• Udział instruktora w przychodach

  Ten artykuł zawiera informacje o planie udziału w przychodach Udemy dla instruktorów premium. Udemy chce nawiązać zrównoważone partnerstwo, w ramach którego instruktorzy są nagradzani za tworzenie wyróżniających się treści i przyciąganie nowych użytkowników na platformę, a Udemy za zwiększanie sprzedaży kursów instruktorów.

  Za stworzenie i hostowanie kursu na Udemy nie jest pobierana żadna opłata, a instruktorzy mogą publikować tyle kursów bezpłatnych i płatnych, ile tylko chcą. 

  Informacje o udziale instruktora w przychodach

  Zachęcamy do zapoznania się z Warunkami instruktora, by poznać dodatkowe informacje na temat udziału w przychodach w Udemy. Natomiast poniżej znajdziesz podsumowanie planu udziałów w przypadku sprzedaży transakcyjnej.

  Pamiętaj, że te udziały w przychodach są podane w kwocie netto — jest to kwota zapłacona przez studenta, od której zostały odliczone obowiązujące podatki i opłaty, takie jak 30% opłata naliczana przez Apple lub Google za sprzedaż w systemach iOS i Android. Pełną definicję kwoty netto można znaleźć w Warunkach instruktora.

  • Sprzedaż w ramach promocji instruktorów: instruktorzy otrzymują 97% przychodów, kiedy uczestnik zakupi ich treści przy użyciu kuponu instruktora lub linku rekomendacyjnego.
  • Sprzedaż, która nie odbywa się w ramach promocji instruktora: instruktorzy otrzymują 37% przychodów ze wszelkich sprzedaży w Udemy, w przypadku których nie użyto kuponu instruktora ani linku referencyjnego. Te sprzedaże mogą mieć miejsce, gdy użytkownik kliknie reklamę Udemy lub przegląda rynek Udemy w poszukiwaniu kursów.

  Instruktorzy mogą też wziąć udział w programie Udemy Business. Dowiedz się, jak zarabiać w ramach Udemy Business.

  Uwaga:

  • Powyższe podsumowanie przedstawia podział przychodów pomiędzy Udemy i instruktorów w przypadku danej sprzedaży. Nie uwzględnia ono dodatkowych udziałów, jakie instruktor może przyznać instruktorom współpracującym.

  Raportowanie

  Instruktorzy mogą śledzić wszystkie transakcje sprzedaży w swoim raporcie przychodów. Wśród informacji zawartych w raporcie są imię i nazwisko uczestnika kursu, data zakupu i łączna zapłacona kwota. Dowiedz się więcej o raporcie przychodów instruktora

   

  Przeczytaj artykuł
 • Raport przychodów instruktora

  Gdy uczestnik wykupi Twój kurs, uzyskasz dostęp do raportu przychodów instruktora, który pozwala śledzić i przeglądać wyniki sprzedaży kursu. Poza wynikami sprzedaży Raport przychodów zawiera szczegóły transakcji każdego zapisu, przychodów według kanału i dane związane z własnymi działaniami marketingowymi.

  Jak otworzyć Raport przychodów

  Raport przychodów jest dostępny z poziomu dowolnej strony w serwisie Udemy. Aby otworzyć raport przychodów, wykonaj czynności podane poniżej:

  1. W widoku instruktora umieść kursor nad zdjęciem profilowym w prawym górnym rogu strony
  2. Z rozwijanego menu wybierz pozycję Raport przychodów.

  revenue_report.png

  Całkowite zarobki i kanały przychodów

  Na głównej stronie raportu przychodów możesz sprawdzić swoje całkowite zarobki (przed naliczeniem podatku) i dane sprzedaży według poszczególnych kanałów przychodów. Jeżeli na przykład prowadzisz własne działania promocyjne i wydajesz kody kuponów instruktora, możesz sprawdzić wyniki z tego kanału przychodów.

  Zarobki całkowite oblicza się według poniższej formuły:

  ŁĄCZNE PRZYCHODY = TWÓJ UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAKUPACH + POZOSTAŁE PRZYCHODY - ZWROTY

  Aby wyświetlić zarobki według poszczególnych kanałów przychodów, wykonaj następujące czynności:

  1. Umieść kursor na wykresie, aby sprawdzić wyniki dla danego kanału.
  2. Kliknij i przeciągnij kursor, aby przybliżyć wykres.

  revenue_channels.png

  Kanały przychodów obejmują: sprzedaż bezpośrednią Udemy, Twoje promocje, program reklamowy, zwroty, indywidualną subskrypcję, program afiliacyjny, Udemy Business, korekty i partnerów zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji o każdym z tych kanałów, kliknij ikonę z prawej strony jego nazwy.

