• Instruktorzy: jak oznaczać kursy jako zawierające ułatwienia dostępu

  Ułatwienia dostępu pozwalają korzystać z Twoich treści jak największej liczbie osób. Ten artykuł opisuje, jak możesz zapewnić o obecność ułatwień dostępu w swoim kursie i powiadomić potencjalnych uczestników, którzy potrzebują takich ułatwień, gdzie takie treści zostały utworzone.

  Listy kontrolne ułatwień dostępu dla instruktorów

  W sekcji „Stwórz treść” znajdziesz wytyczne dotyczące ułatwień dostępu w kursie i możliwość wskazania, czy Twój kurs spełnia nasze kryteria. Po upewnieniu się, że kurs spełnia wymienione kryteria, możesz oznaczyć, że zawiera on spełniające wymagania w zakresie ułatwień dostępu: 1) napisy, 2) treści audio i 3) materiały kursowe. 

  marking_courses_as_accessible.png

  Oznaczenia ułatwień dostępu dla uczestników kursów 

  Gdy oznaczysz kurs jako zawierający zawierające ułatwienia dostępu napisy i treści audio, będzie to oznaczone na jego stronie docelowej.

  closed_captions_icon_on_clp.png

  Dodatkowo kursy zawierające napisy z ułatwieniami dostępu można wyszukiwać za pomocą filtra wyszukiwania na rynku Udemy. 

  Problemy z ułatwieniami dostępu

  Zanim zaktualizujesz status swoich treści, zadbaj o to, aby były one zgodne z wytycznymi w zakresie ułatwień dostępu. Jeżeli uczestnik zgłosi problem z ułatwieniami dostępu w kursie, który został oznaczony jako zawierający te ułatwienia, kurs zostanie sprawdzony przez zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa pod kątem prawdziwości informacji podanych na stronie docelowej. 

  Uwaga: chociaż zdecydowanie zalecamy dodawanie do kursów elementów ułatwiających dostęp, nie są one wymaganiem niezbędnym do opublikowania kursu. Warto jednak pamiętać, że kursy zgodne z naszymi wytycznymi w zakresie ułatwień dostępu są dostępne dla szerszego grona potencjalnych uczestników.

  Lista kontrolna ułatwień dostępu w napisach

  • Dopilnuj, aby napisy były prawidłowe w co najmniej 99% – sprawdź napisy wygenerowane automatycznie.
  • Wpisz wszystkie efekty dźwiękowe istotne z punktu widzenia kursu, na przykład (piknięcie) czy (kliknięcie).
  • Wskaż elementy niebędące mową, takie jak: (Jazzowa muzyka).
  • Używaj elementów wskazujących na sposób prezentacji słownej, na przykład: (Wykrzyknięcie).
  • Wskazuj w napisach osoby mówiące na ekranie i poza nim.

  Dowiedz się więcej o udsotępnianiu napisów z ułatwieniami dostępu.

  Lista kontrolna ułatwień dostępu w treściach dźwiękowych

  • Postaraj się, aby Twój skrypt audio był samowystarczalny, niczym audiobook. Tam, gdzie to możliwe, nie uzależniaj rozumienia skryptu od elementów wizualnych.
  • Omów każdy element wizualny widoczny na ekranie, chyba że służy wyłącznie do celów dekoracyjnych. Daj uczestnikom czas na zrozumienie treści. Mów w miarowym tempie, nie za szybko. Rób pauzy, aby uczestnicy mieli czas na zapoznanie się z treściami, zarówno dźwiękowymi, jak i wizualnymi.
  • Używaj prostego języka. Niech Twoje zdania i akapity będą zwięzłe. 
  • Używaj popularnych słów. Unikaj zbyt swobodnego lub potocznego języka, skrótów i żargonu, a także skomplikowanych metafor i idiomów. 
  • Omawiaj zwięźle i precyzyjnie najważniejsze zagadnienia i podkreślaj kluczowe punkty. Uczestnikom łatwiej też zrozumieć treści, gdy mówisz o tym samym na różne sposoby.

  Dowiedz się więcej o udostępnianiu treści audio z ułatwieniami dostępu.

  Lista kontrolna ułatwień dostępu w materiałach kursowych

  • Zapewnij spisy treści dla długich dokumentów oraz słowniczki.
  • We wszystkich dokumentach stosuj znaczniki semantyczne wskazujące nagłówki, listy punktowane i listy numerowane.
  • Treść została zorganizowana w krótkie akapity i proste tabele.
  • Linki do zasobów zewnętrznych używają języka opisowego.
  • Do wszystkich obrazów w dokumentach i prezentacjach ze slajdami dodano alternatywny tekst.
  • Używaj w tekście i obrazach kolorów o dużym kontraście.

  Dowiedz się więcej o materiałach kursowych z ułatwieniami dostępu.

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie przystępnych treści edukacyjnych

  Przystępność polega na tym, aby z Twoich treści mogło korzystać jak najwięcej osób. Często w tym kontekście myślimy o osobach niepełnosprawnych. Jednak sprawienie, aby materiały były przystępne, wpływa na znacznie więcej grup, w tym użytkowników komórek czy osoby korzystające z wolnego połączenia z internetem. 

  Aby treść kursu była przystępna, podczas jej tworzenia instruktorzy powinni przestrzegać naszych ogólnych zaleceń. Więcej informacji o tworzeniu przystępnych treści edukacyjnych znajdziesz w Teaching Center.

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: jak przejść na stronę programu kursu

  Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak instruktorzy mogą przejść na stronę programu swojego kursu, niezależnie od tego, czy tworzą nowy kurs czy aktualizują już istniejący.

  Jak przejść do strony programu kursu

  Aby otworzyć stronę programu utworzonego przez siebie kursu, wykonaj te instrukcje:

  1. Po zalogowaniu się na konto Udemy kliknij Instruktor w górnym prawym rogu strony.
  2. Nastąpi przekierowanie na stronę kursów. Potem najedź kursorem na kurs, który chcesz zaktualizować, i wybierz Edytuj kurs lub zarządzaj nim.
   edit___manage_course.png
  3. Po kliknięciu wystarczy wybrać Program po lewej stronie.
   curriculum_page.png

  Dodawanie sekcji, wykładów i treści wideo do programu kursu

  Dowiedz się, jak dodawać sekcje, wykłady i treści wideo do kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Bezpłatne kursy: co powinni wiedzieć instruktorzy?

  Oferowanie kursów bezpłatnie na Udemy to jeden ze sposobów, w jaki instruktorzy mogą spróbować nauczania na naszej platformie, zgromadzić odbiorców i sprawdzić popyt na dany temat. W ten sposób instruktorzy mogą też uzyskać od uczestników opinie o swoich metodach nauczania. 

  Ten artykuł zawiera odpowiedzi na niektóre z często zadawanych nam przez instruktorów pytań o bezpłatne kursy i uproszczony tok nauki.

  Uwaga: dodatkowe informacje o zmianach wprowadzonych przez Udemy do bezpłatnych kursów w 2020 roku i o tym, jak instruktorzy mogą skutecznie korzystać z tych kursów, znajdują się w tym artykule Teaching Center.

  Czy jest różnica między kursem płatnym i bezpłatnym? Poza ceną?

  Tak. Bezpłatne kursy na Udemy oferują uczestnikom uproszczony tok nauki. W tych kursach liczba dostępnych funkcji jest mniejsza niż w przypadku płatnych kursów. 

  Po ukończeniu bezpłatnego kursu nie otrzymuje się na przykład certyfikatu ukończenia. Zapisy na bezpłatne kursy nie obejmują również dodatkowych funkcji, takich jak pytania i odpowiedzi czy wiadomości bezpośrednie (nawet jeśli włączy je instruktor).

  Ponadto wszystkie bezpłatne kursy publikowane po 17 marca 2020 roku muszą mieć długość wideo poniżej 2 godzin.

