• Jak rozwiązywać problemy z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym (MFA) na koncie

  Ten artykuł przedstawia działania, które możesz wykonać, aby rozwiązać typowe problemy występujące w związku z używaniem funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego na platformie Udemy.

  Problemy związane z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym

  Jak znaleźć kod weryfikacyjny MFA

  Po włączeniu uwierzytelniania wieloskładnikowego na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto Udemy, wysyłany jest 6-cyfrowy kod weryfikacyjny. Jeżeli nie możesz znaleźć e-maila z tym kodem, wykonaj poniższe czynności:

  1. Sprawdź, czy używasz konta e-mail powiązanego z Twoim kontem/loginem Udemy. Dowiedz się, jak sprawdzić adres e-mail zarejestrowany na koncie Udemy.
  2. Jeżeli nie możesz znaleźć kodu w skrzynce odbiorczej, sprawdź folder „Spam” lub „Cała poczta” w programie, którego używasz do obsługi poczty.
  3. Użyj funkcji wyszukiwania w kliencie pocztowym, aby znaleźć wiadomość z adresu no-reply@e.udemymail.com (to z niego wysyłany jest 6-cyfrowy kod). Możesz też poszukać tematu „Oto 6-cyfrowy kod weryfikacyjny”
   • Zalecamy też dodanie no-reply@e.udemymail.com do listy bezpiecznych adresów zgodnie z instrukcjami Twojego dostawcy usług pocztowych, aby kolejne wiadomości mogły do Ciebie przychodzić.

  Uwaga: jeżeli znajdziesz kod, pamiętaj, że mógł on już utracić ważność. Możliwe, że będzie trzeba jeszcze raz spróbować zalogować się na stronie Udemy.com, aby został wysłany nowy kod. 

  Jak rozwiązać problem „kod został już wcześniej użyty” 

  Jeżeli podczas logowania się z użyciem uwierzytelniania wieloskładnikowego napotkasz komunikat błędu „Ten kod został już wcześniej użyty. Zaczekaj kilka minut i spróbuj ponownie, używając innego kodu.”, wykonaj następujące czynności.

  1. Loguj się na tym samym urządzeniu i w tej samej przeglądarce, w której odebrano 6-cyfrowy kod. 
  2. Spróbuj zalogować się jeszcze raz i poproś o ponowne wysłanie kodu. Od poprzedniej próby musi minąć co najmniej 5 minut.
  3. Po otrzymaniu e-maila z 6-cyfrowym kodem weryfikacyjnym użyj  ostatniego wysłanego kodu (powinien być wysłany kilka minut wcześniej). Wpisz kod w wyznaczone miejsce na stronie Udemy.com.

  Jak rozwiązać błąd „osiągnięto maksymalną liczbę prób” 

  Jeżeli podczas logowania się z użyciem uwierzytelniania wieloskładnikowego napotkasz komunikat błędu „Osiągnięto maksymalną liczbę prób. Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie, używając nowego kodu.”, wykonaj następujące czynności.

  1. Po maksymalnej liczbie prób dochodzi do tymczasowej blokady. W takiej sytuacji trzeba odczekać co najmniej jedną pełną godzinę od ostatniej próby zalogowania się.
  2. Loguj się na tym samym urządzeniu i w tej samej przeglądarce, w której odebrano kod MFA.
  3. Po upływie godziny możesz spróbować zalogować się ponownie lub kliknąć „Wyślij kod ponownie” na ekranie ostatniej próby.
  4. Po otrzymaniu e-maila z 6-cyfrowym kodem weryfikacyjnym użyj  ostatniego wysłanego kodu (powinien być wysłany kilka minut wcześniej).
  5. Wpisz kod w wyznaczone miejsce na stronie Udemy.com.

  Problemy z okienkiem captcha 

  Jeżeli podczas próby użycia kodu weryfikacyjnego nie możesz rozwiązać wyświetlonego w przeglądarce testu Captcha, wykonaj następujące czynności: 

  1. Sprawdź, czy nie używasz VPN. 
  2. Pamiętaj, aby używać tego samego urządzenia i tej samej przeglądarki podczas każdego etapu logowania z wykorzystaniem uwierzytelniania wieloskładnikowego (logowanie, pobieranie kodu i wpisywanie go). Jeżeli na przykład zaczniesz logować się na laptopie, a użyjesz logowania wieloskładnikowego w przeglądarce na komórce, proces zakończy się niepowodzeniem.
  3. Spróbuj zalogować się przy użyciu trybu incognito lub oknie prywatnym przeglądarki (wykonując wszystkie etapy logowania z wykorzystaniem uwierzytelniania wieloskładnikowego w tym samym oknie).
  4. Sprawdź, czy wyłączone są wszystkie dodatki do przeglądarki i skrypty blokujące pliki cookie.
  5. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i usuń pliki cookie zapisane dla witryny Udemy.com.

