• Korzystanie z narzędzia do przesyłania wielu plików

  Za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików można nie tylko przesyłać wiele plików jednocześnie, ale także uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych w serwisie Facebook czy Dysk Google. Narzędzie do przesyłania wielu plików wyświetla również listę wszystkich plików, które zostały przesłane, informacje o tym, kiedy zostały przesłane oraz czy przesyłanie zakończyło się powodzeniem.

  Uzyskiwanie dostępu do narzędzia do przesyłania wielu plików

  Dostęp do nowego narzędzia do przesyłania plików możesz uzyskać, klikając na pulpicie instruktora kurs, który chcesz edytować. Ikona Narzędzie do przesyłania wielu plików jest widoczna w prawej części strony Plan kursu.

  Przesyłanie plików ze swojego komputera

  Możesz wybrać pliki, które chcesz przesłać ze swojego komputera, i rozpocząć proces przesyłania, klikając Wybierz pliki lub przeciągając pliki na stronę przesyłania plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików obsługiwanych przez platformę oraz tego, czy mogą zostać dodane jako wykład czy dodatkowy materiał, kliknij tutaj.

  Dodawanie plików ze źródeł zewnętrznych

  Możesz również uzyskać dostęp do plików przechowywanych w ramach serwisów takich, jak Facebook czy Dysk Google, a następnie dodać je do biblioteki kursu za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików. Kliknij lokalizację, w której znajduje się plik, a pojawi się monit o utworzenie skojarzenia z hostem pliku.  Wybierz plik, który chcesz dodać do kursu, i kliknij Prześlij w prawym dolnym rogu. Po pomyślnym zakończeniu przesyłania pojawi się odpowiedni komunikat.

  Anulowanie skojarzenia zewnętrznego hosta z narzędziem do przesyłania wielu plików

  W razie potrzeby można anulować skojarzenie zewnętrznego hosta z narzędziem do przesyłania wielu plików. Taka możliwość istnieje w przypadku wszystkich serwisów obsługiwanych przez narzędzie do przesyłania wielu plików [Dropbox, Facebook, Dysk Google, Box, Amazon Cloud Drive, OneDrive]. Wystarczy zalogować się do serwisu, do którego przyznano narzędziu dostęp ([zewnętrzny host]). Teraz można cofnąć uprawnienia dostępu przyznane narzędziu do przesyłania wielu plików.

  Przykład: Dropbox
  1) Po uzyskaniu przez narzędzie do przesyłania wielu plików dostępu do usługi Dropbox otrzymasz wiadomość podobną do poniższej.
  2) Kliknij łącze „account page” (strona konta) w wiadomości, a zostaniesz przekierowany/przekierowana na stronę konta, gdzie będzie widoczna pozycja Udemy Filestack (narzędzie do przesyłania wielu plików).  3) Aby cofnąć uprawnienia dostępu narzędzia do przesyłania wielu plików do usługi Dropbox, kliknij „X”. Uwaga: w przypadku wszystkich pozostałych usług w chmurze uprawnienia dostępu można cofnąć poprzez wyłączenie Filepicker jako aplikacji, która jest powiązana z Udemy.

  Dodawanie plików za pomocą opcji ƒ„kliknij i przeciągnij”

  Plik można również dodać do biblioteki, klikając ten, który chcesz dodać, a następnie przeciągając go na stronę narzędzia do przesyłania wielu plików, do obszaru Przeciągnij pliki tutaj. Aby zakończyć proces, kliknij „Prześlij” w prawym dolnym rogu. Uwaga: czasami przycisk „Prześlij” pojawia się dopiero po chwili. Po pomyślnym zakończeniu przesyłania pojawi się odpowiedni komunikat.


  Zarządzanie plikami

  Pod opcjami przesyłania widać listę nazw plików dodanych do biblioteki. Na prawo od nazwy pliku są wyświetlane również informacje o rodzaju pliku i dacie jego przesłania. Dostępna jest także kolumna „Stan” z informacją o tym, czy plik został przesłany poprawnie. Jeśli przesyłanie nie zostało jeszcze zakończone, widać będzie informację „Przetwarzanie”.

