc.

  NALEŻY oferować pomoc, kiedy możesz jej udzielić, oraz poradę, kiedy ktoś o nią prosi.

  NALEŻY przekazywać obszerne, ale przede wszystkim konstruktywne informacje zwrotne.

  NALEŻY mieć dobre intencje i zakładać, że pozostali eksperci kierują się tym samym.

  NALEŻY zachowywać się z szacunkiem, nie atakować innych ani nie używać języka, który jest niekulturalny, agresywny lub nacechowany nienawiścią wobec uczestników kursów, instruktorów oraz pracowników Udemy.

  NIEDOZWOLONE jest wykorzystywanie społeczności do promowania swoich kursów Udemy lub własnych materiałów, takich jak blogi, produkty lub inne fora.

  NIEDOZWOLONE są prośby o przekazanie lub zamieszczanie danych osobowych uczestników kursów.

  Jeżeli stwierdzimy, że instruktor postępuje wyraźnie wbrew polityce Udemy w celu manipulowania lub dostrzeżemy negatywny wpływ na uczestników kursów (duża liczba odwołanych subskrypcji lub zgłoszonych zwrotów), uznamy, że doszło do naruszenia naszej polityki.

  Studio U

  Co należy lub warto robić:

  Dziel się: zainspiruj nas swoją historią. Podziel się swoim doświadczeniem i daj innym możliwość uczenia się na Twoich wyzwaniach i sukcesach.

  Pomagaj: udzielaj porad, przezwyciężaj przeszkody i wspieraj innych.

  Nawiązuj relacje: współpracuj, twórz treści i nawiązuj relacje z innymi instruktorami. Kursy najlepiej tworzy się wspólnie.

  Używaj tych standardowych hashtagów w swoich wpisach, aby można było je łatwiej znaleźć:

  #InstructorTip — ogólne wskazówki/opisy najlepszych praktyk pochodzące od innych instruktorów.

  #Audio — sprzęt audio, domowe studio nagrań, Twoje studio nagraniowe.

  #Video — sprzęt do nagrywania filmów, pomoc przy edycji filmów, oprogramowanie.

  #Marketing — budowanie grupy odbiorców, pierwsze kroki w marketingu, strategie.

  OFICJALNE hashtagi UDEMY mogą być używane wyłącznie przez pracowników Udemy:

  #UdemyInsider — zmiany dotyczące polityki Udemy, nowe funkcje, ważne ogłoszenia.

  #BugReport — informacje dotyczące błędów i stanu prac nad nimi.

  #pinned — wszystkie przypięte posty.

  Co jest zabronione:

  Tematy związane z opublikowanymi kursami: rozmowy na tematy ogólne lub związane z marketingiem kursu i recenzjami prowadzone są głównie w ramach Klubu Instruktorów Udemy — odrębnej społeczności tworzonej przez instruktorów, którzy opublikowali już swoje kursy.

  Błędy i problemy techniczne: jeśli uważasz, że Udemy powinno wprowadzić poprawki w portalu albo potrzebujesz pomocy technicznej lub dotyczącej Twojego indywidualnego konta, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej.

  Zasady zachowania:

  Wulgaryzmy i ataki osobiste: jesteśmy grupą wspierających się nawzajem osób i nie tolerujemy złego traktowania innych członków naszej społeczności, instruktorów lub moderatorów Udemy. Zachowuj się jak profesjonalista.

  Kupony i promocje: nie zezwalamy na żadne formy nagabywania, promowania kursów ani udostępniania kuponów członkom społeczności. Jeśli jesteś instruktorem publikującym kursy i chcesz udostępnić bezpłatny kupon, skorzystaj z dokumentu kuponu dostępnego w Klubie Instruktorów Udemy. Możesz wyszukać ten dokument za pomocą funkcji wyszukiwania w grupie, wpisując #CouponDocument.

  Piractwo i zgłoszenia DMCA: jeśli odkryjesz na stronie Udemy swoje treści wykorzystane bez Twojej zgody, napisz do nas wiadomość e-mail na adres copyright@udemy.com i podaj informacje określone tutaj. W przypadku znalezienia treści Udemy na stronie pirackiej prosimy o wysłanie wniosku o usunięcie treści zgodnie z tymi instrukcjami.

  Jeśli Twój post okaże się niezgodny z naszymi zasadami i zdecydujemy się go usunąć, otrzymasz ostrzeżenie.  Ostrzeżenia mogą skutkować usunięciem ze społeczności.  

  Pomóż nam! Tak możesz zgłosić problematyczny wątek na Facebooku:

  report-to-admin.jpg

  Klub Instruktorów

  Jak korzystać z Pokoju Instruktorów?

  Pokój Instruktorów to forum do przekazywania i uzyskiwania wiedzy. Chcesz być jak najlepszym nauczycielem. Uczestnicy kursu chcą uczyć się sprawnie. Możemy razem osiągnąć te cele! Tworzenie kursu, angażowanie uczestników, strategie promocyjne. Nie bój się pytać! Opublikuj konspekt swojego kursu, film testowy, obraz kursu lub inne treści.

  Masz pomysł lub spostrzeżenie? Zapraszamy! Traktuj innych po przyjacielsku, stosuj konstruktywną krytykę, współpracuj! Nieprofesjonalne posty (ataki osobiste, trolling itp.) będą usuwane.

  Co jest niedozwolone w Pokoju Instruktorów?

  Ta grupa służy współpracy, nie marketingowi. Nie możesz umieszczać łączy do swoich kursów.

  Bardzo szczegółowe lub osobiste pytania nie pomagają grupie — skorzystaj z odpowiedniego kanału.

  Nie nękaj innych użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się z innym instruktorem, porozmawiajcie dojrzale o danej kwestii. Zachowuj się profesjonalnie i nie sięgaj po ataki osobiste. Niech grupa będzie produktywna!

  Społeczności międzynarodowe

  Portugalia: https://www.facebook.com/groups/UdemyStudioPt.Oficial/

  Japonia: https://www.facebook.com/groups/UdemyStudioJP/

  Hiszpania: https://www.facebook.com/groups/UdemyStudioEs.Oficial/

  Niemcy: https://www.facebook.com/groups/UdemyStudio.DE/

  Francja: https://www.facebook.com/groups/1677654389168709/

  Przeczytaj artykuł