• Tworzenie notatek w aplikacji mobilnej i zarządzanie nimi

  Notatki pozwalają szybko zaznaczyć ważne fragmenty wykładu, aby powrócić do nich w przyszłości. Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć notatki w aplikacji mobilnej Udemy i uzyskiwać do nich dostęp.

  Aby zobaczyć instrukcje dodawania notatek i zarządzania nimi podczas oglądania kursu w przeglądarce, kliknij tutaj.

  Dostęp do notatek w aplikacji mobilnej

  Aby uzyskać dostęp do funkcji Notatki w aplikacji mobilnej Udemy, wybierz Więcej w interfejsie (jak pokazano poniżej), a potem dotknij Notatki. Tutaj znajdziesz wszystkie istniejące notatki i utworzysz nowe. Wszystkie notatki, które utworzysz w kursie, będą dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach: komputerze, telefonie komórkowym i tablecie.

  notes_ios.png

  Aby utworzyć notatkę, gdy oglądasz kurs w aplikacji dla systemu iOS, dotknij Utwórz nową po prawej stronie ekranu Notatki.

  create_new_note_ios.png

  Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej dla systemu Android, możesz utworzyć nową notatkę, dotykając ikony +.

  android_create.png

  Edytowanie i usuwanie notatek w aplikacji mobilnej

  Jeśli chcesz edytować lub usunąć swoją notatkę, dotknij wielokropka po prawej stronie notatki. Pojawi się opcja edycji lub usunięcia.

  edit_delete_notes_app.png

  Przeczytaj artykuł
 • Jak zarejestrować się i zalogować przy użyciu aplikacji mobilnej Udemy

  Z tego artykułu dowiesz się, jak zarejestrować się na Udemy przy użyciu naszej aplikacji mobilnej i już dziś rozpocząć przygodę z nauką. 

  Instrukcje rejestrowania się i logowania w Udemy przy użyciu komputera stacjonarnego lub laptopa znajdziesz tutaj. Informacje dotyczące uzyskania dostępu do konta Udemy for Business są dostępne tutaj.

  Rejestracja za pomocą adresu e-mail i hasła

  1. Dotknij Utwórz konto, a następnie Zarejestruj się przy użyciu adresu e-mail.
  2. Wpisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail i unikalne hasło. 
  3. Wybierz, czy chcesz otrzymywać promocyjne wiadomości e-mail i rekomendacje od Udemy. 
  4. Dotknij Utwórz konto.

  create_an_account_udemy_mobile.png

  Logowanie się za pomocą adresu e-mail i hasła

  1. Dotknij Zaloguj się przy użyciu adresu e-mail. 
  2. Wpisz dane użyte przy rejestracji.
  3. Dotknij Zaloguj się.

  Rejestracja za pomocą konta na Facebooku lub w Google

  1. Dotknij Utwórz konto.
  2. Następnie kliknij ikonę rejestracji przez Google lub Facebooka.
  3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć proces rejestracji.

  Logowanie się za pomocą konta na Facebooku lub konta Google

  1. Dotknij Zaloguj się do Facebooka lub Zaloguj się przez Google
  2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć proces logowania.

  Uwaga: podczas rejestracji za pomocą Google lub Facebooka nie jest tworzone hasło do konta Udemy. Jeśli chcesz utworzyć hasło do konta Udemy i logować się za pomocą tego samego adresu e-mail, który został zarejestrowany na Twoim koncie Google lub na Facebooku, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

  Zarejestruj się, używając konta Apple

  1. Dotknij Utwórz konto, a następnie Zarejestruj się, używając konta Apple.

  2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć proces rejestracji. Poprosimy Cię o podanie adresu e-mail powiązanego z Twoim identyfikatorem Apple ID. Jeżeli wolisz ukryć ten adres, Apple może wygenerować dla Ciebie niepowtarzalny prywatny adres e-mail.

