• Przesyłanie kursów Udemy z urządzenia mobilnego na inne urządzenia

  Jeśli chcesz obejrzeć kurs Udemy na większym monitorze lub telewizorze, możesz przesłać kurs wideo z aplikacji mobilnej do urządzenia Chromecast lub Apple TV.

  Aplikację mobilną Udemy na urządzenia z systemem iOS lub Android możesz pobrać, klikając tutaj.

  Obecnie nie obsługujemy odtwarzaczy Roku.

   

  Jak przesyłać filmy za pomocą urządzenia mobilnego z systemem iOS

  Przesyłanie do urządzenia Apple TV: możesz odtwarzać kursy na monitorze lub telewizorze za pomocą urządzeń iOS i Apple TV, wykonując następujące czynności:

  1. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie Apple TV.

  2. Otwórz aplikację Udemy dla systemu iOS.

  3. Na stronie Moje kursy otwórz kurs wideo, który chcesz przesłać.

  4. Dotknij w prawym górnym rogu ekranu.

  5. Następnie dotknij ikony monitora i wybierz urządzenie Apple TV.

  monitor_casting_option.png

  cast_apple_tv.png

  6. Po nawiązaniu połączenia rozpocznie się odtwarzanie filmu na ekranie. Aby uzyskać dostęp do menu i opcji wyświetlania kursu, dotknij ekranu urządzenia mobilnego.

  Jeśli posiadasz urządzenie Apple TV, możesz również przesyłać kursy Udemy za pomocą funkcji AirPlay dostępnej w urządzeniu z systemem iOS. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

   

  Przesyłanie za pomocą urządzenia Chromecast w przypadku systemu iOS: aby przesyłać filmy z urządzenia mobilnego z systemem iOS do urządzenia Chromecast, wykonaj poniższe czynności.

  1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie Chromecast lub telewizor z wbudowanym urządzeniem Chromecast.

  2. Otwórz aplikację Udemy.

  3. Na stronie Moje kursy otwórz kurs wideo, który chcesz przesłać.

  4. Dotknij ikony „Cast” (Prześlij).

  iOS_cast_icon.png

  5. Wybierz nazwę urządzenia, na które chcesz przesłać kurs.

  udemy_cast_ios.png

  6. Po nawiązaniu połączenia przycisk „Cast” (Prześlij) zmieni kolor.

  lecture_playing_udemy_cast.png

  7. Oznacza to, że można odtwarzać wykłady wideo na telewizorze.

  8. Aby zakończyć przesyłanie, ponownie dotknij przycisku Cast (Prześlij) i wybierz polecenie „Stop casting” (Zatrzymaj przesyłanie).

  stop_casting.png

   

  Jak przesyłać filmy za pomocą urządzenia mobilnego z systemem Android

  Przesyłanie za pomocą urządzenia Chromecast w przypadku systemu Android: wykonaj następujące czynności, aby przesyłać filmy z urządzenia mobilnego z systemem Android do urządzenia Chromecast:

  1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie Chromecast lub telewizor Smart TV z urządzeniem Chromecast.

  2. Otwórz aplikację Udemy.

  3. Na stronie Moje kursy otwórz kurs wideo, który chcesz przesłać.

  4. Dotknij przycisku „Cast” (Prześlij).

  casting_icon.png

  5. Wybierz nazwę urządzenia, na które chcesz przesłać kurs.

  android_chromescast.png

  6. Po nawiązaniu połączenia przycisk „Cast” (Prześlij) zmieni kolor.

  casting_udemycast_android.png

  7. Oznacza to, że można odtwarzać wykłady wideo na telewizorze.

  8. Aby zakończyć przesyłanie, ponownie dotknij przycisku Cast (Prześlij) i wybierz polecenie „Stop casting” (Zatrzymaj przesyłanie).

  stop_casting_android.png

  Przeczytaj artykuł
 • Wymagania dotyczące urządzenia przenośnego

  Aplikację mobilną Udemy na urządzenia z systemem iOS lub Android możesz pobrać, klikając tutaj. Aby zapewnić sobie jak najlepsze wrażenia, należy korzystać z aplikacji w przeglądarce na urządzeniach mobilnych.

  Dzięki aplikacji Udemy zyskujesz dostęp do ponad 65 000 kursów, możesz je pobierać i korzystać z nich w trybie offline, słuchać kursów z podkastami i oglądać je za pośrednictwem Chromecast lub Apple TV.

