• Instruktorzy: jak rozwiązywać problemy z przesyłaniem filmów

  Ten artykuł zawiera instrukcje rozwiązywania problemów dla instruktorów, u których występują problemy z przesyłaniem filmów do kursów. 

  Przykładem takiej sytuacji jest bardzo długi czas przesyłania filmu do kursu lub pojawiający się podczas przesyłania komunikat o błędzie. 

  video_status.png

  Przejrzyj instrukcje rozwiązywania problemów na etapie przetwarzania filmu: etap przetwarzania ma miejsce po przesłaniu filmów do kursu. 

  Jak rozwiązywać problemy z przesyłaniem filmów 

  Sprawdź połączenie z internetem: większość problemów z wysyłaniem plików wynika ze słabego połączenia z internetem. Oto możliwe przyczyny problemów przy przesyłaniu filmów:

  • Wolne połączenie z internetem. Spróbuj przesłać filmy, gdy będziesz mieć szybsze połączenie. Możesz też spróbować użyć z innego połączenia z internetem.

  • Osiągnięto limit danych u dostawcy usług internetowych. Spróbuj użyć z innego połączenia z internetem. 

  • Łączysz się z internetem przez VPN, a dostawca połączenia zablokował możliwość przesyłania plików. Spróbuj użyć z innego połączenia z internetem. 

  Dopilnuj, aby nazwa pliku z  filmem nie zawierała znaków specjalnych ani symbooli: sprawdź, czy nazwa pliku z filmem nie zawiera znaków specjalnych bądź symboli. Usuń spacje i podkreślenia z nazwy pliku. Po poprawieniu nazwy pliku spróbuj przesłać film ponownie.

  Zadbaj o to, by film spełniał wymagania: aby można go było przesłać, film musi mieć rozdzielczość co najmniej 720p, a rozmiar pliku musi być mniejszy niż 4 GB. 

  Występują komunikaty o błędzie: jeżeli wyświetlają Ci się któreś z tych komunikatów, może występować błąd z platformą Udemy. 

  • „System couldn’t initiate their upload” (System nie mógł zainicjować wysyłania)
  • „Signature is not correct” (Nieprawidłowa sygnatura)
  • „Problem initiating upload request” (Problem z inicjalizacją żądania wysyłania)
  • „Invalid according to Policy: Policy expired” (Plik nieprawidłowy według zasady: zasada wygasła)

  Można go często rozwiązać poprzez usunięcie wykładu i ponowne przesłanie pliku z innej przeglądarki, np. Google Chrome. Możesz też spróbować przesłać plik za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Jeżeli nadal masz problemy, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej i podaj następujące informacje:

  • Plik wykładu
  • Używany system operacyjny
  • Szybkość połączenia internetowego
  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: rozwiązywanie problemów z przetwarzaniem filmów

  Ten artykuł zawiera instrukcje, które instruktorzy mogą wykonać po przesłaniu filmu kursu, jeśli pojawiły się opóźnienia lub problemy na etapie przetwarzania.

  Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów dotyczących przesyłania filmów.

  Poniższe czynności powinny pomóc rozwiązać problem z przetwarzaniem filmu, tak by możliwe było wznowienie opracowywania lub edytowania kursu.

  Rozwiązywanie problemów dotyczących przetwarzania filmu

  Po tym, jak prześlesz film do kursu, a pasek przesyłania się wypełni, rozpocznie się przetwarzanie pliku, które powinno zakończyć się automatycznie. 

  video_upload_processing.png

  Przetwarzanie pliku wideo trwa kilka godzin: jeżeli po upływie 5 godzin plik nadal jest przetwarzany, usuń wykład i rozpocznij proces od nowa.

  Pojawił się komunikat o błędzie: jeśli komunikat o błędzie informuje o problemie z plikiem, który uniemożliwia jego prawidłowe przetworzenie, wykonaj zalecane działanie. Oto niektóre z czynności, które być może trzeba będzie wykonać:

  • Upewnij się, że nazwa pliku wideo nie zawiera znaków specjalnych ani symboli. Spróbuj usunąć spacje i podkreślniki.
  • Zmień format pliku wideo. Preferowany format to .MP4 kodek H.264 (z kodekiem audio AAC lub MP3).
  • Zmniejsz rozmiar pliku wideo. Wysyłane pliki nie powinny mieć rozmiaru powyżej 4 GB.
  • Zmniejsz rozdzielczość. Preferowana rozdzielczość filmów to maksymalnie 1080p.

