• Naprawianie błędu „Problem z ustawieniami systemowymi”

  Ten artykuł opisuje, co zrobić, jeżeli podczas oglądania kursów pojawia się błąd informujący o wystąpieniu problemu z ustawieniami systemowymi.

  • Masz inne problemy z odtwarzaniem filmów w przeglądarce? Wykonaj te instrukcje.

  Jak naprawić błąd „Problem z ustawieniami systemowymi”.

  Jeżeli wyświetla Ci się powiadomienie „Problem z ustawieniami systemowymi”, wykonaj poniższe czynności. 

  1. Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.
  2. Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, sprawdź, czy zezwalasz na odtwarzanie na swoim urządzeniu treści chronionych. Jeżeli któreś z tych ustawień jest wyłączone, to po jego włączeniu jeszcze raz wyczyść pamięć podręczną przeglądarki, zanim sprawdzisz, czy treści wideo będą się teraz wczytywać.
  • Dowiedz się, jak użytkownicy Chrome mogą zarządzać treściami chronionymi. Musisz zezwalać witrynom na odtwarzanie treści chronionych. Jeżeli używasz Google Chrome w środowisku Windows, musisz też zezwalać witrynom na identyfikowanie Twojego urządzenia.
  • Dowiedz się, jak użytkownicy Firefoxa mogą zarządzać treściami chronionymi. Udostępniany przez Google Inc. komponent Widevine Content Decryption Module musi być ustawiony na „Always activate” (Zawsze aktywuj).
  • Użytkownicy Edge mogą przejść do edge://settings/content/protectedContent i sprawdzić, czy obydwa ustawienia dotyczące odtwarzania treści chronionych są włączone.

  Jeżeli używasz obsługiwanej wersji Chrome lub Edge, a podane wyżej kroki nie rozwiązały problemu, wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli używasz Google Chrome, wpisz chrome://components/ na pasku adresu na górze przeglądarki. Jeżeli używasz Edge, wpisz edge://components/.
  2. Potem przejdź do pozycji Widevine Content Decryption Module.
  3. Zaktualizuj usługę Widevine Content Decryption Module, aby korzystać z jej najnowszej wersji.

  widevine.png


  Przeczytaj artykuł
 • Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem (w przeglądarce)

  W tym artykule znajdziesz kilka sposobów radzenia sobie z problemami z obrazem lub dźwiękiem podczas odtwarzania kursów w przeglądarce. Nasz zespół pomocy technicznej odnosi się do instrukcji z tego artykułu podczas odpowiadania na zapytania dotyczące problemów z odtwarzaniem. 

  Dodatkowe zasoby:

  • Dowiedz się więcej na temat wymagań systemowych Udemy.
   • Do oglądania kursu Udemy na Twoim urządzeniu wymagane jest połączenie szerokopasmowe o prędkości minimalnej 5 Mbps. 
  • Masz problemy podczas oglądania kursów w aplikacji mobilnej Udemy? Zapoznaj się z tymi instrukcjami.

  Jak sprawdzić, czy problem dotyczy środowiska odtwarzania

  Aby ustalić, czy przyczyną problemu nie jest Twoje urządzenie, jego ustawienia lub połączenie internetowe, podczas korzystania z Udemy w przeglądarce wykonaj następujące czynności:

  • Sprawdź swoją konfigurację sieci, korzystając z opcji sprawdzania systemu, i wykonaj zalecane działania.
  • Spróbuj obejrzeć inny wykład lub kurs (jeśli jesteś na liście uczestników tylko jednego kursu, skorzystaj z funkcji podglądu kursu). 

  Jeżeli inne wykłady oglądasz bez problemów, może to oznaczać, że występuje problem techniczny z oryginalnym filmem. Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, aby dokładniej zbadał sprawę i zgłosił wystąpienie problemu.

  Jeżeli natomiast problemy z odtwarzaniem pojawiają się u Ciebie także w innych wykładach, spróbuj wykonać działania opisane niżej. 

  Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem na wbudowanym ekranie Twojego urządzenia

  Jeżeli stwierdzisz, że przyczyną probemu jest wbudowany ekran Twojego urządzenia, wykonaj następujące czynności:

  1. Spróbuj obejrzeć oryginalny wykład w oknie trybu incognito.

  2. Jeśli film wyświetli się bez problemów, sprawdź, czy nie trzeba na Twoim urządzeniu zmienić konfiguracji lub wyłączyć jakiegoś rozszerzenia, wtyczki albo programu pełniącego funkcję zapory sieciowej. 

  3. Jeżeli napotykasz na problem podczas oglądania filmów w sieci firmowej, spróbuj je obejrzeć w sieci innej niż firmowa. Jeżeli filmy będą wyświetlać się prawidłowo, zgłoś ten problem do działu IT w swojej firmie.

  4. Spróbuj użyć innej przeglądarki Jeżeli jeszcze nie korzystasz Google Chrome, zalecamy używanie tej przeglądarki. Ustaliliśmy, że najlepiej nadaje się do oglądania kursów Udemy. 