  Wymagania dotyczące urządzenia przenośnego

  • System iOS 10.0 lub nowszy
  • System Android 5.0 lub nowszy
  Przeczytaj artykuł
 • Rozwiązywanie problemów z aplikacją Udemy

  Jeśli napotykasz problemy z odtwarzaniem kursów w aplikacji mobilnej Udemy, przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej wypróbuj poniższe wskazówki. Wykonanie tych czynności może rozwiązać wiele częstych problemów występujących podczas korzystania z aplikacji mobilnej.

  Problemy z ładowaniem (np. film ciągle się ładuje/buforuje, ekran jest czarny)

  • Uruchom ponownie aplikację Udemy
  • Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi, uruchom ponownie urządzenie oraz modem/router.
  • Wyłącz transmisję danych sieci komórkowej, odczekaj 10 sekund i włącz ją ponownie
  • Skorzystaj z innego połączenia internetowego
  • Zmniejsz jakość strumieniowania filmu, aby odtworzyć go w niższej rozdzielczości. Instrukcje można znaleźć tutaj
  • Pobierz kurs do oglądania w trybie offline, zamiast strumieniować go online
  • Usuń aplikację Udemy z ekranu głównego i zainstaluj ją ponownie, korzystając ze sklepu z aplikacjami w swoim urządzeniu. Wszelkie treści zapisane do oglądania w trybie offline zostaną usunięte przy ponownej instalacji aplikacji. Konieczne będzie ponowne ich pobranie.

  Problemy z pobieraniem (np. pobieranie filmu trwa zbyt długo)

  • Uruchom ponownie aplikację Udemy
  • Uruchom ponownie urządzenie oraz modem/router
  • Skorzystaj z innego, bardziej stabilnego połączenia internetowego, np. Wi-Fi
  • Sprawdź, czy włączona jest opcja Pobieraj tylko przez Wi-Fi w zakładce Ustawienia w aplikacji Android lub w zakładce Konto w urządzeniu z systemem iOS
  • Zmniejsz jakość pobieranego filmu, aby odtworzyć go w niższej rozdzielczości. Instrukcje można znaleźć tutaj
  • Anuluj pobieranie i uruchom ponownie aplikację, aby ponownie pobrać materiały
  • Jeśli kurs zawiera wiele długich wykładów, spróbuj pobierać poszczególne wykłady/sekcje zamiast całego kursu jednocześnie
  • Pozostaw aplikację otwartą, aby szybciej ukończyć pobieranie
  • Usuń aplikację Udemy z ekranu głównego i zainstaluj ją ponownie, korzystając ze sklepu z aplikacjami w swoim urządzeniu. Wszelkie zapisane treści offline zostaną usunięte przy ponownej instalacji aplikacji. Konieczne będzie ponowne ich pobranie.

  Problemy z treściami offline (np. pobrane filmy nie ładują się)

  • Sprawdź, czy kurs został całkowicie pobrany. Dalsze informacje znajdziesz w tym artykule
  • Wyłącz połączenie internetowe (oraz transmisję danych sieci komórkowej) i spróbuj odtworzyć pobrane treści
  • Włącz tryb samolotowy i spróbuj odtworzyć pobrane wykłady
  • Usuń treści kursu pobrane na urządzenie i pobierz je ponownie
  • Uruchom ponownie aplikację Udemy
  • Usuń aplikację Udemy z ekranu głównego i zainstaluj ją ponownie, korzystając ze sklepu z aplikacjami w swoim urządzeniu. Wszelkie zapisane treści offline zostaną usunięte przy ponownej instalacji aplikacji. Konieczne będzie ponowne ich pobranie.

  Jeśli problemy nie ustąpią, skontaktuj się z działem pomocy technicznej i podaj dokładne nazwy kursów/wykładów, których one dotyczą. Poinformuj nas o szybkości połączenia internetowego (możesz sprawdzić ją na stronie speedtest.net) i prześlij zrzuty ekranów z komunikatami o błędach.

  Przeczytaj artykuł
 • Włączanie i wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej

  Aplikacje mobilne Udemy dla systemów iOS i Android obsługują napisy, pod warunkiem że zostały one dodane do kursu. W tym artykule opisano, jak włączyć albo wyłączyć napisy w przypadku oglądania kursu w aplikacji mobilnej.