  Jakie są minimalne wymagania dotyczące kursu bezpłatnego?

  Minimalne wymagania dotyczące publikacji kursu bezpłatnego są takie same, jak w przypadku kursu płatnego, z tym że wszystkie bezpłatne kursy publikowane po 17 marca 2020 roku muszą mieć długość wideo poniżej 2 godzin.

  Co w sytuacji, gdy uczestnik zapisze się na mój płatny kurs, wykorzystując udostępniony przeze mnie bezpłatny kupon? Czy taki użytkownik będzie miał dostęp do całości kursu i wszystkich jego funkcji?

  Tak. Uczestnicy zapisujący się na kurs przy użyciu kuponów instruktora, przekazanego jako prezent lub zakupionego z wykorzystaniem środków Udemy, mają dostęp do wszystkich funkcji kursu. Określenie „bezpłatny kurs” odnosi się do kursów, które nie mają ceny ustawionej przez instruktora.

  Czy mogę zmienić kurs z bezpłatnego na płatny? Albo odwrotnie?

  Cenę kursu instruktorzy mogą zmieniać w dowolnym momencie, ale zmiana opcji z bezpłatnego na płatny jest możliwa tylko raz. Jeśli po opublikowaniu kursu zostanie on zmieniony z bezpłatnego na płatny, a potem z powrotem na bezpłatny (lub na odwrót), ogłoszenia promocyjne dotyczące tego kursu zostaną na stałe wyłączone. 

  Jak mogę zmienić kurs z bezpłatnego na płatny?

  Aby móc zmienić kurs z bezpłatnego na płatny, musisz być zarejestrowanym instruktorem premium. Dowiedz się, jak ustalać cenę kursu.

  Czy mogę pobierać opłaty za swój kurs na Udemy, a oferować go bezpłatnie w innym miejscu?

  Nie. Kursy oferowane odpłatnie na platformie Udemy nie mogą być oferowane nieodpłatnie poza nią (np. w serwisie YouTube, na własnej stronie internetowej czy na innych stronach).

  Przeczytaj artykuł
 • Jak tworzyć testy praktyczne i kursy zawierające tylko testy praktyczne

  Ten artykuł wyjaśnia różnicę pomiędzy testem praktycznym a kursem zawierającym tylko testy praktyczne. Obejmuje też instrukcje, jak je utworzyć.

  Dowiedz się więcej o dodawaniu pytań do testów praktycznych i kursów zawierających tylko testy praktyczne.

  Czym są testy praktyczne?

  Testy praktyczne dają instruktorom możliwość tworzenia obszernych symulacji egzaminów, które mogą posłużyć uczestnikom kursów do oceny wiedzy z wybranego przedmiotu. 

  Są szczególnie przydatne podczas przygotowań do egzaminów końcowych. Do takich egzaminów należą m.in. testy SAT, GMAT, ACT lub egzaminy certyfikujące stosowane w różnych branżach, np. IT, architekturze, finansach i biznesie.

  Ze względu na to, że wiele testów praktycznych jest unikalnych i objętych prawami własności, testy takie można dodawać tylko do płatnych kursów. 

  Instruktorzy mogą też stworzyć kurs składający się wyłącznie z testów praktycznych (więcej informacji znajdziesz w dalszej części artykułu).

  Jak dodać test praktyczny do programu nauczania

  Aby dodać test praktyczny do programu kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony z programem kursu.
  2. Z boku strony najedź kursorem myszy na szary obszar w sekcji, w której chcesz utworzyć test praktyczny. Kliknij ikonę +, a następnie Test praktyczny.
   create_practice_test_option.png
  3. Wpisz nazwę testu, jego opis, ramy czasowe i minimalną liczbę punktów wymaganą do zaliczenia. W tej sekcji można również aktywować opcję losowego układania pytań i odpowiedzi. 

   Po wpisaniu tych informacji kliknij Dodaj test praktyczny, by kontynuować.entering_practice_test_information.png

  4. Test praktyczny zostanie dodany do Twojego programu. Teraz możesz zacząć dodawać do niego pytania.

   Uwaga: w ramach zwykłego kursu Udemy można opublikować najwyżej dwa testy praktyczne.

  Jak utworzyć kurs zawierający tylko testy praktyczne 

  Kursy zawierające tylko testy praktyczne pomagają uczestnikom kursów przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych, dając dostęp do pytań, dzięki którym mogą sprawdzić swoją wiedzę. Tego typu kursy obejmują tylko testy praktyczne — nie uwzględniają innych elementów programu, takich jak wykłady czy quizy. 

  Jeśli chcesz stworzyć kurs, który będzie zawierał tylko testy praktyczne, wykonaj następujące instrukcje: 

  1. Kliknij Instruktor u góry strony.
  2. Następnie kliknij Nowy kurs.
  3. Wybierz opcję Test praktyczny.
  4. Utwórz test praktyczny zgodnie z instrukcjami podanymi wyżej, a potem dodaj do niego pytania.
  5. Opublikuj swój kurs.

  Uwaga: 

  • Aby kurs zawierający tylko testy praktyczne mógł zostać opublikowany na rynku, muszą w nim być co najmniej dwa takie testy.
  •  Natomiast tego typu kurs może zawierać maksymalnie sześć wykładów z testem praktycznym.
  • Po ukończeniu kursów zawierających jedynie testy praktyczne nie otrzymuje się certyfikatu ukończenia.

  practice_test.jpg

  Wycofywanie publikacji testu praktycznego

  Jeśli chcesz wycofać publikację testu praktycznego, kliknij ikonę wycofania publikacji po prawej stronie.

  Uwaga: testu praktycznego opublikowanego w ramach kursu nie można usunąć. Ma to na celu zagwarantowanie uczestnikom kursu stałego dostępu do ich wyników testu. Możesz natomiast wycofać test praktyczny z publikacji, co spowoduje, że nowi uczestnicy zapisujący się na Twój kurs, nie będą mogli brać w tym teście udziału.

  Przeczytaj artykuł
 • Korzystanie z narzędzia do edycji napisów

  W ramach planu Udemy umożliwiającego instruktorom docieranie do odbiorców z całego świata i ułatwiającego użytkownikom dostęp do treści kursów Udemy udostępnia automatycznie generowane napisy do tysięcy kwalifikujących się kursów. Jeśli chcesz poprawić lub edytować napisy automatycznie wygenerowane dla Twojego kursu, możesz to zrobić za pomocą narzędzia Udemy do edycji napisów. Możesz też używać tego narzędzia, by edytować napisy utworzone i przesłane przez Ciebie.

  Jak korzystać z narzędzia do edycji napisów

  Jeżeli chcesz skorzystać z narzędzia do edycji napisów, aby poprawić napisy dodane do Twojego kursu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1) Na stronie Zarządzanie kursem kliknij opcję Napisy znajdującą się po lewej stronie.

  2) Na stronie z napisami kliknij polecenie Edytuj po prawej stronie wykładu, do którego napisy chcesz edytować. Spowoduje to przekierowanie na stronę narzędzia do edycji napisów.

  edit_captions.png

  3) Możesz przechodzić pomiędzy poszczególnymi wpisami, klikając tekst w prawej kolumnie narzędzia do edycji lub klikając w odpowiadających znacznikom czasu miejscach na pasku postępu odtwarzacza wideo.

  captions_editor.png

  4) Podczas oglądania wykładu wideo możesz dokonywać edycji napisów przy każdym znaczniku czasu. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć tekst napisów i wprowadzić poprawki. Gdy wpisujesz poprawki w tekście po prawej stronie, wyświetlają się one także na ekranie odtwarzacza wykładów.

