• Zmiana jakości obrazu w aplikacji mobilnej

  Jeżeli oglądasz kurs Udemy na aplikacji dla systemu iOS lub Android, możesz wygodnie zmieniać jakość obrazu, zwiększając lub zmniejszając jego rozdzielczość. Zmieniać można też jakość obrazu w filmach, które mają zostać pobrane do celów przeglądania w trybie offline.

  Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić zarówno w systemie iOS, jak i Android. Jeżeli nie masz aplikacji mobilnej Udemy, możesz ją pobrać stąd.

  Jak zmienić jakość obrazu wykładów w aplikacji dla systemu iOS

  Jeżeli oglądasz kursy Udemy w aplikacji mobilnej dla systemu iOS i chcesz zmienić jakość obrazu, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij wielokropka w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do opcji wykładu.
  2. Dotknij pozycji Jakość wideo.
  3. Wybierz opcję 360p, 480p, 720p, 1080p lub Automatycznie.

  Uwaga: Najlepsza możliwa jakość obrazu i rozdzielczość to 1080p. W przypadku, gdy znajdujesz się na obszarze o słabym zasięgu sieci Wi-Fi lub korzystasz z przesyłu danych w sieci komórkowej, wybierz niższą rozdzielczość. Jeżeli wybierzesz opcję „Automatycznie”, aplikacja sama dostosuje rozdzielczość do przepustowości łącza internetowego.

  Zmiana jakości pobieranego filmu w aplikacji do systemu iOS

  Aby zmienić jakość wykładów pobieranych do oglądania w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony Więcej w prawym dolnym rogu ekranu.
  2. Dotknij Opcje filmu, a następnie Jakość pobieranych filmów.
  3. Ustaw rozdzielczość dla pobieranych wykładów.

  Jak zmienić jakość obrazu wykładów w aplikacji dla systemu Android

  Jeżeli oglądasz kursy Udemy w aplikacji mobilnej dla systemu Android i chcesz zmienić jakość obrazu, wykonaj następujące czynności:

  1. Informacje o jakości obrazu są wyświetlane w górnej części ekranu, zaraz obok napisów.
  2. Dotknij wartości widocznej na ekranie i wybierz tryb 720p, 360p lub Automatycznie.

  Jeżeli chcesz oglądać wykład w jakości HD, wybierz opcję 720p. W przypadku, gdy sygnał Wi-Fi jest słaby lub korzystasz z transmisji danych w sieci komórkowej, skorzystaj z rozdzielczości 360p, aby uniknąć przerw i buforowania. Jeżeli wybierzesz opcję „Automatycznie”, aplikacja sama dostosuje rozdzielczość do przepustowości łącza internetowego.

  Zmiana jakości pobieranego filmu w aplikacji do systemu Android

  Aby zmienić jakość wykładów pobieranych do oglądania w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz menu ustawień w aplikacji Udemy na urządzenia z systemem Android.
  2. Wybierz opcję Jakość pobieranych filmów.
  3. Ustaw rozdzielczość dla pobieranych wykładów.

  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat aplikacji Udemy na system iOS lub Android, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Brak zakupów dokonanych w urządzeniu przenośnym

  Uwaga: 28 września 2015 r. została udostępniona nowa wersja aplikacji mobilnej obsługiwanej przez system iOS. Sprawdź, czy Twoja aplikacja iOS jest aktualna. Aktualizacja rozwiąże wiele problemów związanych z zapisywaniem się za pośrednictwem urządzenia przenośnego w przyszłości. Pobierz wersję 2.9.3.

  Pamiętaj, że wersja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku systemów iOS 8 i 9. Jeżeli korzystasz z systemu iOS 7, zalecamy dokonywanie zakupu kursów w witrynie Udemy, aby uniknąć problemów z brakiem zakupów dokonanych w urządzeniu przenośnym. Jeżeli po zakupie kursu na urządzeniu przenośnym pojawia się komunikat o błędzie, spróbuj skorzystać z następujących wskazówek ułatwiających rozwiązanie problemu.

  Trwa płatność

  Transakcja może nie dojść do skutku. Sprawdź, czy nadal masz potwierdzenie zakupu z iTunes lub Google Play. Jeżeli nie masz potwierdzenia zakupu, płatność nie została zrealizowana. Spróbuj ponownie, korzystając z aplikacji. Możesz też dokonać zakupu w witrynie.

  Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś potwierdzenie zakupu, skontaktuj się z pomocą techniczną i dołącz potwierdzenie.

  Brak w planie płatności aplikacji

  Jest to problem z pamięcią podręczną, który wymaga interwencji Udemy. Aby go rozwiązać, skontaktuj się z pomocą techniczną i dołącz zrzut ekranu kursu wraz z komunikatem o błędzie.


  Problem wciąż występuje?

  Jeżeli nadal nie możesz znaleźć kursu, skontaktuj się z pomocą techniczną, podając niżej wymienione informacje.

  • Kopia całego potwierdzenia zakupu. Konieczne będzie podanie dokładnego tytułu kursu, aby nie było wątpliwości, że dostarczamy Ci właściwy kurs. Chcemy być pewni, że nie udostępnimy Ci kursu dotyczącego projektu Bootstrap zamiast kursu jogi!
  • Zrzut ekranu błędu. To pozwoli nam ustalić, co się stało. Jeżeli widziałeś/widziałaś zestaw kursów o podobnych tytułach (np. przy wyszukiwaniu kursów poświęconych obsłudze programu Microsoft Excel), przydatny będzie także zrzut ekranu konkretnego kursu, aby uniknąć pomyłki.
  • Dane Twojego konta Udemy. Poinformuj nas, którego adresu e-mail użyłeś/użyłaś, aby dokonać zakupu za pośrednictwem aplikacji. Uwaga: NIE chodzi tu o konto iTunes/Google Play! Mamy na myśli adres e-mail powiązany z Twoim kontem Udemy.
  Przeczytaj artykuł
 • Przyczyny braku możliwości pobrania wykładów na urządzenie przenośne z systemem Android

  Istnieje kilka przyczyn problemów z pobraniem wykładu na urządzenie z systemem Android. Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

  1. Nie wszystkie wykłady w ramach kursu można pobrać do celów nauki w trybie offline. W takim przypadku w danym wykładzie nie widać ikony pobierania. Jeżeli spróbujesz pobrać jednocześnie wszystkie wykłady kursu (poprzez dotknięcie ikony pobierania na stronie głównej kursu), podczas pobierania zostaną pominięte wykłady niedostępne do wyświetlania w trybie offline.
  2. Nie można jednocześnie pobierać plików z wielu kursów. Jeżeli w trakcie pobierania wykładów z jednego kursu przejdziesz do innego kursu i spróbujesz pobrać wchodzące w jego skład wykłady, stan wykładów zmieni się na stałe na „w toku”. W takiej sytuacji trzeba odinstalować, a następnie ponownie zainstalować aplikację, po czym przystąpić do pobierania poszczególnych kursów po kolei.
  3. Jeżeli korzystasz raczej z pobierania danych przez sieć komórkową (rzadziej pobierasz je za pośrednictwem sieci Wi-Fi), musisz się upewnić, że jest zaznaczone ustawienie „Włącz pobieranie treści przy użyciu transmisji danych sieci komórkowej”. W tym celu należy przejść do ustawień aplikacji Udemy i zaznaczyć pokazane poniżej opcje.
  4. Wykład w formie pliku innego niż wideo (np. wykład PDF) jest pobierany do pamięci urządzenia. Taki wykład należy otwierać z folderu Pobrane (nie z poziomu aplikacji Udemy).

  Jeżeli żadna z powyższych sugestii nie okazała się pomocna, napisz na adres support@udemy.com. Nie zapomnij dołączyć do zgłoszenia wymienionych niżej informacji (to pomoże nam szybko dotrzeć do źródła problemu):

  • rodzaj urządzenia;
  • wersja używanego systemu operacyjnego Android;
  • wersja aplikacji Udemy;
  • problematyczne kursy i wykłady;
  • rodzaj połączenia z Internetem (za pomocą sieci Wi-Fi czy sieci komórkowej);
  • szczegółowe informacje o problemie.
  Przeczytaj artykuł
 • Jak usuwać wykłady zapisane do przeglądania w trybie offline w aplikacji mobilnej

  Z tego artykułu dowiesz się, jak usuwać wykłady zapisane do przeglądania offline, jeżeli korzystasz z aplikacji Udemy do systemu Android lub iOS.

