• Rozwiązywanie problemów związanych z przesyłaniem napisów

  Niniejszy artykuł omawia powiadomienia o błędach, jakie instruktorzy mogą otrzymać podczas dodawania napisów do wykładów w ramach kursu. Mówi też jak rozwiązać ten problem.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania napisów do filmów w kursie, kliknij tutaj.

  Informacja o nieprawidłowym formacie czasu wyświetlania

  Jeśli napisy mają czas wyświetlania, którego system nie potrafi odczytać, pojawi się powiadomienie o tym, że czasy lub czas wyświetlania są błędnie sformatowane.

  Aby system mógł wyświetlić linijkę napisów z pliku .vtt, musi być sformatowana na jeden z poniższych sposobów:

  00:00:00 (GG:MM:SS)

  00:00 (MM:SS)

  00 (SS)

  00:00:00.000 (GG:MM:SS.mmm)

  00:00.000 (MM:SS.mmm)

  00.000 (SS.mmm)

  Uwaga: symbol „m” oznacza mikrosekundę

  Aby napisy zostały przesłane prawidłowo, czas rozpoczęcia wyświetlania napisów nie może następować po czasie zakończenia. Analogicznie kolejne napisy muszą zaczynać się później niż poprzednie.

  Jeśli otrzymasz powiadomienie mówiące inaczej, musisz poprawić czasy wyświetlania.

  incorect_timing_format.png

  Informacja o braku czasu wyświetlania

  Jeśli plik .vtt ma prawidłowy nagłówek, ale brakuje w nim czasów wyświetlania lub czasy te są nieprawidłowo sformatowane, otrzymasz powiadomienie, że niektóre napisy mają tekst, ale nie mają czasu wyświetlania.

  Prawidłowy format czasu wyświetlania — „00:03:00.000 --> 00:05:00.00”. Uwaga: po każdej stronie strzałki musi być spacja lub tabulator.

  missing_times.png

  Brak nagłówka WEBVTT

  Jeśli w linijce napisów brakuje nagłówka WEBVTT (prawidłowe pliki vtt muszą go mieć), otrzymasz powiadomienie. Aby rozwiązać ten problem, dodaj nagłówek WEBVTT do pierwszej linijki w pliku. Poniżej znajduje się przykład:

  missing_WEBVTT.png

  Brak tekstu

  Jeśli w którejś linijce napisów brakuje tekstu, otrzymasz powiadomienie. Każda linijka napisów musi zawierać czas rozpoczęcia wyświetlania, czas zakończenia wyświetlania i tekst w formacie podanym poniżej:

  missing_text.png

  Brak linijek napisów

  Każda linijka napisów musi zawierać czas rozpoczęcia wyświetlania, czas zakończenia wyświetlania i tekst. Między każdą linijką napisów musi być przynajmniej podwójny odstęp. Jeśli tak nie jest, pojawi się powiadomienie wskazujące na to, że system nie może rozpoznać w pliku żadnych wpisów.

  Format linijek napisów powinien wyglądać tak:

  no_caption_entries.png

  correct_captions_entry.png

  Przeczytaj artykuł
 • Korzystanie z narzędzia do przesyłania wielu plików

  Za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików można nie tylko przesyłać wiele plików jednocześnie, ale także uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych w serwisie Facebook czy Dysk Google. Narzędzie do przesyłania wielu plików wyświetla również listę wszystkich plików, które zostały przesłane, informacje o tym, kiedy zostały przesłane oraz czy przesyłanie zakończyło się powodzeniem.

  Uzyskiwanie dostępu do narzędzia do przesyłania wielu plików

  Dostęp do nowego narzędzia do przesyłania plików możesz uzyskać, klikając na pulpicie instruktora kurs, który chcesz edytować. Ikona Narzędzie do przesyłania wielu plików jest widoczna w prawej części strony Plan kursu.

  bulk_uploader.pngPrzesyłanie plików ze swojego komputera

  Możesz wybrać pliki, które chcesz przesłać ze swojego komputera, i rozpocząć proces przesyłania, klikając Wybierz pliki lub przeciągając pliki na stronę przesyłania plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików obsługiwanych przez platformę oraz tego, czy mogą zostać dodane jako wykład czy dodatkowy materiał, kliknij tutaj.

  my_computer.png

  Dodawanie plików ze źródeł zewnętrznych

  Możesz również uzyskać dostęp do plików przechowywanych w ramach serwisów takich, jak Facebook czy Dysk Google, a następnie dodać je do biblioteki kursu za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików. Kliknij lokalizację, w której znajduje się plik, a pojawi się monit o utworzenie skojarzenia z hostem pliku.

  google_drive.png

  Wybierz plik, który chcesz dodać do kursu, i kliknij Prześlij w prawym dolnym rogu. Po pomyślnym zakończeniu przesyłania pojawi się odpowiedni komunikat.