  Kiedy sprzedaż wygenerowana przez Udemy jest przypisywana do kanału atrybucji

  Aby można było zapewnić prawidłowe raportowanie przychodów, kanały atrybucji dla sprzedaży wygenerowanych z pomocą Udemy są przypisywane dopiero po 72 godzinach od transakcji. Sprzedane w ten sposób kursy szybko pojawiają się na Twojej liście sprzedaży i w łącznych zarobkach, ale nie są widoczne w wizualizacjach rozdzielających przychody według kanału sprzedaży do czasu dokonania ostatecznej atybucji.

  revenue_channel_description.png

  Podsumowanie miesiąca

  Ogólne dane sprzedaży są również grupowane w Raporcie przychodów według miesiąca. Przewiń w dół raport przychodów, aby zobaczyć spodziewane daty płatności, kwotę przed naliczeniem podatku, łączne kwoty podatku u źródła i swoje zarobki netto z danego miesiąca. Aby wyświetlić bardziej szczegółowy raport sprzedaży za dany miesiąc, wystarczy kliknąć ten miesiąc w kolumnie Okres.

  monthly_totals.png

  Na stronie miesięcznego podsumowania są dostępne następujące wykresy kołowe:

  Zarobki łącznie

  Po kliknięciu konkretnego miesiąca na pierwszym wykresie kołowym zobaczysz wyszczególnienie zarobków z kursu (przed naliczeniem podatku) i zwroty. Aby sprawdzi wyniki danego kursu według kanału sprzedaży, wystarczy wybrać odpowiedni kurs w filtrze kursów.

  Twoja działalność promocyjna

  Na drugim wykresie kołowym widać, które działania promocyjne zwiększają sprzedaż Twoich kursów. Kupony Udemy nie będą widoczne w tej sekcji. Będą widoczne tylko kupony instruktorskie stworzone na potrzeby kursów.

  Przychody wg kursu

  Trzeci wykres kołowy, znajdujący się po prawej stronie, wyszczególnia wyniki sprzedaży według kursu.

  monthly_earnings.png

  W miesięcznym raporcie dostępne są również następujące strony:

  Zakupy: Twój udział we wszystkich zakupach to przychody netto po odjęciu prowizji Udemy i innych partnerów handlowych (np. osób stowarzyszonych) lub instruktorów współpracujących. Dowiedz się więcej o tym, jak działa plan podziału przychodów w Udemy.

  Zwroty pieniędzy: Zwrot pieniędzy następuje, gdy uczestnik wykupuje kurs, używając kuponu. Obejmuje to zapis na stronach zewnętrznych, takich jak Groupon, na których obowiązuje zwrot pieniędzy za kod kuponu.

  Zwroty: na tej stronie znajdują się informacje dotyczące zwrotów za kursy i ich wpływ na przychody.

  Inne: pozostałe przychody obejmują płatności od partnerów zewnętrznych i korekty (w przypadku błędów wcześniejszych płatności).

  Udemy Business: ta kategoria zawiera szczegóły dotyczące przychodów wygenerowanych przez Twoje kursy w ramach programu subskrypcji treści Udemy Business.

  Wyświetlanie szczegółów danej transakcji

  Masz także możliwość sprawdzenia szczegółów każdej transakcji, w tym daty zapisu na kurs, platformy, na której do tego zapisu doszło, oraz naliczonych opłat i podatków. Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące transakcji, kliknij Wyświetl szczegóły w kolumnie Twój przychód po prawej stronie.

  Transaction_details.png

  Dowiedz się więcej na temat tego, jak obliczany jest udział instruktorów w przychodach.

  Eksportowanie raportu przychodów do pliku .csv

  Raport przychodów możesz pobrać w formie pliku .csv, by dokonać dalszej analizy danych. Po otwarciu miesięcznego raportu kliknij na dole strony Eksportuj jako plik CSVi wpisz swój adres e-mail. Plik wyślemy Ci w ciągu kilku minut.

  export_rev.png
  Dlaczego nazwa użytkownika jest widoczna w raporcie przychodów, ale nie ma jej na liście uczestników kursu?