  5) Gdy skończysz edycję, kliknij polecenie Zapisz i opublikuj w prawym górnym rogu strony.

  save_publish_captions.png

  Uwaga: po kliknięciu Zapisz i opublikuj wprowadzone zmiany będą widoczne w Twoim kursie. Jeżeli zamkniesz narzędzie do edycji napisów nie opublikowawszy wprowadzonych zmian, zostaną one odrzucone.

  Resetowanie napisów

  Jeżeli uznasz, że chcesz zresetować zmiany wprowadzone do automatycznie wygenerowanych napisów za pomocą narzędzia do edycji, pomoże Ci w tym funkcja resetowania.

  Uwaga: wykonanie tej czynności spowoduje przywrócenie automatycznie wygenerowanych napisów do pierwotnego stanu, w jakim zostały one przesłane przez Udemy.

  1) Na stronie Zarządzanie kursem kliknij opcję Napisy znajdującą się po lewej stronie.

  2) Na stronie napisów kliknij wielokropek po prawej stronie wykładu, do którego napisy chcesz zresetować.

  reset_captions.png

  3) Kliknij Resetuj. Napisy zostaną zresetowane i zostanie przywrócona pierwotna wersja automatycznie wygenerowanego tekstu.

  Usuwanie napisów

  Jeżeli chcesz usunąć dodany do wykładu własny plik z napisami, kliknij wielokropek po prawej stronie i wybierz Usuń. 

  Uwaga: 

  • Usunięcia pliku z napisami nie można cofnąć.
  • Aby spełnić oczekiwania klientów korzystających z kolekcji Udemy Business dotyczące ułatwiania dostępu, wszystkie kursy po angielsku, hiszpańsku, portugalsku, francusku i włosku zawarte w kolekcji Udemy Business muszą mieć napisy. Nie dotyczy to kursów nauki języka.

  delete_captions.png

  Automatycznie wygenerowanych plików z napisami nie można usuwać. Można je edytować, zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami, zastępować własnymi plikami z napisami, albo wyłączać za pomocą przycisku „Wyłącz” w panelu napisów.

  Przeczytaj artykuł
 • Instruktorzy: automatycznie generowane napisy — często zadawane pytania

  W ramach planu Udemy umożliwiającego instruktorom docieranie do odbiorców z całego świata i ułatwiającego użytkownikom dostęp do treści kursów Udemy udostępnia automatycznie generowane napisy do tysięcy kursów.

  Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, które otrzymujemy od instruktorów w związku z programem automatycznie generowanych napisów.

  W jaki sposób tworzone są automatyczne napisy?

  Automatyczne generowanie napisów odbywa się za pomocą technologii rozpoznawania mowy.

  Dla jakich języków napisy są generowane automatycznie? Kiedy zostaną dodane do mojego kursu?

  Angielskie, francuskie, niemieckie, włoskie, japońskie, hiszpańskie i portugalskie napisy zostaną automatycznie wygenerowane do kursów prowadzonych w tych językach, poza kursami nauki języka. 

  • Pamiętaj: automatycznie wygenerowane napisy w językach francuskim, niemieckim, włoskim i japońskim będą dodawane do kwalifikujących się kursów przez cały 2022 r. 

   Automatycznie wygenerowane napisy zostaną dodane do kursu, gdy zbierze on co najmniej 20 zapisów z rynku.

  Jeśli po otrzymaniu automatycznie wygenerowanych napisów do kursu opublikuję nowy wykład wideo, czy do niego również otrzymam automatycznie wygenerowane napisy

  Tak. Nowe wykłady wideo publikowane w ramach kwalifikującego się kursu otrzymają automatycznie wygenerowane napisy.

  Czy mogę samodzielnie wyłączyć napisy w moim kursie?

  Tak. Jeżeli chcesz wyłączyć w swoim kursie napisy, kliknij Wyłącz w prawym górnym rogu strony Napisy

  Uwaga:

  • Wyłączenie napisów wyłączy także transkrypcje kursu.
  • Aby spełnić oczekiwania klientów korzystających z kolekcji Udemy Business dotyczące ułatwiania dostępu, wszystkie kursy po angielsku, hiszpańsku, portugalsku, francusku i włosku zawarte w kolekcji Udemy Business muszą mieć napisy. Nie dotyczy to kursów nauki języka.

  captions_notification-1.png

  W jaki sposób informacja o dostępności automatycznie wygenerowanych napisów będzie podawana na stronie docelowej kursu? 

  Jeżeli do kursu zostaną dodane automatycznie wygenerowane napisy, to przy ikonie napisów na jego stronie docelowej pojawi się napis „wygenerowane automatycznie”. Jeśli jednak znaczna część automatycznie wygenerowanych napisów zostanie zmieniona przez instruktora, napis ten zniknie. 

  Dowiedz się, jak korzystać z narzędzia do edycji napisów.

  Autogenerated_C_2020.png

  Czy mogę samodzielnie edytować automatycznie wygenerowane napisy?

  Tak. Jeśli chcesz poprawić lub edytować napisy automatycznie wygenerowane dla Twojego kursu, możesz to zrobić za pomocą narzędzia do edycji napisów. Dowiedz się, jak korzystać z narzędzia do edycji napisów.

  Czy nadal mogę przesyłać własne napisy do kursu?

  Tak. Instruktorzy wciąż mogą przesyłać napisy, które przygotowali dla swojego kursu, i używać ich. Będą one wykorzystywane zamiast napisów automatycznie wygenerowanych. Dowiedz się,  jak dodawać napisy do filmów.

  Czy mogę samodzielnie wyłączyć napisy w moim kursie?

  Tak. Jeżeli chcesz wyłączyć w swoim kursie napisy, kliknij Wyłącz w prawym górnym rogu strony Napisy

  Uwaga:

  • Wyłączenie napisów wyłączy także transkrypcje kursu.
  • Aby spełnić oczekiwania klientów korzystających z kolekcji Udemy Business dotyczące ułatwiania dostępu, wszystkie kursy po angielsku, hiszpańsku, portugalsku, francusku i włosku zawarte w kolekcji Udemy Business muszą mieć napisy. Nie dotyczy to kursów nauki języka.  disable_captions.png

  Widzę informację, że automatycznie wygenerowane napisy do kursu zostały wyłączone ze względu na „niską jakość”. W jaki sposób jest ona ustalana?

  Napisy mogą zostać nisko ocenione z kilku powodów, między innymi ze względu na niski poziom dźwięku podczas wykładu wideo, obecność odgłosów tła czy niezrozumiałych słów. W takich przypadkach automatyczne napisy zostaną wyłączone. Nadal jednak będą mogli z nich korzystać uczestnicy, którzy poprosili o taką możliwość ze względu na niepełnosprawność słuchową.

  Aby ponownie włączyć napisy, instruktorzy mogą pobrać plik je zawierający, poprawić napisy w edytorze tekstu, a następnie ponownie przesłać do powiązanych z nim wykładów. Informacje jak to zrobić znajdują się powyżej.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak tworzyć zadania w kursie

  Zadania to doskonały sposób dla instruktorów na wszechstronne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników podczas kursu. Korzystając z funkcji zadań, instruktorzy mogą tworzyć różnorodne pytania dotyczące zagadnień, które obejmują kursy. Ponadto instruktorzy mogą przesyłać instrukcje i rozwiązania w formie filmu oraz przekazywać informacje zwrotne na temat przesłanych przez uczestników kursu, ukończonych zadań.

  Po wykonaniu zadania uczestnicy kursu mogą porównać swój wynik z rozwiązaniem przesłanym przez instruktora i, jeśli chcą, otrzymać informacje zwrotne od innych uczestników kursu.

  W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób można tworzyć zadania w kursie i dzięki temu pokazać uczestnikom kursu, jak mogą w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności.

  Jak utworzyć zadanie

  1. Z poziomu narzędzi do zarządzania kursem przejdź do strony z programem nauczania kursu.
  2. Z boku strony najedź kursorem myszy na szary obszar w sekcji, w której chcesz utworzyć zadanie.
  3. Kliknij ikonę +, a następnie Zadanie.