  Sprawdź też, czy możesz otworzyć i wyświetlić plik na komputerze, i czy jest to właściwy plik.

  Nadal potrzebujesz pomocy?

  Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej, a chętnie Ci pomożemy. Dołącz też niżej wymienione informacje — ułatwi to naszemu zespołowi zbadanie i rozwiązanie problemu.

  • Plik wideo
  • Używany system operacyjny
  • Szybkość połączenia internetowego
  • Zrzut ekranu z komunikatem o błędzie
  • Podjęte do tej pory czynności mające na celu rozwiązanie problemu
  Przeczytaj artykuł
 • Korzystanie z narzędzia do przesyłania wielu plików

  Za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików można nie tylko przesyłać wiele plików jednocześnie, ale także uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych w serwisie Facebook czy Dysk Google. Narzędzie do przesyłania wielu plików wyświetla również listę wszystkich plików, które zostały przesłane, informacje o tym, kiedy zostały przesłane oraz czy przesyłanie zakończyło się powodzeniem.

  Uzyskiwanie dostępu do narzędzia do przesyłania wielu plików

  Dostęp do nowego narzędzia do przesyłania plików możesz uzyskać, klikając na pulpicie instruktora kurs, który chcesz edytować. Ikona Narzędzie do przesyłania wielu plików jest widoczna w prawej części strony Plan kursu.

  bulk_uploader.pngPrzesyłanie plików ze swojego komputera

  Możesz wybrać pliki, które chcesz przesłać ze swojego komputera, i rozpocząć proces przesyłania, klikając Wybierz pliki lub przeciągając pliki na stronę przesyłania plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików obsługiwanych przez platformę oraz tego, czy mogą zostać dodane jako wykład czy dodatkowy materiał, kliknij tutaj.

  my_computer.png

  Dodawanie plików ze źródeł zewnętrznych

  Możesz również uzyskać dostęp do plików przechowywanych w ramach serwisów takich, jak Facebook czy Dysk Google, a następnie dodać je do biblioteki kursu za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików. Kliknij lokalizację, w której znajduje się plik, a pojawi się monit o utworzenie skojarzenia z hostem pliku.

  google_drive.png

  Wybierz plik, który chcesz dodać do kursu, i kliknij Prześlij w prawym dolnym rogu. Po pomyślnym zakończeniu przesyłania pojawi się odpowiedni komunikat.

  Anulowanie skojarzenia zewnętrznego hosta z narzędziem do przesyłania wielu plików

  W razie potrzeby można anulować skojarzenie zewnętrznego hosta z narzędziem do przesyłania wielu plików. Taka możliwość istnieje w przypadku wszystkich serwisów obsługiwanych przez narzędzie do przesyłania wielu plików [Dropbox, Facebook, Dysk Google, Box, Amazon Cloud Drive, OneDrive]. Wystarczy zalogować się do serwisu, do którego przyznano narzędziu dostęp ([zewnętrzny host]). Teraz można cofnąć uprawnienia dostępu przyznane narzędziu do przesyłania wielu plików.

  Dodawanie plików za pomocą opcji ƒ„kliknij i przeciągnij”

  Plik można również dodać do biblioteki, klikając ten, który chcesz dodać, a następnie przeciągając go na stronę narzędzia do przesyłania wielu plików, do obszaru Przeciągnij pliki tutaj. Aby zakończyć proces, kliknij „Prześlij” w prawym dolnym rogu. Uwaga: czasami przycisk „Prześlij” pojawia się dopiero po chwili. Po pomyślnym zakończeniu przesyłania pojawi się odpowiedni komunikat.

  upload_bulk_uploader.png

  Zarządzanie plikami

  Pod opcjami przesyłania widać listę nazw plików dodanych do biblioteki. Na prawo od nazwy pliku są wyświetlane również informacje o rodzaju pliku i dacie jego przesłania. Dostępna jest także kolumna „Stan” z informacją o tym, czy plik został przesłany poprawnie. Jeśli przesyłanie nie zostało jeszcze zakończone, widać będzie informację „Przetwarzanie”.

  Aby usunąć plik ze swojej biblioteki, kliknij ikonę kosza znajdującą się po prawej stronie. Prosimy pamiętać, że pliku usuniętego z biblioteki nie da się przywrócić.

  deleting_a_file_from_your_library.jpg

  Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu biblioteką, kliknij tutaj.