  Wiadomości wysyłane na ten adres będą przekazywane na Twój adres osobisty za pośrednictwem usługi prywatnego adresu e-mail. Będziesz mieć możliwość odczytywania tych wiadomości i odpowiadania na nie bez ujawniania swojego rzeczywistego adresu. Więcej informacji znajdziesz na stronie pomocy technicznej Apple.

  Zaloguj się, używając konta Apple

  1. Dotknij opcji Zaloguj się, używając konta Apple

  Uwaga:  jeśli chcesz utworzyć hasło do swojego konta Udemy i logować się w przyszłości za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji, wykonaj czynności opisane w tym artykule. Adres e-mail, z którym jest powiązane Twoje konto, znajdziesz w ustawieniach konta.

  private_email_address_applie_id.png

  Wylogowanie z konta Udemy

  1. W prawym dolnym rogu dotknij Konto.
  2. Dotknij Wyloguj się.

  sign_out_app.jpg

  Przeczytaj artykuł
 • Przesyłanie kursów Udemy z urządzenia mobilnego na inne urządzenia

  Jeśli chcesz obejrzeć kurs Udemy na większym monitorze lub telewizorze, możesz przesłać kurs wideo z aplikacji mobilnej do urządzenia Chromecast lub Apple TV.

  Aplikację mobilną Udemy na urządzenia z systemem iOS lub Android możesz pobrać, klikając tutaj.

  Obecnie nie obsługujemy odtwarzaczy Roku.

  Jak przesyłać filmy za pomocą urządzenia mobilnego z systemem iOS

  Przesyłanie do urządzenia Apple TV: możesz odtwarzać kursy na monitorze lub telewizorze za pomocą urządzeń iOS i Apple TV, wykonując następujące czynności:

  1. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie Apple TV.

  2. Otwórz aplikację Udemy dla systemu iOS. Na stronie Moje kursy otwórz kurs wideo, który chcesz przesłać.

  3. Dotknij ikony przesyłania w prawym górnym rogu strony, a potem wybierz Apple TV.

  ios_casting.png

  apple_tv_casting_option.png

  4. Gdy połączenie zostanie nawiązane, na ekranie urządzenia wyświetli się powiadomienie o przesyłaniu.

  5. Aby zakończyć przesyłanie, dotknij ekranu, a potem ikony przesyłania. 

  Jeśli posiadasz urządzenie Apple TV, możesz również przesyłać kursy Udemy za pomocą funkcji AirPlay dostępnej w urządzeniu z systemem iOS. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

  Przesyłanie za pomocą urządzenia Chromecast w przypadku systemu iOS: aby przesyłać filmy z urządzenia mobilnego z systemem iOS do urządzenia Chromecast, wykonaj poniższe czynności.

  1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie Chromecast lub telewizor z wbudowanym urządzeniem Chromecast.

  2. Otwórz aplikację Udemy i na stronie Moje kursy otwórz kurs wideo, który chcesz przesłać.

  3. Dotknij ikony przesyłania, jak pokazano poniżej.

  chromecast_ios.png 

  4. Wybierz nazwę urządzenia, na które chcesz przesłać kurs.

  office_tv.png

  5. Gdy połączenie zostanie nawiązane, na ekranie urządzenia wyświetli się powiadomienie o przesyłaniu.

  6. Aby zakończyć przesyłanie, ponownie dotknij ikony przesyłania i wybierz polecenie Stop casting (Zatrzymaj przesyłanie).

  Jak przesyłać filmy za pomocą urządzenia mobilnego z systemem Android

  Przesyłanie za pomocą urządzenia Chromecast w przypadku systemu Android: wykonaj następujące czynności, aby przesyłać filmy z urządzenia mobilnego z systemem Android do urządzenia Chromecast:

  1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie Chromecast lub telewizor Smart TV z urządzeniem Chromecast.