  Gdy dana osoba otrzymuje Twój kurs w prezencie, nazwa użytkownika zostaje dodana do listy uczestników kursu, gdy zrealizuje ona kod podarunkowy i zapisze się na Twój kurs. Jednakże nazwa użytkownika – nabywcy kursu – jest wyświetlana w raporcie przychodów, w zakładce dotyczącej zakupów. Nie jest natomiast uwzględniona na liście uczestników kursu (chyba że osoba ta kupiła wcześniej kurs dla siebie).

   
  Przeczytaj artykuł
 • Metody płatności dla instruktorów: płatność przelewem bankowym(tylko w Stanach Zjednoczonych) – często zadawane pytania

  Artykuł odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące płatności przelewem bankowym (rozliczenia automatycznego (ACH)) dla instruktorów premium. Wybierając przelew, instruktorzy mogą otrzymywać swoje płatności Udemy na konto bankowe w sposób bezpośredni i bezpieczny.

  Uwaga: obecnie opcja przelewu bankowego jest dostępna tylko dla instruktorów, którzy są rezydentami Stanów Zjednoczonych i mają amerykańskie konto bankowe. Gdy przelewy bankowe staną się dostępne jako opcja płatności dla instruktorów i kont bankowych z innych krajów, zaktualizujemy ten artykuł.

  Często zadawane pytania dotyczące płatności dla instruktorów dokonywanych za pomocą przelewów bankowych

  Jak ustawić przelew bankowy jako metodę płatności?

  Dowiedz się, jak ustawić przelew bankowy jako metodę płatności.

  Co, jeśli muszę zmienić konto bankowe, które mam ustawione do przelewów bankowych?

  Dowiedz się, jak zmienić lub usunąć konta bankowe ustawione dla płatności przelewem bankowym.

  Co zrobić, gdy nie mogę zapisać informacji o swoim koncie bankowym dla opcji przelewu?

  Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko jest zapisane w takiej samej formie jak na Twoim koncie bankowym (uwaga: w formularzu płatności przelewem bankowym można wpisać tylko 22 pierwsze litery imienia i nazwiska).

  Jeśli nadal masz problemy z zapisaniem informacji o koncie bankowym, zalecamy skontaktować się ze swoim bankiem, aby sprawdzić, czy wprowadzasz prawidłowe informacje. 

  Ile czasu zajmie zanim otrzymam pieniądze na swoim koncie bankowym po tym, jak Udemy prześle moją miesięczną płatność?

  Ogólnie rzecz biorąc, przelewy bankowe powinny być zrealizowane w ciągu 1 do 2 dni roboczych. Może to jednak zająć trochę więcej czasu w zależności od Twojego banku. 

  Czy za otrzymywanie płatności przelewem zostaną pobrane ode mnie jakieś opłaty?

  Udemy nie pobiera od instruktorów żadnych opłat za korzystanie z przelewu bankowego jako metody płatności. Zalecamy dowiedzieć się w swoim banku, czy pobiera on jakieś opłaty za wymianę walut lub za transakcje.

  Kiedy opcja przelewu bankowego jako metody płatności stanie się dostępna dla instruktorów spoza Stanów Zjednoczonych?

  Nasz zespół ma nadzieję, że ta opcja będzie niedługo dostępna dla instruktorów, którzy nie mieszkają w Stanach Zjednoczonych i mają konta bankowe w innych krajach. Obecnie nie mamy ustalonego harmonogramu, kiedy opcja ta będzie dostępna w innych jurysdykcjach. 

  Jak tylko opcja przelewu stanie się dostępna w innych krajach, na pewno powiadomimy o tym naszą społeczność instruktorów.

  Czy jest jakaś minimalna kwota wymagana do otrzymania płatności?

  Udemy nie ma ustalonej kwoty minimalnej wymaganej do dokonania przelewu płatności na rzecz instruktora. 

  Zalecamy instruktorom jednak, by sprawdzili w swoim banku, czy mają do nich zastosowanie jakiekolwiek limity przelewowe.

  Czy istnieją inne metody płatności, z których mogą korzystać instruktorzy? 

  Tak. Instruktorzy mogą ustawić Payoneer lub PayPal jako swoją metodę płatności.

  Gdzie mogę sprawdzić, kiedy Udemy prześle mi płatność? Albo jaka będzie jej kwota?