  Aby usunąć plik ze swojej biblioteki, kliknij ikonę kosza znajdującą się po prawej stronie. Prosimy pamiętać, że pliku usuniętego z biblioteki nie da się przywrócić.

  Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu biblioteką, kliknij tutaj.

  Dodawanie plików z biblioteki do kursu

  Możesz uzyskać dostęp do swojej biblioteki, aby dodać treść do kursu, klikając „Dodaj z biblioteki” podczas tworzenia lub edytowania wykładów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowego wykładu, kliknij tutaj. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób edytować lub aktualizować treść istniejącego wykładu, kliknij tu.  Prosimy pamiętać, że wykłady w formie łączonej są tworzone przy wykorzystaniu narzędzia do przesyłania z poziomu przeglądarki i w związku z tym plików ze swojej biblioteki nie można użyć na potrzeby tego rodzaju wykładu. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia wykładu w formie łączonej, przejdź do tego artykułu.

  Również pliki z napisami są dodawane do wykładów za pomocą narzędzia do przesyłania dostępnego z poziomu przeglądarki i nie można ich dodać do wykładu z poziomu biblioteki.

  Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu napisów do wykładów, kliknij tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Często zadawane pytania dotyczące obsługi kursów przez aplikacje mobilne

  Kiedy mój kurs zostanie dodany do aplikacji mobilnych?

  Kurs jest automatycznie dodawany do naszych aplikacji na urządzenia z systemem iOS i Android w dniu jego opublikowania. Pamiętaj jednak, że firma Apple weryfikuje kurs i dodaje go do sklepu w ciągu 3–6 tygodni. Ponadto w przypadku aplikacji na urządzenia z systemem iOS kurs jest najpierw dodawany na 30-dniowy okres próbny. Po 30 dniach kurs zostaje zbadany pod kątem zgodności z określonymi wymaganiami, a jeśli je spełnia, pozostaje w sklepie.

  Jakie wymagania musi spełnić kurs, aby po 30-dniowym okresie próbnym pozostać w sklepie? Dlaczego mój kurs nie pojawia się w aplikacji ze sklepu iOS?

  Obecnie firma Apple ogranicza liczę kursów, które można dodać w aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS, wymagając spełnienia określonych wymogów.

  Podstawowym wymogiem Udemy jest dochód z kursu w wysokości co najmniej 30 dolarów miesięcznie. Wymóg odpowiednio wysokiego dochodu dotyczy wszystkich sprzedaży kursu na wszystkich platformach (Udemy.com, aplikacja na urządzenia z systemem iOS itd).

  Jeśli po 30 dniach od publikacji na Udemy kurs nie pojawia się w wynikach wyszukiwania w aplikacji na urządzenia z systemem iOS, najprawdopodobniej wskazana granica dochodu nie została osiągnięta.

  W przypadku aplikacji do systemu Android do kupienia są dostępne wszystkie publiczne kursy. Nie ma żadnych wymagań co do dochodu.

  Co zrobić, żeby kurs był ponownie dostępny w aplikacji na urządzenia z systemem iOS?

  Twój kurs ma szanse być publikowany w aplikacji na urządzenia z systemem iOS co miesiąc, o ile dochód będzie przekraczać 30 dolarów miesięcznie. Jeśli więc Twój kurs z jakichś powodów nie uzyskał wymaganego progu w jednym miesiącu, w następnym może zostać dodany do aplikacji na system iOS, o ile spełni powyższy wymóg.

  Warunkiem przywrócenia kursu do sklepu Apple jest wygenerowanie ponad 30 dolarów dochodu za poprzedni miesiąc. Kiedy uzyskasz taki dochód, wyślij na adres instructorsupport@udemy.com wniosek o ponowne dodanie kursu do aplikacji.