  2. Otwórz aplikację Udemy. Na stronie Moje kursy otwórz kurs wideo, który chcesz przesłać.

  3. Dotknij ikony przesyłania.

   casting_android.png

  4. Wybierz nazwę urządzenia, na które chcesz przesłać kurs.

   cast_to_android.png

  5. Na ekranie urządzenia wyświetli się powiadomienie o przesyłaniu.

  casting_notification_android.png

  6. Aby zakończyć przesyłanie, ponownie dotknij przycisku Cast (Prześlij) i wybierz polecenie Stop casting (Zatrzymaj przesyłanie).

   stop_casting_android.png

  Przeczytaj artykuł
 • Wymagania dotyczące urządzenia przenośnego

  Aplikację mobilną Udemy na urządzenia z systemem iOS lub Android możesz pobrać, klikając tutaj.

  Aby zapewnić sobie jak najlepsze wrażenia, należy korzystać z aplikacji w przeglądarce na urządzeniach mobilnych. Aplikacja mobilna Udemy na Androida nie jest obsługiwana na Chromebookach ani urządzeniach z Chrome OS.

  Dzięki aplikacji Udemy zyskujesz dostęp do ponad 150 000 kursów, możesz je pobierać i korzystać z nich w trybie offline, słuchać kursów z podkastami i oglądać je za pośrednictwem Chromecast lub Apple TV.

  Wymagania dotyczące urządzenia przenośnego

  • System iOS 11.0 lub nowszy
  • System Android 6.0 lub nowszy

  Wymagania systemowe aplikacji Udemy

  System Android w wersji 5.3 lub nowszej
  System iOS w wersji 4.4 lub nowszej

  Przeczytaj artykuł
 • Włączanie i wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej

  Aplikacje mobilne Udemy dla systemów iOS i Android obsługują napisy, pod warunkiem że zostały one dodane do kursu. W tym artykule opisano, jak włączyć albo wyłączyć napisy w przypadku oglądania kursu w aplikacji mobilnej.

  Aby dowiedzieć się, jak znaleźć kursy z napisami lub jak zgłosić prośbę o dodanie napisów do kursu, kliknij tutaj.

  Włączanie i wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu iOS

  Jeśli do kursu dodano napisy, można je włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji dla systemu iOS, wykonując następujące czynności:

  1. Dotknij ikony Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji wykładu.

  lecture_options.png

  2. Dotknij opcji Napisy.

  closed_captioning_off_ios.png

  3. Wybierz język angielski lub inny z dostępnych języków napisów.

   

  language_options_ios.png

  Wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu iOS

  W dowolnym momencie można wyłączyć napisy, wykonując czynności opisane powyżej, a na koniec wybierając opcję Wyłączone.

  Włączanie i wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu Android

  Jeśli do kursu dodano napisy, można je włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji dla systemu Android, wykonując następujące czynności:

  1. Dotknij sekcji Napisy w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji Języki napisów.

  closed_captions_android.png

  2. Wybierz opcję Język angielski lub inną dostępną wersję napisów.

  english_caption_option_android.png

  Wyłączanie napisów w aplikacji mobilnej dla systemu Android

  W dowolnym momencie można wyłączyć napisy, wykonując czynności opisane powyżej, a na koniec wybierając opcję Wyłączone.

  caption_options_android.png

  Jak zgłaszać problemy z napisami

  Jeżeli korzystając z napisów napotykasz na problemy lub ich jakość jest poniżej Twoich oczekiwań, możesz zgłosić swoje uwagi naszym pracownikom działu pomocy technicznej w tym miejscu.

  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana prędkości odtwarzania filmu w aplikacji mobilnej

  Jeżeli korzystasz z kursów Udemy przy użyciu aplikacji mobilnej, możesz zmienić prędkość odtwarzania wykładów wideo. W tym artykule opisano, jak to zrobić przy użyciu aplikacji mobilnych Udemy dla systemów iOS i Android.