  Przewidywaną datę wypłaty oraz kwotę za określony miesiąc można znaleźć w raporcie o przychodach.

  Dlaczego nie dotarła do mnie płatność przelewem?

  Przeczytaj o czynnościach mających na celu rozwiązanie problemów z brakującymi płatnościami dla instruktora.

  Przeczytaj artykuł
 • Metody płatności dla instruktorów: jak ustawić płatność przelewem bankowym (tylko w Stanach Zjednoczonych)

  Artykuł omawia sposób, w jaki instruktorzy premium Udemy mogą ustawić przelew bankowy (rozliczenia automatyczne (ACH)) jako metodę płatności za przychody z kursów, które osiągają. Wybierając przelew, instruktorzy mogą otrzymywać swoje płatności Udemy na konto bankowe w sposób bezpośredni i bezpieczny.

  Uwaga: 

  • obecnie opcja przelewu bankowego jest dostępna tylko dla instruktorów, którzy są rezydentami Stanów Zjednoczonych i mają amerykańskie konto bankowe.Gdy przelewy bankowe staną się dostępne jako opcja płatności dla instruktorów i kont bankowych z innych krajów, zaktualizujemy ten artykuł.
  • Udemy nie pobiera od instruktorów żadnych opłat za korzystanie z przelewu bankowego jako metody płatności. Zalecamy instruktorom jednak, by sprawdzili w swoim banku, czy mają do nich zastosowanie jakiekolwiek opłaty za wymianę walut lub za transakcje. 

  Jak ustanowić przelew bankowy jako metodę płatności

  Instruktorzy mogą ustawić przelew bankowy jako metodę płatności w następujących krokach:

  1. Przesuń kursor na awatar profilu w prawym górnym rogu i w rozwijanym menu kliknij Ustawienia wypłaty
  2. Kliknij Połącz  po prawej stronie opcji przelewu bankowego.
  3. Wprowadź wymagane dane bankowe. Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko jest zapisane w takiej samej formie jak na Twoim koncie bankowym (uwaga: w formularzu można wpisać tylko 22 pierwsze litery imienia i nazwiska).
  4. Kliknij Zapisz.

  enter_ach_info.png

  Gdy Twoje konto bankowe zostanie wprowadzone i będzie gotowe na otrzymywanie płatności, na stronie Ustawienia wypłaty przy opcji bezpośredniego przelewu pojawi się informacja Aktywne. Wyświetlone też będą cztery ostatnie cyfry powiązanego konta bankowego.

  active_ach_.png

  Problemy z wprowadzaniem informacji o koncie bankowym

  Jeśli masz problemy z zapisaniem informacji o koncie bankowym na stronie Ustawienia wypłaty, skontaktuj się ze swoim bankiem, aby sprawdzić, czy podajesz prawidłowe informacje i czy Twoje konto w tym banku jest aktywne.

  Jak wspomniano wyżej, upewnij się też, że Twoje imię i nazwisko jest zapisane w takiej samej formie jak na Twoim koncie bankowym (uwaga: w formularzu można wpisać tylko 22 pierwsze litery imienia i nazwiska).

  error_ach_.png

  Jeżeli masz więcej niż jedno konto bankowe w Stanach Zjednoczonych, możesz również wprowadzić i zapisać informacje o nim.

  Jak zmienić lub usunąć informacje o koncie bankowym do przelewu bankowego

  Jeśli w późniejszym czasie będziesz musieć dodać, usunąć lub połączyć konto bankowe, kliknij Zarządzaj po prawej stronie opcji przelewu bankowego. 

  1. Przesuń kursor na awatar profilu w prawym górnym rogu i w rozwijanym menu kliknij Ustawienia wypłaty
  2. Kliknij Zarządzaj  przy opcji przelewu bankowego.
  3. Wybierz informacje o koncie bankowym, które chcesz usunąć, zmienić lub połączyć w ramach swojej metody płatności przelewem bankowym. Możesz też dodać nowe konto, klikając opcję dodawania nowego konta bankowego.
  4. Gdy klikniesz Zapisz, to konto zostanie wyznaczone do otrzymywania Twoich płatności. Konto, na które mają trafiać do Ciebie wpłaty, możesz sprawdzić na stronie Ustawienia płatności.