  Anulowanie skojarzenia zewnętrznego hosta z narzędziem do przesyłania wielu plików

  W razie potrzeby można anulować skojarzenie zewnętrznego hosta z narzędziem do przesyłania wielu plików. Taka możliwość istnieje w przypadku wszystkich serwisów obsługiwanych przez narzędzie do przesyłania wielu plików [Dropbox, Facebook, Dysk Google, Box, Amazon Cloud Drive, OneDrive]. Wystarczy zalogować się do serwisu, do którego przyznano narzędziu dostęp ([zewnętrzny host]). Teraz można cofnąć uprawnienia dostępu przyznane narzędziu do przesyłania wielu plików.

  Dodawanie plików za pomocą opcji ƒ„kliknij i przeciągnij”

  Plik można również dodać do biblioteki, klikając ten, który chcesz dodać, a następnie przeciągając go na stronę narzędzia do przesyłania wielu plików, do obszaru Przeciągnij pliki tutaj. Aby zakończyć proces, kliknij „Prześlij” w prawym dolnym rogu. Uwaga: czasami przycisk „Prześlij” pojawia się dopiero po chwili. Po pomyślnym zakończeniu przesyłania pojawi się odpowiedni komunikat.

  upload_bulk_uploader.png

  Zarządzanie plikami

  Pod opcjami przesyłania widać listę nazw plików dodanych do biblioteki. Na prawo od nazwy pliku są wyświetlane również informacje o rodzaju pliku i dacie jego przesłania. Dostępna jest także kolumna „Stan” z informacją o tym, czy plik został przesłany poprawnie. Jeśli przesyłanie nie zostało jeszcze zakończone, widać będzie informację „Przetwarzanie”.

  Aby usunąć plik ze swojej biblioteki, kliknij ikonę kosza znajdującą się po prawej stronie. Prosimy pamiętać, że pliku usuniętego z biblioteki nie da się przywrócić.

  deletefile2020.jpg

  Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu biblioteką, kliknij tutaj.

  Dodawanie plików z biblioteki do kursu

  Możesz uzyskać dostęp do swojej biblioteki, aby dodać treść do kursu, klikając „Dodaj z biblioteki” podczas tworzenia lub edytowania wykładów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowego wykładu, kliknij tutaj. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób edytować lub aktualizować treść istniejącego wykładu, kliknij tu.

  add_from_library.png

  Prosimy pamiętać, że wykłady w formie łączonej są tworzone przy wykorzystaniu narzędzia do przesyłania z poziomu przeglądarki i w związku z tym plików ze swojej biblioteki nie można użyć na potrzeby tego rodzaju wykładu. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia wykładu w formie łączonej, przejdź do tego artykułu.

  Również pliki z napisami są dodawane do wykładów za pomocą narzędzia do przesyłania dostępnego z poziomu przeglądarki i nie można ich dodać do wykładu z poziomu biblioteki.

  Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu napisów do wykładów, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zarządzać biblioteką

  Pliki i materiały dodane do konta poprzez narzędzie do przesyłania wielu plików znajdziesz w swojej bibliotece i tam też możesz nimi zarządzać. Możesz przenieść te pliki do konkretnego wykładu lub przechowywać je w bibliotece do kolejnego użycia.


  Dodawanie plików do biblioteki

  W celu dodania plików do biblioteki można użyć narzędzia do przesyłania wielu plików, które znajduje się po prawej stronie ekranu Program nauczania.

  Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu do przesyłania wielu plików, przeczytaj ten artykuł.

  bulk_uploader.pngSortowanie plików

  Pliki można posortować według nazwy, typu lub daty przesłania, klikając odpowiednią strzałkę na prawo od tych kategorii.
  filename2020.jpgSprawdzanie stanu pliku

  W kolumnie Stan można sprawdzić, czy plik został pomyślnie dodany do biblioteki.

  Jeśli plik został dodany do biblioteki i jest gotowy do użycia, w kolumnie znajduje się informacja Powodzenie. Informacja Przetwarzanie oznacza, że nadal trwa przygotowywanie pliku do użycia, a informacja Niepowodzenie — że nie udało się przesłać pliku.

  Aby uzyskać więcej informacji o problemach z przesyłaniem plików, kliknij tutaj. Informacje o rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem plików wideo znajdziesz w tym artykule.