  Usuwanie zapisanych wykładów w systemie iOS

  Jeśli zapisałeś/zapisałaś wykłady do przeglądania w trybie offline za pomocą aplikacji Udemy do systemu iOS, możesz je usunąć na kilka sposobów.

  Usuwanie jednego zapisanego wykładu

  Aby usunąć pojedynczy wykład, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź na ekranie programu kursu, które wykłady mają zieloną ikonę chmury obok nazwy. Oznacza ona, że dany wykład został zapisany w trybie offline.
  2. Dotknij tej ikony, a wykład zostanie usunięty.

  delete_single_lecture_ios.png

  W celu usunięcia zapisanego wykładu można również wykonać następujące czynności:

  1. Podczas oglądania danego wykładu dotknij wielokropka w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Dotknij Usuń treści offline, a następnie Usuń.


  ellipses_ios.png

  Usuwanie całego zapisanego kursu

  Jeżeli zapisałeś/zapisałaś cały kurs do przeglądania w trybie offline, możesz go usunąć z systemu iOS w następujący sposób:

  • Na ekranie programu kursu dotknij wielokropka (w prawym górnym rogu), a potem Usuń treści offline.
  • Dotknij ikony menu Więcej w prawym dolnym rogu ekranu, a potem dotknij Treść gotowa do użytku offline. Dotknij Usuń obok tytułu kursu, który chcesz usunąć.

  delete_entire_course_ios.png

  • Możesz również usunąć wszystkie zapisane kursy, dotykając opcji Usuń wszystkie treści offline na ekranie Treść gotowa do użytku offline.


  more_offline_content_ios.png

  Usuwanie zapisanych wykładów w systemie Android

  Jeśli zapisałeś/zapisałaś wykłady do przeglądania w trybie offline za pomocą aplikacji Udemy do systemu Android, możesz je usunąć w opisany poniżej sposób.

  Usuwanie jednego zapisanego wykładu

  Aby usunąć pojedynczy wykład, wykonaj następujące czynności:

  1. Na ekranie programu kursu dotknij ikony kosza obok żądanego wykładu, który zapisałeś/zapisałaś do przeglądania w trybie offline.
  2. Pojawi się komunikat „Wykład nie jest już dostępny offline” wraz z opcją Cofnij.


  delete_single_lecture_android.png

  W celu usunięcia zapisanego wykładu można również wykonać następujące czynności:

  1. Podczas oglądania danego wykładu dotknij wielokropka w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz opcję Usuń treści offline.

  delete_second_option_android.png

  Usuwanie całego zapisanego kursu

  Jeżeli zapisałeś/zapisałaś cały kurs do przeglądania w trybie offline, możesz go usunąć z systemu Android na kilka sposobów.

  • Dotknij ikony pobierania na górze ekranu programu kursu. Pojawi się komunikat „Wykład nie jest już dostępny offline” wraz z opcją Cofnij.
  • Alternatywnie dotknij wielokropka w prawym górnym rogu ekranu z programem kursu, po czym wybierz opcję Usuń treści offline.
  • Możesz również za jednym razem usunąć całą zawartość offline. W tym celu wybierz kolejno Ustawienia systemu > Menedżer aplikacji > Udemy > Wyczyść pamięć podręczną (te opcje mogą nazywać się nieco inaczej, zależnie od wersji systemu Android i modelu urządzenia). Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej zaloguj się ponownie do aplikacji Udemy.

  delete_course_android.png

  Pamiętaj, że wygląd aplikacji mobilnej Udemy różni się w zależności od modelu urządzenia. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące usuwania zapisanych wykładów z aplikacji Udemy, skontaktuj się z pomocą techniczną.


  Przeczytaj artykuł
 • Nierozpoznany format wykładu

  Jeżeli widzisz taki komunikat w trakcie kursu odbywanego za pośrednictwem aplikacji Udemy, oznacza to, że wykład, który próbujesz wyświetlić, zapisano w pliku nieobsługiwanym przez system iOS. Problem ten występuje najczęściej w przypadku naszych kursów programowania. Jeżeli na przykład instruktor prześle wykład w postaci pliku Python (.py), aplikacja go nie udostępni.

  Taki wykład należy obejrzeć za pomocą komputera.
  Przeczytaj artykuł