  Wciąż potrzebujesz pomocy?

  Jeżeli powyższe rozwiązania nie pomogły Ci rozwiązać problemu z logowaniem się przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego, skontaktuj się z zespołem pomocy Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak włączyć uwierzytalnianie wieloskładnikowe (MFA) na swoim koncie

  Możesz dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta i zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem poprzez włączenie na koncie Udemy funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego. 

  Ten artykuł wyjaśnia, jak włączyć tę funkcję na swoim koncie i jak się na nie zalogować.

  Co to jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)?

  Uwierzytelnianie wieloskładnikowe wymaga, aby użytkownik korzystał z więcej niż jednej formy weryfikacji dostępu do konta. Zwykle odbywa się to poprzez etap oparty na wiedzy (np. znajomości hasła) i etap oparty o posiadanie czegoś (np. kodu weryfikacyjnego). Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zmniejsza ryzyko kradzieży tożsamości i nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji na Twoim koncie. 

  Jak włączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe na koncie Udemy?

  Uczestnicy kursów mogą włączyć MFA na swoim koncie Udemy, otwierając Ustawienia konta i klikając Włącz.

  Uwaga: włączenie tej funkcji spowoduje wyloguje Cię ze wszystkich miejsc.

  enable_MFA_in_account_settings.png

  Jak logować się przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego

  Jeśli na koncie Udemy masz włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe, podczas logowania konieczne może być wykonanie kroków opisanych poniżej.

  1. Po wpisaniu adresu e-mail i hasła podczas próby logowania na konto Udemy możesz otrzymać informację, że do Twojej skrzynki odbiorczej został wysłany kod. 
  • Powiadomienie z kodem będzie wysyłane na adres e-mail powiązany z kontem Udemy.  Dowiedz się, jak sprawdzić adres e-mail zarejestrowany na koncie Udemy.
  • Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź, czy nie trafiła ona do folderu Spam. 
  • Uwaga: kod jest ważny przez 5 minut. Jeśli nie otrzymasz kodu lub potrzebujesz kolejnego, kliknij pozycję Wyślij kod ponownie na stronie logowania.

   2. Następnie wpisz otrzymany kod i zakończ proces logowania. 

  Jak wyłączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe na koncie Udemy?

  Choć zdecydowanie zalecamy, aby uwierzytelnianie wieloskładnikowe było włączone w celu zapewnienia bezpieczeństwa na platformie Udemy, uczestnicy kursów mogą wyłączyć tę funkcję, otwierając Ustawienia konta i klikając Wyłącz

  Uwaga: wyłączenie tej funkcji wyloguje Cię ze wszystkich miejsc.

  Rozwiązywanie problemów

  Zobacz działania, które możesz wykonać, aby rozwiązać typowe problemy występujące w związku z używaniem funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Zmienianie lub resetowanie hasła Udemy

  Ten artykuł wyjaśnia, jak zmienić hasło do konta Udemy i jak poprosić o wysłanie e-maila do resetowania hasła, gdy się je zapomni.

  Jak zresetować hasło

  Jeżeli nie pamiętasz hasła do swojego konta Udemy, na stronie logowania możesz poprosić o wysłanie e-maila umożliwiającego zresetowanie hasła:

  1. Na stronie głównej Udemy przesuń kursor w prawy górny róg ekranu i kliknij Zaloguj się.
  2. Kliknij Nie pamiętam hasła
  3. Wpisz swój adres e-mail i zaznacz pole Nie jestem robotem
  4. Zaznacz poprawne obrazy i kliknij ZWERYFIKUJ.
  5. Następnie kliknij Zresetuj hasło.
  6. Sprawdź w swojej skrzynce odbiorczej, czy e-mail dotarł, i wykonaj zawarte w nim instrukcje.

  forgot_password.png

  Nie możesz znaleźć e-maila umożliwiającego zresetowanie hasła? 