  Usuwanie pliku

  Aby usunąć plik ze swojej biblioteki, kliknij ikonę kosza znajdującą się po prawej stronie.

  Prosimy pamiętać, że pliku usuniętego z biblioteki nie da się przywrócić.
  deletefiles2020.jpg

  Przenoszenie plików z biblioteki do kursu

  Aby dodać pliki wideo i inne materiały z biblioteki do swoich wykładów, przejdź do strony Program nauczania dotyczącej kursu, który chcesz edytować. Następnie, aby dodać pliki do kursu, przejdź do biblioteki, klikając przycisk Dodaj z biblioteki w trybie edycji lub tworzenia kursu.

  Pamiętaj, że plik przeniesiony do kursu nie będzie już przechowywany w bibliotece. Aby użyć tego samego pliku w innym kursie, trzeba go ponownie dodać do biblioteki.

  Więcej informacji o tworzeniu nowego wykładu znajdziesz tutaj. Aby dowiedzieć się, jak dodać treści do istniejącego wykładu, kliknij tutaj.
  addfromlibrary2020.jpg
  Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące zarządzania plikami w bibliotece, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Brak możliwości ukończenia przetwarzania filmu

  Jeżeli po przesłaniu filmu do programu kursu dochodzi do opóźnień lub problemów na etapie przetwarzania, zastosuj się do poniższych wskazówek. Powinno to pomóc w rozwiązaniu problemu, aby można było wznowić opracowywanie lub edycję kursu.

  Rozwiązywanie problemów z przetwarzaniem filmu

  Po wypełnieniu paska przesyłania rozpoczyna się przetwarzanie pliku, które powinno zakończyć się automatycznie. Jeżeli jednak po upływie 5 godzin plik nadal jest przetwarzany, usuń wykład i rozpocznij proces od nowa.

  troubleshoot2020.jpg
  Komunikat o błędzie

  Jeżeli pojawił się komunikat Problem z plikiem uniemożliwia pomyślne przetwarzanie, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych ani symboli. Spróbuj usunąć spacje i podkreślniki.
  2. Zmień format pliku wideo. Preferowany format to MP4, kodek H.264
  3. Zmniejsz rozmiar pliku. Wysyłane pliki nie powinny mieć rozmiaru powyżej 4 GB.
  4. Zmniejsz rozdzielczość. Preferowana rozdzielczość filmów to maksymalnie 1080p.
  5. W przypadku wysyłania pliku PDF upewnij się, że dokument nie jest chroniony hasłem.
  6. Sprawdź, czy możesz otworzyć i wyświetlić plik na komputerze, i czy jest to właściwy plik.

  Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy. Z chęcią udzielimy Ci pomocy. Dołączenie niżej wymienionych informacji ułatwi naszym pracownikom działu pomocy technicznej zbadanie i rozwiązanie problemu:

  • plik wykładu,
  • używany system operacyjny,
  • szybkość połączenia z Internetem,
  • zrzut ekranu z komunikatem o błędzie,
  • podjęte do tej pory czynności mające na celu rozwiązanie problemu.
  Przeczytaj artykuł
 • Obsługiwane rodzaje plików

  Jeżeli chcesz dodać więcej treści do pobrania dla uczestników kursu, musisz wiedzieć, że platforma Udemy obsługuje kilka różnych rodzajów plików wykładów, a także wiele rodzajów plików materiałów dodatkowych.

  Obsługiwane pliki wykładów

  Kursy Udemy mogą zawierać wykłady w formie artykułów, wideo i w formie łączonej, które można tworzyć z użyciem różnych rodzajów plików.

  • Wykłady w postaci artykułów można tworzyć, posługując się zintegrowanym edytorem tekstu, a pliki z rozszerzeniem .JPG, .PNG .BMP i .GIF można wklejać do artykułu, korzystając z opcji dodawania obrazów. Należy pamiętać, że pliki obrazów muszą być mniejsze niż 1 MB.
  • Wykłady wideo można tworzyć poprzez wysyłanie plików .MP4, .WMV i .MOV. O ile to możliwe, zalecamy jednak korzystanie z plików .MP4, ponieważ są najmniej problematyczne.
  • Wykłady w formie łączonej zawierają filmy i slajdy, dzięki czemu są bardziej atrakcyjne dla uczestników kursu. Pliki wideo, podobnie jak wykłady wideo, muszą być zapisane w formacie .MP4, .WMV lub .MOV. Z kolei slajdy muszą mieć format .PDF. Jeżeli tworząc slajdy, korzystasz z oprogramowania PowerPoint, Keynote lub podobnego, wyeksportuj je jako pliki PDF.