  Aby dowiedzieć się, jak znaleźć kursy z napisami lub jak zgłosić prośbę o dodanie napisów do kursu, kliknij tutaj.

  Włączanie i wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu iOS

  Jeśli do kursu dodano napisy, można je włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji dla systemu iOS, wykonując następujące czynności:

  1. Dotknij ikony Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji wykładu.

  lecture_options.png

  2. Dotknij opcji Napisy.

  closed_captioning_off_ios.png

  3. Wybierz język angielski lub inny z dostępnych języków napisów.

   

  language_options_ios.png

  Wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu iOS

  W dowolnym momencie można wyłączyć napisy, wykonując czynności opisane powyżej, a na koniec wybierając opcję Wyłączone.

  Włączanie i wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu Android

  Jeśli do kursu dodano napisy, można je włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji dla systemu Android, wykonując następujące czynności:

  1. Dotknij sekcji Napisy w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji Języki napisów.

  closed_captions_android.png

  2. Wybierz opcję Język angielski lub inną dostępną wersję napisów.

  english_caption_option_android.png

  Wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu Android

  W dowolnym momencie można wyłączyć napisy, wykonując czynności opisane powyżej, a na koniec wybierając opcję Wyłączone.

  caption_options_android.png

  Jak zgłaszać problemy z napisami

  Jeżeli korzystając z napisów napotykasz na problemy lub ich jakość jest poniżej Twoich oczekiwań, możesz zgłosić swoje uwagi naszym pracownikom działu pomocy technicznej w tym miejscu.

  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana prędkości odtwarzania filmu w aplikacji mobilnej

  Jeżeli korzystasz z kursów Udemy przy użyciu aplikacji mobilnej, możesz zmienić prędkość odtwarzania wykładów wideo. W tym artykule opisano, jak to zrobić przy użyciu aplikacji mobilnych Udemy dla systemów iOS i Android.

  Zmiana prędkości odtwarzania filmu w aplikacji dla systemu iOS

  Jeżeli oglądasz kursy w aplikacji mobilnej dla systemu iOS i chcesz zmienić prędkość odtwarzania wykładów wideo, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji wykładu.

  lecture_options.png

  2. Następnie dotknij opcji Prędkość odtwarzania, aby zobaczyć dostępne prędkości.

  playback_speed_ios.png

  3. Wybierz preferowaną prędkość odtwarzania.

  playback_speed_2_ios.png

  Zmiana prędkości odtwarzania filmu w aplikacji dla systemu Android

  Jeżeli oglądasz kursy w aplikacji mobilnej dla systemu Android i chcesz zmienić prędkość odtwarzania wykładów wideo, wykonaj następujące czynności:

  1. Opcja prędkości odtwarzania znajduje się w prawym górnym rogu ekranu wykładu i ustawiona jest na domyślną prędkość 1,0x.

  android_speed_.png

  2. Dotknij tej opcji, aby wybrać preferowaną prędkość odtwarzania.

  playback_speed_android_2.png

  Pamiętaj, że prędkość odtwarzania zostanie zapisana i nie będziesz musiał/musiała jej zmieniać podczas oglądania kolejnych wykładów wideo.

  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat aplikacji Udemy na system iOS lub Android, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana jakości obrazu w aplikacji mobilnej

  Jeżeli oglądasz kurs Udemy na aplikacji dla systemu iOS lub Android, możesz wygodnie zmieniać jakość obrazu, zwiększając lub zmniejszając jego rozdzielczość. Zmieniać można też jakość obrazu w filmach, które mają zostać pobrane do celów przeglądania w trybie offline.

  Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić zarówno w systemie iOS, jak i Android. Jeżeli nie masz aplikacji mobilnej Udemy, możesz ją pobrać stąd.

  Jak zmienić jakość obrazu wykładów w aplikacji dla systemu iOS

  Jeżeli oglądasz kursy Udemy w aplikacji mobilnej dla systemu iOS i chcesz zmienić jakość obrazu, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony opcji wykładu w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Dotknij opcji Jakość obrazu.
  3. Wybierz opcję 360p, 480p, 720p, 1080p lub Automatycznie.