  5. Wyczyść ciasteczka i pamięć podręczną przeglądarki, a następnie uruchom ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. 

  6. Jeżeli masz w przeglądarce otwartych wiele kart, zamknij większość z nich oprócz tej, w której oglądasz kurs.

  7. Sprawdź wersję przeglądarki i w razie potrzeby zaktualizuj ją

  8. Aby móc oglądać kursy Udemy Business na swoim urządzeniu, musisz mieć dostęp do internetu o prędkości co najmniej 5 Mbps. Przetestuj prędkość swojego połączenia, aby sprawdzić, czy Twoje środowisko spełnia ten wymóg, a Twój system zgodny jest z naszymi wymaganiami.  Przy wolnym połączeniu spróbuj obniżyć jakość obrazu wykładu lub obejrzeć wykład poza godzinami wzmożonego ruchu ― wtedy połączenie może działać lepiej.

  9. Zrezygnuj z zainstalowanej akceleracji sprzętowej w przeglądarce. 

  10. Uruchom ponownie komputer i urządzenia sieciowe (modemy, switche lub routery).

  11. Tymczasem spróbuj obejrzeć kurs w trybie offline lub w aplikacji mobilnej.

  Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem na zewnętrznym ekranie

  Zewnętrzny ekran podłączony przy użyciu przewodu: jeżeli masz problemy podczas wyświetlania kursów na zewnętrznym ekranie połączonym z Twoim urządzeniem za pomocą przewodu, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy używasz kabla zgodnego z Twoim urządzeniem.
  2. Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony i czy nie jest uszkodzony.
  3. Jeżeli po upewnieniu się, że to nie kabel jest przyczyną problemów, wykonaj opisane wyżej instrukcje rozwiązywania problemów z wyświetlaniem na wbudowanym ekranie urządzenia (dotyczy to także wyłączenia przyspieszania sprzętowego w przeglądarce).

  Masz problemy z dźwiękiem? 

  Jeśli nie słyszysz dźwięku, upewnij się, czy poziom głośności w odtwarzaczu kursów jest odpowiednio wysoki a film nie został wyciszony. Sprawdź ustawienia dźwięku na swoim urządzeniu.

  Czy widzisz powiadomienie o błędzie informujące o problemie z Twoimi ustawieniami systemowymi?

  Dowiedz się, jak  naprawić błąd „Problem z ustawieniami systemowymi”.

  Następne kroki:

  Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal napotykasz problemy, skontaktuj się naszym zespołem pomocy. Tymczasem, jeśli możesz pobrać kurs, spróbuj obejrzeć go w trybie offline lub w aplikacji mobilnej.

  Przeczytaj artykuł
 • Rozwiązywanie problemów z logowaniem

  Jeśli masz problemy z zalogowaniem się na konto Udemy, w tym artykule znajdziesz kroki, które możesz podjąć w celu rozwiązania najczęściej występujących problemów i wznowienia nauki.

  Problemy z logowaniem

  Rozwiązywanie problemów z logowaniem

  Nie pamiętam mojego hasła.

  Jeśli nie możesz sobie przypomnieć hasła do konta Udemy, zresetuj i zaloguj się na konto.

  Mam problemy z zalogowaniem się przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA).

  Sprawdź, jak rozwiązywać typowe problemy występujące w związku z używaniem funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA).

  Poinformowano mnie drogą mailową, że muszę zresetować hasło. Dlaczego?

  Nasz system stosuje różne środki bezpieczeństwa służące do ochrony Twojego konta. Jeśli z jakiegokolwiek powodu się uruchomią, system dla bezpieczeństwa automatycznie poprosi Cię o zresetowanie hasła. 

  Wiadomość z prośbą o zresetowanie hasła otrzymasz z adresu no-reply@e.udemymail.com

  • Jeśli od jakiegoś czasu nie było z Twojej strony prób logowania, a taka wiadomość trafiła na Twoją skrzynkę, postępuj zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami, aby uzyskać dostęp do konta. Jeżeli po zalogowaniu zobaczysz na koncie ślady aktywności, które nie są wynikiem Twoich działań, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Udemy.
  • Jeśli taka wiadomość pojawi się w skrzynce w sytuacji, gdy niedawno zalogowano się na konto Udemy:
   • Nie usuwaj pamięci podręcznej ani plików cookie w przeglądarce, z której korzystano podczas logowania, przed wypełnieniem instrukcji z wiadomości.
   • E-mail będzie zawierał instrukcje resetowania hasła. Wykonaj je dokładnie.
   • Jeśli to możliwe, zaloguj się w Udemy na tej samej karcie przeglądarki, której użyto przy resetowaniu hasła.

  Dlaczego po zresetowaniu hasła pokazuje się komunikat, że do mojego konta nie jest przypisane żadne „hasło, którego można użyć"?

  Nie oznacza to, że coś jest nie tak z ustawionym przez Ciebie hasłem. Jak wspomnieliśmy wyżej, nasz system stosuje różne środki bezpieczeństwa służące do ochrony Twojego konta. Jeśli po zresetowaniu hasła widzisz powiadomienie informujące, że do Twojego konta nie jest przypisane żadne hasło, którego można użyć, może to oznaczać, że system wykrył nietypową aktywność.