  Jeżeli w ciągu godziny nie otrzymasz wiadomości umożliwiającej zresetowanie hasła, sprawdź, czy nie trafiła ona do folderu ze spamem. Pamiętaj też o dodaniu adresu e-mail no-reply@e.udemymail.com do listy zaufanych nadawców.

  Jak zmienić hasło do konta

  ​Hasło możesz zmienić w dowolnym momencie w następujący sposób:

  1. Po zalogowaniu się na konto Udemy otwórz  stronę z ustawieniami konta.
  2. Wpisz swoje aktualne hasło, nowe hasło, wpisz nowe hasło ponownie i kliknij Zmień hasło. Sprawdź wytyczne dotyczące tworzenia silnego hasła.

  change_password.png

  Czy konto zostało założone z użyciem opcji logowania przez Apple, Facebooka lub Google?

  Podczas rejestracji za pomocą Apple, Google lub Facebooka nie jest tworzone hasło do konta Udemy. Jeżeli chcesz utworzyć hasło dla konta Udemy i logować się za pomocą tego samego adresu, który jest zarejestrowany w Apple, Google lub na Facebooku, zresetuj swoje hasło, wykonując opisane wyżej czynności. 

  Adres e-mail, z którym jest powiązane Twoje konto Udemy, znajdziesz w ustawieniach konta.

  Przeczytaj artykuł
 • Bezpieczeństwo Twojego konta

  Chociaż Udemy stosuje protokoły bezpieczeństwa, aby chronić konta użytkowników swojej platformy, jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zmaksymalizować poziom ochrony swojego konta i ograniczyć zagrożenia związane z jego bezpieczeństwem.

  Utwórz silne hasło

  Użycie silnego i unikalnego hasła to bardzo efektywny sposób ochrony swojego konta przed nieautoryzowanym dostępem. Wybierając hasło do swojego konta, uwzględnij następujące wskazówki:

  • Gdy ustalasz hasło podczas korzystania z Udemy w przeglądarce, musi ono mieć co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło ustalasz w aplikacji mobilnej Udemy, musi ono zawierać co najmniej 8 znaków.
  • Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków. Pamiętaj, że dłuższe hasła są lepsze, bo trudniej je złamać.
  • Najlepsze są takie hasła, w których znajdują się litery, cyfry i symbole (np. #, !, &) oraz małe i duże litery.
  • Wybieraj takie hasła, z których nie korzysta nikt inny i które nie zawierają
   • Kolejnych liter lub cyfr (np. abcdefgh, 12345678)
   • Powtarzających się liter lub cyfr (np. dddddddd, 88888888)
   • Słów powszechnie występujących w słownikach i w internecie
   • Słów powiązanych z naszą witryną (np. „udemy”)
   • Własnego imienia lub adresu e-mail oraz słów, których używasz na swoich kontach w mediach społecznościowych, takich jak nazwa Twojej lokalizacji czy ulubionej drużyny
   • Nie używaj oczywistych kombinacji cyfr (na przykład nie korzystaj z cyfr odpowiadających Twojej dacie urodzenia lub Twojemu numerowi telefonu)
  • Utwórz niepowtarzalne hasło dla każdego konta i każdej usługi, z których korzystasz, zamiast używać jednego hasła dla wszystkich stron, szczególnie jeśli doszło do wycieku danych zawierających te hasła. W ten sposób zabezpieczysz się przed atakiem na inne konta, jeśli jedno z nich zostanie zhakowane.
  • Zamiast tworzyć własne skomplikowane hasło, użyj wtyczki do przeglądarki, systemowego pęku kluczy lub zewnętrznego menedżera haseł. Narzędzia te pozwalają na tworzenie i przechowywanie złożonych haseł.

  Co jakiś czas zmieniaj hasło

  Zalecamy okresową zmianę hasła, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta. Przy zmianie hasła utwórz zupełnie nowe (nie korzystaj z używanego wcześniej).

  Dowiedz się, jak zmienić hasło do konta.

  Dodatkowe wskazówki dotyczące ochrony konta

  Nie wystarczy utworzyć silnego i unikalnego hasła; aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta i zminimalizować ryzyko zaatakowania go, najlepiej jest przestrzegać także poniższych prostych wytycznych.

  • Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe na koncie
  • Jeśli korzystasz z konta Udemy na publicznym urządzeniu, pamiętaj, aby wylogować się z konta po skończonej nauce.
  • Nie zapisuj i nie przechowuj hasła w plikach ani w Internecie.
  • Nie dziel się dostępem do swojego konta Udemy z innymi osobami.
  • Nie używaj tego samego hasła dla wielu stron. W razie potrzeby zmień hasło do konta Udemy.
  • Jeśli urządzenie, z którego logowałeś/logowałaś się do Udemy, zostało zgubione lub skradzione, zresetuj hasło za pomocą innego urządzenia. Dowiedz się, jak zresetować hasło.​

  Informacje o tym, co zrobić, jeśli sądzisz, że doszło do włamania na Twoje konto, znajdziesz w tym artykule.

  Przeczytaj artykuł
 • Naruszenie bezpieczeństwa konta: rozwiązywanie problemu i pomoc

  W tym artykule opisujemy sytuacje często mylnie brane za zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa konta. Podpowiadamy też, co możesz zrobić, by zabezpieczyć swoje konto w sytuacji, gdy uważasz, że jego bezpieczeństwo zostało naruszone. 

  Najczęstsze przyczyny błędnego stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa konta 

  • Nie mogę się zalogować: może nie pamiętasz hasła?A może podajesz nieprawidłowy adres e-mail? Możesz zresetować hasło, wykonując te czynności.
  • Dotarł do mnie e-mail od Udemy, w którym jest napisane, że moje hasło zostało zresetowane, ale prośba o zrobienie tego nie byłą przeze mnie wysłana: aby zapewnić bezpieczeństwo kont, procedura resetowania hasła może zostać zainicjowana przez Udemy. W e-mailu będzie jasno napisane, że zresetowaliśmy Twoje hasło w ramach środków zapobiegawczych. Nie oznacza to, że bezpieczeństwo Twojego konta zostało naruszone. Jeśli Udemy zresetuje hasło, otrzymasz powiadomienie z tego adresu: no-reply@e.udemymail.com

  udemy_change_your_new_password.png

  • Nie mogę znaleźć moich kursów: czy przez przypadek mogły zostać utworzone przez Ciebie inne konta? Ten artykuł zawiera instrukcje, jak znaleźć brakujące kursy.

  Kiedy należy podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia konta

  • Dotarła do Ciebie wiadomość od Udemy z informacją, że Twój adres e-mail został zmieniony, chociaż taka zmiana nie była przez Ciebie wprowadzana.
  • Dotarło do Ciebie powiadomienie, że Twoje hasło do konta zostało zmienione, chociaż taka zmiana nie była przez Ciebie wprowadzana (uwaga: będzie się ono różniło od powiadomienia Udemy, o którym była mowa wcześniej).
  • Informacje na Twoim koncie zostały zmienione, ale nie przez Ciebie (tj. zmieniono Twoje imię i nazwisko, dodano nowe karty kredytowe itp.). 
  • Dotarły do Ciebie powiadomienia o nieautoryzowanych zakupach w Udemy.  
  • Została do Ciebie przypisana aktywność, która nie została przez Ciebie zainicjowana (np. bezpośrednie wiadomości, komentarze w sekcji Pytania i odpowiedzi itd.). 

  Jeśli któraś z powyższych sytuacji miała miejsce, wykonaj te czynności:

  • Natychmiast poproś o wysłanie e-maila umożliwiającego zresetowanie hasła, wykonując te czynności.Jeżeli w ciągu godziny nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej zresetowanie hasła, sprawdź, czy nie trafiła ona do folderu ze spamem. Pamiętaj też, aby dodać adres no-reply@e.udemymail.com do listy zaufanych nadawców. Jeżeli nie przyszedł do Ciebie e-mail umożliwiający zresetowanie hasła i nie możesz skonfigurować nowego hasła, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy
  • Jeśli na Twoim koncie zmieniono adres e-mail zarejestrowany w Udemy i nie możesz zresetować hasła, natychmiast skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy
  • Upewnij się, że adres e-mail użyty przez Ciebie podczas rejestracji w Udemy jest bezpieczny.
  • Jeśli dotarły do Ciebie powiadomienia o nieautoryzowanych zakupach w Udemy, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy oraz ze swoją instytucją finansową lub wystawcą karty kredytowej

  Bezpieczeństwo Twojego konta

  Udemy stosuje protokoły bezpieczeństwa, które mają chronić Twoje konto. Jednak jego bezpieczeństwo może zostać naruszone, jeśli ktoś  uzyskał dostęp do Twoich danych logowania w wyniku oszukańczych działań takich jak phishing. Wskazówki na temat tego, jak chronić swoje konto, znajdziesz tutaj.

  Przeczytaj artykuł