  Uwaga: Najlepsza możliwa jakość obrazu i rozdzielczość to 1080p. W przypadku, gdy znajdujesz się na obszarze o słabym zasięgu sieci Wi-Fi lub korzystasz z przesyłu danych w sieci komórkowej, wybierz niższą rozdzielczość. Jeżeli wybierzesz opcję „Automatycznie”, aplikacja sama dostosuje rozdzielczość do przepustowości łącza internetowego.

  lecture_options.png

   

  video_quality_2_ios.png

  Zmiana jakości pobieranego filmu w aplikacji do systemu iOS

  Aby zmienić jakość wykładów pobieranych do oglądania w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony Konto w prawym dolnym rogu ekranu Moje kursy.
  2. Dotknij Opcje filmu, a następnie Jakość pobieranych filmów.
  3. Ustaw rozdzielczość dla pobieranych wykładów.

  video_options_ios.png

  download_quality_ios_app.png

   

  Jak zmienić jakość obrazu wykładów w aplikacji dla systemu Android

  Jeżeli oglądasz kursy Udemy w aplikacji mobilnej dla systemu Android i chcesz zmienić jakość obrazu, wykonaj następujące czynności:

  1. Informacje o jakości obrazu są wyświetlane w górnej części ekranu, zaraz obok napisów.
  2. Dotknij wartości widocznej na ekranie i wybierz tryb 720p, 360p lub Automatycznie.

  Jeżeli chcesz oglądać wykład w jakości HD, wybierz opcję 720p. W przypadku, gdy sygnał Wi-Fi jest słaby lub korzystasz z transmisji danych w sieci komórkowej, skorzystaj z rozdzielczości 360p, aby uniknąć przerw i buforowania. Jeżeli wybierzesz opcję „Automatycznie”, aplikacja sama dostosuje rozdzielczość do przepustowości łącza internetowego.

  video_quality_android.png

  video_quality_android_2.png

  Zmiana jakości pobieranego filmu w aplikacji do systemu Android

  Aby zmienić jakość wykładów pobieranych do oglądania w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz menu ustawień w aplikacji Udemy na urządzenia z systemem Android.
  2. Dotknij opcji Jakość pobieranych filmów.
  3. Ustaw rozdzielczość dla pobieranych wykładów.

  video_download_quality_android.png

  video_download_quality_android_2.png

  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat aplikacji Udemy na system iOS lub Android, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Brak zakupów dokonanych w urządzeniu przenośnym

  Uwaga: 28 września 2015 r. została udostępniona nowa wersja aplikacji mobilnej obsługiwanej przez system iOS. Sprawdź, czy Twoja aplikacja iOS jest aktualna. Aktualizacja rozwiąże wiele problemów związanych z zapisywaniem się za pośrednictwem urządzenia przenośnego w przyszłości. Pobierz wersję 2.9.3.

  Pamiętaj, że wersja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku systemów iOS 8 i 9. Jeżeli korzystasz z systemu iOS 7, zalecamy dokonywanie zakupu kursów w witrynie Udemy, aby uniknąć problemów z brakiem zakupów dokonanych w urządzeniu przenośnym. Jeżeli po zakupie kursu na urządzeniu przenośnym pojawia się komunikat o błędzie, spróbuj skorzystać z następujących wskazówek ułatwiających rozwiązanie problemu.

  Trwa płatność

  • Transakcja może nie dojść do skutku. Sprawdź, czy nadal masz potwierdzenie zakupu z iTunes lub Google Play. Jeżeli nie masz potwierdzenia zakupu, płatność nie została zrealizowana. Spróbuj ponownie, korzystając z aplikacji. Możesz też dokonać zakupu w witrynie. Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś potwierdzenie zakupu, skontaktuj się z pomocą techniczną i dołącz potwierdzenie.
  • Jeśli kurs został zakupiony za pośrednictwem aplikacji iOS, możesz sprawdzić, czy transakcja ma status „Pending” (Oczekująca). Oznacza to, że kurs nie został dodany do Twojego konta, ponieważ system płatności Apple wciąż przetwarza transakcję. Jeśli ma status „Pending”, dodanie kursu do Twojego konta może potrwać 24–48 godzin. Jeśli zakup w sklepie Apple nie ma już statusu „Pending”, ale kurs nie został dodany do Twojego konta, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu/wiadomości e-mail z potwierdzeniem płatności iTunes. Pomoże nam to w dostarczeniu kursu.