  Tutaj dowiesz się, jak zwiększyć dochód z kursu:

  https://teach.udemy.pl/your-first-30-day-promotions-plan-on-udemy/
  https://teach.udemy.pl/course-promotion-carnivale-optimize-your-youtube-channel/
  https://teach.udemy.pl/ultimate-guide-to-becoming-a-bestseller/

  Jeśli masz więcej pytań na ten temat albo chcesz zweryfikować status swojego kursu w aplikacji mobilnej, napisz na adres instructorsupport@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zarządzać biblioteką

  Pliki i materiały dodane do konta poprzez narzędzie do przesyłania wielu plików znajdziesz w swojej bibliotece i tam też możesz nimi zarządzać. Możesz przenieść te pliki do konkretnego wykładu lub przechowywać je w bibliotece do kolejnego użycia.


  Dodawanie plików do biblioteki

  W celu dodania plików do biblioteki można użyć narzędzia do przesyłania wielu plików, które znajduje się po prawej stronie ekranu Program nauczania.

  Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu do przesyłania wielu plików, przeczytaj ten artykuł.


  Sortowanie plików

  Pliki można posortować według nazwy, typu lub daty przesłania, klikając odpowiednią strzałkę na prawo od tych kategorii.
  Sprawdzanie stanu pliku

  W kolumnie Stan można sprawdzić, czy plik został pomyślnie dodany do biblioteki.

  Jeśli plik został dodany do biblioteki i jest gotowy do użycia, w kolumnie znajduje się informacja Powodzenie. Informacja Przetwarzanie oznacza, że nadal trwa przygotowywanie pliku do użycia, a informacja Niepowodzenie — że nie udało się przesłać pliku.

  Aby uzyskać więcej informacji o problemach z przesyłaniem plików, kliknij tutaj. Informacje o rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem plików wideo znajdziesz w tym artykule.


  Usuwanie pliku

  Aby usunąć plik ze swojej biblioteki, kliknij ikonę kosza znajdującą się po prawej stronie.

  Prosimy pamiętać, że pliku usuniętego z biblioteki nie da się przywrócić.


  Przenoszenie plików z biblioteki do kursu

  Aby dodać pliki wideo i inne materiały z biblioteki do swoich wykładów, przejdź do strony Program nauczania dotyczącej kursu, który chcesz edytować. Następnie, aby dodać pliki do kursu, przejdź do biblioteki, klikając przycisk Dodaj z biblioteki w trybie edycji lub tworzenia kursu.

  Pamiętaj, że plik przeniesiony do kursu nie będzie już przechowywany w bibliotece. Aby użyć tego samego pliku w innym kursie, trzeba go ponownie dodać do biblioteki.

  Więcej informacji o tworzeniu nowego wykładu znajdziesz tutaj. Aby dowiedzieć się, jak dodać treści do istniejącego wykładu, kliknij tutaj.  Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące zarządzania plikami w bibliotece, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Brak możliwości ukończenia przetwarzania filmu

  Jeżeli po przesłaniu filmu do programu kursu dochodzi do opóźnień lub problemów na etapie przetwarzania, zastosuj się do poniższych wskazówek. Powinno to pomóc w rozwiązaniu problemu, aby można było wznowić opracowywanie lub edycję kursu.

  Rozwiązywanie problemów z przetwarzaniem filmu

  Po wypełnieniu paska przesyłania rozpoczyna się przetwarzanie pliku, które powinno zakończyć się automatycznie. Jeżeli jednak po upływie 5 godzin plik nadal jest przetwarzany, usuń wykład i rozpocznij proces od nowa.  Komunikat o błędzie
  Jeżeli pojawił się komunikat Problem z plikiem uniemożliwia pomyślne przetwarzanie, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych ani symboli. Spróbuj usunąć spacje i podkreślniki.
  2. Zmień format pliku wideo. Preferowany format to MP4, kodek H.264
  3. Zmniejsz rozmiar pliku. Wysyłane pliki nie powinny mieć rozmiaru powyżej 4 GB.
  4. Zmniejsz rozdzielczość. Preferowana rozdzielczość filmów to maksymalnie 1080p.
  5. W przypadku wysyłania pliku PDF upewnij się, że dokument nie jest chroniony hasłem.
  6. Sprawdź, czy możesz otworzyć i wyświetlić plik na komputerze, i czy jest to właściwy plik.

  Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy. Z chęcią udzielimy Ci pomocy. Dołączenie niżej wymienionych informacji ułatwi naszym pracownikom działu pomocy technicznej zbadanie i rozwiązanie problemu:

  • plik wykładu,
  • używany system operacyjny,
  • szybkość połączenia z Internetem,
  • zrzut ekranu z komunikatem o błędzie,
  • podjęte do tej pory czynności mające na celu rozwiązanie problemu.
  Przeczytaj artykuł
 • Obsługiwane rodzaje plików

  Jeżeli chcesz dodać więcej treści do pobrania dla uczestników kursu, musisz wiedzieć, że platforma Udemy obsługuje kilka różnych rodzajów plików wykładów, a także wiele rodzajów plików materiałów dodatkowych.

  Obsługiwane pliki wykładów

  Kursy Udemy mogą zawierać wykłady w formie artykułów, wideo i w formie łączonej, które można tworzyć z użyciem różnych rodzajów plików.

  • Wykłady w postaci artykułów można tworzyć, posługując się zintegrowanym edytorem tekstu, a pliki z rozszerzeniem .JPG, .PNG .BMP i .GIF można wklejać do artykułu, korzystając z opcji dodawania obrazów. Należy pamiętać, że pliki obrazów muszą być mniejsze niż 1 MB.
  • Wykłady wideo można tworzyć poprzez wysyłanie plików .MP4, .WMV i .MOV. O ile to możliwe, zalecamy jednak korzystanie z plików .MP4, ponieważ są najmniej problematyczne.
  • Wykłady w formie łączonej zawierają filmy i slajdy, dzięki czemu są bardziej atrakcyjne dla uczestników kursu. Pliki wideo, podobnie jak wykłady wideo, muszą być zapisane w formacie .MP4, .WMV lub .MOV. Z kolei slajdy muszą mieć format .PDF. Jeżeli tworząc slajdy, korzystasz z oprogramowania PowerPoint, Keynote lub podobnego, wyeksportuj je jako pliki PDF.

  Obsługiwane pliki dodatkowych materiałów

  Materiały dodatkowe pozwalają wzbogacić wykład i uatrakcyjnić model zdobywania wiedzy. Trzeba jednak pamiętać, że muszą być udostępniane bezpłatnie, muszą być powiązane z tematem wykładu i w żadnym wypadku nie mogą mieć charakteru promocyjnego.

  Sekcja materiałów dodatkowych umożliwia korzystanie z niemal każdego rodzaju plików, w tym m.in. plików .JPG, .PDF, .ZIP, .XLS, .MOV, .MP3, .PPT i .DOC.

  Nie ma jednak możliwości bezpośredniego wysyłania plików kodu źródłowego, takich jak .HTML czy .JS. Tego rodzaju pliki można wysyłać w postaci archiwum .ZIP.

  Kod źródłowy dla kursów programowania

  Obecnie można wysyłać jedynie pliki Python i Ruby.

  Wysyłanie plików

  Pliki można przesyłać do wykładu za pomocą narzędzia do przesyłania plików w przeglądarce lub poprzez dodanie ich z biblioteki za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Uwaga: Pliki .MP3 jako pliki materiałów dodatkowych muszą być przesyłane z użyciem narzędzia do przesyłania plików w przeglądarce.

  W razie dalszych pytań na temat rodzajów plików obsługiwanych przez platformę prosimy o kontakt.

  Przeczytaj artykuł
 • Przesyłanie obrazu kursu

  Obraz kursu daje uczestnikom wyobrażenie na temat treści kursu i pozwala wzbudzić ich zainteresowanie.

  Obrazy kursu powinny być zapisane w wysokiej rozdzielczości (2048 × 1152 pikseli). Więcej o wytycznych dotyczących jakości obrazów kursu przeczytasz tutaj.