  Add_assignment.png

  4. Podaj tytuł zadania i kliknij Dodaj zadanie.

  Podstawowe informacje

  Gdy klikniesz Dodaj zadanie, możesz podać podstawowe informacje o zadaniu, najeżdżając kursorem na tytuł zadania i klikając ikonę ołówka.

  How_to_enter_the_assignment_s_basic_information.jpg

  Podstawowe informacje obejmują tytuł zadania, jego opis i czas potrzebny na wykonanie (w minutach). Po podaniu podstawowych danych zadania kliknij Zapisz, aby przejść dalej.

  Instrukcje

  Na tej stronie należy wprowadzić instrukcje do zadania. Instrukcje mogą być w formie filmu lub tekstu. W przypadku skorzystania z obu tych form instrukcje tekstowe zostaną wyświetlone pod filmem.

  Instrukcje powinny zawierać opis zadania, jego cel, co należy zrobić oraz spis materiałów potrzebnych do wykonania zadania. Można również przesłać materiały do pobrania, których uczestnicy kursu mogą użyć, aby wykonać zadanie.

  assignment_instructions.jpg

  Pytania

  Na stronie Pytania należy dodać pytania do zadania. Każde zadanie musi zawierać co najmniej jedno pytanie. Można dodać dowolną liczbę pytań, ale należy pamiętać, że uczestnicy kursu będą wpisywać odpowiedzi w polach tekstowych znajdujących się obok pytań.

  Po utworzeniu pytania kliknij przycisk Prześlij. Następnie, aby utworzyć kolejne pytanie, kliknij przycisk Dodaj więcej.

  assignments_question.jpg

  Po utworzeniu pytań do zadania kliknij przycisk Rozwiązania znajdujący się w lewej części strony.

  Rozwiązania

  Na stronie Rozwiązania można dodać odpowiedzi do utworzonych pytań i przesłać do wglądu uczestników kursu film z omówieniem rozwiązania zadania. Ta strona może również zawierać materiały do pobrania.

  Aby wprowadzić tekstowe odpowiedzi do utworzonych pytań, kliknij przycisk Dodaj odpowiedź znajdujący się pod pytaniem. Po podaniu rozwiązania kliknij przycisk Prześlij.

  Podgląd i publikacja zadania

  Aby zobaczyć, jak zadanie będą widzieli uczestnicy kursu, możesz w dowolnym momencie kliknąć przycisk Podgląd znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

  Po wprowadzeniu podstawowych informacji, instrukcji, pytań i rozwiązań można opublikować zadanie, klikając przycisk Opublikuj znajdujący się na lewo od ikony Podgląd.

  Edycja zadania

  W dowolnym momencie można wprowadzić zmiany w opublikowanym zadaniu. Na stronie Program kursu ustaw kursor myszy na zadaniu, a następnie kliknij ikonę ołówka, która pojawi się obok tytułu zadania.

  Przekazywanie i przeglądanie informacji zwrotnych

  Gdy uczestnik kursu ukończy zadanie, otrzymasz powiadomienie. Można przeglądać odpowiedzi i dodawać informacje zwrotne, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Kliknij powiadomienie w menu rozwijanym z dzwonkiem u góry strony. Możesz również uzyskać dostęp do opinii klikając Komunikacja, a następnie Zadania w widoku instruktora (więcej informacji znajdziesz tutaj).

  assignments_feedback.png

  2. Pojawią się ukończone zadania, które zostały przesłane. Można użyć różnych opcji filtra po lewej stronie, by przeszukiwać ukończone lekcje, w oparciu o informacje zwrotne otrzymane napięciowa zadania (brak, instruktor, uczeń lub obydwa), preferencji udostępniania ucznia (tylko dla instruktorów lub wybierzemy publiczne) lub od najnowszych do najstarszych i odwrotnie.

  Assignment_Feedback_Filters.png

  3. Kliknij zadanie, które chcesz ocenić. Ocenę i informację zwrotną dodaj w sekcji Ocenianie. Po podaniu oceny kliknij przycisk Prześlij.

  feedback_assignments.jpg

  Uwaga: aktualnie przypisań nie są obsługiwane na Udemy aplikacji mobilnej. Uczniowie mogą zająć i zakończyć zadania przez otwarcie wykład na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

  Instruktorzy mogą utworzyć do 100 zadań w jednym kursie. Łącznie w jednym kursie można utworzyć do 1400 elementów programu nauczania (sekcji, wykładów, testów, ćwiczeń z kodowania, testów praktycznych i zadań), a 800 z nich może być dostępnych jednocześnie.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie pytań do testu praktycznego

  Ten artykuł wyjaśnia, jak instruktorzy mogą dodawać pytania do testów praktycznych uwzględnionych w programie kursu lub do utworzonych przez nich kursów zawierających tylko testy praktyczne. 

  Dowiedz się więcej o testach praktycznych i kursach zawierających tylko testy praktyczne oraz o tym, jak je tworzyć.

  Jak dodawać pytania do testu praktycznego

  Po  utworzeniu testu praktycznego można dodać do niego pytania. W tym celu należy użyć opcji Dodaj pojedyncze pytanie lub Narzędzie do przesyłania wielu pytań

  Uwaga: każdy test praktyczny może zawierać do 250 pytań.

  Aby zacząć, kliknij Pytania po prawej stronie ikony testu praktycznego. Następnie musisz wybrać jedną z dwóch opcji — Dodaj pojedyncze pytanie lub Narzędzie do przesyłania wielu pytań.

  add_questions.png

  Korzystanie z opcji Dodaj pojedyncze pytanie

  Za pomocą opcji Dodaj pojedyncze pytanie można tworzyć pytania i dodawać je do testu praktycznego jedno po drugim.

  Po kliknięciu opcji Dodaj pojedyncze pytanie należy wybrać typ pytania: wielokrotnego wyboru lub wielokrotnego zaznaczenia. Na pytanie wielokrotnego wyboru jest tylko jedna właściwa odpowiedź. Na pytanie wielokrotnego zaznaczenia właściwych odpowiedzi może być kilka.

  Gdy wybierzesz, jaki typ pytania chcesz stworzyć, dokończ je, wykonując następujące czynności:

  1. Wpisz pytanie.
  2. Podaj możliwe odpowiedzi. Maksymalna liczba wynosi 15.
  3. Klikając kółko po lewej, zaznacz poprawne odpowiedzi (jedną lub więcej).
  4. Wpisz uzasadnienie, dlaczego ta odpowiedź jest prawidłowa. Jeśli tworzysz pytanie wielokrotnego zaznaczenia, podaj uzasadnienie każdej odpowiedzi.
  5. Dodaj Obszar wiedzy (opcjonalnie). Jeśli test praktyczny zawiera grupy pytań, które dotyczą pewnych tematów podrzędnych, możesz stworzyć obszary wiedzy i dodać do nich pytania. Po zakończeniu testu praktycznego uczestnicy kursu zobaczą wynik ogólny i wyniki z poszczególnych obszarów wiedzy.
  6. Kliknij Zapisz.

  Po zapisaniu pytania możesz dodawać kolejne według tego samego schematu.

  questions_practice_test.jpg

  Korzystanie z narzędzia do przesyłania wielu pytań

  Narzędzie do przesyłania wielu pytań pozwala dodać do testu praktycznego Udemy gotowy zestaw pytań. Aby skorzystać z narzędzia, najpierw pobierz szablon pytań testu praktycznego Udemy, a następnie sformatuj pytania zgodnie z instrukcjami. Link do pobrania szablonu pojawi się po kliknięciu opcji Narzędzie do przesyłania wielu pytań.

  Możesz też uzyskać dostęp do szablonu, klikając tutaj. Szablonu można użyć zarówno do pytań wielokrotnego wyboru, jak i wielokrotnego zaznaczenia.