  Dodawanie plików z biblioteki do kursu

  Możesz uzyskać dostęp do swojej biblioteki, aby dodać treść do kursu, klikając „Dodaj z biblioteki” podczas tworzenia lub edytowania wykładów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowego wykładu, kliknij tutaj. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób edytować lub aktualizować treść istniejącego wykładu, kliknij tu.

  add_from_library.png

  Prosimy pamiętać, że wykłady w formie łączonej są tworzone przy wykorzystaniu narzędzia do przesyłania z poziomu przeglądarki i w związku z tym plików ze swojej biblioteki nie można użyć na potrzeby tego rodzaju wykładu. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia wykładu w formie łączonej, przejdź do tego artykułu.

  Również pliki z napisami są dodawane do wykładów za pomocą narzędzia do przesyłania dostępnego z poziomu przeglądarki i nie można ich dodać do wykładu z poziomu biblioteki.

  Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu napisów do wykładów, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zarządzać biblioteką

  Pliki i materiały dodane do konta poprzez narzędzie do przesyłania wielu plików znajdziesz w swojej bibliotece i tam też możesz nimi zarządzać. Możesz przenieść te pliki do konkretnego wykładu lub przechowywać je w bibliotece do kolejnego użycia.

  Dodawanie plików do biblioteki

  W celu dodania plików do biblioteki można użyć narzędzia do przesyłania wielu plików, które znajduje się po prawej stronie ekranu Program nauczania.

  Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu do przesyłania wielu plików, przeczytaj ten artykuł.

  bulk_uploader.png

  Sortowanie plików

  Pliki można posortować według nazwy, typu lub daty przesłania, klikając odpowiednią strzałkę na prawo od tych kategorii.
  filename2020.jpg

  Sprawdzanie stanu pliku

  W kolumnie Stan można sprawdzić, czy plik został pomyślnie dodany do biblioteki.

  Jeśli plik został dodany do biblioteki i jest gotowy do użycia, w kolumnie znajduje się informacja Powodzenie. Informacja Przetwarzanie oznacza, że nadal trwa przygotowywanie pliku do użycia, a informacja Niepowodzenie — że nie udało się przesłać pliku.

  Aby uzyskać więcej informacji o problemach z przesyłaniem plików, kliknij tutaj. Informacje o rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem plików wideo znajdziesz w tym artykule.

  Usuwanie pliku

  Aby usunąć plik ze swojej biblioteki, kliknij ikonę kosza znajdującą się po prawej stronie.

  Prosimy pamiętać, że pliku usuniętego z biblioteki nie da się przywrócić.
  deletefiles2020.jpg

  Przenoszenie plików z biblioteki do kursu

  Aby dodać pliki wideo i inne materiały z biblioteki do swoich wykładów, przejdź do strony Program nauczania dotyczącej kursu, który chcesz edytować. Następnie, aby dodać pliki do kursu, przejdź do biblioteki, klikając przycisk Dodaj z biblioteki w trybie edycji lub tworzenia kursu.

  Pamiętaj, że plik przeniesiony do kursu nie będzie już przechowywany w bibliotece. Aby użyć tego samego pliku w innym kursie, trzeba go ponownie dodać do biblioteki.

  Więcej informacji o tworzeniu nowego wykładu znajdziesz tutaj. Aby dowiedzieć się, jak dodać treści do istniejącego wykładu, kliknij tutaj.
  addfromlibrary2020.jpg

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie i przesyłanie filmu testowego

  Ten artykuł opisuje, jak przesłać film testowy w celu skorzystania z bezpłatnej usługi sprawdzenia jakości dźwięku, obrazu i sposobu prezentacji. 

  Mów na dowolny temat przez czas od 1 do 3 minut, aby otrzymać od naszego eksperta recenzję i spersonalizowane wskazówki. Filmy testowe możesz przesyłać tak często, jak tego potrzebujesz.

  Wymagania Udemy dotyczące filmów

  Poznaj minimalne wymagania Udemy dotyczące filmów.