  Uwaga: 

  • Zalecamy, aby instruktorzy usuwali konta bankowe z opcji płatności przelewem, jeśli nie zamierzają z nich korzystać. Pomoże to w upewnieniu się, że do otrzymywania płatności podłączono odpowiednie konto bankowe.
  • Po usunięciu konta bankowego z ustawień pamiętaj, aby aktywować inne, wcześniej wprowadzone konto, aby trafiały na nie przelewy bezpośrednie, lub wybrać inną opcję płatności (aby Twoja następna wypłata mogła zostać wysłana w odpowiednim terminie).

  delete_ach_option.png

  Dodatkowe informacje

  Przeczytaj artykuł
 • Jak instruktorzy zarabiają na kursach sprzedawanych przez pośredników?

  Udemy współpracuje partnersko z szeregiem sprawdzonych marek zajmujących się handlem internetowym, co umożliwia sprzedaż kursów bezpośrednio na innych platformach lub stronach internetowych. Pomaga to w dotarciu do uczestników, którzy w inny sposób mogliby nie natrafić na Udemy, a także pozwala korzystać przy zakupie kursu z metod płatności nieobsługiwanych jeszcze na naszej stronie. Może to dać kursom wybranym do tego rodzaju dystrybucji szansę zdobycia nowych odbiorców i otworzyć dodatkowe źródło przychodów.

  Kim jest pośrednik?

  Pośrednicy to witryny lub platformy handlowe będące oficjalnymi partnerami Udemy w zakresie sprzedawania niektórych kursów Udemy u siebie. Uczestnicy kupujący kurs u pośrednika płacą jemu, a nie Udemy. Dostęp do zakupionych kursów mają następnie bezpośrednio na platformie Udemy.

  Jak uczestnicy zapisują się na kursy kupione u pośredników?

  Uczestnik kursu kupujący go na stronie pośrednika dostaje e-mailem niepowtarzalny, osobisty link do zapisu na kurs. Po użyciu tego linku do dokonania zapisu uczestnik pojawi się na liście uczestników kursu i w raporcie przychodów instruktora tak samo jak każdy inny.

  Czy mój kurs automatycznie trafia do oferty pośredników?

  Nie każdy kurs jest wybierany do dystrybucji przez pośredników. Wspólnie z Udemy ustalają oni, które kursy są odpowiednie dla ich indywidualnej grupy odbiorców. 

  Jak obliczane jest wynagrodzenie instruktora w przypadku zakupu u pośrednika?

  Wszystkie zapisy dokonane dzięki pośrednikowi będą w raporcie przychodów instruktora kwalifikowane jako „zewnętrzny partner”. Szczegóły sprzedaży na podsumowaniu transakcji będą zawierać kwotę sprzedaży w dolarach amerykańskich, udział w przychodach i końcową kwotę dla instruktora.

  Co instruktorzy powinni zrobić w razie pytań o sposób przedstawienia ich kursów przez pośredników?

  Jeżeli masz pytania o kurs znajdujący się na stronie pośrednika lub chcesz potwierdzić, że oferta na stronie zewnętrznej należy do oficjalnego partnera, napisz na adres policy@udemy.com.  Przeczytaj artykuł
 • Jak uzyskać przychody dzięki Udemy Business?

  Udemy Business to szybko rozwijające się rozwiązanie szkoleniowe dla firm działające na zasadzie subskrypcji. Jest ono skierowane do wiodących organizacji z całego świata i oferuje tysiące starannie wyselekcjonowanych najwyżej ocenianych kursów Udemy. Tysiące firm korzystają z oferty Udemy Business, by zachęcać pracowników do nauki za pomocą najbardziej aktualnych materiałów o najwyższej jakości na rynku.

  Pamiętaj, że jeśli Twoje kursy zostaną dodane do kolekcji treści Udemy Business, na Twojej liście uczestników kursu mogą pojawić się osoby z tagiem Udemy Business (patrz niżej).

  student_list.jpg

  Obliczanie przychodów z Udemy Business

  W Udemy Business instruktorzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie zaangażowania ich uczniów. Różni się to od modelu z rynku Udemy, gdzie instruktorzy są wynagradzani w oparciu o liczbę sprzedanych kursów.

  Co miesiąc Udemy przekazuje 25% miesięcznych przychodów z subskrypcji klientów Udemy Business do puli przychodów instruktorów. Udział każdego z instruktorów w tej kwocie jest równy jego udziałowi we wszystkich minutach wykorzystanych przez użytkowników we wszystkich kursach Udemy Business. Na przykład jeżeli 3% wykorzystania ze wszystkich kursów Udemy Business w danym miesiącu przypadło na Twoje kursy, otrzymasz 3% puli przychodów instruktorów z tego miesiąca. 