  Uwaga: wpisując do dokumentu pytania i odpowiedzi, stosuj dokładnie ten sam format, którego użyto w szablonie, aby uniknąć problemów przy jego przesyłaniu. 

  • Wypełniony dokument musi zawierać tę samą liczbę kolumn co szablon (nawet jeśli nie są one używane).
  • Formatowanie tytułów kolumn nie może różnić się od formatowania zastosowanego w szablonie.
  • Kolumna Question Type (typ pytania) musi zawierać typ pytania dokładnie taki, jakie podano w szablonie. Na przykład multiple-choice (wielokrotny wybór) trzeba wpisać do komórki w takim formacie, zachowując łącznik i wielkość liter. 

  Po wypełnieniu szablonu wróć do opcji Narzędzie do przesyłania wielu pytań w teście praktycznym i kliknij Prześlij plikCSV.

  using_bulk_uploader.jpg

  Sprawdzanie i publikowanie testu praktycznego

  Po dodaniu pytań do testu praktycznego możesz sprawdzić, jak egzamin wyświetli się uczestnikom kursu. Aby to zrobić, kliknij Podgląd. Aby opublikować test, kliknij Opublikuj test praktyczny.

  publish_practice_test.jpg

  Jeśli chcesz wycofać publikację testu praktycznego, kliknij ikonę wycofania publikacji po prawej stronie.

  Często zadawane pytania na temat testów praktycznych

  Przejrzyj odpowiedzi na pytania, które uczestnicy kursów często zadają w związku z testami praktycznymi.

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie ćwiczenia z kodowania

  Ćwiczenia z kodowania są interaktywnym narzędziem, które możesz dodawać do swoich kursów programowania. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnicy mają okazję zastosować wiedzę o kodowaniu w praktyce. Ten artykuł opisuje, jak instruktorzy mogą dodawać ćwiczenia z kodowania do programu swojego kursu. 

  Które języki programowania są dostępne?

  Instruktorzy mogą tworzyć ćwiczenia z kodowania w różnych językach takich jak między innymi C++, C#, HTML z JavaScriptem, Java, Python, Ruby, Swift czy PHP. Sprawdź wszystkie języki programowania dostępne w ćwiczeniach z kodowania.

  Jak dodać ćwiczenie z kodowania do kursu

  Aby dodać ćwiczenie z kodowania do programu kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź dostrony z programem kursu.
  2. Z boku strony najedź kursorem myszy na szary obszar w sekcji, w której chcesz utworzyć ćwiczenie. Kliknij ikonę +, a następnie Ćwiczenie z kodowania.
   Adding_a_coding_exercise.jpg
  3. Podaj tytuł ćwiczenia i kliknij Dodaj ćwiczenie z kodowania.
  4. Najedź kursorem na tytuł zadania i kliknij ikonę ołówka, aby wybrać język programowania, którego będą używać uczestnicy kursu.
   choose_the_programming_language.jpg
  5. Wprowadź ćwiczenie, które mają wykonać uczestnicy. Przejrzyj szczegółowe informacje na temat tworzenia ćwiczeń w poszczególnych językach.
   coding_exercise_template.png
  6. Oprócz udostępnienia kodu na potrzeby ćwiczenia możesz też podać opis problemu, powiązany wykład, a także wskazówki, do których uczestnicy mogą zaglądać, aby uzyskać dodatkowe informacje pozwalające rozwiązać problem. 

   Możesz też napisać szczegółowe objaśnienie rozwiązania instruktora przedstawiające główne zagadnienia, aby pomóc uczestnikom w zrozumieniu rozwiązania danego ćwiczenia.
  7. Następnie sprawdź rozwiązanie ćwiczenia, klikając Sprawdź rozwiązanie w prawym dolnym rogu strony.
   check_solution.png
  8. Jeżeli rozwiązanie jest poprawne, kliknij Zapisz w prawym górnym rogu strony. Możesz też wyświetlić podgląd ćwiczenia, klikając Podgląd.
   coding_exercise_save_preview.png

  Uwaga: ćwiczenia z kodowania pojawiać się będą jako opublikowane tylko w programach opublikowanych kursów.

  published_coding_exercise.jpg

  Jeżeli kurs nie został opublikowany, symbol zaznaczenia nie pojawi się obok ćwiczenia z kodowania po dodaniu go do kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Korzystanie z bloków kodu i kodu wbudowanego

  Udemy obsługuje obecnie wyróżnianie składni dla bloków kodu i kodu wbudowanego w ramach pytań i odpowiedzi, testów oraz artykułów.

  Dodawanie kodu wbudowanego

  Kod wbudowany jest bardzo przydatny, gdy trzeba wyróżnić krótki fragment kodu (np. definicję funkcji lub nazwę zmiennej) w obrębie paragrafu.

  1. Przejdź do pola pytań i odpowiedzi, w którym chcesz dodać kod. Jeżeli chcesz dołączyć kod do pytania, najpierw wpisz pytanie.
  2. Następnie kliknij Zadaj nowe pytanie.
  3. Wpisz, co chcesz powiedzieć.
  4. Zaznacz fragment, który chcesz przekształcić w kod wbudowany.
  5. Kliknij ikonę kodu wbudowanego na pasku narzędzi.
  6. Kliknij Opublikuj pytanie lub Dodaj odpowiedź.

  Dodawanie bloków kodu

  Bloki kodu służą do zaznaczania kilku linii kodu.

  1. Przejdź do pola pytania lub odpowiedzi, w którym chcesz wprowadzić blok kodu.
  2. Jeżeli chcesz dołączyć kod do pytania, najpierw wpisz pytanie.
  3. Wprowadź blok kodu, który chcesz dołączyć, i zaznacz go.
  4. Kliknij ikonę kodu wbudowanego na pasku narzędzi.
  5. Teraz kliknij Opublikuj pytanie lub Dodaj odpowiedź.
  6. Kod wbudowany zostanie wyraźnie zaznaczony.

  coding.png

  Kiedy używać bloków kodu i kodu wbudowanego

  Pytania i odpowiedzi — wyróżnianie kodu w pytaniach i odpowiedziach ułatwia oraz przyspiesza ich odczytywanie przez uczestników kursu i dzielenie się informacjami zwrotnymi.

  Testy — wyróżniaj kod w pytaniach testu i w odpowiedziach. Umożliwi to instruktorom zadawanie takich pytań, jak „Którą metodę zastosować, aby rozwiązać ten problem?”, a uczestników zachęca do wyboru właściwej odpowiedzi spośród różnych opcji.

  Artykuły — wyróżnianie kodu w artykułach ułatwia uczestnikom kursu ich czytanie i czerpanie z nich wiedzy.

  code.png

  Przeczytaj artykuł
 • Wybór odpowiedniej formy wykładu

  Forma wykładu ma duży wpływ na to, jak uczestnicy kursu przetwarzają informacje. Najskuteczniejsze kursy wykorzystują różnorodne formy wykładów, aby przekazywać poszczególne informacje w jak najbardziej atrakcyjny sposób. Trzy podstawowe formy to plik wideo, artykuł oraz test. W ramach wykładu wideo można stworzyć materiał z instruktorem na pierwszym planie, screencast lub prezentację ze slajdami.

  W zależności od rodzaju informacji zawartych w danym wykładzie należy wybrać taką jego formę, która zapewni najlepszą oprawę wizualną. Poniżej znajdziesz listę możliwych form i porady, kiedy najlepiej ich użyć. Nie trzeba korzystać ze wszystkich form wykładów, ale wymieszanie ich zapewnia odmienne odczucia, które pomagają uciec przed nudą i skupić się na treści.