  Zmiana prędkości odtwarzania filmu w aplikacji dla systemu iOS

  Jeżeli oglądasz kursy w aplikacji mobilnej dla systemu iOS i chcesz zmienić prędkość odtwarzania wykładów wideo, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji wykładu.

  lecture_options.png

  2. Następnie dotknij opcji Prędkość odtwarzania, aby zobaczyć dostępne prędkości.

  playback_speed_ios.png

  3. Wybierz preferowaną prędkość odtwarzania.

  playback_speed_2_ios.png

  Zmiana prędkości odtwarzania filmu w aplikacji dla systemu Android

  Jeżeli oglądasz kursy w aplikacji mobilnej dla systemu Android i chcesz zmienić prędkość odtwarzania wykładów wideo, wykonaj następujące czynności:

  1. Opcja prędkości odtwarzania znajduje się w prawym górnym rogu ekranu wykładu i ustawiona jest na domyślną prędkość 1,0x.

  android_speed_.png

  2. Dotknij tej opcji, aby wybrać preferowaną prędkość odtwarzania.

  playback_speed_android_2.png

  Pamiętaj, że prędkość odtwarzania zostanie zapisana i nie będziesz musiał/musiała jej zmieniać podczas oglądania kolejnych wykładów wideo.

  Dodatkowe pytania można kierować do naszego zespołu ds. pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł
 • Zmiana jakości obrazu w aplikacji mobilnej

  Jeżeli oglądasz kurs Udemy na aplikacji dla systemu iOS lub Android, możesz wygodnie zmieniać jakość obrazu, zwiększając lub zmniejszając jego rozdzielczość. Zmieniać można też jakość obrazu w filmach, które mają zostać pobrane do celów przeglądania w trybie offline.

  Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić zarówno w systemie iOS, jak i Android. Jeżeli nie masz aplikacji mobilnej Udemy, możesz ją pobrać stąd.

  Jak zmienić jakość obrazu wykładów w aplikacji dla systemu iOS

  Jeżeli oglądasz kursy Udemy w aplikacji mobilnej dla systemu iOS i chcesz zmienić jakość obrazu, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony opcji wykładu w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Dotknij opcji Jakość obrazu.
  3. Wybierz opcję 360p, 480p, 720p, 1080p lub Automatycznie.

  Uwaga: Najlepsza możliwa jakość obrazu i rozdzielczość to 1080p. W przypadku, gdy znajdujesz się na obszarze o słabym zasięgu sieci Wi-Fi lub korzystasz z przesyłu danych w sieci komórkowej, wybierz niższą rozdzielczość. Jeżeli wybierzesz opcję „Automatycznie”, aplikacja sama dostosuje rozdzielczość do przepustowości łącza internetowego.

  lecture_options.png

   video_streaming_quality.png

  Zmiana jakości pobieranego filmu w aplikacji do systemu iOS

  Aby zmienić jakość wykładów pobieranych do oglądania w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony Konto w prawym dolnym rogu ekranu Moje kursy.
  2. Dotknij Opcje pobierania, a potem Jakość pobieranych filmów
  3. Ustaw rozdzielczość dla pobieranych wykładów.

  Download_options.png

  Jak zmienić jakość obrazu wykładów w aplikacji dla systemu Android

  Jeżeli oglądasz kursy Udemy w aplikacji mobilnej dla systemu Android i chcesz zmienić jakość obrazu, wykonaj następujące czynności:

  1. Informacje o jakości obrazu są wyświetlane w górnej części ekranu, zaraz obok napisów.
  2. Dotknij wartości widocznej na ekranie i wybierz tryb 720p, 360p lub Automatycznie.

  Jeżeli chcesz oglądać wykład w jakości HD, wybierz opcję 720p. W przypadku, gdy sygnał Wi-Fi jest słaby lub korzystasz z transmisji danych w sieci komórkowej, skorzystaj z rozdzielczości 360p, aby uniknąć przerw i buforowania. Jeżeli wybierzesz opcję „Automatycznie”, aplikacja sama dostosuje rozdzielczość do przepustowości łącza internetowego.

  video_quality_android.png

  video_quality_android_2.png

  Zmiana jakości pobieranego filmu w aplikacji do systemu Android

  Aby zmienić jakość wykładów pobieranych do oglądania w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij przycisku Konto w prawym dolnym rogu ekranu
  2. Dotknij Opcje pobierania, a potem Jakość pobieranych filmów
  3. Ustaw rozdzielczość dla pobieranych wykładów.

  account_screen_android.png

  Przeczytaj artykuł
 • Jak usuwać wykłady zapisane do przeglądania w trybie offline

  Z tego artykułu dowiesz się, jak usuwać wykłady zapisane do przeglądania offline, jeżeli korzystasz z aplikacji Udemy do systemu Android lub iOS.