  Obsługiwane pliki dodatkowych materiałów

  Materiały dodatkowe pozwalają wzbogacić wykład i uatrakcyjnić model zdobywania wiedzy. Trzeba jednak pamiętać, że muszą być udostępniane bezpłatnie, muszą być powiązane z tematem wykładu i w żadnym wypadku nie mogą mieć charakteru promocyjnego.

  Sekcja materiałów dodatkowych umożliwia korzystanie z niemal każdego rodzaju plików, w tym m.in. plików .JPG, .PDF, .ZIP, .XLS, .MOV, .MP3, .PPT i .DOC.

  Nie ma jednak możliwości bezpośredniego wysyłania plików kodu źródłowego, takich jak .HTML czy .JS. Tego rodzaju pliki można wysyłać w postaci archiwum .ZIP.

  Kod źródłowy dla kursów programowania

  Obecnie można wysyłać jedynie pliki Python i Ruby.

  Wysyłanie plików

  Pliki można przesyłać do wykładu za pomocą narzędzia do przesyłania plików w przeglądarce lub poprzez dodanie ich z biblioteki za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Uwaga: Pliki .MP3 jako pliki materiałów dodatkowych muszą być przesyłane z użyciem narzędzia do przesyłania plików w przeglądarce.

  W razie dalszych pytań na temat rodzajów plików obsługiwanych przez platformę prosimy o kontakt.

  Przeczytaj artykuł
 • Przesyłanie obrazu kursu

  Obraz kursu daje uczestnikom wyobrażenie na temat treści kursu i pozwala wzbudzić ich zainteresowanie.

  Obrazy kursu powinny być zapisane w wysokiej rozdzielczości (750 × 422 pikseli). Podczas tworzenia obrazu kursu zalecamy korzystanie z modelu kolorów RGB, a nie CMYK. Model ten jest przeznaczony dla ekranów komputerowych i urządzeń elektronicznych.

  Uwaga: aby uniknąć zamieszania, każdy kurs Udemy musi mieć własny i unikatowy obraz. Ten sam obraz nie może być używany do wielu kursów. Obraz kursu nie może zawierać informacji tekstowych, takich jak nazwa kursu.

  Więcej o wytycznych dotyczących jakości obrazów kursu przeczytasz tutaj.

  Dodawanie obrazu do kursu

  1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj).

  2. Kliknij Strona docelowa kursu po lewej stronie i przejdź w dół do opcji Obraz kursu.

  3. Kliknij wybrany plik obrazu, aby przesłać obraz.

  course_image.png

  4. Po zakończeniu przesyłania dostosuj pole przycinania do potrzebnego rozmiaru i kliknij Przytnij obraz.

  course_image_crop.png

  5. Kliknij Zapisz.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie filmu promocyjnego

  Potencjalni uczestnicy kursu oglądają film promocyjny i na tej podstawie wyrabiają sobie wstępną opinię na temat Ciebie i Twojego kursu. Osoby, które obejrzały dobry film promocyjny, pięciokrotnie częściej zapisują się na kurs.

  Wysyłanie filmu promocyjnego

  1. 1. Przejdź do strony kursu (informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj).

  2. Po lewej stronie wybierz Strona docelowa kursu.

  3. Przewiń zawartość strony w dół, aż pojawi się opcja Film promocyjny, i kliknij Wyślij film.upload_promo_video.jpg

  4. Po wysłaniu filmu kliknij Zapisz.

  promo_video_save.png

  Porady dotyczące tworzenia przykuwających uwagę filmów promocyjnych znajdziesz tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Przyczyny niepowodzenia wysyłania filmów

  Problemy mogą wystąpić na etapie wysyłania lub przetwarzania wykładów dodawanych do kursu za pomocą sieciowego narzędzia do przesyłania plików lub narzędzia do przesyłania wielu plików. Przed podjęciem jakichkolwiek innych działań upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych ani symboli. Spróbuj usunąć spacje i podkreślniki.

  Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem filmu

  video_status.png

  Wypełnianie się paska postępu oznacza wysyłanie pliku.

  Połączenie z Internetem

  Większość problemów z wysyłaniem plików jest związanych z połączeniem z Internetem. Oto najczęstsze przyczyny tego rodzaju problemów:

  1. Niedostateczna szybkość połączenia z Internetem
  2. Osiągnięcie limitu szerokości pasma
  3. Nawiązanie połączenia z Internetem przez sieć VPN i blokowanie przez dostawcę Internetu możliwości wysyłania
  W każdym z tych przypadków spróbuj wysłać film, korzystając z innego połączenia z Internetem.
   