  Instruktor na pierwszym planie

  talking_head.png

  Cel: zbudowanie zaufania i wiarygodności, wykazanie chęci wsparcia i empatii wobec uczestników kursu, wprowadzenie różnorodności

  Kiedy używać: film wprowadzający, wprowadzenie do sekcji lub jej podsumowanie, dzielenie się osobistą historią lub swoim zdaniem, długie wyświetlanie jednego slajdu lub obrazu ekranu (powyżej 30 sekund)

  Slajdy

  slide_.png

  Cel: skupienie uwagi na kluczowych punktach wykładu, wizualizacja skomplikowanych modeli myślowych, pokazanie poprawnej pisowni

  Kiedy używać: rozbudowane koncepcje, podkreślanie kluczowych punktów, definicje, wizualizacje modeli. W slajdach mogą znajdować się również elementy graficzne!

  Wskazówka: użyj większej czcionki z myślą o uczestnikach, którzy korzystają z kursu na urządzeniach mobilnych.

  Screencast

  screencast1.png

  Cel: przejście przez wielopoziomowy proces

  Kiedy używać: opis użycia oprogramowania, wyszukiwanie odpowiednich przykładów w Internecie, upewnienie się, że uczestnicy kursu są na bieżąco, pokazywanie, w jaki sposób korzystać z poszczególnych programów lub używać języków programowania

  Wskazówka: użyj zbliżeń z myślą o uczestnikach, którzy korzystają z kursu na urządzeniach mobilnych.

  Wykład w formie artykułu

  article_lecture.png

  Cel: wprowadzenie różnorodności, samouczki, prosty sposób na połączenie tekstu i obrazu

  Kiedy używać: koncepcje / przewodniki krok po kroku, które uczestnicy kursu mogą opracować samodzielnie, materiały, które muszą być w formie pisemnej, wprowadzenie lub podsumowanie sekcji, materiały dodatkowe, przedstawianie ćwiczeń

  Test

  quiz_image.png

  Cel: sprawdzanie wiedzy, wprowadzenie różnorodności, wzbudzanie zainteresowania uczestników kursu

  Kiedy używać: możliwość sprawdzenia, czy uczestnicy kursu rozumieją i pamiętają jego treść, podsumowanie sekcji, wstępne sprawdzenie wiedzy na temat danego zagadnienia, wprowadzenie do sekcji

  Przeczytaj artykuł
 • Jak dodać sekcje, wykłady i treści wideo do kursu

  Kursy Udemy podzielone są na sekcje, używane do dzielenia treści kursu według tematów. Każda sekcja może zawierać elementy programu kursu takie jak wykłady, pytania, ćwiczenia z kodowania, testy praktyczne czy zadania.

  Uwaga:

  • Instruktorzy mogą utworzyć w jednym kursie do 1400 elementów programu nauczania (sekcji, wykładów, testów, ćwiczeń z kodowania, testów praktycznych i zadań), a 800 z nich może być dostępnych jednocześnie.
  • Obrazy, które mają zostać dodane do wykładów, należy przesłać bezpośrednio na platformę Udemy; nie mogą one znajdować się pod linkami zewnętrznymi.
  • Udemy wykorzystuje technologie zabezpieczeń antypirackich, w tym kodowanie filmów za pomocą odtwarzacza treści chronionych prawnie i dołączanie znaku wodnego Udemy do wszystkich filmów. W związku z tym filmów z kursu nie można pobrać w ich oryginalnym formacie. Aby instruktorzy mogli mieć dostęp do swoich oryginalnych materiałów kursowych, prosimy ich o zachowywanie kopii filmów i plików do swoich kursów na komputerach bądź urządzeniach mobilnych.

  W tym przewodniku znajdziesz instrukcje na temat tego, jak dodać sekcje, wykłady i treści wideo do kursu.

  Jak dodać sekcję do kursu?

  Uczestnicy kursu będą mieli lepsze pojęcie na temat tego, jak zorganizowany jest kurs Udemy, jeśli wszystkie wykłady z kursu będą znajdować się w jednej sekcji. Aby dodać sekcję do programu kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Z poziomu narzędzi do zarządzania kursem przejdź do strony Program nauczania.

  2. Kliknij ikonę + Sekcja .

  add_section.png

  3. W wyznaczonym miejscu podaj tytuł sekcji. Opcjonalnie możesz też dodać cel edukacyjny, który uczestnicy kursu mogą osiągnąć w tej sekcji (w pustym miejscu pod zdaniem „Co będą potrafili zrobić uczestnicy kursu po ukończeniu tej sekcji?”).

  4. Kliknij Dodaj sekcję.

  Jeśli chcesz zmienić miejsce sekcji w programie kursu, kliknij ją i przeciągnij w nowe miejsce. 

  Jak dodać wykład do kursu?

  1. Z poziomu narzędzi do zarządzania kursem przejdź do strony Program nauczania.

  2. W obrębie sekcji kliknij ikonę + Element programu nauczania, aby dodać wykład.

  add_curriculum_item.png

  3. Wybierz, jaki typ elementu programu nauczania chcesz dodać. W tym wypadku wybierz Wykład.

  Uwaga: do wyboru będziesz mieć też inne formaty elementów, jak np. Test, Test praktyczny, Ćwiczenia z kodowania czy Zadanie, ale w tym artykule skupiamy się na formacie Wykład.

  Adding_a_lecture.jpg

  4. Podaj tytuł wykładu.

  5. Kliknij Dodaj wykład.

  Jeśli chcesz zmienić miejsce wykładu w programie kursu, kliknij go i przeciągnij w nowe miejsce. Jeżeli któryś z wykładów został utworzony poza sekcją, przenieś go do istniejącej sekcji lub utwórz nową sekcję.

  Jak dodać treści do wykładu?

  W przypadku nowego kursu wszystkie dodane wykłady muszą zawierać treści, zanim będzie je można przesłać do sprawdzenia i opublikować. Aby dodać treści do wykładu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij przycisk +Treść przy wykładzie.

  2. Wybierz, jakie typy treści chcesz dodać do wykładu. Wykłady typu Artykuł będą zawierać tylko tekst wprowadzony za pomocą edytora .rtf. Wykłady w formie łączonej to połączenie plików pdf i filmów (więcej informacji znajdziesz tutaj). Kolejne instrukcje dotyczą typu treści, który najczęściej pojawia się w wykładach Udemy — film.

  add_video.png

  3. Gdy wybierzesz Film, kliknij Prześlij, aby wybrać odpowiedni plik wideo z komputera (obsługujemy pliki w formacie .mp4, .mov oraz .wmv; film powinien mieć co najmniej 720p i mniej niż 4 GB). Jeżeli korzystasz z narzędzia do przesyłania wielu plików, aby dodawać pliki, możesz wybrać kartę Dodaj z biblioteki.

  Uwaga: nie zamykaj strony z programem kursu, dopóki pasek stanu filmu nie osiągnie 100% a stan zmieni się na „Przetwarzanie".

  Sprawdź instrukcje rozwiązywania problemów, jeżeli film nie chce się przesłać, lub zakończ przetwarzanie.

  upload_video_options.png

  4. Jeżeli kurs ma nadal postać roboczą, wykład zostanie opublikowany automatycznie po przesłaniu kursu do recenzji. Jeśli chcesz dodać wykład do kursu, który został już opublikowany, po prawej stronie elementu wykładu kliknij Opublikuj.

  Jak dodać zasoby do wykładów kursowych?

  Dowiedz się, jak dodać zasoby do wykładów kursowych.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie napisów do filmów

  Dodanie napisów do wykładów pozwala zwiększyć zaangażowanie uczestników i zainteresować kursem więcej osób. W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak tworzyć i dodawać napisy do kursu oraz nimi zarządzać, a także jak w razie potrzeby edytować automatycznie wygenerowane napisy dodane do Twoich wykładów.

  Program napisów generowanych automatycznie

  W ramach planu Udemy umożliwiającego instruktorom docieranie do odbiorców z całego świata i ułatwiającego użytkownikom dostęp do treści kursów Udemy udostępnia automatycznie generowane napisy do tysięcy kursów. Dowiedz się więcej na temat programu napisów w Udemy.