  Jak przesłać film testowy

  1. Po wejściu na konto instruktora otwórz stronę Film testowy.

  2. Wykonaj znajdujące się na niej instrukcje, aby dodać informacje o swoim filmie. 

  3. Na stronie „Światła, kamera, akcja” prześlij wideo testowe, klikając przycisk Wybierz plik.

  upload_test.png

  Otrzymywanie opinii

  Po przesłaniu filmu testowego możesz sprawdzić jego status na stronie Moje filmy testowe. W ciągu dwóch dni roboczych otrzymasz także e-maila z informacją o tym, że opinia jest gotowa. 

  Aby ją otrzymać, kliknij Opinia gotowa

  my_test_video_feedback.jpg

  feedback.png

  Możesz odpowiedzieć lub zadać dodatkowe pytanie, wpisując je w sekcji, która pojawi się pod opinią. Prosimy o trochę cierpliwości, aby pracujący w naszym zespole ekspert od filmów mógł się zapoznać z przesłaną przez Ciebie próbką i przygotować spersonalizowaną opinię na temat jakości dźwięku, obrazu i sposobu prezentacji.

  feedback_question.png

  Gdy film zostanie sprawdzony, możesz nagrać nowy film testowy lub usunąć ten przesłany wcześniej.

  Przeczytaj artykuł
 • Obsługiwane rodzaje plików

  Jeżeli chcesz dodać więcej treści do pobrania dla uczestników kursu, musisz wiedzieć, że platforma Udemy obsługuje kilka różnych rodzajów plików wykładów, a także wiele rodzajów plików materiałów dodatkowych.

  Obsługiwane pliki wykładów

  Kursy Udemy mogą zawierać wykłady w formie artykułów, wideo i w formie łączonej, które można tworzyć z użyciem różnych rodzajów plików.

  • Wykłady w postaci artykułów można tworzyć, posługując się zintegrowanym edytorem tekstu, a pliki z rozszerzeniem .JPG, .PNG .BMP i .GIF można wklejać do artykułu, korzystając z opcji dodawania obrazów. Należy pamiętać, że pliki obrazów muszą być mniejsze niż 1 MB.
  • Wykłady wideo można tworzyć poprzez wysyłanie plików .MP4, .WMV i .MOV. O ile to możliwe, zalecamy jednak korzystanie z plików .MP4, ponieważ są najmniej problematyczne.
  • Wykłady w formie łączonej zawierają filmy i slajdy, dzięki czemu są bardziej atrakcyjne dla uczestników kursu. Pliki wideo, podobnie jak wykłady wideo, muszą być zapisane w formacie .MP4, .WMV lub .MOV. Z kolei slajdy muszą mieć format .PDF. Jeżeli tworząc slajdy, korzystasz z oprogramowania PowerPoint, Keynote lub podobnego, wyeksportuj je jako pliki PDF.

  Obsługiwane pliki dodatkowych materiałów

  Materiały dodatkowe pozwalają wzbogacić wykład i uatrakcyjnić model zdobywania wiedzy. Trzeba jednak pamiętać, że muszą być udostępniane bezpłatnie, muszą być powiązane z tematem wykładu i w żadnym wypadku nie mogą mieć charakteru promocyjnego.

  Sekcja materiałów dodatkowych umożliwia korzystanie z niemal każdego rodzaju plików, w tym m.in. plików .JPG, .PDF, .ZIP, .XLS, .MOV, .MP3, .PPT i .DOC.

  Nie ma jednak możliwości bezpośredniego wysyłania plików kodu źródłowego, takich jak .HTML czy .JS. Tego rodzaju pliki można wysyłać w postaci archiwum .ZIP.

  Kod źródłowy dla kursów programowania

  Obecnie można wysyłać jedynie pliki Python i Ruby.

  Wysyłanie plików

  Pliki można przesyłać do wykładu za pomocą narzędzia do przesyłania plików w przeglądarce lub poprzez dodanie ich z biblioteki za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Uwaga: Pliki .MP3 jako pliki materiałów dodatkowych muszą być przesyłane z użyciem narzędzia do przesyłania plików w przeglądarce.

  Przeczytaj artykuł
 • Rozwiązywanie problemów związanych z przesyłaniem napisów

  Niniejszy artykuł omawia powiadomienia o błędach, jakie instruktorzy mogą otrzymać podczas dodawania napisów do wykładów w ramach kursu. Mówi też jak rozwiązać ten problem.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania napisów do filmów w kursie, kliknij tutaj.