  Brak w planie płatności aplikacji

  Jest to problem z pamięcią podręczną, który wymaga interwencji Udemy. Aby go rozwiązać, skontaktuj się z pomocą techniczną i dołącz zrzut ekranu kursu wraz z komunikatem o błędzie.


  Problem wciąż występuje?

  Jeżeli nadal nie możesz znaleźć kursu, skontaktuj się z pomocą techniczną, podając niżej wymienione informacje.

  • Kopia całego potwierdzenia zakupu. Konieczne będzie podanie dokładnego tytułu kursu, aby nie było wątpliwości, że dostarczamy Ci właściwy kurs. Chcemy być pewni, że nie udostępnimy Ci kursu dotyczącego projektu Bootstrap zamiast kursu jogi!
  • Zrzut ekranu błędu. To pozwoli nam ustalić, co się stało. Jeżeli widziałeś/widziałaś zestaw kursów o podobnych tytułach (np. przy wyszukiwaniu kursów poświęconych obsłudze programu Microsoft Excel), przydatny będzie także zrzut ekranu konkretnego kursu, aby uniknąć pomyłki.
  • Dane Twojego konta Udemy. Poinformuj nas, którego adresu e-mail użyłeś/użyłaś, aby dokonać zakupu za pośrednictwem aplikacji. Uwaga: NIE chodzi tu o konto iTunes/Google Play! Mamy na myśli adres e-mail powiązany z Twoim kontem Udemy.
  Przeczytaj artykuł
 • Przyczyny braku możliwości pobrania wykładów na urządzenie przenośne

  Istnieje kilka przyczyn problemów z pobraniem wykładu na urządzenie mobilne. Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

  1) W niektórych przypadkach nie można wyświetlić ikony pobierania dla określonych wykładów w programie kursu.

  • Niektóre wykłady zostały pobrane automatycznie po otwarciu kursu. Przykładowo możesz oglądać dany wykład w postaci artykułu bez ręcznego pobierania (uwaga: jeżeli korzystasz z aplikacji na urządzenia z systemem iOS, taki wykład zostanie pobrany, aby umożliwić Ci przeglądanie w trybie offline).
  • Nie wszystkie wykłady w ramach kursu można pobrać do celów nauki w trybie offline. Jeżeli spróbujesz pobrać jednocześnie wszystkie wykłady z kursu (poprzez dotknięcie ikony pobierania na stronie głównej kursu), podczas pobierania zostaną pominięte wykłady niedostępne do wyświetlania w trybie offline. Przykład: nie pozwalamy na pobieranie testów do przeglądania w trybie offline.

  2) Jeżeli korzystasz raczej z pobierania danych przez sieć komórkową (rzadziej pobierasz je za pośrednictwem sieci Wi-Fi), upewnij się, że ustawienie Pobieraj tylko przez Wi-Fi nie jest zaznaczone. Możesz to zrobić, przechodząc na stronę Ustawienia w aplikacji dla systemu Android lub na stronę Opcje filmu na urządzeniu z systemem iOS.

  Jeśli korzystasz z aplikacji dla systemu Android, możesz przejść na stronę Ustawienia, dotykając ikony menu widocznej w lewym górnym roku ekranu Wyróżnione lub Moje kursy.

  settings_android.png

  Jeśli korzystasz z aplikacji na system iOS, możesz przejść na stronę Opcje filmu, klikając ikonę Konto w prawej dolnej części ekranu Moje kursy, Lista życzeń, Wyróżnione lub Wyszukiwanie.

  download_quality_ios_app.png

  3) Wykład w formie pliku innego niż wideo (np. wykład PDF) jest pobierany do pamięci urządzenia. Taki wykład należy otwierać z folderu Pobrane (nie z poziomu aplikacji Udemy).

  Jeżeli żadna z powyższych sugestii nie okazała się pomocna, napisz na adres support@udemy.com. Nie zapomnij dołączyć do zgłoszenia wymienionych niżej informacji (to pomoże nam szybko dotrzeć do źródła problemu):

  • rodzaj urządzenia;
  • wersja używanego systemu operacyjnego;
  • wersja aplikacji Udemy;
  • problematyczne kursy i wykłady;
  • rodzaj połączenia z Internetem (za pomocą sieci Wi-Fi czy sieci komórkowej);
  • Dodatkowe informacje o napotkanym problemie
  Przeczytaj artykuł
 • Jak usuwać wykłady zapisane do przeglądania w trybie offline

  Z tego artykułu dowiesz się, jak usuwać wykłady zapisane do przeglądania offline, jeżeli korzystasz z aplikacji Udemy do systemu Android lub iOS.