  Dodawanie obrazu do kursu

  1. Wybierz żądany kurs z poziomu pulpitu instruktora.
  2. Kliknij Strona docelowa kursu po lewej stronie i przejdź w dół do opcji Obraz kursu.
  3. Kliknij wybrany plik obrazu, aby przesłać obraz.
  4. Po zakończeniu przesyłania przytnij obraz, przeciągając prawy górny róg obrazu do rogu ekranu obrazu. Kliknij Przytnij obraz.
  5. Kliknij Zapisz.

  Przeczytaj artykuł
 • Wysyłanie filmu promocyjnego

  Potencjalni uczestnicy kursu oglądają film promocyjny i na tej podstawie wyrabiają sobie wstępną opinię na temat Ciebie i Twojego kursu. Osoby, które obejrzały dobry film promocyjny, pięciokrotnie częściej zapisują się na kurs.

  Wysyłanie filmu promocyjnego

  1. Kliknij pulpit instruktora, aby uzyskać dostęp do oferowanych przez siebie kursów.
  2. Wybierz kurs, który chcesz edytować, i kliknij Przejdź do zarządzania kursem.
  3. Po lewej stronie wybierz Strona docelowa kursu.
  4. Przewiń zawartość strony w dół, aż pojawi się opcja Film promocyjny, i kliknij Wyślij film.
  5. Po wysłaniu filmu kliknij Zapisz.


  Szczegółowe wskazówki na temat tworzenia przykuwających uwagę filmów promocyjnych znajdują się tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Ograniczenia dotyczące przesyłania filmów

  Korzystając z narzędzia do przesyłania filmów, można przesyłać pliki o rozmiarze do 1,5 GB. Jeżeli musisz przesłać większe pliki lub jeżeli chcesz jednorazowo wysłać do kursu kilka plików, użyj narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików można można przesyłać pliki o rozmiarze poniżej 4 GB. Plik przesłany za pomocą tego narzędzia pojawi się w bibliotece.


  Przeczytaj artykuł
 • Przyczyny niepowodzenia wysyłania filmów

  Problemy mogą wystąpić na etapie wysyłania lub przetwarzania wykładów dodawanych do kursu za pomocą sieciowego narzędzia do przesyłania plików lub narzędzia do przesyłania wielu plików. Przed podjęciem jakichkolwiek innych działań upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych ani symboli. Spróbuj usunąć spacje i podkreślniki.

  Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem filmu


  Wypełnianie się paska postępu oznacza wysyłanie pliku.

  Połączenie z Internetem

  Większość problemów z wysyłaniem plików jest związanych z połączeniem z Internetem. Oto najczęstsze przyczyny tego rodzaju problemów:

  1. Niedostateczna szybkość połączenia z Internetem
  2. Osiągnięcie limitu szerokości pasma
  3. Nawiązanie połączenia z Internetem przez sieć VPN i blokowanie przez dostawcę Internetu możliwości wysyłania
  W każdym z tych przypadków spróbuj wysłać film, korzystając z innego połączenia z Internetem.
  Komunikaty o błędzie

  Jeżeli otrzymujesz jeden z poniższych komunikatów:

  • „System couldn’t initiate their upload” (System nie mógł zainicjować wysyłania)
  • „Signature is not correct” (Nieprawidłowa sygnatura)
  • „Problem initiating upload request” (Problem z inicjalizacją żądania wysyłania)
  • „Invalid according to Policy: Policy expired” (Nieważne według polityki: polityka nieaktualna),

  problem leży po stronie Udemy. Można go rozwiązać poprzez usunięcie wykładu i ponowne przesłanie pliku z innej przeglądarki, np. Google Chrome. Możesz też spróbować przesłać plik za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy i podaj następujące informacje:
  • plik wykładu,
  • używany system operacyjny,
  • szybkość połączenia z Internetem,
  Jeżeli po przesłaniu filmu doszło do opóźnień lub problemów na etapie przetwarzania, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jakie czynności należy wykonać.
  Przeczytaj artykuł
 • Jak utworzyć i przesłać film testowy

  Nagranie filmu testowego stanowi wspaniały sposób na uzyskanie od zespołu Udemy informacji zwrotnych przydatnych w przygotowywaniu kursów. Po przesłaniu filmu testowego uzyskasz od zespołu Udemy spersonalizowane informacje zwrotne dotyczące jakości filmu, a także sposobu prowadzenia kursu. Pragniemy pomóc Ci w tworzeniu wysokiej jakości, interesujących filmów do kursów.