  Informacja o nieprawidłowym formacie czasu wyświetlania

  Jeśli napisy mają czas wyświetlania, którego system nie potrafi odczytać, pojawi się powiadomienie o tym, że czasy lub czas wyświetlania są błędnie sformatowane.

  Aby system mógł wyświetlić linijkę napisów z pliku .vtt, musi być sformatowana na jeden z poniższych sposobów:

  00:00:00 (GG:MM:SS)

  00:00 (MM:SS)

  00 (SS)

  00:00:00.000 (GG:MM:SS.mmm)

  00:00.000 (MM:SS.mmm)

  00.000 (SS.mmm)

  Uwaga: symbol „m” oznacza mikrosekundę

  Aby napisy zostały przesłane prawidłowo, czas rozpoczęcia wyświetlania napisów nie może następować po czasie zakończenia. Analogicznie kolejne napisy muszą zaczynać się później niż poprzednie.

  Jeśli otrzymasz powiadomienie mówiące inaczej, musisz poprawić czasy wyświetlania.

  incorect_timing_format.png

  Informacja o braku czasu wyświetlania

  Jeśli plik .vtt ma prawidłowy nagłówek, ale brakuje w nim czasów wyświetlania lub czasy te są nieprawidłowo sformatowane, otrzymasz powiadomienie, że niektóre napisy mają tekst, ale nie mają czasu wyświetlania.

  Prawidłowy format czasu wyświetlania — „00:03:00.000 --> 00:05:00.00”. Uwaga: po każdej stronie strzałki musi być spacja lub tabulator.

  missing_times.png

  Brak nagłówka WEBVTT

  Jeśli w linijce napisów brakuje nagłówka WEBVTT (prawidłowe pliki vtt muszą go mieć), otrzymasz powiadomienie. Aby rozwiązać ten problem, dodaj nagłówek WEBVTT do pierwszej linijki w pliku. Poniżej znajduje się przykład:

  missing_WEBVTT.png

  Brak tekstu

  Jeśli w którejś linijce napisów brakuje tekstu, otrzymasz powiadomienie. Każda linijka napisów musi zawierać czas rozpoczęcia wyświetlania, czas zakończenia wyświetlania i tekst w formacie podanym poniżej:

  missing_text.png

  Brak linijek napisów

  Każda linijka napisów musi zawierać czas rozpoczęcia wyświetlania, czas zakończenia wyświetlania i tekst. Między każdą linijką napisów musi być przynajmniej podwójny odstęp. Jeśli tak nie jest, pojawi się powiadomienie wskazujące na to, że system nie może rozpoznać w pliku żadnych wpisów.

  Format linijek napisów powinien wyglądać tak:

  no_caption_entries.png

  correct_captions_entry.png

  Przeczytaj artykuł
 • Przesyłanie obrazu kursu

  Ten artykuł opisuje, jak przesłać obraz kursu. Obraz kursu daje uczestnikom wyobrażenie na temat treści kursu i pozwala wzbudzić ich zainteresowanie.

  Dodawanie obrazu do kursu

  1. Otwórz stronę Zarządzanie kursem (dowiedz się, jak to zrobić).

  2. Po lewej stronie kliknij Strona docelowa kursu.

  3. W sekcji Strona docelowa kursu przewiń do opcji Obraz kursu. Następnie kliknij Prześlij plik, aby przesłać obraz.

  add_image_to_your_course.jpg

  4. Po zakończeniu przesyłania dopasuj okno przycinania zgodnie ze swoimi potrzebami i kliknij Przytnij obraz.

  5. Kliknij Zapisz u góry strony.

  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie filmu promocyjnego

  Ten artykuł opisuje, jak przesłać film promocyjny do kursu i wywrzeć dobre pierwsze wrażenie na uczestnikach. Zobacz nasz zasób Teaching Center poświęcony tworzeniu filmu promocyjnego.

  Jak przesłać film promocyjny

  1. Otwórz stronę Zarządzanie kursem (dowiedz się, jak to zrobić).

  2. Po lewej stronie wybierz Strona docelowa kursu.

  3. Przewiń do sekcji Film promocyjny i kliknij Prześlij plik.upload_promo_video.jpg

  4. Po wysłaniu filmu kliknij Zapisz.

  promo_video_save.png

  Film zostanie przetworzony, aby płynnie działał na Udemy, a gdy będzie gotowy, otrzymasz e-maila.

  Przeczytaj artykuł