  Wykorzystanie to liczba minut poświęconych na oglądanie filmów lub aktywne korzystanie z dostępnych w witrynie interaktywnych pomocy edukacyjnych takich jak testy, testy praktyczne czy ćwiczenia z kodowania. Uwzględnia się przy tym liczbę minut ponownego oglądania oraz minuty poświęcone na oglądanie z wykorzystaniem dostępnej tylko na komórkach funkcji przeglądania w trybie offline.

  Chociaż łączna pula przychodów instruktorów rośnie z czasem, różnice we względnym udziale Twojego kursu w łącznym wykorzystaniu będą miały wpływ na Twój przychód z Udemy Business w każdym miesiącu.

  Harmonogram płatności

  Ogólnie rzecz biorąc, przychód z Udemy Business trafia do raportu o przychodach w ciągu 7 dni roboczych następnego miesiąca i znajduje się na karcie Udemy Business. Na przykład przychód z Udemy Business za styczeń pojawi się w Twoim raporcie przychodów za styczeń w po upływie 7 dni roboczych lutego.

  UB_revenue.jpg

  W przypadku kursów z kilkoma instruktorami przychody będą dzielone pomiędzy instruktorów współpracujących zgodnie z udziałem w przychodach aktywnym w momencie obliczeń/raportowania. Zarobki każdego instruktora pojawią się w jego indywidualnym raporcie o przychodach.

  Płatności za Plan osobisty (program pilotażowy subskrypcji indywidualnych)

  Za udział w Planie osobistym instruktorzy otrzymują wynagrodzenie obliczane w taki sam sposób, jak w przypadku opisanych wyżej zasad dla Udemy Business. 

  Przychód z Planu osobistego będzie wyświetlany w głównym raporcie przychodów z etykietą „subskrypcja indywidualna”. Aktualnie przychód z Planu osobistego podawany jest jako ryczałt bez podziału na poszczególne kursy.

  Przychody z Planu osobistego będą publikowane na kilka dni przed ich wypłaceniem, ok. 30 dni po zamknięciu miesiąca, w którym miało miejsce korzystanie z danego kursu. Na przykład dochody z Planu osobistego za wrzesień pojawią się w zestawieniu za wrzesień w okolicach pierwszego tygodnia listopada, a wypłacone zostaną niedługo później.

  Opłaty za roczną subskrypcję są uwzględniane jako część miesięcznych obliczeń przychodów instruktora. Co miesiąc do puli przychodów instruktora dodawana jest proporcjonalna część rocznej sumy za każdego abonenta. 

  Zapisy na Plan osobisty dokonane z użyciem kuponów instruktora lub linków rekomendacyjnych 

  Jeśli kupon lub link rekomendacyjny instruktora spowoduje wykupienie i opłacenie nowej subskrypcji zamiast zakupu kursu, instruktor otrzyma premię. Instruktorzy mogą zobaczyć te kwoty w raporcie przychodów – będą oznaczone jako „Płatność za rejestrację subskrypcji”. 

  Dowiedz się więcej o zapisach na Plan osobisty dokonanych z użyciem kuponów instruktora lub linków rekomendacyjnych.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zrezygnować z udziału w programie Udemy Business

  Udemy Business to rozwiązanie do nauki oferowane przez firmę Udemy w modelu B2B (business to business) zawierające tysiące kursów wybranych z rynku Udemy. Ten artykuł opisuje, jak instruktorzy, którzy już uczestniczą w programie Udemy Business, mogą z tego uczestnictwa zrezygnować lub wskazać kursy, które nie spełniają wymagań związanych z wyłącznością pozwalających na uwzględnienie tych kursów w ofercie programu. 

  Jak zrezygnować z udziału w programie Udemy Business

  Jeśli chcesz zrezygnować z udziału w programie Udemy Business, przejdź do preferencji umów o promocję i usuń zaznaczenie pola Subskrypcja treści Udemy Business.