  Tworzenie napisów

  Istnieje kilka sposobów tworzenia napisów do kursów. Do wczytywania napisów Udemy wykorzystuje pliki .vtt, tak więc każdy sposób, z jakiego będziesz korzystać, musi zakończyć się utworzeniem pliku .vtt (napisy nie są tylko transkrypcją czy skryptem kursu, muszą być przygotowane w tym konkretnym formacie pliku).

  Pliki .vtt możesz tworzyć od podstaw w prostym edytorze tekstu, ale możesz też skorzystać z bezpłatnego oprogramowania do tworzenia napisów bądź z płatnych usług. Zalecamy wyszukanie w internecie dodatkowych informacji o tworzeniu napisów lub używaniu do tego celu oprogramowania albo usług.

  Jak przesłać napisy do swojego kursu Udemy

  Po przygotowaniu pliku .vtt z napisami możesz przesłać go do wykładu w ramach kursu, wykonując następujące kroki:

  1. Przejdź na stronę Zarządzanie kursem i kliknij pozycję Napisy po lewej stronie

  2. Na górze strony Napisy wybierz język przesyłanych napisów

  How_to_Upload_Captions_to_Your_Udemy_Course.jpg

  3. Ustaw wskaźnik myszy na wykładzie wideo, do którego przeznaczone są napisy, i kliknij ikonę przesyłania

  upload_captions.png

  4. Po pomyślnym przesłaniu napisów widoczny będzie plik .vtt

  vtt_captions_file.png

  Jak edytować automatycznie wygenerowane napisy

  Dowiedz się, jak korzystać z narzędzia do edycji napisów.

  Jak usunąć plik napisów

  Jeżeli chcesz usunąć dodany do wykładu własny plik z napisami, kliknij wielokropek po prawej stronie i wybierz Usuń. Pamiętaj, że usuniętego pliku z napisami nie da się przywrócić.

  delete_captions.png

  Jak włączać i wyłączać napisy

  Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie istniejące napisy dla danego języka, możesz szybko to zrobić, wykonując następujące kroki:

  1. Przejdź do strony Napisy

  2. Wybierz język napisów do wyłączenia

  3. Kliknij pozycję Wyłącz po prawej stronie

  disable_captions.png

  Aby włączyć pliki napisów, po prostu wykonaj powyższe czynności i kliknij pozycję Włącz. Pamiętaj: aby aktywować (zielony kolor) ikonę Włącz, każdy wykład na stronie Napisy musi mieć przesłany plik .vtt.

  enable_captions.png

  Przeczytaj artykuł
 • Przekształcanie wykładu w postaci dokumentu PowerPoint na wykład wideo

  Instruktorzy mogą wykorzystywać prezentacje z PowerPointa i Keynote, by tworzyć wykłady wideo do swoich kursów. Muszą one zawierać narrację audio i zostać skonwertowane do formatu pliku wideo (.mp4, .wmv lun .mov).

  W tym artykule opisujemy, jak przekształcać prezentacje z PowerPointa i Keynote w wykłady wideo, które można umieścić w kursie.

  Przekształcanie prezentacji PowerPointa w wykład wideo

  Jeżeli po utworzeniu prezentacji w PowerPoincie postanowisz przekształcić ją w film z narracją, możesz to zrobić bez dodatkowego oprogramowania. Odpowiednia funkcja jest dostępna w programie PowerPoint w wersji 2010 i późniejszych.

  Nagrywanie narracji

  Możesz dodawać dźwięk do slajdów PowerPointa, wykonując te czynności:

  1. Na karcie Pokaz slajdów wybierz opcję Nagraj pokaz slajdów.
  2. Spowoduje to uruchomienie prezentacji i nagranie narracji za pomocą domyślnego mikrofonu w komputerze (nie zapomnij wykonać testu, aby upewnić się, że dźwięk jest wychwytywany przez mikrofony zewnętrzne). 
  3. Przeprowadź prezentację w normalny sposób. Cała prowadzona przez Ciebie sesja zostanie zarejestrowana.  Jeżeli popełnisz błąd, możesz skorzystać z tej samej opcji Nagraj pokaz slajdów, aby nagrać poprawki na pojedynczych slajdach.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje o nagrywaniu narracji przy użyciu PowerPointa, kliknij tutaj.

  Zapisywanie prezentacji jako filmu

  Po nagraniu narracji możesz przekształcić swoją prezentację w PowerPoincie w film, korzystając z ustawień Utwórz wideo. Nie zapomnij zapisać pliku zarówno w formacie PowerPointa, jak i wideo, aby móc później go edytować w PowerPoincie.

  Dodatkowe informacje na temat przekształcania prezentacji PowerPoint w film w różnych wersjach programu znajdziesz tutaj.

  Przekształcanie prezentacji Keynote w wykład wideo

  Możesz też użyć Keynote, aby tworzyć prezentacje z dźwiękiem, które potem wyeksportujesz jako wykład wideo do kursu. 

  Dodawanie dźwięku do prezentacji Keynote

  Możesz dodawać dźwięk do prezentacji Keynote, wykonując te czynności:

  1. Kliknij ikonę kwadratu znajdującą się na pasku narzędzi, a następnie kliknij kartę Audio na górze prawego panelu bocznego.
  2. Kliknij Nagrywanie w panelu bocznym, a następnie kliknij czerwone kółko, by rozpocząć nagrywanie. Mów wyraźnie do mikrofonu.
  3. Aby przejść do następnego slajdu, kliknij slajd w oknie nagrywania lub wciśnij prawą strzałkę.
  4. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij czerwone kółko.
  5. Wciśnij klawisz Esc (Escape), aby zapisać nagranie i wyjść z prezentacji.

  Więcej informacji o dodawaniu dźwięku do prezentacji Keynote znajdziesz pod tym  linkiem.

  Eksportowanie prezentacji Keynote jako filmu

  Po dodaniu dźwięku do prezentacji Keynote możesz przekształcić ją w wykład wideo do kursu, klikając Plik, Eksport i Quicktime.

  Więcej informacji o eksportowaniu prezentacji Keynote jako pliku wideo znajdziesz tutaj.

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie testu wielokrotnego wyboru

  Dodanie testu wielokrotnego wyboru do kursu umożliwia uczestnikom dokonanie samodzielnej oceny tego, ile nauczyli się, korzystając z materiałów kursowych. Istnieje możliwość dodania testu bezpośrednio do programu kursu. Test pojawi się w konspekcie kursu, gdzie potencjalni uczestnicy będą mogli wyświetlać kurs.

  Tworzenie testu

  1. Przejdź do strony z programem nauczania kursu.
  2. Z boku strony najedź kursorem myszy na szary obszar w sekcji, w której chcesz utworzyć test. Kliknij ikonę +, a następnie Test.

  create_a_quiz.jpg

  3. Nadaj testowi nazwę, dodaj opis, a następnie ponownie kliknij Dodaj test.

  add_quiz.jpg
  Dodawanie pytań

  Po utworzeniu nowego testu trzeba dodać pytania z możliwością wyboru wielu odpowiedzi.

  1. Kliknij Pytania i wybierz opcję Wielokrotny wybór.

  quiz_questions.png

  2. Wpisz pytanie. Możesz nawet dodać ilustrację

  quiz.jpg

  3. Wprowadź możliwe odpowiedzi. Można dodać maksymalnie 15 odpowiedzi.

  4. Wskaż prawidłową odpowiedź, zaznaczając znajdujące się obok niej pole wyboru.

  5. Zalecane: Wyjaśnij, dlaczego jest to lub nie jest najlepsza odpowiedź

  6. Kliknij Zapisz.

  7. Aby dodać kolejne pytanie do testu, kliknij Nowe pytanie i powtórz czynności wymienione powyżej

  new_question.jpg

  Powiązane wykłady

  Test można powiązać z konkretnym wykładem. Pozwoli to uczestnikom utrwalić materiał z poprzedniego wykładu. Dodaj powiązany wykład, klikając menu rozwijane pod opcją Powiązany wykład. Powiązany wykład będzie widoczny tylko wtedy, gdy uczestnik prześle odpowiedzi.
   