  Usuwanie zapisanych wykładów w systemie iOS

  Jeśli zapisałeś/zapisałaś wykłady do przeglądania w trybie offline za pomocą aplikacji Udemy do systemu iOS, możesz je usunąć na kilka sposobów.

  Usuwanie jednego zapisanego wykładu

  Aby usunąć pojedynczy wykład, wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli wykład został wcześniej pobrany do przeglądania w trybie offline, w programie kursu obok tytułu wykładu będzie widoczna czerwona strzałka.

  downloaded_ios.png

  2. Dotknij tytułu wykładu.

  3. Wybierz opcję Usuń pobraną treść.

  remove_download_ios.png

  W celu usunięcia zapisanego wykładu można również wykonać następujące czynności:

  1. Podczas oglądania wykładu dotknij wielokropka (menu opcji wykładu) w prawym górnym rogu ekranu
  2. Dotknij Usuń treści offline, a następnie Usuń.


  lecture_ellipses_ios.png

  Usuwanie całego zapisanego kursu

  Jeżeli zapisałeś/zapisałaś cały kurs do przeglądania w trybie offline, możesz go usunąć z systemu iOS w następujący sposób:

  1. W programie kursu dotknij i przytrzymaj ikonę pobierania znajdującą się pod tytułem kursu.

  2. Wybierz opcję Usuń pobrane treści.

  remove_course_downloads_ios.png

  Możesz również usunąć wszystkie zapisane treści, dotykając opcji Usuń wszystkie treści offline na ekranie Pobrane treści.

  Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij sekcji Konto w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie wybierz treść, którą chcesz usunąć z urządzenia.


  remove_ios_account.png

  Usuwanie zapisanych wykładów w systemie Android

  Jeśli zapisałeś/zapisałaś wykłady do przeglądania w trybie offline za pomocą aplikacji Udemy do systemu Android, możesz je usunąć w opisany poniżej sposób.

  Usuwanie jednego zapisanego wykładu

  Aby usunąć pojedynczy wykład, wykonaj następujące czynności:

  1. W sekcji „Program kursu” dotknij czerwonej ikony pobierania.
  2. Pojawi się wiadomość Usunięto 1 pobrany element.

  android_download_1.png

  android_download_removed.png

   

  W celu usunięcia zapisanego wykładu można również wykonać następujące czynności:

  1. Podczas oglądania wykładu wybierz wielokropek menu opcji kursu znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Dotknij opcji Usuń treści offline.

  delete_offline_content_android.png

   

  Usuwanie całego zapisanego kursu

  Jeżeli zapisałeś/zapisałaś cały kurs do przeglądania w trybie offline, możesz go usunąć z urządzenia z systemem Android na kilka sposobów.

  • Dotknij szarej ikony pobierania w prawej górnej części ekranu programu kursu.
  • Dotknij opcji Usuń wszystkie pobrane treści.

  android_remove_all_downloads.png

   

  Możesz również za jednym razem usunąć całą zawartość offline. W tym celu wybierz kolejno Ustawienia systemu > Menedżer aplikacji > Udemy > Wyczyść pamięć podręczną (te opcje mogą nazywać się nieco inaczej zależnie od wersji systemu Android i modelu urządzenia). Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej zaloguj się ponownie do aplikacji Udemy.

  Pamiętaj, że wygląd aplikacji mobilnej Udemy różni się w zależności od modelu urządzenia.

  Dodatkowe pytania można kierować do naszego zespołu ds. pomocy technicznej

  Przeczytaj artykuł