  Gdy zrezygnujesz z udziału w programie, Udemy przestanie oferować Twoje kursy w ramach kolekcji Udemy Business w ciągu dwunastu (12) miesięcy od momentu Twojej rezygnacji. Pozwoli to nam ostrzec klientów programu Udemy Business o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Po upływie nie więcej niż dwunastu miesięcy Twoje kursy nie będą dłużej oferowane nowym klientom w ramach programu Udemy Business. Niemniej wszyscy użytkownicy, którzy zapisali się na Twoje kursy w czasie, gdy były dostępne w ramach programu Udemy Business będą mieć do nich dostęp tak długo, jak ich firma będzie płacić za uczestnictwo w programie.

  Aby dowiedzieć się więcej o rezygnacji z uczestnictwa w programie Udemy Business, zapoznaj się z materiałami na stronie umów o promocję.

  opt_out_ufb.png

  Oznaczanie pojedynczych kursów jako niekwalifikujące się

  Instruktorzy zapisani do programu Udemy Business mogą również oznaczyć pojedynczy kurs jako niekwalifikujący się do zawarcia w kolekcji treści Udemy Business, wypełniając formularz kwalifikowania kursu znajdujący się w ustawieniach kursu. Dostęp do ustawień można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu strony kursu.

  Więcej informacji o wyłączności w ramach Udemy Business znajduje się w Polityce w zakresie promocji.

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: często zadawane pytania o usługę Payoneer

  Firma Udemy z dumą ogłasza, że podjęła współpracę z firmą Payoneer, głównym globalnym dostawcą usług płatniczych, aby zapewnić naszym instruktorom kolejną elastyczną oraz tanią metodę płatności. Płatności od Payoneer mogą zostać przesłane lokalnym przelewem bankowym lub na przedpłaconą kartę MasterCard®.

  Poniżej znajdziesz często zadawane pytania wraz z odpowiedziami odnośnie do firmy Payoneer.

  Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak zostać instruktorem premium i jak skonfigurować swoją formę płatności.

  Jak zarejestrować się w Payoneer?

  Na stronie wyboru wypłaty dla instruktora premium Udemy wybierz Payoneer jako metodę płatności. Przeprowadź proces rejestracji zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

  Dowiedz się, jak wybrać metodę płatności i zostać instruktorem premium.

  Rejestracja karty przedpłaconej MasterCard® w Payoneer:

  Kliknij „Połącz” i wybierz z listy przedpłaconą kartę MasterCard®. Zarejestruj się, przechodząc wszystkie etapy rejestracji.

  Przedpłaconą kartę debetową MasterCard® wysyłamy do ponad 200 krajów. Zostanie ona przypisana do Twoich płatności od Udemy. Karta, którą otrzymasz, będzie działała tak samo, jak zwykła karta debetowa.

  Aby uzyskać więcej informacji o kartach przedpłaconych i o tym, w jakich krajach są one dostępne, skontaktuj się z działem pomocy Payoneer.

  Rejestracja konta do lokalnych przelewów bankowych

  Kliknij „Połącz” i wybierz z listy opcję Przelewy bankowe. Zarejestruj się, przechodząc wszystkie etapy rejestracji. Miej pod ręką szczegóły swojego konta w lokalnym banku, ponieważ będą potrzebne podczas rejestracji.

  Przelew w lokalnym banku pozwala Ci szybko, prosto i bezpiecznie otrzymywać pieniądze w miejscowej walucie bezpośrednio na konto po zainicjowaniu wypłaty z konta Payoneer. Przychody są przekazywane bezpośrednio na konto w lokalnym banku w miejscowej walucie. Pieniądze trafiają na konto w ciągu 1–3 dni roboczych.

  Co stanie się po rejestracji?

  Po przesłaniu swojej aplikacji do Payoneer możesz w każdej chwili sprawdzić status konta, logując się na swoje konto Payoneer — Moje konto.

  Zazwyczaj nowe aplikacje zostają rozpatrzone natychmiastowo. Kiedy aplikacja zostanie zatwierdzona, otrzymasz maila potwierdzającego ze szczegółowymi informacjami. W niektórych sytuacjach konieczne może być przesłanie dodatkowych dokumentów, takich jak kopia dokumentu tożsamości, akt ustanowienia spółki, wyciąg z konta lub inne.

  Co zrobić, jeśli jestem już użytkownikiem Payoneer?

  Jeśli jesteś już użytkownikiem Payoneer, w trakcie rejestracji wybierz opcję „Mam już konto Payoneer”.

  Jak długo trwa przesyłanie płatności z Payoneer na moje konto?

  Płatności Udemy są przekazywane instruktorom co miesiąc po upłynięciu 30-dniowego okresu na zwroty.Dowiedz się więcej o harmonogramie płatności Udemy dla instruktorów.