  Edycja testu

  Istnieje możliwość edycji testów w dowolnym momencie.

  Ustaw kursor na pytaniu. Pojawi się ikona:

   • Edycjaikona ołówka umożliwia modyfikowanie pytań testowych.
   • Usuwanieikona kosza umożliwia trwałe usunięcie pytania testowego.
   • Przenoszenie — trzy linie umożliwiają przenoszenie pytań metodą przeciągnij i upuść.

  question_features.png

  Podgląd i publikacja testu

  Po przygotowaniu testu kliknij Opublikuj, aby dodać go do kursu. Możesz też wyświetlić podgląd testu dostępny dla uczestników kursu. Co prawda nie będziesz mógł/mogła przesyłać odpowiedzi, ale przynajmniej sprawdzisz, jak wygląda test.

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie wykładu w formie łączonej — filmu i pliku PDF

  Wykład w formie łączonej zawiera filmy i slajdy PDF. Dzięki temu uczestnicy kursu mogą w tym samym czasie przeglądać filmy i materiały w formie tekstu. Niniejszy artykuł omawia, w jaki sposób instruktorzy mogą tworzyć i dodawać tego rodzaju dynamiczne wykłady do kursów.

  Dodawanie wykładu w formie łączonej do programu kursu

  1. Z poziomu narzędzi do zarządzania kursem przejdź do strony z programem nauczania kursu.
  2. Z boku strony najedź kursorem myszy na szary obszar w sekcji, w której chcesz utworzyć wykład w formie łączonej. Kliknij ikonę „+”.

  _new_lecture_in_section.png3. Wybierz Wykład, podaj tytuł i kliknij Dodaj wykład.

  4. Kliknij przycisk +Treści, który pojawi się przy wykładzie.

  5. Wybierz opcję Wykład w formie łączonej.

  mashup.png

  Przesyłanie treści wykładu

  Po dodaniu elementu zastępczego wykładu w formie łączonej do programu nauczania trzeba dodać treść wykładu. Wykłady w formie łączonej powstają z pliku wideo i dokumentu PDF (limit rozmiaru przesyłanych plików wynosi 1 GB).

  Aby dodać slajdy PDF i filmy do wykładu w formie łączonej, możesz wykonać następujące czynności:

  1. Dodaj pliki wideo i PDF do wykładu, klikając Wyślij plik wideo i Wyślij plik PDF (obecnie filmy i pliki do wykładów w formie łączonej można dodawać tylko za pomocą narzędzia do przesyłania plików w przeglądarce, a nie za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików). Po przesłaniu plików rozpoczyna się ich przetwarzanie. Zależnie od szybkości połączenia internetowego przetwarzanie plików powinno potrwać ok. 5 minut.

  Uwaga: aby pliki i filmy mogły się przetworzyć, strona z programem nauczania musi pozostać otwarta w przeglądarce.

  mashup_2.png

  2. Gdy pliki zostaną przesłane, klikając strzałki slajdów lub myślniki poniżej, wybierz slajdy, których chcesz użyć

  use_presentation.png

   

  3. Gdy już skończysz, kliknij opcję Użyj tego filmu i Użyj tej prezentacji 

  Synchronizacja filmu ze slajdami PDF

  Po przesłaniu pliku wideo i slajdów PDF możesz zsynchronizować wykład w formie łączonej za pomocą narzędzia Edytor tekstu. Pamiętaj, że pierwszy slajd musi zostać wyświetlony na początku wykładu. Oznacza to, że pierwszy slajd PDF musi mieć przypisaną wartość 1, 0. Jeśli chcesz, aby drugi slajd pojawił się w dwudziestej sekundzie, wpisz wartość 2, 20. Jeśli wprowadzisz wartość 6, 420, szósty slajd pojawi się z początkiem ósmej minuty (420 sekund).

  Możesz również użyć formatu gg:mm:ss (2:05), aby ustawić czas wyświetlania slajdów. 

  synchronize.pngPo zakończeniu synchronizacji slajdów z filmem kliknij Kontynuuj i przejrzyj. Jeśli zadowala Cię końcowy efekt, kliknij Zapisz i kontynuuj. Jeśli dodajesz wykład do opublikowanego kursu, aby był aktywny, musisz kliknąć opcję Publikuj w programie kursu.

  Poniżej znajduje się przykład wykładu w formie łączonej z filmem w tle.

  mashup_lecture.png

  Jeśli uczestnik kursu kliknie obraz slajdu znajdujący się w prawym dolnym rogu, slajd zamieni się miejscami z filmem i pojawi się w tle.

  Uwaga: wykłady w formie łączonej (film i dokument PDF) nie są obsługiwane w widoku podglądu. Zalecamy, by instruktorzy nie dodawali ich do bezpłatnego podglądu kursu.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie zasobów do wykładów

  Dodanie zasobów do wykładów kursowych to świetny sposób na zwiększenie wartości kursu oraz zapewnienie jego uczestnikom lepszych wrażeń z nauki. Z tego artykułu dowiesz się, jakie typy zasobów można dodawać do kursów oraz jak instruktorzy mogą to robić. 

  Pamiętaj, że zasoby muszą być bezpłatne i związane z tematem wykładu. Ponadto nie mogą mieć charakteru promocyjnego.

  Rodzaje zasobów

  Poniżej znajdziesz typy zasobów, jakie można dodać do wykładów kursowych.

  Zasoby do pobrania

  Zasoby mogą być plikami o różnych rozszerzeniach, np. .JPG, .PDF, .ZIP, .XLS, .MOV, .MP3 itd. Kodu źródłowego, np. .HTML czy .JS, nie można wysyłać bezpośrednio, a jedynie w postaci pliku .ZIP. Maksymalny rozmiar wysyłanego pojedynczego pliku to 1 GB, nie ma jednak ograniczeń dotyczących liczby wysyłanych plików. Pliki można wysyłać do kursu bezpośrednio lub dodając je z biblioteki za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików.

  Zewnętrzne źródła

  Zasoby te mają postać hiperłączy do bezpłatnych witryn internetowych.

  Kod źródłowy

  W przypadku kursów programowania obecnie można wysyłać tylko pliki Python i Ruby.

  Zasoby z ułatwieniami dostępu

  Dodawanie do kursów materiałów zgodnych ze standardami ułatwień dostępu pozwala zwiększyć zaangażowanie uczestników i poprawić przystępność kursów. Dowiedz się więcej o tworzeniu przystępnych treści edukacyjnych.

  Dodawanie zasobów do wykładu

  Aby dodać zasób do wykładu, trzeba najpierw utworzyć wykład i dodać do niego treść. 

  Gdy wszystko będzie gotowe do dodania zasobów, wykonaj poniższe czynności:

  1) Przejdź na stronę programu kursu.

  2) Kliknij strzałkę rozwijanego menu po prawej stronie wykładu.

  3) Kliknij opcję Dodaj zasoby.

  add_resources.png

  4) Zdecyduj, czy materiał to Plik do pobrania, zasobem zewnętrznym, Kod źródłowy czy dodatek z Twojej biblioteki. Następnie kliknij opcję Wybierz plik. Jeśli dodajesz Zasoby zewnętrzne, podaj ich nazwę i adres URL.

  adding_resources_2.png

  Jeżeli chcesz wysłać więcej zasobów, prześlij uczestnikom swojego kursu plik .ZIP do pobrania.

  Przeczytaj artykuł