  Jeżeli wyświetla Ci się komunikat mówiący, że do Twojego konta nie jest przypisane hasło, którego można użyć, podejmij następujące kroki:

  1. Sprawdź w skrzynce odbiorczej, czy od naszego zespołu nie przyszła wiadomość, że Twoje konto jest w trybie bezpiecznym. Jeśli przyszło wiele wiadomości z tym samym komunikatem, otwórz tę najnowszą.
  2. Przed przejściem dalej nie czyść pamięci podręcznej przeglądarki ani nie usuwaj plików cookie.
  3. Odczekaj 10 minut, a następnie wykonaj instrukcje podane w najnowszej wiadomości od naszego zespołu. E-mail będzie zawierał instrukcje resetowania hasła. Wykonaj je dokładnie.
  4. Potem, jeśli to możliwe, zaloguj się w Udemy z tej samej karty przeglądarki, której użyto przy resetowaniu hasła.

  Po próbie logowania strona Udemy pokazuje komunikat, że „przekroczono maksymalną liczbę zapytań na godzinę”. Co mam zrobić?

  Ze względów bezpieczeństwa, jeśli system wykryje kilka nieudanych prób logowania, narzędzie logowania zostanie tymczasowo wyłączone. Logowanie powinno jednak być możliwe poprzez rozpoczęcie procedury resetowania hasła.

  exceeded_log_in_attempts.png

  Dlaczego widzę komunikat „Wystąpił problem przy logowaniu. Sprawdź adres e-mail i hasło albo utwórz konto"?

  Ten błąd pokazuje, że nasz system nie może znaleźć konta z danymi uwierzytelniającymi, które pasowałyby do podanego hasła i adresu e-mail. Jeśli rejestrację w Udemy masz już za sobą, a Twoje konto jest aktywne, spróbuj wykonać następujące kroki:

  1. Rozpocznij procedurę resetowania hasła przy użyciu adresu e-mail, który według Ciebie jest przypisany do konta Udemy.
  2. Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail, który został użyty do rejestracji, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby ustalić, jaki adres posłużył Ci do rejestracji konta.

  Nie pamiętam, jaki jest adres e-mail posłużył mi do rejestracji konta.

  Dowiedz się, jak sprawdzić, który adres e-mail jest zarejestrowany na koncie Udemy.

  Mam problem z logowaniem się przez Apple, Google lub Facebooka. 

  Aby zalogować się na konto Udemy, musisz skorzystać z tej samej metody, której użyto podczas rejestracji. Zobacz, jak zalogować się przez Apple, Google lub Facebooka.

  Przeczytaj artykuł
 • Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach

  W przypadku wykrycia luki w zabezpieczeniach na stronie Udemy prosimy o zgłoszenie jej za pośrednictwem platformy HackerOne. Nasz zespół ds. zabezpieczeń przeanalizuje wszystkie potwierdzone zgłoszenia i dołoży wszelkich starań, aby naprawić błędy w możliwie najkrótszym czasie.

  Nagrody w formie płatności

  Celem programu jest nagradzanie osób przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa serwisu Udemy i jego użytkowników. Udemy wypłaca nagrody za uzasadnione zgłoszenia o niewykrytych wcześniej problemach. Wszelkie płatności są przesyłane bezpośrednio przez platformę HackerOne.

  Oto warunki wypłacenia nagrody:

  • Luka nie została wcześniej zgłoszona (znane luki nie kwalifikują się do nagrody).
  • Luka pozwala osobie atakującej pokonać zabezpieczenia systemu, zmienić ustawienia konta bez wiedzy właściciela lub wykraść dane użytkownika.
  • Luka musi zostać usunięta przez naszych specjalistów, zanim otrzymasz nagrodę.

  Pamiętaj, że Udemy zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty nagrody, jeżeli uzna, że osoba zgłaszająca podjęła działania mające na celu naruszenie bezpieczeństwa użytkowników platformy Udemy.

  Jeśli interesuje Cię uczestnictwo w tym programie, opisz kolejno czynności wymagane do wykorzystania wykrytej luki w zabezpieczeniach na stronie hackerone.com/udemy.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Problem z wczytywaniem pliku PDF

  Niekiedy dokumenty PDF wymagają nieco więcej czasu na wczytanie. Z poziomu pulpitu kursu sprawdź liczbę stron dokumentu. Jeżeli dokument zawiera kilka stron, prawdopodobnie jego duży rozmiar jest przyczyną wydłużonego czasu wczytywania. Aby usunąć problem, spróbuj odświeżyć stronę.

  Plik PDF wczytuje się jako szary ekran

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy szary prostokąt.
  2. Kliknij Zapisz jako..., aby pobrać plik PDF na komputer.
  3. Ręcznie oznacz wykład jako ukończony.

  grey_screen.png

  Przeczytaj artykuł