  Gdy Udemy prześle zarobioną przez Ciebie kwotę na konto Udemy, a Ty zgłosisz wniosek o wypłatę z konta, czas przetworzenia transferu do Twojego banku może być różny w zależności od kraju, w którym jesteś, i wybranej przez Ciebie metody płatności. Szacunkowy czas na zrealizowanie lokalnych transferów z Payoneer na konto bankowe wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Szacunkowy czas transferu z Payoneer na kartę wynosi do 2 godzin.

  Jaka prowizja jest wliczana w odbiór środków?

  Dokładna wartość prowizji jest zależna od karty lub lokalnego przelewu bankowego. Szczegółowe informacje na temat cen i prowizji można wyświetlić w trakcie rejestracji w lewym górnym rogu karty „Opłaty”. Po ukończeniu rejestracji przejdź do karty „Ceny i prowizje” w menu „Pomoc” strony Moje konto. Z cenami i prowizjami przy przelewach w bankach lokalnych możesz zapoznać się oraz je zatwierdzić w 4 kroku rejestracji przed wysłaniem aplikacji.

  Czy dla wypłat obowiązuje jakaś kwota minimalna?

  Aby dowiedzieć się, czy na Twoim koncie Payoneer obowiązuje kwota minimalna wypłat, skontaktuj się z działem pomocy Payoneer.

  Gdzie znajdę więcej informacji?

  Więcej informacji po angielsku i w innych językach udzielić może dział pomocy Payoneer.

  Przeczytaj artykuł
 • Brakujące płatności dla instruktorów

  Artykuł opisuje czynności, które mogą podjąć instruktorzy, jeśli nie otrzymali zaplanowanej płatności od Udemy.

  Dowiedz się więcej o płatnościach dla instruktorów i harmonogramie płatności.

  Brak wpływu należnych środków

  Jeżeli z raportu przychodów wynika, że należy Ci się płatność, ale nie dotarła ona do Ciebie, wykonaj poniższe czynności.

  • Na stronie Ustawienia wypłaty sprawdź, czy  masz ustawioną metodę płatności (PayPal, Payoneer lub przelew na konto(tylko w Stanach Zjednoczonych)
  • Jeśli jako metodę płatności masz ustawione serwisy PayPal lub Payoneer, sprawdź czy Twoje konto PayPal lub Payoneer jest zweryfikowane pod kątem otrzymywania płatności.
  • W zależności od wybranej metody płatności, skontaktuj się z serwisem PayPal, Payoneer lub ze swoim bankiem, aby dowiedzieć się, czy nie ma żadnych problemów z Twoim kontem.

  Jeżeli problem nadal występuje, możesz się skontaktować z zespołem pomocy Udemy, klikając Skontaktuj się z nami. Pamiętaj, by wskazać, których comiesięcznych płatności brakuje.

  Przeczytaj artykuł
 • Informacje o płatnościach dla instruktora

  Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat harmonogramu płatności dla instruktorów premium po publikacji ich kursu na Udemy i uzyskaniu płatnych zapisów. 

  Dowiedz się, jak zostać instruktorem premium

  Informacje o płatnościach dla instruktora i harmonogram

  Poniżej zostały opisane czynności związane z harmonogramem płatności dla instruktorów Udemy.

  1. Jako instruktor podpisujesz umowę z firmą Udemy, Inc. zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych.
  2. Twój płatny kurs jest przesyłany do weryfikacji i publikowany na stronie Udemy.com.
  3. Jeśli w pierwszym miesiącu uczestnicy zapiszą się na Twój kurs, ich opłaty zostaną przekazane Udemy, a Udemy odejmie podatki od transakcji i inne opłaty, których kwoty wskazano w Warunkach instruktora.
  4. Miesiące 1 i 2: Udemy, Inc. przetwarza zwroty, korekty i inne dostosowania kwot.
  5. Udemy płaci instruktorowi [(wszystkie płatności uczestników dokonane w miesiącu 1 po stosownych odliczeniach - wszystkie zwroty) × % udziału w przychodach]. Przewidywana data wypłaty oraz kwota za określony miesiąc znajdują się w raporcie o przychodach. Wszelkie płatności na rzecz instruktorów pochodzą od Udemy, Inc., podmiotu zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych.

  Informacje dodatkowe

  Przeczytaj artykuł