  Jeśli zatem tworzysz materiał wideo po raz pierwszy, zalecamy skorzystanie z wiedzy naszego zespołu i przesłanie filmu testowego. Jeśli natomiast udało Ci się opanować zasady tworzenia filmów, proces ten nie jest konieczny.

  Aby zapoznać się z naszymi wymaganiami minimalnymi oraz wytycznymi dotyczącymi jakości kursów, kliknij tutaj.

  Jak przygotować film testowy

  Jeśli tworzysz kurs z użyciem gotowych materiałów (wykładów nagranych przed wybraniem platformy Udemy), nie musisz przygotowywać nowego filmu jako próbki testowej. Wystarczy przesłać jeden z tych filmów jako film testowy.

  Jeśli nie masz doświadczenia w nagrywaniu lub edytowaniu filmów albo po prostu chcesz podszlifować swoje umiejętności, weź udział w jednym z naszych bezpłatnych kursów, które pomogą Ci w rozpoczęciu pracy. Oferujemy dwa bezpłatne kursy poświęcone nagrywaniu filmów do kursów i edytowaniu filmów. Możesz również skorzystać z dodatkowych zasobów dotyczących nagrywania filmów, które znajdziesz w naszym Centrum nauczania.

  Jeśli tworzysz nowy film, który zamierzasz przesłać jako film testowy, przedstaw się przyszłym studentom i spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania, które pomogą w rozpoczęciu pracy:

  • Dlaczego chcesz przekazać innym swoją wiedzę z tej dziedziny?
  • Dlaczego uważasz, że wybrany temat okaże się atrakcyjny dla uczestników kursu?
  • Opowiedz uczestnikom kursu o swoim doświadczeniu w tej dziedzinie. Jak stałeś/stałaś się specjalistą?
  • W jaki sposób Twój kurs wyróżnia się na tle innych kursów dostępnych na rynku?

  Film testowy powinien trwać od jednej do trzech minut. Poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz, aby udzielić odpowiedzi w sposób, który najlepiej odzwierciedla Twoją osobowość i Twój styl nauczania.

  Nie obawiaj się użyć kombinacji preferowanych metod instruktażu filmowego (np. instruktor na pierwszym planie, slajdy i głos spoza kadru, screencast, animacja). Najlepiej jednak użyć do celów filmu testowego metody, która będzie przeważała w kursie.

  Przesyłanie filmu testowego

  Kiedy uznasz, że film jest już gotowy, przejdź do karty Film testowy znajdującej się w sekcji nawigacji po lewej stronie na pulpicie zarządzania kursem. U dołu strony będzie widoczny formularz z kilkoma pytaniami na temat filmu testowego, na które trzeba odpowiedzieć przed przesłaniem pliku.

  submit_test_video.png

  test_video_info.png

  Odbiór informacji zwrotnych:

  Informacje zwrotne, przygotowane przez nasz zespół ds. kontroli jakości, pojawią się na stronie filmu testowego w ciągu dwóch dni roboczych od daty przesłania nam filmu testowego. Po przygotowaniu informacji zwrotnej otrzymasz również wiadomość e-mail z powiadomieniem.

  Nasz zespół skontaktuje się z Tobą i przekaże informacje zwrotne dotyczące jakości technicznej dźwięku i obrazu filmu. Zaopiniuje także sposób prowadzenia kursu. Chcielibyśmy zapewnić czytelne kroki, które można wykonać w celu przygotowywania wysokiej jakości filmów do kursów.

  Przeczytaj artykuł