  Usuwanie zapisanych wykładów w systemie iOS

  Jeśli zapisałeś/zapisałaś wykłady do przeglądania w trybie offline za pomocą aplikacji Udemy do systemu iOS, możesz je usunąć na kilka sposobów.

  Usuwanie jednego zapisanego wykładu

  Aby usunąć pojedynczy wykład, wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli wykład został wcześniej pobrany do przeglądania w trybie offline, w programie kursu obok tytułu wykładu będzie widoczna czerwona strzałka.

  downloaded_ios.png

  2. Dotknij tytułu wykładu.

  3. Wybierz opcję Usuń pobraną treść.

  remove_download_ios.png

  W celu usunięcia zapisanego wykładu można również wykonać następujące czynności:

  1. Podczas oglądania wykładu dotknij wielokropka (menu opcji wykładu) w prawym górnym rogu ekranu
  2. Dotknij Usuń treści offline, a następnie Usuń.


  lecture_ellipses_ios.png

  Usuwanie całego zapisanego kursu

  Jeżeli zapisałeś/zapisałaś cały kurs do przeglądania w trybie offline, możesz go usunąć z systemu iOS w następujący sposób:

  1. W programie kursu dotknij i przytrzymaj ikonę pobierania znajdującą się pod tytułem kursu.

  2. Wybierz opcję Usuń pobrane treści.

  remove_course_downloads_ios.png

  Możesz również usunąć wszystkie zapisane treści, dotykając opcji Usuń wszystkie treści offline na ekranie Pobrane treści.

  Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij sekcji Konto w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie wybierz treść, którą chcesz usunąć z urządzenia.


  remove_ios_account.png

  Usuwanie zapisanych wykładów w systemie Android

  Jeśli zapisałeś/zapisałaś wykłady do przeglądania w trybie offline za pomocą aplikacji Udemy do systemu Android, możesz je usunąć w opisany poniżej sposób.

  Usuwanie jednego zapisanego wykładu

  Aby usunąć pojedynczy wykład, wykonaj następujące czynności:

  1. W sekcji „Program kursu” dotknij czerwonej ikony pobierania.
  2. Pojawi się wiadomość Usunięto 1 pobrany element.

  android_download_1.png

  android_download_removed.png

   

  W celu usunięcia zapisanego wykładu można również wykonać następujące czynności:

  1. Podczas oglądania wykładu wybierz wielokropek menu opcji kursu znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Dotknij opcji Usuń treści offline.

  delete_offline_content_android.png

   

  Usuwanie całego zapisanego kursu

  Jeżeli zapisałeś/zapisałaś cały kurs do przeglądania w trybie offline, możesz go usunąć z urządzenia z systemem Android na kilka sposobów.

  • Dotknij szarej ikony pobierania w prawej górnej części ekranu programu kursu.
  • Dotknij opcji Usuń wszystkie pobrane treści.

  android_remove_all_downloads.png

   

  Możesz również za jednym razem usunąć całą zawartość offline. W tym celu wybierz kolejno Ustawienia systemu > Menedżer aplikacji > Udemy > Wyczyść pamięć podręczną (te opcje mogą nazywać się nieco inaczej zależnie od wersji systemu Android i modelu urządzenia). Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej zaloguj się ponownie do aplikacji Udemy.

  Pamiętaj, że wygląd aplikacji mobilnej Udemy różni się w zależności od modelu urządzenia. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące usuwania zapisanych wykładów z aplikacji Udemy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Nie rozpoznano formy wykładu

  Jeżeli widzisz taki komunikat w trakcie kursu odbywanego za pośrednictwem aplikacji Udemy, oznacza to, że wykład, który próbujesz wyświetlić, zapisano w pliku nieobsługiwanym przez system iOS. Problem ten występuje najczęściej w przypadku naszych kursów programowania. Jeżeli na przykład instruktor prześle wykład w postaci pliku Python (.py), aplikacja go nie udostępni.

  Taki wykład należy obejrzeć za pomocą komputera.
  Przeczytaj artykuł