  Komunikaty o błędzie

  Jeżeli otrzymujesz jeden z poniższych komunikatów:

  • „System couldn’t initiate their upload” (System nie mógł zainicjować wysyłania)
  • „Signature is not correct” (Nieprawidłowa sygnatura)
  • „Problem initiating upload request” (Problem z inicjalizacją żądania wysyłania)
  • „Invalid according to Policy: Policy expired” (Nieważne według polityki: polityka nieaktualna),

  problem leży po stronie Udemy. Można go rozwiązać poprzez usunięcie wykładu i ponowne przesłanie pliku z innej przeglądarki, np. Google Chrome. Możesz też spróbować przesłać plik za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy i podaj następujące informacje:
  • plik wykładu,
  • używany system operacyjny,
  • szybkość połączenia z Internetem,
  Jeżeli po przesłaniu filmu doszło do opóźnień lub problemów na etapie przetwarzania, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jakie czynności należy wykonać.
  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie i przesyłanie filmu testowego

  Film testowy to bezpłatna usługa zapoznająca z podstawami tworzenia filmów przed rozpoczęciem filmowania kursu, kiedy np. używasz nowego sprzętu lub zmieniasz miejsce filmowania. Jest darmowa i umożliwia przesyłanie dowolnej liczby filmów testowych w celu sprawdzenia jakości dźwięku, obrazu i sposobu prezentacji treści.

  Pomogliśmy już tysiącom instruktorów w poprawie ich umiejętności nauczania przed kamerą. Mów na dowolny temat przez 1–3 minuty, a my ocenimy Twoją prezentację w ciągu 48 godzin, udzielając Ci spersonalizowanych wskazówek.

  Jeśli chcesz przesłać film testowy, kliknij tutaj.

  Wymagania dotyczące filmów w Udemy

  Podczas nagrywania filmu testowego pamiętaj o trzech zasadach zapewnienia jakości filmu w Udemy:

  1. Film musi zostać nagrany w rozdzielczości HD (co najmniej 720p) przy jasnym oświetleniu. Wymagane jest też odpowiednie kadrowanie i ustabilizowanie kamery.
  2. Dźwięk musi dochodzić z obu kanałów i być zsynchronizowany z obrazem.
  3. Dźwięk musi być wyraźny i pozbawiony rozpraszających hałasów.

  Dodatkowe zasoby:

  Jak przesłać film testowy

  Narzędzie filmu testowego jest przydatne, jeśli chcesz uzyskać wczesne informacje zwrotne od Udemy na temat dźwięku i obrazu, konfiguracji nagrywania lub swojego sposobu nauczania.

  Udemy stosuje kilka zupełnie podstawowych standardów w zakresie jakości dźwięku i obrazu. Jeśli jednak interesują Cię wczesne opinie Udemy lub bardzo chcesz uzyskać szybkie informacje dotyczące sposobów na poprawę ustawień nagrywania, wykonaj poniższe czynności, aby przesłać film testowy:

  1. W widoku instruktora (więcej informacji znajdziesz tutaj), kliknij ikonę narzędzi znajdującą się po lewej stronie
  2. Następnie kliknij Film testowy
  3. Powiedz nam, jakiego języka będziesz używać w filmie
  4. Poinformuj nas, jakiego rodzaju informacje zwrotne będą najbardziej pomocne
  5. Opisz sposób nagrywania filmu i wykorzystany sprzęt

  upload_test.png

  Po przesłaniu filmu testowego możesz zobaczyć jego status na stronie Moje filmy testowe. Na stronie znajduje się informacja, czy film testowy jest w trakcie przetwarzania, w kolejce do oceny przez zespół ds. kontroli jakości, czy też informacja zwrotna jest już gotowa.

  my_test_videos_feedback.png

  Po przejrzeniu informacji zwrotnej na stronie Moje filmy testowe możesz utworzyć nowy film testowy lub usunąć jeden z przesłanych.

  Odbiór informacji zwrotnych:

  Informacje zwrotne przygotowane przez nasz zespół ds. kontroli jakości pojawią się na stronie Film testowy w ciągu dwóch dni roboczych od daty przesłania filmu testowego. Gdy film zostanie oceniony, powiadomimy Cię również przez pocztę elektroniczną. Informację zwrotną znajdziesz na stronie Moje filmy testowe.

  Aby przejrzeć informację zwrotną, kliknij ikonę Opinia gotowa.

  feedback.png

  Możesz odpowiedzieć na informację zwrotną i zadać dodatkowe pytanie, wpisując je w sekcji znajdującej się poniżej. Nasz ekspert ds. filmów skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.

  feedback_question.png
  Jeśli chcesz przesłać film testowy, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł